DAISY STORIES AFRIKAANS

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SURPRISE

THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation by: Jan Schaafsma • Email: 
jaschaaf@mweb.co.za
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!
Daisy tel die telefoon op en probeer haar kliŽnt weer skakel. Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.
Haar kliŽnt, ene Frank Baccini, wat 'n pakhuis vol elektriese goedere het, het haar nie vir haar twee dae se werk betaal nie. Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.
Daisy het vasgestel waar mnr. Baccini se oneerlike vennoot nou woon, en wag angstig op haar tjek. Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.
Daisy begin dink haar kliŽnt is ook skelm. Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.
'n Baie verveelde "Hallo, kan ek help?" klink aan die ander kant op. A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.
Dit is 'n jong vrou se stem, Frank Baccini se sekretaresse. It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.
"Ek wil graag met mnr. Baccini praat, asseblief." "I'd like to speak to Mr. Baccini, please."
"Jammer, mnr. Baccini is uitstedig." "Sorry, Mr. Baccini is out of town."
"Maar wanneer kom hy terug?" dring Daisy aan. "But when is he coming back?" insisted Daisy.
"Ek vrees ek weet nie." "I'm afraid I don't know."
"SÍ asseblief vir hom Daisy Hamilton het gebel en wil dringend met hom praat." "Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."
"Wel – ja, ek kan seker," kom die volkome ongeŽrgde antwoord. "Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.
Dit is die tiende telefoongesprek wat Daisy in twee weke met diť jong vrou gehad het, maar Frank Baccini het haar nog nie geskakel nie. This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.
Daisy is woedend en besluit om na mnr. Baccini se pakhuis toe te gaan om te kyk of hy daar is. Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.
Toe sy daar aankom, klop sy aan die kantoordeur. When she arrived, she knocked on the office door.
Mnr. Baccini se sekretaresse sÍ in haar eentonige stem: "Kom binne." Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."
"Ek het al dikwels gebel – my naam is Daisy Hamilton." "I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."
"Regtig? Met wie wil jy praat" vra die jong vrou sonder dat sy selfs na Daisy kyk. "Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.
"Ek wil met mnr. Baccini praat," antwoord Daisy. "I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.
Sy word al hoe meer aggressief. She was becoming even more aggressive.
"Ek vrees hy's nie hier nie," sÍ die sekretaresse op haar gewone eentonige manier en lees verder in haar tydskrif. "I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.
Daisy skree: "Dis nou genoeg!" en klap die deur toe. Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.
Daisy voel taamlik terneergedruk. Daisy felt rather depressed.
"Ek weet wat ek gaan doen," dink sy. "Ek gaan by Luigi's 'n lekker piesangroomys eet." "I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."
Daisy sit graag in Luigi se roomyswinkel en gesels met die eienaar, 'n Italianer wat altyd positief dink. Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.
Toe Daisy die trap na haar kantoor toe klim, voel sy effens minder suur oor mense. As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.
Net toe Daisy haar skoene vir 'n gemakliker paar omruil, klop iemand aan die deur en stap binne. Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.
Dis 'n werker in 'n oorpak. It was a workman in overalls.
"Verskoon my, Juffrou – is jy juffrou Daisy Hamilton? Waar moet ek dit neersit?" Hy wys na twee groot houers op die oorloop. "Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.
"Ja, ek is Daisy Hamlton, maar wat het jy daar – wat is in die houers?" "Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"
"Die grote is 'n koelkas en die kleine is 'n masjien om cappuccino-koffie te maak. Jy't goed gekies, weet jy, dis die beste fabrikate wat 'n mens kan kry." "The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."
"Ek het nie een van die twee bestel nie," roep Daisy uit. "I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.
"Maar jou naam staan op die afleweringsbrief!" dring die werker aan. "But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.
"Dis reeds betaal – sÍ net waar ek dit moet neersit." "It's all paid for - just tell me where to put them."
Daisy wou net die goedere weier toe sy sien dat Frank Baccini ook by die deur inkom. Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.
"Mej. Hamilton. Dit spyt my dat ek jou nie geskakel het nie. "Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.
"Ek hoop jy gee nie om nie, maar ek het gemerk jy het geen koelkas in die kantoor nie en … diť cappucino-masjien is 'n spesialiteit. "I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.
"O, terloops, hier is jou tjek vir die uitstekende werk wat jy gedoen het, met 'n bietjie ekstra vir jou onkostes." "Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."
Frank Baccini merk dat Daisy verstom is, en voeg by: Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:
"My sekretaresse het jou geskakel, hoop ek? Ek was 'n paar weke weg op my wittebrood." "My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."
Daisy ruk haar reg. "Wel, nee, sy het nie – maar dis alles in die haak, mnr. Baccini!" Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Daisy tel die telefoon op en probeer haar kliŽnt weer skakel. Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.
Haar kliŽnt, ene Frank Baccini, wat 'n pakhuis vol elektriese goedere het, het haar nie vir haar twee dae se werk betaal nie. Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.
Daisy het vasgestel waar mnr. Baccini se oneerlike vennoot nou woon, en wag angstig op haar tjek. Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.
Daisy begin dink haar kliŽnt is ook skelm. Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.
'n Baie verveelde "Hallo, kan ek help?" klink aan die ander kant op. A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.
Dit is 'n jong vrou se stem, Frank Baccini se sekretaresse. It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.
"Ek wil graag met mnr. Baccini praat, asseblief." "I'd like to speak to Mr. Baccini, please."
"Jammer, mnr. Baccini is uitstedig." "Sorry, Mr. Baccini is out of town."
"Maar wanneer kom hy terug?" dring Daisy aan. "But when is he coming back?" insisted Daisy.
"Ek vrees ek weet nie." "I'm afraid I don't know."
"SÍ asseblief vir hom Daisy Hamilton het gebel en wil dringend met hom praat." "Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."
"Wel – ja, ek kan seker," kom die volkome ongeŽrgde antwoord. "Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.
Dit is die tiende telefoongesprek wat Daisy in twee weke met diť jong vrou gehad het, maar Frank Baccini het haar nog nie geskakel nie. This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.
Daisy is woedend en besluit om na mnr. Baccini se pakhuis toe te gaan om te kyk of hy daar is. Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.
Toe sy daar aankom, klop sy aan die kantoordeur. When she arrived, she knocked on the office door.
Mnr. Baccini se sekretaresse sÍ in haar eentonige stem: "Kom binne." Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."
"Ek het al dikwels gebel – my naam is Daisy Hamilton." "I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."
"Regtig? Met wie wil jy praat" vra die jong vrou sonder dat sy selfs na Daisy kyk. "Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.
"Ek wil met mnr. Baccini praat," antwoord Daisy. "I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.
Sy word al hoe meer aggressief. She was becoming even more aggressive.
"Ek vrees hy's nie hier nie," sÍ die sekretaresse op haar gewone eentonige manier en lees verder in haar tydskrif. "I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.
Daisy skree: "Dis nou genoeg!" en klap die deur toe. Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.
Daisy voel taamlik terneergedruk. Daisy felt rather depressed.
"Ek weet wat ek gaan doen," dink sy. "Ek gaan by Luigi's 'n lekker piesangroomys eet." "I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."
Daisy sit graag in Luigi se roomyswinkel en gesels met die eienaar, 'n Italianer wat altyd positief dink. Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.
Toe Daisy die trap na haar kantoor toe klim, voel sy effens minder suur oor mense. As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.
Net toe Daisy haar skoene vir 'n gemakliker paar omruil, klop iemand aan die deur en stap binne. Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.
Dis 'n werker in 'n oorpak. It was a workman in overalls.
"Verskoon my, Juffrou – is jy juffrou Daisy Hamilton? Waar moet ek dit neersit?" Hy wys na twee groot houers op die oorloop. "Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.
"Ja, ek is Daisy Hamlton, maar wat het jy daar – wat is in die houers?" "Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"
"Die grote is 'n koelkas en die kleine is 'n masjien om cappuccino-koffie te maak. Jy't goed gekies, weet jy, dis die beste fabrikate wat 'n mens kan kry." "The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."
"Ek het nie een van die twee bestel nie," roep Daisy uit. "I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.
"Maar jou naam staan op die afleweringsbrief!" dring die werker aan. "But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.
"Dis reeds betaal – sÍ net waar ek dit moet neersit." "It's all paid for - just tell me where to put them."
Daisy wou net die goedere weier toe sy sien dat Frank Baccini ook by die deur inkom. Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.
"Mej. Hamilton. Dit spyt my dat ek jou nie geskakel het nie. "Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.
"Ek hoop jy gee nie om nie, maar ek het gemerk jy het geen koelkas in die kantoor nie en … diť cappucino-masjien is 'n spesialiteit. "I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.
"O, terloops, hier is jou tjek vir die uitstekende werk wat jy gedoen het, met 'n bietjie ekstra vir jou onkostes." "Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."
Frank Baccini merk dat Daisy verstom is, en voeg by: Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:
"My sekretaresse het jou geskakel, hoop ek? Ek was 'n paar weke weg op my wittebrood." "My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."
Daisy ruk haar reg. "Wel, nee, sy het nie – maar dis alles in die haak, mnr. Baccini!" Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"
 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com