ARRANGER STORIES POLISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna 
The Surprise
Daisy Macbeth

A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRAZILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

Night Watch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
Night Watch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

Night Watch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
spoken in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Night Watch 1

The Night Watch 2
The Oak

SERBIAN
Night Watch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch

The Bookworm

THAI
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
Night Watch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE AUCTION
AUKCJA
THE ARRANGER STORIES by Crystal Jones ©
1995-2010
.Translation volunteered by: Katarzyna Brzoska Email: 
www.translatorscafe.com/cafe/member118424.htm
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

AUKCJA

THE AUCTION

Sir Ian uśmiechnął się, gdy przybyła Lady Sylvia. Sir Ian smiled as Lady Sylvia arrived.
Sylvia, tak się cieszę, że udało ci się przyjść!” Sylvia, I’m so glad you could make it!
Czy mogę zaproponować ci coś do picia?” Can I get you something to drink?”
Poproszę białe wino, Ian. White wine, please, Ian.
Wiesz bardzo dobrze, że nie przepuściłabym okazji aby pomóc mojej ulubionej organizacji dobroczynnej!” You know perfectly well I’d never miss an opportunity to help my favourite charity!”
Sir Ian uśmiechnął się słysząc głos Lady Sylvi, którego ciepłe zabarwienie przypominało mu Wyspy Kanaryjskie. Sir Ian smiled when he heard Lady Sylvia’s voice whose rich tones reminded him of the Caribbean islands.
Ucieszysz się jak się dowiesz, że pieniądze, które zebraliśmy podczas Świąt Bożego Narodzenia wydaliśmy na sprzęt dla naszego Szpitala Dziecięcego. You’ll be happy to know that we have spent the money that was raised at Christmas on new equipment for our Children’s Hospital!”
Wspaniale, Ian! Excellent, Ian!
Ale jestem pewna, że już planujecie znaleźć kolejne fundusze na coś innego!” powiedziała Lady Sylvia sięgając po przekąskę. But I’m sure that you’re already planning to find more funds for something else!” said Lady Sylvia picking up an appetiser.
Miała grubo ponad czterdziestkę – nikt nie znał jej dokładnego wieku – lecz była nadal kobietą atrakcyjną, niezupełnie piękną we współczesnym w znaczeniu idealnych, plastikowych kształtów, lecz potrafiła wypełnić pokój swym przyjacielskim uśmiechem i człowieczeństwem. She was in her late forties – nobody knew her exact age - but was still an attractive woman, not so much beautiful in the modern sense of perfect plastic features, but she managed to fill a room with her friendly smile and humanity.
Sir Ian lekko się zarumienił. Sir Ian blushed slightly.
Cóż, rzeczywiście mamy pewien palący problem. Well, we do have an urgent problem.
Zdaje się, że Oddział Baxter’a ma problemy strukturalne – wiesz, to tam gdzie leczymy poważnie chore dzieci, ale…” It seems that there are structural problems in the Baxter Ward – you know, where we treat very seriously ill children, but…”
Brakuje wam funduszy!” przerwała Lady Sylvia. You lack funds!” broke in Lady Sylvia.
Zobaczę, co będę mogła zrobić” I’ll see what I can do!”
Lady Sylvia znana była jako prawdziwie ludzka i hojna osoba. Lady Sylvia was known as a very humane and generous person.
Straciła męża, Lorda Reginald’a, który zmarł na zapalenie płuc, lecz ona celowo zapełniała swoje dnie, zawsze mając coś ciekawego czy wartościowego do zrobienia. Her husband, Lord Reginald, had been lost to her to pneumonia but she deliberately filled her days always having something interesting or worthwhile to do.
Jej wizyty w Londynie były cotygodniowe – nigdy nie zabrakło jej na premierze dobrej sztuki teatralnej, czy musicalu, lecz również uwielbiała swoją rezydencję na wśi z jej końmi, wiewiórkami i królikami. Her visits to London were weekly – she never missed a premičre of a good play or musical, but also loved her country estate with its horses, squirrels and rabbits.
Obecni byli członkowie stowarzyszenia dobroczynnego JLCN Pomóżmy Teraz Dzieciom, które organizowało swoje spotkania w Szpitalu Dziecięcym. All present were members of the LHCN Let’s Help Children Now charity which held their meetings at the Children’s Hospital.
Większość członków znała się nawzajem, a Lady Sylvia cieszyła się, że zapozna się z najnowszymi planami dla szpitala. Most members knew one another and Lady Sylvia was happy to be there to find out about the latest plans for the hospital.
Mniej więcej co kilka miesięcy wyprawiano tam przyjęcie koktajlowe, a Sir Ian zawsze cieszył się kiedy nowi członkowie przychodzili po raz pierwszy, lecz teraz chciał porozmawiać ze starą przyjaciółką. A cocktail party was arranged there every few months or so and Sir Ian was always very happy when new members came along for the first time but now he wanted to speak to an old friend.
Yyy… Sylvia! Er... Sylvia!
Zechciałabyś wstąpić do mojego biura na chwilkę – chciałbym ci coś pokazać!” zapytał Sir Ian. Would you like to pop into my office for a moment – I’ve got something to show you!” asked Sir Ian.
Dobrze, chodźmy!” odpowiedziała Lady Sylvia zastanawiając się, dlaczego do diabła Sir Ian był tak tajemniczy. Fine, let’s go!” replied Lady Sylvia wondering what on earth Sir Ian was being so mysterious about.
Sir Ian otworzył drzwi swojego biura i zaprosił panią Sylvię, aby usiadła. Sir Ian opened the door of his office and invited Lady Sylvia to sit down.
Wiesz, że mamy całkiem sporo anonimowych ofiarodawców, lecz jest ktoś, kto jest ... cóż, raczej wyjątkowy. You know we have quite a number of anonymous benefactors, but there is one who is… well, rather special.
Czy mogę pokazać ci zapis jej ostatnich datków? May I show you the record of her latest contribution?”
Lady Sylvia zerknęła na sumę jakby zdumiona, “Oo, tak. Trzydzieści tysięcy funtów – Thelma Argento. Jest Włoszką?” Lady Sylvia gazed at the sum seemingly bewildered, “Oh, yes. Thirty thousand pounds – Thelma Argento. Is she Italian?”
Sir Ian uśmiechnął się porozumiewawczo, “O tak, to możliwe – to znaczy, nikt nie wie kim ona jest, ani nigdy jej nie spotkał. Sir Ian smiled knowingly, “Oh yes, it’s possible – that is, no-one knows who she is or has ever met her.
Nie figuruje również w książce telefonicznej – jedyne co wiemy, to to, że jej czeki są zawsze honorowane!” She’s not in the telephone directory either – all we know is that her cheques are always honoured!”
Cóż, gdy przyśle wam kolejny czek, miejmy nadzieję, że również zostanie on honorowany!” wykrzyknęła Sylvia. Well, if she sends you another cheque let’s hope it’ll be honoured too!” exclaimed Lady Sylvia.
Jestem pewien, że tak! Chodzi o to, że nie mogę jej dostatecznie podziękować. I’m sure it will be! It’s just that I can’t thank her enough.
Myślisz, że kiedykolwiek ją spotkam, Sylvia – czy może już ją spotkałem?” Do you think I will ever meet her, Sylvia – or perhaps I have already!”
Cóż, może spotkałeś. Nigdy się nie dowiesz, prawda?” Well, maybe you have. You never can tell, can you?”
Przy okazji Sylvia, ‘Argento’ znaczy po włosku srebro, jak mniemam.” By the way Sylvia, ‘Argento’ is Italian for silver, I believe.”
O, doprawdy! Czy nie powinniśmy wrócić na przyjęcie, Ian?” powiedziała Lady Sylvia podnosząc się z krzesła. Oh, really! Shall we get back to the party, Ian?” said Lady Sylvia getting up from her chair.
Tego wieczoru, gdy przygotowywała sie do pójścia do łóżka, zastanawiała się, “Więc zdaje się, że Sir Ian domyślił się, że to ja jestem Thelmą Argento – lecz z pewnością nie wie, iż jestem Arranger!” As Lady Sylvia got ready for bed that night she mused, “So Sir Ian seems to have guessed that I am Thelma Argento - but he certainly doesn’t know that I am The Arranger!”
Lady Sylvia zadzwoniła po swojego lokaja. Lady Sylvia rang for her butler.
Alex,” powiedziała, przyciszając płytę CD z jazzem lat trzydziestych. „Mam dla ciebie małe zadanie.” Alex,” she said, turning down her CD of jazz of the thirties. “I have a little job for you.”
Alex był oficjalnie lokajem Lady Sylvii, ale był to tylko pretekst dla jego obecności w rezydencji, gdzie na drugim piętrze we wschodnim skrzydle miał on swoje własne apartamenty, włącznie z pracownią służącą do rozwoju jego unikalnych wynalazków oraz olbrzymią szafą ubrań do jego rozlicznych przebrań. Alex was officially Lady Sylvia’s butler but this was only an excuse for his presence in the mansion where he had his own apartments on the second floor in the east wing, including a laboratory for developing his unique inventions and a huge wardrobe of clothes for his manifold disguises.
Alex niegdyś pracował w wytwórni filmowej jako makijażysta, lecz później stał się specjalistą od efektów specjalnych i protetyki, dostarczając szeregu realistycznych potworów filmom science fiction i programom telewizyjnym. Alex used to work for a film company as a make-up artist but went on to become a special effects and prosthetics designer capable of supplying a whole range of realistic monsters for science fiction films and television programmes.
Z czasem rozwinął swoje własne osobliwe techniki, które przeniosły sztukę charakteryzacji w nowy wymiar doskonałości. In time he had developed his own special techniques which took the art of disguise onto a new level of perfection.
Pracując dla Lady Sylvii, czasami występował przed gośćmi w roli lokaja, co mu wcale nie przeszkadzało, ponieważ dawało mu to idealną powierzchowność, której potrzebował. Working for Lady Sylvia, he sometimes acted as her butler in front of visitors, which he didn’t mind doing at all as this gave him the perfect façade he needed.
Lady Sylwia poczekała aż służąca opuści pokój i wtedy ciągnęła nadal „Właśnie do mnie dzwonił Pierre Amsang. Lady Sylvia waited until the maid had left the room and then continued, “Pierre Amsang has just telephoned me.
Szkatułka Lukrecji Borgia pojawiła się ponownie!” The Lucrezia Borgia casket has resurfaced!”
Nasza Szkatułka Lukrecji Borgii? Our Lucrezia Borgia casket?
Tak, ta sama. Yes, the very one.
To ta z jej słynnego portretu! That is, the one in her famous portrait!
Będzie wystawiona na aukcję w najbliższy wtorek o godzinie dziesiątej, to pierwsza pozycja na liście!” It’s up for auction next Tuesday at ten o’clock, it’s the first item on the list!”
Wystawiona na aukcję… lecz skąd się pojawiła?” odpowiedział zdumiony Alex.” Up for auction… but where has it resurfaced from?” replied the astonished Alex.”
Od prawowitego sprzedawcy antyków, pewnego Alfred’a Cooper-Browne, który zginął w wypadku samochodowym około tydzień temu!” From a legitimate antique dealer, a certain Alfred Cooper-Browne who died in a road accident a week or so ago!”
Nigdy o nim nie słyszałem! Ale jak to możliwe, że on miał szkatułkę?” zapytał Alex. Never heard of him! But how is it he had the casket?” asked Alex.
Najwyraźniej był przyjacielem Fahmu Ashmail’a!” odpowiedziała Lady Sylvia. Apparently he was a friend of Fahmu Ishmail’s!” replied Lady Sylvia.
Ach, tego dżentelmena, który ukradł szkatułkę nam!” zawołał Alex. Ah, that gentleman who stole the casket from us!” exclaimed Alex.
Tak. Zdaje się, że kiedy Pierre Amsang i Fahmu Ishmail, nie mówiąc o nas, przechwycili szkatułkę dwa miesiące temu, gdy była przewożona na wystawę do muzeum w Moskwie i podstawili idealną kopię, którą tworzyłeś miesiącami w swojej pracowni, nasz przyjaciel Fahmu wynajął gang aby ją nam wykraść.” Yes. It seems that when Pierre Amsang and Fahmu Ishmail, not to mention us, snatched the casket two months’ ago, while it was being transported to the Moscow museum for an exhibition and substituted it with a perfect copy you took months to make in your laboratory, our friend Fahmu contracted a gang to steal it from us.”
Więc to prawda, że stał za tym wszystkim!” zauważył Alex. Then it is true that he was at the bottom of everything!” Alex pointed out.
Tak, jak myśleliśmy. Jak wiesz, Ishmail jest sprzedawcą antyków bez sklepu z antykami i wydaje mi się, że obawiając się iż jeśli będzie trzymał ją w swoim domu, chociażby w sejfie, złożylibyśmy mu mała wizytę w domu...” Yes, as we thought! As you know, Ishmail is an antique dealer with no antique shop and I imagine that fearing that if he kept it at his house, even in a safe, we would pay a little visit to his home…”
Alex pokiwał głową “Właściwie to włamaliśmy się do jego domu i nawet otworzyliśmy jego sejf antywłamaniowy, ale szkatułki tam nie było. Alex nodded, “In fact we did burgle his home and even opened up his guaranteed burglar-proof safe but the casket wasn’t there.
Myśleliśmy, że umieścił ją w sejfie bankowym lub coś w tym rodzaju!” We thought that he might have put it in a security box in the bank or something!”
Cóż” skomentowała Lady Sylvia “Przypuszczam, że bił się z myślami. Well,” Lady Sylvia commented, “I imagine he may have thought twice about that.
Jeśli ktoś włamałby się do banku, rabusie mogliby otworzyć jego sejf i odnaleźć szkatułkę – względnie później policja! If the bank had been broken into, the robbers might have opened his security box and discovered the casket – or the police afterwards!
Najbezpieczniejszym miejscem aby coś ukryć jest gdzieś, gdzie znajdują się podobne rzeczy – w sklepie z antykami!” The safest place to hide something is where there are similar things – in an antique shop!”
Przebiegły drań!” zauważył Alex. The crafty so-and-so!” remarked Alex.
Nie tak przebiegły, jako że przeznaczenie wzięło górę w zrujnowaniu jego planów. Not so crafty, as destiny took a hand in ruining his plans.
Przyjaciel Ishmaila zmarł nagle i najwyraźniej nasz były partner nie ma żadnych udokumentowanych dowodów na to, że szkatułka była jego, więc wszystko będzie sprzedane na aukcji – oczywiście szkatułka jest reklamowana w katalogu jako kopia!” wyjaśniła Lady Sylvia. Ishmail’s friend died suddenly and apparently our ex-partner has no documentary evidence that the casket was his, so everything is going to be sold at auction – of course, the casket is being advertised in the catalogue as a copy!” explained Lady Sylvia.
Pójdziemy więc i będziemy licytować jak każdy inny?” So we go and bid for it like everybody else?”
Cóż, Pierre Amsang również pójdzie na aukcję i będzie dla nas działać. Well, Pierre Amsang will go to the auction and act for us as well.
Jak wiemy, jest to prawdziwy McCoy, podczas gdy inni myślą, iż jest to kopia, to nie powinien być żaden problem, ale...” Lady Sylvia zawahała się. As we know it’s the real McCoy, whilst the others think it’s just a copy, it shouldn’t be any problem at all but…” Lady Sylvia hesitated.
Problemem jest Ishmail, czy tak? “ powiedział Alex. But the problem is Ishmail, isn’t it?” said Alex.
Tak. Musimy znaleźć sposób na powstrzymanie go od przybycia na aukcję na czas, tak aby Pierre Amsang mógł licytować się o szkatułkę nie posiadając rywala, który także by wiedział ile jest ona na prawdę warta. Yes. We have to find a way of stopping him from arriving at the auction in time so that Pierre Amsang can bid for the casket without having a rival bidder who also knows how much it’s really worth.
Alex, zdaje się, że tym razem mamy szansę aby odegrać się na Ishmail’u.” Alex, this time it seems we have the opportunity of getting our own back on Ishmail.”
Następnie nadszedł czas na to, aby Alex odrobił swoje zadanie domowe. Now it was time for Alex to do his homework.
Pojechał on do rezydencji pana Ishmaila poza miastem i dokładnie zbadał jego’geografię.’ He drove to Mr. Ishmail’s out-of-town residence and studied the ‘geography’ carefully.
Wiedział, iż ich przyjaciel mieszkał sam w pięknie odrestaurowanym domu w stylu Tudorów, z małym ogrodem z przodu i garażem, gdzie trzymał swojego Mercedesa Grand z 1935 roku. He knew that their former friend lived alone in a beautifully refurbished Tudor-style house with a small garden in front and a garage where he kept his 1935 Grand Mercedes.
Alex również ustalił, że Ishmail miał sprzątaczkę w każdy poniedziałek, środę i piątek, co oznaczało, że we wtorek, w dzień licytacji, Ishmail będzie sam w domu. Alex also discovered that Ishmail had a cleaning lady every Monday, Wednesday and Friday, which meant that on Tuesday, the day of the auction, Ishmail would be alone in his house.
W następny wtorek o poranku Alex 'pożyczył' furgonetkę z parkingu w ruchliwej części centrum. The next Tuesday morning Alex “borrowed” a van from a car park in a busy town centre.
Potem pojechał na wieś, gdzie mieszkał pan Ishmail i zaparkował wóz kilka jardów od wjazdu do jego garażu. He then drove to the village where Mr. Ishmail lived and parked the van a few yards away from the entrance of his garage.
Alex przeobraził swój wygląd na znacznie młodszego mężczyznę o czarnych włosach związanych w kucyk, który miał na sobie najnowszy fason dżinsów i drogie okulary przeciwsłoneczne. Alex had transformed his appearance into a much younger man with black hair pulled back in a ponytail who was wearing the very latest jeans and expensive sunglasses.
Gdy ujrzał podnoszące się drzwi garażu, przygotował się. As he saw the garage door sliding up he prepared himself.
Jak tylko pan Ishmail wyjechał z garażu swoim Mercedesem, Alex podjechał do przodu, zastawiając wjazd domu swoją furgonetką. Just as Mr. Ishmail came out of his garage in his Mercedes, Alex moved forward blocking the entrance to the house with the van.
Czy może pan przestawić tą furgonetkę – nie mogę wyjechać?” wrzasnął bardzo bogaty pan Ishmail, który był przyzwyczajony do rozkazywania ludziom, wychodząc ze swojego zabytkowego Mercedesa i spojrzał z niepokojem na swój zegarek. Can you move that van – I can’t get out?” bawled the very rich Mr. Ishmail, getting out of his vintage Mercedes, who was used to ordering people around and looked very anxiously at his watch.
Alex wysiadł z furgonetki. Alex got out of the van.
Czy mówi pan do mnie?” odrzekł bardzo snobistycznym akcentem. Are you talking to me?” he replied in a very posh accent.
Tak, mówię do pana. Proszę natychmiast przesunąć swoją furgonetkę – mam bardzo ważne spotkanie!” Pan Ishmail co chwila spoglądał na zegarek. Yes I am. Move your van at once - I’ve got a very important meeting to go to!” Mr. Ishmail kept looking at his watch.
Bar-dzo wa-żne spotka-nie?” ciągnął Alex uniósłszy brwi i uśmiechając się do pana Ishmaila ironicznie. A ve-ry im-portant meet-ing?” continued Alex raising his eyebrows and smiling at Mr. Ishmail ironically.
Jeśli mnie pan uprzejmie poprosi – bardzo uprzejmie – to mógłbym!” If you ask me politely – very politely – I might!”
Nie mam na to czasu – dzwonię na policję...” Rozdrażniony pan Ishmail wyciągnął z kieszeni telefon komórkowy i zaczął wybierać numer, lecz Alex pochylił się nad bramą i wyrwał mu telefon. I haven’t got time for this – I’m calling the police…” The exasperated Mr. Ishmail pulled his mobile out of his pocket and started dialling a number but Alex leaned over the gate and snatched his mobile away from him.
Hej, a to bardzo interesujące – pozłacana wersja modelu który właśnie kupiłem! Hey, that’s very interesting - a gold-plated version of the very one I’ve just bought!
Bardzo ładny – aczkolwiek drogi!” Very nice – expensive though!”
Jak pan śmie – proszę natychmiast oddać mi mój telefon!” krzyczał pan Ishmail, teraz już rozdarty pomiędzy żądaniem dwóch rzeczy na raz, swojego telefonu i pójścia na aukcję. How dare you – give me my mobile back immediately!” shouted Mr.Ishmail, now torn between wanting two things at the same time, his mobile and going to the auction. 
Trochę lubi się pan popisywać, czyż nie?” Alex wziął parę kroków w tył i znienacka podrzucił telefon wysoko w górę mówiąc "Hura!" po czym złapał go jak żongler. You’re a bit of a show-off – aren’t you?” Alex took a couple of steps back and suddenly threw the mobile up in the air saying “Hooray!” and then caught it like a juggler.
Sprawię, że pana aresztują,” odparł pan Ishmail, którego twarz stawała się teraz bardzo czerwona. I’ll have you arrested,” retorted Mr. Ishmail who was getting very red in the face by now.
 “Proszę bardzo! To będzie ciekawe przeżycie. Czy kiedykolwiek był pan aresztowany?” Go on then! That’ll be an interesting experience. Have you ever been arrested?”
Pan Iahmail zaczął wyglądać na bardzo spiętego, “Czy Pan oszalał? Mr. Ishmail began to look very tense, “Are you mad?
Czego pan chce – chce pan pieniędzy?” What is it you want – do you want money?”
Alex zaczął śpiewać falsetem, “Money, money, money...” i tańczył wkoło chodnika przed bramą. Alex began singing in falsetto, “Money, money, money….” and danced around on the pavement in front of the gate.
Pan Ishmail zaczął się obawiać, że mężczyzna stojący przed nim jest wariatem i odezwał się bardzo nerwowym, cienkim głosem,”Proszę zrozumieć, naprawdę muszę już iść, dam panu mój zegarek jeśli przestawi pan bezzwłocznie swoją furgonetkę,” powiedział ściągając swój kosztowny zegarek i podsuwając go Alexowi. Mr. Ishmail began to fear the man in front of him was a madman and spoke in a very nervous high pitched voice, “Look, I’ve really got to go now, I’ll give you my watch if you move your van immediately,” he said taking off his expensive watch and offering it to Alex.
Zbyt błyszczący jak dla mnie. Wystarczy, że pan przeprosi!” Too flash for me. All you need to say is sorry!”
Minęło już dziesięć minut, a panu Ishmail’owi czas uciekał. Ten minutes had already passed and time was getting short for Mr. Ishmail.
Ale jego trudny charakter nadal pozostawał na przeszkodzie. But his difficult character continued to get in his way.
Nie przeproszę ani pana, ani nikogo innego!” powiedział agresywnie i otworzył pilotem bramę do ogrodu, tak jakby ostatecznie zdecydował się coś z tym zrobić. I’m not saying sorry to you or anybody else!” he said aggressively and opened the garden gate with his remote control as though he had finally decided to do something about it.
Alex pokiwał palcem jak nauczycielka w szkole, “Oj, niegrzeczny chłopiec! Alex shook his finger at him like a schoolteacher, “Oh, you naughty boy!
Drażni pana, gdy nie postawi pan na swoim. You get angry when you can’t get your own way.
Dobrze, wygrał pan, tu jest pański telefon!" Ok, you win, here’s your mobile!”
Pan Ismail zdumiony był tą nagłą zmianą nastroju. Mr. Ishmail was astonished at this sudden change of heart.
Alex zwrócił się aby oddać go Fahmu, który trzymał rękę wyciągniętą aby go przyjąć, lecz w ostatniej chwili Alex przerzucił go przez bramę wprost na klomb z różami otoczony wysoką trawą w ogrodzie przed domem. Alex went to give it back to Fahmu who held his hand out to receive it but at the last minute Alex threw it over the gate into a bed of roses surrounded by long grass in the garden in front of the house.
Jestem pewien, że nie zaszkodziłoby skosić trawnik co nieco!” zażartował Alex. I’m sure a bit of lawn-mowing wouldn’t go amiss!” Alex joked.
Tak czy owak, jestem spóźniony. Nie pozwolę aby mnie pan dłużej zatrzymywał. Do widzenia.” Anyway I’m late, I can’t let you keep me any longer. Bye bye.”
Alex nieoczekiwanie odwrócił się, wsiadł do furgonetki i odjechał podczas gdy pan Ishmail gorączkowo szukał swojego pozłacanego telefonu komórkowego pośród cierni. Alex suddenly turned round, got into the van and drove away while Mr. Ishmail was looking frantically for his gold-plated mobile amongst the thorns.
Kiedy Alex znalazł się poza zasięgiem wzroku, zaparkował furgonetkę w bocznej uliczce i poszedł z powrotem do głównej drogi, którą pan Ishmail będzie musiał jechać, jako że była to najszybsza trasa do autostrady. When Alex was out of sight, he parked the van in a side turning and walked back to the main road down which Mr. Ishmail was bound to drive along, as it was the quickest route to the motorway.
Znajdowały się tam znaki ‘Roboty na Drodze – zakaz wjazdu pojazdów.’ Alex upewnił się, że nikogo nie było w pobliżu, wziął znaki i ukrył je za drzewem. There were signs up saying ‘Road Works Ahead - No cars allowed.’ Alex made sure no one was around, picked the signs up and hid them behind a tree.
Kilka minut później Fahmu przejeżdżał swoim Mercedesem Grand, w końcu wolny, by móc iść na aukcję. A couple of minutes later Fahmu was driving his Grand Mercedes along, free at last to go to the auction.
Nawet zaczął pogwizdywać do siebie swoją ulubioną melodię, gdy nagle uświadomił sobie, że w poprzek drogi ustawiona jest zapora, a policjant macha do niego, aby go zatrzymać. He even began whistling his favourite tune to himself when he suddenly realised that there was a barrier up across the road and a policeman waving at him to stop.
Nie umie pan czytać, proszę pana – czy świadomie ignoruje pan znaki o robotach drogowych na początku ulicy? Policjant zapytał go cierpko. Can’t you read, sir – or are you just deliberately ignoring the road works signs at the beginning of the road?” the constable asked him acidly.
O jakich znakach drogowych pan mówi?” odpowiedział pan Ishmail bardzo defensywnie. What road works signs are you talking about?” replied Mr. Ishmail very defensively.
Nie było tam żadnych znaków!” There were none!”
Doprawdy, w takim razie zechce pan wycofać samochód około dwadzieścia jardów do tyłu, a oboje przekonamy się czy ma pan rację!” Oh really, then if you will reverse your car back twenty yards or so we’ll both have a look to see if you’re right!”
W międzyczasie, Alex przywrócił brakujące znaki. Alex, in the mean time, had replaced the missing signs.
Gdy policjant i Fahmu dotarli do początku drogi, antykwariusz zaczął zapewniać, że parę minut temu znaków tam nie było. When the policeman and Fahmu arrived at the beginning of the road the antiquarian began to protest that the signs weren’t there a few minutes ago.
Cóż, jeśli nie widzi Pan znków o robotach na drodze, to ja poważnie zastanawiam się nad pańskim wzrokiem i zdolnością do prowadzenia pojazdów. Well, if you say you can’t see that there are road works signs there, I seriously question your eyesight and ability to drive.
Proszę pana, poproszę pańskie prawo jazdy” Sir, can I have your driving license, please?”
Tymczasem Alex powrócił do furgonetki. In the meantime Alex had returned to the van.
Następnie pojechał z powrotem na parking, gdzie właściciel pierwotnie ją zostawił, starannie wycierając te części furgonetki, które mógłby był dotknąć, na wszelki wypadek, pomimo że przez cały czas nosił rękawiczki. He then drove back to the car park where its owner had originally left it, carefully wiping any part of the van he might have touched, for good measure, even though he had worn gloves all the time.
Wreszcie Alex wyciągnął z kieszeni starannie przygotowaną kopertę z setką funtów w środku i zostawił ją w schowku aby zapłacić nieznanemu właścicielowi za ‘wynajem’ jego pojazdu. Finally Alex pulled out a carefully prepared envelope from his pocket with a hundred pounds in it and left it in the glove compartment to repay the unknown owner for the “rental” of his vehicle.
Kiedy pan Ishmail w końcu dotarł na miejsce, był cały spocony jako że była już za pięć dziesiąta. When Mr. Ishmail finally got to his destination he was perspiring freely as it was already five minutes to ten!
Dom aukcyjny był wysokim, edwardiańskim budynkiem z rzędami okien, które nadawały mu wygląd dość nieprzystępnego. The auction house was a tall Edwardian building with rows of windows making it look rather forbidding.
Elegancka, młoda kobieta w granatowym kostiumie czekała na niego w drzwiach. An elegant young lady wearing a dark navy-blue suit was waiting for him at the door.
Czy mogę panu pomóc?” zapytała, a gdy powiedział jej, że szuka kolekcji biżuterii Cooper-Browne, powiedziała, że sama mu tam potowarzyszy. Can I help you sir?” she asked him, and when he told her he was looking for the Cooper-Browne jewellery collection she said she would accompany him there herself.
Pan Ishmail był tak nabrzmiały swoją ważnością, iż nie miał wątpliwości, że specjalnie została ona podstawiona przez organizatorów licytacji. Mr. Ishmail was so full of his own importance that he didn’t doubt she had been laid on especially by the auction organisers.
Gdy mieli skręcić w lewo, Fahmu wskazał na tabliczkę na ścianie, która mówiła, że kolekcja Cooper-Browne znajduje się na drugim piętrze. As they turned to go leftwards, Fahmu pointed to the display board on the wall which said that the Cooper-Browne collection was on the second floor.
Młoda kobieta odpowiedziała, “To kolekcja książek Cooper-Browne – czyż nie powiedział pan, że jest zainteresowany biżuterią?” The young lady replied, “That’s the Cooper-Browne collection of books – didn’t you say you were interested in the jewellery?”
Patrząc z niepokojem na zegarek, pan Ishmail był ledwie uprzejmy gdy powiedział „Tak, tak – proszę mnie tam zabrać tak szybko jak to możliwe – jest na tej aukcji coś, na co czekam od lat. Looking anxiously at his watch, Mr. Ishmail was barely polite when he said, “Yes, yes – take me there as quickly as possible – there’s something on auction which I’ve been after for years.
Jest jedyne w swoim rodzaju i nie mogę sobie pozwolić aby przeszło mi koło nosa! It’s the only one of its type and I can’t afford to miss buying it!
Już jestem spóźniony!” April, młoda kobieta, przeprowadziła niespokojnego klienta przez korytarz, który prowadził do jeszcze dłuższego korytarza, który zdawał się nie mieć końca. I’m already late!” April, the young lady, walked the anxious client along a corridor which lead to an even longer corridor which never seemed to end.
Z każdą minutą antykwariusz stawał się coraz bardziej zły. The antiquarian was getting more and more bad-tempered every minute.
Gdzie do diabła mnie pani zabiera? Where on earth are you taking me?
Chyba pani nie zrozumiała! You don’t seem to understand!
Nie mam czasu do stracenia – muszę się natychmiast dostać na aukcję!” I haven’t got time to waste – I must get to the auction immediately!”
Tak, proszę pana. Prowadzę tam pana!” Ruszyli wzdłuż kolejnych korytarzy, aż w końcu pan Ishmail nie mógł dłużej tego znieść "Co to za piekielny labirynt przez który mnie pani prowadzi? Yes sir. I’m taking you there!” They rushed along even more corridors until Mr. Ishmail could bear it no longer, “What’s this infernal labyrinth you’re taking me through now?
Sprawi pani, że stracę niepowtarzalną okazje!” You’re making me loose a unique opportunity!”
Nie, proszę pana. Proszę się nie martwić! Będziemy tam za chwilkę. No sir. Don’t worry! We’ll be there in a jiffy.
Teraz, proszę po tych stopniach I dotrzemy do windy!” Jednakże stopnie prowadziły do następnego długiego korytarza po lewej. Now down these steps and we’ll get to the lift!” However the steps let to yet another long corridor on the left.
Kiedy dotarli do jego końca, znaleźli tam barierkę z przyklejoną karteczką z napisem ‘Brak Przejścia!” When they reached the end of it, they discovered there was a barrier with a note stuck onto it saying ‘No Entrance!’
Ach, co za kłopot, musimy wrócić do schodów i skręcić w prawo...!” zaczęła wyjaśniać April. Oh, what a nuisance, we’ll have to go back to the stairs and turn right…!” April started to explain.
Pan Ishmail mruknął do siebie gniewnie w swoim języku ojczystym, pozbawiony tchu aby poskarżyć się April. Mr. Ishmail muttered angrily to himself in his mother tongue, too breathless to complain to April.
Proszę o chwilę cierpliwości – już nadchodzimy – proszę popatrzeć – prawie jesteśmy w windzie – ach, tu jest!” April powiedziała triumfalnie. Just be patient for a moment sir – we’re arriving – look - we’ve nearly reached the lift - ah, there it is!” April said triumphantly.
Kiedy drzwi windy otworzyły się, pan Ishmail miał wejść do środka, kiedy zawołał z przerażonym wyrazem twarzy, „I to ma być winda? As the lift door opened, Mr. Ishmail was just going to get inside when he exclaimed with a horrified expression on his face, “What sort of a lift do you think this is?
Pełno tu kawałków sznurka i kartonu!” It’s full of bits of string and cardboard!”
Tak, wiem, to winda towarowa, ponieważ druga winda nie działa ze wzglętu na podtop w piwnicy!” Yes I know, it’s a service lift because the other lift isn’t working due to flooding in the basement!”
Podtop? O, nie! powiedział pan Ishmail odsuwając rękę April z drogi, „pozwoli pani że sam przycisnę guzik, inaczej nigdy się tam nie dostaniemy!” Flooding? Oh no!” said Mr. Ishmail pushing April’s hand out of the way, “let me press the button otherwise we’ll never get there!”
Na swoje nieszczęście, pan Ishmail przycisnął guzik pierwszego piętra i znaleźli się w magazynie. Unfortunately for Mr. Ishmail the button he had pressed was for one floor down and they ended up in the warehouse!
Posłuchaj panienko… po prostu zostaw mnie w spokoju, a dostanę się tam sam!” odpowiedział pan Ishmail rozglądając się w rozpaczy. Look here, Miss… just leave me alone and I’ll get there on my own!” replied Mr. Ishmail looking around in desperation.
April wyszła z windy i uznała to za dobrą okazję aby zrobić jak powiedział i całkowicie zniknąć, tak więc ukryła się za ogromnym stosem kartonów. April got out of the lift and thought it a good opportunity to do as he said and disappear completely, so she hid behind a huge pile of cartons.
Jak tylko zamknęły się drzwi windy, ruszyła do wyjścia budynku i zadzwoniła do sekretarki Monsieur Amsang’a, która była również jego córką. As soon as the lift door closed again, she made her way out of the building and telephoned Monsieur Amsang’s secretary, who was also Pierre Amsang’s daughter.
Jak idzie licytacja, Sophie?” zapytała April. How’s the auction going, Sophie?” April asked.
Sophie odpowiedziała podekscytowana, “Już po wszystkim, April! Sophie replied excitedly, “It’s all over, April!
Pan Nieznośny zjawił się w momencie jak licytator uderzył młotkiem po raz ostatni! Wyglądał naprawdę żałośnie!” Mr. Nasty turned up just as the auctioneer slammed down his gavel for the last time! He looked really pitiful!”
A udało wam się kupić szkatułkę?|” And did you manage to buy the casket?”
Tak, udało się! Zdaje się, że żaden z pozostałych oferentów nie wiedział, że jest ona warta fortunę i poszła za jedyne trzy tysiące osiemset funtów!” Yes, we did! None of the other bidders seemed to know that it’s worth a fortune and it went for only three thousand eight hundred pounds!”
Następnie, April zadzwoniła do pani Sylvii aby jej przekazać dobre wieści. April then phoned Lady Sylvia to tell her the good news.
Ten wieczór był dla Ishmail Fahmu jednym z najgorszych wieczorów w jego życiu, kiedy zdał sobie sprawę, jak sprytnie został wystrychnięty na dutka, podczas gdy Lady Sylvia, Alex, April, Pierre Amsand i Sophie jedli razem kolację w ekskluzywnej francuskiej restauracji w Chelsea i świętowali swój triumf kilkoma butelkami najlepszego szampana aż do godzin porannych. That evening Ishmail Fahmu had one of his worst evenings ever realising how cleverly he had been set up whilst Lady Sylvia, Alex, April, Pierre Amsang and Sophie all dined together in an exclusive French restaurant in Chelsea and celebrated their triumph with several bottles of the best champagne until the early hours.
Alex rozbawiał innych wybrykami, do których musiał się uciec aby powstrzymać ich byłego partnera od uczestnictwa w aukcji. Alex made the others laugh at the antics he had had to get up to to prevent their former partner from attending the auction.
Jednakże Lady Sylwia zauważyła, że Pierre Amsang był głęboko zamyślony i raz po raz gładził swego wąsa. However, Lady Sylvia noticed that Pierre Amsang was deep in thought as he pulled on his moustache repetitively.
Za każdym razem kiedy to robił, wiedziała, że ma coś w zanadrzu. Whenever he did this, she knew he had something up his sleeve.
Zastanawiała się co to może być… czyżby chciał zaproponować nowe przedsięwzięcie? She wondered what it might be… was he about to propose a new venture?
Następnego dnia w swojej rezydencji, Lady Sylvia otworzyła tajną szufladę w sekretarzyku, gdzie trzymała swój sygnet i srebrny świecznik. Back at her mansion next day, Lady Sylvia opened a secret drawer in her escritoire where she kept her signet ring and a silver candlestick.
Zapaliła świecę, polała parę kropli gorącego wosku na kartkę papieru, i przycisnęła do niej sygnet. She lit the candle, poured some drops of hot wax onto a sheet of paper, then pressed her signet ring onto it.
Na środku arkusza widniała litera A, skrót od Arranger, wraz z łacińską inskrypcją wokoło: Now in the middle of the sheet there was the letter A, which stood for The Arranger, with a Latin inscription written around it:
Semper victor, zawsze zwycięski semper victor, always victorious.
Potem zaadresowała kopertę do Fahmy Ishmail’a, starannie złożyła arkusz papieru i włożyła do środka. Then she addressed an envelope to Fahmu Ishmail, folded the sheet of paper carefully and put it inside.
Następnie Lady Sylvia wypisała czek dla Szpitala Dziecięcego z dużą ilością zer, podpisując się jako Thelma Argento. After this Lady Sylvia wrote out a cheque to The Children’s Hospital with a lot of noughts on it, signing herself Thelma Argento.
Szkatułka Lukrecji Borgii została sprzedana przez Pierra Amsanga już następnego dnia bogatemu, prywatnemu kolekcjonerowi z interesami w branży oprogramowania, za którą otrzymał siedmiocyfrową sumę. The Lucrezia Borgia casket was sold by Pierre Amsang the very next day to a rich private collector with interests in the software industry, for which he received a seven figure sum.
Oczywiście, połowa tych pieniędzy poszła do Lady Sylvii. Naturally, half of the money went to Lady Sylvia.
Arranger znów zwyciężyła. The Arranger had won again!

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


AUKCJA

THE AUCTION

Sir Ian uśmiechnął się, gdy przybyła Lady Sylvia. Sir Ian smiled as Lady Sylvia arrived.
Sylvia, tak się cieszę, że udało ci się przyjść!” Sylvia, I’m so glad you could make it!
Czy mogę zaproponować ci coś do picia?” Can I get you something to drink?”
Poproszę białe wino, Ian. White wine, please, Ian.
Wiesz bardzo dobrze, że nie przepuściłabym okazji aby pomóc mojej ulubionej organizacji dobroczynnej!” You know perfectly well I’d never miss an opportunity to help my favourite charity!”
Sir Ian uśmiechnął się słysząc głos Lady Sylvi, którego ciepłe zabarwienie przypominało mu Wyspy Kanaryjskie. Sir Ian smiled when he heard Lady Sylvia’s voice whose rich tones reminded him of the Caribbean islands.
Ucieszysz się jak się dowiesz, że pieniądze, które zebraliśmy podczas Świąt Bożego Narodzenia wydaliśmy na sprzęt dla naszego Szpitala Dziecięcego. You’ll be happy to know that we have spent the money that was raised at Christmas on new equipment for our Children’s Hospital!”
Wspaniale, Ian! Excellent, Ian!
Ale jestem pewna, że już planujecie znaleźć kolejne fundusze na coś innego!” powiedziała Lady Sylvia sięgając po przekąskę. But I’m sure that you’re already planning to find more funds for something else!” said Lady Sylvia picking up an appetiser.
Miała grubo ponad czterdziestkę – nikt nie znał jej dokładnego wieku – lecz była nadal kobietą atrakcyjną, niezupełnie piękną we współczesnym w znaczeniu idealnych, plastikowych kształtów, lecz potrafiła wypełnić pokój swym przyjacielskim uśmiechem i człowieczeństwem. She was in her late forties – nobody knew her exact age - but was still an attractive woman, not so much beautiful in the modern sense of perfect plastic features, but she managed to fill a room with her friendly smile and humanity.
Sir Ian lekko się zarumienił. Sir Ian blushed slightly.
Cóż, rzeczywiście mamy pewien palący problem. Well, we do have an urgent problem.
Zdaje się, że Oddział Baxter’a ma problemy strukturalne – wiesz, to tam gdzie leczymy poważnie chore dzieci, ale…” It seems that there are structural problems in the Baxter Ward – you know, where we treat very seriously ill children, but…”
Brakuje wam funduszy!” przerwała Lady Sylvia. You lack funds!” broke in Lady Sylvia.
Zobaczę, co będę mogła zrobić” I’ll see what I can do!”
Lady Sylvia znana była jako prawdziwie ludzka i hojna osoba. Lady Sylvia was known as a very humane and generous person.
Straciła męża, Lorda Reginald’a, który zmarł na zapalenie płuc, lecz ona celowo zapełniała swoje dnie, zawsze mając coś ciekawego czy wartościowego do zrobienia. Her husband, Lord Reginald, had been lost to her to pneumonia but she deliberately filled her days always having something interesting or worthwhile to do.
Jej wizyty w Londynie były cotygodniowe – nigdy nie zabrakło jej na premierze dobrej sztuki teatralnej, czy musicalu, lecz również uwielbiała swoją rezydencję na wśi z jej końmi, wiewiórkami i królikami. Her visits to London were weekly – she never missed a premičre of a good play or musical, but also loved her country estate with its horses, squirrels and rabbits.
Obecni byli członkowie stowarzyszenia dobroczynnego JLCN Pomóżmy Teraz Dzieciom, które organizowało swoje spotkania w Szpitalu Dziecięcym. All present were members of the LHCN Let’s Help Children Now charity which held their meetings at the Children’s Hospital.
Większość członków znała się nawzajem, a Lady Sylvia cieszyła się, że zapozna się z najnowszymi planami dla szpitala. Most members knew one another and Lady Sylvia was happy to be there to find out about the latest plans for the hospital.
Mniej więcej co kilka miesięcy wyprawiano tam przyjęcie koktajlowe, a Sir Ian zawsze cieszył się kiedy nowi członkowie przychodzili po raz pierwszy, lecz teraz chciał porozmawiać ze starą przyjaciółką. A cocktail party was arranged there every few months or so and Sir Ian was always very happy when new members came along for the first time but now he wanted to speak to an old friend.
Yyy… Sylvia! Er... Sylvia!
Zechciałabyś wstąpić do mojego biura na chwilkę – chciałbym ci coś pokazać!” zapytał Sir Ian. Would you like to pop into my office for a moment – I’ve got something to show you!” asked Sir Ian.
Dobrze, chodźmy!” odpowiedziała Lady Sylvia zastanawiając się, dlaczego do diabła Sir Ian był tak tajemniczy. Fine, let’s go!” replied Lady Sylvia wondering what on earth Sir Ian was being so mysterious about.
Sir Ian otworzył drzwi swojego biura i zaprosił panią Sylvię, aby usiadła. Sir Ian opened the door of his office and invited Lady Sylvia to sit down.
Wiesz, że mamy całkiem sporo anonimowych ofiarodawców, lecz jest ktoś, kto jest ... cóż, raczej wyjątkowy. You know we have quite a number of anonymous benefactors, but there is one who is… well, rather special.
Czy mogę pokazać ci zapis jej ostatnich datków? May I show you the record of her latest contribution?”
Lady Sylvia zerknęła na sumę jakby zdumiona, “Oo, tak. Trzydzieści tysięcy funtów – Thelma Argento. Jest Włoszką?” Lady Sylvia gazed at the sum seemingly bewildered, “Oh, yes. Thirty thousand pounds – Thelma Argento. Is she Italian?”
Sir Ian uśmiechnął się porozumiewawczo, “O tak, to możliwe – to znaczy, nikt nie wie kim ona jest, ani nigdy jej nie spotkał. Sir Ian smiled knowingly, “Oh yes, it’s possible – that is, no-one knows who she is or has ever met her.
Nie figuruje również w książce telefonicznej – jedyne co wiemy, to to, że jej czeki są zawsze honorowane!” She’s not in the telephone directory either – all we know is that her cheques are always honoured!”
Cóż, gdy przyśle wam kolejny czek, miejmy nadzieję, że również zostanie on honorowany!” wykrzyknęła Sylvia. Well, if she sends you another cheque let’s hope it’ll be honoured too!” exclaimed Lady Sylvia.
Jestem pewien, że tak! Chodzi o to, że nie mogę jej dostatecznie podziękować. I’m sure it will be! It’s just that I can’t thank her enough.
Myślisz, że kiedykolwiek ją spotkam, Sylvia – czy może już ją spotkałem?” Do you think I will ever meet her, Sylvia – or perhaps I have already!”
Cóż, może spotkałeś. Nigdy się nie dowiesz, prawda?” Well, maybe you have. You never can tell, can you?”
Przy okazji Sylvia, ‘Argento’ znaczy po włosku srebro, jak mniemam.” By the way Sylvia, ‘Argento’ is Italian for silver, I believe.”
O, doprawdy! Czy nie powinniśmy wrócić na przyjęcie, Ian?” powiedziała Lady Sylvia podnosząc się z krzesła. Oh, really! Shall we get back to the party, Ian?” said Lady Sylvia getting up from her chair.
Tego wieczoru, gdy przygotowywała sie do pójścia do łóżka, zastanawiała się, “Więc zdaje się, że Sir Ian domyślił się, że to ja jestem Thelmą Argento – lecz z pewnością nie wie, iż jestem Arranger!” As Lady Sylvia got ready for bed that night she mused, “So Sir Ian seems to have guessed that I am Thelma Argento - but he certainly doesn’t know that I am The Arranger!”
Lady Sylvia zadzwoniła po swojego lokaja. Lady Sylvia rang for her butler.
Alex,” powiedziała, przyciszając płytę CD z jazzem lat trzydziestych. „Mam dla ciebie małe zadanie.” Alex,” she said, turning down her CD of jazz of the thirties. “I have a little job for you.”
Alex był oficjalnie lokajem Lady Sylvii, ale był to tylko pretekst dla jego obecności w rezydencji, gdzie na drugim piętrze we wschodnim skrzydle miał on swoje własne apartamenty, włącznie z pracownią służącą do rozwoju jego unikalnych wynalazków oraz olbrzymią szafą ubrań do jego rozlicznych przebrań. Alex was officially Lady Sylvia’s butler but this was only an excuse for his presence in the mansion where he had his own apartments on the second floor in the east wing, including a laboratory for developing his unique inventions and a huge wardrobe of clothes for his manifold disguises.
Alex niegdyś pracował w wytwórni filmowej jako makijażysta, lecz później stał się specjalistą od efektów specjalnych i protetyki, dostarczając szeregu realistycznych potworów filmom science fiction i programom telewizyjnym. Alex used to work for a film company as a make-up artist but went on to become a special effects and prosthetics designer capable of supplying a whole range of realistic monsters for science fiction films and television programmes.
Z czasem rozwinął swoje własne osobliwe techniki, które przeniosły sztukę charakteryzacji w nowy wymiar doskonałości. In time he had developed his own special techniques which took the art of disguise onto a new level of perfection.
Pracując dla Lady Sylvii, czasami występował przed gośćmi w roli lokaja, co mu wcale nie przeszkadzało, ponieważ dawało mu to idealną powierzchowność, której potrzebował. Working for Lady Sylvia, he sometimes acted as her butler in front of visitors, which he didn’t mind doing at all as this gave him the perfect façade he needed.
Lady Sylwia poczekała aż służąca opuści pokój i wtedy ciągnęła nadal „Właśnie do mnie dzwonił Pierre Amsang. Lady Sylvia waited until the maid had left the room and then continued, “Pierre Amsang has just telephoned me.
Szkatułka Lukrecji Borgia pojawiła się ponownie!” The Lucrezia Borgia casket has resurfaced!”
Nasza Szkatułka Lukrecji Borgii? Our Lucrezia Borgia casket?
Tak, ta sama. Yes, the very one.
To ta z jej słynnego portretu! That is, the one in her famous portrait!
Będzie wystawiona na aukcję w najbliższy wtorek o godzinie dziesiątej, to pierwsza pozycja na liście!” It’s up for auction next Tuesday at ten o’clock, it’s the first item on the list!”
Wystawiona na aukcję… lecz skąd się pojawiła?” odpowiedział zdumiony Alex.” Up for auction… but where has it resurfaced from?” replied the astonished Alex.”
Od prawowitego sprzedawcy antyków, pewnego Alfred’a Cooper-Browne, który zginął w wypadku samochodowym około tydzień temu!” From a legitimate antique dealer, a certain Alfred Cooper-Browne who died in a road accident a week or so ago!”
Nigdy o nim nie słyszałem! Ale jak to możliwe, że on miał szkatułkę?” zapytał Alex. Never heard of him! But how is it he had the casket?” asked Alex.
Najwyraźniej był przyjacielem Fahmu Ashmail’a!” odpowiedziała Lady Sylvia. Apparently he was a friend of Fahmu Ishmail’s!” replied Lady Sylvia.
Ach, tego dżentelmena, który ukradł szkatułkę nam!” zawołał Alex. Ah, that gentleman who stole the casket from us!” exclaimed Alex.
Tak. Zdaje się, że kiedy Pierre Amsang i Fahmu Ishmail, nie mówiąc o nas, przechwycili szkatułkę dwa miesiące temu, gdy była przewożona na wystawę do muzeum w Moskwie i podstawili idealną kopię, którą tworzyłeś miesiącami w swojej pracowni, nasz przyjaciel Fahmu wynajął gang aby ją nam wykraść.” Yes. It seems that when Pierre Amsang and Fahmu Ishmail, not to mention us, snatched the casket two months’ ago, while it was being transported to the Moscow museum for an exhibition and substituted it with a perfect copy you took months to make in your laboratory, our friend Fahmu contracted a gang to steal it from us.”
Więc to prawda, że stał za tym wszystkim!” zauważył Alex. Then it is true that he was at the bottom of everything!” Alex pointed out.
Tak, jak myśleliśmy. Jak wiesz, Ishmail jest sprzedawcą antyków bez sklepu z antykami i wydaje mi się, że obawiając się iż jeśli będzie trzymał ją w swoim domu, chociażby w sejfie, złożylibyśmy mu mała wizytę w domu...” Yes, as we thought! As you know, Ishmail is an antique dealer with no antique shop and I imagine that fearing that if he kept it at his house, even in a safe, we would pay a little visit to his home…”
Alex pokiwał głową “Właściwie to włamaliśmy się do jego domu i nawet otworzyliśmy jego sejf antywłamaniowy, ale szkatułki tam nie było. Alex nodded, “In fact we did burgle his home and even opened up his guaranteed burglar-proof safe but the casket wasn’t there.
Myśleliśmy, że umieścił ją w sejfie bankowym lub coś w tym rodzaju!” We thought that he might have put it in a security box in the bank or something!”
Cóż” skomentowała Lady Sylvia “Przypuszczam, że bił się z myślami. Well,” Lady Sylvia commented, “I imagine he may have thought twice about that.
Jeśli ktoś włamałby się do banku, rabusie mogliby otworzyć jego sejf i odnaleźć szkatułkę – względnie później policja! If the bank had been broken into, the robbers might have opened his security box and discovered the casket – or the police afterwards!
Najbezpieczniejszym miejscem aby coś ukryć jest gdzieś, gdzie znajdują się podobne rzeczy – w sklepie z antykami!” The safest place to hide something is where there are similar things – in an antique shop!”
Przebiegły drań!” zauważył Alex. The crafty so-and-so!” remarked Alex.
Nie tak przebiegły, jako że przeznaczenie wzięło górę w zrujnowaniu jego planów. Not so crafty, as destiny took a hand in ruining his plans.
Przyjaciel Ishmaila zmarł nagle i najwyraźniej nasz były partner nie ma żadnych udokumentowanych dowodów na to, że szkatułka była jego, więc wszystko będzie sprzedane na aukcji – oczywiście szkatułka jest reklamowana w katalogu jako kopia!” wyjaśniła Lady Sylvia. Ishmail’s friend died suddenly and apparently our ex-partner has no documentary evidence that the casket was his, so everything is going to be sold at auction – of course, the casket is being advertised in the catalogue as a copy!” explained Lady Sylvia.
Pójdziemy więc i będziemy licytować jak każdy inny?” So we go and bid for it like everybody else?”
Cóż, Pierre Amsang również pójdzie na aukcję i będzie dla nas działać. Well, Pierre Amsang will go to the auction and act for us as well.
Jak wiemy, jest to prawdziwy McCoy, podczas gdy inni myślą, iż jest to kopia, to nie powinien być żaden problem, ale...” Lady Sylvia zawahała się. As we know it’s the real McCoy, whilst the others think it’s just a copy, it shouldn’t be any problem at all but…” Lady Sylvia hesitated.
Problemem jest Ishmail, czy tak? “ powiedział Alex. But the problem is Ishmail, isn’t it?” said Alex.
Tak. Musimy znaleźć sposób na powstrzymanie go od przybycia na aukcję na czas, tak aby Pierre Amsang mógł licytować się o szkatułkę nie posiadając rywala, który także by wiedział ile jest ona na prawdę warta. Yes. We have to find a way of stopping him from arriving at the auction in time so that Pierre Amsang can bid for the casket without having a rival bidder who also knows how much it’s really worth.
Alex, zdaje się, że tym razem mamy szansę aby odegrać się na Ishmail’u.” Alex, this time it seems we have the opportunity of getting our own back on Ishmail.”
Następnie nadszedł czas na to, aby Alex odrobił swoje zadanie domowe. Now it was time for Alex to do his homework.
Pojechał on do rezydencji pana Ishmaila poza miastem i dokładnie zbadał jego’geografię.’ He drove to Mr. Ishmail’s out-of-town residence and studied the ‘geography’ carefully.
Wiedział, iż ich przyjaciel mieszkał sam w pięknie odrestaurowanym domu w stylu Tudorów, z małym ogrodem z przodu i garażem, gdzie trzymał swojego Mercedesa Grand z 1935 roku. He knew that their former friend lived alone in a beautifully refurbished Tudor-style house with a small garden in front and a garage where he kept his 1935 Grand Mercedes.
Alex również ustalił, że Ishmail miał sprzątaczkę w każdy poniedziałek, środę i piątek, co oznaczało, że we wtorek, w dzień licytacji, Ishmail będzie sam w domu. Alex also discovered that Ishmail had a cleaning lady every Monday, Wednesday and Friday, which meant that on Tuesday, the day of the auction, Ishmail would be alone in his house.
W następny wtorek o poranku Alex 'pożyczył' furgonetkę z parkingu w ruchliwej części centrum. The next Tuesday morning Alex “borrowed” a van from a car park in a busy town centre.
Potem pojechał na wieś, gdzie mieszkał pan Ishmail i zaparkował wóz kilka jardów od wjazdu do jego garażu. He then drove to the village where Mr. Ishmail lived and parked the van a few yards away from the entrance of his garage.
Alex przeobraził swój wygląd na znacznie młodszego mężczyznę o czarnych włosach związanych w kucyk, który miał na sobie najnowszy fason dżinsów i drogie okulary przeciwsłoneczne. Alex had transformed his appearance into a much younger man with black hair pulled back in a ponytail who was wearing the very latest jeans and expensive sunglasses.
Gdy ujrzał podnoszące się drzwi garażu, przygotował się. As he saw the garage door sliding up he prepared himself.
Jak tylko pan Ishmail wyjechał z garażu swoim Mercedesem, Alex podjechał do przodu, zastawiając wjazd domu swoją furgonetką. Just as Mr. Ishmail came out of his garage in his Mercedes, Alex moved forward blocking the entrance to the house with the van.
Czy może pan przestawić tą furgonetkę – nie mogę wyjechać?” wrzasnął bardzo bogaty pan Ishmail, który był przyzwyczajony do rozkazywania ludziom, wychodząc ze swojego zabytkowego Mercedesa i spojrzał z niepokojem na swój zegarek. Can you move that van – I can’t get out?” bawled the very rich Mr. Ishmail, getting out of his vintage Mercedes, who was used to ordering people around and looked very anxiously at his watch.
Alex wysiadł z furgonetki. Alex got out of the van.
Czy mówi pan do mnie?” odrzekł bardzo snobistycznym akcentem. Are you talking to me?” he replied in a very posh accent.
Tak, mówię do pana. Proszę natychmiast przesunąć swoją furgonetkę – mam bardzo ważne spotkanie!” Pan Ishmail co chwila spoglądał na zegarek. Yes I am. Move your van at once - I’ve got a very important meeting to go to!” Mr. Ishmail kept looking at his watch.
Bar-dzo wa-żne spotka-nie?” ciągnął Alex uniósłszy brwi i uśmiechając się do pana Ishmaila ironicznie. A ve-ry im-portant meet-ing?” continued Alex raising his eyebrows and smiling at Mr. Ishmail ironically.
Jeśli mnie pan uprzejmie poprosi – bardzo uprzejmie – to mógłbym!” If you ask me politely – very politely – I might!”
Nie mam na to czasu – dzwonię na policję...” Rozdrażniony pan Ishmail wyciągnął z kieszeni telefon komórkowy i zaczął wybierać numer, lecz Alex pochylił się nad bramą i wyrwał mu telefon. I haven’t got time for this – I’m calling the police…” The exasperated Mr. Ishmail pulled his mobile out of his pocket and started dialling a number but Alex leaned over the gate and snatched his mobile away from him.
Hej, a to bardzo interesujące – pozłacana wersja modelu który właśnie kupiłem! Hey, that’s very interesting - a gold-plated version of the very one I’ve just bought!
Bardzo ładny – aczkolwiek drogi!” Very nice – expensive though!”
Jak pan śmie – proszę natychmiast oddać mi mój telefon!” krzyczał pan Ishmail, teraz już rozdarty pomiędzy żądaniem dwóch rzeczy na raz, swojego telefonu i pójścia na aukcję. How dare you – give me my mobile back immediately!” shouted Mr.Ishmail, now torn between wanting two things at the same time, his mobile and going to the auction. 
Trochę lubi się pan popisywać, czyż nie?” Alex wziął parę kroków w tył i znienacka podrzucił telefon wysoko w górę mówiąc "Hura!" po czym złapał go jak żongler. You’re a bit of a show-off – aren’t you?” Alex took a couple of steps back and suddenly threw the mobile up in the air saying “Hooray!” and then caught it like a juggler.
Sprawię, że pana aresztują,” odparł pan Ishmail, którego twarz stawała się teraz bardzo czerwona. I’ll have you arrested,” retorted Mr. Ishmail who was getting very red in the face by now.
 “Proszę bardzo! To będzie ciekawe przeżycie. Czy kiedykolwiek był pan aresztowany?” Go on then! That’ll be an interesting experience. Have you ever been arrested?”
Pan Iahmail zaczął wyglądać na bardzo spiętego, “Czy Pan oszalał? Mr. Ishmail began to look very tense, “Are you mad?
Czego pan chce – chce pan pieniędzy?” What is it you want – do you want money?”
Alex zaczął śpiewać falsetem, “Money, money, money...” i tańczył wkoło chodnika przed bramą. Alex began singing in falsetto, “Money, money, money….” and danced around on the pavement in front of the gate.
Pan Ishmail zaczął się obawiać, że mężczyzna stojący przed nim jest wariatem i odezwał się bardzo nerwowym, cienkim głosem,”Proszę zrozumieć, naprawdę muszę już iść, dam panu mój zegarek jeśli przestawi pan bezzwłocznie swoją furgonetkę,” powiedział ściągając swój kosztowny zegarek i podsuwając go Alexowi. Mr. Ishmail began to fear the man in front of him was a madman and spoke in a very nervous high pitched voice, “Look, I’ve really got to go now, I’ll give you my watch if you move your van immediately,” he said taking off his expensive watch and offering it to Alex.
Zbyt błyszczący jak dla mnie. Wystarczy, że pan przeprosi!” Too flash for me. All you need to say is sorry!”
Minęło już dziesięć minut, a panu Ishmail’owi czas uciekał. Ten minutes had already passed and time was getting short for Mr. Ishmail.
Ale jego trudny charakter nadal pozostawał na przeszkodzie. But his difficult character continued to get in his way.
Nie przeproszę ani pana, ani nikogo innego!” powiedział agresywnie i otworzył pilotem bramę do ogrodu, tak jakby ostatecznie zdecydował się coś z tym zrobić. I’m not saying sorry to you or anybody else!” he said aggressively and opened the garden gate with his remote control as though he had finally decided to do something about it.
Alex pokiwał palcem jak nauczycielka w szkole, “Oj, niegrzeczny chłopiec! Alex shook his finger at him like a schoolteacher, “Oh, you naughty boy!
Drażni pana, gdy nie postawi pan na swoim. You get angry when you can’t get your own way.
Dobrze, wygrał pan, tu jest pański telefon!" Ok, you win, here’s your mobile!”
Pan Ismail zdumiony był tą nagłą zmianą nastroju. Mr. Ishmail was astonished at this sudden change of heart.
Alex zwrócił się aby oddać go Fahmu, który trzymał rękę wyciągniętą aby go przyjąć, lecz w ostatniej chwili Alex przerzucił go przez bramę wprost na klomb z różami otoczony wysoką trawą w ogrodzie przed domem. Alex went to give it back to Fahmu who held his hand out to receive it but at the last minute Alex threw it over the gate into a bed of roses surrounded by long grass in the garden in front of the house.
Jestem pewien, że nie zaszkodziłoby skosić trawnik co nieco!” zażartował Alex. I’m sure a bit of lawn-mowing wouldn’t go amiss!” Alex joked.
Tak czy owak, jestem spóźniony. Nie pozwolę aby mnie pan dłużej zatrzymywał. Do widzenia.” Anyway I’m late, I can’t let you keep me any longer. Bye bye.”
Alex nieoczekiwanie odwrócił się, wsiadł do furgonetki i odjechał podczas gdy pan Ishmail gorączkowo szukał swojego pozłacanego telefonu komórkowego pośród cierni. Alex suddenly turned round, got into the van and drove away while Mr. Ishmail was looking frantically for his gold-plated mobile amongst the thorns.
Kiedy Alex znalazł się poza zasięgiem wzroku, zaparkował furgonetkę w bocznej uliczce i poszedł z powrotem do głównej drogi, którą pan Ishmail będzie musiał jechać, jako że była to najszybsza trasa do autostrady. When Alex was out of sight, he parked the van in a side turning and walked back to the main road down which Mr. Ishmail was bound to drive along, as it was the quickest route to the motorway.
Znajdowały się tam znaki ‘Roboty na Drodze – zakaz wjazdu pojazdów.’ Alex upewnił się, że nikogo nie było w pobliżu, wziął znaki i ukrył je za drzewem. There were signs up saying ‘Road Works Ahead - No cars allowed.’ Alex made sure no one was around, picked the signs up and hid them behind a tree.
Kilka minut później Fahmu przejeżdżał swoim Mercedesem Grand, w końcu wolny, by móc iść na aukcję. A couple of minutes later Fahmu was driving his Grand Mercedes along, free at last to go to the auction.
Nawet zaczął pogwizdywać do siebie swoją ulubioną melodię, gdy nagle uświadomił sobie, że w poprzek drogi ustawiona jest zapora, a policjant macha do niego, aby go zatrzymać. He even began whistling his favourite tune to himself when he suddenly realised that there was a barrier up across the road and a policeman waving at him to stop.
Nie umie pan czytać, proszę pana – czy świadomie ignoruje pan znaki o robotach drogowych na początku ulicy? Policjant zapytał go cierpko. Can’t you read, sir – or are you just deliberately ignoring the road works signs at the beginning of the road?” the constable asked him acidly.
O jakich znakach drogowych pan mówi?” odpowiedział pan Ishmail bardzo defensywnie. What road works signs are you talking about?” replied Mr. Ishmail very defensively.
Nie było tam żadnych znaków!” There were none!”
Doprawdy, w takim razie zechce pan wycofać samochód około dwadzieścia jardów do tyłu, a oboje przekonamy się czy ma pan rację!” Oh really, then if you will reverse your car back twenty yards or so we’ll both have a look to see if you’re right!”
W międzyczasie, Alex przywrócił brakujące znaki. Alex, in the mean time, had replaced the missing signs.
Gdy policjant i Fahmu dotarli do początku drogi, antykwariusz zaczął zapewniać, że parę minut temu znaków tam nie było. When the policeman and Fahmu arrived at the beginning of the road the antiquarian began to protest that the signs weren’t there a few minutes ago.
Cóż, jeśli nie widzi Pan znków o robotach na drodze, to ja poważnie zastanawiam się nad pańskim wzrokiem i zdolnością do prowadzenia pojazdów. Well, if you say you can’t see that there are road works signs there, I seriously question your eyesight and ability to drive.
Proszę pana, poproszę pańskie prawo jazdy” Sir, can I have your driving license, please?”
Tymczasem Alex powrócił do furgonetki. In the meantime Alex had returned to the van.
Następnie pojechał z powrotem na parking, gdzie właściciel pierwotnie ją zostawił, starannie wycierając te części furgonetki, które mógłby był dotknąć, na wszelki wypadek, pomimo że przez cały czas nosił rękawiczki. He then drove back to the car park where its owner had originally left it, carefully wiping any part of the van he might have touched, for good measure, even though he had worn gloves all the time.
Wreszcie Alex wyciągnął z kieszeni starannie przygotowaną kopertę z setką funtów w środku i zostawił ją w schowku aby zapłacić nieznanemu właścicielowi za ‘wynajem’ jego pojazdu. Finally Alex pulled out a carefully prepared envelope from his pocket with a hundred pounds in it and left it in the glove compartment to repay the unknown owner for the “rental” of his vehicle.
Kiedy pan Ishmail w końcu dotarł na miejsce, był cały spocony jako że była już za pięć dziesiąta. When Mr. Ishmail finally got to his destination he was perspiring freely as it was already five minutes to ten!
Dom aukcyjny był wysokim, edwardiańskim budynkiem z rzędami okien, które nadawały mu wygląd dość nieprzystępnego. The auction house was a tall Edwardian building with rows of windows making it look rather forbidding.
Elegancka, młoda kobieta w granatowym kostiumie czekała na niego w drzwiach. An elegant young lady wearing a dark navy-blue suit was waiting for him at the door.
Czy mogę panu pomóc?” zapytała, a gdy powiedział jej, że szuka kolekcji biżuterii Cooper-Browne, powiedziała, że sama mu tam potowarzyszy. Can I help you sir?” she asked him, and when he told her he was looking for the Cooper-Browne jewellery collection she said she would accompany him there herself.
Pan Ishmail był tak nabrzmiały swoją ważnością, iż nie miał wątpliwości, że specjalnie została ona podstawiona przez organizatorów licytacji. Mr. Ishmail was so full of his own importance that he didn’t doubt she had been laid on especially by the auction organisers.
Gdy mieli skręcić w lewo, Fahmu wskazał na tabliczkę na ścianie, która mówiła, że kolekcja Cooper-Browne znajduje się na drugim piętrze. As they turned to go leftwards, Fahmu pointed to the display board on the wall which said that the Cooper-Browne collection was on the second floor.
Młoda kobieta odpowiedziała, “To kolekcja książek Cooper-Browne – czyż nie powiedział pan, że jest zainteresowany biżuterią?” The young lady replied, “That’s the Cooper-Browne collection of books – didn’t you say you were interested in the jewellery?”
Patrząc z niepokojem na zegarek, pan Ishmail był ledwie uprzejmy gdy powiedział „Tak, tak – proszę mnie tam zabrać tak szybko jak to możliwe – jest na tej aukcji coś, na co czekam od lat. Looking anxiously at his watch, Mr. Ishmail was barely polite when he said, “Yes, yes – take me there as quickly as possible – there’s something on auction which I’ve been after for years.
Jest jedyne w swoim rodzaju i nie mogę sobie pozwolić aby przeszło mi koło nosa! It’s the only one of its type and I can’t afford to miss buying it!
Już jestem spóźniony!” April, młoda kobieta, przeprowadziła niespokojnego klienta przez korytarz, który prowadził do jeszcze dłuższego korytarza, który zdawał się nie mieć końca. I’m already late!” April, the young lady, walked the anxious client along a corridor which lead to an even longer corridor which never seemed to end.
Z każdą minutą antykwariusz stawał się coraz bardziej zły. The antiquarian was getting more and more bad-tempered every minute.
Gdzie do diabła mnie pani zabiera? Where on earth are you taking me?
Chyba pani nie zrozumiała! You don’t seem to understand!
Nie mam czasu do stracenia – muszę się natychmiast dostać na aukcję!” I haven’t got time to waste – I must get to the auction immediately!”
Tak, proszę pana. Prowadzę tam pana!” Ruszyli wzdłuż kolejnych korytarzy, aż w końcu pan Ishmail nie mógł dłużej tego znieść "Co to za piekielny labirynt przez który mnie pani prowadzi? Yes sir. I’m taking you there!” They rushed along even more corridors until Mr. Ishmail could bear it no longer, “What’s this infernal labyrinth you’re taking me through now?
Sprawi pani, że stracę niepowtarzalną okazje!” You’re making me loose a unique opportunity!”
Nie, proszę pana. Proszę się nie martwić! Będziemy tam za chwilkę. No sir. Don’t worry! We’ll be there in a jiffy.
Teraz, proszę po tych stopniach I dotrzemy do windy!” Jednakże stopnie prowadziły do następnego długiego korytarza po lewej. Now down these steps and we’ll get to the lift!” However the steps let to yet another long corridor on the left.
Kiedy dotarli do jego końca, znaleźli tam barierkę z przyklejoną karteczką z napisem ‘Brak Przejścia!” When they reached the end of it, they discovered there was a barrier with a note stuck onto it saying ‘No Entrance!’
Ach, co za kłopot, musimy wrócić do schodów i skręcić w prawo...!” zaczęła wyjaśniać April. Oh, what a nuisance, we’ll have to go back to the stairs and turn right…!” April started to explain.
Pan Ishmail mruknął do siebie gniewnie w swoim języku ojczystym, pozbawiony tchu aby poskarżyć się April. Mr. Ishmail muttered angrily to himself in his mother tongue, too breathless to complain to April.
Proszę o chwilę cierpliwości – już nadchodzimy – proszę popatrzeć – prawie jesteśmy w windzie – ach, tu jest!” April powiedziała triumfalnie. Just be patient for a moment sir – we’re arriving – look - we’ve nearly reached the lift - ah, there it is!” April said triumphantly.
Kiedy drzwi windy otworzyły się, pan Ishmail miał wejść do środka, kiedy zawołał z przerażonym wyrazem twarzy, „I to ma być winda? As the lift door opened, Mr. Ishmail was just going to get inside when he exclaimed with a horrified expression on his face, “What sort of a lift do you think this is?
Pełno tu kawałków sznurka i kartonu!” It’s full of bits of string and cardboard!”
Tak, wiem, to winda towarowa, ponieważ druga winda nie działa ze wzglętu na podtop w piwnicy!” Yes I know, it’s a service lift because the other lift isn’t working due to flooding in the basement!”
Podtop? O, nie! powiedział pan Ishmail odsuwając rękę April z drogi, „pozwoli pani że sam przycisnę guzik, inaczej nigdy się tam nie dostaniemy!” Flooding? Oh no!” said Mr. Ishmail pushing April’s hand out of the way, “let me press the button otherwise we’ll never get there!”
Na swoje nieszczęście, pan Ishmail przycisnął guzik pierwszego piętra i znaleźli się w magazynie. Unfortunately for Mr. Ishmail the button he had pressed was for one floor down and they ended up in the warehouse!
Posłuchaj panienko… po prostu zostaw mnie w spokoju, a dostanę się tam sam!” odpowiedział pan Ishmail rozglądając się w rozpaczy. Look here, Miss… just leave me alone and I’ll get there on my own!” replied Mr. Ishmail looking around in desperation.
April wyszła z windy i uznała to za dobrą okazję aby zrobić jak powiedział i całkowicie zniknąć, tak więc ukryła się za ogromnym stosem kartonów. April got out of the lift and thought it a good opportunity to do as he said and disappear completely, so she hid behind a huge pile of cartons.
Jak tylko zamknęły się drzwi windy, ruszyła do wyjścia budynku i zadzwoniła do sekretarki Monsieur Amsang’a, która była również jego córką. As soon as the lift door closed again, she made her way out of the building and telephoned Monsieur Amsang’s secretary, who was also Pierre Amsang’s daughter.
Jak idzie licytacja, Sophie?” zapytała April. How’s the auction going, Sophie?” April asked.
Sophie odpowiedziała podekscytowana, “Już po wszystkim, April! Sophie replied excitedly, “It’s all over, April!
Pan Nieznośny zjawił się w momencie jak licytator uderzył młotkiem po raz ostatni! Wyglądał naprawdę żałośnie!” Mr. Nasty turned up just as the auctioneer slammed down his gavel for the last time! He looked really pitiful!”
A udało wam się kupić szkatułkę?|” And did you manage to buy the casket?”
Tak, udało się! Zdaje się, że żaden z pozostałych oferentów nie wiedział, że jest ona warta fortunę i poszła za jedyne trzy tysiące osiemset funtów!” Yes, we did! None of the other bidders seemed to know that it’s worth a fortune and it went for only three thousand eight hundred pounds!”
Następnie, April zadzwoniła do pani Sylvii aby jej przekazać dobre wieści. April then phoned Lady Sylvia to tell her the good news.
Ten wieczór był dla Ishmail Fahmu jednym z najgorszych wieczorów w jego życiu, kiedy zdał sobie sprawę, jak sprytnie został wystrychnięty na dutka, podczas gdy Lady Sylvia, Alex, April, Pierre Amsand i Sophie jedli razem kolację w ekskluzywnej francuskiej restauracji w Chelsea i świętowali swój triumf kilkoma butelkami najlepszego szampana aż do godzin porannych. That evening Ishmail Fahmu had one of his worst evenings ever realising how cleverly he had been set up whilst Lady Sylvia, Alex, April, Pierre Amsang and Sophie all dined together in an exclusive French restaurant in Chelsea and celebrated their triumph with several bottles of the best champagne until the early hours.
Alex rozbawiał innych wybrykami, do których musiał się uciec aby powstrzymać ich byłego partnera od uczestnictwa w aukcji. Alex made the others laugh at the antics he had had to get up to to prevent their former partner from attending the auction.
Jednakże Lady Sylwia zauważyła, że Pierre Amsang był głęboko zamyślony i raz po raz gładził swego wąsa. However, Lady Sylvia noticed that Pierre Amsang was deep in thought as he pulled on his moustache repetitively.
Za każdym razem kiedy to robił, wiedziała, że ma coś w zanadrzu. Whenever he did this, she knew he had something up his sleeve.
Zastanawiała się co to może być… czyżby chciał zaproponować nowe przedsięwzięcie? She wondered what it might be… was he about to propose a new venture?
Następnego dnia w swojej rezydencji, Lady Sylvia otworzyła tajną szufladę w sekretarzyku, gdzie trzymała swój sygnet i srebrny świecznik. Back at her mansion next day, Lady Sylvia opened a secret drawer in her escritoire where she kept her signet ring and a silver candlestick.
Zapaliła świecę, polała parę kropli gorącego wosku na kartkę papieru, i przycisnęła do niej sygnet. She lit the candle, poured some drops of hot wax onto a sheet of paper, then pressed her signet ring onto it.
Na środku arkusza widniała litera A, skrót od Arranger, wraz z łacińską inskrypcją wokoło: Now in the middle of the sheet there was the letter A, which stood for The Arranger, with a Latin inscription written around it:
Semper victor, zawsze zwycięski semper victor, always victorious.
Potem zaadresowała kopertę do Fahmy Ishmail’a, starannie złożyła arkusz papieru i włożyła do środka. Then she addressed an envelope to Fahmu Ishmail, folded the sheet of paper carefully and put it inside.
Następnie Lady Sylvia wypisała czek dla Szpitala Dziecięcego z dużą ilością zer, podpisując się jako Thelma Argento. After this Lady Sylvia wrote out a cheque to The Children’s Hospital with a lot of noughts on it, signing herself Thelma Argento.
Szkatułka Lukrecji Borgii została sprzedana przez Pierra Amsanga już następnego dnia bogatemu, prywatnemu kolekcjonerowi z interesami w branży oprogramowania, za którą otrzymał siedmiocyfrową sumę. The Lucrezia Borgia casket was sold by Pierre Amsang the very next day to a rich private collector with interests in the software industry, for which he received a seven figure sum.
Oczywiście, połowa tych pieniędzy poszła do Lady Sylvii. Naturally, half of the money went to Lady Sylvia.
Arranger znów zwyciężyła. The Arranger had won again!

LONWEB.ORG is a property of Casiraghi Jones Publishing srl
Owners: Roberto Casiraghi e Crystal Jones
Address: Piazzale Cadorna 10 - 20123 Milano - Italy
Tel. +39-02-78622122 email:
P.IVA e C. FISCALE 11603360154 • REA MILANO 1478561
Other company websites: www.englishgratis.comwww.scuolitalia.com