BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

AFRIKAANS

 
 

 

HONGER-FEITE

HUNGER FACTS

1. Bykans 24 000 mense sterf daagliks weens honger of honger-verwante oorsake. Di getal het gedaal van 35 000 tien jaar gelede en 41 000 twintig jaar gelede. Driekwart van di sterftes is onder kinders jonger as vyf jaar. 1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.
2. Tans sterf 10% van kinders in ontwikkelende lande voor die ouderdom van vyf jaar. Hierdie getal het die afgelope vyftig jaar met 28% gedaal. 2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.
3. Hongersnood en oorlog veroorsaak slegs 10% van honger-sterftes, hoewel dit hierdie sterftes is waarvan mens meestal hoor. Die meeste sterftes word deur chroniese wanvoeding veroorsaak. Uiterste armoede veroorsaak dat mense eenvoudig net nie genoeg kry om te eet nie. 3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.
4. Behalwe sterftes, veroorsaak chroniese wanvoeding ook verswakte visie, uitputting, belemmerde groei en 'n groot toename in vatbaarheid vir siektes. Ernstig wanvoede mense kan nie eens op 'n basiese vlak funksioneer nie. 4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.
5. Daar word beraam dat omtrent 800 miljoen mense wreldwyd aan hongersnood en wanvoeding ly, omtrent 100 keer meer as die getal wat jaarliks aan hongerte omkom. 5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.
6. Baiekeer verg dit slegs 'n paar eenvoudige metodes om arm mense in staat te stel om self genoeg kos te kweek sodat hulle selfonderhoudend kan word. Hierdie middele sluit in saad van goeie gehalte, die regte gereedskap en toegang tot water. Klein verbeterings in boerdery-tegnieke en kosopgaar-metodes help ook. 6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.
7. Baie hongersnood-kundiges glo dat opvoeding op die ou einde die beste manier is om hongersnood te bestry. Opgevoede mense kan dan uit die armoede-siklus breek wat hongerte veroorsaak. 7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.
Bronne (by paragraaf):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)
Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)