BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

CZECH

 
 

 

STATISTIKA 
O STRÁDÁNÍ HLADEM

HUNGER
FACTS

1. Každý den umírá približne 24 000 lidí hladem anebo hladem zpusobenými chorobami. Pred 10 lety se celkový pocet obetí hladu pohyboval kolem 35 000 a pred 20 lety dosahoval až 41 000. Tyto údaje svedcí o klesavém trendu. 3/4 obetí tvorí deti mladší 5 let. 1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.
2. 10 % detí z rozvojových zemí se nedožije 5 let. Pred 50 lety dosahovala míra úmrtnosti 28 %. 2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.
3. Za príciny hladu jsou nejcasteji oznacovány hladomor a války. Ve skutecnosti však mají na svedomí pouze 10 % z celkového poctu obetí. Vetšina lidí umírá chronickou podvýživou. Rodiny jednoduše strádají nedostatkem potravin, který je dusledkem extrémní bídy. 3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.
4. Chronická podvýživa krome smrti rovnež zpusobuje poruchy zraku a rustu, apatii a zvýšenou náchylnost k chorobám. Silne podvyživení jedinci pak nejsou schopni vykonávat ani základní cinnosti. 4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.
5. Podle odhadu trpí hladem a podvýživou približne 800 milionu lidí, což je stonásobek celkového poctu lidí, kterí každorocne umírají hladem. 5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.
6. Obvykle postací nekolik jednoduchých zdroju, které umožní lidem žijícím v bíde vypestovat dostatecné množství obživy a stát se sobestacnými. Mezi tyto zdroje patrí kvalitní semena, potrebné náradí a prístup k vode. Prínosem je rovnež zdokonalení metod používaných v zemedelství a pri skladování potravin. 6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.
7. Rada odborníku se domnívá, že nejefektivnejší zbraní proti hladu je vzdelanost. Vždelaní lidé mají vetší šanci vymanit se z bídy, která zpusobuje hlad. 7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.
Zdroje (podle odstavcu):
1) Projekt Hlad (Hunger Project), Organizace spojených národu (OSN)
2) CARE
3) Institut pro výživu a vývoj (The Institute for Food and Development Policy)
4) Svetový potravinový program OSN
5) Organizace OSN pro výživu a zemedelství

6) Oxfam
7) Detský fond OSN (UNICEF)
Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;

2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;

4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)