BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

CROATIAN

 
 

 

ČINJENICE O GLADI

HUNGER FACTS

1. Oko 24 000 ljudi umre svaki dan od gladi ili s glađu povezanim uzrocima. To je manje od 35 000 deset godina prije i 41 000 dvadeset godina prije. Tri četvrtine smrtnih slučajeva su djeca do pet godina starosti. 1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.
2. Danas 10% djece u zemljama u razvoju umire prije pete godina života. To je manjeod 28% prije 50 godina. 2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.
3. Velike nestašice hrane i ratovi uzrokuju 10% glađu uzrakovanih smrtnih slučajeva, iako su to oni slučajevi za koje najčešće čujemo. Glavnina glađu uzrokovanih smrti su uzrokovane kroničnom pothranjenošću. Obitelji jednostavno ne mogu dobiti (proizvesti) dovoljno hrane. To je opet uzrokovano ekstremnim siromaštvom. 3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.
4. Pored smrti, kronična pothranjenost također uzrokuje oštećenje vida, sluha, usporava rast i uvelike povećava mogućnost zaraze. Teško pothranjeni ljudi ne mogu funkcionirati čak ni na osnovnoj razini. 4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.
5. Procjenjuje se da je oko 800 milijuna ljudi u svijetu pogođeno glađu ili potranjenošću, što je oko 100 puta više od broja smrtnih slučajeva godišnje uzrokovanih glađu. 5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.
6. Često je potrebna samo nekolicina elemenata da bi siromašni ljudi uspjeli proizvesti dovoljno hrane za svoje potrebe. Ti elementi uključuju kvalitetno sjeme, odgovarajuće alatke i pristup vodi. Mala poboljšanja u poljoprivrednim tehnikama i pohrani hrane su također korisna. 6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.
7. Stručnjaci koji se bave problemom gladi vjeruju da je uvjerljivo najbolji način smanjenja gladi –obrazovanje. Obrazovani ljudi su najsposobniji prekinuti krug siromaštva koji uzrokuje glad. 7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.
Izvorišta (prema odlomcima):
1) Projekt gladi, Ujedinjeni narodi;
2) CARE;
3) Institut za hranu i razvojnu politiku;
4) Svjetski program za hranu Ujedinjenih naroda (WFP);
5) Organizacija za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO);
6) Oxfam;
7) UNICEF
Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)