BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

DANISH

 
 

 

KENDSGERNINGER
OM SULT

HUNGER
FACTS

1. Omkring 24,000 mennesker dør hver dag af sult eller af sultrelaterede årsager. Dette er et fald fra 35,000 for ti år siden og fra 41.000 for tyve år siden. Tre fjerdele af dødsfaldende er børn, der er under 5 år gamle. 1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.
2. I dag dør 10% af børnene i udviklingslandene, før de bliver 5 år. Dette er et fald fra 28% for 50 år siden. 2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.
3. Hungersnød og krige er kun årsag til 10% af dødsfald som følge af mangel på mad, selvom disse dødsfald typisk er dem, du oftest hører om. Hovedparten af sultrelaterede dødsfald skyldes kronisk underernæring. Familier kan simpelt hen ikke skaffe nok mad at spise. Dette skyldes igen ekstrem fattigdom. 3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.
4. Udover død så medfører kronisk underernæring også svækkelse af synet, sløvsind, hæmmet vækst og en høj grad af sårbarhed overfor sygdom. Mange underernærede mennesker kan ikke fungere på selv det mest grundlæggende niveau. 4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.
5. Det forudses at omkring 800 millioner mennesker i verden lider af sult og underernæring. Det er omkring 100 gange flere end de der faktisk dør af det hvert år. 5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.
6. Ofte behøves der kun ganske få ressourcer for at forarmede mennesker kan blive selvforsynende. Disse ressourcer omfatter såsæd af god kvalitet, de rigtige arbejdsredskaber og adgang til vand. Småforbedringer i landbrugsteknikker samt metoder til lagring af fødevarer hjælper også. 6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.
7. Mange sulteksperter tro at den bedste måde at mindske sult på er gennem uddannelse. Uddannede mennesker har de bedste betingelser for at bryde ud af fattigdomscirklen, som forårsager manglen på mad. 7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.
Kilder (pr. afsnit):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)
Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)