BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

ESPERANTO

 
 

 

FAKTOJ PRI MALSATO

HUNGER FACTS

1. Chiutage ch. 24.000 homoj mortas pro malsato au pro kauzoj rilate al malsato. La nombro de la mortantoj malpliighis, de 35.000 antau dek jaroj kaj de 41.000 antau dudek jaroj. Tri kvaronoj el tiuj, kiuj mortas pro malsato, estas infanoj ech ne kvin jaraghaj. 1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.
2. Hodiaue mortas 10% de chiuj infanoj en evolu-landoj antau la kvina vivo-jaro. Antau kvindek jaroj ankorau estis 28%. 2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.
3. Malsat-mizero kaj milito kauzas nur 10% de malsatmortoj, kvankam oni eble estas informata plej multe pri tiuj. Sed malsatmortoj okazas precipe pro kronika subnutrado. Familioj simple ne ricevas sufiche por manghi. Tio rezultas el ekstrema malricheco. 3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.
4. Subnutrado estas ne nur la kauzo de morto, sed ankau de vid-problemoj, apatio kaj malrapidigo de kreskado kaj plialtigas la infekt-dangheron. Homoj forte subnutritaj ech ne kapablas plenumi la plej simplajn funkciojn. 4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.
5. Proksimume 800 milionoj da homoj en la mondo suferas malsaton kaj subnutradon; tio estas centoble pli ol la nombro de tiuj, kiuj chiujare mortas de tio. 5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.
6. Kelkfoje necesas nur malmultaj kaj simplaj rimedoj por helpi malrichajn homojn, kultivadi sufiche da nutrajho kaj provizi sin mem. Tiuj rimedoj estas i.a. kvalita semajho, ghusta ilaro kaj aliro al akvo. Malgrandaj plibonigoj en la kampo de agrikultura tekniko kaj nutrajh-stokado estus ankau tre helpemaj. 6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.
7. Multaj malsat-spertuloj opinias, ke oni fine povus malpliigi malsaton nur per klerigado. Kleraj homoj kapablas plej bone elrompi el la cirkulado de malricheco kauzanta malsaton. 7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.
Font-indikoj (po alineo):
1) Kampanjo kontrau malsato, Unuighintaj Nacioj
2) CARE
3) Direktivoj de la instituto pri nutrajhoj kaj evoluo
4) Nutrajh-programo de Unuighintaj Nacioj (WFP)
5) Organizajho pri nutrajhoj kaj agrikulturo de Unuighintaj Nacioj (FAO)
6) Oxfam
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)
Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)