BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 

 

 

 

 

DUTCH

 
 

 

ONZE VADER

OUR FATHER

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.


Amen.
Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name.
thy kingdom come,
thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

Amen.