BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 

 

 

 

 

ROMANIAN

 
 

 

TATĂL NOSTRU

OUR FATHER

Tatăl nostru carele eşti in ceruri,
sfin
ţească-se numele tău;
vie
împărăţia ta,
fac
ă-se voia ta,
precum
în cer aşa şi pre pămănt.
P
ăinea noastră cea de toate dăne-o astăzi,
şi ne iartă nouă păcatele noastre
precum şi noi iertăm păcatoşilor noştri;
şi nu ne duce pre noi în ispită,
ci ne scapă de cel rău.

Amin. 

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come,
thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day, our daily bread,
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.


Amen.