BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 

 

 

 

 

SLOVAK

 
 

 

OTČE NÁŠ

OUR FATHER

Otče náš, ktorý si na nebesách,
posvä
ť sa meno tvoje;
prid' kr
áľovstvo tvoje,
bud' v
ôľa tvoja, 
jako na nebi, tak i na zemi.
Chlieb n
áš vozdajší daj nám dnes,
a otpus
ť nám naše viny,
jako i my odp
úšťame našim vinníkom.
A neuvod' n
ás v pokušenie,
ale zbav n
ás od zlého.

Amen.

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come,
thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day, our daily bread,
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

Amen.