DAISY STORIES HUNGARIAN

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SEARCH FOR LORNA

Kutatás Lorna után

THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation by: Kinga Kas • Email: 
kasjud@hotmail.com
Voiceover by: Nicola Mills • Nicola works for Comtec Translations,
a professional translation company in the UK and translates English to Hungarian and vice versa.

WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

  Audio Link

Kutatás Lorna után

The search for Lorna

Daisy Hamilton magándetektív volt.

Daisy Hamilton was a private detective.

Harminc éves volt és két éve dolgozott detektívként.

She was thirty years old and had been a detective for the past two years.

Minden reggel elment az irodájába, ahol telefonhívásokra várt vagy ajtót nyitott azoknak az ügyfeleknek, akiknek szükségük volt a szolgálatára.

Every morning she went to her office to wait for phone calls or open the door to clients needing her services.

Daisy még nem volt igazán ismert, de alkalmanként hirdetésére jelentkezve – amelyet Daisy a helyi újságban adott fel – többen is felhívták telefonon.

Daisy wasn't very well known yet but occasionally people telephoned her from the advertisement she had put in the local newspaper.

Egyik reggel úgy tizenegy óra körül valaki bekopogott Daisy irodájának ajtaján.

One morning at about eleven o'clock someone knocked on her office door.

Egy kövér hölgy volt az, aki nyakában szőrmét viselt.

It was a fat lady who wore a fur around her neck.

- Jó napot, segíthetek önnek valamiben? – kérdezte Daisy a hölgytől. – Kérem jöjjön be és üljön le.

"Hello, can I help you?" Daisy asked the lady. "Please come and sit down."

- Ó igen, nagyon is! Kétségbe vagyok esve, és szükségem van a segítségére.

"Oh yes indeed! I need your help desperately.

- Lorna, az én kicsikém, eltűnt. Nem tudom, mit tegyek.

Lorna, my little one has disappeared. I don't know what to do."

Daisy megkínálta az asszonyt egy csésze instant kávéval, és várta, hogy az asszony elmondja a részleteket.

Daisy offered the fat lady a cup of instant coffee and awaited the details.

A kövér hölgy nehézkesen leült, nagy, piros bőrtáskáját pedig Daisy íróasztalára tette.

The fat lady sat down heavily and put her large red leather handbag on Daisy's desk.

- Kérem, mondjon el nekem mindent – Mrs….?

"Please tell me everything - Mrs. ...?"

- Mrs. Edwina Humphries a nevem. Attól félek, hogy pénzt fognak követelni tőlem – attól tartok, Lornát elrabolták.

"Mrs. Edwina Humphries is my name. I am afraid they will ask me for money - I'm afraid Lorna has been kidnapped!"

- Ez borzasztó, Mrs. Humphries. Mr. Humphries is úgy gondolja, hogy Lornát elrabolták?

"That's terrible, Mrs. Humphries. Does Mr. Humphries, too, think Lorna has been kidnapped?"

- A férjemet nem érdekli, hogy Lornát elrabolták-e vagy sem.

"My husband is not interested if Lorna has been kidnapped or not!"

- Valóban, Mrs. Humphries? De hát a maga férje Lorna igazi apja?

"Really, Mrs. Humphries? But is your husband Lorna's real father?"

- Nem értem, miről bszél. Lornát együtt vettük – válaszolta Mrs. Humphries.

"I don't know what you mean. We bought Lorna together," replied Mrs. Humphries.

- Vették…..de Mrs. Humphries, ez törvénytelen, tudja jól.

"You bought ............Mrs. Humphries, that's illegal, you know."

- Nem, nem az, Indiában nem!

"No it isn't, not in India!"

- Lornát Indiában vették?

"You bought Lorna in India?"

- Igen, ott. És tudja, ő mindig nagyon jó kis társaságot szolgáltatott nekem.

Yes indeed! And she always keeps me great company, you know."

Mrs. Humphries kinyitotta óriási, piros bőrtáskáját, és kivett belőle egy zsebkendőt.

"Mrs. Humphries opened her huge leather bag to pull out a handkerchief.

Daisy rémülettel pillantotta meg a táskából előbújó, tekergőző teremtményt.

With horror Daisy saw a wiggling creature come out of that bag.

- Mrs. Humphries – vigye ki azt az izét innen azonnal! – sikította Daisy.

"Mrs. Humphries - move that away immediately!" screamed Daisy.

- Mi, micsoda? Ó Lorna – végre megtaláltalak! – mondta Mrs. Humphries. – Hát a táskámban bújtál el, te rossz kislány.

"What? Oh Lorna - I've found you at last!" said Mrs. Humphries."You hid in my bag - you naughty girl!"

- Mrs. Humphries, ez Lorna?

"Mrs. Humphries. This is Lorna?"

- Igen, a mi bengáli mocsári kígyónk. Ó köszönöm magának, kedvesem. Nem, azt hiszem, többé már nincs szükségem a szolgálataira.

Yes, our Bengali swamp snake. Oh thank you my dear. No, I don't think I need your services any longer!"

Amint becsukta Mrs. Humphries mögött az ajtót, Daisy magában hozzátette: a hirdetéshez hozzáírni – állatok, kígyók kérem kíméljenek.

As Daisy shut the door after Mrs. Humphries, she made a mental note to write in the advertisement: no animals, no snakes.

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Kutatás Lorna után

The search for Lorna

Daisy Hamilton magándetektív volt.

Daisy Hamilton was a private detective.

Harminc éves volt és két éve dolgozott detektívként.

She was thirty years old and had been a detective for the past two years.

Minden reggel elment az irodájába, ahol telefonhívásokra várt vagy ajtót nyitott azoknak az ügyfeleknek, akiknek szükségük volt a szolgálatára.

Every morning she went to her office to wait for phone calls or open the door to clients needing her services.

Daisy még nem volt igazán ismert, de alkalmanként hirdetésére jelentkezve – amelyet Daisy a helyi újságban adott fel – többen is felhívták telefonon.

Daisy wasn't very well known yet but occasionally people telephoned her from the advertisement she had put in the local newspaper.

Egyik reggel úgy tizenegy óra körül valaki bekopogott Daisy irodájának ajtaján.

One morning at about eleven o'clock someone knocked on her office door.

Egy kövér hölgy volt az, aki nyakában szőrmét viselt.

It was a fat lady who wore a fur around her neck.

- Jó napot, segíthetek önnek valamiben? – kérdezte Daisy a hölgytől. – Kérem jöjjön be és üljön le.

"Hello, can I help you?" Daisy asked the lady. "Please come and sit down."

- Ó igen, nagyon is! Kétségbe vagyok esve, és szükségem van a segítségére.

"Oh yes indeed! I need your help desperately.

- Lorna, az én kicsikém, eltűnt. Nem tudom, mit tegyek.

Lorna, my little one has disappeared. I don't know what to do."

Daisy megkínálta az asszonyt egy csésze instant kávéval, és várta, hogy az asszony elmondja a részleteket.

Daisy offered the fat lady a cup of instant coffee and awaited the details.

A kövér hölgy nehézkesen leült, nagy, piros bőrtáskáját pedig Daisy íróasztalára tette.

The fat lady sat down heavily and put her large red leather handbag on Daisy's desk.

- Kérem, mondjon el nekem mindent – Mrs….?

"Please tell me everything - Mrs. ...?"

- Mrs. Edwina Humphries a nevem. Attól félek, hogy pénzt fognak követelni tőlem – attól tartok, Lornát elrabolták.

"Mrs. Edwina Humphries is my name. I am afraid they will ask me for money - I'm afraid Lorna has been kidnapped!"

- Ez borzasztó, Mrs. Humphries. Mr. Humphries is úgy gondolja, hogy Lornát elrabolták?

"That's terrible, Mrs. Humphries. Does Mr. Humphries, too, think Lorna has been kidnapped?"

- A férjemet nem érdekli, hogy Lornát elrabolták-e vagy sem.

"My husband is not interested if Lorna has been kidnapped or not!"

- Valóban, Mrs. Humphries? De hát a maga férje Lorna igazi apja?

"Really, Mrs. Humphries? But is your husband Lorna's real father?"

- Nem értem, miről bszél. Lornát együtt vettük – válaszolta Mrs. Humphries.

"I don't know what you mean. We bought Lorna together," replied Mrs. Humphries.

- Vették…..de Mrs. Humphries, ez törvénytelen, tudja jól.

"You bought ............Mrs. Humphries, that's illegal, you know."

- Nem, nem az, Indiában nem!

"No it isn't, not in India!"

- Lornát Indiában vették?

"You bought Lorna in India?"

- Igen, ott. És tudja, ő mindig nagyon jó kis társaságot szolgáltatott nekem.

Yes indeed! And she always keeps me great company, you know."

Mrs. Humphries kinyitotta óriási, piros bőrtáskáját, és kivett belőle egy zsebkendőt.

"Mrs. Humphries opened her huge leather bag to pull out a handkerchief.

Daisy rémülettel pillantotta meg a táskából előbújó, tekergőző teremtményt.

With horror Daisy saw a wiggling creature come out of that bag.

- Mrs. Humphries – vigye ki azt az izét innen azonnal! – sikította Daisy.

"Mrs. Humphries - move that away immediately!" screamed Daisy.

- Mi, micsoda? Ó Lorna – végre megtaláltalak! – mondta Mrs. Humphries. – Hát a táskámban bújtál el, te rossz kislány.

"What? Oh Lorna - I've found you at last!" said Mrs. Humphries."You hid in my bag - you naughty girl!"

- Mrs. Humphries, ez Lorna?

"Mrs. Humphries. This is Lorna?"

- Igen, a mi bengáli mocsári kígyónk. Ó köszönöm magának, kedvesem. Nem, azt hiszem, többé már nincs szükségem a szolgálataira.

Yes, our Bengali swamp snake. Oh thank you my dear. No, I don't think I need your services any longer!"

Amint becsukta Mrs. Humphries mögött az ajtót, Daisy magában hozzátette: a hirdetéshez hozzáírni – állatok, kígyók kérem kíméljenek.

As Daisy shut the door after Mrs. Humphries, she made a mental note to write in the advertisement: no animals, no snakes.

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com