BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

FINNISH

 
 

 

FAKTOJA NÄLÄSTÄ

HUNGER FACTS

1. Noin 24 000 ihmistä kuolee joka päivä nälkään tai nälkään liittyvistä syistä. Tämä luku oli vielä 10 vuotta sitten 35 000 ja 20 vuotta sitten 41 000. Kolme neljännestä kuolevista on alle viisivuotiaita lapsia. 1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.
2. Tällä hetkellä 10% kehitysmaiden lapsista kuolee ennen viiden vuoden ikää. Vastaava osuus 50 vuotta sitten oli 28%. 2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.
3. Nälänhätä ja sodat aiheuttavat vain 10% nälkään liittyvistä kuolemista, vaikka juuri näistä kuolemista puhutaan eniten. Suurin osa nälkäkuolemista johtuu pitkäaikaisesta aliravitsemuksesta. Äärimmäisen köyhät perheet eivät yksinkertaisesti kykene hankkimaan riittävästi ruokaa. 3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.
4. Paitsi kuolemaa, pitkäaikainen aliravitsemus aiheuttaa näkökyvyn heikkenemistä, haluttomuutta, kitukasvuisuutta ja alttiutta sairauksille. Pahoin aliravittu ihminen menettää perustavankin toimintakykynsä. 4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.
5. Arviolta 800 miljoonaa ihmistä maailmassa - noin sata kertaa nälkään kuolevien määrä - kärsii nälästä ja aliravitsemuksesta. 5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.
6. Usein köyhien ihmisten omavaraiseen ravinnontuotantoon tarvitaan vain vähän yksinkertaisia resursseja, kuten laadukkaita siemeniä, asianmukaisia työkaluja sekä vedensaantimahdollisuus. Myös erilaiset pienet parannukset viljely - ja ruoanvarastointimenetelmissä ovat hyödyllisiä. 6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.
7. Monet nälkäasiantuntijat uskovat että paras tapa helpottaa nälkäongelmaa pitkällä tähtäimellä on koulutus. Koulutetut ihmiset kykenevät helpommin rikkomaan nälkään johtavan köyhyyskierteen. 7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.
Lähteet (kappaleittain):
1. Yhdistyneiden Kansakuntien Nälkäprojekti
2. CARE
3. YK:n elintarvike -ja kehityspoliittinen instituutti
4. YK:n Maailman elintarvikeohjelma (WFP)
5. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO)

6. Oxfam
7. YK:n Lastenrahasto (UNICEF)
Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)