BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

LITHUANIAN

 
 

 

FAKTAI APIE BADA

HUNGER FACTS

1. Kiekviena diena maždaug 24000 žmoniu miršta nuo bado arba su badu susijusiu priežasciu. Prieš dešimt metu šis skaicius buvo 35000, o prieš dvidešimt metu - 41000. Trys ketvirciai visu mirštanciuju - vaikai iki penkeriu metu. 1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.
2. Šiomis dienomis besivystanciose šalyse 10% vaiku miršta nesulauke penkeriu metu. Prieš penkiasdešimt metu šis skaicius sieke 28%. 2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.
3. Mirštantys badmeciu bei karu metu sudaro tik 10% visu mirciu nuo bado, taciau butent apie tokius atvejus mes girdime dažniausiai. Daugumos mirciu nuo bado priežastis yra nuolatine prasta mityba. Šeimos paprasciausiai neturi pakankamai maisto. Tai - didžiulio skurdo padarinys. 3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.
4. Nuolatine prasta mityba yra ne tik mirciu priežastimi - prastai maitinantis silpneja regejimas, apima apatija, suleteja organizmo augimas bei žymiai padideja jautrumas ligoms. Dažnai badaujantys žmones negali atlikti net elementariu veiksmu. 4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.
5. Manoma, jog pasaulyje del bado ir prastos mitybos kencia maždaug 800 milijonu žmoniu, t.y. 100 kartu daugiau nei ju per metus miršta del šiu priežasciu. 5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.
6. Dažnai reikia labai nedaug ištekliu, kad skurstantys žmones galetu užsiauginti pakankamai maisto ir šitaip aprupinti patys save. Tokiais ištekliais gali buti kokybiškos seklos, tinkami darbo irankiai bei galimybe naudotis vandeniu. Taip pat pagelbetu nedideli žemes apdirbimo technikos bei maisto saugojimo patobulinimai. 6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.
7. Daugelis bada tyrinejanciu ekspertu mano, jog geriausia priemone kovai su badu - tai švietimas. Išsilavine žmones turi daug daugiau galimybiu išsiveržti iš skurdo - bado priežasties - rato. 7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.
Šaltiniai (pagal paragrafa):
1) Bado projektas, Jungtines Tautos;
2) CARE;
3) Maisto ir vystymo politikos institutas;
4) Jungtiniu Tautu Pasauline Maisto Programa (WFP);
5) Jungtiniu Tautu Maisto ir Agrokulturos Organizacijos (FAO);
6) Oxfam;
7) Jungtiniu Tautu Vaiku Fondas (UNICEF).
Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)