BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

POLISH

 
 

 

GLÓD - FAKTY

HUNGER FACTS

1. Okolo 24 000 ludzi umiera kazdego dnia z glodu lub z przyczyn z nim zwiazanych. Jest to mniej niz dziesiec lat temu, kiedy ta liczba wynosila 35 000, i niz dwadziescia lat temu, kiedy bylo to 41 000 osób. Trzy czwarte ofiar smiertelnych to dzieci ponizej piatego roku zycia. 1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.
2. Obecnie w krajach rozwijajacych sie 10% dzieci umiera przed ukonczeniem piatego roku zycia. Wartosc ta zmniejszyla sie w porównaniu z sytuacja piecdziesiat lat temu, gdy umieralo az 28% takich dzieci. 2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.
3. Glód i wojny sa przyczyna tylko 10% smierci glodowych, mimo ze wlasnie o tych przyczynach slyszymy najczesciej. Wiekszosc smierci glodowych spowodowana jest chronicznym niedozywieniem. Wiele rodzin po prostu nie jest w stanie dostatecznie sie wyzywic, co z kolei spowodowane jest ich skrajnym ubóstwem. 3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.
4. Chroniczne niedozywienie jest takze przyczyna wad wzroku, apatii czy zatrzymania wzrostu. W znacznym stopniu zwieksza ono tez podatnosc na choroby. Ludzie ciezko niedozywieni nie sa w stanie normalnie funkcjonowac nawet na podstawowym poziomie. 4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.
5. Szacuje sie, ze okolo 800 milionów ludzi na swiecie cierpi glód i niedozywienie. Kazdego roku jedna setna z nich umiera z tego powodu. 5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.
6. Bardzo czesto wystarczy kilka prostych warunków, aby ludzie biedni mogli samodzielnie wytwarzac wystarczajaca dla siebie ilosc pozywienia. Potrzebuja oni miedzy innymi dobrej jakosci nasion, odpowiednich narzedzi i dostepu do wody. Bardzo pomocne bywaja tez drobne usprawnienia techniki upraw i przechowywania zywnosci. 6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.
7. Wielu specjalistów do spraw glodu twierdzi, ze najlepsza metoda zmniejszenia problemu glodu jest edukacja. Ludzie wyksztalceni maja duze szanse przerwania zakletego kregu ubóstwa bedacego podstawa kleski glodu. 7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.
Zródla informacji (wg paragrafów):
1. Projekt Hunger (Glód), ONZ
2. CARE
3. Instytut Polityki Zywnosci i Rozwoju
4. Swiatowy Program Zywieniowy ONZ (WFP)
5. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyzywienia i Rolnictwa (FAO)
6. Oxfam
7. Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF)
Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)