BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

SLOVENIAN

 
 

 

NEKAJ PODATKOV O LAKOTI

HUNGER
FACTS

1. Približno 24.000 ljudi vsak dan umre zaradi z lakoto povezanih vzrokov. Pred desetimi leti je bila ta številka 35.000 in pred dvajsetimi 41.000. Tri cetrtine vseh smrti prizadane otroke pred petim letom starosti. 1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.
2. Dandanes 10% otrok iz držav v razvoju umre pred petim letom starosti. Pred petdesetimi leti je ta številka znašala 28%. 2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.
3. Pomanjkanje hrane in vojna povzrocita le 10% smrti, povezanih z lakoto, ceprav najvec slišimo o njih. Vecino smrti, povezanih z lakoto, povzroci kronicna podhranjenost. Družine preprosto niso sposobne dobiti dovolj hrane zaradi revšcine. 3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.
4. Kronicna podhranjenost poleg smrti povzroca tudi poslabšan vid, izcrpanost, ovira rast in razvoj ter povecuje podvrženost bolezni. Mocno podhranjeni ljudje ne morejo funkcionirati niti na osnovni ravni. 4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.
5. Po statisticnih ocenah okrog 800 milijonov ljudi po svetu trpi za lakoto in podhranjenostjo, kar je okrog 100 krat vec od števila dejanskih smrti zaradi teh vzrokov. 5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.
6. Pogosto ljudem, ki živijo v revšcini pomaga že nekaj osnovnih sredstev, da bi lahko postali neodvisni od pomoci drugih. Ta sredstva so med drugim tudi kvalitetna semena, primerno orodje in dostop do vode. Prav tako so v pomoc manjše izboljšave kmetijskih postopkov in nacina skladišcenja. 6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.
7. Mnogi strokovnjaki na podrocju lakote menijo, da je izobrazba najboljši nacin za zmanjšanje lakote po svetu. Izobraženi ljudje najlažje lahko prekinejo zacarani krog revšcine, ki povzroca lakoto. 7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.
Viri:
1) Projekt za lakoto, Organizacija združenih narodov 
2) CARE;
3) Inštitut za prehrambeno in razvojno politiko 
4) Svetovni prehrambeni program OZN 
5) Prehrambena in agrikulturna organizacija OZN
6) Oxfam;
7) UNICEF
Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)