ESPERANTO LINKS

HyText Consulting -- Esperanto
http://idomondo.org/index.html 
Ido is an International Auxiliary Language, a constructed language designed for cross-cultural communication.

Esperanto
www.esperanto.mv.ru

Bonvenon al Esperanto-TTTejo

Esperanto League of Cyberspace
www.esperanto.org

Esperanto - La Internacia Lingvo

Välkommen till Esperantoförbundet!
www.esperanto.se/

Sveda Esperanta Organizo

Esperanto in Deutschland
www.esperanto.de/

Esperanto in Deutschland - Esperanto en Germanio

Esperanto.it
www.esperanto.it/
 
Benvenuti in Bonvenon en Welcome in If you speak neither Italian nor Esperanto please find your favorate language in esperanto.net Questo sito web usa il carattere Verdana, disegnato specificamente per la lettura su video.

Esperanto.Net
www.esperanto.net/

Esperanto.Net - Multlingva Inform-Centro - Informo en via lingvo pri Esperanto - Internacia Lingvo 

Kostenloser Esperanto-Kurs (KEK)
www.esperanto.de/sprache/kurse/kek/

Dieser Kurs ist aus dem Briefkurs 'Korrespondenzkurs Esperanto' (Ulrich Becker, Berlin, 1990) entstanden. Wir hoffen, dass es Dir Spass machen wird, mit ihm die Sprache kennenzulernen: Nach erfolgreichem Abschluss der zehn Lektionen wirst Du, wenn Du willst, von uns ein Abschlusszeugnis erhalten.

Esperanto Viva!
www.esperanto.org/espviva/angla/index.htm

A free correspondence course. This course is under construction, but you are welcome to browse it anyway. An introductory course in the international language Esperanto, giving you an insight into the language and the language community. Click on Lesson One and enjoy yourself. When you have completed the exercises a tutor will be found, and your corrected exercises will be returned to you by e-mail. Then do the same for lessons 2 - 10!

Free Esperanto Course
http://pacujo.net/esperanto/course/

What Is Esperanto? Esperanto is a neutral international language created by L L Zamenhof in the end of the 19th century. After more than a century since its inception, Esperanto is now spoken by hundreds of thousands - in fact, probably millions - of people all over the world. Today the objective of Esperanto is the same as always: to become the one foreign language everybody studies and learns.

Esperanto course in Finnish
www.iki.fi/pacujo/esperanto/kurssi/

Esperantokurssi - Sisällysluettelo

CER-Curso de Esperanto pela Rede
www.aleph.com.br/kce/cer.htm

Este curso gratuito é de nível básico e em dez lições, e visa dar ao aluno uma
introdução ao Esperanto escrito, para que possa ler, escrever e se comunicar. 

Foreign Languages for Travelers
www.travlang.com/languages/

Our Award-Winning Foreign Languages for Travelers site teaches the very basics of over 70 languages!

PMEG
http://bertilow.com/pmeg/

Plena Manlibro ...de Esperanta Gramatiko

Reta Vortaro
www.uni-leipzig.de/esperanto/voko/revo/

Tiu ĉi vortaro post malmultaj jaroj povus esti la ĝenerala Esperanto-vortaro. Se vi volas helpi kunkrei vortaron, kiu estas senpage uzebla de ĉiu Esperantisto; kiu facile progresas, ĉar ĝi ne estas fermita pro kopirajto; kiu estas ĉiam aktuala, ĉar ĉiu Interretuzanto povas kunredakti rekte ĝian enhavon, vi povos fariĝi unu el ĝiaj redaktantoj.

Vortareto Nederlanda-Esperanta
www.esperanto.be/vortaronl.html

Tiu æi vortareto enhavas vortojn, kiuj ne aperas en la vortaro Nederlands-Esperanto-Nederlands de A. J. Middelkoop kaj adaptojn al la tieaj difinoj. Kompletigoj, korektoj, ktp. estas bonvenaj æe Paul Peeraerts.

La Gazeto
osiek.org/lagazeto/

La Gazeto, kultura revuo en Esperanto

spero Katolika
www.ikue.org/ek.html

Espero Katolika estas la oficiala organo de IKUE. Gxi estas la plej malnova Esperanto-gazeto dauxre aperanta (ekde 1903). La abonantoj povas legi pli ol 200 pagxojn jare

AERA - Amikaro de Esperanto en Radio
osiek.org/aera/

AERA estas agadgrupo en OSIEK, internacia asocio kunordiganta diversajn agadojn serve al Esperanto-kulturo (Internaciaj Esperanto - Konferencoj, OSIEK-premio, AERA, ELITEN). Amikaro de Esperanto en Radio aktivas kiel sindikato de la radio-aýskultantoj. Øi kunigas iliajn helpemon kaj kompetentecojn por informi pri frekvencoj, adresoj kaj ricevebleco de la stacioj, por diskonigi pri la utileco kaj kultura valoro de radio-aýskultado en lingvo Esperanto, por faciligi al unuopuloj kaj organiza¼oj la uzon de radio kiel informservo, por instigi staciojn, gazetojn kaj aliajn komunikilojn kunlabori, por naskiøo de novaj esperantlingvaj elsendoj, ktp. AERA interalie kunordigas la informadon pri esperantlingvaj radio-stacioj (frekvencoj, adresoj...) kaj lobias por naskiøo de novaj elsendoj.

Esperanta Retraradio
start.at/retradio

La Esperanta Retraradio dispongas al vi la jenain programojn de Pola Radio

IKUE - Internacia Katolika Unuigo Esperantista
www.ikue.org/

Tuj post la apero de la unuaj lernolibroj kaj vortaroj de Zamenhof kelkaj kleraj katolikoj en Rusujo interesigxis pri la nova lingvo, inter aliaj la episkopo Zerr en Saratov kaj prelato A. Dombrowski en Kaunas. En Francujo Beaufront, fervora katoliko, direktis sian atenton, krom al la gxenerala propagando, ankaux al la disvastigo de Esperanto inter la katolikoj, kaj verkis la unuan Esperantan pregxareton, prezentitan en 1906 al Papo Pio la 10a.

Internacia Esperanto-Muzeo
http://www.onb.ac.at/index.php
Internacia Esperanto-Muzeo, Wien, Aùstrio.18000 libroj. 1969/75: Libroforma katalogo, 462+378 pgx. Ekde 1990 cxiu nova libro (nun cx. 1000) registrata en la komputila katalogo de Oesterreichische Nationalbibliothek.

Persone
http://bertilow.com

La TTT-ejo de Bertilo

Eta historio de Esperanto
www.esperanto.org/internacia/TEJO/esperanto/historio/e-historio_0.html  
Eta historio de Esperanto Enkonduko 1. Historio de planlingvoj 2. La unuaj jaroj de Esperanto 3. La fondista epoko 4. Rekonstruo 5. Krizoj kaj persekutoj 6. "Malglaciigho" kaj rekonoj 7. Aktuala Esperanto-historio Karaj legantoj! Chi tiu parto de...

Esperanto-Jugend Sachsen (EJS)
www.uni-leipzig.de/esperanto/

Hallo! Gestattet, daß wir uns vorstellen! Wir sind die sächsische Esperantojugend und heißen deshalb so, weil wir jung sind, in Sachsen wohnen und neben der Landesschbrache und Deutsch auch noch Esperanto können.


Uma língua assim não existe
www.aleph.com.br/kce/artigo07.htm  
"Uma língua assim não existe" Começa a trabalhar na Universidade de Amsterdã um professor de interlingüística e esperantologia: o doutor Marc van Oostendorp.

The Esperanto Language
www.esperanto.com/esper1.html  
Esperanto is a language that was developed in 1887 by Ludwik Zamenhof with the specific intent of creating an international second language. In 1905, Zamenhof published his Fundamento de Esperanto, which lays down the basic principles of the language's structure and formation.

Deutsche Esperanto-Jugend (DEJ)
www.esperanto.de/dej/fragen/kultur.htm

Esperanto, die internationale Plansprache

Eta historio de Esperanto
www.esperanto.org/internacia/TEJO/esperanto/historio/e-historio_0.html
 
Eta historio de Esperanto Enkonduko 1. Historio de planlingvoj 2. La unuaj jaroj de Esperanto 3. La fondista epoko 4. Rekonstruo 5. Krizoj kaj persekutoj 6. "Malglaciigho" kaj rekonoj 7. Aktuala Esperanto-historio Karaj legantoj! Chi tiu parto de...

Kurso de Esperanto
www.cursodeesperanto.com.br

We offer a freeware program "Kurso de Esperanto" with only 11 lessons, pronounce, exercises and even a MP3 song! The program is in portuguese, but it can be easily translated into other languages.

USEJ
www.esperanto.org/us/USEJ/index.html

USEJ is the U.S. organization for young Esperantists.This site is dedicated to providing information about Esperanto, its youth culture, and events.

Esperanto Society of Sacramento
www.esperanto.org/us/esos/

ESOS is a social club that promotes the use of Esperanto. We have a number of regular activities that anyone can participate in.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESPERANTO · Madrid
www.esperanto-es.org/

Estatutos, Manifesto de Praga, UEA, UNESCO, Ventajas, Creaciòn literaria, Gramàatica, Publicaciones, Venta de libros, Congresos y encuentros, red internacional de delegatos...

Liga Brasileira de Esperanto
www.esperanto.org.br/

A Liga Brasileira de Esperanto é a entidade maior do Esperanto no Brasil. Em nossa página você encontra informações sobre o que é o Esperanto, o movimento esperantista brasileiro (com endereços de clubes de todo o Brasil), arquivos para transferência (download), cursos de esperanto (pela internet, por correspondência e por download) e muito mais.

KCE - Kultura Centro de Esperanto
www.aleph.com.br/kce/

Entidade cultural sem fins lucrativos fundada em 1986,  de Utilidade Pública Municipal reconhecida (Lei 5790, 05/05/87) Kultura neprofitcela organizo fondita en 1986, kun Publika Utileco deklarita de Urba Legho 5790 (05/05/87)

Esperanto-Asocio de Finnlando
www.esperanto.fi/

Suomen Esperantoliitto, Esperanto-Asocio de Finnlando (EAF) kunordigas la agadon de finnlandaj esperantistoj kaj celas disdoni informojn pri la internacia lingvo en Finnlando kaj progresigi la uzadon de esperanto. EAF estas landa asocio de Universala Esperanto-Asocio. Esperanto-Asocio de Finnlando estas fondita en 1907. Al g'i apartenas nuntempe 12 membro-organizoj, el kiuj 9 estas lokaj esperanto-kluboj, kaj c'irkaú 500 membroj. Esperantistoj trovig'as en dekoj da urboj kaj vilag'oj en c'iuj partoj de Finnlando (vd. grupoj).

KEA
www.esperanto.ca/kea/indexa.html

What is KEA? The Canadian Esperanto Association (KEA) is the national non-profit educational association of the speakers and supporters of Esperanto in Canada who have a common interest in the use and promotion of the international language as a solution to the world language problem.


Associação Portuguesa de Esperanto
http://www.esperanto.web.pt/index.html
Novidades!... | Informações básicas | Como aprender esperanto? | Ligações | Visita à sede | Jovens Esperantistas de Portugal | Esperanto-versio

Svisa esperanto-societo
www.esperanto.ch/SES/

Par le bulletin "SES informas" et la revue "Literatura Foiro"
, par assemblées et arrangements, par assistance et consultation de groupes et membres 

The Esperanto League for North America Homepage 1-(800) ESPE...
www.esperanto-usa.org/
 
The home page of the Esperanto League for North America 

Esperantic Studies Foundation
esperantic.org/

Esperantic Studies Foundation, Esperantic Studies, Interlingual Research Grants, Interlingualism
 


LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com