BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 

 

 

 

 

CORSICAN

 
 

 

DICHJARAZIONI UNIVIRSALI
DI I DIRITTI DI L'OMU

Introitu

Cunsidarendu ch'ellu ci voli ricunnoscia a dignit propria di tutti i membri di a famiglia umana i so diritti pari ed inalienabili par ch'elli sianu fundati a libert, a ghjustizia a paci ind'u mondu,

UNIVERSAL DECLARATION
OF HUMAN RIGHTS

Preamble

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Cunsidarendu ch, n cunniscendu o sprizzendu i diritti di l'omu, si h ghjuntu atti barbari ch a cuscenza umana ni h rivultata, ch'ella h stata chjamata a spiranza pi alta di l'omu quilla di f nascia un mondu duva elli saranu libari l'omi di parl di creda, libarati da u tarrori da e miseria,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
Cunsidarendu ch'ella h una primura mai ch'elli sianu prutetti i diritti di l'omu da un guvernu di dirittu, da ch'ellu n sia custrettu l'omu, ghjuntu i punti stremi, rivult si contru a tirannia l'upprissioni, Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
Cunsidarendu ch'ella h una primura mai di f ch'elli si sviloppinu i leii amichevuli tr i nazioni, Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
Cunsidarendu ch'elli anu dittu in lu so Statutu i populi di i Nazioni Uniti ch'elli credinu in li diritti fundamintali di l'omu, in la dignit u valori di a parsona umana, in la parit di i diritti di l' omi di i donni, ch'elli anu dittu d'essa dicisi svilupp u prugressu suciali f nascia un modu di camp pi bonu ind'una libert pi mai, Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
Cunsidarendu ch'elli anu prumissu i Stati Membri di f, c l'aiutu di l'Urganisazioni di i Nazioni Uniti, ch'elli sianu rispittati da veru in lu mondu sanu i diritti di l'omu i libert fundamintali, Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Cunsidarendu ch par rializ isssa prumessa, h di primura d'av una idea cumuna d'issi diritti libert, Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge, Now, therefore,
(INCOMPLETE)

 

Sta Dichjarazioni Univirsali di i Diritti di l'Omu cum' fini cumunu da ricirc da tutti i populi tutti i nazioni, par ch'elli provinu tutti l'individui tutti l'urganisazioni di a sucit, c u insignamentu l'educazioni, svilupp u rispettu d'issi diritti, , pigliendu pocu pocu i misuri naziunali internaziunali, impona ni ignalocu a ricunniscenza a prattica vera, sia ind' i populi di i Stati membri stesi, sia ind' quilli di i tarritorii ad elli cunfidati.

The General Assembly,

Proclaims

this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Articulu 1

Nascinu tutti l'omi libari pari di dignit di diritti. Pussedinu a raghjoni a cuscenza li tocca ad agiscia tr elli di modu fraternu.

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Articulu 2

Di tutti i diritti i libert scritti in issa dichjarazioni, si ni p ghjuv ugnunu, senza sfarenza varuna di razza, di culori, di sessu, di lingua, di rilighjoni, d'upinioni, pulitica o altra ch'ella sia, d'urighjini naziunali o suciali, di ricchezza, di nascita o di qualunqua altra situazioni. Mancu si far nisuna sfarenza partendu da u statutu puliticu, ghjuridicu o internaziunali di u paesi o u tarritoriu duva ella campa a parsona, ch'ellu sia indipindenti issu paesi o tarritoriu, o puri cunfidatu ad una antra nazioni, privu d'autunumia o c un puteri limitatu in calch modu.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Articulu 3

H dirittu ogni persona a vita, a libert a sicurezza.

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Articulu 4

In la schiavit o in la sirvit n sar tinutu nimu; s pruibiti a schiavit u cumerciu di i schiavi in qualunqua forma.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Articulu 5

Un' sar turmintatu nimu, n sottumissu castichi o azzioni crudeli, inumani o vili.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Articulu 6

A so parsunalit ghjuridica, ugnunu h dirittu f la ricunnoscia ignalocu.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Articulu 7

P a leggi tutti s pari, tutti anu dirittu essa prutetti da ella senza sfarenza varuna. Anu dirittu tutti una prutizzioni para contru qualunqua discriminazioni ch n rispittaria issa dichjarazioni contru qualunqua chjama f una discriminazioni simula.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Articulu 8

H dirittu ogni parsona chjam ni di modu effettivu i tribunali naziunali cumpitenti contru l'atti ch n rispittarianu i diritti fundamintali ch'elli li ricunnoscinu a custituzioni o a leggi.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Articulu 9

Un' p essa nimu arristatu, incarciaratu o esiliatu di modu tirannicu.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Articulu 10

H dirittu ogni parsona, di modu paru, ch'ella sia intesa a so causa di modu ghjustu publicu da un tribunali indipindenti ed imparziali, ch dicidar, sia di i so diritti oblighi, sia di a rialit di l'accusa pinali fatta contru ad ella.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Articulu 11

 1. Ogni parsona incausata par un dilittu si cunsidareghja ch'ella h nucenti fin ch'ella n h stata purtata a prova ch'ella h culpevuli, sicondu a leggi ind'un prucessu publicu, duva ella avar avutu tutti i guaranzii ch ci voli par difenda si.
 2. Un' sara cundannatu nimu par azzioni o umissioni ch, quand'elli si s fatti, n eranu un dilittu sicondu u dirittu naziunali o internaziunali. Un' si dar mancu un casticu pi mai c quillu ch era privistu quandu ellu h statu fattu un dilittu.

Article 11

 1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

 2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Articulu 12

Un' si pudar intarvena di modu tirannicu in la vita parsunali di nimu, n in la so famiglia, n in casa soia, n in li so lettari, n contru u so unori o a so nomina. H dirittu ogni parsona essa prutetta da a leggi contru intarvinzioni o colpi simuli.

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Articulu 13

 1. P ogni parsona viaghj di modu libaru sceglia duva ella voli camp indrentu unu Statu.
 2. P ogni parsona lasci ogni paesi, puru u soiu, vult in lu so paesi.

Article 13

 1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.
 2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Articulu 14

 1. S'ella h parsiguitata, ogni parsona h u dirittu di dumand l'asigliu di riceva lu in l'altri paesi.
 2. Un' si p dumand issu dirittu s'ella h ricircata par via di un dilittu di dirittu cumunu, o di una azzioni ch andaria contru i fini i principii di i Nazioni Uniti.

Article 14

 1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
 2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Articulu 15

 1. Ugnunu h dirittu una naziunalit.
 2. Di a so naziunalit n ni p essa privu nimu, n mancu di u dirittu di cambi ni.

Article 15

 1. Everyone has the right to a nationality.
 2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Articulu 16

 1. A' parta si da l'et d'av i figlioli, anu u dirittu l'omu a donna, senza varuna limitazioni par ci ch tocca a razza, a naziunalit o a rilighjoni, di marit si di custitu una famiglia. S pari i so diritti in lu matrimoniu, fin ch'ellu dura s'ellu si scioglii.
 2. Un' p essa dicisu u matrimoniu c c l'accunsentu libaru pienu di i sposi.
 3. A famiglia h l'elementu naturali fundamintali di a sucit a sucit u Statu li tocca pruteghja la.

Article 16

 1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

 2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
 3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Articulu 17

 1. H dirittu a prupiit ogni parsona, da sola o in cumunit.
 2. Di a so prupiit n ni p essa privu nimu di modu tirannicu.

Article 17

 1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
 2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Articulu 18

H dirittu ogni parsona a libert di pinsamentu, di cuscenza di rilighjoni; vali d ch'ella h libara di cambi a so rilighjoni o i so idei, sola o in cumunit, di modu sia publicu sia privatu, c u insignamentu, i prattichi, u cultu o i riti.

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Articulu 19

H dirittu ogni individuu a libert d'upinioni di sprissioni; vali d ch'ellu n devi essa turmintatu p i so upinioni ch'ellu p circ, riceva sparghja, senza primura di i fruntieri, i infurmazioni l'idei c tutti i modi di sprissioni.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Articulu 20

 1. Ogni parsona h dirittu a libert di riunioni d'associu pacificu.
 2. Un associu nimu p essa custrettu divint ni membru.

Article 20

 1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
 2. No one may be compelled to belong to an association.

Articulu 21

 1. H dirittu ogni parsona particip a dirizzioni di l'affari publichi di u so paesi, sia da par ella, sia c i so riprisintanti scelti di modu libaru.
 2. H dirittu ogni parsona ghjugna, in cundizioni pari c l'altri i funzioni publichi di u so paesi.
 3. Da a vulint di u populu nasci l'auturit di i puteri publichi; issa vulint ci voli ch'ella si sprimi in alizzioni unesti ch si devinu f tempi pricisi, ch tutti ci devinu vut di modu paru, c u votu sicretu o di qualunqua altru modu simuli ch assicuressi a libert di u votu.

Article 21

 1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
 2. Everyone has the right to equal access to public service in his country.
 3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Articulu 22

H dirittu a sicurit suciali ogni parsona, cum' membru di a sucit; h ghjusta ch'ella possi rializ i so diritti ecunomichi, suciali culturali nicissarii a so dignit u sviloppu libaru di a so parsunalit, c u sforzu naziunali a cuuparazioni internaziunali, sicondu l'urganisazioni i mezi d'ogni paesi.

Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Articulu 23

 1. H dirittu ogni parsona u so travagliu, sceglia lu di modu libaru, f lu in cundizioni ghjusti curretti, essa prutetta contru a disuccupazioni.
 2. Anu dirittu tutti, senza sfarenza varuna, listessa paca par listessu travagliu.
 3. A' ch travaglia li ci voli un pacamentu ghjustu currettu da ch'ellu possi camp c a so famiglia cum'ellu si devi p a dignit cumuna, c l'aiutu, s'ellu l'accorri, d'ogni mezu di prutizzioni suciali.
 4. H dirittu ogni parsona custitu c l'altri i sindicati, scriva si ind'i sindicati par difenda i so intaressi.

Article 23

 1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
 2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
 3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
 4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Articulu 24

H dirittu ogni parsona u riposu u tempu libaru, vali d ch'ellu n devi essa troppu u so tempu di travagliu, ch'ella devi av i vacanzi tempi fissi.

Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Articulu 25

 1. H dirittu ogni parsona un livellu di vita ch bastessi par prucur ad ellu stessu a so famiglia a saluta u benist, p u pi p u mangn, a vistitura, l'alloghju, i curi midicali i sirvizii suciali nicissarii; h dirittu a sicurit s'ella n h travagliu, s'ella h malata, inferma, veduva o anziana o in l'altri casi ch'ella p perda i so mezi di camp par raghjoni ch'ella n ci h par nulla.
 2. A'i mammi i zitelli li ci voli un aiutu una assistenza particulari. I zitelli, nati in lu matrimoniu o for di matrimoniu, ricevinu listessa prutizzioni suciali.

Article 25

 1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
 2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Articulu 26

 1. Ogni parsona h dirittu l'educazioni. Devi essa di gratisi l'educazioni, almenu par ci ch tocca un insignamentu elementari fundamintali. U insignamentu elementari h ublicatu. U insignamentu tecnicu prufissiunali ci voli giniraliz lu; l'alti studii ci devinu pud ghjugna tutti paru, sicondu u meritu.
 2. U fini di l'educazioni devi essa ch'ella si spanni a parsunalit umana da veru ch'ellu piglii forza u rispettu di i diritti di l'omu di i libert fundamintali. Devi f ch'elli si capischinu, ch'elli s'accettinu ch'elli sianu amichi tutti i nazioni tutti i gruppi raziali o rilighjosi, ch'elli si sviloppinu l'attivit di i Nazioni Uniti par mantena a paci.

 3. A'i parenti tocca prima sceglia a forma d'educazioni da d i figlioli.

Article 26

 1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
 2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
 3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Articulu 27

 1. Ogni parsona h dirittu particip di modu libaru a vita culturali di a cumunit, goda si l'arti particip u prugressu scentificu l'avantaghji ch'ellu porta.
 2. Ugnunu h u dirittu ch'elli sianu prutetti i intaressi murali matiriali ch nascinu da ogni pruduzzioni scentifica, literaria o artistica ch'ellu ni h ellu l'autori.

Article 27

 1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
 2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Articulu 28

Ogni parsona h dirittu ch'ellu regni, in la sucit tr i Stati, un ordini ch dessi tuttu u so pesu i diritti libert ch'ella sprimi issa dichjarazioni.

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Articulu 29

 1. H i duveri l'individuu ver di a so cumunit ch in ella sola si p f u sviloppu libaru pienu di a so parsunalit.
 2. Esercitendu i so diritti gudendu i so libert, n h sottumissu ugnunu c i limitazioni da a leggi stabiliti, solu da assicur ch'elli sianu ricunnisciuti rispittati i diritti i libert di l'altri, di d sudesfu i dumandi ghjusti di a murali, di l'ordini publicu di u binist di tutti ind'una sucit dimucratica.
 3. Issi diritti issi libert in nisun casu si pudaranu utiliz contru i fini i principii di i Nazioni Uniti.

Article 29

 1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
 2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
 3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Articulu 30

Nisuna dispusizioni d'issa dichjarazioni p essa capita cum' s'ella dessi ad unu Statu, ad un gruppu o ad u individuu un dirittu qualunqua d'av una attivit o d'agiscia c u scopu di f spariscia i diritti i libert ch ci si trovanu scritti.

Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.