BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 

 

 

 

 

CZECH

 
 

 

OTČE NÁŠ

OUR FATHER

Otče náš, jenž jsi v nebesích,
posvé
ť se jméno tvé;
prijd' kr
álovství tvé,
bud' vůle tv
á
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb n
áš vezdejší dej nám dnes,
a otpus
ť nám naše viny,
jakož i my odp
ousťíme naším vinníkům.
A ne uvod' n
ás v pokušení,
ale zbav n
ás od zlého.

Amen.

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come,
thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day, our daily bread,
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

Amen.