DAISY STORIES AFRIKAANS

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
A NICE LITTLE TRIP
'n Lekker uitstappie
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation by: Jan Schaafsma • Email: 
jaschaaf@mweb.co.za
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!
'n Lekker uitstappie A nice little trip
"Daisy, dis ek – Ted." Speurinspekteur Singleton bel sy gunsteling-privaatspeurder. "Daisy, it’s me - Ted," Detective-Inspector Singleton was telephoning his favourite private detective.
Hulle het tydens 'n saak ontmoet en sedertdien gaan hulle saam uit wanneer hul werk dit toelaat. They had met on a case and ever since they had been going out together, when work permitted.
"Hoe staan jou sake in die volgende klompie dae?" "How are you fixed for the next few days?"
Daisy is besig om 'n kokend warm beker Ovaltine te drink, want dis nog kil in die kantoor. Daisy had been drinking a boiling hot mug of Ovaltine as it was still a bit chilly in the office.
Die eerste blomme aarsel voor hulle verskyn, maar die son skyn helder in die lug. The first flowers were hesitating at coming out but there was a bright sun in the sky.
"Wel, mnr. Floodbridge kom vanaand om die kantoor af te wit, dus is ek vry wanneer jy ook al wil. Wat's aan die gang, Ted?" "Well, Mr. Floodbridge is coming in tonight to start whitewashing the office, so I’m free whenever you like. What’s on, Ted?"
"Ek neem jou sommer vanaand na Frankryk – na Boulogne vir 'n besigtigingstoer. In die haak as jy volgende Dinsdag terugkom?" "I’m taking you to France this very evening - to Boulogne, to see the sights. All right to come back next Tuesday?"
"Dis in die haak." Daisy gaan reeds in haar gedagtes deur haar klerekas. "That’s fine by me." Daisy was already going through her wardrobe mentally.
"Ek reken dis in Boulogne 'n bietjie warmer as hier in Oos-Angele." "I believe it’s a bit warmer in Boulogne than here in East Anglia."
"Ja, ek dink so," antwoord Ted. "Wat as ek jou om half agt oplaai? Ons haal die nagveerboot – die Dovercraft – en ons kan aan boord lekker eet." "Yes, I believe it is" replied Ted "What if I pick you up at half past seven? We’re catching the night ferry - the Dovercraft - and we can have a nice meal on the boat."
Ted aarsel 'n oomblik, soos altyd wanneer hy skuldig voel. Ted paused a moment as he always did when he felt guilty.
"O terloop, ek het nie meer my snor nie. "Oh, by the way, I haven’t got my moustache any more.
"Ek was vanoggend so haastig dat ek te veel aan die een kant afgeknip het, en toe besluit ek om eerder van voor af te begin." "This morning I was in such a hurry that I cut too much off on one side and decided I’d better start again from scratch."
"Ag nee, Ted! Ek kan jou nie daarsonder voorstel nie! Ewenwel, ek moet nou groet, want ek moet hier nog goed weggooi." "Oh no, Ted! I can’t imagine you without it! Anyway, I must go now, because I’ve got some throwing-away to do here."
Daisy kyk na die plakkate wat sy teen die mure geplak het – van Egipte en Israel – en sug. Daisy looked at the posters she had put up on the walls - of Egypt and Israel - and sighed.
"Ek sal nou sonder hulle moet klaarkom. Hulle lyk so geskeur en vuil. "I’ll have to make do without them now. They’re so torn and dirty.
"Maar dalk kan ek nuwes by die reisagentskap kry. Ewenwel, ek sal na 'n mooi skoon kantoor terugkeer." "But maybe I can get some more from the travel agency. Anyway I’ll have a nice clean office to come back to."
Sy bel 'n klompie kliŽnte en ook mnr. Floodbridge, die afwitter, om seker te maak hy het die kantoorsleutels. She made a few phone calls to clients and one to Mr. Floodbridge, the whitewasher, to make sure he had the office keys.
Toe gaan sy huis toe en pak haar flessie Opium-parfuum, klere vir die mid-seisoen en 'n warm reŽnjas met 'n wolvoering. Then she made her way home to pack her bottle of Opium perfume, some mid-season clothes and a warm wool-lined raincoat.
Daisy was al 'n klompie kere na die Vasteland, maar nog nooit met Ted nie. Daisy had been over to the Continent several times, but never with Ted.
Omdat sy baie honger is, maak sy vir haar 'n enorme tamatie- en soutvleis-toebroodjie. As she felt very peckish, she fixed herself a bumper tomato and corned beef sandwich.
Speurinspekteur Morris Singleton kom presies betyds vir hul afspraak om 07h30 aan. Detective-Inspector Morris Singleton arrived perfectly on time for their appointment at 7.30.
Daisy staar Ted aan. "Weet jy, jy lyk heel goed sonder jou snor, maar ek dink ek verkies jou met een." Daisy stared at Ted: "You know, you look quite nice without your moustache, but I think I prefer you with it."
"Goed," belowe Ted, "ek sal dit nie weer afskeer nie." "All right," promised Ted, "I won’t shave it off again."
Terwyl hulle per motor na Dover ry, begin dit nogal hard te reŽn. As they made their way to Dover by car it started to rain quite heavily.
"Hoop dit gaan nie boonop winderig wees nie," merk Ted op. "Hope it’s not going to be windy as well," remarked Ted.
Aan boord kyk hulle eers hoe lyk die Dovercraft. Once on board they had a look round the Dovercraft.
Die belastingvrye winkel is vol toeriste wat op die nippertjie geskenke koop. The duty-free shop was full of tourists buying last-minute presents.
In 'n kleurryke vertrek word wawyd wakker kinders vermaak deur 'n kulkunstenaar wat soos 'n nar aangetrek is, en hul dankbare ouers geniet 'n vinnige doppie in die sitkamer daar naby. In a colourful room, small childen were wide awake being entertained by a magician dressed as a clown, and their grateful parents were having a ‘quick one’ in the nearby lounge.
Daar is ook 'n restaurant wat baie duur lyk, en 'n veel goedkoper een vol honger reisgers. There was also a restaurant which had the air of being very expensive and a much cheaper one full of starving travellers.
Die sitkamer lyk aangenaam, met groot gemaklike leunstoele, en aan die een kant is daar 'n lewendige kroeg waar glase gedurig klink. The lounge looked pleasant with big comfortable armchairs, and at the end of it there was a lively bar clinking glasses continuously.
"Ted, ek's baie honger. Kan ons daardie wonderlike maaltyd wat jy belowe het, gaan eet?" smeek Daisy. "Ted, I’m starving, can we go for that wonderful meal you promised me?" Daisy pleaded.
Net toe ruk die boot sywaarts en Daisy val byna om. Just then the boat rocked sideways and nearly made Daisy fall over.
"O Ted, dis nogal rof, nŤ?" "Oh Ted, it’s a bit rough, isn’it."
Maar Ted kan nie antwoord nie. Hy is dodelik bleek en snak na vars lug. But Ted couldn’t reply. He was deathly pale and gasping for fresh air.
"Ted, wat's fout? Jy's nie seesiek nie, of hoe?" "Ted, whatever’s wrong? You’re not seasick, are you?"
Daisy was nog nooit seesiek of selfs lugsiek nie, en dit het nog nooit by haar opgekom dat iemand anders kan wees nie, of hoe dit moet voel nie. Daisy had never been seasick, or even airsick and it had never entered her mind anybody else could be, or even what it was like.
"Ted, kom ons gaan 'n rukkie buitentoe." "Ted, let’s go outside for a bit."
Daisy help hom by die sitkamer uit en tot in die vars lug. Daisy helped him outside the lounge into the fresh air.
Ongelukkig waai 'n baie sterk wind, en hulle moet weer binnetoe gaan. Unfortunately a very strong wind was blowing and they had to go back in again.
"Moet jou nie oor my kwel nie, Daisy." Ted haal swaar asem. "Don’t worry about me Daisy," Ted was breathing heavily.
"Gaan jy voort en eet iets. Ek sal maar op my eie hier in die sitkamer sit." "You go ahead and have something. I’ll just sit here by myself in the lounge."
"Nee, Ted, ek bly by jou," dring Daisy aan. "No, Ted, I’ll stay with you," insisted Daisy.
"Nee, Daisy, regtig, ek verkies dit om net hier stil te sit en met niemand te praat nie." "No Daisy, really, I’d prefer just to sit here quietly and not talk to anybody."
"Goed, as dit is wat jy wil hÍ … ek sal nie lank draai nie." "All right, if that’s what you want...I won’t be long."
Daisy baan haar weg na die selfdien-restaurant en hoop sy kan so gou as moontlik na Ted terugkeer, maar daar is 'n ongelooflike tou. Daisy made her way to the self-service restaurant hoping to get back to Ted as soon as possible, but there was an incredible queue.
Die personeel is egter doeltreffend en tien minute later eet Daisy haar kabeljou, skyfies en ertjies, gevolg deur doekpoeding en vla en 'n koppie swart koffie. However, the staff were efficient and in ten minutes Daisy was having her cod, chips and peas, followed by Spotted Dick and custard and a cup of black coffee.
Daisy keer terug na Ted wat nou na die venster kyk en die kraag van sy waterdigte baadjie regop laat staan. Daisy returned to Ted who was now facing the window and had the collar of his waterproof jacket turned up.
"Voel jy beter, Ted?" Ted draai nie om nie. "Feeling better, Ted?" Ted didn’t turn round.
"Dis nou taamlik warm hierbinne, nŤ?" gaan Daisy voort en trek haar warm reŽnjas uit. "It’s rather hot in here now, isn’t it?" continued Daisy taking off her warm mac.
"Ted, wat's fout?" "Ted, what’s the matter?"
Daisy raak aan sy skouer, want sy merk hy het nie geantwoord nie. Daisy touched his shoulder, noticing he hadn’t answered.
"Daisy," sis Ted met sy gesig nog na die venster gekeer. "Kom sit langs my! Ek kan nie omdraai nie." Toe Daisy sit, verduidelik Ted: "William Rowles sit aan die ander kant van die sitkamer 'n bier en drink!" "Daisy," hissed Ted still facing the window, "come and sit next to me! I can’t turn round." Once Daisy was seated, Ted explained: "William Rowles is sitting at the end of the lounge having a beer!"
Daisy trek haar asem vinnig in. Daisy breathed in rapidly.
Sy fluister: "Jy bedoel William Rowles, die gewelddadige rampokker van Soho! Maar ek dag hy's in die tronk." She whispered, "You mean William Rowles, the violent Soho gangster! But I thought he was in prison."
"Ja, hy was. Ek het hom self veertien jaar lank tronk toe gestuur." Ted praat met moeite en bly elke paar sekondes stil. "Yes he was, I put him in prison myself for fourteen years." Ted was speaking with difficulty and paused every few seconds.
"Hulle het hom na 'n Skotse gevangenis oorgeplaas, en hy het verlede week ontsnap! Hy's vetter as toe, maar dit is beslis hy." "They transferred him to a Scottish prison and he managed to escape last week! He’s fatter than he was, but that’s him all right."
Daisy kyk nie na die ander kant van die sitkamer nie. Daisy avoided looking towards the end of the lounge.
Ted gaan voort: "Ek dink nie hy herken my nie, want ek het nie meer my snor nie, maar as hy my sou herken, kan hy baie probleme veroorsaak. Ted continued: "I don’t think he has recognised me because I haven’t got my moustache any more but if he recognises me he could cause a lot of trouble.
"Daisy, hy is baie gewelddadig en kan maklik op 'n manier gewapen wees." "Daisy, he’s very violent and could easily be armed in some way."
"Wat moet ons doen, Ted?" Daisy voel nou al 'n bietjie bang. "What shall we do, Ted?" Daisy felt a little scared by now.
"Jy moet my help. Ek kan dit nie alleen hanteer nie, ek is te swak. "You must help me. I can’t manage the situation alone, I’m too weak.
"Jy moet na die kaptein toe gaan, hom hiervan vertel en sorg dat Rowles in hegtenis geneem word. Ek sal hier sit tot die offisiere opdaag." "You must go to the captain, tell him about all this and get Rowles arrested. I’ll sit here until the officers arrive."
Daisy probeer onopgemerk wegbeweeg en stap deur die sitkamer na die uitgang. Daisy tried to move away inconspicuously and walked along the lounge to the exit.
Net toe kom drie jong mans met blikkies bier in hul hande by die deur in. Just then three young men came through the door with cans of beer in their hands.
Skielik ruk die skip weer en een van die jong mans val teen Daisy en stort per ongeluk bier op haar nuwe sy-bloes. Suddenly the ship lurched again and one of the young men fell against Daisy accidentally pouring beer down her new green silk blouse.
"Ag nee, my nuwe bloes," dink Daisy, "dis seker tot niet en nou ruik ek na bier." "Oh no, my new blouse," Daisy thought "it must be ruined and I smell of beer now."
Daisy besef dat sy dalk aandag op haar vestig, en skeld die jong man gou van sy verantwoordelik kwyt en haas in die gang af na die offisiere se kajuit waar sy aan die deur klop. Realising that she might be drawing attention to herself, Daisy quickly absolved the young man from his responsibility, hurried away along the corridor towards the officers’ room and knocked on the door.
'n Offisier maak die deur oop en staar na Daisy en haar bloes met die biervlekke. An officer opened the door at last and stared at Daisy and her beer-stained blouse.
"Kan ek u help, juffrou?" Daisy het hom klaarblyklik tydens sy aandete gesteur, want hy het nog 'n servet in sy hand. "Can I help you miss?" Daisy had clearly interrupted his evening meal as he still had a napkin in his hand.
"Ons het u hulp nodig, altans Speurinspekteur Singleton het. "We need your help, that is Detective-Inspector Singleton does.
"Daar's 'n gevaarlike misdadiger, 'n ontsnapte gevangene, in die sitkamer besig om 'n drankie te drink – William Rowles is sy naam – en …" "There’s a dangerous criminal, an escaped convict, in the lounge having a drink - William Rowles is his name - and....."
Die offisier ruik Daisy se bierklere en lÍ dit verkeerd uit. The officer could smell Daisy’s beery clothes and interpreted it badly.
"Kyk, juffrou, waarom gaan jy nie terug en gaan sit 'n rukkie nie? "Look, Miss, why don’t you go back and sit down a bit.
"Daar is geen gevaarlike misdadigers op die boot nie. Jy het klaarblyklik aan die slaap geraak en het sleg gedroom." "There are no dangerous criminals on this boat. You clearly fell asleep and had a bad dream."
"Moet my nie so behandel nie." Daisy reageer kwaai op sy verkleinerende toon. "Don’t you dare treat me like that." Daisy angrily reacted at his patronising tone.
"Ek maak dit nie op nie. Ek is ook nie dronk nie, iemand het sy bier op my gestort toe ek hierheen gehaas het." "I’m not dreaming it all up. I’m not drunk either, someone spilt their beer all over me while I was hurrying to get here."
Daisy se stem word al hoe meer vasberade. Daisy’s voice became even more determined.
"Daar is 'n polisiebeampte in die sitkamer wat baie seesiek voel en hy het my gestuur om hulp te kry. "There is a police officer in the lounge who is very seasick and he sent me to get help.
"As jy hom nie help nie, gaan jy self diep in die moeilikheid wees." "If you don’t help him, you’ll be in a lot of trouble yourself."
Daisy druk verby die man tot in die kajuit waar vier ander offisiere hul ete geniet en waarskynlik gehoor het wat sy sÍ. Daisy pushed her way past the man into the room where four other officers were having their meal and had probably heard what she had said.
Voor hulle werklik besef wat aan die gang is, deel Daisy reeds bevele uit: Before they could realise what was really happening, Daisy was giving orders:
"Kom saam, julle almal, julle moet onmiddellik 'n ontsnapte gevangene in hegtenis neem." "Come along, all of you, you have to arrest an escaped convict immediately."
Daisy is baie oortuigend as sy wil. Daisy was very persuasive when she liked.
'n Lang gryshaarman staan op. "Ek is kaptein Granger, juffrou, wat het u gesÍ?" A tall grey-haired man got up: "I’m Captain Granger, Madam, what were you saying?"
"Kaptein as u met my saamgaan en Speurderinspekteur Singleton in die sitkamer ontmoet, kan hy u self vertel. "Captain, if you come with me to meet Detective-Inspector Singleton in the lounge he can tell you himself.
"U moet diskreet wees, want as diť Rowles my vriend se gesig sien, herken hy hom dalk, want hy was die een wat hom jare gelede in hegtenis geneem het." "You must be discreet because if this Rowles sees my friend’s face he might recognise him as he was the one who arrested him years ago."
Weer in die sitkamer gaan Daisy na Ted toe en gaan sit langs hom. Back in the lounge Daisy went over to Ted and sat down next to him.
NŠ 'n paar sekondes kom die kaptein verby asof hy normaalweg kom kyk of alles op die Dovercraft in die haak is. After a few seconds the Captain came by as though he were casually seeing if everything was all right on the Dovercraft.
Hy buig oor Ted wat hom diskreet sy identifikasie toon, en verlaat die sitkamer. He bent over Ted who discreetly showed him his identification and left the lounge.
Binne 'n minuut het 'n offisier verklee en die kroegman vervang terwyl nog drie die sitkamer deur die drie uitgange binnekom. After one minute an officer had changed his clothes and replaced the barman while three others were entering the lounge from the three exits.
Daisy gee Ted die teken dat die mans aangekom het, en hy staan wankelrig op. Daisy signalled to Ted that the men had arrived and he got up shakily.
Hy gaan saam met die mans na Rowles, wat nou al heel vrolik van die bier is. He went over with the men towards Rowles, who was by now quite merry on beer.
Rowles herken Singleton glad nie sonder sy snor nie maar staar na hom asof hy sy gesig nie heeltemal kan plaas nie. Rowles didn’t recognise Singleton at all without his moustache but stared at him as though he couldn’t quite place his face.
"Ek is Speurderinspekteur Singleton en ek arresteer jou, William Rowles, Kaptein, neem hom weg en sluit hom op." "I’m Detective-Inspector Singleton and I’m arresting you, William Rowles. Captain, take him away and lock him up."
Rowles staan skielik op en gooi die inhoud van sy glas in Singleton se gesig, breek die bierglas in sy hand deur dit teen 'n tafel te kap om dit as 'n wapen te gebruik, en beweeg na die uitgang naby waar Daisy sit. Rowles suddenly got up and threw the contents of his glass into Singleton’s face, broke the beer glass still in his hand, dashing it against a table, to use as a weapon and made towards the exit near to where Daisy was still sitting.
Daisy het alles van 'n afstand dopgehou. Daisy had been watching everything from afar.
Sonder aarseling tel sy haar reŽnjas op en sper die uitgang af. Without hesitating, she picked up her mac and blocked the exit.
Toe Rowles besef dat Daisy in die pad is, val hy haar aan en probeer die stukkende glas in haar gesig druk maar Daisy koes sykant toe en gooi haar reŽnjas oor sy kop. As soon as Rowles realised Daisy was in his way he turned on her and tried to push the broken class into her face but Daisy ducked sideways and threw her mac over his head.
Rowles sukkel om die reŽnjas af te gooi en hom te bevry, maar in die proses sny hy sy arm met die stukkende glas en gil van pyn. Rowles fought to get the mac off him and free himself but in doing so cut his arm with the broken glass and screamed with pain.
Singleton en die skeepsbemanning kom gou daar aan, stamp die stukkende glas uit sy hand and druk die misdadiger se arms agter sy rug vas. Singleton and the ship’s crew quickly arrived, managed to knock the broken glass from his hand and pinned the criminal’s arms behind him.
In Calais word Rowles aan die Franse beamptes oorhandig en Daisy en Ted kan oplaas om sesuur die oggend met hul vakansie wegry. Once in Calais, Rowles was handed over to the French authorities and Daisy and Ted were able to drive off on holiday at last at six o’clock in the morning.
"Jy lyk stukke beter, Ted. "You’re looking much better, Ted.
"Maar kry jy altyd swaar wanneer jy die Engelse Kanaal oorsteek?" "But have you always had trouble crossing the Channel?"
"Ja, maar ek het dit nog nooit in sulke slegte weer oorgesteek nie. Ag, Daisy, wat 'n avontuur. "Yes, I have, but I’ve never crossed it in such bad weather. Oh Daisy, what an adventure.
"Ek is jammer ons werk en plesier loop altyd so deurmekaar. "I’m sorry we always get business and pleasure mixed up together.
"Die Polisiemag gaan jou sů dankbaar wees!" "The Police Force is going to be so grateful to you!"
"Wel, in die eerste plek kan hulle my 'n nuwe reŽnjas gee, want myne is totaal verniel! "Well, to start with, they can give me a new mac, as mine is completely ruined!
"En 'n nuwe sy-bloes ook, wat met die uitvoering van my plig gevlek is." "And a new silk blouse too which was stained all in the line of duty."
Ted is sů bly dat hy nie meer seesiek is nie en kom byna nie agter dat hy nie geslaap het nie. Ted was so happy not to be seasick any more and hardly noticed that he hadn’t slept.
Daisy is minder gewoond daaraan om 'n nag se slaap te verbeur en dryf na droomland waar gevaarlike diere uit 'n ark ontsnap. Daisy was less used to losing a night’s sleep and drifted off into a dream where dangerous animals were escaping from an ark.

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


'n Lekker uitstappie A nice little trip
"Daisy, dis ek – Ted." Speurinspekteur Singleton bel sy gunsteling-privaatspeurder. "Daisy, it’s me - Ted," Detective-Inspector Singleton was telephoning his favourite private detective.
Hulle het tydens 'n saak ontmoet en sedertdien gaan hulle saam uit wanneer hul werk dit toelaat. They had met on a case and ever since they had been going out together, when work permitted.
"Hoe staan jou sake in die volgende klompie dae?" "How are you fixed for the next few days?"
Daisy is besig om 'n kokend warm beker Ovaltine te drink, want dis nog kil in die kantoor. Daisy had been drinking a boiling hot mug of Ovaltine as it was still a bit chilly in the office.
Die eerste blomme aarsel voor hulle verskyn, maar die son skyn helder in die lug. The first flowers were hesitating at coming out but there was a bright sun in the sky.
"Wel, mnr. Floodbridge kom vanaand om die kantoor af te wit, dus is ek vry wanneer jy ook al wil. Wat's aan die gang, Ted?" "Well, Mr. Floodbridge is coming in tonight to start whitewashing the office, so I’m free whenever you like. What’s on, Ted?"
"Ek neem jou sommer vanaand na Frankryk – na Boulogne vir 'n besigtigingstoer. In die haak as jy volgende Dinsdag terugkom?" "I’m taking you to France this very evening - to Boulogne, to see the sights. All right to come back next Tuesday?"
"Dis in die haak." Daisy gaan reeds in haar gedagtes deur haar klerekas. "That’s fine by me." Daisy was already going through her wardrobe mentally.
"Ek reken dis in Boulogne 'n bietjie warmer as hier in Oos-Angele." "I believe it’s a bit warmer in Boulogne than here in East Anglia."
"Ja, ek dink so," antwoord Ted. "Wat as ek jou om half agt oplaai? Ons haal die nagveerboot – die Dovercraft – en ons kan aan boord lekker eet." "Yes, I believe it is" replied Ted "What if I pick you up at half past seven? We’re catching the night ferry - the Dovercraft - and we can have a nice meal on the boat."
Ted aarsel 'n oomblik, soos altyd wanneer hy skuldig voel. Ted paused a moment as he always did when he felt guilty.
"O terloop, ek het nie meer my snor nie. "Oh, by the way, I haven’t got my moustache any more.
"Ek was vanoggend so haastig dat ek te veel aan die een kant afgeknip het, en toe besluit ek om eerder van voor af te begin." "This morning I was in such a hurry that I cut too much off on one side and decided I’d better start again from scratch."
"Ag nee, Ted! Ek kan jou nie daarsonder voorstel nie! Ewenwel, ek moet nou groet, want ek moet hier nog goed weggooi." "Oh no, Ted! I can’t imagine you without it! Anyway, I must go now, because I’ve got some throwing-away to do here."
Daisy kyk na die plakkate wat sy teen die mure geplak het – van Egipte en Israel – en sug. Daisy looked at the posters she had put up on the walls - of Egypt and Israel - and sighed.
"Ek sal nou sonder hulle moet klaarkom. Hulle lyk so geskeur en vuil. "I’ll have to make do without them now. They’re so torn and dirty.
"Maar dalk kan ek nuwes by die reisagentskap kry. Ewenwel, ek sal na 'n mooi skoon kantoor terugkeer." "But maybe I can get some more from the travel agency. Anyway I’ll have a nice clean office to come back to."
Sy bel 'n klompie kliŽnte en ook mnr. Floodbridge, die afwitter, om seker te maak hy het die kantoorsleutels. She made a few phone calls to clients and one to Mr. Floodbridge, the whitewasher, to make sure he had the office keys.
Toe gaan sy huis toe en pak haar flessie Opium-parfuum, klere vir die mid-seisoen en 'n warm reŽnjas met 'n wolvoering. Then she made her way home to pack her bottle of Opium perfume, some mid-season clothes and a warm wool-lined raincoat.
Daisy was al 'n klompie kere na die Vasteland, maar nog nooit met Ted nie. Daisy had been over to the Continent several times, but never with Ted.
Omdat sy baie honger is, maak sy vir haar 'n enorme tamatie- en soutvleis-toebroodjie. As she felt very peckish, she fixed herself a bumper tomato and corned beef sandwich.
Speurinspekteur Morris Singleton kom presies betyds vir hul afspraak om 07h30 aan. Detective-Inspector Morris Singleton arrived perfectly on time for their appointment at 7.30.
Daisy staar Ted aan. "Weet jy, jy lyk heel goed sonder jou snor, maar ek dink ek verkies jou met een." Daisy stared at Ted: "You know, you look quite nice without your moustache, but I think I prefer you with it."
"Goed," belowe Ted, "ek sal dit nie weer afskeer nie." "All right," promised Ted, "I won’t shave it off again."
Terwyl hulle per motor na Dover ry, begin dit nogal hard te reŽn. As they made their way to Dover by car it started to rain quite heavily.
"Hoop dit gaan nie boonop winderig wees nie," merk Ted op. "Hope it’s not going to be windy as well," remarked Ted.
Aan boord kyk hulle eers hoe lyk die Dovercraft. Once on board they had a look round the Dovercraft.
Die belastingvrye winkel is vol toeriste wat op die nippertjie geskenke koop. The duty-free shop was full of tourists buying last-minute presents.
In 'n kleurryke vertrek word wawyd wakker kinders vermaak deur 'n kulkunstenaar wat soos 'n nar aangetrek is, en hul dankbare ouers geniet 'n vinnige doppie in die sitkamer daar naby. In a colourful room, small childen were wide awake being entertained by a magician dressed as a clown, and their grateful parents were having a ‘quick one’ in the nearby lounge.
Daar is ook 'n restaurant wat baie duur lyk, en 'n veel goedkoper een vol honger reisgers. There was also a restaurant which had the air of being very expensive and a much cheaper one full of starving travellers.
Die sitkamer lyk aangenaam, met groot gemaklike leunstoele, en aan die een kant is daar 'n lewendige kroeg waar glase gedurig klink. The lounge looked pleasant with big comfortable armchairs, and at the end of it there was a lively bar clinking glasses continuously.
"Ted, ek's baie honger. Kan ons daardie wonderlike maaltyd wat jy belowe het, gaan eet?" smeek Daisy. "Ted, I’m starving, can we go for that wonderful meal you promised me?" Daisy pleaded.
Net toe ruk die boot sywaarts en Daisy val byna om. Just then the boat rocked sideways and nearly made Daisy fall over.
"O Ted, dis nogal rof, nŤ?" "Oh Ted, it’s a bit rough, isn’it."
Maar Ted kan nie antwoord nie. Hy is dodelik bleek en snak na vars lug. But Ted couldn’t reply. He was deathly pale and gasping for fresh air.
"Ted, wat's fout? Jy's nie seesiek nie, of hoe?" "Ted, whatever’s wrong? You’re not seasick, are you?"
Daisy was nog nooit seesiek of selfs lugsiek nie, en dit het nog nooit by haar opgekom dat iemand anders kan wees nie, of hoe dit moet voel nie. Daisy had never been seasick, or even airsick and it had never entered her mind anybody else could be, or even what it was like.
"Ted, kom ons gaan 'n rukkie buitentoe." "Ted, let’s go outside for a bit."
Daisy help hom by die sitkamer uit en tot in die vars lug. Daisy helped him outside the lounge into the fresh air.
Ongelukkig waai 'n baie sterk wind, en hulle moet weer binnetoe gaan. Unfortunately a very strong wind was blowing and they had to go back in again.
"Moet jou nie oor my kwel nie, Daisy." Ted haal swaar asem. "Don’t worry about me Daisy," Ted was breathing heavily.
"Gaan jy voort en eet iets. Ek sal maar op my eie hier in die sitkamer sit." "You go ahead and have something. I’ll just sit here by myself in the lounge."
"Nee, Ted, ek bly by jou," dring Daisy aan. "No, Ted, I’ll stay with you," insisted Daisy.
"Nee, Daisy, regtig, ek verkies dit om net hier stil te sit en met niemand te praat nie." "No Daisy, really, I’d prefer just to sit here quietly and not talk to anybody."
"Goed, as dit is wat jy wil hÍ … ek sal nie lank draai nie." "All right, if that’s what you want...I won’t be long."
Daisy baan haar weg na die selfdien-restaurant en hoop sy kan so gou as moontlik na Ted terugkeer, maar daar is 'n ongelooflike tou. Daisy made her way to the self-service restaurant hoping to get back to Ted as soon as possible, but there was an incredible queue.
Die personeel is egter doeltreffend en tien minute later eet Daisy haar kabeljou, skyfies en ertjies, gevolg deur doekpoeding en vla en 'n koppie swart koffie. However, the staff were efficient and in ten minutes Daisy was having her cod, chips and peas, followed by Spotted Dick and custard and a cup of black coffee.
Daisy keer terug na Ted wat nou na die venster kyk en die kraag van sy waterdigte baadjie regop laat staan. Daisy returned to Ted who was now facing the window and had the collar of his waterproof jacket turned up.
"Voel jy beter, Ted?" Ted draai nie om nie. "Feeling better, Ted?" Ted didn’t turn round.
"Dis nou taamlik warm hierbinne, nŤ?" gaan Daisy voort en trek haar warm reŽnjas uit. "It’s rather hot in here now, isn’t it?" continued Daisy taking off her warm mac.
"Ted, wat's fout?" "Ted, what’s the matter?"
Daisy raak aan sy skouer, want sy merk hy het nie geantwoord nie. Daisy touched his shoulder, noticing he hadn’t answered.
"Daisy," sis Ted met sy gesig nog na die venster gekeer. "Kom sit langs my! Ek kan nie omdraai nie." Toe Daisy sit, verduidelik Ted: "William Rowles sit aan die ander kant van die sitkamer 'n bier en drink!" "Daisy," hissed Ted still facing the window, "come and sit next to me! I can’t turn round." Once Daisy was seated, Ted explained: "William Rowles is sitting at the end of the lounge having a beer!"
Daisy trek haar asem vinnig in. Daisy breathed in rapidly.
Sy fluister: "Jy bedoel William Rowles, die gewelddadige rampokker van Soho! Maar ek dag hy's in die tronk." She whispered, "You mean William Rowles, the violent Soho gangster! But I thought he was in prison."
"Ja, hy was. Ek het hom self veertien jaar lank tronk toe gestuur." Ted praat met moeite en bly elke paar sekondes stil. "Yes he was, I put him in prison myself for fourteen years." Ted was speaking with difficulty and paused every few seconds.
"Hulle het hom na 'n Skotse gevangenis oorgeplaas, en hy het verlede week ontsnap! Hy's vetter as toe, maar dit is beslis hy." "They transferred him to a Scottish prison and he managed to escape last week! He’s fatter than he was, but that’s him all right."
Daisy kyk nie na die ander kant van die sitkamer nie. Daisy avoided looking towards the end of the lounge.
Ted gaan voort: "Ek dink nie hy herken my nie, want ek het nie meer my snor nie, maar as hy my sou herken, kan hy baie probleme veroorsaak. Ted continued: "I don’t think he has recognised me because I haven’t got my moustache any more but if he recognises me he could cause a lot of trouble.
"Daisy, hy is baie gewelddadig en kan maklik op 'n manier gewapen wees." "Daisy, he’s very violent and could easily be armed in some way."
"Wat moet ons doen, Ted?" Daisy voel nou al 'n bietjie bang. "What shall we do, Ted?" Daisy felt a little scared by now.
"Jy moet my help. Ek kan dit nie alleen hanteer nie, ek is te swak. "You must help me. I can’t manage the situation alone, I’m too weak.
"Jy moet na die kaptein toe gaan, hom hiervan vertel en sorg dat Rowles in hegtenis geneem word. Ek sal hier sit tot die offisiere opdaag." "You must go to the captain, tell him about all this and get Rowles arrested. I’ll sit here until the officers arrive."
Daisy probeer onopgemerk wegbeweeg en stap deur die sitkamer na die uitgang. Daisy tried to move away inconspicuously and walked along the lounge to the exit.
Net toe kom drie jong mans met blikkies bier in hul hande by die deur in. Just then three young men came through the door with cans of beer in their hands.
Skielik ruk die skip weer en een van die jong mans val teen Daisy en stort per ongeluk bier op haar nuwe sy-bloes. Suddenly the ship lurched again and one of the young men fell against Daisy accidentally pouring beer down her new green silk blouse.
"Ag nee, my nuwe bloes," dink Daisy, "dis seker tot niet en nou ruik ek na bier." "Oh no, my new blouse," Daisy thought "it must be ruined and I smell of beer now."
Daisy besef dat sy dalk aandag op haar vestig, en skeld die jong man gou van sy verantwoordelik kwyt en haas in die gang af na die offisiere se kajuit waar sy aan die deur klop. Realising that she might be drawing attention to herself, Daisy quickly absolved the young man from his responsibility, hurried away along the corridor towards the officers’ room and knocked on the door.
'n Offisier maak die deur oop en staar na Daisy en haar bloes met die biervlekke. An officer opened the door at last and stared at Daisy and her beer-stained blouse.
"Kan ek u help, juffrou?" Daisy het hom klaarblyklik tydens sy aandete gesteur, want hy het nog 'n servet in sy hand. "Can I help you miss?" Daisy had clearly interrupted his evening meal as he still had a napkin in his hand.
"Ons het u hulp nodig, altans Speurinspekteur Singleton het. "We need your help, that is Detective-Inspector Singleton does.
"Daar's 'n gevaarlike misdadiger, 'n ontsnapte gevangene, in die sitkamer besig om 'n drankie te drink – William Rowles is sy naam – en …" "There’s a dangerous criminal, an escaped convict, in the lounge having a drink - William Rowles is his name - and....."
Die offisier ruik Daisy se bierklere en lÍ dit verkeerd uit. The officer could smell Daisy’s beery clothes and interpreted it badly.
"Kyk, juffrou, waarom gaan jy nie terug en gaan sit 'n rukkie nie? "Look, Miss, why don’t you go back and sit down a bit.
"Daar is geen gevaarlike misdadigers op die boot nie. Jy het klaarblyklik aan die slaap geraak en het sleg gedroom." "There are no dangerous criminals on this boat. You clearly fell asleep and had a bad dream."
"Moet my nie so behandel nie." Daisy reageer kwaai op sy verkleinerende toon. "Don’t you dare treat me like that." Daisy angrily reacted at his patronising tone.
"Ek maak dit nie op nie. Ek is ook nie dronk nie, iemand het sy bier op my gestort toe ek hierheen gehaas het." "I’m not dreaming it all up. I’m not drunk either, someone spilt their beer all over me while I was hurrying to get here."
Daisy se stem word al hoe meer vasberade. Daisy’s voice became even more determined.
"Daar is 'n polisiebeampte in die sitkamer wat baie seesiek voel en hy het my gestuur om hulp te kry. "There is a police officer in the lounge who is very seasick and he sent me to get help.
"As jy hom nie help nie, gaan jy self diep in die moeilikheid wees." "If you don’t help him, you’ll be in a lot of trouble yourself."
Daisy druk verby die man tot in die kajuit waar vier ander offisiere hul ete geniet en waarskynlik gehoor het wat sy sÍ. Daisy pushed her way past the man into the room where four other officers were having their meal and had probably heard what she had said.
Voor hulle werklik besef wat aan die gang is, deel Daisy reeds bevele uit: Before they could realise what was really happening, Daisy was giving orders:
"Kom saam, julle almal, julle moet onmiddellik 'n ontsnapte gevangene in hegtenis neem." "Come along, all of you, you have to arrest an escaped convict immediately."
Daisy is baie oortuigend as sy wil. Daisy was very persuasive when she liked.
'n Lang gryshaarman staan op. "Ek is kaptein Granger, juffrou, wat het u gesÍ?" A tall grey-haired man got up: "I’m Captain Granger, Madam, what were you saying?"
"Kaptein as u met my saamgaan en Speurderinspekteur Singleton in die sitkamer ontmoet, kan hy u self vertel. "Captain, if you come with me to meet Detective-Inspector Singleton in the lounge he can tell you himself.
"U moet diskreet wees, want as diť Rowles my vriend se gesig sien, herken hy hom dalk, want hy was die een wat hom jare gelede in hegtenis geneem het." "You must be discreet because if this Rowles sees my friend’s face he might recognise him as he was the one who arrested him years ago."
Weer in die sitkamer gaan Daisy na Ted toe en gaan sit langs hom. Back in the lounge Daisy went over to Ted and sat down next to him.
NŠ 'n paar sekondes kom die kaptein verby asof hy normaalweg kom kyk of alles op die Dovercraft in die haak is. After a few seconds the Captain came by as though he were casually seeing if everything was all right on the Dovercraft.
Hy buig oor Ted wat hom diskreet sy identifikasie toon, en verlaat die sitkamer. He bent over Ted who discreetly showed him his identification and left the lounge.
Binne 'n minuut het 'n offisier verklee en die kroegman vervang terwyl nog drie die sitkamer deur die drie uitgange binnekom. After one minute an officer had changed his clothes and replaced the barman while three others were entering the lounge from the three exits.
Daisy gee Ted die teken dat die mans aangekom het, en hy staan wankelrig op. Daisy signalled to Ted that the men had arrived and he got up shakily.
Hy gaan saam met die mans na Rowles, wat nou al heel vrolik van die bier is. He went over with the men towards Rowles, who was by now quite merry on beer.
Rowles herken Singleton glad nie sonder sy snor nie maar staar na hom asof hy sy gesig nie heeltemal kan plaas nie. Rowles didn’t recognise Singleton at all without his moustache but stared at him as though he couldn’t quite place his face.
"Ek is Speurderinspekteur Singleton en ek arresteer jou, William Rowles, Kaptein, neem hom weg en sluit hom op." "I’m Detective-Inspector Singleton and I’m arresting you, William Rowles. Captain, take him away and lock him up."
Rowles staan skielik op en gooi die inhoud van sy glas in Singleton se gesig, breek die bierglas in sy hand deur dit teen 'n tafel te kap om dit as 'n wapen te gebruik, en beweeg na die uitgang naby waar Daisy sit. Rowles suddenly got up and threw the contents of his glass into Singleton’s face, broke the beer glass still in his hand, dashing it against a table, to use as a weapon and made towards the exit near to where Daisy was still sitting.
Daisy het alles van 'n afstand dopgehou. Daisy had been watching everything from afar.
Sonder aarseling tel sy haar reŽnjas op en sper die uitgang af. Without hesitating, she picked up her mac and blocked the exit.
Toe Rowles besef dat Daisy in die pad is, val hy haar aan en probeer die stukkende glas in haar gesig druk maar Daisy koes sykant toe en gooi haar reŽnjas oor sy kop. As soon as Rowles realised Daisy was in his way he turned on her and tried to push the broken class into her face but Daisy ducked sideways and threw her mac over his head.
Rowles sukkel om die reŽnjas af te gooi en hom te bevry, maar in die proses sny hy sy arm met die stukkende glas en gil van pyn. Rowles fought to get the mac off him and free himself but in doing so cut his arm with the broken glass and screamed with pain.
Singleton en die skeepsbemanning kom gou daar aan, stamp die stukkende glas uit sy hand and druk die misdadiger se arms agter sy rug vas. Singleton and the ship’s crew quickly arrived, managed to knock the broken glass from his hand and pinned the criminal’s arms behind him.
In Calais word Rowles aan die Franse beamptes oorhandig en Daisy en Ted kan oplaas om sesuur die oggend met hul vakansie wegry. Once in Calais, Rowles was handed over to the French authorities and Daisy and Ted were able to drive off on holiday at last at six o’clock in the morning.
"Jy lyk stukke beter, Ted. "You’re looking much better, Ted.
"Maar kry jy altyd swaar wanneer jy die Engelse Kanaal oorsteek?" "But have you always had trouble crossing the Channel?"
"Ja, maar ek het dit nog nooit in sulke slegte weer oorgesteek nie. Ag, Daisy, wat 'n avontuur. "Yes, I have, but I’ve never crossed it in such bad weather. Oh Daisy, what an adventure.
"Ek is jammer ons werk en plesier loop altyd so deurmekaar. "I’m sorry we always get business and pleasure mixed up together.
"Die Polisiemag gaan jou sů dankbaar wees!" "The Police Force is going to be so grateful to you!"
"Wel, in die eerste plek kan hulle my 'n nuwe reŽnjas gee, want myne is totaal verniel! "Well, to start with, they can give me a new mac, as mine is completely ruined!
"En 'n nuwe sy-bloes ook, wat met die uitvoering van my plig gevlek is." "And a new silk blouse too which was stained all in the line of duty."
Ted is sů bly dat hy nie meer seesiek is nie en kom byna nie agter dat hy nie geslaap het nie. Ted was so happy not to be seasick any more and hardly noticed that he hadn’t slept.
Daisy is minder gewoond daaraan om 'n nag se slaap te verbeur en dryf na droomland waar gevaarlike diere uit 'n ark ontsnap. Daisy was less used to losing a night’s sleep and drifted off into a dream where dangerous animals were escaping from an ark.
 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com