DAISY STORIES DUTCH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
NIGHT WATCH
• NACHTDIENST

THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation volunteered by: Armand Hellegers • Email: 
armandhellegers@hotmail.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Nachtdienst  

Night Watch  

 Daisy was die lentemorgen vroeg opgestaan om in de nabijgelegen stad aan een zaak te werken.

Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.

 Ze kwam om kwart voor acht aan op haar kantoor met een papieren zak in haar hand met daarin verse roombollen en ze smachtte naar een kopje koffie.

She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.

 Toen ze de sleutel in het slot stak, klonk een vrouwenstem: “Het is open, Daisy.”

As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."

 Het was Pam, de schoonmaakster.

It was Pam, the cleaner.

 “Zin in ontbijt, Pam?” zei Daisy met een glimlach en toen zag ze dat Pam klaarblijkelijk had zitten huilen.

"How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying.

 “Pam, wat is er toch gebeurd?

"Pam, whatever has happened?

 “Kom maar zitten, dan gaan we samen ontbijten.”

Come on sit down and have some breakfast with me.

 “Zeg me toch wat je dwars zit.”

Please tell me what’s bothering you."

 Pam was een hardwerkende vrouw die twee kinderen had op te voeden.

Pam was a hard-working woman with two children to bring up.

 Ze deed de schoonmaak voor het hele gebouw, en dat waren zeven kantoren.

She did the cleaning for the whole building which meant seven offices.

 “Jim is weer tegen me bezig geweest over de kinderen.”

"Jim has been on to me again about the children.

 Hij heeft juridisch geen recht om ze te zien, dat weet je, en hij geeft ook geen donder om ze, heeft hij nooit gedaan. 

You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."

 “Ik zet het water vast aan.”

"Let’s put the kettle on."

 Daisy begon de oploskoffie klaar te maken en bood Pam een bolletje aan.

Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun,

 “Nou, vertel het maar eens rustig.”

"Now, why don’t you start from the beginning?"

 Pam zag er heel erg ongerust uit en vervolgde:

Pam looked extremely troubled and went on:

 “Weet je, toen we gingen scheiden heeft hij niet eens gevraagd of hij de kinderen mocht blijven zien.” 

"You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.

 “Nu hij geen geld heeft, probeert me zo te treiteren dat ik hem wat geef, anders dreigt hij de kinderen bij we weg te laten halen.”

Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."

 “I denk niet dat hij dat zomaar voor elkaar krijgt Pam, probeerde Daisy haar gerust te stellen

"I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.

 Pam nam nog een bolletje aan van Daisy.

Pam accepted another bun.

 Nee Daisy, niet zomaar, maar hij is wel erg haatdragend en hij heeft gedreigd om van mijn leven een hel te malen.”

"No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell."

 “Nou, dat zullen we dan wel zien.

"Well, we’ll just have to wait and see.

 “Luister, als hij gewelddadig wordt hoef je maar de politie te bellen.”

Look, if he gets violent all you have to do is call the police."

 “Ik ken Jim, als ik hem geen geld geef, dan doet hij wat hij zegt.”

"I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."

 Drie dagen later kreeg Daisy een telefoontje.

Three days later Daisy got a telephone call.

 “Daisy, met Pam. I wordt gek.

"Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend.

 Jim komt iedere avond nadat de kroegen dicht zijn naar mijn  huis en hij probeert door mijn slaapkamerraam te kijken en maakt vreemde geluiden.

Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.

 Hij probeert me op mijn zenuwen te werken zodat ik toegeef en hem het geld geef waar hij om vraagt.

He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.

 “Ik heb al drie nachten niet geslapen.”

I haven’t slept for three days."

 “Heb je dit aan de politie gemeld?”

" Have you informed the police about it?"

 “Jim heeft me net gebeld en hij zegt dat als ik de politie erbij haal, dat hij dan tegen ze zegt dat het allemaal tussen mijn oren zit, dat ik hysterisch en geestelijk gestoord ben en dat ik niet de voogdij hoor te hebben over zijn kinderen.

"Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.

 “Wat moet ik nou doen Daisy? Ik ben wanhopig.”

What am I going to do Daisy? I feel desperate."

 “Rustig maar Pam, zeg me je adres maar en dan kijk ik wel wat ik kan doen.”

"All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."

 Daisy ging langs bij Trends, de plaatselijke winkel voor audio, video en computers, waar ze vroeg naar meneer Ranjee, de eigenaar.

Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.

 “Meneer Ranjee, kan ik misschien een paar dagen een camcorder van u lenen?”

"Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?"

 Daisy had de dief gevonden die een paar maanden geleden meermaals uit de winkel gestolen had

Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago

 en meneer Ranjee had altijd gezegd dat als ze iets nodig had, ze dan gewoon langs moest komen en er naar moest vragen.

and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.

 “Natuurlijk, mevrouw Hamilton. U zei dat u er één wilde die het in het donker doet.

"Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.

 “Mm – neem deze. Weet u hoe het werkt? Ik doe het wel voor.”

Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."

 Meneer Ranjee leerde vervolgens Daisy in een half uur wat basiskneepjes aan van de camcorder.

Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.

 Daisy besloot om rond tien uur bij Pam langs te gaan, gewapend met de camcorder en bijpassende waterdichte hoes.

Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.

 Ze had ook een fluitje in haar zak en een reep Mars om de tijd door te komen.

She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.

 “Oh nee! Het begint te regenen,” verzuchtte Daisy.

"Oh no! It’s beginning to rain," Daisy exclaimed to herself.

 Telkens als ze ‘s avonds een klus had, begon het altijd te regenen.

Whenever she had a job on at night it invariably rained.

 Gelukkig had ze deze keer een plastic regenjas met capuchon bij zich.

Fortunately, this time, she had brought a plastic mac and hood with her.

 Op dit tijdstip in de avond waren er weinig mensen buiten.

At that time of night there were few people around.

 Pam had uitgelegd dat ze in een oude  cottage woonde, en dat haar slaapkamer aan de achterkant was, met uitzicht op de tuin.

Pam had explained that she lived in an old cottage, and that her bedroom was round the back facing the garden.

Toen Daisy aankwam, ging ze achterom, klom over het lage hek  

When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence

 en zag dat er een vervallen gereedschapsschuurtje aan het einde van de tuin stond.

and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.

 “Daar ga ik me verstoppen en wachten op dat monster.

"That’s where I’ll hide and wait for that monster.

 Hoe durft hij Pam pijn te doen,” dacht Daisy.

How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy.

 Eenmaal de schuur binnen, hoorde Daisy iets dat leek op het vallen ven een bloempot buiten op de grond 

Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside

 en ze dook in elkaar zodat ze niet gezien kon worden door het kleine vieze raam.

and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.

 Dit was blijkbaar een ontmoetingsplek voor katten, want ze hoorde miauwen.

Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.

 “Als Pam’s ex-man zijn eerdere vertoning  wil herhalen, dan moet ik eigenlijk van die katten afkomen zodat hij niet opgeschrikt wordt.

"Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."

 Ze opende voorzichtig de schuurdeuren en  gooide een oude schoen die ze binnen gevonden had naar de katten, die er snel van doorgingen.

She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished.

 Nu was alles weer rustig.

Now everything was quiet again.

 Twee uur later stond Daisy, die stijf geworden was van de klamheid en de kou, op uit de stokoude rieten stoel waar ze op gezeten had. 

Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on.

 “Ik hou het niet veel langer meer vol” verzuchtte ze.

"I can’t stand it much longer" she moaned to herself.

 Toen dacht ze dat ze rubberlaarzen hoorde die door de natte struiken veegden. 

Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.

 Iemand sloop naar het huis toe.

Someone was creeping towards the house.

 Daisy’s armen deden zeer omdat ze die zo stil had moeten houden en ze liet de camcorder bijna vallen.

Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.

 Ze stapte uit haar schoenen en glipte de half openstaande schuurdeur door.

She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.

Net op dat moment kwam er een auto langs met groot licht aan en Daisy zag het heel duidelijk: 

At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:

 De man van Pam was door haar slaapkamerraam aan het gluren.

Pam’s husband was spying into her bedroom window.

 Daisy wist snel te handelen en zette haar camcorder aan.

Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.

 De regen afgenomen tot motregen..

It was only drizzling now.

 De man van Pam begon door het raam te schreeuwen naar zijn ex-vrouw en begon haar te bedreigen.

Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.

 Daisy filmde het gebeuren en nam al zijn intimiderende woorden op.

 

Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.

 Opeens maakte de camcorder een vreemd zoemend geluid.

Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.

 “Misschien zit de tape vast”, dacht Daisy in paniek.

"Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.

 Ze probeerde het ding uit te zetten maar drukte op de verkeerde knop en het zoemende geluid werd luider..

She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.

 Op dat moment werd de ex-man van Pam zich er bewust van en hij draaide zich woedend om.

At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.

 Hij realiseerde zich dat iemand hem aan het bekijken was en hij vloekte al een ketter.

He realized someone was watching him and swore profusely.

 Toen kwam hij op Daisy af alsof hij haar ging slaan.

Then he made towards Daisy as though to hit her.

 De eerste gedachte van Daisy was om de camcorder met haar lichaam te beschermen, en ze draaide hem de rug toe en begon te schreeuwen.

Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling.

 Het kwam haar voor alsof haar schreeuwen een eeuwigheid duurde.

It seemed to her that her yelling lasted an eternity.

 Plotseling scheen een zaklamp op hen allebei.

Suddenly a strong torch light shone on both of them.

 “Wat is hier aan de hand?”

"What’s going on here?"

 Het was een politievrouw, die erg vastberaden uit haar ogen keek.

It was a police-woman, looking very determined.

 “Ik zag u over het hek klimmen,” zei ze en scheen met haar zaklamp naar de man die ze bedoelde.

"I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch

 “Kom maar rustig mee, allebei.

"Come quietly, both of you.

 “Ik arresteer jullie wegens huisvredebreuk en…  

I'm arresting you for trespassing and ..."

 “Net op dat moment kwam  Pam naar haar slaapkamerraam, opende het en keek naar buiten.

Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out.

 “Mevrouw, mevrouw de agent. Die man is inderdaad een insluiper maar die jonge dame is een vriendin van mij.

"Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."

 Pam’s ex-man werd afgevoerd zodra de collega van de agente erbij kwam en Daisy mocht de cottage in om zich op te frissen en een kop hete chocolademelk te drinken.

Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.

 “Nou, dat was even geluk hebben ” zei Daisy.”

"Well, that was a bit of luck." said Daisy.

 “Ik heb kunnen filmen hoe hij door je raam gluurde en het hele gebeuren is ook nog een gezien door de politie.”

"To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.

 “Ik denk dat je van Jim nu geen last meer hebt!”

I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"

 De volgende ochtend kwam Daisy rond elf uur op haar kantoor en vond ze op haar tafel een boeket bloemen in een vaas

Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk.

 Vlakbij lag een handgeschreven briefje.

Nearby was a little note written in pencil.

 Bedankt Daisy, nogmaals bedankt. Pam.

"Thanks Daisy, thanks again. Pam.

 P.S. ik heb een potje zelfgemaakte groene pruimenjam in je koelkast gezet.”

P.S. I’ve put a pot of homemade greengage jam in your fridge."

 

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Nachtdienst  

Night Watch  

 Daisy was die lentemorgen vroeg opgestaan om in de nabijgelegen stad aan een zaak te werken.

Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.

 Ze kwam om kwart voor acht aan op haar kantoor met een papieren zak in haar hand met daarin verse roombollen en ze smachtte naar een kopje koffie.

She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.

 Toen ze de sleutel in het slot stak, klonk een vrouwenstem: “Het is open, Daisy.”

As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."

 Het was Pam, de schoonmaakster.

It was Pam, the cleaner.

 “Zin in ontbijt, Pam?” zei Daisy met een glimlach en toen zag ze dat Pam klaarblijkelijk had zitten huilen.

"How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying.

 “Pam, wat is er toch gebeurd?

"Pam, whatever has happened?

 “Kom maar zitten, dan gaan we samen ontbijten.”

Come on sit down and have some breakfast with me.

 “Zeg me toch wat je dwars zit.”

Please tell me what’s bothering you."

 Pam was een hardwerkende vrouw die twee kinderen had op te voeden.

Pam was a hard-working woman with two children to bring up.

 Ze deed de schoonmaak voor het hele gebouw, en dat waren zeven kantoren.

She did the cleaning for the whole building which meant seven offices.

 “Jim is weer tegen me bezig geweest over de kinderen.”

"Jim has been on to me again about the children.

 Hij heeft juridisch geen recht om ze te zien, dat weet je, en hij geeft ook geen donder om ze, heeft hij nooit gedaan. 

You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."

 “Ik zet het water vast aan.”

"Let’s put the kettle on."

 Daisy begon de oploskoffie klaar te maken en bood Pam een bolletje aan.

Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun,

 “Nou, vertel het maar eens rustig.”

"Now, why don’t you start from the beginning?"

 Pam zag er heel erg ongerust uit en vervolgde:

Pam looked extremely troubled and went on:

 “Weet je, toen we gingen scheiden heeft hij niet eens gevraagd of hij de kinderen mocht blijven zien.” 

"You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.

 “Nu hij geen geld heeft, probeert me zo te treiteren dat ik hem wat geef, anders dreigt hij de kinderen bij we weg te laten halen.”

Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."

 “I denk niet dat hij dat zomaar voor elkaar krijgt Pam, probeerde Daisy haar gerust te stellen

"I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.

 Pam nam nog een bolletje aan van Daisy.

Pam accepted another bun.

 Nee Daisy, niet zomaar, maar hij is wel erg haatdragend en hij heeft gedreigd om van mijn leven een hel te malen.”

"No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell."

 “Nou, dat zullen we dan wel zien.

"Well, we’ll just have to wait and see.

 “Luister, als hij gewelddadig wordt hoef je maar de politie te bellen.”

Look, if he gets violent all you have to do is call the police."

 “Ik ken Jim, als ik hem geen geld geef, dan doet hij wat hij zegt.”

"I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."

 Drie dagen later kreeg Daisy een telefoontje.

Three days later Daisy got a telephone call.

 “Daisy, met Pam. I wordt gek.

"Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend.

 Jim komt iedere avond nadat de kroegen dicht zijn naar mijn  huis en hij probeert door mijn slaapkamerraam te kijken en maakt vreemde geluiden.

Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.

 Hij probeert me op mijn zenuwen te werken zodat ik toegeef en hem het geld geef waar hij om vraagt.

He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.

 “Ik heb al drie nachten niet geslapen.”

I haven’t slept for three days."

 “Heb je dit aan de politie gemeld?”

" Have you informed the police about it?"

 “Jim heeft me net gebeld en hij zegt dat als ik de politie erbij haal, dat hij dan tegen ze zegt dat het allemaal tussen mijn oren zit, dat ik hysterisch en geestelijk gestoord ben en dat ik niet de voogdij hoor te hebben over zijn kinderen.

"Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.

 “Wat moet ik nou doen Daisy? Ik ben wanhopig.”

What am I going to do Daisy? I feel desperate."

 “Rustig maar Pam, zeg me je adres maar en dan kijk ik wel wat ik kan doen.”

"All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."

 Daisy ging langs bij Trends, de plaatselijke winkel voor audio, video en computers, waar ze vroeg naar meneer Ranjee, de eigenaar.

Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.

 “Meneer Ranjee, kan ik misschien een paar dagen een camcorder van u lenen?”

"Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?"

 Daisy had de dief gevonden die een paar maanden geleden meermaals uit de winkel gestolen had

Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago

 en meneer Ranjee had altijd gezegd dat als ze iets nodig had, ze dan gewoon langs moest komen en er naar moest vragen.

and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.

 “Natuurlijk, mevrouw Hamilton. U zei dat u er één wilde die het in het donker doet.

"Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.

 “Mm – neem deze. Weet u hoe het werkt? Ik doe het wel voor.”

Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."

 Meneer Ranjee leerde vervolgens Daisy in een half uur wat basiskneepjes aan van de camcorder.

Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.

 Daisy besloot om rond tien uur bij Pam langs te gaan, gewapend met de camcorder en bijpassende waterdichte hoes.

Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.

 Ze had ook een fluitje in haar zak en een reep Mars om de tijd door te komen.

She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.

 “Oh nee! Het begint te regenen,” verzuchtte Daisy.

"Oh no! It’s beginning to rain," Daisy exclaimed to herself.

 Telkens als ze ‘s avonds een klus had, begon het altijd te regenen.

Whenever she had a job on at night it invariably rained.

 Gelukkig had ze deze keer een plastic regenjas met capuchon bij zich.

Fortunately, this time, she had brought a plastic mac and hood with her.

 Op dit tijdstip in de avond waren er weinig mensen buiten.

At that time of night there were few people around.

 Pam had uitgelegd dat ze in een oude  cottage woonde, en dat haar slaapkamer aan de achterkant was, met uitzicht op de tuin.

Pam had explained that she lived in an old cottage, and that her bedroom was round the back facing the garden.

Toen Daisy aankwam, ging ze achterom, klom over het lage hek  

When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence

 en zag dat er een vervallen gereedschapsschuurtje aan het einde van de tuin stond.

and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.

 “Daar ga ik me verstoppen en wachten op dat monster.

"That’s where I’ll hide and wait for that monster.

 Hoe durft hij Pam pijn te doen,” dacht Daisy.

How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy.

 Eenmaal de schuur binnen, hoorde Daisy iets dat leek op het vallen ven een bloempot buiten op de grond 

Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside

 en ze dook in elkaar zodat ze niet gezien kon worden door het kleine vieze raam.

and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.

 Dit was blijkbaar een ontmoetingsplek voor katten, want ze hoorde miauwen.

Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.

 “Als Pam’s ex-man zijn eerdere vertoning  wil herhalen, dan moet ik eigenlijk van die katten afkomen zodat hij niet opgeschrikt wordt.

"Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."

 Ze opende voorzichtig de schuurdeuren en  gooide een oude schoen die ze binnen gevonden had naar de katten, die er snel van doorgingen.

She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished.

 Nu was alles weer rustig.

Now everything was quiet again.

 Twee uur later stond Daisy, die stijf geworden was van de klamheid en de kou, op uit de stokoude rieten stoel waar ze op gezeten had. 

Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on.

 “Ik hou het niet veel langer meer vol” verzuchtte ze.

"I can’t stand it much longer" she moaned to herself.

 Toen dacht ze dat ze rubberlaarzen hoorde die door de natte struiken veegden. 

Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.

 Iemand sloop naar het huis toe.

Someone was creeping towards the house.

 Daisy’s armen deden zeer omdat ze die zo stil had moeten houden en ze liet de camcorder bijna vallen.

Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.

 Ze stapte uit haar schoenen en glipte de half openstaande schuurdeur door.

She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.

Net op dat moment kwam er een auto langs met groot licht aan en Daisy zag het heel duidelijk: 

At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:

 De man van Pam was door haar slaapkamerraam aan het gluren.

Pam’s husband was spying into her bedroom window.

 Daisy wist snel te handelen en zette haar camcorder aan.

Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.

 De regen afgenomen tot motregen..

It was only drizzling now.

 De man van Pam begon door het raam te schreeuwen naar zijn ex-vrouw en begon haar te bedreigen.

Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.

 Daisy filmde het gebeuren en nam al zijn intimiderende woorden op.

 

Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.

 Opeens maakte de camcorder een vreemd zoemend geluid.

Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.

 “Misschien zit de tape vast”, dacht Daisy in paniek.

"Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.

 Ze probeerde het ding uit te zetten maar drukte op de verkeerde knop en het zoemende geluid werd luider..

She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.

 Op dat moment werd de ex-man van Pam zich er bewust van en hij draaide zich woedend om.

At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.

 Hij realiseerde zich dat iemand hem aan het bekijken was en hij vloekte al een ketter.

He realized someone was watching him and swore profusely.

 Toen kwam hij op Daisy af alsof hij haar ging slaan.

Then he made towards Daisy as though to hit her.

 De eerste gedachte van Daisy was om de camcorder met haar lichaam te beschermen, en ze draaide hem de rug toe en begon te schreeuwen.

Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling.

 Het kwam haar voor alsof haar schreeuwen een eeuwigheid duurde.

It seemed to her that her yelling lasted an eternity.

 Plotseling scheen een zaklamp op hen allebei.

Suddenly a strong torch light shone on both of them.

 “Wat is hier aan de hand?”

"What’s going on here?"

 Het was een politievrouw, die erg vastberaden uit haar ogen keek.

It was a police-woman, looking very determined.

 “Ik zag u over het hek klimmen,” zei ze en scheen met haar zaklamp naar de man die ze bedoelde.

"I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch

 “Kom maar rustig mee, allebei.

"Come quietly, both of you.

 “Ik arresteer jullie wegens huisvredebreuk en…  

I'm arresting you for trespassing and ..."

 “Net op dat moment kwam  Pam naar haar slaapkamerraam, opende het en keek naar buiten.

Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out.

 “Mevrouw, mevrouw de agent. Die man is inderdaad een insluiper maar die jonge dame is een vriendin van mij.

"Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."

 Pam’s ex-man werd afgevoerd zodra de collega van de agente erbij kwam en Daisy mocht de cottage in om zich op te frissen en een kop hete chocolademelk te drinken.

Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.

 “Nou, dat was even geluk hebben ” zei Daisy.”

"Well, that was a bit of luck." said Daisy.

 “Ik heb kunnen filmen hoe hij door je raam gluurde en het hele gebeuren is ook nog een gezien door de politie.”

"To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.

 “Ik denk dat je van Jim nu geen last meer hebt!”

I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"

 De volgende ochtend kwam Daisy rond elf uur op haar kantoor en vond ze op haar tafel een boeket bloemen in een vaas

Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk.

 Vlakbij lag een handgeschreven briefje.

Nearby was a little note written in pencil.

 Bedankt Daisy, nogmaals bedankt. Pam.

"Thanks Daisy, thanks again. Pam.

 P.S. ik heb een potje zelfgemaakte groene pruimenjam in je koelkast gezet.”

P.S. I’ve put a pot of homemade greengage jam in your fridge."

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com