DAISY STORIES SWEDISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SURPRISE
Överraskningen
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

..Translation by: Kerstin Björn • Email: kerstin_m_bjorn@hotmail.com

Website:
http://hem.fyristorg.com/kbtranslation/
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Överraskningen

The surprise

Daisy lyfte telefonluren och försökte än en gång få tag på sin klient.  Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.
Hennes klient, en viss Frank Baccini, som hade ett varuhus för el- och vitvaror, hade inte betalat henne för två dagars arbete.  Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.
Daisy hade lyckats ta reda på var herr Baccinis ohederliga kompanjon bodde numera, och såg nu otåligt fram emot sitt arvode.  Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.
Daisy började tro att hennes klient också var ohederlig.  Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.
Ett mycket uttråkat "Hallå, kan jag stå till tjänst?" var svaret hon fick i andra änden.  A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.
Det var en ung kvinnas röst, Frank Baccinis sekretare. It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.
"Jag skulle vilja prata med herr Baccini, tack." "I'd like to speak to Mr. Baccini, please."
"Tyvärr, herr Baccini är inte i stan." "Sorry, Mr. Baccini is out of town."
"Men när kommer han tillbaka?" insisterade Daisy. "But when is he coming back?" insisted Daisy.
"Det vet jag tyvärr inte." "I'm afraid I don't know."
"Vill ni vara snäll och meddela honom att Daisy Hamilton har ringt, och skulle vilja prata med honom omgående." "Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."
"Tja - ja, det kan jag väl", blev det totalt oberörda svaret. "Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.
Det här var det tionde telefonsamtalet på två veckor, som Daisy hade haft med den här unga kvinnan, men Frank Baccini hade ännu inte hört av sig. This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.
Daisy var rasande och beslöt att ge sig iväg till herr Baccinis varuhus för att se om han var där. Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.
När hon kom dit knackade hon på dörren till kontoret.  When she arrived, she knocked on the office door.
"Kom in", sa herr Baccinis sekreterare med sin entoniga röst. Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."
"Jag har ringt många gånger - jag heter Daisy Hamilton". "I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."
"Jaså minsann? Vem ville ni  prata med?" frågade den unga kvinnan utan att ens kasta en blick på Daisy. "Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.
"Jag vill prata med herr Baccini," svarade Daisy. "I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.
Hon höll på att bli till och med ännu mer uppretad.  She was becoming even more aggressive.
"Han är tyvärr inte här," sa sekreteraren på sitt vanliga entoniga sätt och fortsatte läsa sin veckotidning.  "I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.
"Nu får det vara nog!" skrek Daisy och smällde igen dörren. Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.
Daisy kände sig ganska dyster.  Daisy felt rather depressed.
"Jag vet vad jag ska göra, tänkte hon, "jag ska stanna till vid Luigi´s och få mig en god banana split." "I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."
Daisy tyckte om att sitta på Luigi´s glassbar och få sig en liten pratstund med ägaren, en italienare med positiv livsinställning.  Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.
När Daisy gick uppför trapporna till sitt kontor kände hon sig lite mindre irriterad över mänskligheten. As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.
Just när Daisy höll på att byta till ett par bekvämare skor knackade någon på dörren och klev in. Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.
Det var en hantverkare i overall.  It was a workman in overalls.
"Ursäkta fröken - är ni fröken Daisy Hamilton? Var ska vi ställa de här" Han pekade på två stora lådor på trappavsatsen.  "Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.
"Ja, jag är Daisy Hamilton , men vad har ni där - vad är det i lådorna?" "Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"
"Den stora är ett kylskåp och den mindre är en cappucinomaskin. Ni har gjort ett gott val, vet ni, det här är de bästa märkena som finns.  "The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."
"Jag har inte beställt någon utav dem," utbrast Daisy. "I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.
"Men det är ert namn som står på följesedeln!"  insisterade hantverkaren. "But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.
"Allt är betalt - säg bara var jag ska ställa dem". "It's all paid for - just tell me where to put them."
Daisy skulle just vägra ta emot varorna, när hon såg Frank Baccini komma in genom dörren, han också. Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.
"Fröken Hamilton. Jag är hemskt ledsen att jag inte har hört av mig. "Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.
Jag hoppas att ni inte tar illa upp, men jag har lagt märke till att ni inte har något kylskåp på ert kontor och... den här cappucinomaskinen är en liten specialitet.  I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.
Åh, här är er check förresten, för det utmärkta arbetet ni gjorde, med lite extra för era utgifter." Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."
Frank Baccini såg att Daisy var överraskad och la till: Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:
"Min sekreterare ringde väl till er hoppas jag? Jag har varit bortrest några veckor - på smekmånad." "My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Överraskningen

The surprise

Daisy lyfte telefonluren och försökte än en gång få tag på sin klient.  Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.
Hennes klient, en viss Frank Baccini, som hade ett varuhus för el- och vitvaror, hade inte betalat henne för två dagars arbete.  Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.
Daisy hade lyckats ta reda på var herr Baccinis ohederliga kompanjon bodde numera, och såg nu otåligt fram emot sitt arvode.  Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.
Daisy började tro att hennes klient också var ohederlig.  Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.
Ett mycket uttråkat "Hallå, kan jag stå till tjänst?" var svaret hon fick i andra änden.  A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.
Det var en ung kvinnas röst, Frank Baccinis sekretare. It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.
"Jag skulle vilja prata med herr Baccini, tack." "I'd like to speak to Mr. Baccini, please."
"Tyvärr, herr Baccini är inte i stan." "Sorry, Mr. Baccini is out of town."
"Men när kommer han tillbaka?" insisterade Daisy. "But when is he coming back?" insisted Daisy.
"Det vet jag tyvärr inte." "I'm afraid I don't know."
"Vill ni vara snäll och meddela honom att Daisy Hamilton har ringt, och skulle vilja prata med honom omgående." "Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."
"Tja - ja, det kan jag väl", blev det totalt oberörda svaret. "Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.
Det här var det tionde telefonsamtalet på två veckor, som Daisy hade haft med den här unga kvinnan, men Frank Baccini hade ännu inte hört av sig. This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.
Daisy var rasande och beslöt att ge sig iväg till herr Baccinis varuhus för att se om han var där. Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.
När hon kom dit knackade hon på dörren till kontoret.  When she arrived, she knocked on the office door.
"Kom in", sa herr Baccinis sekreterare med sin entoniga röst. Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."
"Jag har ringt många gånger - jag heter Daisy Hamilton". "I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."
"Jaså minsann? Vem ville ni  prata med?" frågade den unga kvinnan utan att ens kasta en blick på Daisy. "Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.
"Jag vill prata med herr Baccini," svarade Daisy. "I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.
Hon höll på att bli till och med ännu mer uppretad.  She was becoming even more aggressive.
"Han är tyvärr inte här," sa sekreteraren på sitt vanliga entoniga sätt och fortsatte läsa sin veckotidning.  "I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.
"Nu får det vara nog!" skrek Daisy och smällde igen dörren. Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.
Daisy kände sig ganska dyster.  Daisy felt rather depressed.
"Jag vet vad jag ska göra, tänkte hon, "jag ska stanna till vid Luigi´s och få mig en god banana split." "I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."
Daisy tyckte om att sitta på Luigi´s glassbar och få sig en liten pratstund med ägaren, en italienare med positiv livsinställning.  Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.
När Daisy gick uppför trapporna till sitt kontor kände hon sig lite mindre irriterad över mänskligheten. As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.
Just när Daisy höll på att byta till ett par bekvämare skor knackade någon på dörren och klev in. Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.
Det var en hantverkare i overall.  It was a workman in overalls.
"Ursäkta fröken - är ni fröken Daisy Hamilton? Var ska vi ställa de här" Han pekade på två stora lådor på trappavsatsen.  "Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.
"Ja, jag är Daisy Hamilton , men vad har ni där - vad är det i lådorna?" "Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"
"Den stora är ett kylskåp och den mindre är en cappucinomaskin. Ni har gjort ett gott val, vet ni, det här är de bästa märkena som finns.  "The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."
"Jag har inte beställt någon utav dem," utbrast Daisy. "I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.
"Men det är ert namn som står på följesedeln!"  insisterade hantverkaren. "But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.
"Allt är betalt - säg bara var jag ska ställa dem". "It's all paid for - just tell me where to put them."
Daisy skulle just vägra ta emot varorna, när hon såg Frank Baccini komma in genom dörren, han också. Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.
"Fröken Hamilton. Jag är hemskt ledsen att jag inte har hört av mig. "Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.
Jag hoppas att ni inte tar illa upp, men jag har lagt märke till att ni inte har något kylskåp på ert kontor och... den här cappucinomaskinen är en liten specialitet.  I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.
Åh, här är er check förresten, för det utmärkta arbetet ni gjorde, med lite extra för era utgifter." Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."
Frank Baccini såg att Daisy var överraskad och la till: Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:
"Min sekreterare ringde väl till er hoppas jag? Jag har varit bortrest några veckor - på smekmånad." "My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."
 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com