DAISY STORIES DANISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
A NICE LITTLE TRIP
En fin lille tur
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018
.

En fin lille tur

A nice little trip

"Daisy, det er mig – Ted, "kriminal-assistent Singleton ringede til sin yndlings- privatdetektiv. "Daisy, it’s me - Ted," Detective-Inspector Singleton was telephoning his favourite private detective.
De havde mødt hinanden i forbindelse med en sag og lige siden havde de gået ud sammen, når arbejdet tillod det. They had met on a case and ever since they had been going out together, when work permitted.
"Hvordan ser det ud for dig de næste par dage?" "How are you fixed for the next few days?"
Daisy havde drukket et koghedt krus Ovaltine, da det endnu var en smule køligt i kontoret. Daisy had been drinking a boiling hot mug of Ovaltine as it was still a bit chilly in the office.
De første blomster tøvede med at komme frem, men der var en klar sol på himlen. The first flowers were hesitating at coming out but there was a bright sun in the sky.
"Tja, hr. Floodbridge kommer iaften for at begynde at hvidte kontoret, så jeg er ledig, når det passer dig. Hvad er der på programmet, Ted?" "Well, Mr. Floodbridge is coming in tonight to start whitewashing the office, so I’m free whenever you like. What’s on, Ted?"
"Jeg tager dig med til Frankrig nu iaften – til Boulogne, for at se seværdighederne. Er det i orden, at vi kommer tilbage næste torsdag?" "I’m taking you to France this very evening - to Boulogne, to see the sights. All right to come back next Tuesday?"
"Det er fint med mig." Daisy gik allerede igennem sin garderobe i tankerne. "That’s fine by me." Daisy was already going through her wardrobe mentally.
"Jeg tror, det er lidt varmere i Boulogne end her i East Anglia." "I believe it’s a bit warmer in Boulogne than here in East Anglia."
"Ja, det tror jeg det er" svarede Ted. "Hvad om jeg hentede dig klokken halv otte? Vi skal nå natfærgen – Dovercraft´en – og vi kan få et dejligt måltid på båden." "Yes, I believe it is" replied Ted "What if I pick you up at half past seven? We’re catching the night ferry - the Dovercraft - and we can have a nice meal on the boat."
Ted gjorde en lille pause, som han altid gjorde, når han følte sig skyldig. Ted paused a moment as he always did when he felt guilty.
"Åh, for resten jeg har ikke mit overskæg mere. "Oh, by the way, I haven’t got my moustache any more.
I morges havde jeg så travlt, at jeg klippede for meget af i den ene side og besluttede, at jeg hellere måtte starte helt fra nul igen." This morning I was in such a hurry that I cut too much off on one side and decided I’d better start again from scratch."
"Åh nej Ted! Jeg kan ikke forestille mig dig uden det! Nå, jeg må gå nu, for jeg har noget udsmidningsarbejde at gøre her." "Oh no, Ted! I can’t imagine you without it! Anyway, I must go now, because I’ve got some throwing-away to do here."
Daisy så på plakaterne, som hun havde sat op på væggene – af Ægypten og Israel – og sukkede. Daisy looked at the posters she had put up on the walls - of Egypt and Israel - and sighed.
"Jeg må klare mig uden dem nu. De er så forrevne og beskidte. "I’ll have to make do without them now. They’re so torn and dirty.
Men måske kan jeg få nogle flere fra rejsebureauet. Nå, men jeg får et dejligt rent kontor at komme tilbage til." But maybe I can get some more from the travel agency. Anyway I’ll have a nice clean office to come back to."
Hun foretog et par telefonopkald til kunder og en til hr. Floodbridge, hvidtemanden, for at sikre sig, at han havde kontornøglerne. She made a few phone calls to clients and one to Mr. Floodbridge, the whitewasher, to make sure he had the office keys.
Så tog hun hjem for at pakke sin Opium parfume, noget overgangstøj og en varm uldforet regnfrakke. Then she made her way home to pack her bottle of Opium perfume, some mid-season clothes and a warm wool-lined raincoat.
Daisy havde været ovre på kontinentet flere gange men aldrig med Ted. Daisy had been over to the Continent several times, but never with Ted.
Da hun følte sig meget sulten, lavede hun sig en sandwich med bøftomat og sprængt oksekød. As she felt very peckish, she fixed herself a bumper tomato and corned beef sandwich.
Kriminal-assistent Morris Singleton ankom præcist til tiden til deres aftale klokken 19.30. Detective-Inspector Morris Singleton arrived perfectly on time for their appointment at 7.30.
Daisy stirrede på Ted: "Ved du hvad, du ser meget pæn ud uden dit overskæg, men jeg tror, jeg foretrækker dig med det." Daisy stared at Ted: "You know, you look quite nice without your moustache, but I think I prefer you with it."
"I orden," lovede Ted, "jeg vil ikke barbere det af igen." "All right," promised Ted, "I won’t shave it off again."
Mens de var på vej til Dover i bil, begyndte det at regne temmelig kraftigt. As they made their way to Dover by car it started to rain quite heavily.
"Jeg håber ikke, at det også bliver blæsende," bemærkede Ted. "Hope it’s not going to be windy as well," remarked Ted.
Da de først var ombord, så de sig omkring på Dovercraft´en. Once on board they had a look round the Dovercraft.
Den toldfri butik var fuld af turister, der købte sidste-øjeblik-gaver. The duty-free shop was full of tourists buying last-minute presents.
I et farverigt rum blev små lysvågne børn underholdt af en tryllekunstner klædt ud som klovn, og deres taknemmelige forældre fik en "lille en" i den nærliggende salon. In a colourful room, small childen were wide awake being entertained by a magician dressed as a clown, and their grateful parents were having a ‘quick one’ in the nearby lounge.
Der var også en restaurant med et meget dyrt præg og og en meget billigere, fuld af sultne rejsende. There was also a restaurant which had the air of being very expensive and a much cheaper one full of starving travellers.
Salonen så behagelig ud med store komfortable lænestole, og for enden af den, var en livlig bar med uophørligt klirrende glas. The lounge looked pleasant with big comfortable armchairs, and at the end of it there was a lively bar clinking glasses continuously.
"Ted, jeg er ved at dø af sult, kan vi ikke få det pragtfulde måltid, du lovede mig?" bad Daisy "Ted, I’m starving, can we go for that wonderful meal you promised me?" Daisy pleaded.
Netop da gyngede båden sidelæns og fik næsten Daisy til at falde. Just then the boat rocked sideways and nearly made Daisy fall over.
"Åh Ted det er lidt voldsomt, er det ikke." "Oh Ted, it’s a bit rough, isn’it."
Men Ted kunne ikke svare. Han var ligbleg og gispede efter frisk luft. But Ted couldn’t reply. He was deathly pale and gasping for fresh air.
"Ted hvad er der galt? Du er ikke søsyg, er du?" "Ted, whatever’s wrong? You’re not seasick, are you?"
Daisy havde aldrig været søsyg, eller blot luftsyg og det var aldrig faldet hende ind, at nogen andre kunne blive det, eller blot hvordan det føltes. Daisy had never been seasick, or even airsick and it had never entered her mind anybody else could be, or even what it was like.
"Ted, lad os gå udenfor lidt." "Ted, let’s go outside for a bit."
Daisy hjalp ham udenfor salonen ud i den friske luft. Daisy helped him outside the lounge into the fresh air.
Uheldigvis blæste en meget stærk vind, og de måtte gå ind igen. Unfortunately a very strong wind was blowing and they had to go back in again.
"Vær ikke urolig for mig Daisy," Ted trak vejret tungt. "Don’t worry about me Daisy," Ted was breathing heavily.
"Gå du ind og få noget mad. Jeg sidder bare alene her i salonen." "You go ahead and have something. I’ll just sit here by myself in the lounge."
"Nej Ted, jeg bliver hos dig," insisterede Daisy. "No, Ted, I’ll stay with you," insisted Daisy.
"Nej Daisy, virkelig, jeg foretrækker bare at sidde her stille og ikke tale med nogen." "No Daisy, really, I’d prefer just to sit here quietly and not talk to anybody."
"OK, hvis det er hvad du ønsker…jeg er ikke længe væk." "All right, if that’s what you want...I won’t be long."
Daisy gik hen til restauranten med selvbetjening og håbede at komme tilbage til Ted så hurtigt som muligt, men der var en utrolig kø. Daisy made her way to the self-service restaurant hoping to get back to Ted as soon as possible, but there was an incredible queue.
Personalet var dog effektive, og ti minutter efter fik Daisy sin torsk, chips og ærter, fulgt af rosinbudding med vaniliecreme og en kop sort kaffe. However, the staff were efficient and in ten minutes Daisy was having her cod, chips and peas, followed by Spotted Dick and custard and a cup of black coffee.
Daisy vendte tilbage til Ted, som nu stod ved vinduet og havde kraven på sin vandtætte jakke oppe. Daisy returned to Ted who was now facing the window and had the collar of his waterproof jacket turned up.
"Har du det bedre, Ted?" Ted vendte sig ikke om. "Feeling better, Ted?" Ted didn’t turn round.
"Det er ret varmt herinde nu, er det ikke?" fortsatte Daisy og tog sin varme regnfrakke af. "It’s rather hot in here now, isn’t it?" continued Daisy taking off her warm mac.
"Ted hvad er der i vejen?" "Ted, what’s the matter?"
Daisy rørte hans skulder, da hun bemærkede, at han ikke havde svaret. Daisy touched his shoulder, noticing he hadn’t answered.
"Daisy," hvæsede Ted stadig med ansigtet mod vinduet, "kom og sid ved siden af mig! Jeg kan ikke vende mig om." Da Daisy sad ned, forklarede Ted: "William Rowles sidder for enden af salonen og får sig en øl!" "Daisy," hissed Ted still facing the window, "come and sit next to me! I can’t turn round." Once Daisy was seated, Ted explained: "William Rowles is sitting at the end of the lounge having a beer!"
Daisy trak vejret hurtigt. Daisy breathed in rapidly.
Hun hviskede: "Mener du William Rowles, den voldelige Soho gangster! Men jeg troede, han var i fængsel." She whispered, "You mean William Rowles, the violent Soho gangster! But I thought he was in prison."
"Ja, det var han, jeg sendte ham selv i fængsel i fjorten år." Ted talte med besvær og holdt pause med få sekunders mellemrum. "Yes he was, I put him in prison myself for fourteen years." Ted was speaking with difficulty and paused every few seconds.
"De overflyttede ham til et skotsk fængsel og det lykkedes ham at flygte sidste uge" Han er tykkere end han var, men det er ham." "They transferred him to a Scottish prison and he managed to escape last week! He’s fatter than he was, but that’s him all right."
Daisy undgik at se hen imod den anden ende af salonen. Daisy avoided looking towards the end of the lounge.
Ted fortsatte: "Jeg tror ikke, at han har genkendt mig, fordi jeg ikke har mit overskæg mere, men hvis han genkender mig, kunne han forårsage en masse problemer. Ted continued: "I don’t think he has recognised me because I haven’t got my moustache any more but if he recognises me he could cause a lot of trouble.
Daisy, han er meget voldelig og kunne let være bevæbnet på en eller anden måde." Daisy, he’s very violent and could easily be armed in some way."
"Hvad gør vi, Ted? " Daisy var lidt bange nu. "What shall we do, Ted?" Daisy felt a little scared by now.
"Du må hjælpe mig. Jeg kan ikke klare situationen alene, jeg er for svag. "You must help me. I can’t manage the situation alone, I’m too weak.
Du må gå til kaptajnen, fortælle ham om alt dette og få Rowles arresteret. Jeg sidder her indtil officererne ankommer." You must go to the captain, tell him about all this and get Rowles arrested. I’ll sit here until the officers arrive."
Daisy prøvede at bevæge sig væk på en upåfaldende måde og gik igennem salonen til udgangen. Daisy tried to move away inconspicuously and walked along the lounge to the exit.
Netop da kom tre unge mænd gennem døren med øldåser i hænderne. Just then three young men came through the door with cans of beer in their hands.
Pludselig krængede skibet igen, og en af de unge mænd faldt ind mod Daisy og kom til at hælde øl ned af hendes nye grønne silkebluse. Suddenly the ship lurched again and one of the young men fell against Daisy accidentally pouring beer down her new green silk blouse.
"Åh nej, min nye bluse" tænkte Daisy "den er nok ødelagt og nu lugter jeg af øl." "Oh no, my new blouse" Daisy thought "it must be ruined and I smell of beer now."
Da hun indså, at hun måske tiltrak sig opmærksomhed, løste Daisy hurtigt den unge mand fra sit ansvar, hastede væk langs korridoren mod officerernes rum og bankede på døren. Realising that she might be drawing attention to herself, Daisy quickly absolved the young man from his responsibility, hurried away along the corridor towards the officers’ room and knocked on the door.
En officer åbnede endelig døren og stirrede på Daisy og hendes ølplettede bluse. An officer opened the door at last and stared at Daisy and her beer-stained blouse.
"Kan jeg hjælpe Dem frøken?" Daisy havde tydeligvis afbrudt hans aftensmad, da han stadig havde en serviet i hånden. "Can I help you miss?" Daisy had clearly interrupted his evening meal as he still had a napkin in his hand.
"Vi har brug for Deres hjælp, det vil sige kriminalassistent Singleton har. "We need your help, that is Detective-Inspector Singleton does.
Der er en farlig forbryder, en flygtet straffefange, han sidder og får en drink i salonen – William Rowles er hans navn – og…" There’s a dangerous criminal, an escaped convict, in the lounge having a drink - William Rowles is his name - and....."
Officeren kunne lugte Daisys ølstænkede tøj og udlagde det negativt. The officer could smell Daisy’s beery clothes and interpreted it badly.
"Hør frøken, hvorfor går De ikke tilbage og sidder lidt ned. "Look, Miss, why don’t you go back and sit down a bit.
Der er ingen farlige forbrydere på denne båd. De er tydeligvis faldet i søvn og har haft en ond drøm." There are no dangerous criminals on this boat. You clearly fell asleep and had a bad dream."
"De vover ikke at behandle mig sådan" reagerede Daisy vredt på hans nedladende tone. "Don’t you dare treat me like that." Daisy angrily reacted at his patronising tone.
"Jeg har ikke drømt det hele. Jeg er heller ikke fuld, nogen spildte deres øl ud over mig, mens jeg skyndte mig herhen." "I’m not dreaming it all up. I’m not drunk either, someone spilt their beer all over me while I was hurrying to get here."
Daisys stemme blev endnu mere bestemt. Daisy’s voice became even more determined.
"Der er en politibetjent i salonen, som er meget søsyg, og han sendte mig efter hjælp. "There is a police officer in the lounge who is very seasick and he sent me to get help.
Hvis De ikke hjælper ham, får De virkelig problemer selv." If you don’t help him, you’ll be in a lot of trouble yourself."
Daisy maste sig vej forbi manden ind i rummet, hvor fire andre officerer indtog deres måltid, og sikkert havde hørt, hvad hun havde sagt. Daisy pushed her way past the man into the room where four other officers were having their meal and had probably heard what she had said.
Før det gik op for dem, hvad der egentlig skete, gav Daisy ordrer: Before they could realise what was really happening, Daisy was giving orders:
"Kom med alle sammen, De bliver nødt til at arrestere en flygtet fange straks." "Come along, all of you, you have to arrest an escaped convict immediately."
Daisy var meget overtalende, når hun ville. Daisy was very persuasive when she liked.
En høj gråhåret mand rejste sig: "Jeg er kaptajn Granger, frue, hvad sagde De?" A tall grey-haired man got up: "I’m Captain Granger, Madam, what were you saying?"
"Kaptajn, hvis De kommer med mig og møder kriminal-assistent Singleton i salonen, kan han selv fortælle Dem det. "Captain, if you come with me to meet Detective-Inspector Singleton in the lounge he can tell you himself.
De må være diskrete, for hvis denne Rowles ser min vens ansigt, kan han måske genkende ham, for han var den, som arresterede ham for mange år siden." You must be discreet because if this Rowles sees my friend’s face he might recognise him as he was the one who arrested him years ago."
Tilbage i salonen gik Daisy over til Ted og satte sig ned ved siden af ham. Back in the lounge Daisy went over to Ted and sat down next to him.
Efter et par sekunder kom kaptajnen forbi, som om han tilfældigt så efter, om alt var vel på Dovercraft`en. After a few seconds the Captain came by as though he were casually seeing if everything was all right on the Dovercraft.
Han bøjede sig over Ted, som diskret viste ham sin identifikation og forlod salonen. He bent over Ted who discreetly showed him his identification and left the lounge.
Efter et minut havde en officer skiftet tøj og taget barmandens plads, mens tre andre kom ind i salonen fra de tre udgange. After one minute an officer had changed his clothes and replaced the barman while three others were entering the lounge from the three exits.
Daisy signallerede til Ted, at mændene var ankommet, og han rejste sig usikkert. Daisy signalled to Ted that the men had arrived and he got up shakily.
Han gik sammen med mændene over mod Rowles, som nu var temmelig lystig af øl. He went over with the men towards Rowles, who was by now quite merry on beer.
Rowles genkendte overhovedet ikke Singleton uden overskæg men stirrede på ham, som om han ikke helt kunne placere hans ansigt. Rowles didn’t recognise Singleton at all without his moustache but stared at him as though he couldn’t quite place his face.
"Jeg er kriminal-assistent Singleton og jeg arresterer Dem hermed, William Rowles. Kaptajn, før ham bort og lås ham inde." "I’m Detective-Inspector Singleton and I’m arresting you, William Rowles. Captain, take him away and lock him up."
Rowles rejst sig pludselig op og smed indholdet af sit glas i ansigtet på Singleton, knækkede ølglasset, han stadig havde i hånden, ved at slå det mod bordet, for at bruge det som våben og bevægede sig mod udgangen, tæt ved hvor Daisy stadig sad. Rowles suddenly got up and threw the contents of his glass into Singleton’s face, broke the beer glass still in his hand, dashing it against a table, to use as a weapon and made towards the exit near to where Daisy was still sitting.
Daisy havde holdt øje med det hele på afstand. Daisy had been watching everything from afar.
Uden at tøve tog hun sin regnfrakke op og blokerede udgangen. Without hesitating, she picked up her mac and blocked the exit.
Så snart Rowles indså, at Daisy stod i vejen, vendte han sig mod hende og prøvede at mase det knækkede glas ind i hendes ansigt, men Daisy dukkede sig sidelæns og smed sin regnfrakke over hans hoved. As soon as Rowles realised Daisy was in his way he turned on her and tried to push the broken class into her face but Daisy ducked sideways and threw her mac over his head.
Rowles kæmpede for at få regnfrakken af sig og gøre sig fri, men i forsøget skar han sig i armen med det knækkede glas og skreg af smerte. Rowles fought to get the mac off him and free himself but in doing so cut his arm with the broken glass and screamed with pain.
Singleton og skibets besætning ankom hurtigt, det lykkedes for dem at slå det knækkede glas ud af hans hånd og de fastlåste forbryderens arme på hans ryg. Singleton and the ship’s crew quickly arrived, managed to knock the broken glass from his hand and pinned the criminal’s arms behind him.
I Calais blev Rowles overgivet til de franske myndigheder, og Daisy og Ted kunne endelig køre afsted på ferie klokken 6 om morgenen. Once in Calais, Rowles was handed over to the French authorities and Daisy and Ted were able to drive off on holiday at last at six o’clock in the morning.
"Du ser meget bedre ud, Ted. "You’re looking much better, Ted.
Men har du altid haft problemer med at krydse Kanalen?" But have you always had trouble crossing the Channel?"
"Ja, det har jeg, men jeg har aldrig krydset den i så dårlig vejr. Åh, Daisy sikke en oplevelse. "Yes, I have, but I’ve never crossed it in such bad weather. Oh Daisy, what an adventure.
Jeg er ked af, at vi altid får forretning og fornøjelse blandet sammen. I’m sorry we always get business and pleasure mixed up together.
Politistyrken vil være dig meget taknemmelig!" The Police Force is going to be so grateful to you!"
"Tja, for det første kan de give mig en ny regnfrakke, da min er fuldstændig ødelagt! "Well, to start with, they can give me a new mac, as mine is completely ruined!
Og desuden en ny silkebluse, som blev plettet i tjenesten." And a new silk blouse too which was stained all in the line of duty."
Ted var så lykkelig over ikke at være søsyg mere og lagde knap nok mærke til, at han ikke havde sovet. Ted was so happy not to be seasick any more and hardly noticed that he hadn’t slept.
Daisy var mindre vant til at miste en nats søvn og døsede væk i en drøm, hvor farlige dyr flygtede fra en ark. Daisy was less used to losing a night’s sleep and drifted off into a dream where dangerous animals were escaping from an ark.

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


En fin lille tur 

A nice little trip

"Daisy, det er mig – Ted, "kriminal-assistent Singleton ringede til sin yndlings- privatdetektiv. "Daisy, it’s me - Ted," Detective-Inspector Singleton was telephoning his favourite private detective.
De havde mødt hinanden i forbindelse med en sag og lige siden havde de gået ud sammen, når arbejdet tillod det. They had met on a case and ever since they had been going out together, when work permitted.
"Hvordan ser det ud for dig de næste par dage?" "How are you fixed for the next few days?"
Daisy havde drukket et koghedt krus Ovaltine, da det endnu var en smule køligt i kontoret. Daisy had been drinking a boiling hot mug of Ovaltine as it was still a bit chilly in the office.
De første blomster tøvede med at komme frem, men der var en klar sol på himlen. The first flowers were hesitating at coming out but there was a bright sun in the sky.
"Tja, hr. Floodbridge kommer iaften for at begynde at hvidte kontoret, så jeg er ledig, når det passer dig. Hvad er der på programmet, Ted?" "Well, Mr. Floodbridge is coming in tonight to start whitewashing the office, so I’m free whenever you like. What’s on, Ted?"
"Jeg tager dig med til Frankrig nu iaften – til Boulogne, for at se seværdighederne. Er det i orden, at vi kommer tilbage næste torsdag?" "I’m taking you to France this very evening - to Boulogne, to see the sights. All right to come back next Tuesday?"
"Det er fint med mig." Daisy gik allerede igennem sin garderobe i tankerne. "That’s fine by me." Daisy was already going through her wardrobe mentally.
"Jeg tror, det er lidt varmere i Boulogne end her i East Anglia." "I believe it’s a bit warmer in Boulogne than here in East Anglia."
"Ja, det tror jeg det er" svarede Ted. "Hvad om jeg hentede dig klokken halv otte? Vi skal nå natfærgen – Dovercraft´en – og vi kan få et dejligt måltid på båden." "Yes, I believe it is" replied Ted "What if I pick you up at half past seven? We’re catching the night ferry - the Dovercraft - and we can have a nice meal on the boat."
Ted gjorde en lille pause, som han altid gjorde, når han følte sig skyldig. Ted paused a moment as he always did when he felt guilty.
"Åh, for resten jeg har ikke mit overskæg mere. "Oh, by the way, I haven’t got my moustache any more.
I morges havde jeg så travlt, at jeg klippede for meget af i den ene side og besluttede, at jeg hellere måtte starte helt fra nul igen." This morning I was in such a hurry that I cut too much off on one side and decided I’d better start again from scratch."
"Åh nej Ted! Jeg kan ikke forestille mig dig uden det! Nå, jeg må gå nu, for jeg har noget udsmidningsarbejde at gøre her." "Oh no, Ted! I can’t imagine you without it! Anyway, I must go now, because I’ve got some throwing-away to do here."
Daisy så på plakaterne, som hun havde sat op på væggene – af Ægypten og Israel – og sukkede. Daisy looked at the posters she had put up on the walls - of Egypt and Israel - and sighed.
"Jeg må klare mig uden dem nu. De er så forrevne og beskidte. "I’ll have to make do without them now. They’re so torn and dirty.
Men måske kan jeg få nogle flere fra rejsebureauet. Nå, men jeg får et dejligt rent kontor at komme tilbage til." But maybe I can get some more from the travel agency. Anyway I’ll have a nice clean office to come back to."
Hun foretog et par telefonopkald til kunder og en til hr. Floodbridge, hvidtemanden, for at sikre sig, at han havde kontornøglerne. She made a few phone calls to clients and one to Mr. Floodbridge, the whitewasher, to make sure he had the office keys.
Så tog hun hjem for at pakke sin Opium parfume, noget overgangstøj og en varm uldforet regnfrakke. Then she made her way home to pack her bottle of Opium perfume, some mid-season clothes and a warm wool-lined raincoat.
Daisy havde været ovre på kontinentet flere gange men aldrig med Ted. Daisy had been over to the Continent several times, but never with Ted.
Da hun følte sig meget sulten, lavede hun sig en sandwich med bøftomat og sprængt oksekød. As she felt very peckish, she fixed herself a bumper tomato and corned beef sandwich.
Kriminal-assistent Morris Singleton ankom præcist til tiden til deres aftale klokken 19.30. Detective-Inspector Morris Singleton arrived perfectly on time for their appointment at 7.30.
Daisy stirrede på Ted: "Ved du hvad, du ser meget pæn ud uden dit overskæg, men jeg tror, jeg foretrækker dig med det." Daisy stared at Ted: "You know, you look quite nice without your moustache, but I think I prefer you with it."
"I orden," lovede Ted, "jeg vil ikke barbere det af igen." "All right," promised Ted, "I won’t shave it off again."
Mens de var på vej til Dover i bil, begyndte det at regne temmelig kraftigt. As they made their way to Dover by car it started to rain quite heavily.
"Jeg håber ikke, at det også bliver blæsende," bemærkede Ted. "Hope it’s not going to be windy as well," remarked Ted.
Da de først var ombord, så de sig omkring på Dovercraft´en. Once on board they had a look round the Dovercraft.
Den toldfri butik var fuld af turister, der købte sidste-øjeblik-gaver. The duty-free shop was full of tourists buying last-minute presents.
I et farverigt rum blev små lysvågne børn underholdt af en tryllekunstner klædt ud som klovn, og deres taknemmelige forældre fik en "lille en" i den nærliggende salon. In a colourful room, small childen were wide awake being entertained by a magician dressed as a clown, and their grateful parents were having a ‘quick one’ in the nearby lounge.
Der var også en restaurant med et meget dyrt præg og og en meget billigere, fuld af sultne rejsende. There was also a restaurant which had the air of being very expensive and a much cheaper one full of starving travellers.
Salonen så behagelig ud med store komfortable lænestole, og for enden af den, var en livlig bar med uophørligt klirrende glas. The lounge looked pleasant with big comfortable armchairs, and at the end of it there was a lively bar clinking glasses continuously.
"Ted, jeg er ved at dø af sult, kan vi ikke få det pragtfulde måltid, du lovede mig?" bad Daisy "Ted, I’m starving, can we go for that wonderful meal you promised me?" Daisy pleaded.
Netop da gyngede båden sidelæns og fik næsten Daisy til at falde. Just then the boat rocked sideways and nearly made Daisy fall over.
"Åh Ted det er lidt voldsomt, er det ikke." "Oh Ted, it’s a bit rough, isn’it."
Men Ted kunne ikke svare. Han var ligbleg og gispede efter frisk luft. But Ted couldn’t reply. He was deathly pale and gasping for fresh air.
"Ted hvad er der galt? Du er ikke søsyg, er du?" "Ted, whatever’s wrong? You’re not seasick, are you?"
Daisy havde aldrig været søsyg, eller blot luftsyg og det var aldrig faldet hende ind, at nogen andre kunne blive det, eller blot hvordan det føltes. Daisy had never been seasick, or even airsick and it had never entered her mind anybody else could be, or even what it was like.
"Ted, lad os gå udenfor lidt." "Ted, let’s go outside for a bit."
Daisy hjalp ham udenfor salonen ud i den friske luft. Daisy helped him outside the lounge into the fresh air.
Uheldigvis blæste en meget stærk vind, og de måtte gå ind igen. Unfortunately a very strong wind was blowing and they had to go back in again.
"Vær ikke urolig for mig Daisy," Ted trak vejret tungt. "Don’t worry about me Daisy," Ted was breathing heavily.
"Gå du ind og få noget mad. Jeg sidder bare alene her i salonen." "You go ahead and have something. I’ll just sit here by myself in the lounge."
"Nej Ted, jeg bliver hos dig," insisterede Daisy. "No, Ted, I’ll stay with you," insisted Daisy.
"Nej Daisy, virkelig, jeg foretrækker bare at sidde her stille og ikke tale med nogen." "No Daisy, really, I’d prefer just to sit here quietly and not talk to anybody."
"OK, hvis det er hvad du ønsker…jeg er ikke længe væk." "All right, if that’s what you want...I won’t be long."
Daisy gik hen til restauranten med selvbetjening og håbede at komme tilbage til Ted så hurtigt som muligt, men der var en utrolig kø. Daisy made her way to the self-service restaurant hoping to get back to Ted as soon as possible, but there was an incredible queue.
Personalet var dog effektive, og ti minutter efter fik Daisy sin torsk, chips og ærter, fulgt af rosinbudding med vaniliecreme og en kop sort kaffe. However, the staff were efficient and in ten minutes Daisy was having her cod, chips and peas, followed by Spotted Dick and custard and a cup of black coffee.
Daisy vendte tilbage til Ted, som nu stod ved vinduet og havde kraven på sin vandtætte jakke oppe. Daisy returned to Ted who was now facing the window and had the collar of his waterproof jacket turned up.
"Har du det bedre, Ted?" Ted vendte sig ikke om. "Feeling better, Ted?" Ted didn’t turn round.
"Det er ret varmt herinde nu, er det ikke?" fortsatte Daisy og tog sin varme regnfrakke af. "It’s rather hot in here now, isn’t it?" continued Daisy taking off her warm mac.
"Ted hvad er der i vejen?" "Ted, what’s the matter?"
Daisy rørte hans skulder, da hun bemærkede, at han ikke havde svaret. Daisy touched his shoulder, noticing he hadn’t answered.
"Daisy," hvæsede Ted stadig med ansigtet mod vinduet, "kom og sid ved siden af mig! Jeg kan ikke vende mig om." Da Daisy sad ned, forklarede Ted: "William Rowles sidder for enden af salonen og får sig en øl!" "Daisy," hissed Ted still facing the window, "come and sit next to me! I can’t turn round." Once Daisy was seated, Ted explained: "William Rowles is sitting at the end of the lounge having a beer!"
Daisy trak vejret hurtigt. Daisy breathed in rapidly.
Hun hviskede: "Mener du William Rowles, den voldelige Soho gangster! Men jeg troede, han var i fængsel." She whispered, "You mean William Rowles, the violent Soho gangster! But I thought he was in prison."
"Ja, det var han, jeg sendte ham selv i fængsel i fjorten år." Ted talte med besvær og holdt pause med få sekunders mellemrum. "Yes he was, I put him in prison myself for fourteen years." Ted was speaking with difficulty and paused every few seconds.
"De overflyttede ham til et skotsk fængsel og det lykkedes ham at flygte sidste uge" Han er tykkere end han var, men det er ham." "They transferred him to a Scottish prison and he managed to escape last week! He’s fatter than he was, but that’s him all right."
Daisy undgik at se hen imod den anden ende af salonen. Daisy avoided looking towards the end of the lounge.
Ted fortsatte: "Jeg tror ikke, at han har genkendt mig, fordi jeg ikke har mit overskæg mere, men hvis han genkender mig, kunne han forårsage en masse problemer. Ted continued: "I don’t think he has recognised me because I haven’t got my moustache any more but if he recognises me he could cause a lot of trouble.
Daisy, han er meget voldelig og kunne let være bevæbnet på en eller anden måde." Daisy, he’s very violent and could easily be armed in some way."
"Hvad gør vi, Ted? " Daisy var lidt bange nu. "What shall we do, Ted?" Daisy felt a little scared by now.
"Du må hjælpe mig. Jeg kan ikke klare situationen alene, jeg er for svag. "You must help me. I can’t manage the situation alone, I’m too weak.
Du må gå til kaptajnen, fortælle ham om alt dette og få Rowles arresteret. Jeg sidder her indtil officererne ankommer." You must go to the captain, tell him about all this and get Rowles arrested. I’ll sit here until the officers arrive."
Daisy prøvede at bevæge sig væk på en upåfaldende måde og gik igennem salonen til udgangen. Daisy tried to move away inconspicuously and walked along the lounge to the exit.
Netop da kom tre unge mænd gennem døren med øldåser i hænderne. Just then three young men came through the door with cans of beer in their hands.
Pludselig krængede skibet igen, og en af de unge mænd faldt ind mod Daisy og kom til at hælde øl ned af hendes nye grønne silkebluse. Suddenly the ship lurched again and one of the young men fell against Daisy accidentally pouring beer down her new green silk blouse.
"Åh nej, min nye bluse" tænkte Daisy "den er nok ødelagt og nu lugter jeg af øl." "Oh no, my new blouse" Daisy thought "it must be ruined and I smell of beer now."
Da hun indså, at hun måske tiltrak sig opmærksomhed, løste Daisy hurtigt den unge mand fra sit ansvar, hastede væk langs korridoren mod officerernes rum og bankede på døren. Realising that she might be drawing attention to herself, Daisy quickly absolved the young man from his responsibility, hurried away along the corridor towards the officers’ room and knocked on the door.
En officer åbnede endelig døren og stirrede på Daisy og hendes ølplettede bluse. An officer opened the door at last and stared at Daisy and her beer-stained blouse.
"Kan jeg hjælpe Dem frøken?" Daisy havde tydeligvis afbrudt hans aftensmad, da han stadig havde en serviet i hånden. "Can I help you miss?" Daisy had clearly interrupted his evening meal as he still had a napkin in his hand.
"Vi har brug for Deres hjælp, det vil sige kriminalassistent Singleton har. "We need your help, that is Detective-Inspector Singleton does.
Der er en farlig forbryder, en flygtet straffefange, han sidder og får en drink i salonen – William Rowles er hans navn – og…" There’s a dangerous criminal, an escaped convict, in the lounge having a drink - William Rowles is his name - and....."
Officeren kunne lugte Daisys ølstænkede tøj og udlagde det negativt. The officer could smell Daisy’s beery clothes and interpreted it badly.
"Hør frøken, hvorfor går De ikke tilbage og sidder lidt ned. "Look, Miss, why don’t you go back and sit down a bit.
Der er ingen farlige forbrydere på denne båd. De er tydeligvis faldet i søvn og har haft en ond drøm." There are no dangerous criminals on this boat. You clearly fell asleep and had a bad dream."
"De vover ikke at behandle mig sådan" reagerede Daisy vredt på hans nedladende tone. "Don’t you dare treat me like that." Daisy angrily reacted at his patronising tone.
"Jeg har ikke drømt det hele. Jeg er heller ikke fuld, nogen spildte deres øl ud over mig, mens jeg skyndte mig herhen." "I’m not dreaming it all up. I’m not drunk either, someone spilt their beer all over me while I was hurrying to get here."
Daisys stemme blev endnu mere bestemt. Daisy’s voice became even more determined.
"Der er en politibetjent i salonen, som er meget søsyg, og han sendte mig efter hjælp. "There is a police officer in the lounge who is very seasick and he sent me to get help.
Hvis De ikke hjælper ham, får De virkelig problemer selv." If you don’t help him, you’ll be in a lot of trouble yourself."
Daisy maste sig vej forbi manden ind i rummet, hvor fire andre officerer indtog deres måltid, og sikkert havde hørt, hvad hun havde sagt. Daisy pushed her way past the man into the room where four other officers were having their meal and had probably heard what she had said.
Før det gik op for dem, hvad der egentlig skete, gav Daisy ordrer: Before they could realise what was really happening, Daisy was giving orders:
"Kom med alle sammen, De bliver nødt til at arrestere en flygtet fange straks." "Come along, all of you, you have to arrest an escaped convict immediately."
Daisy var meget overtalende, når hun ville. Daisy was very persuasive when she liked.
En høj gråhåret mand rejste sig: "Jeg er kaptajn Granger, frue, hvad sagde De?" A tall grey-haired man got up: "I’m Captain Granger, Madam, what were you saying?"
"Kaptajn, hvis De kommer med mig og møder kriminal-assistent Singleton i salonen, kan han selv fortælle Dem det. "Captain, if you come with me to meet Detective-Inspector Singleton in the lounge he can tell you himself.
De må være diskrete, for hvis denne Rowles ser min vens ansigt, kan han måske genkende ham, for han var den, som arresterede ham for mange år siden." You must be discreet because if this Rowles sees my friend’s face he might recognise him as he was the one who arrested him years ago."
Tilbage i salonen gik Daisy over til Ted og satte sig ned ved siden af ham. Back in the lounge Daisy went over to Ted and sat down next to him.
Efter et par sekunder kom kaptajnen forbi, som om han tilfældigt så efter, om alt var vel på Dovercraft`en. After a few seconds the Captain came by as though he were casually seeing if everything was all right on the Dovercraft.
Han bøjede sig over Ted, som diskret viste ham sin identifikation og forlod salonen. He bent over Ted who discreetly showed him his identification and left the lounge.
Efter et minut havde en officer skiftet tøj og taget barmandens plads, mens tre andre kom ind i salonen fra de tre udgange. After one minute an officer had changed his clothes and replaced the barman while three others were entering the lounge from the three exits.
Daisy signallerede til Ted, at mændene var ankommet, og han rejste sig usikkert. Daisy signalled to Ted that the men had arrived and he got up shakily.
Han gik sammen med mændene over mod Rowles, som nu var temmelig lystig af øl. He went over with the men towards Rowles, who was by now quite merry on beer.
Rowles genkendte overhovedet ikke Singleton uden overskæg men stirrede på ham, som om han ikke helt kunne placere hans ansigt. Rowles didn’t recognise Singleton at all without his moustache but stared at him as though he couldn’t quite place his face.
"Jeg er kriminal-assistent Singleton og jeg arresterer Dem hermed, William Rowles. Kaptajn, før ham bort og lås ham inde." "I’m Detective-Inspector Singleton and I’m arresting you, William Rowles. Captain, take him away and lock him up."
Rowles rejst sig pludselig op og smed indholdet af sit glas i ansigtet på Singleton, knækkede ølglasset, han stadig havde i hånden, ved at slå det mod bordet, for at bruge det som våben og bevægede sig mod udgangen, tæt ved hvor Daisy stadig sad. Rowles suddenly got up and threw the contents of his glass into Singleton’s face, broke the beer glass still in his hand, dashing it against a table, to use as a weapon and made towards the exit near to where Daisy was still sitting.
Daisy havde holdt øje med det hele på afstand. Daisy had been watching everything from afar.
Uden at tøve tog hun sin regnfrakke op og blokerede udgangen. Without hesitating, she picked up her mac and blocked the exit.
Så snart Rowles indså, at Daisy stod i vejen, vendte han sig mod hende og prøvede at mase det knækkede glas ind i hendes ansigt, men Daisy dukkede sig sidelæns og smed sin regnfrakke over hans hoved. As soon as Rowles realised Daisy was in his way he turned on her and tried to push the broken class into her face but Daisy ducked sideways and threw her mac over his head.
Rowles kæmpede for at få regnfrakken af sig og gøre sig fri, men i forsøget skar han sig i armen med det knækkede glas og skreg af smerte. Rowles fought to get the mac off him and free himself but in doing so cut his arm with the broken glass and screamed with pain.
Singleton og skibets besætning ankom hurtigt, det lykkedes for dem at slå det knækkede glas ud af hans hånd og de fastlåste forbryderens arme på hans ryg. Singleton and the ship’s crew quickly arrived, managed to knock the broken glass from his hand and pinned the criminal’s arms behind him.
I Calais blev Rowles overgivet til de franske myndigheder, og Daisy og Ted kunne endelig køre afsted på ferie klokken 6 om morgenen. Once in Calais, Rowles was handed over to the French authorities and Daisy and Ted were able to drive off on holiday at last at six o’clock in the morning.
"Du ser meget bedre ud, Ted. "You’re looking much better, Ted.
Men har du altid haft problemer med at krydse Kanalen?" But have you always had trouble crossing the Channel?"
"Ja, det har jeg, men jeg har aldrig krydset den i så dårlig vejr. Åh, Daisy sikke en oplevelse. "Yes, I have, but I’ve never crossed it in such bad weather. Oh Daisy, what an adventure.
Jeg er ked af, at vi altid får forretning og fornøjelse blandet sammen. I’m sorry we always get business and pleasure mixed up together.
Politistyrken vil være dig meget taknemmelig!" The Police Force is going to be so grateful to you!"
"Tja, for det første kan de give mig en ny regnfrakke, da min er fuldstændig ødelagt! "Well, to start with, they can give me a new mac, as mine is completely ruined!
Og desuden en ny silkebluse, som blev plettet i tjenesten." And a new silk blouse too which was stained all in the line of duty."
Ted var så lykkelig over ikke at være søsyg mere og lagde knap nok mærke til, at han ikke havde sovet. Ted was so happy not to be seasick any more and hardly noticed that he hadn’t slept.
Daisy var mindre vant til at miste en nats søvn og døsede væk i en drøm, hvor farlige dyr flygtede fra en ark. Daisy was less used to losing a night’s sleep and drifted off into a dream where dangerous animals were escaping from an ark.
 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com