DAISY STORIES TURKISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE OAK
Azametli Adam
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation by: Ozlem Riby • Email: 
ozlemr@hotmail.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!T

Azametli Adam

The oak

Daisy ofis masasında oturmuş hesaplarını takip etmeye çalışıyordu.

Daisy was sitting at her office table trying to do her accounts.

 Gaz işçisini beklediğinden dolayı ofıs kapısı açıktı.

The office door ‎was open as she was expecting the gas man to come.

 Ayak seslerini duyunca Daisy yukarı doğru baktı ve kapıda büyük, genişçe bir adam gördü.

Hearing footsteps, ‎Daisy looked up and saw a big, wide man at the entrance.

 “Miss Hamilton lütfen?”

“Miss Hamilton ‎please?”

Bu azametli adam belli ki bir yabancıydı.

This oak of a man was clearly a foreigner.

 Kıyafeti sanki içinde uyumuş kalmış gibi karmaşıktı.

His clothes were worn ‎badly as though their occupant had slept in them.

 Aksanı kabaydı ve kulağa hoş gelmiyordu.

His accent sounded harsh ‎and unmusical.‎

 “Evet, yardım edebilirmiyim?”

‎“Yes, can I help you?” ‎

 Azametli adam eğilip Daisy’nin karşısına oturdu ve onu sürekli inceleyen yarı açık gözleriyle baktı.

The oak slouched in, sat down opposite Daisy and looked at her from his ‎half-opened eyes which studied her constantly.

 Sizin çok akıllı ve güvenilir bir bayan olduğunuzu duydum.

“I hear you are a very bright ‎lady and that you can be trusted.”‎

 Bunu bir beyanat yaparcasına ve aynı zamanda soru sorarmış gibi söyledi.

He spoke these words as though they were at the same time a statement ‎and a question.

 Daisy nasıl yanıtlayacığını bilemedi ve yalnızca başını sallamaya karar verdi.

Daisy didn’t know how to reply and decided just to nod her ‎head.‎

 “Size ufak sorunumdan bahsedeyim.

‎“I’ll tell you about my little problem.

 Bu ilk ücretiniz – şimdilik yüz pound yeter sanırım.

Here is your initial fee - I think a hundred ‎pounds will do for the present.

 Ben Rus Konsolosluğu için çalışıyorum ve söyleyeceklerim onlara ulaşmamalı.

I work for the Russian Embassy and what I ‎have to say must not get back there.

 Adım Ilıch Zubkov.

My name is IIich Zubkov.

 Bunun  doğru olup olmadığını beni konsoluslukta akşam arayarak öğrenebilirsiniz, tabii yalnızca benim tanıdığım biri tutumunda olarak.

You can ‎check that by telephoning me at the embassy this evening, but only ‎pretending to be an acquaintance, of course.”‎

 “Bana öncelikle sorununuzun ne olduğunu söyleyebilir misiniz lütfen?

‎“Can you please tell me your problem first.

 Ne içerdiğini bilmeden size yardım edemem.

I can’t accept to help you without ‎knowing what it entails,”

 Daisy bu adamın güçlü kişiliği ve fiziğinden başı döner gibi olduğundan kendine biraz zaman ayırmaya çalışıyordu.

Daisy was trying to take time as she felt rather ‎overwhelmed by this man’s strong personality and physique.

 Azametli adam gözlerini bir dakika tamamen kapattı.

‎The oak shut his eyes completely for a minute.

 Emir vermeye ve soru sorulmadan sözünün dinlenmesine alışıktı.

He was used to giving orders ‎and being obeyed without question.

 İngiliz bir bayana daha kibar görünmek için çaba göstermeye karar verdi.

He decided to make an effort to appear ‎more courteous to an English woman.

 “Eşim kayboldu.” Hava gergindi.

“My wife has disappeared.” The ‎atmosphere was electric.

 “İki gün önce sabahleyin alışverişe gitti ve halen geri gelmedi.

“She went out shopping in the morning, two days ‎ago, and hasn’t come back since.

 Ondan hiçbir haber almadım.

I have heard no news at all from her.”‎

 Daisy görünüşte kahve yapmaya kalktı fakat bu aslında müşterisini daha iyi incelemek içindi.

Daisy got up ostensibly to make some instant coffee, but it was really to be ‎able to study her client better.

 “Zubkov Bey, polisi bilgilendirdiniz mi?

‎“Mr. Zubkov, have you informed the police?”

özel detektif, kapının yanında Rusun arkasındaki kitaplığın üstündeki çaydanlığı açarken söyledi.

said the private eye as she ‎switched on the kettle which was on top of a bookcase behind the Russian, ‎near the door.

 “Bu benim pozisyonumda tahammül edilemez bir durum olurdu.

‎“In my position it would be intolerable.

 Diyelim başka bir adamla kaçtı gitti, siz İngilizlerin dediği gibi konsolosluğun şarlatanı olur çıkardım.

If, for example, she has run away with ‎another man, I would be, I think you English say, the laughing stock of the ‎embassy.

 Yalnız, kaza mı yaptığı veya hastaneye mi kaldırıldığı hakkında kendi gizli soruşturmalarını yapan eski arkdaşım Detektif Enspektör Singleton’la gayriresmi  konuştum.

I spoke only unofficially to an old friend of mine, Detective-‎Inspector Singleton, who made his own discreet inquiries as to whether she ‎had been in an accident or taken to hospital.

 Bana, eşimin davranışı icin özel bir neden olabileceğini düşündüğünü ve size gelmemi önerdi.

He told me that he thought ‎there might be a private reason for my wife’s behaviour and suggested I ‎should come to you.”‎

“Anlaşıldı.  O halde Zubkov Bey, size oldukça şahsi birkaç soru zormak zorundayım.

‎“I see. Well Mr. Zubkov, I shall have to ask you some pretty personal ‎questions,”

 Daisy adamın sırtının gerildiğini seyretti ve kaplara kaynar suyu boşalttı.

Daisy watched the man’s back stiffening and poured out the ‎boiling water into the cups.‎

 “Miss Hamilton, ben burda sizin elinizdeyim.

‎“Miss Hamilton, I am here and I am in your hands.”

 Daisy azametli adamın bu kelimeleri muhtemelen hiç bir zaman telaffuz etmemiş olacağını düşündü.

Daisy thought that ‎probably the oak had never pronounced these words before.

 “Size öğrenmek istediğiniz herşeyi anlatacağım.

“I will tell you ‎anything you want to know.

 Bazı sorularınızı tahmin edeyim.

Let me anticipate some of your questions.

Başka bir adamdan hiç haberim yok, aslında karımın neden kaybolduğu konusunda size hiç bir şey söyleyemem.

I have ‎no knowledge of another man, and in fact I can’t tell you anything at all about ‎why my wife has disappeared.”

 Bir an durakladı.

He paused for a moment.

 “Ve evet – onu çok seviyorum ve geri istiyorum.

“And yes, - I love her very much and want her ‎back.” ‎

 Daisy Zubkov Bey’e kahvesini verdikten sonra sandalyesine geri döndü.

Daisy had returned to her seat after giving Mr. Zubkov his instant coffee.

Kabaca konuşan bir adam olduğundan,  Daisy sormaktan çekinmedi: “Sizin başka bir kadınınız var mı?

‎Since he was an abrupt man, Daisy felt free to ask him: “And you have no ‎other women?”‎

 “Hayır.” Azametli adam yumuşamaya başladı ve alt dudağı titredi.

‎“No.” The oak was beginning to crack and his lower lip quivered.‎

 “Pek iyi. Şimdi lütfen bana eşinizi tarif edin.

‎“Good. Now, please give me a description of your wife.”‎

 “Evet, bu fotoğrafı.  Sizde kalabilir, Miss Hamilton.”

‎“Yes, this is a photo of her.You can keep it, Miss Hamilton.”

 Daisy kırk yaşlarında oldukça zeki görünüşlü bir kadının resmini gördü.

Daisy saw the ‎image of a pretty intelligent-looking woman of about forty.

 “Nasıl bir kişidir? Çalışıyor mu?

‎‎“What sort of a person is she? Does she work?”‎

 “Şöyle, öncelikle ismi Valentina, tabii benden çok daha genç ama onsekiz yıldır mutluca evliyiz.

‎“Well, first of all her name is Valentina, of course she is much younger than ‎me but we have been happily married for eighteen years.

 Bir Rus diplomatın kızı ve yetenekli bir dilbilimci – kesinlikle bana benzemiyor.

She is the daughter ‎of a Russian diplomat and an able linguist - not at all like myself.

 Moskova’da dilbilimi çalıştı ve yurt dışına çıkarak ilerletti.

She studied ‎languages at school in Moscow and perfected them by going abroad.

 İngilizce ve Fransızca’yı mükemmel konuşur, Almanca ve birkaç Slavak dilini okur.

She ‎speaks English and French perfectly, she reads German and a couple of ‎Slavonic languages.

 Öyle ki konsolosluğa tercümanlıkta yardımcı olur.

In fact she helps out at the embassy with translations." ‎

 “Hiç çocuğunuz var mı?”

‎“Have you any children?”‎

 “Evet,Rusya’da okullarında başarılı iki kızımız var.

‎“Yes, we have two daughters who do well at school back home in Russia.

Eşimin kayıbıyla hiç bir ilgileri olmadığını kesinleştirmek için onları telefonla aradım fakat beni herşeyin iyi olduğuna ikna ettiler.

I ‎telephoned them to make sure my wife’s disappearance had nothing to do ‎with them, but they both assured me that they were perfectly ok.”‎

 Daisy sütsüz kahvesini yudum yudum bitiriyordu.

Daisy was finishing her black coffee sip by sip.

 Her duyduğunu hazmediyor ve anlamaya çalışıyordu.

She had taken in everything ‎she had heard and was trying to work things out.

 “Ben şunu düşünüyorum, söylediklerinizde samimisiniz ve bütün bu olanın hakkında hiç fikriniz yok” diye özetledi.

‎‎“I think this,” she summarised, “you are sincere in what you say and have no ‎idea why this all happened.

Ama eşinizin niçin açıklamasız, aniden  kaybolduğunu anlamam için bana hiç bir unsur sunmadınız.

But you have given me absolutely no elements to ‎understand why your wife should disappear suddenly with no explanation.” ‎

 Azimetli adam kravatını gevşetti ve Daisy’nin devam etmesi için bekledi.

The oak loosened his tie and waited for Daisy to continue.‎

 “Bu durumda en iyisi yakın zamanda söylediği birşeyin garip gelip gelmediğıni düşünmek ve bana rapor etmek – kimbilir siz buraya gelirken o konsolosluğa yürümüş te olabilir.”

‎“So the best thing to do is to reflect if anything she has said recently seemed ‎strange and report it back to me - for all we know she might have already ‎walked into the embassy while you were coming here.”‎

 Azimetli adam geçici de olsa rahatlar gibi oldu.

The oak seemed temporarily relieved.

 “Miss Hamilton, siz tam  Detektif Enspektör Singleton’ın anlattığı gibisiniz.

“Miss Hamilton, you are just as ‎Detective-Inspector Singleton described.

 Bana hiç boş umut vermediniz.

You have given me no false hopes.

 Konsolosluğa gidip önerdiğiniz gibi yapacağım.

‎I will go back to the embassy and do what you have suggested.

Henüz geri döndüğünü sanmıyorum, aksi takdirde sekreterim beni cep telefonumdan arardı.

I think she ‎hasn't returned yet, otherwise my secretary would have called me on my ‎mobile.

 Ona eşimin İskoçya’da arkadaşlarını ziyaret ettiği üzerine yalan söyledim.

I told her a lie about my wife visiting friends in Scotland.”‎

 “Zubkov Bey, herhangi bir haberiniz olursa lütfen beni gece veya gündüz hemen arayın.”

‎“Mr. Zubkov, if you have any news for me please call me immediately, day or ‎night.”‎

 Gece, hırsızlar işteyken, Daisy cep telefonuna uyandırıldı.

During the night when burglars do their work, Daisy was woken up by her ‎mobile phone.

 “Zubkov konuşuyor, Miss Hamilton.

“Zubkov speaking, Miss Hamilton.

 Eşim geri döndü ama bana ne olup bittiğini söylemeyi reddediyor.

My wife has come back but ‎refuses to tell me what happened.

 Neden kayıp olduğunu sorduğumda yaş içinde kaldı ve ne sorulduysa rededdi.

I asked her about her disappearance and ‎she burst into tears and refused to answer any questions.

 Miss Hamilton, eğer sorgulamakta ısrar edersem beni tekrar terkedeceğinden korkuyorum.

Miss Hamilton, I’m ‎terrified that she may leave me again if I insist too much in questioning her.”‎

 “Zubkov Bey, eşinizin döndüğüne sevindim, fakat, dediğiniz gibi, onu üzerseniz tekrar uçup gidebilir.  Bir düşüneyim....”

‎“Mr. Zubkov, I’m glad your wife has come back, but, as you say, she may ‎take flight again if you upset her. Let me think...”

 Daisy gözlerini ovdu ve kırptı.

Daisy rubbed her eyes and ‎blinked.

“İsterseniz onu takip etmeye çalışırım, fakat bana ne zaman dışarı çıktığını söyleyerek yardım etmelisiniz.”

“I could try following her if you like, but you must help me by telling ‎me when she is going out.”‎

 “Bu, aktif bir kimse olduğundan dolayı bayağı zor fakat eşimin bu öğleden sonra saat dörtte dişçiye gideceğini sanıyorum.

‎“That’s quite difficult, as she is a pretty active person, but I think my wife is ‎going to the dentist’s this afternoon at four o’clock.

 Muhtemelen randevuyu kaçırmaz çünkü yirmi yaş dişiyle sorunu var.

She probably will keep the ‎appointment as she has trouble with a wisdom tooth.”‎

 “Oldu o zaman, bana dişçinin adres ve telefon numarasını verin ve ne yapabilirim göreceğiz.

‎“All right then, give me the address and phone number of the dentist and I’ll ‎see what I can do.”‎

 Daisy’nin saat altıda dişçiyle randevusu kabül edildi.

Daisy had been accepted for an appointment at the dentist’s for six o’clock.

 Saat üç buçukta vardığında resepsiyonist çok şaşırdı ve uzun süre beklemesi gerektiğini söyledi.

‎When she arrived early at three-thirty the receptionist was very surprised and ‎told her she must wait a long time.

 Daisy onu kendisi için farketmeyeceğine ikna etti, büyük bir koltuğa oturdu ve nerdeyse uyudu.

Daisy assured her she didn’t mind, settled ‎down in a huge armchair and nearly fell asleep.

 Yirmi dakika sonra kapı açıldı ve resepsiyonist kırk yaşlarında çok güzel bir bayanı içeri gösterdi.

After about twenty minutes, ‎the door opened and the receptionist showed in a very pretty lady of about ‎forty.

 “Bayan Zubkov, lütfen rahatınıza bakın.

“Mrs. Zubkov, please make yourself comfortable.

 Masada bir takım magazinler var, okumak isterseniz.”

There are some ‎magazines on the table if you want something to read.”‎

 Daisy uyuyor gibi davrandı, bu kısım zor gelmedi ve Valentina Zubkov’u koltuğundan izledi.

Daisy pretended to be sleepy, this part wasn’t difficult, and observed ‎Valentina Zubkov from her armchair.

 Sarışındı, güzel, ince ve kocasının tersine şık giyimliydi.

She was fair-haired, beautifully slim and ‎elegantly dressed, very unlike her husband.

 Yalnızca azcık çekik yeşim renkli gözlerini belirginleştiren makyaj kullanmıştı.

She wore make-up which only ‎enhanced her fascinating slightly slanting emerald -coloured eyes.‎

 Bayan Zubkov düşünceye dalmışçasına yere baktı, sonra çantasından bir gazete küpürü çıkardı ve tekrar tekrar okudu.

Mrs. Zubkov stared at the floor as if lost in thought, then pulled out a ‎newspaper cutting from her bag and read it over and over again.

 Resepsionist döndüğünde sanki bir şeyden suçluluk duymuş gibi gazete küpürünü hemen geri koydu, ve onu muayenehaneye takip etti.

When the ‎receptionist returned she put the newspaper cutting away quickly as though ‎she were guilty of something, and then followed the receptionist into the ‎surgery.‎

 Daisy yalnız kalır kalmaz, merdivenlerden sessizce yola indi.

As soon as Daisy was left alone, she slipped out down the stairs into the ‎street.

 Köşeyi dönünceye kadar yürüdü, küpelerini çıkardı, siyah kadife bir fiyonku çekerek buldu, saçlarını topladı ve gözlüklerini taktı.

She walked until she turned the corner, pulled off her earrings, got out ‎a black velvet bow on a slide, pulled her hair back into a bun and put on a ‎pair of glasses.

 Daisy’nin sık değiştirdiği bir kılık idi.

It was a disguise Daisy often used.

 Sonra alt üst değişebilen ceketini çıkardı, çevirdi ve tekrar giydi.

She then took off her ‎reversible mac, pulled it inside out and put it on again.

 Son rötuş, kol çantasını cebindeki plastik torbaya sakladı.

As a finishing touch, ‎she hid her shoulder bag into a plastic shopper she had kept in her pocket.

 Şimdi görünüşü tamamen değişmişti.

‎By now her appearance had completely changed.

 Daisy kapalı bir dükkanın kapısında uzun süre beklemeye hazırlandı.

Daisy prepared to wait for ‎a long time in the doorway of a shop which had closed.‎

 Esrarengiz Valentina’nın dişçiden çıkıp merdivenlerden inmesi ve kapıdan çıkmasına kadar tam bir saat geçmişti.

It was a full hour before Valentina the mysterious walked out of the dentist’s ‎down the steps and out of the gate.

 Rüya halindeymiş gibi ana cadde yönünde dolaştı.

She seemed in a dream and wandered ‎off in the direction of the High Street.

 Vitrinlere baktı ama ne gördüyse pek ilgisini çekmedi.

She looked in shop windows but didn’t ‎seem interested in what she saw.

 Bir çayevine geldiğinde içeri girdi ve çayla salatalık sandviçi ısmarladı.

As she came across a teashop, she went ‎in and ordered tea and cucumber sandwiches.

 Daisy Valentina’yı gizlice çayhaneye takip etti ve arkasına oturup kek ve çay ısmarladı.

Daisy followed Valentina ‎discreetly into the teashop and sat down behind her, and ordered a plate of ‎cakes and tea.

 Suçlu kadın gazete küpürünü çantasından çıkararak tekrar izlemeye başladı.

The guilty lady pulled out the newspaper cutting once more ‎from her bag and stared at it again.

 Daisy küçük bir kamerayı, takmış olduğu şifon beyaz eşarpla sararak çıkardı, gördü ki kimse bakmıyor, bir iki saniye kalktı ve gazete küpürünün resmini çekti.

Daisy quickly pulled a small camera out ‎of her bag encircling it with the white chiffon scarf she had been wearing, saw ‎that nobody was looking at her, stood up for a couple of seconds and took a ‎photograph of the newspaper cutting.

 Bir süre sonra Bayan Zubkov çayhaneden ayrıldı ve Daisy arkasından takip ediyorken konsolosluğa  doğru yürüdü.

‎After a while Mrs. Zubkov left the teashop and walked back to the embassy ‎with Daisy following behind.

 Bayan Zubkov konsolosluk kapısının arkasında kaybolunca, Daisy yapabileceği en güzel işin eve tren yakalamak ve fotoğrafçı iyi arkadaşı Dirk’in kapısını vurmak olduğuna karar verdi.

As Mrs. Zubkov disappeared behind the ‎embassy gate, Daisy decided the most important thing she could do was to ‎get a train home and knock up her good friend Dirk, who was a ‎photographer.

 “Dirk, seni böyle geç aradığım için kusura bakma ama bana çabuktan bir iş yapabilir misin?

‎‎“Dirk, sorry to bother you so late but could you possibly do me a rush job.

 Benim acilen banyo ettirmem gereken çok önemli bir fotoğraf var.

‎There’s an important photograph here that I need developed as quickly as ‎possible.”‎

 “Biraz geç Daisy, ama senin için olduğundan ofisine bir an önce getireceğim.

‎“It’s a bit late Daisy, but as it’s for you, I’ll bring it round to your office as soon ‎as possible.” ‎

 Dirk bir saat sonra Daisy’nin ofisine bir zarfla geldi.

An hour later Dirk arrived at Daisy’s office with an envelope.

 “Büyütmem gerekti – şimdi küpürde basılı kelimeler mükemmel görünebilir.

“I had to enlarge ‎it - now the words printed in the cutting are perfectly visible.”‎

 Daisy zarfı açtı ve sonunda gazete makalesinde ne yazdığını okuyabildi.

Daisy opened the envelope and at last read what was written in the ‎newspaper article.

 Lord Reginald Fitzgerald’ın zamansız ölümünü bildiriyordu ve cenazesi altı Ekim Pazartesi’ye tayin edilmişti – Valentina’nın kaybolduğu gün!

It announced the untimely death of Lord Reginald ‎Fitzgerald, and that the funeral was fixed for Monday the sixth of October - ‎the very day Valentina disappeared!‎

 Daisy, Lord Fitzgerald hakkında biraz daha öğrenmek için ofisinde unutkan müşterileri tarafından bırakılan bazı gazetelere baktı.

Daisy looked through some newspapers which had been left in her office by ‎forgetful clients to find out more about Lord Fitzgerald.

“İşte burda!”dedi kendisine.

“There it is!” she said ‎to herself.

 ‘Lord Reginal bir at sürme kazasında öldü.

‘Lord Reginald Fitzgerald died in a riding accident.

 Yirmialtı yıldır evliydi.’ Yirmi yaşlarında, uzun saçlı sarışın genç bir adam olan oğlu Paul Valentine’ın resmi de vardı.

He had been ‎married for twenty-six years.’ There was also a picture of his son Paul ‎Valentine Fitzgerald, a young man with longish fair hair, of about twenty.

Oldukça yakışıklı bir gençti – ve gözleri hakkında bir şey vardı..

Hei  ‎was a fairly good-looking youth - and there was something about his eyes...

 “Zubkov Bey, Daisy konuşuyor.  Çözümü buldum sanıyorum.

‎‎“Mr. Zubkov, Daisy speaking. I think I have the solution.

 Beni gelip görebilir misiniz?” Daisy hattın sonundaki gerginliği hissedebiliyordu.

Can you come and ‎see me?” Daisy could sense the tension at the other end of the line.

 “ Bir an önce orda olmaya çalışacağım. Hoşçakal.”

‎‎“I’ll be there as soon as I can. Goodbye.”‎

 Daisy, Zukov Bey geldiğinde halen paket servisi Çin yemeğini yiyordu.

Daisy was still eating her Chinese takeaway meal when Mr. Zubkov arrived.

Azametli adam sanki Daisy’nin ofisindeki sandalyeye düşer gibi oldu.

‎The oak rather fell onto the chair in Daisy’s office.

 Yüzü gergin görülüyordu ama hiç bir şey söylemedi ve oturup Daisy’nin haberlerini rapor etmesini bekledi.

His face looked strained ‎but he said nothing and sat waiting for Daisy to report her news.‎

“Zubkov Bey, size bir hikaye anlatacağım, bir kısmı doğru olabilir veya olmayabilir.

‎“Mr. Zubkov, I’ll tell you a story, maybe some of it’s true, maybe not.

 Sonuna geldiğimde, siz kendiniz karar vereceksiniz.

When I ‎get to the end of it, you will judge for yourself.”

 Azametli adam Daisy’e yalnızca baktı.

The oak just stared at Daisy.‎

 “Yirmi yıl kadar önce zeki, genç bir Rus kızı İngilizce’sini geliştirmek için buraya geldi ve aristokrat üyesi, aslında Lord olan zeki ve gösterişli bir adamla tanıştı.

‎“About twenty years ago a clever young Russian girl, wishing to perfect her ‎knowledge of English, came over here and met an attractive and intelligent ‎man, a member of the aristocracy, a Lord in fact.

 Ne yazık ki adam evli idi, dolayısıyla Rus kızı hamile kalınca iki seçeneği vardı: kürtaj olmak veya bebeği gizlice doğurup hemen sonra evlatlık ettirmek.

Unfortunately the man was ‎already married, so when the Russian girl became pregnant she had only two ‎choices: to undergo a termination, or have the baby secretly and then have it ‎adopted immediately after.

O zamanlar bir Lord’un Rus diplomatı kızıyla ilişkisinin halka bildirilmesi büyük sorunlara neden olurdu.

In that period of history, a Lord having an affair ‎with a Russian diplomat’s daughter would have caused a lot of trouble had it ‎been made public.” ‎

 Azametli adam felç geçirmiş gibi oldu.

The oak seemed paralysed.

Daisy devem etti: “Genç  kadın Lord’un yardımıyla bebeği İngiltere’de gizlice doğurdu, çok inceydi ve hamileliği pek göstermiyordu.

Daisy went on: “The young woman chose to ‎have the baby in England secretly with the help of the Lord, she was very ‎slim and her pregnancy didn’t show much.

 Bebeğin doğumundan sonra, kız acil evlatlık verme izni için bazı kağıtlar imzaladı ve kendi ülkesine döndü.

After the birth of the baby, the girl ‎signed some papers to permit an immediate adoption and returned to her ‎own country.‎

 Şimdi modern günümüze gelelim.

Now let’s come up to modern times.

 Birgün bu Lord ölür ve gazetede oğlunun resmi bulunur.

One day this Lord dies and there is a ‎picture of his son in the newspaper.

 Oğlunun ismi kendi isminin erkek versiyonu.

The son’s name is the masculine version ‎of her own.

 Genç adamın gözleri kendisinin ki gibi çekik.

The young man’s slanting eyes look just like her very own.

 Uzun zamandır kayıp oğlunu bulması lazım.

She ‎must find out if he is her long-lost son.

 İngiliz adam kendi çocuğunu evlat mı edinmişti?

Did the Englishman adopt his own ‎child?

 Ne de olsa karısıyla hiç çocukları yoktu ve belki bu çok arzu ettiği bir oğlan çocuk için tek olası olacaktı.

After all he had no children with his wife and maybe this had been his ‎only opportunity to have the son he desired so much.

 Böylece Valentina cenaze törenine gider ve genç Paul Valentine Fitzgerald’ın kendine çok benzediğini ve oğlu olduğunun farkına varır.

‎So Valentina goes to the funeral and realises that the young Paul Valentine ‎Fitzgerald looks very like herself, and that he must be her son.

 Hiç bulacağı veya göreceğini – hatta kabulleneceğini düşünemediği oğlu.”

The son she ‎thought she would never be able to find or see again - or admit to.”

 Daisy gazete manşeti fotokopisini Zubkov Bey’e verdi.

Daisy ‎handed the photocopy of the newspaper article to Mr. Zubkov.

 Halen oldukça gergin, baktı, sonra daha düzenli nefes almaya başladı ve rahatlamış göründü.

He stared at it, ‎still in great tension, then he took to breathing more regularly and looked ‎relieved.

 “Lütfen bana bir bardak su verin, Miss Hamilton”.

‎‎“Please give me a glass of water, Miss Hamilton.”

 Rus çok susamışçasına içti.

The Russian drank thirstily.

 “Valentina çok çekmiş olsa gerek, fakat bana anlatabilirdi.

‎‎“Valentina must have suffered a lot, but she could have told me.

 Çok kız aynı hatayı yapmıştır.”

Many girls ‎have made the same mistake.”‎

 Zubkov Bey bir kaç dakika düşündü.

Mr. Zubkov thought for a few moments.

 “Size yine açıkça konuşacağım Miss Hamilton.

“I will be frank with you yet again ‎Miss Hamilton.

 Ben en kötüsünü, beni daha genç bir adama terk ettiğini tahmin ettim,”

I imagined the worst, that she had met a much younger man,” ‎

 Zubkov Bey kendi kıyafetlerine baktı,

Mr. Zubkov looked down at his clothes,

 “gösterişli ve daha şık bir adam.”

“an attractive and smarter man.”

 Boğazını temizledi,

He ‎cleared his throat,

 “Ben ve eşim tanışmazdan önce ne olduğu beni ilgilendirmez.

“What happened before my wife and I met, has nothing to ‎do with me.

 Ben ona her yönde yardım etmeye hazırım, şimdi ve her zaman.

I am willing to help her in any way, now and always.

 Bunu ona bir gün söyleyeceğim.”

I will tell her ‎this one day.”‎

 “Ama umarım onu ispiyonlamak için özel detektif tuttuğunuzu söylemeyeceksiniz...”

‎“But I hope you are not going to tell her you employed a private detective to ‎spy on her...”‎

 “Elbette hayır, Miss Hamilton.

‎“No, certainly not, Miss Hamilton.

 Karıma gelip bana sırrını açıncaya kadar hiçbir şey söylemiyeceğim.

I will say nothing to my wife until she comes ‎and confides in me.

 Görünüşüm ve tavrımın biraz heybetli olduğunu biliyorum ama ben başkalarının tahmiın ettiğinden biraz farklıyım.”

I know my appearance and manner is rather imposing ‎but I’m a little different to what people would imagine.” ‎

 Daisy oldukça etkilendi.

Daisy was quite moved.

 “Teşekkür ederim Miss Hamilton, sizin iyiliğinizi her zaman hatırlayacağım.”

‎‎“Thank you Miss Hamilton, I will always remember your kindness.”

 Azimetli adam Daisy’nin elini tuttu ve öptü, sonra gecenin karanlığına kayboldu.

The oak ‎took Daisy’s hand and kissed it, then disappeared out into the darkness of ‎the night.‎

 Aylar sonra, Daisy yeni bir müşterisi hakkında biraz daha bilgi edinmek için sosyete magazinlerini gözden geçirirken Rus konsolosluğu tarafından veri len muhteşem kabul töreni ve örnek misafirlerin listesi hakkındaki manşeti gördü.

Months later, Daisy was sorting through society magazines trying to find out ‎more about a new client of hers, when she came across an article about a ‎magnificent reception given by the Russian embassy and a list of illustrious ‎guests.

 Daisy’nin bulduğu bir misafir özellikle çok ilginçti: Lord Paul Valentine Fitzgerald.

One guest in particular Daisy found very interesting: Lord Paul ‎Valentine Fitzgerald.

 Bay ve Bayan Zubkov’un genç, yeşil gözlü Lord’a gülümser ve konuşurken resmi de vardı.

There was also a picture of Mr. and Mrs. Zubkov smiling ‎and talking to the young green-eyed Lord.

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Azametli Adam

The oak

Daisy ofis masasında oturmuş hesaplarını takip etmeye çalışıyordu.

Daisy was sitting at her office table trying to do her accounts.

 Gaz işçisini beklediğinden dolayı ofıs kapısı açıktı.

The office door ‎was open as she was expecting the gas man to come.

 Ayak seslerini duyunca Daisy yukarı doğru baktı ve kapıda büyük, genişçe bir adam gördü.

Hearing footsteps, ‎Daisy looked up and saw a big, wide man at the entrance.

 “Miss Hamilton lütfen?”

“Miss Hamilton ‎please?”

Bu azametli adam belli ki bir yabancıydı.

This oak of a man was clearly a foreigner.

 Kıyafeti sanki içinde uyumuş kalmış gibi karmaşıktı.

His clothes were worn ‎badly as though their occupant had slept in them.

 Aksanı kabaydı ve kulağa hoş gelmiyordu.

His accent sounded harsh ‎and unmusical.‎

 “Evet, yardım edebilirmiyim?”

‎“Yes, can I help you?” ‎

 Azametli adam eğilip Daisy’nin karşısına oturdu ve onu sürekli inceleyen yarı açık gözleriyle baktı.

The oak slouched in, sat down opposite Daisy and looked at her from his ‎half-opened eyes which studied her constantly.

 Sizin çok akıllı ve güvenilir bir bayan olduğunuzu duydum.

“I hear you are a very bright ‎lady and that you can be trusted.”‎

 Bunu bir beyanat yaparcasına ve aynı zamanda soru sorarmış gibi söyledi.

He spoke these words as though they were at the same time a statement ‎and a question.

 Daisy nasıl yanıtlayacığını bilemedi ve yalnızca başını sallamaya karar verdi.

Daisy didn’t know how to reply and decided just to nod her ‎head.‎

 “Size ufak sorunumdan bahsedeyim.

‎“I’ll tell you about my little problem.

 Bu ilk ücretiniz – şimdilik yüz pound yeter sanırım.

Here is your initial fee - I think a hundred ‎pounds will do for the present.

 Ben Rus Konsolosluğu için çalışıyorum ve söyleyeceklerim onlara ulaşmamalı.

I work for the Russian Embassy and what I ‎have to say must not get back there.

 Adım Ilıch Zubkov.

My name is IIich Zubkov.

 Bunun  doğru olup olmadığını beni konsoluslukta akşam arayarak öğrenebilirsiniz, tabii yalnızca benim tanıdığım biri tutumunda olarak.

You can ‎check that by telephoning me at the embassy this evening, but only ‎pretending to be an acquaintance, of course.”‎

 “Bana öncelikle sorununuzun ne olduğunu söyleyebilir misiniz lütfen?

‎“Can you please tell me your problem first.

 Ne içerdiğini bilmeden size yardım edemem.

I can’t accept to help you without ‎knowing what it entails,”

 Daisy bu adamın güçlü kişiliği ve fiziğinden başı döner gibi olduğundan kendine biraz zaman ayırmaya çalışıyordu.

Daisy was trying to take time as she felt rather ‎overwhelmed by this man’s strong personality and physique.

 Azametli adam gözlerini bir dakika tamamen kapattı.

‎The oak shut his eyes completely for a minute.

 Emir vermeye ve soru sorulmadan sözünün dinlenmesine alışıktı.

He was used to giving orders ‎and being obeyed without question.

 İngiliz bir bayana daha kibar görünmek için çaba göstermeye karar verdi.

He decided to make an effort to appear ‎more courteous to an English woman.

 “Eşim kayboldu.” Hava gergindi.

“My wife has disappeared.” The ‎atmosphere was electric.

 “İki gün önce sabahleyin alışverişe gitti ve halen geri gelmedi.

“She went out shopping in the morning, two days ‎ago, and hasn’t come back since.

 Ondan hiçbir haber almadım.

I have heard no news at all from her.”‎

 Daisy görünüşte kahve yapmaya kalktı fakat bu aslında müşterisini daha iyi incelemek içindi.

Daisy got up ostensibly to make some instant coffee, but it was really to be ‎able to study her client better.

 “Zubkov Bey, polisi bilgilendirdiniz mi?

‎“Mr. Zubkov, have you informed the police?”

özel detektif, kapının yanında Rusun arkasındaki kitaplığın üstündeki çaydanlığı açarken söyledi.

said the private eye as she ‎switched on the kettle which was on top of a bookcase behind the Russian, ‎near the door.

 “Bu benim pozisyonumda tahammül edilemez bir durum olurdu.

‎“In my position it would be intolerable.

 Diyelim başka bir adamla kaçtı gitti, siz İngilizlerin dediği gibi konsolosluğun şarlatanı olur çıkardım.

If, for example, she has run away with ‎another man, I would be, I think you English say, the laughing stock of the ‎embassy.

 Yalnız, kaza mı yaptığı veya hastaneye mi kaldırıldığı hakkında kendi gizli soruşturmalarını yapan eski arkdaşım Detektif Enspektör Singleton’la gayriresmi  konuştum.

I spoke only unofficially to an old friend of mine, Detective-‎Inspector Singleton, who made his own discreet inquiries as to whether she ‎had been in an accident or taken to hospital.

 Bana, eşimin davranışı icin özel bir neden olabileceğini düşündüğünü ve size gelmemi önerdi.

He told me that he thought ‎there might be a private reason for my wife’s behaviour and suggested I ‎should come to you.”‎

“Anlaşıldı.  O halde Zubkov Bey, size oldukça şahsi birkaç soru zormak zorundayım.

‎“I see. Well Mr. Zubkov, I shall have to ask you some pretty personal ‎questions,”

 Daisy adamın sırtının gerildiğini seyretti ve kaplara kaynar suyu boşalttı.

Daisy watched the man’s back stiffening and poured out the ‎boiling water into the cups.‎

 “Miss Hamilton, ben burda sizin elinizdeyim.

‎“Miss Hamilton, I am here and I am in your hands.”

 Daisy azametli adamın bu kelimeleri muhtemelen hiç bir zaman telaffuz etmemiş olacağını düşündü.

Daisy thought that ‎probably the oak had never pronounced these words before.

 “Size öğrenmek istediğiniz herşeyi anlatacağım.

“I will tell you ‎anything you want to know.

 Bazı sorularınızı tahmin edeyim.

Let me anticipate some of your questions.

Başka bir adamdan hiç haberim yok, aslında karımın neden kaybolduğu konusunda size hiç bir şey söyleyemem.

I have ‎no knowledge of another man, and in fact I can’t tell you anything at all about ‎why my wife has disappeared.”

 Bir an durakladı.

He paused for a moment.

 “Ve evet – onu çok seviyorum ve geri istiyorum.

“And yes, - I love her very much and want her ‎back.” ‎

 Daisy Zubkov Bey’e kahvesini verdikten sonra sandalyesine geri döndü.

Daisy had returned to her seat after giving Mr. Zubkov his instant coffee.

Kabaca konuşan bir adam olduğundan,  Daisy sormaktan çekinmedi: “Sizin başka bir kadınınız var mı?

‎Since he was an abrupt man, Daisy felt free to ask him: “And you have no ‎other women?”‎

 “Hayır.” Azametli adam yumuşamaya başladı ve alt dudağı titredi.

‎“No.” The oak was beginning to crack and his lower lip quivered.‎

 “Pek iyi. Şimdi lütfen bana eşinizi tarif edin.

‎“Good. Now, please give me a description of your wife.”‎

 “Evet, bu fotoğrafı.  Sizde kalabilir, Miss Hamilton.”

‎“Yes, this is a photo of her.You can keep it, Miss Hamilton.”

 Daisy kırk yaşlarında oldukça zeki görünüşlü bir kadının resmini gördü.

Daisy saw the ‎image of a pretty intelligent-looking woman of about forty.

 “Nasıl bir kişidir? Çalışıyor mu?

‎‎“What sort of a person is she? Does she work?”‎

 “Şöyle, öncelikle ismi Valentina, tabii benden çok daha genç ama onsekiz yıldır mutluca evliyiz.

‎“Well, first of all her name is Valentina, of course she is much younger than ‎me but we have been happily married for eighteen years.

 Bir Rus diplomatın kızı ve yetenekli bir dilbilimci – kesinlikle bana benzemiyor.

She is the daughter ‎of a Russian diplomat and an able linguist - not at all like myself.

 Moskova’da dilbilimi çalıştı ve yurt dışına çıkarak ilerletti.

She studied ‎languages at school in Moscow and perfected them by going abroad.

 İngilizce ve Fransızca’yı mükemmel konuşur, Almanca ve birkaç Slavak dilini okur.

She ‎speaks English and French perfectly, she reads German and a couple of ‎Slavonic languages.

 Öyle ki konsolosluğa tercümanlıkta yardımcı olur.

In fact she helps out at the embassy with translations." ‎

 “Hiç çocuğunuz var mı?”

‎“Have you any children?”‎

 “Evet,Rusya’da okullarında başarılı iki kızımız var.

‎“Yes, we have two daughters who do well at school back home in Russia.

Eşimin kayıbıyla hiç bir ilgileri olmadığını kesinleştirmek için onları telefonla aradım fakat beni herşeyin iyi olduğuna ikna ettiler.

I ‎telephoned them to make sure my wife’s disappearance had nothing to do ‎with them, but they both assured me that they were perfectly ok.”‎

 Daisy sütsüz kahvesini yudum yudum bitiriyordu.

Daisy was finishing her black coffee sip by sip.

 Her duyduğunu hazmediyor ve anlamaya çalışıyordu.

She had taken in everything ‎she had heard and was trying to work things out.

 “Ben şunu düşünüyorum, söylediklerinizde samimisiniz ve bütün bu olanın hakkında hiç fikriniz yok” diye özetledi.

‎‎“I think this,” she summarised, “you are sincere in what you say and have no ‎idea why this all happened.

Ama eşinizin niçin açıklamasız, aniden  kaybolduğunu anlamam için bana hiç bir unsur sunmadınız.

But you have given me absolutely no elements to ‎understand why your wife should disappear suddenly with no explanation.” ‎

 Azimetli adam kravatını gevşetti ve Daisy’nin devam etmesi için bekledi.

The oak loosened his tie and waited for Daisy to continue.‎

 “Bu durumda en iyisi yakın zamanda söylediği birşeyin garip gelip gelmediğıni düşünmek ve bana rapor etmek – kimbilir siz buraya gelirken o konsolosluğa yürümüş te olabilir.”

‎“So the best thing to do is to reflect if anything she has said recently seemed ‎strange and report it back to me - for all we know she might have already ‎walked into the embassy while you were coming here.”‎

 Azimetli adam geçici de olsa rahatlar gibi oldu.

The oak seemed temporarily relieved.

 “Miss Hamilton, siz tam  Detektif Enspektör Singleton’ın anlattığı gibisiniz.

“Miss Hamilton, you are just as ‎Detective-Inspector Singleton described.

 Bana hiç boş umut vermediniz.

You have given me no false hopes.

 Konsolosluğa gidip önerdiğiniz gibi yapacağım.

‎I will go back to the embassy and do what you have suggested.

Henüz geri döndüğünü sanmıyorum, aksi takdirde sekreterim beni cep telefonumdan arardı.

I think she ‎hasn't returned yet, otherwise my secretary would have called me on my ‎mobile.

 Ona eşimin İskoçya’da arkadaşlarını ziyaret ettiği üzerine yalan söyledim.

I told her a lie about my wife visiting friends in Scotland.”‎

 “Zubkov Bey, herhangi bir haberiniz olursa lütfen beni gece veya gündüz hemen arayın.”

‎“Mr. Zubkov, if you have any news for me please call me immediately, day or ‎night.”‎

 Gece, hırsızlar işteyken, Daisy cep telefonuna uyandırıldı.

During the night when burglars do their work, Daisy was woken up by her ‎mobile phone.

 “Zubkov konuşuyor, Miss Hamilton.

“Zubkov speaking, Miss Hamilton.

 Eşim geri döndü ama bana ne olup bittiğini söylemeyi reddediyor.

My wife has come back but ‎refuses to tell me what happened.

 Neden kayıp olduğunu sorduğumda yaş içinde kaldı ve ne sorulduysa rededdi.

I asked her about her disappearance and ‎she burst into tears and refused to answer any questions.

 Miss Hamilton, eğer sorgulamakta ısrar edersem beni tekrar terkedeceğinden korkuyorum.

Miss Hamilton, I’m ‎terrified that she may leave me again if I insist too much in questioning her.”‎

 “Zubkov Bey, eşinizin döndüğüne sevindim, fakat, dediğiniz gibi, onu üzerseniz tekrar uçup gidebilir.  Bir düşüneyim....”

‎“Mr. Zubkov, I’m glad your wife has come back, but, as you say, she may ‎take flight again if you upset her. Let me think...”

 Daisy gözlerini ovdu ve kırptı.

Daisy rubbed her eyes and ‎blinked.

“İsterseniz onu takip etmeye çalışırım, fakat bana ne zaman dışarı çıktığını söyleyerek yardım etmelisiniz.”

“I could try following her if you like, but you must help me by telling ‎me when she is going out.”‎

 “Bu, aktif bir kimse olduğundan dolayı bayağı zor fakat eşimin bu öğleden sonra saat dörtte dişçiye gideceğini sanıyorum.

‎“That’s quite difficult, as she is a pretty active person, but I think my wife is ‎going to the dentist’s this afternoon at four o’clock.

 Muhtemelen randevuyu kaçırmaz çünkü yirmi yaş dişiyle sorunu var.

She probably will keep the ‎appointment as she has trouble with a wisdom tooth.”‎

 “Oldu o zaman, bana dişçinin adres ve telefon numarasını verin ve ne yapabilirim göreceğiz.

‎“All right then, give me the address and phone number of the dentist and I’ll ‎see what I can do.”‎

 Daisy’nin saat altıda dişçiyle randevusu kabül edildi.

Daisy had been accepted for an appointment at the dentist’s for six o’clock.

 Saat üç buçukta vardığında resepsiyonist çok şaşırdı ve uzun süre beklemesi gerektiğini söyledi.

‎When she arrived early at three-thirty the receptionist was very surprised and ‎told her she must wait a long time.

 Daisy onu kendisi için farketmeyeceğine ikna etti, büyük bir koltuğa oturdu ve nerdeyse uyudu.

Daisy assured her she didn’t mind, settled ‎down in a huge armchair and nearly fell asleep.

 Yirmi dakika sonra kapı açıldı ve resepsiyonist kırk yaşlarında çok güzel bir bayanı içeri gösterdi.

After about twenty minutes, ‎the door opened and the receptionist showed in a very pretty lady of about ‎forty.

 “Bayan Zubkov, lütfen rahatınıza bakın.

“Mrs. Zubkov, please make yourself comfortable.

 Masada bir takım magazinler var, okumak isterseniz.”

There are some ‎magazines on the table if you want something to read.”‎

 Daisy uyuyor gibi davrandı, bu kısım zor gelmedi ve Valentina Zubkov’u koltuğundan izledi.

Daisy pretended to be sleepy, this part wasn’t difficult, and observed ‎Valentina Zubkov from her armchair.

 Sarışındı, güzel, ince ve kocasının tersine şık giyimliydi.

She was fair-haired, beautifully slim and ‎elegantly dressed, very unlike her husband.

 Yalnızca azcık çekik yeşim renkli gözlerini belirginleştiren makyaj kullanmıştı.

She wore make-up which only ‎enhanced her fascinating slightly slanting emerald -coloured eyes.‎

 Bayan Zubkov düşünceye dalmışçasına yere baktı, sonra çantasından bir gazete küpürü çıkardı ve tekrar tekrar okudu.

Mrs. Zubkov stared at the floor as if lost in thought, then pulled out a ‎newspaper cutting from her bag and read it over and over again.

 Resepsionist döndüğünde sanki bir şeyden suçluluk duymuş gibi gazete küpürünü hemen geri koydu, ve onu muayenehaneye takip etti.

When the ‎receptionist returned she put the newspaper cutting away quickly as though ‎she were guilty of something, and then followed the receptionist into the ‎surgery.‎

 Daisy yalnız kalır kalmaz, merdivenlerden sessizce yola indi.

As soon as Daisy was left alone, she slipped out down the stairs into the ‎street.

 Köşeyi dönünceye kadar yürüdü, küpelerini çıkardı, siyah kadife bir fiyonku çekerek buldu, saçlarını topladı ve gözlüklerini taktı.

She walked until she turned the corner, pulled off her earrings, got out ‎a black velvet bow on a slide, pulled her hair back into a bun and put on a ‎pair of glasses.

 Daisy’nin sık değiştirdiği bir kılık idi.

It was a disguise Daisy often used.

 Sonra alt üst değişebilen ceketini çıkardı, çevirdi ve tekrar giydi.

She then took off her ‎reversible mac, pulled it inside out and put it on again.

 Son rötuş, kol çantasını cebindeki plastik torbaya sakladı.

As a finishing touch, ‎she hid her shoulder bag into a plastic shopper she had kept in her pocket.

 Şimdi görünüşü tamamen değişmişti.

‎By now her appearance had completely changed.

 Daisy kapalı bir dükkanın kapısında uzun süre beklemeye hazırlandı.

Daisy prepared to wait for ‎a long time in the doorway of a shop which had closed.‎

 Esrarengiz Valentina’nın dişçiden çıkıp merdivenlerden inmesi ve kapıdan çıkmasına kadar tam bir saat geçmişti.

It was a full hour before Valentina the mysterious walked out of the dentist’s ‎down the steps and out of the gate.

 Rüya halindeymiş gibi ana cadde yönünde dolaştı.

She seemed in a dream and wandered ‎off in the direction of the High Street.

 Vitrinlere baktı ama ne gördüyse pek ilgisini çekmedi.

She looked in shop windows but didn’t ‎seem interested in what she saw.

 Bir çayevine geldiğinde içeri girdi ve çayla salatalık sandviçi ısmarladı.

As she came across a teashop, she went ‎in and ordered tea and cucumber sandwiches.

 Daisy Valentina’yı gizlice çayhaneye takip etti ve arkasına oturup kek ve çay ısmarladı.

Daisy followed Valentina ‎discreetly into the teashop and sat down behind her, and ordered a plate of ‎cakes and tea.

 Suçlu kadın gazete küpürünü çantasından çıkararak tekrar izlemeye başladı.

The guilty lady pulled out the newspaper cutting once more ‎from her bag and stared at it again.

 Daisy küçük bir kamerayı, takmış olduğu şifon beyaz eşarpla sararak çıkardı, gördü ki kimse bakmıyor, bir iki saniye kalktı ve gazete küpürünün resmini çekti.

Daisy quickly pulled a small camera out ‎of her bag encircling it with the white chiffon scarf she had been wearing, saw ‎that nobody was looking at her, stood up for a couple of seconds and took a ‎photograph of the newspaper cutting.

 Bir süre sonra Bayan Zubkov çayhaneden ayrıldı ve Daisy arkasından takip ediyorken konsolosluğa  doğru yürüdü.

‎After a while Mrs. Zubkov left the teashop and walked back to the embassy ‎with Daisy following behind.

 Bayan Zubkov konsolosluk kapısının arkasında kaybolunca, Daisy yapabileceği en güzel işin eve tren yakalamak ve fotoğrafçı iyi arkadaşı Dirk’in kapısını vurmak olduğuna karar verdi.

As Mrs. Zubkov disappeared behind the ‎embassy gate, Daisy decided the most important thing she could do was to ‎get a train home and knock up her good friend Dirk, who was a ‎photographer.

 “Dirk, seni böyle geç aradığım için kusura bakma ama bana çabuktan bir iş yapabilir misin?

‎‎“Dirk, sorry to bother you so late but could you possibly do me a rush job.

 Benim acilen banyo ettirmem gereken çok önemli bir fotoğraf var.

‎There’s an important photograph here that I need developed as quickly as ‎possible.”‎

 “Biraz geç Daisy, ama senin için olduğundan ofisine bir an önce getireceğim.

‎“It’s a bit late Daisy, but as it’s for you, I’ll bring it round to your office as soon ‎as possible.” ‎

 Dirk bir saat sonra Daisy’nin ofisine bir zarfla geldi.

An hour later Dirk arrived at Daisy’s office with an envelope.

 “Büyütmem gerekti – şimdi küpürde basılı kelimeler mükemmel görünebilir.

“I had to enlarge ‎it - now the words printed in the cutting are perfectly visible.”‎

 Daisy zarfı açtı ve sonunda gazete makalesinde ne yazdığını okuyabildi.

Daisy opened the envelope and at last read what was written in the ‎newspaper article.

 Lord Reginald Fitzgerald’ın zamansız ölümünü bildiriyordu ve cenazesi altı Ekim Pazartesi’ye tayin edilmişti – Valentina’nın kaybolduğu gün!

It announced the untimely death of Lord Reginald ‎Fitzgerald, and that the funeral was fixed for Monday the sixth of October - ‎the very day Valentina disappeared!‎

 Daisy, Lord Fitzgerald hakkında biraz daha öğrenmek için ofisinde unutkan müşterileri tarafından bırakılan bazı gazetelere baktı.

Daisy looked through some newspapers which had been left in her office by ‎forgetful clients to find out more about Lord Fitzgerald.

“İşte burda!”dedi kendisine.

“There it is!” she said ‎to herself.

 ‘Lord Reginal bir at sürme kazasında öldü.

‘Lord Reginald Fitzgerald died in a riding accident.

 Yirmialtı yıldır evliydi.’ Yirmi yaşlarında, uzun saçlı sarışın genç bir adam olan oğlu Paul Valentine’ın resmi de vardı.

He had been ‎married for twenty-six years.’ There was also a picture of his son Paul ‎Valentine Fitzgerald, a young man with longish fair hair, of about twenty.

Oldukça yakışıklı bir gençti – ve gözleri hakkında bir şey vardı..

Hei  ‎was a fairly good-looking youth - and there was something about his eyes...

 “Zubkov Bey, Daisy konuşuyor.  Çözümü buldum sanıyorum.

‎‎“Mr. Zubkov, Daisy speaking. I think I have the solution.

 Beni gelip görebilir misiniz?” Daisy hattın sonundaki gerginliği hissedebiliyordu.

Can you come and ‎see me?” Daisy could sense the tension at the other end of the line.

 “ Bir an önce orda olmaya çalışacağım. Hoşçakal.”

‎‎“I’ll be there as soon as I can. Goodbye.”‎

 Daisy, Zukov Bey geldiğinde halen paket servisi Çin yemeğini yiyordu.

Daisy was still eating her Chinese takeaway meal when Mr. Zubkov arrived.

Azametli adam sanki Daisy’nin ofisindeki sandalyeye düşer gibi oldu.

‎The oak rather fell onto the chair in Daisy’s office.

 Yüzü gergin görülüyordu ama hiç bir şey söylemedi ve oturup Daisy’nin haberlerini rapor etmesini bekledi.

His face looked strained ‎but he said nothing and sat waiting for Daisy to report her news.‎

“Zubkov Bey, size bir hikaye anlatacağım, bir kısmı doğru olabilir veya olmayabilir.

‎“Mr. Zubkov, I’ll tell you a story, maybe some of it’s true, maybe not.

 Sonuna geldiğimde, siz kendiniz karar vereceksiniz.

When I ‎get to the end of it, you will judge for yourself.”

 Azametli adam Daisy’e yalnızca baktı.

The oak just stared at Daisy.‎

 “Yirmi yıl kadar önce zeki, genç bir Rus kızı İngilizce’sini geliştirmek için buraya geldi ve aristokrat üyesi, aslında Lord olan zeki ve gösterişli bir adamla tanıştı.

‎“About twenty years ago a clever young Russian girl, wishing to perfect her ‎knowledge of English, came over here and met an attractive and intelligent ‎man, a member of the aristocracy, a Lord in fact.

 Ne yazık ki adam evli idi, dolayısıyla Rus kızı hamile kalınca iki seçeneği vardı: kürtaj olmak veya bebeği gizlice doğurup hemen sonra evlatlık ettirmek.

Unfortunately the man was ‎already married, so when the Russian girl became pregnant she had only two ‎choices: to undergo a termination, or have the baby secretly and then have it ‎adopted immediately after.

O zamanlar bir Lord’un Rus diplomatı kızıyla ilişkisinin halka bildirilmesi büyük sorunlara neden olurdu.

In that period of history, a Lord having an affair ‎with a Russian diplomat’s daughter would have caused a lot of trouble had it ‎been made public.” ‎

 Azametli adam felç geçirmiş gibi oldu.

The oak seemed paralysed.

Daisy devem etti: “Genç  kadın Lord’un yardımıyla bebeği İngiltere’de gizlice doğurdu, çok inceydi ve hamileliği pek göstermiyordu.

Daisy went on: “The young woman chose to ‎have the baby in England secretly with the help of the Lord, she was very ‎slim and her pregnancy didn’t show much.

 Bebeğin doğumundan sonra, kız acil evlatlık verme izni için bazı kağıtlar imzaladı ve kendi ülkesine döndü.

After the birth of the baby, the girl ‎signed some papers to permit an immediate adoption and returned to her ‎own country.‎

 Şimdi modern günümüze gelelim.

Now let’s come up to modern times.

 Birgün bu Lord ölür ve gazetede oğlunun resmi bulunur.

One day this Lord dies and there is a ‎picture of his son in the newspaper.

 Oğlunun ismi kendi isminin erkek versiyonu.

The son’s name is the masculine version ‎of her own.

 Genç adamın gözleri kendisinin ki gibi çekik.

The young man’s slanting eyes look just like her very own.

 Uzun zamandır kayıp oğlunu bulması lazım.

She ‎must find out if he is her long-lost son.

 İngiliz adam kendi çocuğunu evlat mı edinmişti?

Did the Englishman adopt his own ‎child?

 Ne de olsa karısıyla hiç çocukları yoktu ve belki bu çok arzu ettiği bir oğlan çocuk için tek olası olacaktı.

After all he had no children with his wife and maybe this had been his ‎only opportunity to have the son he desired so much.

 Böylece Valentina cenaze törenine gider ve genç Paul Valentine Fitzgerald’ın kendine çok benzediğini ve oğlu olduğunun farkına varır.

‎So Valentina goes to the funeral and realises that the young Paul Valentine ‎Fitzgerald looks very like herself, and that he must be her son.

 Hiç bulacağı veya göreceğini – hatta kabulleneceğini düşünemediği oğlu.”

The son she ‎thought she would never be able to find or see again - or admit to.”

 Daisy gazete manşeti fotokopisini Zubkov Bey’e verdi.

Daisy ‎handed the photocopy of the newspaper article to Mr. Zubkov.

 Halen oldukça gergin, baktı, sonra daha düzenli nefes almaya başladı ve rahatlamış göründü.

He stared at it, ‎still in great tension, then he took to breathing more regularly and looked ‎relieved.

 “Lütfen bana bir bardak su verin, Miss Hamilton”.

‎‎“Please give me a glass of water, Miss Hamilton.”

 Rus çok susamışçasına içti.

The Russian drank thirstily.

 “Valentina çok çekmiş olsa gerek, fakat bana anlatabilirdi.

‎‎“Valentina must have suffered a lot, but she could have told me.

 Çok kız aynı hatayı yapmıştır.”

Many girls ‎have made the same mistake.”‎

 Zubkov Bey bir kaç dakika düşündü.

Mr. Zubkov thought for a few moments.

 “Size yine açıkça konuşacağım Miss Hamilton.

“I will be frank with you yet again ‎Miss Hamilton.

 Ben en kötüsünü, beni daha genç bir adama terk ettiğini tahmin ettim,”

I imagined the worst, that she had met a much younger man,” ‎

 Zubkov Bey kendi kıyafetlerine baktı,

Mr. Zubkov looked down at his clothes,

 “gösterişli ve daha şık bir adam.”

“an attractive and smarter man.”

 Boğazını temizledi,

He ‎cleared his throat,

 “Ben ve eşim tanışmazdan önce ne olduğu beni ilgilendirmez.

“What happened before my wife and I met, has nothing to ‎do with me.

 Ben ona her yönde yardım etmeye hazırım, şimdi ve her zaman.

I am willing to help her in any way, now and always.

 Bunu ona bir gün söyleyeceğim.”

I will tell her ‎this one day.”‎

 “Ama umarım onu ispiyonlamak için özel detektif tuttuğunuzu söylemeyeceksiniz...”

‎“But I hope you are not going to tell her you employed a private detective to ‎spy on her...”‎

 “Elbette hayır, Miss Hamilton.

‎“No, certainly not, Miss Hamilton.

 Karıma gelip bana sırrını açıncaya kadar hiçbir şey söylemiyeceğim.

I will say nothing to my wife until she comes ‎and confides in me.

 Görünüşüm ve tavrımın biraz heybetli olduğunu biliyorum ama ben başkalarının tahmiın ettiğinden biraz farklıyım.”

I know my appearance and manner is rather imposing ‎but I’m a little different to what people would imagine.” ‎

 Daisy oldukça etkilendi.

Daisy was quite moved.

 “Teşekkür ederim Miss Hamilton, sizin iyiliğinizi her zaman hatırlayacağım.”

‎‎“Thank you Miss Hamilton, I will always remember your kindness.”

 Azimetli adam Daisy’nin elini tuttu ve öptü, sonra gecenin karanlığına kayboldu.

The oak ‎took Daisy’s hand and kissed it, then disappeared out into the darkness of ‎the night.‎

 Aylar sonra, Daisy yeni bir müşterisi hakkında biraz daha bilgi edinmek için sosyete magazinlerini gözden geçirirken Rus konsolosluğu tarafından veri len muhteşem kabul töreni ve örnek misafirlerin listesi hakkındaki manşeti gördü.

Months later, Daisy was sorting through society magazines trying to find out ‎more about a new client of hers, when she came across an article about a ‎magnificent reception given by the Russian embassy and a list of illustrious ‎guests.

 Daisy’nin bulduğu bir misafir özellikle çok ilginçti: Lord Paul Valentine Fitzgerald.

One guest in particular Daisy found very interesting: Lord Paul ‎Valentine Fitzgerald.

 Bay ve Bayan Zubkov’un genç, yeşil gözlü Lord’a gülümser ve konuşurken resmi de vardı.

There was also a picture of Mr. and Mrs. Zubkov smiling ‎and talking to the young green-eyed Lord.

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com