DAISY STORIES HUNGARIAN

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SURPRISE
A meglepetés
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation by: Kinga Kas • Email: 
kasjud@hotmail.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

A meglepetés

The surprise

Dasiy felvette a kagylót, és ismét megpróbált összeköttetésbe lépni az ügyfelével.

Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.

Az ügyfél, bizonyos Frank Baccini – aki egy elektronikai cikkeket forgalmazó áruház tulajdonosa volt – ugyanis nem fizetett ki kétnapi munkát Daisynek.

Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.

Daisynek sikerült kinyomoznia, hol lakik Mr. Baccini tisztességtelen partnere, és most aggódva várta, hogy megérkezzen a csekk.

Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.

Dasiy kezdte úgy gondolni, hogy az ő ügyfele sem igazán tisztességes.

Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.

Egy meglehetősen unott „Jó napot, segíthetek önnek valamiben?” volt a válasz a vonal túlsó oldaláról.

A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.

A hang egy fiatal nőé volt, Frank Baccini titkárnőéé.

It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.

- Mr. Baccinivel szeretnék beszélni.

"I'd like to speak to Mr. Baccini, please."

- Mr. Baccini sajnos nincs a városban.

"Sorry, Mr. Baccini is out of town."

- És mikor jön vissza?

"But when is he coming back?" insisted Daisy.

- Attól tartok, nem tudom én sem.

"I'm afraid I don't know."

- Megmondaná neki, hogy Daisy Hamilton kereste telefonon és hogy sürgősen beszélnem kell vele?

"Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."

- Hát – igen, megmondhatom – hangzott a tökéletesen nemtörődöm válasz.

"Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.

Ez immár a tizedik telefonos beszélgetés volt, amit Daisy lebonyolított az ifjú hölggyel az elmúlt két hét során. Frank Baccini azonban még nem lépett kapcsolatba vele.

This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.

Dasiy mérges volt, és elhatározta, hogy elmegy Mr. Baccini áruházába megnézni, ott van-e a férfi.

Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.

Amikor megérkezett, bekopogtatott az iroda ajtaján.

When she arrived, she knocked on the office door.

Megszólalt Mr. Baccini titkárnőjének monoton hangja: - Jöjjön be.

Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."

- Már több alkalommal is telefonáltam -  a nevem Dasiy Hamilton.

"I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."

- Igazán? És kivel akart beszélni? – kérdezte az ifjú hölgy anélkül, hogy Dasiyre pillantott volna.

"Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.

- Mr. Baccinivel szeretnék beszélni – válaszolta Dasiy.

"I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.

Kezdett egyre inkább agresszívvé válni.

She was becoming even more aggressive.

- Attól tartok, Mr. Baccini nincs bent – mondta a titkárnő a szokott monoton hangon, és tovább olvasta az újságját.

"I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.

Daisy rákiáltott: - Ami sok, az sok! És bevágta az ajtót maga mögött.

Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.

Daisy meglehetősen elkeseredettnek érezte magát.

Daisy felt rather depressed.

- Tudom már, mit fogok tenni – gondolta. – Beugrom Luigihoz egy jó kis banános csónakra.

"I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."

Dasiy szeretett Luigi fagylaltozójában ücsörögni, és közben szívesen csevegett a tulajdonossal is, egy derűlátó olasszal.

Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.

Ahogy Daisy az irodájához vezető képcsőket rótta, már kicsit kevésbé érezte rosszkedvűnek magát az emberekkel kapcsolatban.

As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.

Éppen amikor Daisy levette cipójét, hogy egy kényelmesebb párba bújjon bele, valaki kopogtatott az ajtaján és belépett.

Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.

Egy munkás volt az kezeslábas szerelésben.

It was a workman in overalls.

- Elnézést, hölgyem – ön Miss Dasiy Hamilton? Hová tegyük ezeket itt? – mutatott rá két nagy dobozra a lépcsőházi fordulóban.

"Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.

- igen, én vagyok Dasiy Hamilton, de mit cipelnek ott? Mi van azokban a dobozokban?

"Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"

- A nagyobbikban egy hűtőszekrény, a kisebbikben pedig a capuccino-készítő masina. Jól választott, hölgyem, ezek a kapható legjobb típusok.

"The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."

- De hát én nem rendeltem meg egyiket sem – kiáltott fel Dasiy.

"I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.

- De a maga neve áll a kézbesítési papíron – erősködött a munkás.

"But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.

- Már minden ki van fizetve – csak mondja meg, hová tegyem őket.

"It's all paid for - just tell me where to put them."

Dasiy éppen vissza akarta utasítani az árukat, amikor meglátta Frank Baccinit belépni az ajtón.

Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.

- Miss Hamilton, nagyon sajnálom, hogy nem tudtam elérni.

"Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.

- Remélem, nem haragszik, de észrevettem, hogy nincsen hűtőszekrény az irodájában, és…ez a capuccino-készítő pedig egy kis különlegesség.

I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.

- Ó, mellesleg itt a csekkje a remek munkáért, amit végzett, egy kis plusz pénzzel a kiadásaira.

Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."

Frank Baccini látta, hogy Daisy mennyire meg van lepődve, és hozzátette:

Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:

- Remélem, a titkárnőm felhívta magát. Egy pár hétig távol voltam, nászúton.

"My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

Daisy kezdett magához térni: - Hát, ami azt illeti, nem, nem hívott fel. De így is minden rendben van, Mr. Baccini, nagyon is.

Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


A meglepetés

The surprise

Dasiy felvette a kagylót, és ismét megpróbált összeköttetésbe lépni az ügyfelével.

Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.

Az ügyfél, bizonyos Frank Baccini – aki egy elektronikai cikkeket forgalmazó áruház tulajdonosa volt – ugyanis nem fizetett ki kétnapi munkát Daisynek.

Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.

Daisynek sikerült kinyomoznia, hol lakik Mr. Baccini tisztességtelen partnere, és most aggódva várta, hogy megérkezzen a csekk.

Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.

Dasiy kezdte úgy gondolni, hogy az ő ügyfele sem igazán tisztességes.

Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.

Egy meglehetősen unott „Jó napot, segíthetek önnek valamiben?” volt a válasz a vonal túlsó oldaláról.

A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.

A hang egy fiatal nőé volt, Frank Baccini titkárnőéé.

It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.

- Mr. Baccinivel szeretnék beszélni.

"I'd like to speak to Mr. Baccini, please."

- Mr. Baccini sajnos nincs a városban.

"Sorry, Mr. Baccini is out of town."

- És mikor jön vissza?

"But when is he coming back?" insisted Daisy.

- Attól tartok, nem tudom én sem.

"I'm afraid I don't know."

- Megmondaná neki, hogy Daisy Hamilton kereste telefonon és hogy sürgősen beszélnem kell vele?

"Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."

- Hát – igen, megmondhatom – hangzott a tökéletesen nemtörődöm válasz.

"Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.

Ez immár a tizedik telefonos beszélgetés volt, amit Daisy lebonyolított az ifjú hölggyel az elmúlt két hét során. Frank Baccini azonban még nem lépett kapcsolatba vele.

This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.

Dasiy mérges volt, és elhatározta, hogy elmegy Mr. Baccini áruházába megnézni, ott van-e a férfi.

Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.

Amikor megérkezett, bekopogtatott az iroda ajtaján.

When she arrived, she knocked on the office door.

Megszólalt Mr. Baccini titkárnőjének monoton hangja: - Jöjjön be.

Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."

- Már több alkalommal is telefonáltam -  a nevem Dasiy Hamilton.

"I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."

- Igazán? És kivel akart beszélni? – kérdezte az ifjú hölgy anélkül, hogy Dasiyre pillantott volna.

"Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.

- Mr. Baccinivel szeretnék beszélni – válaszolta Dasiy.

"I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.

Kezdett egyre inkább agresszívvé válni.

She was becoming even more aggressive.

- Attól tartok, Mr. Baccini nincs bent – mondta a titkárnő a szokott monoton hangon, és tovább olvasta az újságját.

"I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.

Daisy rákiáltott: - Ami sok, az sok! És bevágta az ajtót maga mögött.

Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.

Daisy meglehetősen elkeseredettnek érezte magát.

Daisy felt rather depressed.

- Tudom már, mit fogok tenni – gondolta. – Beugrom Luigihoz egy jó kis banános csónakra.

"I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."

Dasiy szeretett Luigi fagylaltozójában ücsörögni, és közben szívesen csevegett a tulajdonossal is, egy derűlátó olasszal.

Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.

Ahogy Daisy az irodájához vezető képcsőket rótta, már kicsit kevésbé érezte rosszkedvűnek magát az emberekkel kapcsolatban.

As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.

Éppen amikor Daisy levette cipójét, hogy egy kényelmesebb párba bújjon bele, valaki kopogtatott az ajtaján és belépett.

Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.

Egy munkás volt az kezeslábas szerelésben.

It was a workman in overalls.

- Elnézést, hölgyem – ön Miss Dasiy Hamilton? Hová tegyük ezeket itt? – mutatott rá két nagy dobozra a lépcsőházi fordulóban.

"Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.

- igen, én vagyok Dasiy Hamilton, de mit cipelnek ott? Mi van azokban a dobozokban?

"Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"

- A nagyobbikban egy hűtőszekrény, a kisebbikben pedig a capuccino-készítő masina. Jól választott, hölgyem, ezek a kapható legjobb típusok.

"The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."

- De hát én nem rendeltem meg egyiket sem – kiáltott fel Dasiy.

"I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.

- De a maga neve áll a kézbesítési papíron – erősködött a munkás.

"But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.

- Már minden ki van fizetve – csak mondja meg, hová tegyem őket.

"It's all paid for - just tell me where to put them."

Dasiy éppen vissza akarta utasítani az árukat, amikor meglátta Frank Baccinit belépni az ajtón.

Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.

- Miss Hamilton, nagyon sajnálom, hogy nem tudtam elérni.

"Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.

- Remélem, nem haragszik, de észrevettem, hogy nincsen hűtőszekrény az irodájában, és…ez a capuccino-készítő pedig egy kis különlegesség.

I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.

- Ó, mellesleg itt a csekkje a remek munkáért, amit végzett, egy kis plusz pénzzel a kiadásaira.

Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."

Frank Baccini látta, hogy Daisy mennyire meg van lepődve, és hozzátette:

Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:

- Remélem, a titkárnőm felhívta magát. Egy pár hétig távol voltam, nászúton.

"My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

Daisy kezdett magához térni: - Hát, ami azt illeti, nem, nem hívott fel. De így is minden rendben van, Mr. Baccini, nagyon is.

Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com