DAISY STORIES YORUBA

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SEARCH FOR LORNA

A n W Lorna
THE DAISY STORIES by Crystal Jones 1995-2018

.Translation volunteered by: Olofa Adedamola
Emails:
 olofaisrael@yahoo.com  olofaisrael@gmail.com

WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!


A n W Lorna

The search for Lorna

 Deesi Hamitin jẹ ọtẹlẹmuyẹ.

Daisy Hamilton was a private detective.

 Ọmọ ọgbọn ni i se t ọdun meji sẹhin ti ti d ọtẹlẹmuyẹ.

She was thirty years old and had been a detective for the past two years.

 Ni araarọ, yoo kọri si ibi-isẹ rẹ lati se ireti p lati ori ẹrọ ibanisọrọ tabi ki s ilẹkun fun awọn onbr ti wọn nl ọya rẹ.

Every morning she went to her office to wait for phone calls or open the door to clients needing her services.

 Deesi k ti i fi bẹẹ jẹ mimọ sibẹ sugbọn lẹẹkọọkan ni awọn eniyan maa n p sori aago lati ipasẹ polw ọja ti se si inu iwe irohin.

Daisy wasn't very well known yet but occasionally people telephoned her from the advertisement she had put in the local newspaper.

 Ni aarọ ọjọ kan ni bi aago mọkanla ẹnikan kn ilẹkun ọọfisi rẹ

One morning at about eleven o'clock someone knocked on her office door.

 Obinrin sisanra kan ti wọ ọja onrun y ọrun rẹ po ni.

It was a fat lady who wore a fur around her neck.

 Hẹlo, bawo ni mo se l jẹ iranwọ fun yin? ni Deesi beere lọwọ rẹ. Ẹ jọwọ ẹ w jk.

"Hello, can I help you?" Daisy asked the lady. "Please come and sit down."

 Bẹẹ kk ni! Mo nl iranlọwọ ni yjyj. 

"Oh yes indeed! I need your help desperately.

 Lorna eyi kekere mi ti poora o. Emi k mọ nnkan ti mo fẹ se o.

Lorna, my little one has disappeared. I don't know what to do."

 Deesi fi ife kọọfi kan lọ arabinrin naa s ly lẹkunrẹrẹ.

Daisy offered the fat lady a cup of instant coffee and awaited the details.

 Obinrin titobi yii jokoo wọọ, s gb apamọwọ nla rẹ pupa k or tbl Deesi.

The fat lady sat down heavily and put her large red leather handbag on Daisy's desk.

  Ẹ jọwọ ẹ sọ bi gbogbo rẹ se jẹ fun mi Iyaafin .. ?

"Please tell me everything - Mrs. ...?"

 Iyaafin Edwina Họmfiris ni orukọ mi. y mi n j k wọn m lọ beere ow lọwọ mi Ẹmi mi k balẹ pe wọn ti j gb lọ!

"Mrs. Edwina Humphries is my name. I am afraid they will ask me for money - I'm afraid Lorna has been kidnapped!"

 Eyi buru o, Iyaafin Họmfirisi. Se Ọgbẹni Họmfirisi pẹlu ni r kan naa pe n se ni wọn ti j gb lọ?

"That's terrible, Mrs. Humphries. Does Mr. Humphries, too, think Lorna has been kidnapped?"

 Ọkọ mi k fihn pe kn oun  rara boya  wọn ti j Lorna gb lọ tabi bẹẹ kọ

"My husband is not interested if Lorna has been kidnapped or not!"

 Lootọ, Iyaafin Họmfirisi? Amọ se ọkọ rẹ ni baba Lorna gan gan?

"Really, Mrs. Humphries? But is your husband Lorna's real father?"

Iyaafin Họmfirisi dahun pe Emi k mọ ohun ti o n sọ. A jọ parapọ r Lorna ni,

"I don't know what you mean. We bought Lorna together," replied Mrs. Humphries.

 Ẹ r.. Iyaafin Họmfirisi, eyi k bfin mu, se o mọ.

"You bought ............Mrs. Humphries, that's illegal, you know."

 Rara, bẹẹ kọ, ni India kọ!

"No it isn't, not in India!"

Ẹ r Lorna ni India?

"You bought Lorna in India?"

 Bẹẹ kuku ni! Ki i si fi ẹgbẹ mi silẹ ni gbogbo gb.,se o mọ.

"Yes indeed! And she always keeps me great company, you know."

 Iyaafin Họmfirisi s apamọwọ nla rẹ lati f nuj plb jde.

Mrs. Humphries opened her huge leather bag to pull out a handkerchief.

 Pẹlu ibẹrubojo Lorna r ti ẹda afyf wọ jade lati inu apamọwọ yii.

With horror Daisy saw a wiggling creature come out of that bag.

Deesi pariwo, Iyaafin Họmfirisi yn kini yẹn dn kiakia!

"Mrs. Humphries - move that away immediately!" screamed Daisy.

 Iyaafin Họmfirisi wi peKini, Lorna o Mo ti r ọ ni igbẹhin! Inu apamọwọ mi o sapamọ si iwọ ọmọ ti ki i gbọran yii!

"What? Oh Lorna - I've found you at last!" said Mrs. Humphries."You hid in my bag - you naughty girl!"

 Iyaafin Họmfirisi, Abi Lorna ni yii?

"Mrs. Humphries. This is Lorna?"

 Bẹẹ ni, ej ipad Bengali wa. O seun o, ontmi. Rara o, emi k r pe mo tun nl ọya rẹ mọ!

"Yes, our Bengali swamp snake. Oh thank you my dear. No, I don't think I need your services any longer!"

 Bi Deesi ti n ti ilẹkun mọ Iyaafin Họmfirisi, o fi le ọkan rẹ lati kọ ọ sinu ipolowo inu iwe irohin naa pe: ww ẹranko tabi ej k si lara isẹ wa.

As Daisy shut the door after Mrs. Humphries, she made a mental note to write in the advertisement: no animals, no snakes.

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


A n W Lorna

The search for Lorna

 Deesi Hamitin jẹ ọtẹlẹmuyẹ.

Daisy Hamilton was a private detective.

 Ọmọ ọgbọn ni i se t ọdun meji sẹhin ti ti d ọtẹlẹmuyẹ.

She was thirty years old and had been a detective for the past two years.

 Ni araarọ, yoo kọri si ibi-isẹ rẹ lati se ireti p lati ori ẹrọ ibanisọrọ tabi ki s ilẹkun fun awọn onbr ti wọn nl ọya rẹ.

Every morning she went to her office to wait for phone calls or open the door to clients needing her services.

 Deesi k ti i fi bẹẹ jẹ mimọ sibẹ sugbọn lẹẹkọọkan ni awọn eniyan maa n p sori aago lati ipasẹ polw ọja ti se si inu iwe irohin.

Daisy wasn't very well known yet but occasionally people telephoned her from the advertisement she had put in the local newspaper.

 Ni aarọ ọjọ kan ni bi aago mọkanla ẹnikan kn ilẹkun ọọfisi rẹ

One morning at about eleven o'clock someone knocked on her office door.

 Obinrin sisanra kan ti wọ ọja onrun y ọrun rẹ po ni.

It was a fat lady who wore a fur around her neck.

 Hẹlo, bawo ni mo se l jẹ iranwọ fun yin? ni Deesi beere lọwọ rẹ. Ẹ jọwọ ẹ w jk.

"Hello, can I help you?" Daisy asked the lady. "Please come and sit down."

 Bẹẹ kk ni! Mo nl iranlọwọ ni yjyj. 

"Oh yes indeed! I need your help desperately.

 Lorna eyi kekere mi ti poora o. Emi k mọ nnkan ti mo fẹ se o.

Lorna, my little one has disappeared. I don't know what to do."

 Deesi fi ife kọọfi kan lọ arabinrin naa s ly lẹkunrẹrẹ.

Daisy offered the fat lady a cup of instant coffee and awaited the details.

 Obinrin titobi yii jokoo wọọ, s gb apamọwọ nla rẹ pupa k or tbl Deesi.

The fat lady sat down heavily and put her large red leather handbag on Daisy's desk.

  Ẹ jọwọ ẹ sọ bi gbogbo rẹ se jẹ fun mi Iyaafin .. ?

"Please tell me everything - Mrs. ...?"

 Iyaafin Edwina Họmfiris ni orukọ mi. y mi n j k wọn m lọ beere ow lọwọ mi Ẹmi mi k balẹ pe wọn ti j gb lọ!

"Mrs. Edwina Humphries is my name. I am afraid they will ask me for money - I'm afraid Lorna has been kidnapped!"

 Eyi buru o, Iyaafin Họmfirisi. Se Ọgbẹni Họmfirisi pẹlu ni r kan naa pe n se ni wọn ti j gb lọ?

"That's terrible, Mrs. Humphries. Does Mr. Humphries, too, think Lorna has been kidnapped?"

 Ọkọ mi k fihn pe kn oun  rara boya  wọn ti j Lorna gb lọ tabi bẹẹ kọ

"My husband is not interested if Lorna has been kidnapped or not!"

 Lootọ, Iyaafin Họmfirisi? Amọ se ọkọ rẹ ni baba Lorna gan gan?

"Really, Mrs. Humphries? But is your husband Lorna's real father?"

Iyaafin Họmfirisi dahun pe Emi k mọ ohun ti o n sọ. A jọ parapọ r Lorna ni,

"I don't know what you mean. We bought Lorna together," replied Mrs. Humphries.

 Ẹ r.. Iyaafin Họmfirisi, eyi k bfin mu, se o mọ.

"You bought ............Mrs. Humphries, that's illegal, you know."

 Rara, bẹẹ kọ, ni India kọ!

"No it isn't, not in India!"

Ẹ r Lorna ni India?

"You bought Lorna in India?"

 Bẹẹ kuku ni! Ki i si fi ẹgbẹ mi silẹ ni gbogbo gb.,se o mọ.

"Yes indeed! And she always keeps me great company, you know."

 Iyaafin Họmfirisi s apamọwọ nla rẹ lati f nuj plb jde.

Mrs. Humphries opened her huge leather bag to pull out a handkerchief.

 Pẹlu ibẹrubojo Lorna r ti ẹda afyf wọ jade lati inu apamọwọ yii.

With horror Daisy saw a wiggling creature come out of that bag.

Deesi pariwo, Iyaafin Họmfirisi yn kini yẹn dn kiakia!

"Mrs. Humphries - move that away immediately!" screamed Daisy.

 Iyaafin Họmfirisi wi peKini, Lorna o Mo ti r ọ ni igbẹhin! Inu apamọwọ mi o sapamọ si iwọ ọmọ ti ki i gbọran yii!

"What? Oh Lorna - I've found you at last!" said Mrs. Humphries."You hid in my bag - you naughty girl!"

 Iyaafin Họmfirisi, Abi Lorna ni yii?

"Mrs. Humphries. This is Lorna?"

 Bẹẹ ni, ej ipad Bengali wa. O seun o, ontmi. Rara o, emi k r pe mo tun nl ọya rẹ mọ!

"Yes, our Bengali swamp snake. Oh thank you my dear. No, I don't think I need your services any longer!"

 Bi Deesi ti n ti ilẹkun mọ Iyaafin Họmfirisi, o fi le ọkan rẹ lati kọ ọ sinu ipolowo inu iwe irohin naa pe: ww ẹranko tabi ej k si lara isẹ wa.

As Daisy shut the door after Mrs. Humphries, she made a mental note to write in the advertisement: no animals, no snakes.

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org    www.englishgratis.com    www.20ore.com    www.scuolitalia.com