DAISY STORIES FINNISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SURPRISE
Yllätys
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation volunteered by: Irja Frank • Email: 
irja@aerohydro.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Yllätys

The surprise

Daisy tarttui kuulokkeeseen ja yritti taas kerran asiakkaansa numeroa.

Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.

Hänen asiakkaansa, eräs Frank Baccini, sähkotavaraliikken omistaja, ei ollut maksanut Daisyn laskua kahden päivän työstä.

Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.

Daisy oli ottanut selville, missä herra Baccinin epärehellinen liikekumppani nykyään asui, ja odotti huolestuneena shekkiään.

Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.

Daisy alkoi jo uskoa, että hänen asiakkaansakin oli epärehellinen.

Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.

Erittäin kyllästynyt ääni vastasi langan toisessa päässä, “Haloo, voinko auttaa?”

A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.

Nuoren naisen ääni kuului Frank Baccinin sihteerille.

It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.

“Haluaisin puhua herra Baccinin kanssa.”

"I'd like to speak to Mr. Baccini, please."

“Valitan, mutta herra Baccini on matkoilla.”

"Sorry, Mr. Baccini is out of town."

“Mutta koska hän tulee takaisin?” Daisy ei antanut periksi.

"But when is he coming back?" insisted Daisy.

“En tiedä, valitettavasti.”

"I'm afraid I don't know."

“Olkaa hyvä ja sanokaa hänelle, että Daisy Hamilton soitti ja että hänellä on kiireellistä asiaa.”

"Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."

“No, voinhan minä”, oli täysin välinpitämätön vastaus.

"Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.

Tämä oli kymmenes kerta viimeisen kahden viikon aikana kun Daisy oli soittanut tälle nuorelle naiselle, mutta Frank Baccini ei ollut vieläkään ottanut yhteyttä häneen.

This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.

Daisy oli vimmoissaan ja päätti lähteä herra Baccinin liikkeeseen katsomaan, oliko hän siellä.

Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.

Saapuessaan hän naputti toimiston ovelle.

When she arrived, she knocked on the office door.

Herra Baccinin sihteeri vastasi yksitoikkoisella äänellään: “Sisään.”

Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."

“Olen soittanut useita kertoja – nimeni on Daisy Hamilton.”

"I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."

“Niinkö? Ketä Te halusitte tavata?” nuori nainen tiedusteli vilkaisemattakaan Daisyä.

"Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.

“Haluan tavata herra Baccinia”, Daisy vastasi.

"I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.

Hän alkoi käydä yhä riidanhaluisemmaksi.

She was becoming even more aggressive.

“Hän ei taida olla paikalla”, vastasi sihteeri tavanomaisella yksitoikkoisella äänellään ja jatkoi lehtensä lukemista.

"I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.

“Nyt riittää!” huusi Daisy ja paukautti oven kiinni mennessään.

Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.

Daisyllä oli masentunut olo.

Daisy felt rather depressed.

“Nyt tiedän mitä teen”, hän ajatteli. “Menen Luigille ja syön ihanan jäätelöannoksen banaanin ja kermavaahdon kera.”

"I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."

Daisystä oli hauskaa istua Luigin jäätelöbaarissa ja jutella sen omistajan, positiivisesti ajattelevan italialaisen kanssa.

Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.

Astuessaan portaat ylös toimistoonsa Daisy ei ollut enää aivan yhtä vihoissaan ihmiskuntaa kohtaan.

As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.

Daisy oli juuri vaihtamassa jalkoihinsa mukavampia kenkiä, kun joku naputti ovelle ja käveli sisään

Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.

Se oli haalaripukuinen työmies.

It was a workman in overalls.

“Anteeksi neiti – oletteko Te neiti Daisy Hamilton? Mihin nämä pannaan?” mies osoitti kahta suurta laatikkoa porraskäytävässä.

"Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.

“Kyllä minä olen Daisy Hamilton, mutta mitä Teillä siinä on – mitä noissa laatikoissa on?”

"Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"

“Isossa on jääkaappi ja pienemmässä on cappuccino-keitin. Hyvin olette valinnutkin, nämä ovat parasta laatua.”

"The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."

“En ole tilannut kumpaakaan”, huudahti Daisy.

"I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.

“Mutta toimituslapussa on Teidän nimi!” mies vakuutti.

"But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.

Kaikki on maksettu – sanokaa vain mihin ne pannaan.”

"It's all paid for - just tell me where to put them."

Daisy aikoi juuri kieltäytyä ottamasta tavaroita vastaan, kun hän näki Frank Baccininkin astuvan ovesta sisään.

Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.

“Neiti Hamilton. Olen kovasti pahoillani, etten ole ottanut yhteyttä.

"Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.

Toivottavasti ette ota pahaksenne, mutta olin huomannut, ettei Teillä ole jääkaappia toimistossanne ja… tämä cappuccino-keitin on pieni erikoisuutemme.

I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.

Oi, tässä on muuten shekki erinomaisesta työstänne ja vähän ylimääräistäkin kuluistanne.”

Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."

Frank Baccini näki, että Daisy oli hämmästynyt ja lisäsi:

Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:

“Soittihan sihteerini sentään Teille, vai kuinka? Olin pari viikkoa poissa, häämatkalla.”

"My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

Daisy oli jo toipunut, “No, ei hän tainnut soittaa – mutta ei se mitään, herra Baccini!”

Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

 

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Yllätys

The surprise

Daisy tarttui kuulokkeeseen ja yritti taas kerran asiakkaansa numeroa.

Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.

Hänen asiakkaansa, eräs Frank Baccini, sähkotavaraliikken omistaja, ei ollut maksanut Daisyn laskua kahden päivän työstä.

Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.

Daisy oli ottanut selville, missä herra Baccinin epärehellinen liikekumppani nykyään asui, ja odotti huolestuneena shekkiään.

Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.

Daisy alkoi jo uskoa, että hänen asiakkaansakin oli epärehellinen.

Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.

Erittäin kyllästynyt ääni vastasi langan toisessa päässä, “Haloo, voinko auttaa?”

A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.

Nuoren naisen ääni kuului Frank Baccinin sihteerille.

It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.

“Haluaisin puhua herra Baccinin kanssa.”

"I'd like to speak to Mr. Baccini, please."

“Valitan, mutta herra Baccini on matkoilla.”

"Sorry, Mr. Baccini is out of town."

“Mutta koska hän tulee takaisin?” Daisy ei antanut periksi.

"But when is he coming back?" insisted Daisy.

“En tiedä, valitettavasti.”

"I'm afraid I don't know."

“Olkaa hyvä ja sanokaa hänelle, että Daisy Hamilton soitti ja että hänellä on kiireellistä asiaa.”

"Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."

“No, voinhan minä”, oli täysin välinpitämätön vastaus.

"Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.

Tämä oli kymmenes kerta viimeisen kahden viikon aikana kun Daisy oli soittanut tälle nuorelle naiselle, mutta Frank Baccini ei ollut vieläkään ottanut yhteyttä häneen.

This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.

Daisy oli vimmoissaan ja päätti lähteä herra Baccinin liikkeeseen katsomaan, oliko hän siellä.

Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.

Saapuessaan hän naputti toimiston ovelle.

When she arrived, she knocked on the office door.

Herra Baccinin sihteeri vastasi yksitoikkoisella äänellään: “Sisään.”

Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."

“Olen soittanut useita kertoja – nimeni on Daisy Hamilton.”

"I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."

“Niinkö? Ketä Te halusitte tavata?” nuori nainen tiedusteli vilkaisemattakaan Daisyä.

"Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.

“Haluan tavata herra Baccinia”, Daisy vastasi.

"I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.

Hän alkoi käydä yhä riidanhaluisemmaksi.

She was becoming even more aggressive.

“Hän ei taida olla paikalla”, vastasi sihteeri tavanomaisella yksitoikkoisella äänellään ja jatkoi lehtensä lukemista.

"I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.

“Nyt riittää!” huusi Daisy ja paukautti oven kiinni mennessään.

Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.

Daisyllä oli masentunut olo.

Daisy felt rather depressed.

“Nyt tiedän mitä teen”, hän ajatteli. “Menen Luigille ja syön ihanan jäätelöannoksen banaanin ja kermavaahdon kera.”

"I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."

Daisystä oli hauskaa istua Luigin jäätelöbaarissa ja jutella sen omistajan, positiivisesti ajattelevan italialaisen kanssa.

Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.

Astuessaan portaat ylös toimistoonsa Daisy ei ollut enää aivan yhtä vihoissaan ihmiskuntaa kohtaan.

As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.

Daisy oli juuri vaihtamassa jalkoihinsa mukavampia kenkiä, kun joku naputti ovelle ja käveli sisään

Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.

Se oli haalaripukuinen työmies.

It was a workman in overalls.

“Anteeksi neiti – oletteko Te neiti Daisy Hamilton? Mihin nämä pannaan?” mies osoitti kahta suurta laatikkoa porraskäytävässä.

"Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.

“Kyllä minä olen Daisy Hamilton, mutta mitä Teillä siinä on – mitä noissa laatikoissa on?”

"Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"

“Isossa on jääkaappi ja pienemmässä on cappuccino-keitin. Hyvin olette valinnutkin, nämä ovat parasta laatua.”

"The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."

“En ole tilannut kumpaakaan”, huudahti Daisy.

"I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.

“Mutta toimituslapussa on Teidän nimi!” mies vakuutti.

"But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.

Kaikki on maksettu – sanokaa vain mihin ne pannaan.”

"It's all paid for - just tell me where to put them."

Daisy aikoi juuri kieltäytyä ottamasta tavaroita vastaan, kun hän näki Frank Baccininkin astuvan ovesta sisään.

Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.

“Neiti Hamilton. Olen kovasti pahoillani, etten ole ottanut yhteyttä.

"Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.

Toivottavasti ette ota pahaksenne, mutta olin huomannut, ettei Teillä ole jääkaappia toimistossanne ja… tämä cappuccino-keitin on pieni erikoisuutemme.

I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.

Oi, tässä on muuten shekki erinomaisesta työstänne ja vähän ylimääräistäkin kuluistanne.”

Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."

Frank Baccini näki, että Daisy oli hämmästynyt ja lisäsi:

Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:

“Soittihan sihteerini sentään Teille, vai kuinka? Olin pari viikkoa poissa, häämatkalla.”

"My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

Daisy oli jo toipunut, “No, ei hän tainnut soittaa – mutta ei se mitään, herra Baccini!”

Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com