DAISY STORIES POLISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
A MATTER FOR JUSTICE

Rzecz sprawiedliwości

THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

Translation volunteered by: Iwona Franczak  • Email: iwonafranczak@hotmail.com

 Rzecz sprawiedliwości

A MATTER FOR JUSTICE

 Dość nieatrakcyjna kobieta weszła do biura. A rather unattractive woman entered the office.

Miała twarz bez wyrazu i przenoszone beżowe okulary.

She had an inexpressive face and wore out-of-date beige glasses.
Jej filcowy kapelusz wyglądał jakby był nałożony agresywnie i jej luźno stylowany brązowy zimowy płaszcz powodował, że wyglądała na grubszą niż pewnie była. Her felt hat looked as though it had been pulled on aggressively and her loose-styled brown winter coat made her look fatter than she probably was.

Czy to Pan Victors?” zapytała otwarcie, kładąc swoją ogromną torbę na jego biurku.

Are you Mr. Victors?” she asked bluntly, plonking down her large  handbag on his office table.
Pan Victors, który był raczej niskim choć atrakcyjnym mężczyzną po czterdziestce, próbował wykorzystać swój urok na kobiecie. Mr. Victors, who was a rather short but attractive man in his late forties, tried his charm out on the woman.
Tak, proszę Pani. Yes, madam.
Musi Pani być tą kobietą, która zadzwoniła do mnie wczoraj by umówić się na spotkanie…a…” Mężczyzna szukał wśród papierów na swoim biurku, “ O tak, Pani Abbot, czyż nie?” You must be the lady who telephoned yesterday for an appointment…er…” The man searched through some papers on his desk, “Ah yes, Miss Abbot, isn’t it?” 
Tak. Yes.

Przyszłam w sprawie inwestycji w nieruchomości lokalowe.

I’ve come about that housing estate investment.

Gdzie dokładnie będzie budynek?”

Where exactly will it be built?”

W Grecji, na wyspie Circe.

In Greece on the Island of Circe.

Z pewnością czytała Pani w ogłoszeniu, że będą to tylko luksusowe mieszkania ze wszystkimi udogodnieniami.”

As you probably read in the ad, they’ll all be luxury flats with every mod con.”

Więc może mnie Pan zapewnić, że to jest dobra inwestycja?” Zapytała kobieta.

So you can assure me it’s a good investment?” The woman asked.

Niech Pani spojrzy na to w ten sposób.

Look, let’s put it this way.

To jest moje ostanie jedyne wolne mieszkanie.

I’ve got just this one left.
Pewna para małżenska powiedziała mi dzisiaj rano przez telefon, że była zainteresowana, ale jeszcze ich nie było wiec jeśli chce Pani to mieszkanie, lepiej niech Pani podejmie szybką decyzję!” A married couple said they were interested on the phone this morning but haven’t been in yet, so if you want it you’d better make a quick decision!”

Kobieta wygladała jakby trochę złagodniała.

The woman seemed to soften a little.
No cóż, zawsze chciałam spędzić swoje wakacje w Grecji. Well, I’ve always wanted to spend my holidays in Greece.

Jeśli poda mi Pan dokładną kwotę na zaliczkę, mogę wypisać Panu czek.”

If you tell me the exact amount of the down payment I can write you out a cheque for it.”
Wspaniale, Pani Abbot. Splendid, Miss Abbot.

Podpisze Pani najpierw ten formularz żebyśmy załatwili robotę papierkową przy jednym podejściu?”

Will you sign this form first of all so we can get all the paperwork over all in one go?”
Oczywiście.  “Certainly.

Niech mi Pan tylko pozwoli na ten formularz spojrzeć…” powiedziała Pani Abbot przyglądając się kartce przez jej ogromne beżowe okulary.

Let me just have a look at it…” said Miss Abbot peering through her large beige glasses at the sheet of paper.

Właśnie wtedy nagle otworzyły się drzwi do biura i wszedł mężczyzna z kobietą.

Just then the office door opened suddenly and a man and a woman came in.
Kobieta, która była rozrosła i wyraźnie afrykańskiego pochodzenia, przedstawiła swoją policyjną odznakę. The woman, who was robust and clearly of African extraction, produced her police identification.

W porządku Harry, ponownie ze swoją starą grą, czyż nie?

OK Harry, up to the old game again, are we?

Jak masz na imię tym razem?”

What’s your name this time?”
Pani Abbot wpatrywała się przez swoje grube okulary. Miss Abbot stared through her thick glasses.

Inspektor Quashie!” powiedział Harry podnosząc się ze swojego krzesła i wygladając na bardzo przestraszonego.

Inspector Quashie!” said Harry getting up from his chair and looking very scared.
Nie ponownie! Not again!
Nic nie zrobiłem. I haven’t done anything.

Dyskutowałem właśnie na temat interesu z tą Panią…a…Panią Abbot!”

I was just discussing a business matter with this lady… er… Miss Abbot!”
Przykro mi Pani Abbot, będziemy musieli spisać Pani zeznanie na komisariacie!” Inspektor Quashie uśmiechnęła się do kobiety. Sorry Miss Abbot, we’ll be needing your statement down at the station!” Inspector Quashie smiled at the woman.
Wygląda na to,że pojawiliśmy sie w samą porę!” It seems we got here just in time!”

Pan Victors czy też Harry wyglądał przerażony.

Mr. Victors or Harry looked horrified.
Widzę. I see.
Zostałem podszyty!” I’ve been stitched up!”
Inspektor Quashie skinęła głową. Inspector Quashie nodded.

Nie ma potrzeby protestować, Harry, zostałeś przyłapany.

It’s useless protesting, Harry, you’ve been nicked.
Chodźmy wszyscy na komisariat!” Let’s all get down to the station!”
Pani Abbot czekała aż Harremu nałożono kajdanki i wysłano go radiowozem po czym wyciągnęła podsłuch z pod swojego płaszcza, który policja włożyła na nią wcześniej tego dnia. Miss Abbot waited for Harry to be handcuffed and sent off in a police car and then removed the “wire” inside her coat the police had put on her earlier that day.
Po tym, zdjęła swoje brzydkie okulary, kapelusz, i swój ogromny brązowy płaszcz by ujawnić że była ubrana w czarną marynarkę i spódnicę. After that, she took off her ugly glasses, her hat, and the huge brown coat to reveal that she was wearing a smart black jacket and skirt.

Szczerze Daisy, kiedy otworzyliśmy drzwi do biura nie rozpoznaliśmy cię wcale!

Honestly Daisy, when we opened the office door I didn’t recognise you at all!

Wyglądałaś okropnie w tym brązowym płaszczu!” powiedziała Inspektor Quashie.

You looked terrible in that brown coat!” said Inspector Quashie.
Daisy uśmiechnęła się szeroko. Daisy grinned. 

Na komisariacie policji Daisy została zaproszona by obserwować przesłuchanie Harrego zza specjalnego szklanego okna.

At the police station Daisy was invited to watch Harry being questioned from behind a special glass window.
Spójrz Harry, tak jak jestem pewna że nazywam się Amelia Quashie”, powiedziała inspektor z przyjacielskim uśmiechem, “ dostaniesz kolejne cztery albo pięć lat!”. Inspektor Quashie miała tendencję do mówienia najstraszliwszych rzeczy w najbardziej przyjemny sposób. Look Harry, as sure as my name is Amelia Quashie,” the inspector said with a friendly smile, “you’ll be going down for another four or five years!” Inspector Quashie had a way of saying the most dreadful things in a seemingly pleasant way.
Inspektorze, próbujesz zawsze mnie przyłapać, ale ja nic nie zrobiłem!” zaprotestował Harry. Inspector, you’re always trying to nail me but I haven’t done anything!” protested Harry.

Przyznaję, że miałem rozmowę z tą Panią na temat mieszkania ale…”

I admit I was having a conversation with that lady about a flat but…”
Tak”, Inspektor Quashie przytaknęłą głową, “ na temat mieszkania, które nigdy nie istniało. Yes,” Inspector Quashie nodded, “about a flat that doesn’t exist and will never exist.

Ale wziąłeś pieniądze od tego biednego mężczyzny, który nie rozumiał w co się wkopywał.

But you did take money from a poor old man who didn’t understand what he was letting himself in for.

Pamiętasz tego delikatnego starszego obywatela, Pana Duncan Thorton , którego zakręciłeś by dał ci pięć tysięcy funtów?” Uśmiechająca się policjantka powiedziała dość czarująco.

Remember that gentle senior citizen, Mr. Duncan Thornton you conned into giving you five thousand pounds?” The smiling police-woman said quite charmingly.

Harry wyglądał spięty ale nie odpowiedział.

Harry looked tense but didn’t reply.
Z drugiej strony, jeśli pomożesz nam z małą informacją o swoim przyjacielu..może będziemy w stanie przekonać sędziego, że oddając pieniądze Panu Thorton, zdałeś sobie sprawę, że twoje złe poczynania powinny być rozważane jako rzecz przeszłości. On the other hand, if you helped us with a little information about a friend of yours… we might be able to convince the judge that as you are giving all the money back to Mr. Thornton, you have realised that your old evil ways are to be considered a thing of the past.

Oczywiście, pozostaje pytanie pozwu Pani Abbot, kobiety którą próbowałeś przekabacić jak przyjechaliśmy.

Of course, there remains the question of Miss Abbot’s complaint, the lady you were trying to con when we arrived.

Jeśli możesz ją przekonać by nie wnosiła pozwu...”

If I can persuade her not to go ahead…”
Harry przerwał, “Och, w porządku, Inspektorze. Harry interrupted, “Oh, alright, Inspector.
Tylko powiedz mi co chesz ode mnie!” Just tell me what it is you want from me!”
Harry, będę z tobą szczera”, Inspektor Quashie kontynuowała pięknym modulowanym głębokim głosem,” wyłożę wszystkie karty na stół i jeśli nie chcesz nam pomóc, będę musiała zostawić cię na pastwę losu!”  “Harry, I’ll be honest with you,” Inspector Quashie continued in her beautifully modulated deep voice, “I’ll put all my cards on the table and if you don’t want to help us I’ll just have to leave you to your fate!”

Inspektorze – proszę mi powiedzieć!” nalegał teraz pocący się Harry.

Inspector – please tell me!” insisted the now sweating Harry.

Chcę…Coffee Anderson!” wyjawiła Inspektor Quashie.

I want… Coffee Anderson!” revealed Inspector Quashie.
Aaa…,” wypluł Harry. Ccc…,” Harry spluttered.
Coffee Anderson! Coffee Anderson!
Musi Pani żartować!” You must be joking!”
Nie, nie żartuję!” No, I’m not!

Jak wiesz ma przezwisko Coffee dzięki swojemu uzależnieniu od kawy, ale jego prawdziwa moc to dawanie innym ludziom uzależnienia, od białego proszku!”

As you know, he is nicknamed Coffee owing to his coffee addiction but his real forte is giving other people an addiction, a white-powdered one!”

Harry zrobił się bardziej napięty i pokiwał swoją głową agresywnie.

Harry became even more tense and shook his head violently.

Inspektor Quashie uśmiechnęła się do niego.

Inspector Quashie smiled at him again.
Nie martw się, Harry. Don’t worry, Harry.
Jeśli mi nie pomożesz, będę musiała nie co dłużej naciskać na tego Pana, i będę. If you won’t help me, I’ll just need a little longer to nail that gentleman, but I will.

Ale szkoda ciebie pomimo to,“ powiedziała wyglądająca na sympatyzującą Inspektor wstając i przygotowywując się do opuszczenia pokoju.

Pity about you, though,” said the seemingly sympathetic Inspector getting up ready to leave the room.

Harry oddetchnął glęboko tak jakby to był jego ostatni oddech.

Harry heaved a big breath as though it were his last.
Złapałaś mnie dokładnie gdzie chciałaś, Inspektorze. If you won’t help me, I’ll just need a little longer to nail that gentleman, but I will.

Wiesz, że Coffee Anderson będzie miał kogoś żeby mnie zabił”

You do know he’ll have me killed…”
Policyjna ochrona dwadzieścia cztery godziny na dobę” wyrecytowała przygotowana na to co zaplanowała by powiedzieć. Police-protection-twenty-four-hours-a-day.” She rattled off having already prepared what she was going to say.

Zostaniesz zabrany w miejsce gdzie on nigdy by nie pomyślał by ciebie szukać.

You’ll be taken to a place where he would never think of looking for you.
A po tym…” And after that…”
Jeśli jest potem dla mnie, chciałbym być umieszczony gdzieś bardzo daleko” If there’s an after for me, I would want to be set up somewhere far away…”

W czasie gdy Daisy słuchała rozmowy zza szklanego lustra, uśmiechnęła się do siebie z satysfakcją ponieważ jej klient - Pan Thorton- zwrócił się do niej jak stracił swoje oszczędności przez Harrego, i teraz mógłby otrzymać wszystkie swoje pieniądze z powrotem i mógłby żyć w spokoju bez martwienia się o swoją przyszłość.

As Daisy heard the conversation through the special glass mirror she smiled to herself in satisfaction, this was because her client Mr. Thornton had confided in her when he lost his savings to Harry, and now he would be getting all his money back and could live in peace without worrying about his future.

Kilka dni pózniej Daisy popijała filiżankę rozpuszczalnej kawy w swoim biurze.

A few days later Daisy was sipping a cup of instant coffee in her office.

Ktoś zadzwonił i Daisy zawołała : “Proszę wejść”! Inspektor Quashie pojawiła się w drzwiach wejściowych.

Someone rang the bell and Daisy called out, “Come in!” Inspector Quashie appeared in the doorway.

Czy przeszkadzam tobie Daisy? Zapytała.

Am I disturbing you Daisy?” she asked.

Diasy była zaskoczona i zadowlona że widziała policjantkę.

Daisy was surprised and pleased to see the police woman.
Amelia, proszę wejdź i opowiedz mi o wszystkim.” Amelia, please come in and tell me everything.”

Daisy, czuję sie bardzo nie swojo.”

Daisy, I feel very uneasy.”

No cóż, napijmy się Earl Grey i poczęstujmy się kilkoma herbatnikami i zobaczymy co możemy załatwić.”

Well, let’s have a cup of Earl Grey and a few biscuits and see what we can work out.”

Inspektor skinęła głową kiedy Daisy wstawiła wodę do gotowania w jej elektrycznym czajniku.

The inspector nodded as Daisy put the water on to boil in her electric kettle.
Jak wiesz, Harry jest w bezpiecznym domu ale kiedy próbowałam włożyć kolczyki dzisiaj rano, cały czas mi wypadały z ręki i powiedziałam do siebie, ‘Amelia, coś jest nie tak!’ To samo przydarzało się mojej babci jeśli coś miało wyjść źle.” As you know, Harry is in a safe house but as I was trying to put my earrings on this morning I kept dropping them, and I said to myself, ‘Amelia, something’s up!’ The same thing used to happen to my grandmother when something was about to go wrong.”
Ale co mogłoby pójść źle? But what could possibly go wrong?

Czytałam że Coffee Anderson został aresztowany, czyż nie?

I read that Coffee Anderson has been arrested, hasn’t he?
Czyż nie będzie miał sprawy wkrótce?” Isn’t he due for trial soon?”

Tak, sprawa rozpoczyna się jutro!

Yes, the trial starts tomorrow!
Ale niby jeden z jego najniebezpieczniejszych członków gangu, Charles Empoli, który był w tym samym więzieniu z nim, wychodzi jutro, to znaczy został zwolniony z więzienia w zawieszeniu i musi się raportować na komisariacie policji każdego wieczoru. But apparently one of his most dangerous henchmen, a Charles Empoli, who was in the same prison as him, got out yesterday, I mean – he was released from prison on probation and has to report to the police station every evening.
To mnie martwi.” This worries me.”

Właśnie w tym momencie zadzwonił telefon inspektorki.

Just at this moment the police inspector’s mobile rang.
Słucham, Inspektor Quashie tutaj. Hello, Inspector Quashie here.
Cooo!” Jej duże oczy robiły sie większe i większe i był w nich wyraz alarmu. Whaaat!” Her already big eyes became bigger and bigger and there was an expression of alarm in them.

Dlaczego do diabla nikt mnie o tym nie poinformował wcześniej!”

Why in the hell didn’t someone inform me about this before!”
Inspektor kontynuowała słuchając będąc coraz bardziej i bardziej zaniepokojoną. The Inspector continued listening getting more and more agitated all the time.

Daisy miała nadzieję, że Amelia nie będzie miała ataku serca czy czegoś podobnego.

Daisy hoped Amelia wouldn’t have a stroke or something.
Inspektor Quashie odburknęła: “Słuchaj. Inspector Quashie barked out, “Listen.
Weź skład nadzorujący od razu do tego problemu. Get the surveillance team on to the problem immediately.
Zorganizuj dwudziesto cztero godzinną obserwację – będę z powrotem tak szybko jak to możlwe!” Organise a twenty-four hour watch – I’ll get back as soon as possible!”
Policjantka włożyła swój telefon z powrotem do kieszeni. The policewoman put her mobile back into her pocket.

Obawiam się że muszę iść Daisy – coś wypadło i całkowicie zmieniło perspektywę.

I’m afraid I’ll have to go, Daisy – something has come up that changes the perspective completely.
Chyba że…” Inspektor Quashie obserwowała Daisy przez moment, zwlekając, kiedy w jej głowie powstawał plan. Unless...” Inspector Quashie observed Daisy for a moment, hesitating, as a plan was forming in her mind.

Mówiła bardzo lekko i powoli “ chyba że nie miałabyś nic przeciwko temu żeby nastolatka została z tobą na jakiś czas…?”

She spoke very softly and slowly, “unless you wouldn’t mind having a teenage girl to stay with you for a while…?”

Daisy położyła pudełko herbatników na swoim biurku.

Daisy put a tin of shortbread biscuits on her desk.
O jakiej nastolatce mówisz? What teenage girl are you talking about?
Nie rozumiem…” I don’t understand…”
Amelia próbowała wyjaśnić, “ Wygląda na to, że nasz główny świadek, Harry, ma córkę - Alinę- prawie czternastoletnią, o której istnieniu ja nic nigdy nie wiedziałam i jej matka pojawiła się na policji dzisiaj mówiąc, że jej dom jest obserwowany przez Charles Empoli, członka gangu Coffee Andersona. Amelia tried to explain, “It seems that our chief witness, Harry, has a daughter of nearly fourteen, Alina, who I never even knew existed, and her mother reported to the police this morning that her house was being watched by Charles Empoli, Coffee Anderson’s henchman!

Matka jest socjalnym pracownikiem i zna mężczyznę ponieważ miała już z nim doczynienia w przeszłości w sprawie sprzedaży narkotyków młodzieży!”

The mother is a social worker and knows the man as she had already had dealings with him in the past over selling drugs to youngsters!”

Daisy przerwała,” I myślisz, że mogliby oczernić Harrego, grożąc że zranią jego żonę lub córkę jeśli poda dowody w sądzie przeciwko Coffee

Anderson?”

Daisy interrupted, “And you think they could blackmail Harry, threatening to hurt his wife or daughter if he gives evidence in court against Coffee Anderson?”
Cóż, ta kobieta nie jest już jego żoną, ale Harry najwyraźniej lubi swoją córkę chociaż nie widział jej zbyt wiele w ciągu ostatnich kilku lat ze względu na fakt, że został zatrzymany kilka razy na rozkaz Jej Królwskiej Mości!” Well, the lady’s not his wife any more but apparently Harry is very fond of his daughter even though he hasn’t seen much of her in the past few years owing to the fact he’s been detained at Her Majesty’s pleasure several times!”

Daisy usiadła by chrupać herbatnik.

Daisy sat down to munch a biscuit.
Nie byłoby lepiej gdyby była żona Harrego i córka pozostały również w bezpiecznym domu?” Wouldn’t Harry’s ex-wife and daughter be better off at a safe house as well?”

Amelia pokiwała głową,”I jest więcej.

Amelia shook her head, “There’s more.

Jak pada to zazwyczaj leje.

It never rains but it pours.

Matka idzie do szpitala jutro rano na operację.

The mother is going into hospital tomorrow morning to have an operation.

Coś co musi zrobić, ale nic zagrażające jej życiu.

Something she must have done but it shouldn’t be life-threatening.

Oczywiście, możemy zorganizowacć podgląd dwadzieścia cztery godziny na dobę w szpitalu, ale co z dzieckiem?

Of course, we can have a watch put on her in the hospital twenty-four hours a day, but the child!

Jak możemy na ziemi zapewnić jej bezpieczeństwo jeśli Alina pójdzie i zostanie z ciocią czy coś takiego!”

How on earth can we  ensure her safety if she goes and stays with an aunt or something!”

Amelia przestała pić swoją herbatę.

Amelia stopped to drink some of her tea.

Alina mieszka w Cardiff i nikt przecież jej nie zna tutaj we Wschodniej Anglii, czyż nie?” Powiedziała przekonywająco.

She lives in Cardiff and no-one would know her here in East Anglia, would they?” she said convincingly.
Daisy odłożyła herbatnik który jadła „ Więc chesz żebym zajęła się nastolatką, której nigdy wcześniej nie widziałam, i która nigdy nie widziała mnie!” zaprotestowała. Daisy put the biscuit she was eating down, “So you want me to look after a teenager I’ve never seen before, and who’s never seen me!” she protested.

Nie martw się, kochana, znajdę jakieś inne wyjście – przynajmniej mam taką nadzieję” odpowiedziała policjantka wiedząc, że Daisy czuła się winna zostawiając młodą dziewczynę

w niebezpieczeństwie.


 

Don’t worry, honey, I’ll find another solution – at least I hope I will,” replied the sly police woman knowing that she was making Daisy feel guilty about leaving a young girl in danger.

Rzecz w tym, że Coffe Anderson nie ma nic do stracenia.

The thing is, Coffee Anderson has nothing to lose.

Jeśli udowodnią mu że jest winny, z łatwością spędzi kolejne 20 lat w lochach więc matka i córka są w wielkim niebezpieczenstwie,- ale nie martw się, Daisy.

If he’s proved guilty he could be in the dungeons for the next twenty years easily, so mother and daughter are really in great danger, – but don’t worry, Daisy.
To nie jest twoja odpowiedzialność. It’s not your responsibility.
Nie mogę wpaść na nikogo innego, komu bym zaufała by zajął się tym dzieckiem w nieszczęśliwej sytuacji ale coś się pojawi…” I can’t think of anyone else I would trust to look after this unfortunate child at the moment but something will turn up…”
Daisy poddała się pomimo, że wiedziała, że Inspektor Quashie naciskała na nią, “ W porządku, w takim razie, kiedy ona przyjeżdża?” Daisy gave way even though she knew Inspector Quashie was pressurising her, “Okay then, when will she be arriving?”

Przywiozę dziewczynkę, Alinę, do twojego domu w nocy.

I’ll have the girl, Alina, brought to your home during the night.
W porządku?” All right?”
Daisy przytaknęła głową. Daisy nodded.
Przygotuję wolny pokój. I’ll prepare the spare room.

Ale co z moją pracą?”

But what about my work?”
Amelia uśmiechnęła się swoim uśmiechem bo wiedziała, że wszystko poszło po jej mysli. Amelia smiled her usual smile when she knew she was getting her own way.

Jestem pewna, że poradzisz sobie, Daisy!”

I’m sure you’ll manage, Daisy!”

W porannych godzinach samochód z Aliną i jej walizkami podjechał i Daisy dyskretnie przywołała Alinę do środka, kiedy kierowca samochodu podał Daisy walizki i natychmiast odjechał.

In the early hours of the morning a car arrived with Alina and her suitcase and Daisy discreetly beckoned Alina to come inside whilst the driver of the car handed Daisy the suitcase and drove off immediately.

Czternastolatka wyglądała na nieśmiałą i tylko stała i wpatrywała się w Daisy.

The fourteen-year-old seemed very shy and just stood and stared at Daisy.
Chodź, Alina. Come in, Alina.

Chciałabyś coś do jedzenia albo picia?” Daisy zapytała dziecko w okularach.

Would you like something to eat or drink?” Daisy asked the bespectacled child.
Nie, dziękuję. No, thank you.

Nigdy nic nie jem po moim wieczornym posiłku.

I never eat anything after my evening meal.

To nie jest dobre dla mnie!” odpowiedziała Alina raczej pompatycznie.

It’s not good for me!” replied Alina rather pompously.
W porządku, ale chodź do kuchni żebyśmy mogły się poznać trochę przy kubku kakao!” Daisy zaproponowała. That’s fine, but come into the kitchen just to get to know each other a bit while I have a cup of cocoa!” Daisy suggested.

Wolałabym pójść prosto do łóżka ponieważ mam wiele do uczenia się , Pani Hamilton!” Alina odpowiedziała jej Walijskim akcentem.

I’d prefer to go to bed straight away as I’ve a lot of studying to do, Miss Hamilton!” Alina replied in her Welsh accent.
W porządku. All right.

Ale proszę zwracaj sie do mnie Daisy!

But please call me Daisy!

Spójrz, zaprowadzę cię do pokoju na górę i powiedz mi czy coś potrzebujesz.

Look, I’ll take you up to your room and you tell me if you need anything.
W porządku?” Right?”

Nastepnego ranka Daisy zeszła na dół do kuchni i znalazła Alinę już siedzącą przy stole nad książką do historii.

The next morning Daisy went downstairs to the kitchen to find Alina already sitting at the table over a history book.

Co jesz zazwyczaj na śniadanie?

What do you usually have for breakfast?
Alina- Patrz! Alina – look!

Tutaj jest kilka różnych pudełek płatek owsianych z których możesz sobie wybrać.

There are several different packets of cereal for you to choose from.

A tam, jajka i rzeczy są w lodówce.

Then there are eggs and things in the fridge.
Częstuj się sama!” Just help yourself!”

Daisy próbowała robić co mogła ale nie wyglądało na to że robiła zbyt wiele postępu z Aliną.

Daisy did her best but didn’t seem to make much headway with Alina.

Dziewczynka postawiła barierę, która wyglądała na niemożliwą do przełamania.

The girl put up a barrier which seemed impossible to break down.

Spójrz Alina, wiem że się martiwsz ponieważ twoja mama ma operację dzisiaj, ale tak szybko jak Inspektor Quashie będzie miała jakiekolwiek wiadomości, zadzwoni do mnie.”

Look, Alina, I know you’re worried about your mother’s operation today, but as soon as Inspector Quashie has any news she will phone me.”

Pani Hamilton…Daisy, nie martw się o mnie.

Miss Hamilton… Daisy, don’t worry about me.

Wiem o moim tacie i bałagan w jaki nas wkręcił.

I know about my father and the mess he has put us in.

Inspektor Quashie wyjaśniła nam wszystko .

Inspector Quashie explained everything to us.

Wiem również, że moja mama będzie w dobrym szpitalu i otrzyma wspaniała opiekę.”

I also know that my mother is going into a good hospital and will have excellent treatment there.”
W porządku, ale zdajesz sobie sprawę że będziesz musiała mi dotrzymać towarzystwa w moim biurze i nie możesz nikomu podać jakichkolwiek osobistych szczegółów ani wyjść samotnie?” All right, but you do realise that you’ll have to keep me company in my office and that you can’t tell anyone any personal details or go out alone?”
Tak, naprawdę rozumiem, że nie mogę zadzwonić do mojej mamy w szpitalu i tym podobnie. Yes, I do really understand that I can’t telephone my mother at the hospital or anything.

Nie mam nawet ze sobą komórki.

I haven’t even got my mobile with me.

Telefon z komórki mógłby wpędzić ją w niebezpieczenstwo!”

It might put her in danger!”
Daisy pomyślała sobie, że ta nastolatka wyglądająca na samo wystarczalną była zdeterminowana by nie mieć żadnego związku z nią i poczuła się bezużyteczna i zawiedziona. Daisy thought to herself that this seemingly self-sufficient teenager was determined not to have any relationship with her and felt useless and disappointed.

Wtedy pomyślała o strategii.

Then she thought of a strategy.
Poprosiłaby Alinę o pomoc. She would ask for her help.
Problem w tym, że o co mogłaby poprosić dziewczynkę by jej pomogła? The problem was, what the goodness could she ask the girl to help her with?
Nie wyglądała na to, że była czymkolwiek innym zainteresowana oprócz swoich szkolnych książek. She didn’t seem interested in anything except her school books.
Czy umiałaby gotować? Could she cook?

Czy świeciła we wszystkim oprócz, być może, przedmiotów szkolnych?

Did she shine at anything except, maybe, scholastic subjects?

Daisy czuła się bardzo zmartwiona – i wtedy przypomniała sobie coś…

Daisy felt very worried – then she remembered something…

Daisy zauważyła, że Alina nie miała nic praktycznie na śniadanie więc pomyślała, że byłoby mądrzej nie komentować tego faktu.

Daisy noticed that Alina had had practically nothing for breakfast but thought it wiser not to comment on the fact.
Później tego ranka Daisy poprosiła Alinę by z nią poszła do piekarni. Later that morning Daisy asked Alina to accompany her to the baker’s.
Kiedy stały w kolejce w piekarni, Daisy powiedziała, “Alina, proszę wybierz sobie coś na przekąskę na później. When they were queing up in the baker’s, Daisy said, “Alina, please choose something for a snack for later on.
Kobieta za ladą, Pani Placey, jest moją znajomą. The lady behind the counter, Mrs. Placey, is a friend of mine.

Jest bardzo miła!” przytaknęła Alina.

She’s very nice!” Alina nodded.

Poproszę herbacianą bułkę z masłem, w torebce!” Alina zaczerwieniła się kiedy mówiła.

I’d like a buttered tea bun, please, in a bag!” Alina blushed as she spoke.

Hej, pochodzisz również z Walii?” zapytała Pani Placey.

Hey, do you come from Wales too?” asked Mrs. Placey.
Tak, dlaczego, a Pani?” Yes, why, are you…?”

Tak, ja również jestem Walijką.

Yes, I’m Welsh too.

Zanim wyszłam za mąż nazywałam się Hughes i urodziłam się w Cardiff!”

My name was Hughes before I got married and I was born in Cardiff!”

Alina uśmiechnęła się do Pani Placey i rozpoczęły rozmawiać.

 Alina smiled at Mrs. Placey and they began chatting.

Więc będziesz tutaj na jakiś czas? Zapytała miła Walijska kobieta.

So are you staying here for a bit?” asked the kind Welsh woman.
A…tak. Er….yes.
Ale tylko na chwilę. But just for a while.
Jestem z Panią Hamilton.” I’m staying with Miss Hamilton.”

Gwen Placey, dobra znajoma Daisy miała wystarczająco zdrowego rozsądku by zdać sobie sprawę, że nie powinna zadawać za dużo pytań.

Gwen Placey, a good friend of Daisy’s had enough common sense to realise that she shouldn’t ask too many questions.
No cóż, ja mam czternastoletnią dziewczynkę i jeśli szukasz przyjaciół, możemy się umówić na Welsh rabbit z herbatką.” Well, I’ve got a girl of fourteen and if you’re looking for a spot of company we can all have Welsh rabbit for tea!”
Daisy odetchnęła z ulgą. Daisy breathed a sigh of relief.

Ktoś nawiązał kontakt z Aliną.

Someone had made contact with Alina!
Po południu Daisy i Alina były w biurze kiedy Inspektor Quashie zadzwoniła by powiedzieć, że operacja mamy Aliny zakończyła się sukcesem oraz że pacjentka obudziła się i czuła się dobrze. In the afternoon Daisy and Alina were in the office when Inspector Quashie phoned to say Alina’s mother’s operation had been a success and that the patient had woken up and was feeling well!
Czy powinnyśmy to uczcić, Alina? Shall we celebrate, Alina?

Co byś powiedziała gdybyśmy poszły do lodziarni mojej znajomej Luigi?

How about going to my friend Luigi’s ice-cream parlour?
Ma speciał który gwarantuję jest nieodparty. He has a ‘special’ which is guaranteed irresistible.”

Nagle dziewczynka rozpłakała się i szlochała i szlochała.

Suddenly the girl burst into tears and sobbed and sobbed.
Przepraszam, Daisy. I’m sorry, Daisy.
Nie pokazałam ile jestem ci wdzięczna za to co dla mnie zrobiłaś. I haven’t shown you I’m grateful for what you are doing for me.
Proszę wybacz mi… Please forgive me…”
Nie martw się, Alina.” Daisy usiadła koło dziewczynki i położyła swoje ramię wokół niej. Not to worry, Alina.” Daisy sat down near the girl and put her arm round her.
Martwiłaś się o swoją mamę i do tego teraz ten cały niejasny interes. You were worried about your mother and then there’s all this cloak and dagger business.

To wciąż jest bardzo stersujące.”

It’s all very stressing!”

Więc wybaczasz mi?” zapytała Alina.

Then you forgive me?” Alina asked.

Oczywiście.

Of course.

Czy powinnyśmy pójść teraz na super brzoskwiniowe melba lody czy czekoladowe marzenie? Now shall we make our way to a super peach melba or a chocolate dream ice-cream?”
Dzień minął bardzo szczęśliwie i o siódmej godzinie Daisy i Alina poszły to Pani Placey na poczęstunek. The day went by very happily and at seven o’clock Daisy and Alina went to Mrs. Placey’s to enjoy a meal.
Alina lubiła Panią Placey i zaprzyjaźniła się z jej córką będąc bardzo ostrożną by nigdy nie powiedzieć dokładnie gdzie mieszkała i nie podać żadnych szczególów osobistych. Alina liked Mrs. Placey and made friends with her daughter being careful never to say exactly where she lived or any personal details.            
Kilka następnych dni było bardzo przyjemnych i Alina okazała się bardzo pomocna w instalacji nowego programu komputerowego i w kilkakrotnym gotowaniu wieczornego posiłku. The next few days were extremely pleasant and Alina proved a great help to Daisy in installing a new software on her computer and cooking the evening meal a couple of times.
Ponieważ Daisy nie mogła zostawić Aliny samej, odłożyła swoją pracę dedektywistyczną na później i zdecydowała zająć się rachunkami i opłatami oraz innymi nudnymi rzeczami które zawsze odkładała na później tak długo jak mogła. As Daisy couldn’t leave Alina alone, she left her detective work on hold and decided to get up to scratch with all her bills and payments and other boring things that she always put off as long as she could.

W międzyczasie matka Aliny wracała do zdrowia po operacji i mogła rozmawiać ze swoją córką przez Inspektor Quashie prawie każdego dnia.

In the meantime Alina’s mother was recovering from her operation and was able to talk to her daughter through Inspector Quashie almost every day.
Tydzień później Daisy i Alina jadły kanapki w parku gdy zadzwonił Daisy telefon. A week later Daisy and Alina were eating their sandwiches in the park when Daisy’s mobile rang.

To był dzień kiedy Harry pojawił się w sądzie jako świadek prokuratora w sprawie Coffee Anderson.

It was the day Harry was to appear in court as a witness for the prosecution in Coffee Anderson’s trial.

Daisy rozpoznała głęboki głos Inspektora Quashie, ” To ja, Amelia Quashie.

Daisy recognised Inspector Quashie’s deep voice, “It’s me, Amelia Quashie.
Już po wszytskim, Daisy!” It’s all over, Daisy!”
Alina zauważyła, że Daisy wyglądała bardzo zaskoczona i robiła się bardzo nerwowa. Alina noticed that Daisy seemed very surprised and became extremely agitated.

Daisy, czy chodzi o moją mamą?” zapytała zatroskana.

Daisy, is it my mother?” she asked anxiously.

Daisy pokiwała głową i uśmiechnęła się zapewniająco.

Daisy shook her head and smiled at her reassuringly.

Pies zaczął szczekać w pobliżu.

A dog started barking nearby.

Daisy podniosła się i odeszła by mogła słyszeć co Inspektor Quashie mówiła.

Daisy got up and moved away so as to be able to hear what Inspector Quashie was saying.

Alina była blisko za nią.

Alina followed close behind her.
Tak, naprawdę? Yes, oh really?
Wyśmienicie! That’s extraordinary!
Atak serca…! A heart attack…!
Tak, powiem Alinie od razu”Daisy uśmiechnęła się do Aliny wciąż trzymając telefon. Yes, I’ll tell Alina immediately.” Daisy smiled at Alina still holding her mobile.
Coffee Anderson miał podwójny zawał serca w sądzie i zmarł w drodze do szpitala. Coffee Anderson had a double coronary in the courtroom and died on the way to hospital.

Prawdopodobnie werbalnie atakował twojego ojca i groził mu kiedy nagle przewrócił się.” Daisy kontynuowała rozmowę z Inspektorem Quashie, „Tak, powiem Alinie że nie ma więcej niebezpieczenstwa i że może pójść i zobaczyć swoją matkę!”

Apparently he was attacking your father verbally and threatening him when he suddenly slumped over.” Daisy continued speaking to Inspector Quashie, “Yes, I’ll tell Alina there’s no more danger and that she can see her mother at last!”
Kiedy Alina zgromadziła swoje rzeczy by były gotowe do samochodu, który będzie zabierał ją do szpitala gdzie jej matka miała operację, zatrzymała się na moment. As Alina got her things together to be ready for the car which would be taking her to the hospital where her mother had been operated on, she hesitated a moment.
Ale Daisy, czy moja mama nie widziała członka gangu Andersona obserwującego nasz dom? But, Daisy, didn’t my mother see Coffee Anderson’s henchman watching our house?

On mógłby nas zabić w rewanżu”.

He could kill us in revenge.”

Nie masz o co się martwić, Alina.

You don’t have anything to worry about any more, Alina.

Kiedy szef umiera, cała organizacja rozpada się.

When the boss dies, the entire organisation crumbles.
Nikt nie przyjdzie za wami – z pewnością nie ten członek gangu- on również trafił z powrotem do więzienia ponieważ wczoraj nie zameldował się na komisariat – pamiętasz – on był na okresie próbnym!” No one will come after you – least of all this henchman – and anyway he was put back into prison yesterday because he hadn’t reported back to the police – you remember - he was on probation!”

Kiedy Alina podniosła walizkę by wsadzić ją do samochodu, pocałowała Daisy.

As Alina picked up her suitcase to get into the car she kissed Daisy.
Dziekuję Daisy, że zajełaś się mną – później jak moja mama kompletnie wydobrzeje, przyjedziesz do Cardiff i zostaniesz z nami na jakąś chwilę? Thank you, Daisy, for looking after me – later on when my mother has completely recovered will you come to Cardiff and stay with us for a while?
Wiem że mama pokochałaby ciebie również!” I know Mum would love you to!”

Kiedy Daisy obserwowała Alinę odjeżdzającą zdała sobie sprwę, że będzie za nią tęsknić.

As Daisy watched Alina being driven away she realised she was going to miss her.
Nagle, jej telefon zadzwonił. Suddenly her mobile rang.
Daisy to ja Amelia. Daisy, it’s me Amelia!

Masz dużo zaplanowane na jutrzejszy wieczór?”

Have you got much on tomorrow evening?”
A… Er...

Nie..Dlaczego..”zapytała Daisy żałobnym głosem.

no. Why…” said Daisy in a mournful voice.

Brzmisz jakbyś potrzebowała by ktoś cię pocieszył, patrz, mam trzy bilety na musical roku – ‘Gangsters all around’, z tym cudownym Amerykańskim tancerzem.

You sound as if you need a bit of cheering up - look, I’ve got three tickets for the musical of the year, Gangsters All Around, with that gorgeous American dancer.

Chciałabyś pójść ze mną – to jest ze mną i moją córką, która studiuje teatr – i będzimy miały prawdziwy babski wieczór.

Would you like to come with us – that is me and my daughter, who studies acting, – and we’ll have a real girls’ evening.

A po teatrze, mamy nową włoską rybną restaurację koło Leicester Square!

And after the theatre there’s that new Italian fish restaurant near Leicester Square!

Wiesz, pasta, ryba, włoskie białe wino i…ja płacę!”

You know, pasta, fish and Italian white wine and… it’s on me!”
Daisy zaakceptowała od razu i zapytała” Więc jak muszę się ubrać? Amelia odpowiedziała,”Nie specjalnie, ale proszę nie ubieraj tego okropnego brązowego płaszcza i kapalusza który miałaś jak podstawiliśmy Harrego!” Daisy accepted immediately and asked, “So I’ve got to dress up?” Amelia replied, “Not specially, but please don’t wear that horrible brown coat and hat you had on when we stitched Harry up!”

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


 Rzecz sprawiedliwości

A MATTER FOR JUSTICE

Dość nieatrakcyjna kobieta weszła do biura. A rather unattractive woman entered the office.
Jej filcowy kapelusz wyglądał jakby był nałożony agresywnie i jej luźno stylowany brązowy zimowy płaszcz powodował, że wyglądała na grubszą niż pewnie była. Her felt hat looked as though it had been pulled on aggressively and her loose-styled brown winter coat made her look fatter than she probably was.

“Czy to Pan Victors?” zapytała otwarcie, kładąc swoją ogromną torbę na jego biurku.

Are you Mr. Victors?” she asked bluntly, plonking down her large  handbag on his office table.
Pan Victors, który był raczej niskim choć atrakcyjnym mężczyzną po czterdziestce, próbował wykorzystać swój urok na kobiecie. Mr. Victors, who was a rather short but attractive man in his late forties, tried his charm out on the woman.
“Tak, proszę Pani. Yes, madam.
Musi Pani być tą kobietą, która zadzwoniła do mnie wczoraj by umówić się na spotkanie…a…” Mężczyzna szukał wśród papierów na swoim biurku, “ O tak, Pani Abbot, czyż nie?” You must be the lady who telephoned yesterday for an appointment…er…” The man searched through some papers on his desk, “Ah yes, Miss Abbot, isn’t it?” 
“Tak. Yes.

Przyszłam w sprawie inwestycji w nieruchomości lokalowe.

I’ve come about that housing estate investment.

Gdzie dokładnie będzie budynek?”

Where exactly will it be built?”

“ W Grecji, na wyspie Circe.

In Greece on the Island of Circe.

Z pewnością czytała Pani w ogłoszeniu, że będą to tylko luksusowe mieszkania ze wszystkimi udogodnieniami.”

As you probably read in the ad, they’ll all be luxury flats with every mod con.”

“Więc może mnie Pan zapewnić, że to jest dobra inwestycja?” Zapytała kobieta.

So you can assure me it’s a good investment?” The woman asked.

“Niech Pani spojrzy na to w ten sposób.

Look, let’s put it this way.

To jest moje ostanie jedyne wolne mieszkanie.

I’ve got just this one left.
Pewna para małżenska powiedziała mi dzisiaj rano przez telefon, że była zainteresowana, ale jeszcze ich nie było wiec jeśli chce Pani to mieszkanie, lepiej niech Pani podejmie szybką decyzję!” A married couple said they were interested on the phone this morning but haven’t been in yet, so if you want it you’d better make a quick decision!”

Kobieta wygladała jakby trochę złagodniała.

The woman seemed to soften a little.
No cóż, zawsze chciałam spędzić swoje wakacje w Grecji. Well, I’ve always wanted to spend my holidays in Greece.

Jeśli poda mi Pan dokładną kwotę na zaliczkę, mogę wypisać Panu czek.”

If you tell me the exact amount of the down payment I can write you out a cheque for it.”
“Wspaniale, Pani Abbot. Splendid, Miss Abbot.

Podpisze Pani najpierw ten formularz żebyśmy załatwili robotę papierkową przy jednym podejściu?”

Will you sign this form first of all so we can get all the paperwork over all in one go?”
“Oczywiście.  “Certainly.

Niech mi Pan tylko pozwoli na ten formularz spojrzeć…” powiedziała Pani Abbot przyglądając się kartce przez jej ogromne beżowe okulary.

Let me just have a look at it…” said Miss Abbot peering through her large beige glasses at the sheet of paper.

Właśnie wtedy nagle otworzyły się drzwi do biura i wszedł mężczyzna z kobietą.

Just then the office door opened suddenly and a man and a woman came in.
Kobieta, która była rozrosła i wyraźnie afrykańskiego pochodzenia, przedstawiła swoją policyjną odznakę. The woman, who was robust and clearly of African extraction, produced her police identification.

“W porządku Harry, ponownie ze swoją starą grą, czyż nie?

OK Harry, up to the old game again, are we?

Jak masz na imię tym razem?”

What’s your name this time?”
Pani Abbot wpatrywała się przez swoje grube okulary. Miss Abbot stared through her thick glasses.

“ Inspektor Quashie!” powiedział Harry podnosząc się ze swojego krzesła i wygladając na bardzo przestraszonego.

Inspector Quashie!” said Harry getting up from his chair and looking very scared.
“Nie ponownie! Not again!
Nic nie zrobiłem. I haven’t done anything.

Dyskutowałem właśnie na temat interesu z tą Panią…a…Panią Abbot!”

I was just discussing a business matter with this lady… er… Miss Abbot!”
Przykro mi Pani Abbot, będziemy musieli spisać Pani zeznanie na komisariacie!” Inspektor Quashie uśmiechnęła się do kobiety. Sorry Miss Abbot, we’ll be needing your statement down at the station!” Inspector Quashie smiled at the woman.
Wygląda na to,że pojawiliśmy sie w samą porę!” It seems we got here just in time!”

Pan Victors czy też Harry wyglądał przerażony.

Mr. Victors or Harry looked horrified.
“Widzę. I see.
Zostałem podszyty!” I’ve been stitched up!”
Inspektor Quashie skinęła głową. Inspector Quashie nodded.

“Nie ma potrzeby protestować, Harry, zostałeś przyłapany.

It’s useless protesting, Harry, you’ve been nicked.
Chodźmy wszyscy na komisariat!” Let’s all get down to the station!”
Pani Abbot czekała aż Harremu nałożono kajdanki i wysłano go radiowozem po czym wyciągnęła podsłuch z pod swojego płaszcza, który policja włożyła na nią wcześniej tego dnia. Miss Abbot waited for Harry to be handcuffed and sent off in a police car and then removed the “wire” inside her coat the police had put on her earlier that day.
Po tym, zdjęła swoje brzydkie okulary, kapelusz, i swój ogromny brązowy płaszcz by ujawnić że była ubrana w czarną marynarkę i spódnicę. After that, she took off her ugly glasses, her hat, and the huge brown coat to reveal that she was wearing a smart black jacket and skirt.

“Szczerze Daisy, kiedy otworzyliśmy drzwi do biura nie rozpoznaliśmy cię wcale!

Honestly Daisy, when we opened the office door I didn’t recognise you at all!

Wyglądałaś okropnie w tym brązowym płaszczu!” powiedziała Inspektor Quashie.

You looked terrible in that brown coat!” said Inspector Quashie.
Daisy uśmiechnęła się szeroko. Daisy grinned. 

Na komisariacie policji Daisy została zaproszona by obserwować przesłuchanie Harrego zza specjalnego szklanego okna.

At the police station Daisy was invited to watch Harry being questioned from behind a special glass window.
Spójrz Harry, tak jak jestem pewna że nazywam się Amelia Quashie”, powiedziała inspektor z przyjacielskim uśmiechem, “ dostaniesz kolejne cztery albo pięć lat!”. Inspektor Quashie miała tendencję do mówienia najstraszliwszych rzeczy w najbardziej przyjemny sposób. Look Harry, as sure as my name is Amelia Quashie,” the inspector said with a friendly smile, “you’ll be going down for another four or five years!” Inspector Quashie had a way of saying the most dreadful things in a seemingly pleasant way.
Inspektorze, próbujesz zawsze mnie przyłapać, ale ja nic nie zrobiłem!” zaprotestował Harry. Inspector, you’re always trying to nail me but I haven’t done anything!” protested Harry.

“Przyznaję, że miałem rozmowę z tą Panią na temat mieszkania ale…”

I admit I was having a conversation with that lady about a flat but…”
Tak”, Inspektor Quashie przytaknęłą głową, “ na temat mieszkania, które nigdy nie istniało. Yes,” Inspector Quashie nodded, “about a flat that doesn’t exist and will never exist.

Ale wziąłeś pieniądze od tego biednego mężczyzny, który nie rozumiał w co się wkopywał.

But you did take money from a poor old man who didn’t understand what he was letting himself in for.

Pamiętasz tego delikatnego starszego obywatela, Pana Duncan Thorton , którego zakręciłeś by dał ci pięć tysięcy funtów?” Uśmiechająca się policjantka powiedziała dość czarująco.

Remember that gentle senior citizen, Mr. Duncan Thornton you conned into giving you five thousand pounds?” The smiling police-woman said quite charmingly.

Harry wyglądał spięty ale nie odpowiedział.

Harry looked tense but didn’t reply.
Z drugiej strony, jeśli pomożesz nam z małą informacją o swoim przyjacielu..może będziemy w stanie przekonać sędziego, że oddając pieniądze Panu Thorton, zdałeś sobie sprawę, że twoje złe poczynania powinny być rozważane jako rzecz przeszłości. On the other hand, if you helped us with a little information about a friend of yours… we might be able to convince the judge that as you are giving all the money back to Mr. Thornton, you have realised that your old evil ways are to be considered a thing of the past.

Oczywiście, pozostaje pytanie pozwu Pani Abbot, kobiety którą próbowałeś przekabacić jak przyjechaliśmy.

Of course, there remains the question of Miss Abbot’s complaint, the lady you were trying to con when we arrived.

Jeśli możesz ją przekonać by nie wnosiła pozwu...”

If I can persuade her not to go ahead…”
Harry przerwał, “Och, w porządku, Inspektorze. Harry interrupted, “Oh, alright, Inspector.
Tylko powiedz mi co chesz ode mnie!” Just tell me what it is you want from me!”
Harry, będę z tobą szczera”, Inspektor Quashie kontynuowała pięknym modulowanym głębokim głosem,” wyłożę wszystkie karty na stół i jeśli nie chcesz nam pomóc, będę musiała zostawić cię na pastwę losu!”  “Harry, I’ll be honest with you,” Inspector Quashie continued in her beautifully modulated deep voice, “I’ll put all my cards on the table and if you don’t want to help us I’ll just have to leave you to your fate!”

“Inspektorze – proszę mi powiedzieć!” nalegał teraz pocący się Harry.

Inspector – please tell me!” insisted the now sweating Harry.

“Chcę…Coffee Anderson!” wyjawiła Inspektor Quashie.

I want… Coffee Anderson!” revealed Inspector Quashie.
“ Aaa…,” wypluł Harry. Ccc…,” Harry spluttered.
“Coffee Anderson! Coffee Anderson!
Musi Pani żartować!” You must be joking!”
“Nie, nie żartuję!” No, I’m not!

Jak wiesz ma przezwisko Coffee dzięki swojemu uzależnieniu od kawy, ale jego prawdziwa moc to dawanie innym ludziom uzależnienia, od białego proszku!”

As you know, he is nicknamed Coffee owing to his coffee addiction but his real forte is giving other people an addiction, a white-powdered one!”

Harry zrobił się bardziej napięty i pokiwał swoją głową agresywnie.

Harry became even more tense and shook his head violently.

Inspektor Quashie uśmiechnęła się do niego.

Inspector Quashie smiled at him again.
Nie martw się, Harry. Don’t worry, Harry.
Jeśli mi nie pomożesz, będę musiała nie co dłużej naciskać na tego Pana, i będę. If you won’t help me, I’ll just need a little longer to nail that gentleman, but I will.

Ale szkoda ciebie pomimo to,“ powiedziała wyglądająca na sympatyzującą Inspektor wstając i przygotowywując się do opuszczenia pokoju.

Pity about you, though,” said the seemingly sympathetic Inspector getting up ready to leave the room.

Harry oddetchnął glęboko tak jakby to był jego ostatni oddech.

Harry heaved a big breath as though it were his last.
Złapałaś mnie dokładnie gdzie chciałaś, Inspektorze. If you won’t help me, I’ll just need a little longer to nail that gentleman, but I will.

Wiesz, że Coffee Anderson będzie miał kogoś żeby mnie zabił”

You do know he’ll have me killed…”
Policyjna ochrona dwadzieścia cztery godziny na dobę” wyrecytowała przygotowana na to co zaplanowała by powiedzieć. Police-protection-twenty-four-hours-a-day.” She rattled off having already prepared what she was going to say.

“Zostaniesz zabrany w miejsce gdzie on nigdy by nie pomyślał by ciebie szukać.

You’ll be taken to a place where he would never think of looking for you.
A po tym…” And after that…”
Jeśli jest potem dla mnie, chciałbym być umieszczony gdzieś bardzo daleko” If there’s an after for me, I would want to be set up somewhere far away…”

W czasie gdy Daisy słuchała rozmowy zza szklanego lustra, uśmiechnęła się do siebie z satysfakcją ponieważ jej klient - Pan Thorton- zwrócił się do niej jak stracił swoje oszczędności przez Harrego, i teraz mógłby otrzymać wszystkie swoje pieniądze z powrotem i mógłby żyć w spokoju bez martwienia się o swoją przyszłość.

As Daisy heard the conversation through the special glass mirror she smiled to herself in satisfaction, this was because her client Mr. Thornton had confided in her when he lost his savings to Harry, and now he would be getting all his money back and could live in peace without worrying about his future.

Kilka dni pózniej Daisy popijała filiżankę rozpuszczalnej kawy w swoim biurze.

A few days later Daisy was sipping a cup of instant coffee in her office.

Ktoś zadzwonił i Daisy zawołała : “Proszę wejść”! Inspektor Quashie pojawiła się w drzwiach wejściowych.

Someone rang the bell and Daisy called out, “Come in!” Inspector Quashie appeared in the doorway.

“ Czy przeszkadzam tobie Daisy? Zapytała.

Am I disturbing you Daisy?” she asked.

Diasy była zaskoczona i zadowlona że widziała policjantkę.

Daisy was surprised and pleased to see the police woman.
Amelia, proszę wejdź i opowiedz mi o wszystkim.” Amelia, please come in and tell me everything.”

“Daisy, czuję sie bardzo nie swojo.”

Daisy, I feel very uneasy.”

“No cóż, napijmy się Earl Grey i poczęstujmy się kilkoma herbatnikami i zobaczymy co możemy załatwić.”

Well, let’s have a cup of Earl Grey and a few biscuits and see what we can work out.”

Inspektor skinęła głową kiedy Daisy wstawiła wodę do gotowania w jej elektrycznym czajniku.

The inspector nodded as Daisy put the water on to boil in her electric kettle.
Jak wiesz, Harry jest w bezpiecznym domu ale kiedy próbowałam włożyć kolczyki dzisiaj rano, cały czas mi wypadały z ręki i powiedziałam do siebie, ‘Amelia, coś jest nie tak!’ To samo przydarzało się mojej babci jeśli coś miało wyjść źle.” As you know, Harry is in a safe house but as I was trying to put my earrings on this morning I kept dropping them, and I said to myself, ‘Amelia, something’s up!’ The same thing used to happen to my grandmother when something was about to go wrong.”
Ale co mogłoby pójść źle? But what could possibly go wrong?

Czytałam że Coffee Anderson został aresztowany, czyż nie?

I read that Coffee Anderson has been arrested, hasn’t he?
Czyż nie będzie miał sprawy wkrótce?” Isn’t he due for trial soon?”

“Tak, sprawa rozpoczyna się jutro!

Yes, the trial starts tomorrow!
Ale niby jeden z jego najniebezpieczniejszych członków gangu, Charles Empoli, który był w tym samym więzieniu z nim, wychodzi jutro, to znaczy został zwolniony z więzienia w zawieszeniu i musi się raportować na komisariacie policji każdego wieczoru. But apparently one of his most dangerous henchmen, a Charles Empoli, who was in the same prison as him, got out yesterday, I mean – he was released from prison on probation and has to report to the police station every evening.
To mnie martwi.” This worries me.”

Właśnie w tym momencie zadzwonił telefon inspektorki.

Just at this moment the police inspector’s mobile rang.
“Słucham, Inspektor Quashie tutaj. Hello, Inspector Quashie here.
Cooo!” Jej duże oczy robiły sie większe i większe i był w nich wyraz alarmu. Whaaat!” Her already big eyes became bigger and bigger and there was an expression of alarm in them.

“Dlaczego do diabla nikt mnie o tym nie poinformował wcześniej!”

Why in the hell didn’t someone inform me about this before!”
Inspektor kontynuowała słuchając będąc coraz bardziej i bardziej zaniepokojoną. The Inspector continued listening getting more and more agitated all the time.

Daisy miała nadzieję, że Amelia nie będzie miała ataku serca czy czegoś podobnego.

Daisy hoped Amelia wouldn’t have a stroke or something.
Inspektor Quashie odburknęła: “Słuchaj. Inspector Quashie barked out, “Listen.
Weź skład nadzorujący od razu do tego problemu. Get the surveillance team on to the problem immediately.
Zorganizuj dwudziesto cztero godzinną obserwację – będę z powrotem tak szybko jak to możlwe!” Organise a twenty-four hour watch – I’ll get back as soon as possible!”
Policjantka włożyła swój telefon z powrotem do kieszeni. The policewoman put her mobile back into her pocket.

“Obawiam się że muszę iść Daisy – coś wypadło i całkowicie zmieniło perspektywę.

I’m afraid I’ll have to go, Daisy – something has come up that changes the perspective completely.
Chyba że…” Inspektor Quashie obserwowała Daisy przez moment, zwlekając, kiedy w jej głowie powstawał plan. Unless...” Inspector Quashie observed Daisy for a moment, hesitating, as a plan was forming in her mind.

Mówiła bardzo lekko i powoli “ chyba że nie miałabyś nic przeciwko temu żeby nastolatka została z tobą na jakiś czas…?”

She spoke very softly and slowly, “unless you wouldn’t mind having a teenage girl to stay with you for a while…?”

Daisy położyła pudełko herbatników na swoim biurku.

Daisy put a tin of shortbread biscuits on her desk.
“O jakiej nastolatce mówisz? What teenage girl are you talking about?
Nie rozumiem…” I don’t understand…”
Amelia próbowała wyjaśnić, “ Wygląda na to, że nasz główny świadek, Harry, ma córkę - Alinę- prawie czternastoletnią, o której istnieniu ja nic nigdy nie wiedziałam i jej matka pojawiła się na policji dzisiaj mówiąc, że jej dom jest obserwowany przez Charles Empoli, członka gangu Coffee Andersona. Amelia tried to explain, “It seems that our chief witness, Harry, has a daughter of nearly fourteen, Alina, who I never even knew existed, and her mother reported to the police this morning that her house was being watched by Charles Empoli, Coffee Anderson’s henchman!

Matka jest socjalnym pracownikiem i zna mężczyznę ponieważ miała już z nim doczynienia w przeszłości w sprawie sprzedaży narkotyków młodzieży!”

The mother is a social worker and knows the man as she had already had dealings with him in the past over selling drugs to youngsters!”

Daisy przerwała,” I myślisz, że mogliby oczernić Harrego, grożąc że zranią jego żonę lub córkę jeśli poda dowody w sądzie przeciwko Coffee

Anderson?”

Daisy interrupted, “And you think they could blackmail Harry, threatening to hurt his wife or daughter if he gives evidence in court against Coffee Anderson?”
Cóż, ta kobieta nie jest już jego żoną, ale Harry najwyraźniej lubi swoją córkę chociaż nie widział jej zbyt wiele w ciągu ostatnich kilku lat ze względu na fakt, że został zatrzymany kilka razy na rozkaz Jej Królwskiej Mości!” Well, the lady’s not his wife any more but apparently Harry is very fond of his daughter even though he hasn’t seen much of her in the past few years owing to the fact he’s been detained at Her Majesty’s pleasure several times!”

Daisy usiadła by chrupać herbatnik.

Daisy sat down to munch a biscuit.
Nie byłoby lepiej gdyby była żona Harrego i córka pozostały również w bezpiecznym domu?” Wouldn’t Harry’s ex-wife and daughter be better off at a safe house as well?”

Amelia pokiwała głową,”I jest więcej.

Amelia shook her head, “There’s more.

Jak pada to zazwyczaj leje.

It never rains but it pours.

Matka idzie do szpitala jutro rano na operację.

The mother is going into hospital tomorrow morning to have an operation.

Coś co musi zrobić, ale nic zagrażające jej życiu.

Something she must have done but it shouldn’t be life-threatening.

Oczywiście, możemy zorganizowacć podgląd dwadzieścia cztery godziny na dobę w szpitalu, ale co z dzieckiem?

Of course, we can have a watch put on her in the hospital twenty-four hours a day, but the child!

Jak możemy na ziemi zapewnić jej bezpieczeństwo jeśli Alina pójdzie i zostanie z ciocią czy coś takiego!”

How on earth can we  ensure her safety if she goes and stays with an aunt or something!”

Amelia przestała pić swoją herbatę.

Amelia stopped to drink some of her tea.

„Alina mieszka w Cardiff i nikt przecież jej nie zna tutaj we Wschodniej Anglii, czyż nie?” Powiedziała przekonywająco.

She lives in Cardiff and no-one would know her here in East Anglia, would they?” she said convincingly.
Daisy odłożyła herbatnik który jadła „ Więc chesz żebym zajęła się nastolatką, której nigdy wcześniej nie widziałam, i która nigdy nie widziała mnie!” zaprotestowała. Daisy put the biscuit she was eating down, “So you want me to look after a teenager I’ve never seen before, and who’s never seen me!” she protested.

“Nie martw się, kochana, znajdę jakieś inne wyjście – przynajmniej mam taką nadzieję” odpowiedziała policjantka wiedząc, że Daisy czuła się winna zostawiając młodą dziewczynę w niebezpieczeństwie.

Don’t worry, honey, I’ll find another solution – at least I hope I will,” replied the sly police woman knowing that she was making Daisy feel guilty about leaving a young girl in danger.

“Rzecz w tym, że Coffe Anderson nie ma nic do stracenia.

The thing is, Coffee Anderson has nothing to lose.

Jeśli udowodnią mu że jest winny, z łatwością spędzi kolejne 20 lat w lochach więc matka i córka są w wielkim niebezpieczenstwie,- ale nie martw się, Daisy.

If he’s proved guilty he could be in the dungeons for the next twenty years easily, so mother and daughter are really in great danger, – but don’t worry, Daisy.
To nie jest twoja odpowiedzialność. It’s not your responsibility.
Nie mogę wpaść na nikogo innego, komu bym zaufała by zajął się tym dzieckiem w nieszczęśliwej sytuacji ale coś się pojawi…” I can’t think of anyone else I would trust to look after this unfortunate child at the moment but something will turn up…”
Daisy poddała się pomimo, że wiedziała, że Inspektor Quashie naciskała na nią, “ W porządku, w takim razie, kiedy ona przyjeżdża?” Daisy gave way even though she knew Inspector Quashie was pressurising her, “Okay then, when will she be arriving?”

“ Przywiozę dziewczynkę, Alinę, do twojego domu w nocy.

I’ll have the girl, Alina, brought to your home during the night.
“ W porządku?” All right?”
Daisy przytaknęła głową. Daisy nodded.
“ Przygotuję wolny pokój. I’ll prepare the spare room.

Ale co z moją pracą?”

But what about my work?”
Amelia uśmiechnęła się swoim uśmiechem bo wiedziała, że wszystko poszło po jej mysli. Amelia smiled her usual smile when she knew she was getting her own way.

“Jestem pewna, że poradzisz sobie, Daisy!”

I’m sure you’ll manage, Daisy!”

W porannych godzinach samochód z Aliną i jej walizkami podjechał i Daisy dyskretnie przywołała Alinę do środka, kiedy kierowca samochodu podał Daisy walizki i natychmiast odjechał.

In the early hours of the morning a car arrived with Alina and her suitcase and Daisy discreetly beckoned Alina to come inside whilst the driver of the car handed Daisy the suitcase and drove off immediately.

Czternastolatka wyglądała na nieśmiałą i tylko stała i wpatrywała się w Daisy.

The fourteen-year-old seemed very shy and just stood and stared at Daisy.
“Chodź, Alina. Come in, Alina.

Chciałabyś coś do jedzenia albo picia?” Daisy zapytała dziecko w okularach.

Would you like something to eat or drink?” Daisy asked the bespectacled child.
“Nie, dziękuję. No, thank you.

Nigdy nic nie jem po moim wieczornym posiłku.

I never eat anything after my evening meal.

To nie jest dobre dla mnie!” odpowiedziała Alina raczej pompatycznie.

It’s not good for me!” replied Alina rather pompously.
W porządku, ale chodź do kuchni żebyśmy mogły się poznać trochę przy kubku kakao!” Daisy zaproponowała. That’s fine, but come into the kitchen just to get to know each other a bit while I have a cup of cocoa!” Daisy suggested.

“ Wolałabym pójść prosto do łóżka ponieważ mam wiele do uczenia się , Pani Hamilton!” Alina odpowiedziała jej Walijskim akcentem.

I’d prefer to go to bed straight away as I’ve a lot of studying to do, Miss Hamilton!” Alina replied in her Welsh accent.
“ W porządku. All right.

Ale proszę zwracaj sie do mnie Daisy!

But please call me Daisy!

Spójrz, zaprowadzę cię do pokoju na górę i powiedz mi czy coś potrzebujesz.

Look, I’ll take you up to your room and you tell me if you need anything.
W porządku?” Right?”

Nastepnego ranka Daisy zeszła na dół do kuchni i znalazła Alinę już siedzącą przy stole nad książką do historii.

The next morning Daisy went downstairs to the kitchen to find Alina already sitting at the table over a history book.

“ Co jesz zazwyczaj na śniadanie?

What do you usually have for breakfast?
Alina- Patrz! Alina – look!

Tutaj jest kilka różnych pudełek płatek owsianych z których możesz sobie wybrać.

There are several different packets of cereal for you to choose from.

A tam, jajka i rzeczy są w lodówce.

Then there are eggs and things in the fridge.
Częstuj się sama!” Just help yourself!”

Daisy próbowała robić co mogła ale nie wyglądało na to że robiła zbyt wiele postępu z Aliną.

Daisy did her best but didn’t seem to make much headway with Alina.

Dziewczynka postawiła barierę, która wyglądała na niemożliwą do przełamania.

The girl put up a barrier which seemed impossible to break down.

“ Spójrz Alina, wiem że się martiwsz ponieważ twoja mama ma operację dzisiaj, ale tak szybko jak Inspektor Quashie będzie miała jakiekolwiek wiadomości, zadzwoni do mnie.”

Look, Alina, I know you’re worried about your mother’s operation today, but as soon as Inspector Quashie has any news she will phone me.”

“ Pani Hamilton…Daisy, nie martw się o mnie.

Miss Hamilton… Daisy, don’t worry about me.

Wiem o moim tacie i bałagan w jaki nas wkręcił.

I know about my father and the mess he has put us in.

Inspektor Quashie wyjaśniła nam wszystko .

Inspector Quashie explained everything to us.

Wiem również, że moja mama będzie w dobrym szpitalu i otrzyma wspaniała opiekę.”

I also know that my mother is going into a good hospital and will have excellent treatment there.”
W porządku, ale zdajesz sobie sprawę że będziesz musiała mi dotrzymać towarzystwa w moim biurze i nie możesz nikomu podać jakichkolwiek osobistych szczegółów ani wyjść samotnie?” All right, but you do realise that you’ll have to keep me company in my office and that you can’t tell anyone any personal details or go out alone?”
Tak, naprawdę rozumiem, że nie mogę zadzwonić do mojej mamy w szpitalu i tym podobnie. Yes, I do really understand that I can’t telephone my mother at the hospital or anything.

Nie mam nawet ze sobą komórki.

I haven’t even got my mobile with me.

Telefon z komórki mógłby wpędzić ją w niebezpieczenstwo!”

It might put her in danger!”
Daisy pomyślała sobie, że ta nastolatka wyglądająca na samo wystarczalną była zdeterminowana by nie mieć żadnego związku z nią i poczuła się bezużyteczna i zawiedziona. Daisy thought to herself that this seemingly self-sufficient teenager was determined not to have any relationship with her and felt useless and disappointed.

Wtedy pomyślała o strategii.

Then she thought of a strategy.
Poprosiłaby Alinę o pomoc. She would ask for her help.
Problem w tym, że o co mogłaby poprosić dziewczynkę by jej pomogła? The problem was, what the goodness could she ask the girl to help her with?
Nie wyglądała na to, że była czymkolwiek innym zainteresowana oprócz swoich szkolnych książek. She didn’t seem interested in anything except her school books.
Czy umiałaby gotować? Could she cook?

Czy świeciła we wszystkim oprócz, być może, przedmiotów szkolnych?

Did she shine at anything except, maybe, scholastic subjects?

Daisy czuła się bardzo zmartwiona – i wtedy przypomniała sobie coś…

Daisy felt very worried – then she remembered something…

Daisy zauważyła, że Alina nie miała nic praktycznie na śniadanie więc pomyślała, że byłoby mądrzej nie komentować tego faktu.

Daisy noticed that Alina had had practically nothing for breakfast but thought it wiser not to comment on the fact.
Później tego ranka Daisy poprosiła Alinę by z nią poszła do piekarni. Later that morning Daisy asked Alina to accompany her to the baker’s.
Kiedy stały w kolejce w piekarni, Daisy powiedziała, “Alina, proszę wybierz sobie coś na przekąskę na później. When they were queing up in the baker’s, Daisy said, “Alina, please choose something for a snack for later on.
Kobieta za ladą, Pani Placey, jest moją znajomą. The lady behind the counter, Mrs. Placey, is a friend of mine.

Jest bardzo miła!” przytaknęła Alina.

She’s very nice!” Alina nodded.

“Poproszę herbacianą bułkę z masłem, w torebce!” Alina zaczerwieniła się kiedy mówiła.

I’d like a buttered tea bun, please, in a bag!” Alina blushed as she spoke.

“Hej, pochodzisz również z Walii?” zapytała Pani Placey.

Hey, do you come from Wales too?” asked Mrs. Placey.
“Tak, dlaczego, a Pani?” Yes, why, are you…?”

„Tak, ja również jestem Walijką.

Yes, I’m Welsh too.

Zanim wyszłam za mąż nazywałam się Hughes i urodziłam się w Cardiff!”

My name was Hughes before I got married and I was born in Cardiff!”

Alina uśmiechnęła się do Pani Placey i rozpoczęły rozmawiać.

 Alina smiled at Mrs. Placey and they began chatting.

Więc będziesz tutaj na jakiś czas? Zapytała miła Walijska kobieta.

So are you staying here for a bit?” asked the kind Welsh woman.
“A…tak. Er….yes.
Ale tylko na chwilę. But just for a while.
Jestem z Panią Hamilton.” I’m staying with Miss Hamilton.”

Gwen Placey, dobra znajoma Daisy miała wystarczająco zdrowego rozsądku by zdać sobie sprawę, że nie powinna zadawać za dużo pytań.

Gwen Placey, a good friend of Daisy’s had enough common sense to realise that she shouldn’t ask too many questions.
No cóż, ja mam czternastoletnią dziewczynkę i jeśli szukasz przyjaciół, możemy się umówić na Welsh rabbit z herbatką.” Well, I’ve got a girl of fourteen and if you’re looking for a spot of company we can all have Welsh rabbit for tea!”
Daisy odetchnęła z ulgą. Daisy breathed a sigh of relief.

Ktoś nawiązał kontakt z Aliną.

Someone had made contact with Alina!
Po południu Daisy i Alina były w biurze kiedy Inspektor Quashie zadzwoniła by powiedzieć, że operacja mamy Aliny zakończyła się sukcesem oraz że pacjentka obudziła się i czuła się dobrze. In the afternoon Daisy and Alina were in the office when Inspector Quashie phoned to say Alina’s mother’s operation had been a success and that the patient had woken up and was feeling well!
Czy powinnyśmy to uczcić, Alina? Shall we celebrate, Alina?

Co byś powiedziała gdybyśmy poszły do lodziarni mojej znajomej Luigi?

How about going to my friend Luigi’s ice-cream parlour?
Ma speciał który gwarantuję jest nieodparty. He has a ‘special’ which is guaranteed irresistible.”

Nagle dziewczynka rozpłakała się i szlochała i szlochała.

Suddenly the girl burst into tears and sobbed and sobbed.
“Przepraszam, Daisy. I’m sorry, Daisy.
Nie pokazałam ile jestem ci wdzięczna za to co dla mnie zrobiłaś. I haven’t shown you I’m grateful for what you are doing for me.
Proszę wybacz mi… Please forgive me…”
Nie martw się, Alina.” Daisy usiadła koło dziewczynki i położyła swoje ramię wokół niej. Not to worry, Alina.” Daisy sat down near the girl and put her arm round her.
Martwiłaś się o swoją mamę i do tego teraz ten cały niejasny interes. You were worried about your mother and then there’s all this cloak and dagger business.

To wciąż jest bardzo stersujące.”

It’s all very stressing!”

Więc wybaczasz mi?” zapytała Alina.

Then you forgive me?” Alina asked.

„Oczywiście.

Of course.

Czy powinnyśmy pójść teraz na super brzoskwiniowe melba lody czy czekoladowe marzenie? Now shall we make our way to a super peach melba or a chocolate dream ice-cream?”
Dzień minął bardzo szczęśliwie i o siódmej godzinie Daisy i Alina poszły to Pani Placey na poczęstunek. The day went by very happily and at seven o’clock Daisy and Alina went to Mrs. Placey’s to enjoy a meal.
Alina lubiła Panią Placey i zaprzyjaźniła się z jej córką będąc bardzo ostrożną by nigdy nie powiedzieć dokładnie gdzie mieszkała i nie podać żadnych szczególów osobistych. Alina liked Mrs. Placey and made friends with her daughter being careful never to say exactly where she lived or any personal details.            
Kilka następnych dni było bardzo przyjemnych i Alina okazała się bardzo pomocna w instalacji nowego programu komputerowego i w kilkakrotnym gotowaniu wieczornego posiłku. The next few days were extremely pleasant and Alina proved a great help to Daisy in installing a new software on her computer and cooking the evening meal a couple of times.
Ponieważ Daisy nie mogła zostawić Aliny samej, odłożyła swoją pracę dedektywistyczną na później i zdecydowała zająć się rachunkami i opłatami oraz innymi nudnymi rzeczami które zawsze odkładała na później tak długo jak mogła. As Daisy couldn’t leave Alina alone, she left her detective work on hold and decided to get up to scratch with all her bills and payments and other boring things that she always put off as long as she could.

W międzyczasie matka Aliny wracała do zdrowia po operacji i mogła rozmawiać ze swoją córką przez Inspektor Quashie prawie każdego dnia.

In the meantime Alina’s mother was recovering from her operation and was able to talk to her daughter through Inspector Quashie almost every day.
Tydzień później Daisy i Alina jadły kanapki w parku gdy zadzwonił Daisy telefon. A week later Daisy and Alina were eating their sandwiches in the park when Daisy’s mobile rang.

To był dzień kiedy Harry pojawił się w sądzie jako świadek prokuratora w sprawie Coffee Anderson.

It was the day Harry was to appear in court as a witness for the prosecution in Coffee Anderson’s trial.

Daisy rozpoznała głęboki głos Inspektora Quashie, ” To ja, Amelia Quashie.

Daisy recognised Inspector Quashie’s deep voice, “It’s me, Amelia Quashie.
Już po wszytskim, Daisy!” It’s all over, Daisy!”
Alina zauważyła, że Daisy wyglądała bardzo zaskoczona i robiła się bardzo nerwowa. Alina noticed that Daisy seemed very surprised and became extremely agitated.

“Daisy, czy chodzi o moją mamą?” zapytała zatroskana.

Daisy, is it my mother?” she asked anxiously.

Daisy pokiwała głową i uśmiechnęła się zapewniająco.

Daisy shook her head and smiled at her reassuringly.

Pies zaczął szczekać w pobliżu.

A dog started barking nearby.

Daisy podniosła się i odeszła by mogła słyszeć co Inspektor Quashie mówiła.

Daisy got up and moved away so as to be able to hear what Inspector Quashie was saying.

Alina była blisko za nią.

Alina followed close behind her.
“Tak, naprawdę? Yes, oh really?
Wyśmienicie! That’s extraordinary!
Atak serca…! A heart attack…!
Tak, powiem Alinie od razu”Daisy uśmiechnęła się do Aliny wciąż trzymając telefon. Yes, I’ll tell Alina immediately.” Daisy smiled at Alina still holding her mobile.
Coffee Anderson miał podwójny zawał serca w sądzie i zmarł w drodze do szpitala. Coffee Anderson had a double coronary in the courtroom and died on the way to hospital.

Prawdopodobnie werbalnie atakował twojego ojca i groził mu kiedy nagle przewrócił się.” Daisy kontynuowała rozmowę z Inspektorem Quashie, „Tak, powiem Alinie że nie ma więcej niebezpieczenstwa i że może pójść i zobaczyć swoją matkę!”

Apparently he was attacking your father verbally and threatening him when he suddenly slumped over.” Daisy continued speaking to Inspector Quashie, “Yes, I’ll tell Alina there’s no more danger and that she can see her mother at last!”
Kiedy Alina zgromadziła swoje rzeczy by były gotowe do samochodu, który będzie zabierał ją do szpitala gdzie jej matka miała operację, zatrzymała się na moment. As Alina got her things together to be ready for the car which would be taking her to the hospital where her mother had been operated on, she hesitated a moment.
Ale Daisy, czy moja mama nie widziała członka gangu Andersona obserwującego nasz dom? But, Daisy, didn’t my mother see Coffee Anderson’s henchman watching our house?

On mógłby nas zabić w rewanżu”.

He could kill us in revenge.”

„Nie masz o co się martwić, Alina.

You don’t have anything to worry about any more, Alina.

Kiedy szef umiera, cała organizacja rozpada się.

When the boss dies, the entire organisation crumbles.
Nikt nie przyjdzie za wami – z pewnością nie ten członek gangu- on również trafił z powrotem do więzienia ponieważ wczoraj nie zameldował się na komisariat – pamiętasz – on był na okresie próbnym!” No one will come after you – least of all this henchman – and anyway he was put back into prison yesterday because he hadn’t reported back to the police – you remember - he was on probation!”

Kiedy Alina podniosła walizkę by wsadzić ją do samochodu, pocałowała Daisy.

As Alina picked up her suitcase to get into the car she kissed Daisy.
Dziekuję Daisy, że zajełaś się mną – później jak moja mama kompletnie wydobrzeje, przyjedziesz do Cardiff i zostaniesz z nami na jakąś chwilę? Thank you, Daisy, for looking after me – later on when my mother has completely recovered will you come to Cardiff and stay with us for a while?
Wiem że mama pokochałaby ciebie również!” I know Mum would love you to!”

Kiedy Daisy obserwowała Alinę odjeżdzającą zdała sobie sprwę, że będzie za nią tęsknić.

As Daisy watched Alina being driven away she realised she was going to miss her.
Nagle, jej telefon zadzwonił. Suddenly her mobile rang.
“Daisy to ja Amelia. Daisy, it’s me Amelia!

Masz dużo zaplanowane na jutrzejszy wieczór?”

Have you got much on tomorrow evening?”
“A… Er...

Nie..Dlaczego..”zapytała Daisy żałobnym głosem.

no. Why…” said Daisy in a mournful voice.

Brzmisz jakbyś potrzebowała by ktoś cię pocieszył, patrz, mam trzy bilety na musical roku – ‘Gangsters all around’, z tym cudownym Amerykańskim tancerzem.

You sound as if you need a bit of cheering up - look, I’ve got three tickets for the musical of the year, Gangsters All Around, with that gorgeous American dancer.

Chciałabyś pójść ze mną – to jest ze mną i moją córką, która studiuje teatr – i będzimy miały prawdziwy babski wieczór.

Would you like to come with us – that is me and my daughter, who studies acting, – and we’ll have a real girls’ evening.

A po teatrze, mamy nową włoską rybną restaurację koło Leicester Square!

And after the theatre there’s that new Italian fish restaurant near Leicester Square!

Wiesz, pasta, ryba, włoskie białe wino i…ja płacę!”

You know, pasta, fish and Italian white wine and… it’s on me!”
Daisy zaakceptowała od razu i zapytała” Więc jak muszę się ubrać? Amelia odpowiedziała,”Nie specjalnie, ale proszę nie ubieraj tego okropnego brązowego płaszcza i kapalusza który miałaś jak podstawiliśmy Harrego!” Daisy accepted immediately and asked, “So I’ve got to dress up?” Amelia replied, “Not specially, but please don’t wear that horrible brown coat and hat you had on when we stitched Harry up!”

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com