DAISY STORIES AFRIKAANS

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
A MATTER OF JUSTICE
'n Saak van Geregtigheid
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation volunteered by: Netalie Potgieter • Email: 
netaliep@mweb.co.za
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

'n Saak van Geregtigheid

A Matter of Justice

 'n Nogal onaantreklike vrou het die kantoor binnegekom. A rather unattractive woman entered the office.
Sy het 'n uitdrukkinglose gesig gehad en 'n uitgedateerde roomkleurige bril gedra. She had an inexpressive face and wore out-of-date beige glasses.
Haar vilthoed het gelyk asof dit aggressief opgesit is en haar loshangende bruin winterjas het haar vetter laat lyk as wat sy seker was. Her felt hat looked as though it had been pulled on aggressively and her loose-styled brown winter coat made her look fatter than she probably was.
Is jy mnr. Victors?” het sy kortaf gevra en haar groot handsak op sy lessenaar neergeplak. Are you Mr. Victors?” she asked bluntly, plonking down her large  handbag on his office table.
Mnr. Victors, wie nogal 'n kort maar aantreklike man in sy laat veertigs was, het sy sjarme op die vrou uitprobeer. Mr. Victors, who was a rather short but attractive man in his late forties, tried his charm out on the woman.
Ja, Mevrou.” Yes, madam.
Jy moet seker die dame wees wie gister geskakel het vir 'n afspraak...em...” Die man het deur 'n paar papiere op sy lessenaar gesoek. “Oja, mej. Abbot, is dit nie?” You must be the lady who telephoned yesterday for an appointment…er…” The man searched through some papers on his desk, “Ah yes, Miss Abbot, isn’t it?” 
Ja. Yes.
Ek het gekom oor daardie eiendomsbelegging. I’ve come about that housing estate investment.
Waar presies gaan dit gebou word?” Where exactly will it be built?”
In Griekeland op die Circe eiland. In Greece on the Island of Circe.
Soos jy seker in die advertensie gelees het, sal alles luukse woonstelle met nuwerwetse voordele wees. As you probably read in the ad, they’ll all be luxury flats with every mod con.”
So jy kan my verseker dat dit 'n goeie belegging is?” Het die vrou gevra. So you can assure me it’s a good investment?” The woman asked.
Kyk, laat ons dit so stel. Look, let’s put it this way.
Ek het nog net hierdie een oor. I’ve got just this one left.
'n Getroude paartjie het gesÍ hulle is geÔnteresseerd oor die foon vanoggend, maar het nog nie ingekom nie, so as jy dit wil hÍ, sal jy vinnig 'n besluit moet neem!” A married couple said they were interested on the phone this morning but haven’t been in yet, so if you want it you’d better make a quick decision!”
Die vrou het gelyk asof sy 'n bietjie sag word. The woman seemed to soften a little.
Wel, ek wou nog altyd my vakansies in Griekeland deurbring het. Well, I’ve always wanted to spend my holidays in Greece.
As jy vir my die presiese bedrag van die afgetaling gee dan kan ek 'n tjek daarvoor uitskryf.” If you tell me the exact amount of the down payment I can write you out a cheque for it.”
Uitstekend, mej. Abbot. Splendid, Miss Abbot.
Sal u eers hierdie vorm teken sodat ons die papierwerk als met een slag kan uitsorteer?” Will you sign this form first of all so we can get all the paperwork over all in one go?”
Sekerlik.  “Certainly.
Laat my net daarna kyk...” het mej. Abbot gesÍ terwyl sy deur haar groot roomkleurige bril loer na die vel papier. Let me just have a look at it…” said Miss Abbot peering through her large beige glasses at the sheet of paper.
Net toe gaan die kantoordeur skielik oop en 'n man en 'n vrou het ingekom. Just then the office door opened suddenly and a man and a woman came in.
Die vrou, wie robuust en duidelik van Afrika herkoms was, het haar polisie identifikasie gewys. The woman, who was robust and clearly of African extraction, produced her police identification.
OK Harry, weer besig met ou streke, is ons? OK Harry, up to the old game again, are we?
Wat is jou naam hierdie keer?” What’s your name this time?”
Mej. Abbot het deur haar dik bril gestaar. Miss Abbot stared through her thick glasses.
Inspekteur Quashie!” het Harry gesÍ terwyl hy van sy stoel af opgestaan het en baie benoud gelyk het. Inspector Quashie!” said Harry getting up from his chair and looking very scared.
Nie weer nie! Not again!
Ek het niks gedoen nie. I haven’t done anything.
Ek was net besig om 'n besigheidsaak met hierdie dame...em...mej. Abbot te bespreek!” I was just discussing a business matter with this lady… er… Miss Abbot!”
Jammer mej. Abbot, ons sal u verklaring by die stasie nodig hÍ!” Inspekteur Quashie het vir die vrou geglimlag. Sorry Miss Abbot, we’ll be needing your statement down at the station!” Inspector Quashie smiled at the woman.
Dit lyk asof ons net betyds hier aangekom het!” It seems we got here just in time!”
Mnr. Victors oftewel Harry het verskrik gelyk. Mr. Victors or Harry looked horrified.
Ek sien. I see.
Ek is om die bos gelei!” I’ve been stitched up!”
Inspekteur Quashie het geknik. Inspector Quashie nodded.
Dit is onnodig om te protesteer, Harry, jy is uitgevang. It’s useless protesting, Harry, you’ve been nicked.
Kom ons gaan almal na die stasie toe!” Let’s all get down to the station!”
Mej. Abbot het gewag vir Harry om geboei en weggestuur te word in 'n polisiekar en toe verwyder sy die “draad” aan die binnekant van haar jas wat die polisie vroeŽr die dag aan haar gesit het. Miss Abbot waited for Harry to be handcuffed and sent off in a police car and then removed the “wire” inside her coat the police had put on her earlier that day.
Daarna het sy haar aaklike bril afgehaal, haar hoed en die groot bruin jas om die deftige swart baadjie en romp wat sy aangehad het te onthul. After that, she took off her ugly glasses, her hat, and the huge brown coat to reveal that she was wearing a smart black jacket and skirt.
Eerlikwaar, Daisy, toe ons die kantoordeur oopgemaak het, het ek jou glad nie herken nie! Honestly Daisy, when we opened the office door I didn’t recognise you at all!
Jy het vreeslik in daardie bruin jas gelyk!” het inspekteur Quashie gesÍ. You looked terrible in that brown coat!” said Inspector Quashie.
Daisy het gegrinnik. Daisy grinned. 
By die polisie stasie is Daisy uitgenooi om te kyk hoe Harry ondervra word van agter 'n spesiale glasvenster. At the police station Daisy was invited to watch Harry being questioned from behind a special glass window.
Kyk Harry, so seker soos my naam Amelia Quashie is,” het die inspekteur gesÍ met 'n vriendelike glimlag, “ jy sal sit vir nog vier of vyf jaar!” Inspekteur Quashie het die manier gehad om die mees gevreesde goed op 'n oŽnskynlik plesierige manier te sÍ. Look Harry, as sure as my name is Amelia Quashie,” the inspector said with a friendly smile, “you’ll be going down for another four or five years!” Inspector Quashie had a way of saying the most dreadful things in a seemingly pleasant way.
Inspekteur, jy probeer altyd om my vas te trek, maar ek het niks gedoen nie!” het Harry geprotesteer. Inspector, you’re always trying to nail me but I haven’t done anything!” protested Harry.
Ek erken ek het 'n gesprek met daardie dame gehad oor 'n woonstel, maar...” I admit I was having a conversation with that lady about a flat but…”
Ja,” inspekteur Quashie het geknik, “oor 'n woonstel wat nie bestaan nie en wat nooit sal bestaan nie. Yes,” Inspector Quashie nodded, “about a flat that doesn’t exist and will never exist.
Maar jy het geld gevat van 'n arm ou man wat nie verstaan het waarvoor hy homself inlaat nie. But you did take money from a poor old man who didn’t understand what he was letting himself in for.
Onthou daardie liewe senior burger, Mnr. Duncan Thornton wat jy verkul het om vyf duisend pond te gee?” Het die glimlaggende polisievrou heel sjarmant gesÍ. Remember that gentle senior citizen, Mr. Duncan Thornton you conned into giving you five thousand pounds?” The smiling police-woman said quite charmingly.
Harry het gespanne gelyk, maar het nie geantwoord nie. Harry looked tense but didn’t reply.
Aan die ander kant, as jy ons sou help met 'n bietjie informasie oor 'n vriend van jou... mag ons moontlik instaat wees om die regter te oortuig dat, aangesien jy al die geld vir Mnr. Thornton teruggee, jy besef het dat jou ou slegte gewoontes gesien moet word as iets van die verlede. On the other hand, if you helped us with a little information about a friend of yours… we might be able to convince the judge that as you are giving all the money back to Mr. Thornton, you have realised that your old evil ways are to be considered a thing of the past.
Natuurlik bly daar nog die vraag van mej. Abbot se klagte, die dame wat jy om die bos probeer lei het toe ons aangekom het. Of course, there remains the question of Miss Abbot’s complaint, the lady you were trying to con when we arrived.
As ek haar kan oortuig om nie voort te gaan...” If I can persuade her not to go ahead…”
Harry het onderbreuk, “Ag, nou goed dan, Inspekteur. Harry interrupted, “Oh, alright, Inspector.
SÍ net vir my wat dit is wat jy wil hÍ van my!” Just tell me what it is you want from me!”
Harry, ek sal eerlik wees met jou,” het inspekteur Quashie voortgegaan in haar pragtige gereguleerde diep stem, “Ek sal al my kaarte op die tafel sit en as jy ons nie wil help nie sal ek jou aan jou eie lot oorlaat!”  “Harry, I’ll be honest with you,” Inspector Quashie continued in her beautifully modulated deep voice, “I’ll put all my cards on the table and if you don’t want to help us I’ll just have to leave you to your fate!”
Inspekteur – sÍ asseblief vir my!” het die, nou swetende, Harry aangedring. Inspector – please tell me!” insisted the now sweating Harry.
Ek wil vir... Coffee Anderson hÍ!” het inspekteur Quashie aan die lig gebring. I want… Coffee Anderson!” revealed Inspector Quashie.
Ccc...,” het Harry geproes. Ccc…,” Harry spluttered.
Coffee Anderson! Coffee Anderson!
Jy moet seker laf wees!” You must be joking!”
Nee, ek gaan nie!” No, I’m not!
Soos jy weet, het hy sy bynaam gekry as gevolg van sy koffieverslawing, maar sy ware sterkpunt is om ander mense 'n verslawing te gee, 'n wit gepoeierde een!” As you know, he is nicknamed Coffee owing to his coffee addiction but his real forte is giving other people an addiction, a white-powdered one!”
Harry het selfs nog meer gespanne geword en sy kop hewig geskud. Harry became even more tense and shook his head violently.
Inspekteur Quashie het weer vir hom geglimlag. Inspector Quashie smiled at him again.
Moenie bekommerd wees nie, Harry. Don’t worry, Harry.
As jy my nie wil help nie, sal ek net nog 'n rukkie langer nodig hÍ om daardie meneer te vang, maar ek sal. If you won’t help me, I’ll just need a little longer to nail that gentleman, but I will.
Dis nou wel jammer oor jou,” het die oŽnskynlik simpatieke inspekteur gesÍ terwyl sy opgestaan het, gereed om die vertrek te verlaat. Pity about you, though,” said the seemingly sympathetic Inspector getting up ready to leave the room.
Harry het swaar gesug, so asof dit sy laaste was. Harry heaved a big breath as though it were his last.
Jy het my presies waar jy my wil hÍ, Inspekteur. You’ve got me exactly where you want me, Inspector.
Jy weet dat hy my sal laat doodmaak...” You do know he’ll have me killed…”
Polisiebeskerming vierentwintig-uur-'n-dag.” Sy het afgerammel wat sy alreeds voorberei het om te sÍ. Police-protection-twenty-four-hours-a-day.” She rattled off having already prepared what she was going to say.
Jy sal na 'n plek geneem word waar hy nooit aan sal dink om jou te soek nie. You’ll be taken to a place where he would never think of looking for you.
En daarna... “ And after that…”
As daar 'n daarna vir my is, sal ek graag iewers ver weg wil nesskrop... “ If there’s an after for me, I would want to be set up somewhere far away…”
Soos Daisy die gesprek deur die spesiale glasvenster gehoor het, het sy binnepret gehad oor die bevrediging wat dit haar gee, omdat haar kliŽnt mnr. Thornton haar in sy vertroue geneem het toe hy sy spaargeld aan Harry verloor het en nou sou hy al sy geld terugkry en kon hy in vrede leef sonder bekommernis oor sy toekoms. As Daisy heard the conversation through the special glass mirror she smiled to herself in satisfaction, this was because her client Mr. Thornton had confided in her when he lost his savings to Harry, and now he would be getting all his money back and could live in peace without worrying about his future.
'n Paar dae later was Daisy besig om aan 'n koppie kitskoffie in haar kantoor te teug. A few days later Daisy was sipping a cup of instant coffee in her office.
Iemand het die deurklokkie gelui en Daisy het uitgeroep, “Kom binne!” Inspekteur Quashie het by die ingang verskyn. Someone rang the bell and Daisy called out, “Come in!” Inspector Quashie appeared in the doorway.
Steur ek jou Daisy?” het sy gevra. Am I disturbing you Daisy?” she asked.
Daisy was verras en bly om die polisievrou te sien. Daisy was surprised and pleased to see the police woman.
Amelia, kom asseblief in en vertel my alles.” Amelia, please come in and tell me everything.”
Daisy, ek voel baie onrustig.” Daisy, I feel very uneasy.”
Wel, kom ons drink 'n koppie Earl Grey en eet 'n paar koekies en dan kyk ons wat ons kan uitwerk.” Well, let’s have a cup of Earl Grey and a few biscuits and see what we can work out.”
Die inspekteur het geknik toe Daisy haar elektriese ketel aanskakel om die water te kook. The inspector nodded as Daisy put the water on to boil in her electric kettle.
Soos jy weet is Harry in 'n huis onder polisiebewking, maar toe ek vanoggend my krabbertjies probeer aansit, het ek hulle die heeltyd laat val en toe sÍ ek vir myself,'Amelia, iets is nie reg nie!' Dieselfde ding het altyd met my ouma gebeur as iets op die punt was om verkeerd te gaan.” As you know, Harry is in a safe house but as I was trying to put my earrings on this morning I kept dropping them, and I said to myself, ‘Amelia, something’s up!’ The same thing used to happen to my grandmother when something was about to go wrong.”
Maar wat kan dan nou enigsens verkeerd gaan? But what could possibly go wrong?
Ek het gelees dat Coffee Anderson in hegtenis geneem is, is hy nie? I read that Coffee Anderson has been arrested, hasn’t he?
Is dit nie amper tyd vir sy verhoor nie?” Isn’t he due for trial soon?”
Ja, die verhoor begin more! Yes, the trial starts tomorrow!
Maar een van sy gevaarlikste handlangers, Charles Empoli, wat in dieselfde tronk as hy was, het gister uitgekom, ek bedoel – hy is uit die tronk op voorwaardelike vrylating en moet elke aand rapporteer aan die polisiestasie. But apparently one of his most dangerous henchmen, a Charles Empoli, who was in the same prison as him, got out yesterday, I mean – he was released from prison on probation and has to report to the police station every evening.
Dit bekommer my.” This worries me.”
Op daardie spesiefieke oomblik het die polisie-inspekteur se selfoon gelui. Just at this moment the police inspector’s mobile rang.
Hallo, inspekteur Quashie hier. Hello, Inspector Quashie here.
Waaat!” Haar groot oŽ het net nog groter en groter gerek en daar was 'n uitdrukking van angs in hulle. Whaaat!” Her already big eyes became bigger and bigger and there was an expression of alarm in them.
Hoekom op dees aarde het niemand my voorheen hiervan in kennis gestel nie!” Why in the hell didn’t someone inform me about this before!”
Die Inspekteur het aangehou om te luister terwyl sy al hoe meer en meer geÔrriteerd geraak het. The Inspector continued listening getting more and more agitated all the time.
Daisy het gehoop dat Amelia nie 'n beroerte- aanval of iets sou kry nie. Daisy hoped Amelia wouldn’t have a stroke or something.
Inspekteur Quashie het toegesnou, “Luister. Inspector Quashie barked out, “Listen.
Kry die ondersoekspan onmiddellik op die probleem. Get the surveillance team on to the problem immediately.
Organiseer 'n vier-en-twintig-uur wag – ek sal terugkom so gou as moontlik!” Organise a twenty-four hour watch – I’ll get back as soon as possible!”
Die polisievrou het haar selfoon teruggesit in haar sak. The policewoman put her mobile back into her pocket.
Ek is bevrees ek sal moet gaan, Daisy – iets het voorgeval wat die perspektief heeltemal verander. I’m afraid I’ll have to go, Daisy – something has come up that changes the perspective completely.
Behalwe...” Inspekteur Quashie het 'n oomblik lank vir Daisy betrag, twyfelend, terwyl 'n plan besig was om vorm aan te neem in haar gedagtes. Unless...” Inspector Quashie observed Daisy for a moment, hesitating, as a plan was forming in her mind.
Sy het baie sag en stadig gepraat, “behalwe as jy nie sou omgee as 'n tienerdogter 'n rukkie lank by jou bly nie...?” She spoke very softly and slowly, “unless you wouldn’t mind having a teenage girl to stay with you for a while…?”
Daisy het 'n blik met brosbrood koekies op haar lessenaar neergesit. Daisy put a tin of shortbread biscuits on her desk.
Watter tienerdogter praat ons van? What teenage girl are you talking about?
Ek verstaan nie...” I don’t understand…”
Amelia het probeer verduidelik, “Dit lyk asof ons hoofgetuie, Harry, 'n dogter van amper veertien het, Alina, wie ek nie eers geweet het bestaan nie, en haar ma het vanoggend by die polisie aangemeld dat haar huis dopgehou word deur Charles Empoli, Coffee Anderson se handlanger! Amelia tried to explain, “It seems that our chief witness, Harry, has a daughter of nearly fourteen, Alina, who I never even knew existed, and her mother reported to the police this morning that her house was being watched by Charles Empoli, Coffee Anderson’s henchman!
Die ma is 'n maatskaplike werkster en ken die man aangesien sy al voorheen met hom te doen gehad het oor die verkoop van dwelms aan jongmense. The mother is a social worker and knows the man as she had already had dealings with him in the past over selling drugs to youngsters!”
Daisy het onderbreuk, “En jy dink dat hulle vir Harry kan afpers, dreig om sy vrou of dogter seer te maak as hy getuienis in die hof gee teen Coffee Anderson?” Daisy interrupted, “And you think they could blackmail Harry, threatening to hurt his wife or daughter if he gives evidence in court against Coffee Anderson?”
Wel, die dame is nie meer sy vrou nie, maar Harry is glo baie mal oor sy dogter al het hy nie veel van haar te sien gekry in die laaste paar jaar nie, aangesien hy 'n hele paar maal aangehou is op Haar Majesteit se onkoste!” Well, the lady’s not his wife any more but apparently Harry is very fond of his daughter even though he hasn’t seen much of her in the past few years owing to the fact he’s been detained at Her Majesty’s pleasure several times!”
Daisy het gaan sit om aan 'n koekie te knibbel. Daisy sat down to munch a biscuit.
Sou Harry se eksvrou en dogter nie ook beter afgewees het by 'n bewaakte huis nie?” Wouldn’t Harry’s ex-wife and daughter be better off at a safe house as well?”
Amelia het haar kop geskud, “Daar is meer. Amelia shook her head, “There’s more.
'n Ongeluk kom nooit alleen nie. It never rains but it pours.
Die ma gaan mŰre hospitaal toe om 'n operasie te ondergaan. The mother is going into hospital tomorrow morning to have an operation.
Iets wat sy moet laat doen, maar dit behoort nie lewensgevaarlik te wees nie. Something she must have done but it shouldn’t be life-threatening.
Natuurlik kan ons 'n wag in die hospitaal sit om haar vierentwintig-uur-'n-dag op te pas, maar die kind! Of course, we can have a watch put on her in the hospital twenty-four hours a day, but the child!
Hoe op dees aarde kan ons haar veiligheid verseker as sy by 'n tannie of so iets gaan bly!” How on earth can we  ensure her safety if she goes and stays with an aunt or something!”
Amelia het gestop om van haar tee te drink. Amelia stopped to drink some of her tea.
Sy bly in Cardiff en niemand sal haar hier in Oos-Anglia ken nie, sal hulle?” het sy oortuigend gesÍ. She lives in Cardiff and no-one would know her here in East Anglia, would they?” she said convincingly.
Daisy het die koekie neergesit wat sy geŽet het, “So jy wil hÍ ek moet na 'n tiener kyk wat ek nog nooit voorheen gesien het nie, en wie my nog nooit gesien het nie!” het sy geprotesteer. Daisy put the biscuit she was eating down, “So you want me to look after a teenager I’ve never seen before, and who’s never seen me!” she protested.
Moenie bekommerd wees nie, liefie, ek sal 'n ander oplossing kry – ten minste hoop ek ek sal,” het die slinkse polisievrou geantwoord met die wete dat sy besig was om Daisy skuldig te laat voel oor 'n jong dogter in gevaar te los. Don’t worry, honey, I’ll find another solution – at least I hope I will,” replied the sly police woman knowing that she was making Daisy feel guilty about leaving a young girl in danger.
Die ding is, Coffee Anderson het niks om te verloor nie. The thing is, Coffee Anderson has nothing to lose.
As hy skuldig bewys word kan hy maklik vir die volgende twintig jaar of so in die kerkers wees, so ma en dogter is regtig in groot gevaar, - maar moenie bekommerd wees nie, Daisy. If he’s proved guilty he could be in the dungeons for the next twenty years easily, so mother and daughter are really in great danger, – but don’t worry, Daisy.
Dit is nie jou verantwoordelikheid nie. It’s not your responsibility.
Ek kan nie aan enige-iemand anders dink op die oomblik wat ek sou vertrou om na hierdie ongelukkige kind te kyk nie, maar iets sal wel opduik...” I can’t think of anyone else I would trust to look after this unfortunate child at the moment but something will turn up…”
Daisy het ingegee alhoewel sy geweet het dat inspekteur Quashie haar onder druk geplaas het, “Nou goed dan, wanneer sal sy aankom?” Daisy gave way even though she knew Inspector Quashie was pressurising her, “Okay then, when will she be arriving?”
Ek sal die meisie, Alina, na jou huis toe laat bring gedurende die nag. I’ll have the girl, Alina, brought to your home during the night.
Goed so?” All right?”
Daisy het geknik. Daisy nodded.
Ek sal die spaarkamer voorberei. I’ll prepare the spare room.
Maar wat van my werk?” But what about my work?”
Amelia het haar glimlag gegee wat sy altyd gee as sy haar sin kry. Amelia smiled her usual smile when she knew she was getting her own way.
Ek is seker jy sal regkom, Daisy!” I’m sure you’ll manage, Daisy!”
In die vroeŽ oggendure het 'n kar aangekom met Alina en haar tas en Daisy het strategies vir Alina gewink om binnetoe te gaan terwyl die bestuurder van die kar die tas vir Daisy aangegee het en onmiddellik weggery het. In the early hours of the morning a car arrived with Alina and her suitcase and Daisy discreetly beckoned Alina to come inside whilst the driver of the car handed Daisy the suitcase and drove off immediately.
Die veertienjarige het baie skaam gelyk en het net daar gestaan en Daisy aangestaar. The fourteen-year-old seemed very shy and just stood and stared at Daisy.
Kom in, Alina. Come in, Alina.
Wil jy graag iets hÍ om te eet of te drink?” het Daisy vir die bebrilde kind gevra. Would you like something to eat or drink?” Daisy asked the bespectacled child.
Nee, dankie. No, thank you.
Ek eet nooit iets na my aandete nie. I never eat anything after my evening meal.
Dit is nie goed vir my nie!” het Alina nogal aanstellerig geantwoord. It’s not good for me!” replied Alina rather pompously.
Dit is goed so, maar kom in die kombuis in net om mekaar bietjie beter te leer ken terwyl ek 'n koppie kakao drink!” het Daisy voorgestel. That’s fine, but come into the kitchen just to get to know each other a bit while I have a cup of cocoa!” Daisy suggested.
Ek verkies om reguit bed toe te gaan aangesien ek baie leerwerk het om te doen, mej. Hamilton!” het Alina geantwoord in haar Walliese aksent. I’d prefer to go to bed straight away as I’ve a lot of studying to do, Miss Hamilton!” Alina replied in her Welsh accent.
Goed dan. All right.
Maar noem my asseblief Daisy! But please call me Daisy!
Kyk, ek sal jou na jou kamer toe neem en sÍ vir my as jy enige-iets nodig het. Look, I’ll take you up to your room and you tell me if you need anything.
Regso?” Right?”
Die volgende oggend het Daisy met die trappe afgegaan na die kombuis toe om vir Alina daar aan te tref waar sy alreeds by die tafel gesit het oor 'n geskiedenisboek. The next morning Daisy went downstairs to the kitchen to find Alina already sitting at the table over a history book.
Wat eet jy gewoonlik vir ontbyt? What do you usually have for breakfast?
Alina – kyk! Alina – look!
Daar is 'n hele paar verskillende pakke ontbytgraan vir jou om van te kies. There are several different packets of cereal for you to choose from.
Dan is daar eiers en goed in die yskas. Then there are eggs and things in the fridge.
Help jouself net!” Just help yourself!”
Daisy het haar bes probeer maar dit het nie gelyk of sy hond haar afmaak met Alina nie. Daisy did her best but didn’t seem to make much headway with Alina.
Die meisie het 'n muur gebou wat onmoontlik gelyk het om af te breek. The girl put up a barrier which seemed impossible to break down.
Kyk, Alina, ek weet jy is bekommerd oor jou ma se operasie vandag, maar sodra inspekteur Quashie enige nuus het, sal sy my bel.” Look, Alina, I know you’re worried about your mother’s operation today, but as soon as Inspector Quashie has any news she will phone me.”
Mej. Hamilton,,, Daisy, moenie oor my bekommerd wees nie. Miss Hamilton… Daisy, don’t worry about me.
Ek weet van my pa en die gemors waarin hy ons laat beland het. I know about my father and the mess he has put us in.
Inspekteur Quashie het alles aan ons verduidelik. Inspector Quashie explained everything to us.
Ek weet ook dat my ma na 'n goeie hospitaal toe gaan en uitstekende behandeling daar sal kry.” I also know that my mother is going into a good hospital and will have excellent treatment there.”
Nou goed dan, maar jy besef dat jy my geselskap sal moet hou in my kantoor en dat jy vir niemand enige persoonlike besonderhede mag vertel of alleen uitgaan nie?” All right, but you do realise that you’ll have to keep me company in my office and that you can’t tell anyone any personal details or go out alone?”
Ja, ek verstaan regtig dat ek nie my ma mag bel by die hospitaal of enige-iets nie. Yes, I do really understand that I can’t telephone my mother at the hospital or anything.
Ek het in elk geval my selfoon by my nie. I haven’t even got my mobile with me.
Dit mag haar in gevaar stel!” It might put her in danger!”
Daisy het by haarself gedink dat hierdie oŽnskynlike selfstandige tiener gedetermineerd was om nie enige verhouding met haar te hÍ nie en sy het nutteloos en teleurgesteld gevoel. Daisy thought to herself that this seemingly self-sufficient teenager was determined not to have any relationship with her and felt useless and disappointed.
Toe dink sy aan 'n strategie. Then she thought of a strategy.
Sy sou haar vir hulp vra. She would ask for her help.
Die probleem was, wat op dees aarde kon sy die meisie vra om haar mee te help? The problem was, what the goodness could she ask the girl to help her with?
Sy het nie gelyk of sy belangstel in enige-iets behalwe haar skoolboeke nie. She didn’t seem interested in anything except her school books.
Kon sy kook? Could she cook?
Het sy uitgeblink in enige-iets behalwe, miskien skolastiese vakke? Did she shine at anything except, maybe, scholastic subjects?
Daisy het baie bekommerd gevoel – toe onthou sy iets... Daisy felt very worried – then she remembered something…
Daisy het opgemerk dat Alina vir alle praktiese doeleindes niks vir ontbyt gehad het nie, maar het gedink dit is wyser om nie 'n opmerking daaroor te maak nie. Daisy noticed that Alina had had practically nothing for breakfast but thought it wiser not to comment on the fact.
Later daardie oggend het Daisy vir Alina gevra om haar te vergesel na die bakker toe. Later that morning Daisy asked Alina to accompany her to the baker’s.
Toe hulle in die tou gestaan het by die bakker, het Daisy gesÍ, “Alina, kies asseblief iets om te eet vir later. When they were queing up in the baker’s, Daisy said, “Alina, please choose something for a snack for later on.
Die dame agter die toonbank, Mev. Placey, is 'n vriendin van my. The lady behind the counter, Mrs. Placey, is a friend of mine.
Sy is baie aangenaam!” Alina het geknik. She’s very nice!” Alina nodded.
Ek sal hou van 'n gebotterde teebroodjie, asseblief, in 'n sak!” Alina het gebloos toe sy praat. I’d like a buttered tea bun, please, in a bag!” Alina blushed as she spoke.
Haai, kom jy ook van Wallis af?” het mev. Placey gevra. Hey, do you come from Wales too?” asked Mrs. Placey.
Ja, hoekom, is jy... ?” Yes, why, are you…?”
Ja, ek is ook Wallies. Yes, I’m Welsh too.
My naam was Hughes voordat ek getroud is en ek is in Cardiff gebore!” My name was Hughes before I got married and I was born in Cardiff!”
Alina het geglimlag vir mev. Placey en hulle het begin gesels.  Alina smiled at Mrs. Placey and they began chatting.
So jy bly hier vir 'n rukkie?” het die vriendelike Walliese vrou gevra. So are you staying here for a bit?” asked the kind Welsh woman.
Em....ja. Er….yes.
Maar net vir 'n rukkie. But just for a while.
Ek bly by mej. Hamilton.” I’m staying with Miss Hamilton.”
Gwen Placey, 'n goeie vriendin van Daisy het genoeg gesonde verstand gehad om te besef dat sy nie te veel vrae moet vra nie. Gwen Placey, a good friend of Daisy’s had enough common sense to realise that she shouldn’t ask too many questions.
Wel, ek het 'n dogter van veertien en as jy 'n plek soek vir goeie geselskap, dan kan ons almal gebraaide brood en kaas met tee hÍ!” Well, I’ve got a girl of fourteen and if you’re looking for a spot of company we can all have Welsh rabbit for tea!”
Daisy het 'n sug van verligting geslaak. Daisy breathed a sigh of relief.
Iemand het met Alina kontak gemaak! Someone had made contact with Alina!
In die middag was Daisy en Alina in die kantoor toe inspekteur Quashie gebel het om te sÍ dat Alina se ma se operasie 'n sukses was en dat die pasiŽnt wakker geword het en goed voel! In the afternoon Daisy and Alina were in the office when Inspector Quashie phoned to say Alina’s mother’s operation had been a success and that the patient had woken up and was feeling well!
Sal ons dit vier, Alina? Shall we celebrate, Alina?
Hoekom gaan ons nie na my vriend, Luigi se roomysplek toe nie? How about going to my friend Luigi’s ice-cream parlour?
Hy het 'n 'spesiale aanbieding' wat gewaarborg is om onweerstaanbaar te wees.” He has a ‘special’ which is guaranteed irresistible.”
Skielik het die meisie in trane uitgebars en gehuil en gehuil. Suddenly the girl burst into tears and sobbed and sobbed.
Ek is jammer, Daisy. I’m sorry, Daisy.
Ek het jou nie gewys dat ek dankbaar is vir wat jy vir my doen nie. I haven’t shown you I’m grateful for what you are doing for me.
Vergewe my asseblief...” Please forgive me…”
Moenie bekommerd wees nie, Alina.” Daisy het naby die meisie gaan sit en haar arm om haar gesit. Not to worry, Alina.” Daisy sat down near the girl and put her arm round her.

Jy was bekommerd oor jou ma en dan is daar al die onderduimse besigheid onder die dekmantel.

You were worried about your mother and then there’s all this cloak and dagger business.
Dit is alles baie stresvol!” It’s all very stressing!”
Vergewe jy my dan?” het Alina gevra. Then you forgive me?” Alina asked.
Natuurlik. Of course.
Nou, sal ons oppad wees na 'n super perske melba of 'n sjokoladedroom roomys?” Now shall we make our way to a super peach melba or a chocolate dream ice-cream?”
Die dag het baie gelukkig verloop en teen sewe uur het Daisy en Alina na mev. Placey toe gegaan om 'n maaltyd te geniet. The day went by very happily and at seven o’clock Daisy and Alina went to Mrs. Placey’s to enjoy a meal.
Alina het van mev. Placey gehou en vriende gemaak met haar dogter terwyl sy versigtig was om nooit te sÍ waar sy gebly het of enige persoonlike besonderhede nie. Alina liked Mrs. Placey and made friends with her daughter being careful never to say exactly where she lived or any personal details.            
Die volgende paar dae was besonder lekker en Alina het haarself 'n groot hulp bewys vir Daisy om nuwe sagteware op haar rekenaar te installeer en die aandete 'n paar maal te maak. The next few days were extremely pleasant and Alina proved a great help to Daisy in installing a new software on her computer and cooking the evening meal a couple of times.
Aangesien Daisy nie vir Alina alleen kon los nie, het sy haar speurwerk bietjie laat stilstaan en besluit om op datum te kom met al haar rekeninge en betalings en ander vervelige goed wat sy altyd uitgestel het vir so lank as wat sy kon. As Daisy couldn’t leave Alina alone, she left her detective work on hold and decided to get up to scratch with all her bills and payments and other boring things that she always put off as long as she could.
In die tussentyd was Alina se ma aan die herstel na haar operasie en was in staat om amper elke dag met haar dogter te praat deur inspekteur Quashie. In the meantime Alina’s mother was recovering from her operation and was able to talk to her daughter through Inspector Quashie almost every day.
'n Week later was Daisy en Alina besig om hulle toebroodjies te eet in die park toe Daisy se selfoon lui. A week later Daisy and Alina were eating their sandwiches in the park when Daisy’s mobile rang.
Dit was die dag wat Harry in die hof sou verskyn as 'n getuienis vir die vervolging in Coffee Anderson se verhoor. It was the day Harry was to appear in court as a witness for the prosecution in Coffee Anderson’s trial.
Daisy het inspekteur Quashie se diep stem herken, “Dit is ek, Amelia Quashie. Daisy recognised Inspector Quashie’s deep voice, “It’s me, Amelia Quashie.
Dit is alles oor, Daisy!” It’s all over, Daisy!”
Alina het opgemerk dat Daisy baie verras gelyk het en het ontsettend onrustig geword. Alina noticed that Daisy seemed very surprised and became extremely agitated.
Daisy, is dit my ma?” het sy angstig gevra. Daisy, is it my mother?” she asked anxiously.
Daisy het haar kop geskud en gerusstellend geglimlag. Daisy shook her head and smiled at her reassuringly.
'n Hond het daarnaby begin blaf. A dog started barking nearby.
Daisy het opgestaan en wegbeweeg sodat sy kon hoor wat inspekteur Quashie besig was om te sÍ. Daisy got up and moved away so as to be able to hear what Inspector Quashie was saying.
Alina het kort op haar hakke gevolg. Alina followed close behind her.
Ja, o regtig? Yes, oh really?
Dit is ongelooflik! That’s extraordinary!
'n Hartaanval...! A heart attack…!
Ja, ek sal onmiddellik vir Alina vertel.“Daisy het vir Alina geglimlag terwyl sy nog haar selfoon vasgehou het. Yes, I’ll tell Alina immediately.” Daisy smiled at Alina still holding her mobile.
Coffee Anderson het 'n dubbele koronÍr in die hof gehad en oppad na die hospitaal toe gesterf. Coffee Anderson had a double coronary in the courtroom and died on the way to hospital.
Hy het glo jou pa verbaal aangeval en hom gedreig toe hy skielik omgeval het.” Daisy het aangehou om te praat met inspekteur Quashie, “Ja, ek sal vir Alina sÍ daar is geen gevaar meer nie en dat sy uiteindelik haar ma kan sien!” Apparently he was attacking your father verbally and threatening him when he suddenly slumped over.” Daisy continued speaking to Inspector Quashie, “Yes, I’ll tell Alina there’s no more danger and that she can see her mother at last!”
Soos wat Alina haar goed bymekaargekry het om gereed te wees vir die kar wat haar na die hospitaal sou neem, waar daar op haar ma ge-opereer is, het sy 'n oomblik geaarsel. As Alina got her things together to be ready for the car which would be taking her to the hospital where her mother had been operated on, she hesitated a moment.
Maar, Daisy, het my ma nie gesien hoe Coffee Anderson se handlanger ons huis dophou nie? But, Daisy, didn’t my mother see Coffee Anderson’s henchman watching our house?
Hy kan ons doodmaak uit wraak.” He could kill us in revenge.”
Jy het niks meer om bekommerd oor te wees nie, Alina. You don’t have anything to worry about any more, Alina.
Wanneer die baas doodgaan, verkrummel die hele organisasie. When the boss dies, the entire organisation crumbles.
Niemand sal agter jou aankom nie – laaste van almal hierdie handlanger – en in elk geval is hy gister terug tronk toe omdat hy nie teruggerapporteer het aan die polisie nie – jy onthou – hy was uit op voorwaardelike vrylating. No one will come after you – least of all this henchman – and anyway he was put back into prison yesterday because he hadn’t reported back to the police – you remember - he was on probation!”
Toe Alina haar tas optel om in die kar te klim het sy vir Daisy 'n soen gegee. As Alina picked up her suitcase to get into the car she kissed Daisy.
Dankie, Daisy, dat jy na my gekyk het – later wanneer my ma volkome herstel het, sal jy Cardiff toe kom en 'n rukkie by ons kom bly? Thank you, Daisy, for looking after me – later on when my mother has completely recovered will you come to Cardiff and stay with us for a while?
Ek weet Ma sal dit baie graag wil hÍ!” I know Mum would love you to!”
Toe Daisy staan en kyk hoe Alina weggery word, het sy besef sy gaan haar mis. As Daisy watched Alina being driven away she realised she was going to miss her.
Skielik het haar selfoon gelui. Suddenly her mobile rang.
Daisy, dit is ek, Amelia! Daisy, it’s me Amelia!
Het jy baie aan mŰre aand?” Have you got much on tomorrow evening?”
Em... Er...
Nee. Hoekom...” sÍ Daisy in 'n treurige stem. no. Why…” said Daisy in a mournful voice.
Dit klink asof jy 'n bietjie opbeuring nodig het – kyk, ek het drie kaartjies vir die musiekuitvoering van die jaar, Rowers Oral Om, met daardie skitterende Amerikaanse danser. You sound as if you need a bit of cheering up - look, I’ve got three tickets for the musical of the year, Gangsters All Around, with that gorgeous American dancer.
Will jy saam met ons kom – dit is ek en my dogter, wie drama studeer, - en ons sal 'n regte meisiesaand hÍ. Would you like to come with us – that is me and my daughter, who studies acting, – and we’ll have a real girls’ evening.
En na die teater is daar daardie nuwe Italiaanse visrestaurant naby Leicester Square! And after the theatre there’s that new Italian fish restaurant near Leicester Square!
Jy weet, pasta, vis en Italiaanse witwyn en... dit is op my!” You know, pasta, fish and Italian white wine and… it’s on me!”

Daisy het onmiddellik ingestem en gevra, “So ek moet my uitvat?” “Nie spesiaal nie, maar moet asseblief net nie daardie aaklige bruin jas en hoed dra wat jy aangehad het toe ons vir Harry gefop het nie!” het Amelia geantwoord.

Daisy accepted immediately and asked, “So I’ve got to dress up?” Amelia replied, “Not specially, but please don’t wear that horrible brown coat and hat you had on when we stitched Harry up!”

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


'n Saak van Geregtigheid

A Matter of Justice

 'n Nogal onaantreklike vrou het die kantoor binnegekom. A rather unattractive woman entered the office.
Sy het 'n uitdrukkinglose gesig gehad en 'n uitgedateerde roomkleurige bril gedra. She had an inexpressive face and wore out-of-date beige glasses.
Haar vilthoed het gelyk asof dit aggressief opgesit is en haar loshangende bruin winterjas het haar vetter laat lyk as wat sy seker was. Her felt hat looked as though it had been pulled on aggressively and her loose-styled brown winter coat made her look fatter than she probably was.
Is jy mnr. Victors?” het sy kortaf gevra en haar groot handsak op sy lessenaar neergeplak. Are you Mr. Victors?” she asked bluntly, plonking down her large  handbag on his office table.
Mnr. Victors, wie nogal 'n kort maar aantreklike man in sy laat veertigs was, het sy sjarme op die vrou uitprobeer. Mr. Victors, who was a rather short but attractive man in his late forties, tried his charm out on the woman.
Ja, Mevrou.” Yes, madam.
Jy moet seker die dame wees wie gister geskakel het vir 'n afspraak...em...” Die man het deur 'n paar papiere op sy lessenaar gesoek. “Oja, mej. Abbot, is dit nie?” You must be the lady who telephoned yesterday for an appointment…er…” The man searched through some papers on his desk, “Ah yes, Miss Abbot, isn’t it?” 
Ja. Yes.
Ek het gekom oor daardie eiendomsbelegging. I’ve come about that housing estate investment.
Waar presies gaan dit gebou word?” Where exactly will it be built?”
In Griekeland op die Circe eiland. In Greece on the Island of Circe.
Soos jy seker in die advertensie gelees het, sal alles luukse woonstelle met nuwerwetse voordele wees. As you probably read in the ad, they’ll all be luxury flats with every mod con.”
So jy kan my verseker dat dit 'n goeie belegging is?” Het die vrou gevra. So you can assure me it’s a good investment?” The woman asked.
Kyk, laat ons dit so stel. Look, let’s put it this way.
Ek het nog net hierdie een oor. I’ve got just this one left.
'n Getroude paartjie het gesÍ hulle is geÔnteresseerd oor die foon vanoggend, maar het nog nie ingekom nie, so as jy dit wil hÍ, sal jy vinnig 'n besluit moet neem!” A married couple said they were interested on the phone this morning but haven’t been in yet, so if you want it you’d better make a quick decision!”
Die vrou het gelyk asof sy 'n bietjie sag word. The woman seemed to soften a little.
Wel, ek wou nog altyd my vakansies in Griekeland deurbring het. Well, I’ve always wanted to spend my holidays in Greece.
As jy vir my die presiese bedrag van die afgetaling gee dan kan ek 'n tjek daarvoor uitskryf.” If you tell me the exact amount of the down payment I can write you out a cheque for it.”
Uitstekend, mej. Abbot. Splendid, Miss Abbot.
Sal u eers hierdie vorm teken sodat ons die papierwerk als met een slag kan uitsorteer?” Will you sign this form first of all so we can get all the paperwork over all in one go?”
Sekerlik.  “Certainly.
Laat my net daarna kyk...” het mej. Abbot gesÍ terwyl sy deur haar groot roomkleurige bril loer na die vel papier. Let me just have a look at it…” said Miss Abbot peering through her large beige glasses at the sheet of paper.
Net toe gaan die kantoordeur skielik oop en 'n man en 'n vrou het ingekom. Just then the office door opened suddenly and a man and a woman came in.
Die vrou, wie robuust en duidelik van Afrika herkoms was, het haar polisie identifikasie gewys. The woman, who was robust and clearly of African extraction, produced her police identification.
OK Harry, weer besig met ou streke, is ons? OK Harry, up to the old game again, are we?
Wat is jou naam hierdie keer?” What’s your name this time?”
Mej. Abbot het deur haar dik bril gestaar. Miss Abbot stared through her thick glasses.
Inspekteur Quashie!” het Harry gesÍ terwyl hy van sy stoel af opgestaan het en baie benoud gelyk het. Inspector Quashie!” said Harry getting up from his chair and looking very scared.
Nie weer nie! Not again!
Ek het niks gedoen nie. I haven’t done anything.
Ek was net besig om 'n besigheidsaak met hierdie dame...em...mej. Abbot te bespreek!” I was just discussing a business matter with this lady… er… Miss Abbot!”
Jammer mej. Abbot, ons sal u verklaring by die stasie nodig hÍ!” Inspekteur Quashie het vir die vrou geglimlag. Sorry Miss Abbot, we’ll be needing your statement down at the station!” Inspector Quashie smiled at the woman.
Dit lyk asof ons net betyds hier aangekom het!” It seems we got here just in time!”
Mnr. Victors oftewel Harry het verskrik gelyk. Mr. Victors or Harry looked horrified.
Ek sien. I see.
Ek is om die bos gelei!” I’ve been stitched up!”
Inspekteur Quashie het geknik. Inspector Quashie nodded.
Dit is onnodig om te protesteer, Harry, jy is uitgevang. It’s useless protesting, Harry, you’ve been nicked.
Kom ons gaan almal na die stasie toe!” Let’s all get down to the station!”
Mej. Abbot het gewag vir Harry om geboei en weggestuur te word in 'n polisiekar en toe verwyder sy die “draad” aan die binnekant van haar jas wat die polisie vroeŽr die dag aan haar gesit het. Miss Abbot waited for Harry to be handcuffed and sent off in a police car and then removed the “wire” inside her coat the police had put on her earlier that day.
Daarna het sy haar aaklike bril afgehaal, haar hoed en die groot bruin jas om die deftige swart baadjie en romp wat sy aangehad het te onthul. After that, she took off her ugly glasses, her hat, and the huge brown coat to reveal that she was wearing a smart black jacket and skirt.
Eerlikwaar, Daisy, toe ons die kantoordeur oopgemaak het, het ek jou glad nie herken nie! Honestly Daisy, when we opened the office door I didn’t recognise you at all!
Jy het vreeslik in daardie bruin jas gelyk!” het inspekteur Quashie gesÍ. You looked terrible in that brown coat!” said Inspector Quashie.
Daisy het gegrinnik. Daisy grinned. 
By die polisie stasie is Daisy uitgenooi om te kyk hoe Harry ondervra word van agter 'n spesiale glasvenster. At the police station Daisy was invited to watch Harry being questioned from behind a special glass window.
Kyk Harry, so seker soos my naam Amelia Quashie is,” het die inspekteur gesÍ met 'n vriendelike glimlag, “ jy sal sit vir nog vier of vyf jaar!” Inspekteur Quashie het die manier gehad om die mees gevreesde goed op 'n oŽnskynlik plesierige manier te sÍ. Look Harry, as sure as my name is Amelia Quashie,” the inspector said with a friendly smile, “you’ll be going down for another four or five years!” Inspector Quashie had a way of saying the most dreadful things in a seemingly pleasant way.
Inspekteur, jy probeer altyd om my vas te trek, maar ek het niks gedoen nie!” het Harry geprotesteer. Inspector, you’re always trying to nail me but I haven’t done anything!” protested Harry.
Ek erken ek het 'n gesprek met daardie dame gehad oor 'n woonstel, maar...” I admit I was having a conversation with that lady about a flat but…”
Ja,” inspekteur Quashie het geknik, “oor 'n woonstel wat nie bestaan nie en wat nooit sal bestaan nie. Yes,” Inspector Quashie nodded, “about a flat that doesn’t exist and will never exist.
Maar jy het geld gevat van 'n arm ou man wat nie verstaan het waarvoor hy homself inlaat nie. But you did take money from a poor old man who didn’t understand what he was letting himself in for.
Onthou daardie liewe senior burger, Mnr. Duncan Thornton wat jy verkul het om vyf duisend pond te gee?” Het die glimlaggende polisievrou heel sjarmant gesÍ. Remember that gentle senior citizen, Mr. Duncan Thornton you conned into giving you five thousand pounds?” The smiling police-woman said quite charmingly.
Harry het gespanne gelyk, maar het nie geantwoord nie. Harry looked tense but didn’t reply.
Aan die ander kant, as jy ons sou help met 'n bietjie informasie oor 'n vriend van jou... mag ons moontlik instaat wees om die regter te oortuig dat, aangesien jy al die geld vir Mnr. Thornton teruggee, jy besef het dat jou ou slegte gewoontes gesien moet word as iets van die verlede. On the other hand, if you helped us with a little information about a friend of yours… we might be able to convince the judge that as you are giving all the money back to Mr. Thornton, you have realised that your old evil ways are to be considered a thing of the past.
Natuurlik bly daar nog die vraag van mej. Abbot se klagte, die dame wat jy om die bos probeer lei het toe ons aangekom het. Of course, there remains the question of Miss Abbot’s complaint, the lady you were trying to con when we arrived.
As ek haar kan oortuig om nie voort te gaan...” If I can persuade her not to go ahead…”
Harry het onderbreuk, “Ag, nou goed dan, Inspekteur. Harry interrupted, “Oh, alright, Inspector.
SÍ net vir my wat dit is wat jy wil hÍ van my!” Just tell me what it is you want from me!”
Harry, ek sal eerlik wees met jou,” het inspekteur Quashie voortgegaan in haar pragtige gereguleerde diep stem, “Ek sal al my kaarte op die tafel sit en as jy ons nie wil help nie sal ek jou aan jou eie lot oorlaat!”  “Harry, I’ll be honest with you,” Inspector Quashie continued in her beautifully modulated deep voice, “I’ll put all my cards on the table and if you don’t want to help us I’ll just have to leave you to your fate!”
Inspekteur – sÍ asseblief vir my!” het die, nou swetende, Harry aangedring. Inspector – please tell me!” insisted the now sweating Harry.
Ek wil vir... Coffee Anderson hÍ!” het inspekteur Quashie aan die lig gebring. I want… Coffee Anderson!” revealed Inspector Quashie.
Ccc...,” het Harry geproes. Ccc…,” Harry spluttered.
Coffee Anderson! Coffee Anderson!
Jy moet seker laf wees!” You must be joking!”
Nee, ek gaan nie!” No, I’m not!
Soos jy weet, het hy sy bynaam gekry as gevolg van sy koffieverslawing, maar sy ware sterkpunt is om ander mense 'n verslawing te gee, 'n wit gepoeierde een!” As you know, he is nicknamed Coffee owing to his coffee addiction but his real forte is giving other people an addiction, a white-powdered one!”
Harry het selfs nog meer gespanne geword en sy kop hewig geskud. Harry became even more tense and shook his head violently.
Inspekteur Quashie het weer vir hom geglimlag. Inspector Quashie smiled at him again.
Moenie bekommerd wees nie, Harry. Don’t worry, Harry.
As jy my nie wil help nie, sal ek net nog 'n rukkie langer nodig hÍ om daardie meneer te vang, maar ek sal. If you won’t help me, I’ll just need a little longer to nail that gentleman, but I will.
Dis nou wel jammer oor jou,” het die oŽnskynlik simpatieke inspekteur gesÍ terwyl sy opgestaan het, gereed om die vertrek te verlaat. Pity about you, though,” said the seemingly sympathetic Inspector getting up ready to leave the room.
Harry het swaar gesug, so asof dit sy laaste was. Harry heaved a big breath as though it were his last.
Jy het my presies waar jy my wil hÍ, Inspekteur. You’ve got me exactly where you want me, Inspector.
Jy weet dat hy my sal laat doodmaak...” You do know he’ll have me killed…”
Polisiebeskerming vierentwintig-uur-'n-dag.” Sy het afgerammel wat sy alreeds voorberei het om te sÍ. Police-protection-twenty-four-hours-a-day.” She rattled off having already prepared what she was going to say.
Jy sal na 'n plek geneem word waar hy nooit aan sal dink om jou te soek nie. You’ll be taken to a place where he would never think of looking for you.
En daarna... “ And after that…”
As daar 'n daarna vir my is, sal ek graag iewers ver weg wil nesskrop... “ If there’s an after for me, I would want to be set up somewhere far away…”
Soos Daisy die gesprek deur die spesiale glasvenster gehoor het, het sy binnepret gehad oor die bevrediging wat dit haar gee, omdat haar kliŽnt mnr. Thornton haar in sy vertroue geneem het toe hy sy spaargeld aan Harry verloor het en nou sou hy al sy geld terugkry en kon hy in vrede leef sonder bekommernis oor sy toekoms. As Daisy heard the conversation through the special glass mirror she smiled to herself in satisfaction, this was because her client Mr. Thornton had confided in her when he lost his savings to Harry, and now he would be getting all his money back and could live in peace without worrying about his future.
'n Paar dae later was Daisy besig om aan 'n koppie kitskoffie in haar kantoor te teug. A few days later Daisy was sipping a cup of instant coffee in her office.
Iemand het die deurklokkie gelui en Daisy het uitgeroep, “Kom binne!” Inspekteur Quashie het by die ingang verskyn. Someone rang the bell and Daisy called out, “Come in!” Inspector Quashie appeared in the doorway.
Steur ek jou Daisy?” het sy gevra. Am I disturbing you Daisy?” she asked.
Daisy was verras en bly om die polisievrou te sien. Daisy was surprised and pleased to see the police woman.
Amelia, kom asseblief in en vertel my alles.” Amelia, please come in and tell me everything.”
Daisy, ek voel baie onrustig.” Daisy, I feel very uneasy.”
Wel, kom ons drink 'n koppie Earl Grey en eet 'n paar koekies en dan kyk ons wat ons kan uitwerk.” Well, let’s have a cup of Earl Grey and a few biscuits and see what we can work out.”
Die inspekteur het geknik toe Daisy haar elektriese ketel aanskakel om die water te kook. The inspector nodded as Daisy put the water on to boil in her electric kettle.
Soos jy weet is Harry in 'n huis onder polisiebewking, maar toe ek vanoggend my krabbertjies probeer aansit, het ek hulle die heeltyd laat val en toe sÍ ek vir myself,'Amelia, iets is nie reg nie!' Dieselfde ding het altyd met my ouma gebeur as iets op die punt was om verkeerd te gaan.” As you know, Harry is in a safe house but as I was trying to put my earrings on this morning I kept dropping them, and I said to myself, ‘Amelia, something’s up!’ The same thing used to happen to my grandmother when something was about to go wrong.”
Maar wat kan dan nou enigsens verkeerd gaan? But what could possibly go wrong?
Ek het gelees dat Coffee Anderson in hegtenis geneem is, is hy nie? I read that Coffee Anderson has been arrested, hasn’t he?
Is dit nie amper tyd vir sy verhoor nie?” Isn’t he due for trial soon?”
Ja, die verhoor begin more! Yes, the trial starts tomorrow!
Maar een van sy gevaarlikste handlangers, Charles Empoli, wat in dieselfde tronk as hy was, het gister uitgekom, ek bedoel – hy is uit die tronk op voorwaardelike vrylating en moet elke aand rapporteer aan die polisiestasie. But apparently one of his most dangerous henchmen, a Charles Empoli, who was in the same prison as him, got out yesterday, I mean – he was released from prison on probation and has to report to the police station every evening.
Dit bekommer my.” This worries me.”
Op daardie spesiefieke oomblik het die polisie-inspekteur se selfoon gelui. Just at this moment the police inspector’s mobile rang.
Hallo, inspekteur Quashie hier. Hello, Inspector Quashie here.
Waaat!” Haar groot oŽ het net nog groter en groter gerek en daar was 'n uitdrukking van angs in hulle. Whaaat!” Her already big eyes became bigger and bigger and there was an expression of alarm in them.
Hoekom op dees aarde het niemand my voorheen hiervan in kennis gestel nie!” Why in the hell didn’t someone inform me about this before!”
Die Inspekteur het aangehou om te luister terwyl sy al hoe meer en meer geÔrriteerd geraak het. The Inspector continued listening getting more and more agitated all the time.
Daisy het gehoop dat Amelia nie 'n beroerte- aanval of iets sou kry nie. Daisy hoped Amelia wouldn’t have a stroke or something.
Inspekteur Quashie het toegesnou, “Luister. Inspector Quashie barked out, “Listen.
Kry die ondersoekspan onmiddellik op die probleem. Get the surveillance team on to the problem immediately.
Organiseer 'n vier-en-twintig-uur wag – ek sal terugkom so gou as moontlik!” Organise a twenty-four hour watch – I’ll get back as soon as possible!”
Die polisievrou het haar selfoon teruggesit in haar sak. The policewoman put her mobile back into her pocket.
Ek is bevrees ek sal moet gaan, Daisy – iets het voorgeval wat die perspektief heeltemal verander. I’m afraid I’ll have to go, Daisy – something has come up that changes the perspective completely.
Behalwe...” Inspekteur Quashie het 'n oomblik lank vir Daisy betrag, twyfelend, terwyl 'n plan besig was om vorm aan te neem in haar gedagtes. Unless...” Inspector Quashie observed Daisy for a moment, hesitating, as a plan was forming in her mind.
Sy het baie sag en stadig gepraat, “behalwe as jy nie sou omgee as 'n tienerdogter 'n rukkie lank by jou bly nie...?” She spoke very softly and slowly, “unless you wouldn’t mind having a teenage girl to stay with you for a while…?”
Daisy het 'n blik met brosbrood koekies op haar lessenaar neergesit. Daisy put a tin of shortbread biscuits on her desk.
Watter tienerdogter praat ons van? What teenage girl are you talking about?
Ek verstaan nie...” I don’t understand…”
Amelia het probeer verduidelik, “Dit lyk asof ons hoofgetuie, Harry, 'n dogter van amper veertien het, Alina, wie ek nie eers geweet het bestaan nie, en haar ma het vanoggend by die polisie aangemeld dat haar huis dopgehou word deur Charles Empoli, Coffee Anderson se handlanger! Amelia tried to explain, “It seems that our chief witness, Harry, has a daughter of nearly fourteen, Alina, who I never even knew existed, and her mother reported to the police this morning that her house was being watched by Charles Empoli, Coffee Anderson’s henchman!
Die ma is 'n maatskaplike werkster en ken die man aangesien sy al voorheen met hom te doen gehad het oor die verkoop van dwelms aan jongmense. The mother is a social worker and knows the man as she had already had dealings with him in the past over selling drugs to youngsters!”
Daisy het onderbreuk, “En jy dink dat hulle vir Harry kan afpers, dreig om sy vrou of dogter seer te maak as hy getuienis in die hof gee teen Coffee Anderson?” Daisy interrupted, “And you think they could blackmail Harry, threatening to hurt his wife or daughter if he gives evidence in court against Coffee Anderson?”
Wel, die dame is nie meer sy vrou nie, maar Harry is glo baie mal oor sy dogter al het hy nie veel van haar te sien gekry in die laaste paar jaar nie, aangesien hy 'n hele paar maal aangehou is op Haar Majesteit se onkoste!” Well, the lady’s not his wife any more but apparently Harry is very fond of his daughter even though he hasn’t seen much of her in the past few years owing to the fact he’s been detained at Her Majesty’s pleasure several times!”
Daisy het gaan sit om aan 'n koekie te knibbel. Daisy sat down to munch a biscuit.
Sou Harry se eksvrou en dogter nie ook beter afgewees het by 'n bewaakte huis nie?” Wouldn’t Harry’s ex-wife and daughter be better off at a safe house as well?”
Amelia het haar kop geskud, “Daar is meer. Amelia shook her head, “There’s more.
'n Ongeluk kom nooit alleen nie. It never rains but it pours.
Die ma gaan mŰre hospitaal toe om 'n operasie te ondergaan. The mother is going into hospital tomorrow morning to have an operation.
Iets wat sy moet laat doen, maar dit behoort nie lewensgevaarlik te wees nie. Something she must have done but it shouldn’t be life-threatening.
Natuurlik kan ons 'n wag in die hospitaal sit om haar vierentwintig-uur-'n-dag op te pas, maar die kind! Of course, we can have a watch put on her in the hospital twenty-four hours a day, but the child!
Hoe op dees aarde kan ons haar veiligheid verseker as sy by 'n tannie of so iets gaan bly!” How on earth can we  ensure her safety if she goes and stays with an aunt or something!”
Amelia het gestop om van haar tee te drink. Amelia stopped to drink some of her tea.
Sy bly in Cardiff en niemand sal haar hier in Oos-Anglia ken nie, sal hulle?” het sy oortuigend gesÍ. She lives in Cardiff and no-one would know her here in East Anglia, would they?” she said convincingly.
Daisy het die koekie neergesit wat sy geŽet het, “So jy wil hÍ ek moet na 'n tiener kyk wat ek nog nooit voorheen gesien het nie, en wie my nog nooit gesien het nie!” het sy geprotesteer. Daisy put the biscuit she was eating down, “So you want me to look after a teenager I’ve never seen before, and who’s never seen me!” she protested.
Moenie bekommerd wees nie, liefie, ek sal 'n ander oplossing kry – ten minste hoop ek ek sal,” het die slinkse polisievrou geantwoord met die wete dat sy besig was om Daisy skuldig te laat voel oor 'n jong dogter in gevaar te los. Don’t worry, honey, I’ll find another solution – at least I hope I will,” replied the sly police woman knowing that she was making Daisy feel guilty about leaving a young girl in danger.
Die ding is, Coffee Anderson het niks om te verloor nie. The thing is, Coffee Anderson has nothing to lose.
As hy skuldig bewys word kan hy maklik vir die volgende twintig jaar of so in die kerkers wees, so ma en dogter is regtig in groot gevaar, - maar moenie bekommerd wees nie, Daisy. If he’s proved guilty he could be in the dungeons for the next twenty years easily, so mother and daughter are really in great danger, – but don’t worry, Daisy.
Dit is nie jou verantwoordelikheid nie. It’s not your responsibility.
Ek kan nie aan enige-iemand anders dink op die oomblik wat ek sou vertrou om na hierdie ongelukkige kind te kyk nie, maar iets sal wel opduik...” I can’t think of anyone else I would trust to look after this unfortunate child at the moment but something will turn up…”
Daisy het ingegee alhoewel sy geweet het dat inspekteur Quashie haar onder druk geplaas het, “Nou goed dan, wanneer sal sy aankom?” Daisy gave way even though she knew Inspector Quashie was pressurising her, “Okay then, when will she be arriving?”
Ek sal die meisie, Alina, na jou huis toe laat bring gedurende die nag. I’ll have the girl, Alina, brought to your home during the night.
Goed so?” All right?”
Daisy het geknik. Daisy nodded.
Ek sal die spaarkamer voorberei. I’ll prepare the spare room.
Maar wat van my werk?” But what about my work?”
Amelia het haar glimlag gegee wat sy altyd gee as sy haar sin kry. Amelia smiled her usual smile when she knew she was getting her own way.
Ek is seker jy sal regkom, Daisy!” I’m sure you’ll manage, Daisy!”
In die vroeŽ oggendure het 'n kar aangekom met Alina en haar tas en Daisy het strategies vir Alina gewink om binnetoe te gaan terwyl die bestuurder van die kar die tas vir Daisy aangegee het en onmiddellik weggery het. In the early hours of the morning a car arrived with Alina and her suitcase and Daisy discreetly beckoned Alina to come inside whilst the driver of the car handed Daisy the suitcase and drove off immediately.
Die veertienjarige het baie skaam gelyk en het net daar gestaan en Daisy aangestaar. The fourteen-year-old seemed very shy and just stood and stared at Daisy.
Kom in, Alina. Come in, Alina.
Wil jy graag iets hÍ om te eet of te drink?” het Daisy vir die bebrilde kind gevra. Would you like something to eat or drink?” Daisy asked the bespectacled child.
Nee, dankie. No, thank you.
Ek eet nooit iets na my aandete nie. I never eat anything after my evening meal.
Dit is nie goed vir my nie!” het Alina nogal aanstellerig geantwoord. It’s not good for me!” replied Alina rather pompously.
Dit is goed so, maar kom in die kombuis in net om mekaar bietjie beter te leer ken terwyl ek 'n koppie kakao drink!” het Daisy voorgestel. That’s fine, but come into the kitchen just to get to know each other a bit while I have a cup of cocoa!” Daisy suggested.
Ek verkies om reguit bed toe te gaan aangesien ek baie leerwerk het om te doen, mej. Hamilton!” het Alina geantwoord in haar Walliese aksent. I’d prefer to go to bed straight away as I’ve a lot of studying to do, Miss Hamilton!” Alina replied in her Welsh accent.
Goed dan. All right.
Maar noem my asseblief Daisy! But please call me Daisy!
Kyk, ek sal jou na jou kamer toe neem en sÍ vir my as jy enige-iets nodig het. Look, I’ll take you up to your room and you tell me if you need anything.
Regso?” Right?”
Die volgende oggend het Daisy met die trappe afgegaan na die kombuis toe om vir Alina daar aan te tref waar sy alreeds by die tafel gesit het oor 'n geskiedenisboek. The next morning Daisy went downstairs to the kitchen to find Alina already sitting at the table over a history book.
Wat eet jy gewoonlik vir ontbyt? What do you usually have for breakfast?
Alina – kyk! Alina – look!
Daar is 'n hele paar verskillende pakke ontbytgraan vir jou om van te kies. There are several different packets of cereal for you to choose from.
Dan is daar eiers en goed in die yskas. Then there are eggs and things in the fridge.
Help jouself net!” Just help yourself!”
Daisy het haar bes probeer maar dit het nie gelyk of sy hond haar afmaak met Alina nie. Daisy did her best but didn’t seem to make much headway with Alina.
Die meisie het 'n muur gebou wat onmoontlik gelyk het om af te breek. The girl put up a barrier which seemed impossible to break down.
Kyk, Alina, ek weet jy is bekommerd oor jou ma se operasie vandag, maar sodra inspekteur Quashie enige nuus het, sal sy my bel.” Look, Alina, I know you’re worried about your mother’s operation today, but as soon as Inspector Quashie has any news she will phone me.”
Mej. Hamilton,,, Daisy, moenie oor my bekommerd wees nie. Miss Hamilton… Daisy, don’t worry about me.
Ek weet van my pa en die gemors waarin hy ons laat beland het. I know about my father and the mess he has put us in.
Inspekteur Quashie het alles aan ons verduidelik. Inspector Quashie explained everything to us.
Ek weet ook dat my ma na 'n goeie hospitaal toe gaan en uitstekende behandeling daar sal kry.” I also know that my mother is going into a good hospital and will have excellent treatment there.”
Nou goed dan, maar jy besef dat jy my geselskap sal moet hou in my kantoor en dat jy vir niemand enige persoonlike besonderhede mag vertel of alleen uitgaan nie?” All right, but you do realise that you’ll have to keep me company in my office and that you can’t tell anyone any personal details or go out alone?”
Ja, ek verstaan regtig dat ek nie my ma mag bel by die hospitaal of enige-iets nie. Yes, I do really understand that I can’t telephone my mother at the hospital or anything.
Ek het in elk geval my selfoon by my nie. I haven’t even got my mobile with me.
Dit mag haar in gevaar stel!” It might put her in danger!”
Daisy het by haarself gedink dat hierdie oŽnskynlike selfstandige tiener gedetermineerd was om nie enige verhouding met haar te hÍ nie en sy het nutteloos en teleurgesteld gevoel. Daisy thought to herself that this seemingly self-sufficient teenager was determined not to have any relationship with her and felt useless and disappointed.
Toe dink sy aan 'n strategie. Then she thought of a strategy.
Sy sou haar vir hulp vra. She would ask for her help.
Die probleem was, wat op dees aarde kon sy die meisie vra om haar mee te help? The problem was, what the goodness could she ask the girl to help her with?
Sy het nie gelyk of sy belangstel in enige-iets behalwe haar skoolboeke nie. She didn’t seem interested in anything except her school books.
Kon sy kook? Could she cook?
Het sy uitgeblink in enige-iets behalwe, miskien skolastiese vakke? Did she shine at anything except, maybe, scholastic subjects?
Daisy het baie bekommerd gevoel – toe onthou sy iets... Daisy felt very worried – then she remembered something…
Daisy het opgemerk dat Alina vir alle praktiese doeleindes niks vir ontbyt gehad het nie, maar het gedink dit is wyser om nie 'n opmerking daaroor te maak nie. Daisy noticed that Alina had had practically nothing for breakfast but thought it wiser not to comment on the fact.
Later daardie oggend het Daisy vir Alina gevra om haar te vergesel na die bakker toe. Later that morning Daisy asked Alina to accompany her to the baker’s.
Toe hulle in die tou gestaan het by die bakker, het Daisy gesÍ, “Alina, kies asseblief iets om te eet vir later. When they were queing up in the baker’s, Daisy said, “Alina, please choose something for a snack for later on.
Die dame agter die toonbank, Mev. Placey, is 'n vriendin van my. The lady behind the counter, Mrs. Placey, is a friend of mine.
Sy is baie aangenaam!” Alina het geknik. She’s very nice!” Alina nodded.
Ek sal hou van 'n gebotterde teebroodjie, asseblief, in 'n sak!” Alina het gebloos toe sy praat. I’d like a buttered tea bun, please, in a bag!” Alina blushed as she spoke.
Haai, kom jy ook van Wallis af?” het mev. Placey gevra. Hey, do you come from Wales too?” asked Mrs. Placey.
Ja, hoekom, is jy... ?” Yes, why, are you…?”
Ja, ek is ook Wallies. Yes, I’m Welsh too.
My naam was Hughes voordat ek getroud is en ek is in Cardiff gebore!” My name was Hughes before I got married and I was born in Cardiff!”
Alina het geglimlag vir mev. Placey en hulle het begin gesels.  Alina smiled at Mrs. Placey and they began chatting.
So jy bly hier vir 'n rukkie?” het die vriendelike Walliese vrou gevra. So are you staying here for a bit?” asked the kind Welsh woman.
Em....ja. Er….yes.
Maar net vir 'n rukkie. But just for a while.
Ek bly by mej. Hamilton.” I’m staying with Miss Hamilton.”
Gwen Placey, 'n goeie vriendin van Daisy het genoeg gesonde verstand gehad om te besef dat sy nie te veel vrae moet vra nie. Gwen Placey, a good friend of Daisy’s had enough common sense to realise that she shouldn’t ask too many questions.
Wel, ek het 'n dogter van veertien en as jy 'n plek soek vir goeie geselskap, dan kan ons almal gebraaide brood en kaas met tee hÍ!” Well, I’ve got a girl of fourteen and if you’re looking for a spot of company we can all have Welsh rabbit for tea!”
Daisy het 'n sug van verligting geslaak. Daisy breathed a sigh of relief.
Iemand het met Alina kontak gemaak! Someone had made contact with Alina!
In die middag was Daisy en Alina in die kantoor toe inspekteur Quashie gebel het om te sÍ dat Alina se ma se operasie 'n sukses was en dat die pasiŽnt wakker geword het en goed voel! In the afternoon Daisy and Alina were in the office when Inspector Quashie phoned to say Alina’s mother’s operation had been a success and that the patient had woken up and was feeling well!
Sal ons dit vier, Alina? Shall we celebrate, Alina?
Hoekom gaan ons nie na my vriend, Luigi se roomysplek toe nie? How about going to my friend Luigi’s ice-cream parlour?
Hy het 'n 'spesiale aanbieding' wat gewaarborg is om onweerstaanbaar te wees.” He has a ‘special’ which is guaranteed irresistible.”
Skielik het die meisie in trane uitgebars en gehuil en gehuil. Suddenly the girl burst into tears and sobbed and sobbed.
Ek is jammer, Daisy. I’m sorry, Daisy.
Ek het jou nie gewys dat ek dankbaar is vir wat jy vir my doen nie. I haven’t shown you I’m grateful for what you are doing for me.
Vergewe my asseblief...” Please forgive me…”
Moenie bekommerd wees nie, Alina.” Daisy het naby die meisie gaan sit en haar arm om haar gesit. Not to worry, Alina.” Daisy sat down near the girl and put her arm round her.

Jy was bekommerd oor jou ma en dan is daar al die onderduimse besigheid onder die dekmantel.

You were worried about your mother and then there’s all this cloak and dagger business.
Dit is alles baie stresvol!” It’s all very stressing!”
Vergewe jy my dan?” het Alina gevra. Then you forgive me?” Alina asked.
Natuurlik. Of course.
Nou, sal ons oppad wees na 'n super perske melba of 'n sjokoladedroom roomys?” Now shall we make our way to a super peach melba or a chocolate dream ice-cream?”
Die dag het baie gelukkig verloop en teen sewe uur het Daisy en Alina na mev. Placey toe gegaan om 'n maaltyd te geniet. The day went by very happily and at seven o’clock Daisy and Alina went to Mrs. Placey’s to enjoy a meal.
Alina het van mev. Placey gehou en vriende gemaak met haar dogter terwyl sy versigtig was om nooit te sÍ waar sy gebly het of enige persoonlike besonderhede nie. Alina liked Mrs. Placey and made friends with her daughter being careful never to say exactly where she lived or any personal details.            
Die volgende paar dae was besonder lekker en Alina het haarself 'n groot hulp bewys vir Daisy om nuwe sagteware op haar rekenaar te installeer en die aandete 'n paar maal te maak. The next few days were extremely pleasant and Alina proved a great help to Daisy in installing a new software on her computer and cooking the evening meal a couple of times.
Aangesien Daisy nie vir Alina alleen kon los nie, het sy haar speurwerk bietjie laat stilstaan en besluit om op datum te kom met al haar rekeninge en betalings en ander vervelige goed wat sy altyd uitgestel het vir so lank as wat sy kon. As Daisy couldn’t leave Alina alone, she left her detective work on hold and decided to get up to scratch with all her bills and payments and other boring things that she always put off as long as she could.
In die tussentyd was Alina se ma aan die herstel na haar operasie en was in staat om amper elke dag met haar dogter te praat deur inspekteur Quashie. In the meantime Alina’s mother was recovering from her operation and was able to talk to her daughter through Inspector Quashie almost every day.
'n Week later was Daisy en Alina besig om hulle toebroodjies te eet in die park toe Daisy se selfoon lui. A week later Daisy and Alina were eating their sandwiches in the park when Daisy’s mobile rang.
Dit was die dag wat Harry in die hof sou verskyn as 'n getuienis vir die vervolging in Coffee Anderson se verhoor. It was the day Harry was to appear in court as a witness for the prosecution in Coffee Anderson’s trial.
Daisy het inspekteur Quashie se diep stem herken, “Dit is ek, Amelia Quashie. Daisy recognised Inspector Quashie’s deep voice, “It’s me, Amelia Quashie.
Dit is alles oor, Daisy!” It’s all over, Daisy!”
Alina het opgemerk dat Daisy baie verras gelyk het en het ontsettend onrustig geword. Alina noticed that Daisy seemed very surprised and became extremely agitated.
Daisy, is dit my ma?” het sy angstig gevra. Daisy, is it my mother?” she asked anxiously.
Daisy het haar kop geskud en gerusstellend geglimlag. Daisy shook her head and smiled at her reassuringly.
'n Hond het daarnaby begin blaf. A dog started barking nearby.
Daisy het opgestaan en wegbeweeg sodat sy kon hoor wat inspekteur Quashie besig was om te sÍ. Daisy got up and moved away so as to be able to hear what Inspector Quashie was saying.
Alina het kort op haar hakke gevolg. Alina followed close behind her.
Ja, o regtig? Yes, oh really?
Dit is ongelooflik! That’s extraordinary!
'n Hartaanval...! A heart attack…!
Ja, ek sal onmiddellik vir Alina vertel.“Daisy het vir Alina geglimlag terwyl sy nog haar selfoon vasgehou het. Yes, I’ll tell Alina immediately.” Daisy smiled at Alina still holding her mobile.
Coffee Anderson het 'n dubbele koronÍr in die hof gehad en oppad na die hospitaal toe gesterf. Coffee Anderson had a double coronary in the courtroom and died on the way to hospital.
Hy het glo jou pa verbaal aangeval en hom gedreig toe hy skielik omgeval het.” Daisy het aangehou om te praat met inspekteur Quashie, “Ja, ek sal vir Alina sÍ daar is geen gevaar meer nie en dat sy uiteindelik haar ma kan sien!” Apparently he was attacking your father verbally and threatening him when he suddenly slumped over.” Daisy continued speaking to Inspector Quashie, “Yes, I’ll tell Alina there’s no more danger and that she can see her mother at last!”
Soos wat Alina haar goed bymekaargekry het om gereed te wees vir die kar wat haar na die hospitaal sou neem, waar daar op haar ma ge-opereer is, het sy 'n oomblik geaarsel. As Alina got her things together to be ready for the car which would be taking her to the hospital where her mother had been operated on, she hesitated a moment.
Maar, Daisy, het my ma nie gesien hoe Coffee Anderson se handlanger ons huis dophou nie? But, Daisy, didn’t my mother see Coffee Anderson’s henchman watching our house?
Hy kan ons doodmaak uit wraak.” He could kill us in revenge.”
Jy het niks meer om bekommerd oor te wees nie, Alina. You don’t have anything to worry about any more, Alina.
Wanneer die baas doodgaan, verkrummel die hele organisasie. When the boss dies, the entire organisation crumbles.
Niemand sal agter jou aankom nie – laaste van almal hierdie handlanger – en in elk geval is hy gister terug tronk toe omdat hy nie teruggerapporteer het aan die polisie nie – jy onthou – hy was uit op voorwaardelike vrylating. No one will come after you – least of all this henchman – and anyway he was put back into prison yesterday because he hadn’t reported back to the police – you remember - he was on probation!”
Toe Alina haar tas optel om in die kar te klim het sy vir Daisy 'n soen gegee. As Alina picked up her suitcase to get into the car she kissed Daisy.
Dankie, Daisy, dat jy na my gekyk het – later wanneer my ma volkome herstel het, sal jy Cardiff toe kom en 'n rukkie by ons kom bly? Thank you, Daisy, for looking after me – later on when my mother has completely recovered will you come to Cardiff and stay with us for a while?
Ek weet Ma sal dit baie graag wil hÍ!” I know Mum would love you to!”
Toe Daisy staan en kyk hoe Alina weggery word, het sy besef sy gaan haar mis. As Daisy watched Alina being driven away she realised she was going to miss her.
Skielik het haar selfoon gelui. Suddenly her mobile rang.
Daisy, dit is ek, Amelia! Daisy, it’s me Amelia!
Het jy baie aan mŰre aand?” Have you got much on tomorrow evening?”
Em... Er...
Nee. Hoekom...” sÍ Daisy in 'n treurige stem. no. Why…” said Daisy in a mournful voice.
Dit klink asof jy 'n bietjie opbeuring nodig het – kyk, ek het drie kaartjies vir die musiekuitvoering van die jaar, Rowers Oral Om, met daardie skitterende Amerikaanse danser. You sound as if you need a bit of cheering up - look, I’ve got three tickets for the musical of the year, Gangsters All Around, with that gorgeous American dancer.
Will jy saam met ons kom – dit is ek en my dogter, wie drama studeer, - en ons sal 'n regte meisiesaand hÍ. Would you like to come with us – that is me and my daughter, who studies acting, – and we’ll have a real girls’ evening.
En na die teater is daar daardie nuwe Italiaanse visrestaurant naby Leicester Square! And after the theatre there’s that new Italian fish restaurant near Leicester Square!
Jy weet, pasta, vis en Italiaanse witwyn en... dit is op my!” You know, pasta, fish and Italian white wine and… it’s on me!”

Daisy het onmiddellik ingestem en gevra, “So ek moet my uitvat?” “Nie spesiaal nie, maar moet asseblief net nie daardie aaklige bruin jas en hoed dra wat jy aangehad het toe ons vir Harry gefop het nie!” het Amelia geantwoord.

Daisy accepted immediately and asked, “So I’ve got to dress up?” Amelia replied, “Not specially, but please don’t wear that horrible brown coat and hat you had on when we stitched Harry up!”

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com