DAISY STORIES FINNISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SEARCH FOR LORNA

Lornan etsintä
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation volunteered by: Irja Frank • Email: 
irja@aerohydro.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Lornan etsintä

The search for Lorna

Daisy Hamilton oli yksityisetsivä.

Daisy Hamilton was a private detective.

Hän oli kolmikymmenvuotias ja oli harjoittanut ammattiaan kaksi vuotta.

She was thirty years old and had been a detective for the past two years.

Joka aamu hän meni toimistoonsa odottamaan, että puhelin soisi tai että hän saisi avata oven asiakkaille, jotka tarvitsivat hänen palvelujaan.

Every morning she went to her office to wait for phone calls or open the door to clients needing her services.

Daisy ei ollut vielä mitenkään tunnettu etsivä, mutta silloin tällöin joku aina soitti hänen paikallisessa lehdessä olevan ilmoituksensa perusteella.

Daisy wasn't very well known yet but occasionally people telephoned her from the advertisement she had put in the local newspaper.

Eräänä aamuna noin yhdeltätoista hänen toimistonsa ovelle naputettiin.

One morning at about eleven o'clock someone knocked on her office door.

Ovella oli lihava nainen turkis kaulassaan.

It was a fat lady who wore a fur around her neck.

“Päivää. Voinko auttaa Teitä?” Daisy kysyi. “Tulkaa sisään ja istuutukaa, olkaa hyvä.”

"Hello, can I help you?" Daisy asked the lady. "Please come and sit down."

“Kyllä vain! Tarvitsen epätoivoisesti apuanne.

"Oh yes indeed! I need your help desperately.

Pikku Lornani on kadonnut. En tiedä mitä tekisin.”

Lorna, my little one has disappeared. I don't know what to do."

Daisy tarjosi lihavalle naiselle kupin pikakahvia ja odotti yksityiskohtia.

Daisy offered the fat lady a cup of instant coffee and awaited the details.

Lihava nainen istuutui raskaasti tuolille ja pani suuren punaisen nahkalaukkunsa Daisyn pöydälle.

The fat lady sat down heavily and put her large red leather handbag on Daisy's desk.

“Olkaa hyvä ja kertokaa minulle kaikki, rouva …?”

"Please tell me everything - Mrs. ...?"

“Nimeni on Edwina Humphries. Pelkään että ne vaativat minulta rahaa – Lorna on varmaan ryöstetty!”

"Mrs. Edwina Humphries is my name. I am afraid they will ask me for money - I'm afraid Lorna has been kidnapped!"

“Sehän on kamalaa, rouva Humphries. Uskooko herra Humphries myös, että Lorna on ryöstetty?”

"That's terrible, Mrs. Humphries. Does Mr. Humphries, too, think Lorna has been kidnapped?"

“Minun miestäni ei kiinnosta, onko Lorna ryöstetty vai ei!”

"My husband is not interested if Lorna has been kidnapped or not!"

“Niinkö, rouva Humphries? Mutta onko miehenne Lornan todellinen isä?”

"Really, Mrs. Humphries? But is your husband Lorna's real father?"

“En tiedä mitä tarkoitatte. Ostimme Lornan yhdessä”, vastasi rouva Humphries.

"I don't know what you mean. We bought Lorna together," replied Mrs. Humphries.

“Te ostitte …….. rouva Humphries, se on laitonta, kai Te sen tiedätte.”

"You bought ............Mrs. Humphries, that's illegal, you know."

“Eipä olekaan, ei ainakaan Intiassa!”

"No it isn't, not in India!"

“Ostitte Lornan Intiassa?”

"You bought Lorna in India?"

“Niin tietysti! Ja hän on minulle niin mainio seuralainen, ymmärrättehän.”

Yes indeed! And she always keeps me great company, you know."

Rouva Humphries avasi suuren nahkalaukkunsa ottaakseen sieltä nenäliinan.

"Mrs. Humphries opened her huge leather bag to pull out a handkerchief.

Kauhukseen Daisy näki, miten jokin kiemurteleva otus tuli esille laukusta.

With horror Daisy saw a wiggling creature come out of that bag.

“Rouva Humphries – ottakaa se heti pois!”  Daisy kiljui.

"Mrs. Humphries - move that away immediately!" screamed Daisy.

“Mitä? Oi Lorna – löysin sinut vihdoinkin!” sanoi rouva Humphries. “Piileskelit laukussani – senkin paha tyttö!”

"What? Oh Lorna - I've found you at last!" said Mrs. Humphries."You hid in my bag - you naughty girl!"

“Rouva Humphries. Tämäkö on Lorna?”

"Mrs. Humphries. This is Lorna?"

“Niin, meidän bengalilainen suokäärmeemme. Oi, kiitoksia, rakas ystävä. Enpä taida enää tarvitakaan palvelujanne!”

Yes, our Bengali swamp snake. Oh thank you my dear. No, I don't think I need your services any longer!"

Daisyn sulkiessa oven rouva Humphries’n perässä hän päätti lisätä ilmoitukseensa: ei eläimiä, ei käärmeitä.

As Daisy shut the door after Mrs. Humphries, she made a mental note to write in the advertisement: no animals, no snakes.

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Lornan etsintä

The search for Lorna

Daisy Hamilton oli yksityisetsivä.

Daisy Hamilton was a private detective.

Hän oli kolmikymmenvuotias ja oli harjoittanut ammattiaan kaksi vuotta.

She was thirty years old and had been a detective for the past two years.

Joka aamu hän meni toimistoonsa odottamaan, että puhelin soisi tai että hän saisi avata oven asiakkaille, jotka tarvitsivat hänen palvelujaan.

Every morning she went to her office to wait for phone calls or open the door to clients needing her services.

Daisy ei ollut vielä mitenkään tunnettu etsivä, mutta silloin tällöin joku aina soitti hänen paikallisessa lehdessä olevan ilmoituksensa perusteella.

Daisy wasn't very well known yet but occasionally people telephoned her from the advertisement she had put in the local newspaper.

Eräänä aamuna noin yhdeltätoista hänen toimistonsa ovelle naputettiin.

One morning at about eleven o'clock someone knocked on her office door.

Ovella oli lihava nainen turkis kaulassaan.

It was a fat lady who wore a fur around her neck.

“Päivää. Voinko auttaa Teitä?” Daisy kysyi. “Tulkaa sisään ja istuutukaa, olkaa hyvä.”

"Hello, can I help you?" Daisy asked the lady. "Please come and sit down."

“Kyllä vain! Tarvitsen epätoivoisesti apuanne.

"Oh yes indeed! I need your help desperately.

Pikku Lornani on kadonnut. En tiedä mitä tekisin.”

Lorna, my little one has disappeared. I don't know what to do."

Daisy tarjosi lihavalle naiselle kupin pikakahvia ja odotti yksityiskohtia.

Daisy offered the fat lady a cup of instant coffee and awaited the details.

Lihava nainen istuutui raskaasti tuolille ja pani suuren punaisen nahkalaukkunsa Daisyn pöydälle.

The fat lady sat down heavily and put her large red leather handbag on Daisy's desk.

“Olkaa hyvä ja kertokaa minulle kaikki, rouva …?”

"Please tell me everything - Mrs. ...?"

“Nimeni on Edwina Humphries. Pelkään että ne vaativat minulta rahaa – Lorna on varmaan ryöstetty!”

"Mrs. Edwina Humphries is my name. I am afraid they will ask me for money - I'm afraid Lorna has been kidnapped!"

“Sehän on kamalaa, rouva Humphries. Uskooko herra Humphries myös, että Lorna on ryöstetty?”

"That's terrible, Mrs. Humphries. Does Mr. Humphries, too, think Lorna has been kidnapped?"

“Minun miestäni ei kiinnosta, onko Lorna ryöstetty vai ei!”

"My husband is not interested if Lorna has been kidnapped or not!"

“Niinkö, rouva Humphries? Mutta onko miehenne Lornan todellinen isä?”

"Really, Mrs. Humphries? But is your husband Lorna's real father?"

“En tiedä mitä tarkoitatte. Ostimme Lornan yhdessä”, vastasi rouva Humphries.

"I don't know what you mean. We bought Lorna together," replied Mrs. Humphries.

“Te ostitte …….. rouva Humphries, se on laitonta, kai Te sen tiedätte.”

"You bought ............Mrs. Humphries, that's illegal, you know."

“Eipä olekaan, ei ainakaan Intiassa!”

"No it isn't, not in India!"

“Ostitte Lornan Intiassa?”

"You bought Lorna in India?"

“Niin tietysti! Ja hän on minulle niin mainio seuralainen, ymmärrättehän.”

Yes indeed! And she always keeps me great company, you know."

Rouva Humphries avasi suuren nahkalaukkunsa ottaakseen sieltä nenäliinan.

"Mrs. Humphries opened her huge leather bag to pull out a handkerchief.

Kauhukseen Daisy näki, miten jokin kiemurteleva otus tuli esille laukusta.

With horror Daisy saw a wiggling creature come out of that bag.

“Rouva Humphries – ottakaa se heti pois!”  Daisy kiljui.

"Mrs. Humphries - move that away immediately!" screamed Daisy.

“Mitä? Oi Lorna – löysin sinut vihdoinkin!” sanoi rouva Humphries. “Piileskelit laukussani – senkin paha tyttö!”

"What? Oh Lorna - I've found you at last!" said Mrs. Humphries."You hid in my bag - you naughty girl!"

“Rouva Humphries. Tämäkö on Lorna?”

"Mrs. Humphries. This is Lorna?"

“Niin, meidän bengalilainen suokäärmeemme. Oi, kiitoksia, rakas ystävä. Enpä taida enää tarvitakaan palvelujanne!”

Yes, our Bengali swamp snake. Oh thank you my dear. No, I don't think I need your services any longer!"

Daisyn sulkiessa oven rouva Humphries’n perässä hän päätti lisätä ilmoitukseensa: ei eläimiä, ei käärmeitä.

As Daisy shut the door after Mrs. Humphries, she made a mental note to write in the advertisement: no animals, no snakes.

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com