DAISY STORIES DANISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE BOOKWORM
Bogormen
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

Bogormen

The bookworm

Det regnede af og til hele den eftermiddag, og da hun ikke havde noget særlig at lave, slentrede Daisy ind i lavprisboghandlen i arkaden. It was raining on and off all that afternoon and as she had nothing much to do Daisy wandered into the low–price bookshop in the arcade.
Hun elskede at se på bøger og gjorde ofte nogle pragtfulde køb derinde. She loved looking at books and often found some wonderful bargains there.
Daisy foretrak ikke-fiktion, rejsebøger, drama men holdt også af at opdage en forfatter af detektivhistorier, som hun aldrig havde hørt om før. Daisy preferred non-fiction books, travel, plays but also liked to discover an author of detective stories she had never heard of before.
Snart havde Daisy en kæmpe stak bøger, som hun ønskede at købe og prøvede at regne ud, hvor meget de allesammen ville koste. Soon Daisy had a huge pile of books she wanted to buy and tried to calculate how much they would all cost.
"Det er næsten 46 kroner for den medicinske bog, plus 34 for den amerikanske bog om sociologi, to kogebøger til 11 kroner hver, 33 kroner for rejsebogen om Sydamerika og 80 kroner for et leksion over kriminelle i verden med fotografier af dem." "That’s nearly four pounds for the medical book, plus three for the American book on Sociology, two cookery books at 99p each, two pounds ninety for the travel book on South America and seven for an encyclopedia of world criminals with photos of them.
"Hvis jeg også køber denne bog om naturmedicinsk behandling, vil jeg have brugt lige under 268 kroner". "If I buy this book on natural cures as well, I’ll be spending just under twenty-three pounds".
Daisy talte op, hvad hun havde i sin pung. Daisy counted what she had in her purse.
Hun brugte aldrig sit kreditkort til at købe tøj eller bøger, da hun var bange for, at hun ikke ville have nok til nødstilfælde. She never used her credit card to buy clothes or books as she was afraid she wouldn’t have enough for emergencies.
Heldigvis fandt Daisy ud af, at hun havde mere end 450 kroner med sig. Luckily Daisy found that she had more than forty pounds with her.
Nu kunne hun ikke bære alle disse tunge bøger rundt i butikken og besluttede sig for at spørge den udeltagende unge mand ved disken, som var i gang med at studere sin tipskupon, om hun kunne efterlade sine bøger der, fordi hun ikke var færdig med at se sig omkring endnu. By now she couldn’t carry all these heavy books around the shop and decided to ask the indifferent young man at the pay desk, who was studying his football coupon, if she could leave the books there because she hadn’t finished looking around yet.
"Hvis De har lyst", svarede den udeltagende unge mand, uden overhovedet at se op på Daisy. "If you like," replied the indifferent young man without even looking up at Daisy.
Daisy gik ned ad vindeltrappen til børneafdelingen og antikvariske bøger, men hun kunne ikke finde noget interessant der. Daisy climbed down the spiral staircase to the children’s section and second-hand books but she couldn’t find anything interesting there.
Hun gik op ad trappen igen og fortsatte ned bag i butikken, hvor man kunne finde afdelingen for videnskab, astrologi, esoterisk litteratur og krig. She climbed up the stairs again and proceeded to the back of the shop where the section on scientific matters, astrology, esoteric reading and war could be found.
Daisy måtte bukke sig ned for at se titlerne på den nederste hylde. Daisy had to crouch down to see the titles on the bottom shelf.
"Mm, kan ikke se meget her, der interesserer mig," tænkte hun, idet hun flyttede sig mod venstre, hver gang hun blev færdig med at læse titlerne på den bestemte sektion af bogreolen. "Mm, can’t see much here to interest me," she thought, moving to the left each time she finished reading the titles of that particular section of the bookcase.
Det faste tæppe var temmligt gammelt og meget støvet. The inlaid carpeting was pretty old and very dusty.
Sandsynligvis gjorde ingen nogensinde rent i butikken. Daisy hadede at se bogbutikker, som ikke blev passet. Så mange bogbutikker var det gået på denne måde, de havde lukket for aldrig at blive åbnet igen. Probably no one ever cleaned the shop. Daisy hated to see bookshops which were not cared for. So many bookshops had gone this way and shut down never to be reopened again.
For enden af bogreolen var de store illustrerede krigsbøger med berømte ansigter udenpå. At the end of the bookcase were the big illustrated war books with famous faces on them.
"Åh, det kunne være interessant," sagde Daisy til sig selv, da hun fik øje på en bog skrevet af en tidligere SAS soldat. "Oh, that might be interesting," Daisy said to herself seeing a book written by an ex-SAS soldier.
Daisy fik øje på en klapstol i hjørnet, slog den op og satte sig ned på den for at se på bogen. Daisy spied a fold-up chair in the corner, opened it up and sat down on it to look at the book.
Mens hun læste sig igennem beskrivelser af desperate rejser under elendige forhold, blev Daisy pludselig opmærksom på dæmpede stemmer. As she read through descriptions of desperate journeys in pitiful conditions, Daisy suddenly became aware of muffled voices.
Hun så sig omkring, men det var ingen i nærheden af hende i butikken, så hun vendte tilbage til sin læsning. She looked around but there was nobody near her in the shop so she went back to her reading.
Nu hørte hun en kvinde, der råbte, og en mand, der svarede i en aggressiv tone. Now she heard a woman shouting and a man replying in an aggressive tone.
"Nogen har deres fjernsyn skruet temmelig højt op inde ved siden af" tænkte hun. "Somebody’s got their television turned up rather high next door," she thought.
Så var der stilhed. Then there was silence.
Og så brølede mandens stemme igen grimme lyde, men Daisy var ikke i stand til at skelne ordene. And then again the man’s voice bellowed out ugly sounds, but still Daisy wasn’t able to distinguish the words.
Daisys intuition dukkede op igen. Daisy’s intuition popped up again.
"Det der er slet ikke fjernsynet. Det er noget, der virkelig sker. Hvis blot jeg kunne høre, hvad de siger! "That isn’t the television at all. That’s something that’s really happening. If only I could hear what they’re saying!
Kunne det være, at der er en rist her i væggen skjult af tapetet?" Could it be there’s a grille here in the wall hidden by the wallpaper?"
Daisy indså, at lydene kom fra bagved hendes ben og lagde sig ned på knæ. Daisy realised that the sounds were coming from behind her legs and climbed down onto her knees.
"Jeg vil prøve at trække det tapet væk fra væggen," sagde hun til sig selv. "I’ll try to pull that wallpaper away from the wall," she said to herself.
Hun trak i kanten af tapetet, hvor det mødte gulvet og det hæslige faste tæppe. She pulled at the edge of the wallpaper where it met the floor and the horrible inlaid carpeting.
Det gik let løs og dér var den – en rist til en luftkanal. It came unstuck easily and there it was - an air passage grille.
Nu kunne Daisy høre nøjagtigt, hvad de sagde. Now Daisy could hear exactly what they were saying.
"Lad mig gå, lad mig gå!" skreg en kvindestemme. "Let me go, let me go!" a woman’s voice shrieked.
Giv mig alle pengene og dine ringe og ikke mere skrigeri, ellers skærer jeg struben over på dig," truede den grove stemme. "Give me all the money and your rings and no more shouting, otherwise I’ll slit your throat," threatened the rough voice.
"Det må være antikforretningen inde ved siden af," tænkte Daisy "en kvinde bliver angrebet og bestjålet af en eller anden skurk." "It must be that antique shop next door," thought Daisy "a woman is being attacked and robbed by some thug."
Daisy indså, at hun ikke havde nogen tid at miste, og selv om hun var bange, vidste hun, at hun ikke kunne overlade kvinden til sin skæbne. Daisy realised she had no time to lose and although she felt frightened she knew she couldn’t leave the woman to her fate.
Hun styrtede hen mod den unge mand, der stadig regnede på sine X, 1 eller 2´ere og råbte:"Tilkald politiet straks, de begår røveri inde ved siden af." She rushed towards the youth still working out his X, 1 or 2’s and shouted, "Call the police immediately because they are robbing next door."
Den unge mand stirrede simpelthen på Daisy, så hun skubbede til ham for at kommme til telefonen og ringede til dem selv. The young man simply stared at Daisy, so she pushed him to get at the phone and called them herself.
"Det er Daisy Hamilton. Jeg er i Find Alt Boghandel i arkaden på Hovedgaden. "This is Daisy Hamilton speaking. I’m at the Find All Bookshop in the arcade in the High Street.
Der er et røveri i gang i antikforretningen inde ved siden af. There is a robbery taking place in the antiques shop next door.
Jeg går derind nu. Vær venlige at skynde jer." I’m going in there now. Please hurry."
Så vendte Daisy sig mod den unge mand, "har I noget om antikviteter?" Then Daisy turned to the young man, "Have you got anything on antiques?"
Stadig målløs pegede den unge over mod højre. Still speechless the youth pointed over to the right.
Daisy greb en illustreret bog om antikviteter fra det nittende århundrede og for ud af butikken. Daisy seized an illustrated book on nineteenth century antiques and rushed out of the shop.
Daisy gik ind i butikken ved siden af så roligt som muligt, tilsyneladende med hovedet i sin antikvitetsbog. Daisy walked into the shop next door as calmly as possible, apparently with her head in her antiques book.
Der var ingen, men hun hørte dæmpede bevægelser, som kom fra et baglokale og kaldte: "Undskyld mig, er her nogen?" Nobody was there but she heard muffled movements which came from an inner room and called out, "Excuse me, anyone there?"
En bleg ældre kvinde kom gennem døren med en skurkagtig udseende ung mand tæt bagved sig. A pale elderly women came through the door with a thuggish-looking young man close behind her.
Kvindens stemme rystede og sagde: "Godeftermiddag, kan jeg hjælpe Dem"" The lady’s voice trembled and said,"Good afternoon, can I help you?"
Daisy lod som om, hun end ikke havde set manden og improviserede: Daisy pretended not to have even seen the man and improvised,
"Jeg har læst denne bog, og jeg så lige den rigtige type skrivebord, som jeg har kigget efter. "I’ve been reading this book and I saw just the right sort of writing desk I’ve been looking for.
Har De noget som dette? Jeg tror, det er Georgiansk." Have you got something like this? I think it’s Georgian."
Daisy viste damen et billede, ikke af skrivebordet men af en stol, og holdt det på en måde, så manden ikke kunne se det. Daisy showed the lady a picture not of a writing desk but of a chair, and held it in a way so that the man couldn’t see it.
Damen blev desorienteret over at se et foto af en stol i stedet for af et skrivebord. The lady was bewildered to see the photo of a chair instead of a writing desk.
Manden havde en hånd i lommen, som om han holdt et våben men gjorde sig umage for at virke afslappet og satte sig ned. The man had his hand in his pocket as though holding a weapon but made an effort to appear casual and sat down.
Idet han gjorde det, blinkede Daisy til butiksejeren, som svarede:"Nej jeg beklager, jeg har ikke noget i den stilart." As he did this, Daisy winked at the shop-owner who replied, "No, I’m sorry, I haven’t got anything in this style."
Daisy insisterede: "Hvis De støder på noget, vil De lade mig vide det? Daisy insisted, "If something comes your way could you let me know?
Jeg skriver min adresse og telefonnummer ned." I’ll write down my address and telephone number."
Daisy skrev: "Vær ikke bange. Politiet er på vej. Jeg forlader Dem ikke." Daisy wrote: "Please don’t be frightened. The police are on their way. I won’t leave you alone."
Damen læste beskeden og så op på Daisy på en indforstået måde. The lady read the message and looked up at Daisy in a knowing way.
"Men jeg har noget andet, som måske ville passe til Deres formål. "But I’ve got something else which might suit your purpose.
Vil De gerne se det? Det er her i butiksvinduet." Would you like to see it? It’s there, in the shop window."
På denne måde kom de to kvinder nærmere til butiksindgangen. In this way the two women got nearer to the shop entrance.
Skurken sad stadig i lænestolen med hånden i lommen, men holdt intenst øje med dem begge. The thug was still sitting in the chair with his hand in his pocket, but studying both of them intensely.
Fingrene på hans højre hånd spjættede nervøst. The fingers on his right hand were twitching nervously.
Daisy så da, at et massivt klædeskab var placeret midt i forretningen og hun afventede det rigtige tidspunkt. Daisy then noticed there was a massive wardrobe parked in the middle of the shop and awaited the right moment.
Butiksejeren fortsatte samtalen om antikke møbler og Daisy foregav at være interesseret i, hvad hun sagde. The shop-keeper continued the conversation about antique furniture and Daisy pretended to be interested in what she said.
Pludselig stormede to politibetjente ind i butikken, og Daisy trak butiksejeren med sig om bag klædeskabet. Suddenly two policemen burst into the shop and Daisy pulled the shop-owner with her behind the wardrobe.
Hun smugkiggede rundt om den venstre side af det for at se, hvad der skete. She peeped round the left side of it to see what was happening.
Skurken sprang op og truede politiet med en væmmeligt udseende kniv. The thug jumped up and threatened the police with a nasty-looking knife.
Alle stod fuldstændig stille i et par sekunder, så smed Daisy antikvitetsbogen mod en taburet, cirka to meter til højre for tyven. Everybody stood completely still for a few seconds, then Daisy threw the antiques book towards a stool, six feet to the right of the thief.
Han blev øjeblikkeligt distraheret og kiggede hen hvor støjen var kommet fra, hvilket gav de to politibetjente muligheden for at springe på ham. He was momentarily distracted and looked to where the noise had come from, which gave the two policemen the opportunity to leap on him.
En politibetjent slog kniven ud af mandens hånd, og den anden gav ham straks håndjern på. One policeman knocked the knife from the man’s hand and the other handcuffed him immediately.
Det var alt sammen ovre på et par minutter. It was all over in a couple of minutes.
Daisy samlede antikvitetsbogen op og foreslog at få en kop varm te hos bageren et par døre længere nede i arkaden. Daisy picked up the antiques book and suggested having a hot cup of tea in the baker’s a few doors down the arcade.
De to kvinder satte sig ned; de rystede stadig lidt efter deres oplevelser. The two women sat down still shaking a little from their experiences.
Den ældre kvinde trykkede Daisys hånd varmt. The elderly lady shook Daisy’s hand warmly.
"Tak, tak, kære unge dame. Åh du godeste, jeg var virkelig rædselsslagen. Men hvordan forstod De, at jeg var i knibe?" "Thank you, thank you my dear young lady. Oh my goodness, I was really terrified. But how did you realise I was in trouble?"
Daisy forklarede, hvordan hun havde hørt hendes stemme ved siden af i boghandlen. Daisy explained how she had heard her voice next door in the bookshop.
Lad mig præsentere mig selv, min kære. Mit navn er Lena Fields. Bare kald mig Lena – og må jeg spørge om Deres navn?" "Let me introduce myself, my dear. My name is Lena Fields. Just call me Lena - and may I know your name please?"
Daisy fandt Lena en meget charmerende kvinde. Daisy found Lena a very charming woman.
Hun havde en stil, der tilhørte en verden, som ikke eksister mere, og en tydelig accent som viste, at hun var født langt borte. She had the style of a world which didn’t exist any more, and a distinct accent which showed she had been born far away.
Da Daisy fortalte fr. Fields, at hun var privatdetektiv, begyndte de begge at fnise, de vidste ikke hvorfor, men det var godt at lette spændingen. When Daisy told Mrs. Fields she was a private eye they both started giggling, they didn’t know why, but it was good to relieve the tension.
Da de begge var kommet sig, blev Daisy mere alvorlig. When they had both recovered Daisy grew more serious,
"Lena, jeg vil gerne give dig et råd. Du har ingen alarm i din butik. "Lina, I’d like to give you some advice. You have no alarm in your shop.
Synes du ikke, at du skulle se på det og få en installeret?" Don’t you think you should look into the matter and have one fitted?"
"Jo, det vil jeg, det må ikke ske igen. Der er aldrig før sket mig noget i dette land, og jeg følte mig tryg. "Yes I will, it mustn’t happen again. Nothing had ever happened to me in this country and I felt safe.
For resten Daisy, er du virkelig interesseret i et skrivebord, eller fandt du på det på stående fod?" By the way, Daisy, are you really interested in a writing desk or did you make that up on the spur of the moment?"
"Ja, det gjorde jeg," Daisy smilede. "Yes, I did," Daisy smiled.
"Hvis det er tilfældet, ville jeg gerne se dine hænder, hvis jeg må." "If that is the case I would like to see your hands, if I may."
Fr. Fields trak en rubinring af sin finger, og lod den glide på Daisys lillefinger. Mrs. Fields pulled a ruby ring off her finger and slipped it on Daisy’s little finger.
"Kan du lide den?" "Do you like it?"
Daisy var forbløffet. "Selvfølgelig kan jeg det, men…" Daisy was astonished. "Of course I do but..."
"Nej, protester ikke. Jeg har ingen børn, og du reddede mig idag fra en skrækkelig oplevelse. "No, don’t protest. I have no children and you saved me today from a horrible experience.
Desuden ser den godt ud på din hånd. Så er den sag afsluttet." Besides, it looks nice on your hand. That’s the end of the matter."
Daisy følte sig ganske overvældet af denne dames generøsitet. Daisy felt quite overcome with the generosity of this lady.
"Tja Lena, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Mange tak skal du have. "Well Lena, I don’t know what to say. Thank you very much.
I hvert tilfælde vil jeg ind i mellem stikke ind for at se, hvordan du har det, og så kan vi få en kande te sammen." Anyway I’ll be popping in to see how you are and we can have a pot of tea together."
Så huskede Daisy, at hun ikke havde returneret antikvitetsbogen til boghandlen. Then Daisy remembered she hadn’t returned the antiques book to the bookshop.
Den samme unge mand var i gang med at arrangere bøger i forretningens computerafdeling. The same young man was rearranging books in the computer section of the shop.
Han så knap nok op. He hardly looked up.
"Undskyld mig, jeg har taget jeres antikvitetsbog med tilbage…og hvad med mine bøger, som jeg efterlod her hos dig?" "Excuse me, I’ve brought your antiques book back... and what about my books I left here with you?"
"Åh, jeg troede De ikke var interesseret i dem mere, og jeg satte dem tilbage!" "Ah, I thought you weren’t interested in them any more and I put them back!"
Daisy indså, at det var nyttesløst at sige noget til sådan en person og fortsatte med at lede efter sine bøger endnu en gang. Daisy realised that any words on her part were useless with such a person and proceeded to hunt for her books once again.
Pludselig fik hun øje på den pragtfulde ring på hendes finger, og hun huskede hvor heldig hun var. Suddenly her eye caught sight of the magnificent ring on her finger and she remembered how lucky she was.

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Bogormen

The bookworm

Det regnede af og til hele den eftermiddag, og da hun ikke havde noget særlig at lave, slentrede Daisy ind i lavprisboghandlen i arkaden. It was raining on and off all that afternoon and as she had nothing much to do Daisy wandered into the low–price bookshop in the arcade.
Hun elskede at se på bøger og gjorde ofte nogle pragtfulde køb derinde. She loved looking at books and often found some wonderful bargains there.
Daisy foretrak ikke-fiktion, rejsebøger, drama men holdt også af at opdage en forfatter af detektivhistorier, som hun aldrig havde hørt om før. Daisy preferred non-fiction books, travel, plays but also liked to discover an author of detective stories she had never heard of before.
Snart havde Daisy en kæmpe stak bøger, som hun ønskede at købe og prøvede at regne ud, hvor meget de allesammen ville koste. Soon Daisy had a huge pile of books she wanted to buy and tried to calculate how much they would all cost.
"Det er næsten 46 kroner for den medicinske bog, plus 34 for den amerikanske bog om sociologi, to kogebøger til 11 kroner hver, 33 kroner for rejsebogen om Sydamerika og 80 kroner for et leksion over kriminelle i verden med fotografier af dem." "That’s nearly four pounds for the medical book, plus three for the American book on Sociology, two cookery books at 99p each, two pounds ninety for the travel book on South America and seven for an encyclopedia of world criminals with photos of them.
"Hvis jeg også køber denne bog om naturmedicinsk behandling, vil jeg have brugt lige under 268 kroner". "If I buy this book on natural cures as well, I’ll be spending just under twenty-three pounds".
Daisy talte op, hvad hun havde i sin pung. Daisy counted what she had in her purse.
Hun brugte aldrig sit kreditkort til at købe tøj eller bøger, da hun var bange for, at hun ikke ville have nok til nødstilfælde. She never used her credit card to buy clothes or books as she was afraid she wouldn’t have enough for emergencies.
Heldigvis fandt Daisy ud af, at hun havde mere end 450 kroner med sig. Luckily Daisy found that she had more than forty pounds with her.
Nu kunne hun ikke bære alle disse tunge bøger rundt i butikken og besluttede sig for at spørge den udeltagende unge mand ved disken, som var i gang med at studere sin tipskupon, om hun kunne efterlade sine bøger der, fordi hun ikke var færdig med at se sig omkring endnu. By now she couldn’t carry all these heavy books around the shop and decided to ask the indifferent young man at the pay desk, who was studying his football coupon, if she could leave the books there because she hadn’t finished looking around yet.
"Hvis De har lyst", svarede den udeltagende unge mand, uden overhovedet at se op på Daisy. "If you like," replied the indifferent young man without even looking up at Daisy.
Daisy gik ned ad vindeltrappen til børneafdelingen og antikvariske bøger, men hun kunne ikke finde noget interessant der. Daisy climbed down the spiral staircase to the children’s section and second-hand books but she couldn’t find anything interesting there.
Hun gik op ad trappen igen og fortsatte ned bag i butikken, hvor man kunne finde afdelingen for videnskab, astrologi, esoterisk litteratur og krig. She climbed up the stairs again and proceeded to the back of the shop where the section on scientific matters, astrology, esoteric reading and war could be found.
Daisy måtte bukke sig ned for at se titlerne på den nederste hylde. Daisy had to crouch down to see the titles on the bottom shelf.
"Mm, kan ikke se meget her, der interesserer mig," tænkte hun, idet hun flyttede sig mod venstre, hver gang hun blev færdig med at læse titlerne på den bestemte sektion af bogreolen. "Mm, can’t see much here to interest me," she thought, moving to the left each time she finished reading the titles of that particular section of the bookcase.
Det faste tæppe var temmligt gammelt og meget støvet. The inlaid carpeting was pretty old and very dusty.
Sandsynligvis gjorde ingen nogensinde rent i butikken. Daisy hadede at se bogbutikker, som ikke blev passet. Så mange bogbutikker var det gået på denne måde, de havde lukket for aldrig at blive åbnet igen. Probably no one ever cleaned the shop. Daisy hated to see bookshops which were not cared for. So many bookshops had gone this way and shut down never to be reopened again.
For enden af bogreolen var de store illustrerede krigsbøger med berømte ansigter udenpå. At the end of the bookcase were the big illustrated war books with famous faces on them.
"Åh, det kunne være interessant," sagde Daisy til sig selv, da hun fik øje på en bog skrevet af en tidligere SAS soldat. "Oh, that might be interesting," Daisy said to herself seeing a book written by an ex-SAS soldier.
Daisy fik øje på en klapstol i hjørnet, slog den op og satte sig ned på den for at se på bogen. Daisy spied a fold-up chair in the corner, opened it up and sat down on it to look at the book.
Mens hun læste sig igennem beskrivelser af desperate rejser under elendige forhold, blev Daisy pludselig opmærksom på dæmpede stemmer. As she read through descriptions of desperate journeys in pitiful conditions, Daisy suddenly became aware of muffled voices.
Hun så sig omkring, men det var ingen i nærheden af hende i butikken, så hun vendte tilbage til sin læsning. She looked around but there was nobody near her in the shop so she went back to her reading.
Nu hørte hun en kvinde, der råbte, og en mand, der svarede i en aggressiv tone. Now she heard a woman shouting and a man replying in an aggressive tone.
"Nogen har deres fjernsyn skruet temmelig højt op inde ved siden af" tænkte hun. "Somebody’s got their television turned up rather high next door," she thought.
Så var der stilhed. Then there was silence.
Og så brølede mandens stemme igen grimme lyde, men Daisy var ikke i stand til at skelne ordene. And then again the man’s voice bellowed out ugly sounds, but still Daisy wasn’t able to distinguish the words.
Daisys intuition dukkede op igen. Daisy’s intuition popped up again.
"Det der er slet ikke fjernsynet. Det er noget, der virkelig sker. Hvis blot jeg kunne høre, hvad de siger! "That isn’t the television at all. That’s something that’s really happening. If only I could hear what they’re saying!
Kunne det være, at der er en rist her i væggen skjult af tapetet?" Could it be there’s a grille here in the wall hidden by the wallpaper?"
Daisy indså, at lydene kom fra bagved hendes ben og lagde sig ned på knæ. Daisy realised that the sounds were coming from behind her legs and climbed down onto her knees.
"Jeg vil prøve at trække det tapet væk fra væggen," sagde hun til sig selv. "I’ll try to pull that wallpaper away from the wall," she said to herself.
Hun trak i kanten af tapetet, hvor det mødte gulvet og det hæslige faste tæppe. She pulled at the edge of the wallpaper where it met the floor and the horrible inlaid carpeting.
Det gik let løs og dér var den – en rist til en luftkanal. It came unstuck easily and there it was - an air passage grille.
Nu kunne Daisy høre nøjagtigt, hvad de sagde. Now Daisy could hear exactly what they were saying.
"Lad mig gå, lad mig gå!" skreg en kvindestemme. "Let me go, let me go!" a woman’s voice shrieked.
Giv mig alle pengene og dine ringe og ikke mere skrigeri, ellers skærer jeg struben over på dig," truede den grove stemme. "Give me all the money and your rings and no more shouting, otherwise I’ll slit your throat," threatened the rough voice.
"Det må være antikforretningen inde ved siden af," tænkte Daisy "en kvinde bliver angrebet og bestjålet af en eller anden skurk." "It must be that antique shop next door," thought Daisy "a woman is being attacked and robbed by some thug."
Daisy indså, at hun ikke havde nogen tid at miste, og selv om hun var bange, vidste hun, at hun ikke kunne overlade kvinden til sin skæbne. Daisy realised she had no time to lose and although she felt frightened she knew she couldn’t leave the woman to her fate.
Hun styrtede hen mod den unge mand, der stadig regnede på sine X, 1 eller 2´ere og råbte:"Tilkald politiet straks, de begår røveri inde ved siden af." She rushed towards the youth still working out his X, 1 or 2’s and shouted, "Call the police immediately because they are robbing next door."
Den unge mand stirrede simpelthen på Daisy, så hun skubbede til ham for at kommme til telefonen og ringede til dem selv. The young man simply stared at Daisy, so she pushed him to get at the phone and called them herself.
"Det er Daisy Hamilton. Jeg er i Find Alt Boghandel i arkaden på Hovedgaden. "This is Daisy Hamilton speaking. I’m at the Find All Bookshop in the arcade in the High Street.
Der er et røveri i gang i antikforretningen inde ved siden af. There is a robbery taking place in the antiques shop next door.
Jeg går derind nu. Vær venlige at skynde jer." I’m going in there now. Please hurry."
Så vendte Daisy sig mod den unge mand, "har I noget om antikviteter?" Then Daisy turned to the young man, "Have you got anything on antiques?"
Stadig målløs pegede den unge over mod højre. Still speechless the youth pointed over to the right.
Daisy greb en illustreret bog om antikviteter fra det nittende århundrede og for ud af butikken. Daisy seized an illustrated book on nineteenth century antiques and rushed out of the shop.
Daisy gik ind i butikken ved siden af så roligt som muligt, tilsyneladende med hovedet i sin antikvitetsbog. Daisy walked into the shop next door as calmly as possible, apparently with her head in her antiques book.
Der var ingen, men hun hørte dæmpede bevægelser, som kom fra et baglokale og kaldte: "Undskyld mig, er her nogen?" Nobody was there but she heard muffled movements which came from an inner room and called out, "Excuse me, anyone there?"
En bleg ældre kvinde kom gennem døren med en skurkagtig udseende ung mand tæt bagved sig. A pale elderly women came through the door with a thuggish-looking young man close behind her.
Kvindens stemme rystede og sagde: "Godeftermiddag, kan jeg hjælpe Dem"" The lady’s voice trembled and said,"Good afternoon, can I help you?"
Daisy lod som om, hun end ikke havde set manden og improviserede: Daisy pretended not to have even seen the man and improvised,
"Jeg har læst denne bog, og jeg så lige den rigtige type skrivebord, som jeg har kigget efter. "I’ve been reading this book and I saw just the right sort of writing desk I’ve been looking for.
Har De noget som dette? Jeg tror, det er Georgiansk." Have you got something like this? I think it’s Georgian."
Daisy viste damen et billede, ikke af skrivebordet men af en stol, og holdt det på en måde, så manden ikke kunne se det. Daisy showed the lady a picture not of a writing desk but of a chair, and held it in a way so that the man couldn’t see it.
Damen blev desorienteret over at se et foto af en stol i stedet for af et skrivebord. The lady was bewildered to see the photo of a chair instead of a writing desk.
Manden havde en hånd i lommen, som om han holdt et våben men gjorde sig umage for at virke afslappet og satte sig ned. The man had his hand in his pocket as though holding a weapon but made an effort to appear casual and sat down.
Idet han gjorde det, blinkede Daisy til butiksejeren, som svarede:"Nej jeg beklager, jeg har ikke noget i den stilart." As he did this, Daisy winked at the shop-owner who replied, "No, I’m sorry, I haven’t got anything in this style."
Daisy insisterede: "Hvis De støder på noget, vil De lade mig vide det? Daisy insisted, "If something comes your way could you let me know?
Jeg skriver min adresse og telefonnummer ned." I’ll write down my address and telephone number."
Daisy skrev: "Vær ikke bange. Politiet er på vej. Jeg forlader Dem ikke." Daisy wrote: "Please don’t be frightened. The police are on their way. I won’t leave you alone."
Damen læste beskeden og så op på Daisy på en indforstået måde. The lady read the message and looked up at Daisy in a knowing way.
"Men jeg har noget andet, som måske ville passe til Deres formål. "But I’ve got something else which might suit your purpose.
Vil De gerne se det? Det er her i butiksvinduet." Would you like to see it? It’s there, in the shop window."
På denne måde kom de to kvinder nærmere til butiksindgangen. In this way the two women got nearer to the shop entrance.
Skurken sad stadig i lænestolen med hånden i lommen, men holdt intenst øje med dem begge. The thug was still sitting in the chair with his hand in his pocket, but studying both of them intensely.
Fingrene på hans højre hånd spjættede nervøst. The fingers on his right hand were twitching nervously.
Daisy så da, at et massivt klædeskab var placeret midt i forretningen og hun afventede det rigtige tidspunkt. Daisy then noticed there was a massive wardrobe parked in the middle of the shop and awaited the right moment.
Butiksejeren fortsatte samtalen om antikke møbler og Daisy foregav at være interesseret i, hvad hun sagde. The shop-keeper continued the conversation about antique furniture and Daisy pretended to be interested in what she said.
Pludselig stormede to politibetjente ind i butikken, og Daisy trak butiksejeren med sig om bag klædeskabet. Suddenly two policemen burst into the shop and Daisy pulled the shop-owner with her behind the wardrobe.
Hun smugkiggede rundt om den venstre side af det for at se, hvad der skete. She peeped round the left side of it to see what was happening.
Skurken sprang op og truede politiet med en væmmeligt udseende kniv. The thug jumped up and threatened the police with a nasty-looking knife.
Alle stod fuldstændig stille i et par sekunder, så smed Daisy antikvitetsbogen mod en taburet, cirka to meter til højre for tyven. Everybody stood completely still for a few seconds, then Daisy threw the antiques book towards a stool, six feet to the right of the thief.
Han blev øjeblikkeligt distraheret og kiggede hen hvor støjen var kommet fra, hvilket gav de to politibetjente muligheden for at springe på ham. He was momentarily distracted and looked to where the noise had come from, which gave the two policemen the opportunity to leap on him.
En politibetjent slog kniven ud af mandens hånd, og den anden gav ham straks håndjern på. One policeman knocked the knife from the man’s hand and the other handcuffed him immediately.
Det var alt sammen ovre på et par minutter. It was all over in a couple of minutes.
Daisy samlede antikvitetsbogen op og foreslog at få en kop varm te hos bageren et par døre længere nede i arkaden. Daisy picked up the antiques book and suggested having a hot cup of tea in the baker’s a few doors down the arcade.
De to kvinder satte sig ned; de rystede stadig lidt efter deres oplevelser. The two women sat down still shaking a little from their experiences.
Den ældre kvinde trykkede Daisys hånd varmt. The elderly lady shook Daisy’s hand warmly.
"Tak, tak, kære unge dame. Åh du godeste, jeg var virkelig rædselsslagen. Men hvordan forstod De, at jeg var i knibe?" "Thank you, thank you my dear young lady. Oh my goodness, I was really terrified. But how did you realise I was in trouble?"
Daisy forklarede, hvordan hun havde hørt hendes stemme ved siden af i boghandlen. Daisy explained how she had heard her voice next door in the bookshop.
Lad mig præsentere mig selv, min kære. Mit navn er Lena Fields. Bare kald mig Lena – og må jeg spørge om Deres navn?" "Let me introduce myself, my dear. My name is Lena Fields. Just call me Lena - and may I know your name please?"
Daisy fandt Lena en meget charmerende kvinde. Daisy found Lena a very charming woman.
Hun havde en stil, der tilhørte en verden, som ikke eksister mere, og en tydelig accent som viste, at hun var født langt borte. She had the style of a world which didn’t exist any more, and a distinct accent which showed she had been born far away.
Da Daisy fortalte fr. Fields, at hun var privatdetektiv, begyndte de begge at fnise, de vidste ikke hvorfor, men det var godt at lette spændingen. When Daisy told Mrs. Fields she was a private eye they both started giggling, they didn’t know why, but it was good to relieve the tension.
Da de begge var kommet sig, blev Daisy mere alvorlig. When they had both recovered Daisy grew more serious,
"Lena, jeg vil gerne give dig et råd. Du har ingen alarm i din butik. "Lina, I’d like to give you some advice. You have no alarm in your shop.
Synes du ikke, at du skulle se på det og få en installeret?" Don’t you think you should look into the matter and have one fitted?"
"Jo, det vil jeg, det må ikke ske igen. Der er aldrig før sket mig noget i dette land, og jeg følte mig tryg. "Yes I will, it mustn’t happen again. Nothing had ever happened to me in this country and I felt safe.
For resten Daisy, er du virkelig interesseret i et skrivebord, eller fandt du på det på stående fod?" By the way, Daisy, are you really interested in a writing desk or did you make that up on the spur of the moment?"
"Ja, det gjorde jeg," Daisy smilede. "Yes, I did," Daisy smiled.
"Hvis det er tilfældet, ville jeg gerne se dine hænder, hvis jeg må." "If that is the case I would like to see your hands, if I may."
Fr. Fields trak en rubinring af sin finger, og lod den glide på Daisys lillefinger. Mrs. Fields pulled a ruby ring off her finger and slipped it on Daisy’s little finger.
"Kan du lide den?" "Do you like it?"
Daisy var forbløffet. "Selvfølgelig kan jeg det, men…" Daisy was astonished. "Of course I do but..."
"Nej, protester ikke. Jeg har ingen børn, og du reddede mig idag fra en skrækkelig oplevelse. "No, don’t protest. I have no children and you saved me today from a horrible experience.
Desuden ser den godt ud på din hånd. Så er den sag afsluttet." Besides, it looks nice on your hand. That’s the end of the matter."
Daisy følte sig ganske overvældet af denne dames generøsitet. Daisy felt quite overcome with the generosity of this lady.
"Tja Lena, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Mange tak skal du have. "Well Lena, I don’t know what to say. Thank you very much.
I hvert tilfælde vil jeg ind i mellem stikke ind for at se, hvordan du har det, og så kan vi få en kande te sammen." Anyway I’ll be popping in to see how you are and we can have a pot of tea together."
Så huskede Daisy, at hun ikke havde returneret antikvitetsbogen til boghandlen. Then Daisy remembered she hadn’t returned the antiques book to the bookshop.
Den samme unge mand var i gang med at arrangere bøger i forretningens computerafdeling. The same young man was rearranging books in the computer section of the shop.
Han så knap nok op. He hardly looked up.
"Undskyld mig, jeg har taget jeres antikvitetsbog med tilbage…og hvad med mine bøger, som jeg efterlod her hos dig?" "Excuse me, I’ve brought your antiques book back... and what about my books I left here with you?"
"Åh, jeg troede De ikke var interesseret i dem mere, og jeg satte dem tilbage!" "Ah, I thought you weren’t interested in them any more and I put them back!"
Daisy indså, at det var nyttesløst at sige noget til sådan en person og fortsatte med at lede efter sine bøger endnu en gang. Daisy realised that any words on her part were useless with such a person and proceeded to hunt for her books once again.
Pludselig fik hun øje på den pragtfulde ring på hendes finger, og hun huskede hvor heldig hun var. Suddenly her eye caught sight of the magnificent ring on her finger and she remembered how lucky she was.
 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com