DAISY STORIES HUNGARIAN

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
NIGHT WATCH
Éjjeli őrjárat
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation by: Kinga Kas • Email: 
kasjud@hotmail.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Éjjeli őrjárat

Night watch

Daisy korán kelt fel azon a tavaszi reggelen, mert a közeli városkában dolgozott éppen egy ügyön.

Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.

Háromnegyed nyolckor érkezett meg irodájába, papírzacskóval a kezében, amelyben friss krémes péksütemény volt, és úgy érezte, meghal egy csésze kávéért.

She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.

Amint behelyezte kulcsát a zárba, egy női hang szólt ki bentről: Nyitva van, Daisy.

As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."

Pam volt az, a takarítónő.

It was Pam, the cleaner.

- Mit szólna egy kis reggelihez, Pam? – mondta Daisy mosolyogva, de aztán könnyek nyomait vette észre Pam arcán.

"How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying.

- Pam, mi történt?

"Pam, whatever has happened?

- Jöjjön, üljön le és reggelizzen együtt velem.

Come on sit down and have some breakfast with me.

- Kérem, mondja el nekem, hogy mi bántja.

Please tell me what’s bothering you."

Pam olyan nő volt, aki keményen megdolgozik a kenyeréért, és két gyereket nevelt.

Pam was a hard-working woman with two children to bring up.

Ő takarította az egész épületet, ami hét irodát jelentett.

She did the cleaning for the whole building which meant seven offices.

- Jim megint nálam járt a gyerekek miatt.

"Jim has been on to me again about the children.

- Tudod, hogy nincs törvényes joga hozzá, hogy lássa a gyerekeket, és kevesebbet nem is törődhetne velük, soha nem is törődött.

You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."

- Tegyük fel a kannát.

"Let’s put the kettle on."

Daisy nekilátott elkészíteni a gyorskávét, és odakínált Pamnek egy péksüteményt.

Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun,

- Gyerünk, mondja el egészen az elejétől.

"Now, why don’t you start from the beginning?"

Pam borzasztó nyugtalannak látszott és folytatta:

Pam looked extremely troubled and went on:

- Tudja, amikor elváltunk, Jim nem is kért a gyerekek láthatási jogát.

"You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.

- Most nincs pénze, és azzal a fenyegetéssel próbál kínozni engem egy kis pénzért, hogy különben elveszi a gyerekeket tőlem.

Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."

- Nem hiszem, hogy ezt olyan könnyen meg tudná tenni, Pam – érvelt Dasiy.

"I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.

Pam elvett még egy péksüteményt.

Pam accepted another bun.

- Nem, Daisy, olyan könnyen nem, de Jim nagyon bosszúvágyó, és azzal fenyegetőzött, hogy pokollá teszi az életem.

"No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell."

- Hát, akkor most csak várhatunk, és majd meglátjuk, mi lesz.

"Well, we’ll just have to wait and see.

- Nézze, ha erőszakoskodni kezdene, nem kell mást tennie, mint kihívni a rendőrséget.

Look, if he gets violent all you have to do is call the police."

- Ismerem Jimet, ha nem adok neki pénzt, tényleg azt teszi, amivel fenyegetőzött.

"I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."

Három nappal később Daisy telefonhívást kapott.

Three days later Daisy got a telephone call.

- Daisy, én vagyok, Pam. Teljesen ki vagyok borulva.

"Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend.

- Jim minden éjszaka eljön a házunkhoz, miután  a kocsmák bezártak. Leskelődik a hálószobám ablakában és furcsa zajokat művel.

Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.

- Megpróbál kikészíteni idegileg, hogy beadjam a derekamat és odaadjam neki az összes pénzt, amit kér.

He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.

- Már három napja nem alszom.

I haven’t slept for three days."

- Tájékoztattad már a rendőrséget az üggyel kapcsolatban?

" Have you informed the police about it?"

- Jim éppen most hívott fel, hogy ha hívom a rendőrséget, akkor elmondja nekik hogy én csak képzelődöm és hisztérikus vagyok, idegbeteg, akinek nem lenne szabad gyerekeket a gondjaira bízni.

"Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.

- Mit tegyek most, Daisy? Kétségbe vagyok esve.

What am I going to do Daisy? I feel desperate."

- Rendben van, Pam, adja meg a címét, és meglátom, mit tehetek.

"All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."

Daisy elsétált a Trendshez, helyi televíziós, rádiós és számítógépes boltjához, és közölte: Mr. Ranjeevel, az üzlet tulajdonosával akar beszélni.

Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.

- Mr. Ranjee, mit gondol, kölcsön tudja nekem adni a videó felvevőt egy pár napra?

"Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?"

Daisy találta meg azt a tolvajt, aki egy pár hónappal ezelőtt lopott az üzletből,

Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago

és Mr, Ranjee azt mondta Daisynek, hogy ha bármikor szüksége lenne valamire, nyugodtan forduljon csak hozzá a kérésével.

and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.

- Persze, Hamilton kisasszony. Úgy érti, egy olyan kamerát szeretne, amelyik a sötétben működik.

"Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.

- Hm – vegyük például ezt. Tudja, hogyan kell használni ezt a kamerát? Hadd mutassam meg magának.

Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."

Mr. Ranjee a következő fél órát azzal töltötte, hogy megtanította Dasiynek a kamera legalapvetőbb trükkjeit.

Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.

Daisy elhatározta, hogy aznap este úgy tíz óra körül elmegy Pam házához felfegyverkezve a kamerával és a hozzá való vízhatlan borítóval.

Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.

Volt egy síp is a zsebében, valamint egy Mars szelet, hogy jobban múljon az idő.

She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.

- Ó nem! Kezd esni az eső. – kiáltott fel Daisy magában.

"Oh no! It’s beginning to rain," Daisy exclaimed to herself.

Minden alkalommal, amikor éjjel akadt munkája, az eső rázendített.

Whenever she had a job on at night it invariably rained.

Ezúttal azonban Daisy szerencsére magával hozott egy műanyag esőkabátot és egy sapkát is.

Fortunately, this time, she had brought a plastic mac and hood with her.

Az éjszakának ebben az órájában már csak kevesen jártak arrafelé.

At that time of night there were few people around.

Pam elmagyarázta, hogy egy régi házban laknak, az ő hálószobája a hátsó részben van és a kertre néz.

Pam had explained that she lived in an old cottage, and that her bedroom was round the back facing the garden.

Amikor Daisy megérkezett, elsétált a ház hátsó részéhez, átmászott az alacsony kerítésen,

When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence

és megpillantotta, hogy a kert végében ott áll egy düledező szerszámos viskó.

and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.

- Itt fogok elbújni, és várok arra a szörnyre

"That’s where I’ll hide and wait for that monster.

- Hogy van mersze ennek az embernek bántani a drága Pamet? – gondolta Daisy.

How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy.

Miután bevackolta magát a viskóba, Daisy zajt hallott, ami arra emlékeztetett, amikor egy virágcserép leesik kint a földre.

Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside

Daisy leguggolt, hogy ne láthassa őt senki a kis, piszkos ablakon keresztül.

and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.

A hely minden bizonnyal a macskák találka helye volt, mert Daisy miákolást hallott.

Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.

- Ha Pam volt férje meg akarja ismételni a múltkori „előadását”, akkor jobban teszem, ha mielőbb megszabadulok ezektől a macskáktól, nehogy elijesszék őt.

"Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."

Daisy óvatosan kinyitotta a viskó ajtaját, és kidobott a macskákra egy régi cipőt, amit bent talált. A macskák erre villámgyorsan eltűntek.

She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished.

Most megint csöndes lett minden.

Now everything was quiet again.

Két órával később Daisy, akinek tagjai már megmerevedtek a nedvességtől és a hidegtől, felkelt a régi, fonott székről, amin eddig ücsörgött.

Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on.

- Már nem bírom ki így túl sokáig – nyögte maga elé.

"I can’t stand it much longer" she moaned to herself.

Ekkor úgy érezte, hogy gumicsizmák zaját hallja, amelyek a nedves avaron caplatnak.

Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.

Valaki osonva a ház felé tartott.

Someone was creeping towards the house.

Daisy karjait a kényszerű tétlenség elzsibbasztotta, annyira, hogy majdnem elejtette a kamerát.

Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.

Kilépett a cipőjéből, és kisurrant a viskó résnyire nyitott ajtaján.

She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.

Éppen ebben a pillanatban egy autó suhant el vakító lámpákkal mellette, így Daisy elég tisztán látott.

At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:

Pam férje a hálószoba ablakán keresztül leskelődött.

Pam’s husband was spying into her bedroom window.

Daisynek sikerült gyorsan bekapcsolnia a kamerát.

Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.

Most épp hogy csak derengett.

It was only drizzling now.

Pam férje kiabálni és fenyegetőzni kezdett volt feleségére az ablakon keresztül.

Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.

Daisy felvette a jelenetet az összes fenyegetőző szóval együtt.

Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.

A kamera hirtelen furcsán berregni kezdett.

Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.

- Lehet, hogy megakadt a kazetta – gondolta ijedten Daisy.

"Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.

Megpróbálta kikapcsolni, de rossz gombot nyomott meg, és a berregő hang felerősödött.

She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.

Ekkor Pam volt férje felfigyelt a zajra, és dühösen megfordult.

At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.

Észrevette, hogy valaki figyeli őt, és cirkalmas káromkodásba kezdett.

He realized someone was watching him and swore profusely.

Elindult Daisy felé, mintha meg akarná ütni a lányt.

Then he made towards Daisy as though to hit her.

Daisy első gondolata az volt, hogy testével megvédje a kamerát. Hátat fordított a férfinek, és kiabálni kezdett.

Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling.

Daisynek úgy tűnt, hogy kiáltozása egy örökkévalóságig tart.

It seemed to her that her yelling lasted an eternity.

Aztán hirtelen egy erős fényű zseblámpa világított rá mindkettőjükre.

Suddenly a strong torch light shone on both of them.

- Mi történik itt?

"What’s going on here?"

Egy rendőrnő volt az, aki nagyon határozottnak tűnt.

It was a police-woman, looking very determined.

- Láttam, hogy átmászott a kerítésen – mutatott a rendőrnő zseblámpájával a férfi felé.

"I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch

- Jöjjenek ide nyugodtan mind a ketten.

"Come quietly, both of you.

- Letartóztatom magát birtokháborításért és ….

I'm arresting you for trespassing and ..."

Ebben a pillanatban Pam jelent meg a hálószoba ablakában, kinyitotta a z ablakot és kinézett.

Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out.

- Rendőrnő, az az ember ott nagyon is birtokháborító, de a fiatal hölgy a barátom.

"Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."

Pam volt férjét elvitték, amint a rendőrnő kollégája megérkezett, Daisyt pedig Pam behívta a házba, hogy pihenjen egy kicsit és igyon egy forró kakaót a nagy ijedtségre.

Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.

- Hát, jó kis szerencsém volt – mondta Daisy.

"Well, that was a bit of luck." said Daisy.

- Egyrészt mert fel tudtam venni videóra, ahogy az ablakodon keresztül leskelődik, másrészt meg egy rendőr is a tanúja volt az egész jelenetnek.

"To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.

- Nem hiszem, hogy lesz még bajod Jimmel a jövőben.

I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"

Másnap reggel tizenegy óra körül, amikor Daisy  megérkezett az irodájába, egy csokor friss virágot talált az íróasztalán lévő vázában.

Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk.

A váza mellett egy rövid, ceruzával írott cetli is volt.

Nearby was a little note written in pencil.

„Köszönöm, Daisy, még egyszer köszönöm. Pam.”

"Thanks Daisy, thanks again. Pam.

U. i.: Beraktam egy üveg házi ringló dzsemet a hűtőszekrénybe.

P.S. I’ve put a pot of homemade greengage jam in your fridge."

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Éjjeli őrjárat

Night watch

Daisy korán kelt fel azon a tavaszi reggelen, mert a közeli városkában dolgozott éppen egy ügyön.

Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.

Háromnegyed nyolckor érkezett meg irodájába, papírzacskóval a kezében, amelyben friss krémes péksütemény volt, és úgy érezte, meghal egy csésze kávéért.

She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.

Amint behelyezte kulcsát a zárba, egy női hang szólt ki bentről: Nyitva van, Daisy.

As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."

Pam volt az, a takarítónő.

It was Pam, the cleaner.

- Mit szólna egy kis reggelihez, Pam? – mondta Daisy mosolyogva, de aztán könnyek nyomait vette észre Pam arcán.

"How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying.

- Pam, mi történt?

"Pam, whatever has happened?

- Jöjjön, üljön le és reggelizzen együtt velem.

Come on sit down and have some breakfast with me.

- Kérem, mondja el nekem, hogy mi bántja.

Please tell me what’s bothering you."

Pam olyan nő volt, aki keményen megdolgozik a kenyeréért, és két gyereket nevelt.

Pam was a hard-working woman with two children to bring up.

Ő takarította az egész épületet, ami hét irodát jelentett.

She did the cleaning for the whole building which meant seven offices.

- Jim megint nálam járt a gyerekek miatt.

"Jim has been on to me again about the children.

- Tudod, hogy nincs törvényes joga hozzá, hogy lássa a gyerekeket, és kevesebbet nem is törődhetne velük, soha nem is törődött.

You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."

- Tegyük fel a kannát.

"Let’s put the kettle on."

Daisy nekilátott elkészíteni a gyorskávét, és odakínált Pamnek egy péksüteményt.

Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun,

- Gyerünk, mondja el egészen az elejétől.

"Now, why don’t you start from the beginning?"

Pam borzasztó nyugtalannak látszott és folytatta:

Pam looked extremely troubled and went on:

- Tudja, amikor elváltunk, Jim nem is kért a gyerekek láthatási jogát.

"You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.

- Most nincs pénze, és azzal a fenyegetéssel próbál kínozni engem egy kis pénzért, hogy különben elveszi a gyerekeket tőlem.

Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."

- Nem hiszem, hogy ezt olyan könnyen meg tudná tenni, Pam – érvelt Dasiy.

"I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.

Pam elvett még egy péksüteményt.

Pam accepted another bun.

- Nem, Daisy, olyan könnyen nem, de Jim nagyon bosszúvágyó, és azzal fenyegetőzött, hogy pokollá teszi az életem.

"No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell."

- Hát, akkor most csak várhatunk, és majd meglátjuk, mi lesz.

"Well, we’ll just have to wait and see.

- Nézze, ha erőszakoskodni kezdene, nem kell mást tennie, mint kihívni a rendőrséget.

Look, if he gets violent all you have to do is call the police."

- Ismerem Jimet, ha nem adok neki pénzt, tényleg azt teszi, amivel fenyegetőzött.

"I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."

Három nappal később Daisy telefonhívást kapott.

Three days later Daisy got a telephone call.

- Daisy, én vagyok, Pam. Teljesen ki vagyok borulva.

"Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend.

- Jim minden éjszaka eljön a házunkhoz, miután  a kocsmák bezártak. Leskelődik a hálószobám ablakában és furcsa zajokat művel.

Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.

- Megpróbál kikészíteni idegileg, hogy beadjam a derekamat és odaadjam neki az összes pénzt, amit kér.

He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.

- Már három napja nem alszom.

I haven’t slept for three days."

- Tájékoztattad már a rendőrséget az üggyel kapcsolatban?

" Have you informed the police about it?"

- Jim éppen most hívott fel, hogy ha hívom a rendőrséget, akkor elmondja nekik hogy én csak képzelődöm és hisztérikus vagyok, idegbeteg, akinek nem lenne szabad gyerekeket a gondjaira bízni.

"Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.

- Mit tegyek most, Daisy? Kétségbe vagyok esve.

What am I going to do Daisy? I feel desperate."

- Rendben van, Pam, adja meg a címét, és meglátom, mit tehetek.

"All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."

Daisy elsétált a Trendshez, helyi televíziós, rádiós és számítógépes boltjához, és közölte: Mr. Ranjeevel, az üzlet tulajdonosával akar beszélni.

Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.

- Mr. Ranjee, mit gondol, kölcsön tudja nekem adni a videó felvevőt egy pár napra?

"Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?"

Daisy találta meg azt a tolvajt, aki egy pár hónappal ezelőtt lopott az üzletből,

Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago

és Mr, Ranjee azt mondta Daisynek, hogy ha bármikor szüksége lenne valamire, nyugodtan forduljon csak hozzá a kérésével.

and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.

- Persze, Hamilton kisasszony. Úgy érti, egy olyan kamerát szeretne, amelyik a sötétben működik.

"Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.

- Hm – vegyük például ezt. Tudja, hogyan kell használni ezt a kamerát? Hadd mutassam meg magának.

Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."

Mr. Ranjee a következő fél órát azzal töltötte, hogy megtanította Dasiynek a kamera legalapvetőbb trükkjeit.

Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.

Daisy elhatározta, hogy aznap este úgy tíz óra körül elmegy Pam házához felfegyverkezve a kamerával és a hozzá való vízhatlan borítóval.

Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.

Volt egy síp is a zsebében, valamint egy Mars szelet, hogy jobban múljon az idő.

She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.

- Ó nem! Kezd esni az eső. – kiáltott fel Daisy magában.

"Oh no! It’s beginning to rain," Daisy exclaimed to herself.

Minden alkalommal, amikor éjjel akadt munkája, az eső rázendített.

Whenever she had a job on at night it invariably rained.

Ezúttal azonban Daisy szerencsére magával hozott egy műanyag esőkabátot és egy sapkát is.

Fortunately, this time, she had brought a plastic mac and hood with her.

Az éjszakának ebben az órájában már csak kevesen jártak arrafelé.

At that time of night there were few people around.

Pam elmagyarázta, hogy egy régi házban laknak, az ő hálószobája a hátsó részben van és a kertre néz.

Pam had explained that she lived in an old cottage, and that her bedroom was round the back facing the garden.

Amikor Daisy megérkezett, elsétált a ház hátsó részéhez, átmászott az alacsony kerítésen,

When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence

és megpillantotta, hogy a kert végében ott áll egy düledező szerszámos viskó.

and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.

- Itt fogok elbújni, és várok arra a szörnyre

"That’s where I’ll hide and wait for that monster.

- Hogy van mersze ennek az embernek bántani a drága Pamet? – gondolta Daisy.

How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy.

Miután bevackolta magát a viskóba, Daisy zajt hallott, ami arra emlékeztetett, amikor egy virágcserép leesik kint a földre.

Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside

Daisy leguggolt, hogy ne láthassa őt senki a kis, piszkos ablakon keresztül.

and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.

A hely minden bizonnyal a macskák találka helye volt, mert Daisy miákolást hallott.

Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.

- Ha Pam volt férje meg akarja ismételni a múltkori „előadását”, akkor jobban teszem, ha mielőbb megszabadulok ezektől a macskáktól, nehogy elijesszék őt.

"Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."

Daisy óvatosan kinyitotta a viskó ajtaját, és kidobott a macskákra egy régi cipőt, amit bent talált. A macskák erre villámgyorsan eltűntek.

She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished.

Most megint csöndes lett minden.

Now everything was quiet again.

Két órával később Daisy, akinek tagjai már megmerevedtek a nedvességtől és a hidegtől, felkelt a régi, fonott székről, amin eddig ücsörgött.

Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on.

- Már nem bírom ki így túl sokáig – nyögte maga elé.

"I can’t stand it much longer" she moaned to herself.

Ekkor úgy érezte, hogy gumicsizmák zaját hallja, amelyek a nedves avaron caplatnak.

Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.

Valaki osonva a ház felé tartott.

Someone was creeping towards the house.

Daisy karjait a kényszerű tétlenség elzsibbasztotta, annyira, hogy majdnem elejtette a kamerát.

Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.

Kilépett a cipőjéből, és kisurrant a viskó résnyire nyitott ajtaján.

She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.

Éppen ebben a pillanatban egy autó suhant el vakító lámpákkal mellette, így Daisy elég tisztán látott.

At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:

Pam férje a hálószoba ablakán keresztül leskelődött.

Pam’s husband was spying into her bedroom window.

Daisynek sikerült gyorsan bekapcsolnia a kamerát.

Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.

Most épp hogy csak derengett.

It was only drizzling now.

Pam férje kiabálni és fenyegetőzni kezdett volt feleségére az ablakon keresztül.

Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.

Daisy felvette a jelenetet az összes fenyegetőző szóval együtt.

Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.

A kamera hirtelen furcsán berregni kezdett.

Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.

- Lehet, hogy megakadt a kazetta – gondolta ijedten Daisy.

"Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.

Megpróbálta kikapcsolni, de rossz gombot nyomott meg, és a berregő hang felerősödött.

She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.

Ekkor Pam volt férje felfigyelt a zajra, és dühösen megfordult.

At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.

Észrevette, hogy valaki figyeli őt, és cirkalmas káromkodásba kezdett.

He realized someone was watching him and swore profusely.

Elindult Daisy felé, mintha meg akarná ütni a lányt.

Then he made towards Daisy as though to hit her.

Daisy első gondolata az volt, hogy testével megvédje a kamerát. Hátat fordított a férfinek, és kiabálni kezdett.

Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling.

Daisynek úgy tűnt, hogy kiáltozása egy örökkévalóságig tart.

It seemed to her that her yelling lasted an eternity.

Aztán hirtelen egy erős fényű zseblámpa világított rá mindkettőjükre.

Suddenly a strong torch light shone on both of them.

- Mi történik itt?

"What’s going on here?"

Egy rendőrnő volt az, aki nagyon határozottnak tűnt.

It was a police-woman, looking very determined.

- Láttam, hogy átmászott a kerítésen – mutatott a rendőrnő zseblámpájával a férfi felé.

"I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch

- Jöjjenek ide nyugodtan mind a ketten.

"Come quietly, both of you.

- Letartóztatom magát birtokháborításért és ….

I'm arresting you for trespassing and ..."

Ebben a pillanatban Pam jelent meg a hálószoba ablakában, kinyitotta a z ablakot és kinézett.

Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out.

- Rendőrnő, az az ember ott nagyon is birtokháborító, de a fiatal hölgy a barátom.

"Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."

Pam volt férjét elvitték, amint a rendőrnő kollégája megérkezett, Daisyt pedig Pam behívta a házba, hogy pihenjen egy kicsit és igyon egy forró kakaót a nagy ijedtségre.

Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.

- Hát, jó kis szerencsém volt – mondta Daisy.

"Well, that was a bit of luck." said Daisy.

- Egyrészt mert fel tudtam venni videóra, ahogy az ablakodon keresztül leskelődik, másrészt meg egy rendőr is a tanúja volt az egész jelenetnek.

"To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.

- Nem hiszem, hogy lesz még bajod Jimmel a jövőben.

I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"

Másnap reggel tizenegy óra körül, amikor Daisy  megérkezett az irodájába, egy csokor friss virágot talált az íróasztalán lévő vázában.

Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk.

A váza mellett egy rövid, ceruzával írott cetli is volt.

Nearby was a little note written in pencil.

„Köszönöm, Daisy, még egyszer köszönöm. Pam.”

"Thanks Daisy, thanks again. Pam.

U. i.: Beraktam egy üveg házi ringló dzsemet a hűtőszekrénybe.

P.S. I’ve put a pot of homemade greengage jam in your fridge."


LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com