DAISY STORIES BULGARIAN

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
DAISY MACBETH
Дейзи Макбет
THE DAISY STORIES by Crystal Jones ©
1995-2014
.Translation volunteered by:
Inbox Translation Ltd
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!
 WE ARE LOOKING FOR A VOLUNTEER WHO CAN PROVIDE A
TRANSLITERATION AND/OR AN AUDIO MP3 VERSION OF THIS TEXT

Дейзи Макбет

Daisy Macbeth

 Дейзи гледаше дрехите на витрината на Бонзети, докато се наслаждаваше на любимия си сладолед, съставен се от три различни вкуса.

Daisy was looking at the clothes in the shop window of Bronzetti’s enjoying her favourite three-flavour ice cream.

 Тя никога не беше влизала в магазина, защото не можеше да си позволи цените им.

She never went into the shop because she couldn’t afford their prices.

 „Налага се да призная, че италианските модели са много хубави, но трябва да си доста слабичък, за да се вмъкнеш в тях.“ Дейзи възнегодува мислено.

"I must admit that Italian styles are very nice, but you have to be pretty slim to get into them." Daisy muttered to herself.

 Не, че Дейзи беше дебела, тя просто имаше средно телосложение, определено не беше кльощава като повечето модели.

It wasn’t that Daisy was fat, she was just average, but certainly not paper-thin, like most models.

 И отново към себе си, „М-м, този костюм е в прекрасен нюанс.“

And again to herself, "Mm, that two-piece is a lovely shade."

 „Кей, не очаквах да те видя тук толкова рано – о, извинете, не сте Кей, нали?“

"Kay, I didn’t expect to see you here yet - oh, sorry you’re not Kay, are you?"

 Дейзи се обърна, за да види кой й говори.

Daisy turned around to see who was speaking to her.

 Беше доста опърпано изглеждащ, брадат мъж на около петдесет.

It was a rather shabby-looking, bearded man of about fifty.

 Той очевидно имаше африкански произход и осезаем южно-американски акцент.

He was clearly of African origin and had a strong Southern States accent.

 Въпреки дрехите си, той носеше маркови италиански очила, за които Дейзи знаеше, че струват много пари.

In spite of his clothes he was wearing glasses of a famous Italian make, which Daisy knew cost a lot of money.

 „Не, не съм.“

"No, indeed."

 Дейзи не беше свикнала да бъде заговаряна по средата на „Хай стрийт“ и заставяна без предупреждение да върви по посока на любимата си сладоледена сладкарница.

Daisy wasn’t used to being chatted up in the middle of the High Street and made to walk off in the direction of her favourite ice-cream parlour.

 „Моля за извинение, госпожице… ъм, разбирате ли, аз съм филмов режисьор и…“

"Please excuse me, Miss...er, you see I’m a film director and..."

 „Не, благодаря, не ме интересува. Довиждане.“

"No thank you, I’m not interested. Goodbye."

 „Не, не разбирате. Аз наистина съм.

"No, you don’t understand. I really am.

 „Аз съм Лорънс Бейкър,“ каза мъжът на Дейзи, все едно споменаването на името му би обяснило неговото поведение.

"I’m Lawrence Baker," the man told Daisy as though the mention of his name would explain his behaviour.

 „А аз съм частен детектив!“, дръзко отвърна Дейзи.

"And I’m a private investigator!" retorted Daisy.

 „О, това няма значение, пак ставате.“

"Oh, that doesn’t matter, you’ll do just the same."

 Дейзи беше доста добра в това да се измъква от компанията на плиткоумни хора, но този път беше мъничко любопитна да разбере какво стои зад подобно упорство.

Daisy was rather good at getting rid of stupid people but this time she was a bit curious to know what was behind this sort of insistence.

 „Наричайте ме Лорънс“, добави мъжът.

"Do call me Lawrence" the man added.

 „Вижте, в случай, че не сте чували за мен, аз режисирах целия екип на „Бурята“ в Харлем.“

"Look, in case you’ve never heard of me I directed an all Harlem cast of The Tempest."

 Дейзи харесваше Шекспир на екран и, действително, беше гледала този филм.

Daisy liked Shakespeare on the screen and had indeed seen the film.

 „Е, филмът ви много ми хареса, но аз не съм Кей и… о, нали не говорехте за Кей Барток, канадската актриса от „Макбет“?

"Well, I liked your film immensely but I’m not Kay and......oh, you weren’t talking about Kay Bartok, the Canadian actress in Macbeth?

 Вие снимахте и този филм, нали?“

"You made that too, didn’t you?"

 „Да.“, усмихна се Лорънс Бейкър. Дейзи озари деня му.

"Yes." Lawrence Baker smiled. Daisy had made his day.

 „Боя се, че филмите ми не печелят много пари, но ми доставя удоволствие да чуя, че англичанка се е насладила поне на един от тях.

"I’m afraid my films don’t make a lot of money, but it gives me pleasure to hear an Englishwoman saying she enjoyed at least one of them.

 „Но да се върнем към работата.

"But back to business.

 „Обърках ви с Кей. И имам отлична идея. Какво ще кажете да й станете дубльорка до края на тази седмица!“

"I mistook you for Kay. And I’ve had a wonderful idea. How would you like to be her double for the rest of the week!"

 Дейзи беше зашеметена.

Daisy was stunned.

 Г-н Лорънс продължи: „Лицето ви не е точно като нейното, но имате еднакво телосложение и почти същата дълга кестенява коса.

Mr. Lawrence continued: "Your face isn’t exactly like hers but you have an identical build and just the same long light-brown hair.

 „Знаете ли, Кей е малко изморена и отчаяно се нуждае от почивка.

"You know, Kay, is a bit run down and she badly needs a rest.

 „Проблемът се състои в това, че тя има много ангажименти през следващите няколко дни, тъй като сме тук, за да промотираме най-новия й филм, „Назад към джунглата с модем“.“

"The thing is that she has a lot of engagements in the next few days as we are here to promote our latest film, "Back to the jungle with a modem".

 „Е, аз всъщност не съм професионален актьор – поне понякога това ми се налага, докато разследвам някой случай, но…“, каза Дейзи.

"Well, I really don’t act as a profession - at least I do sometimes when I’m investigating a case, but......" said Daisy.

 „Вижте, защо не изпием по едно кафе ей там,“ Лорънс посочи кафенето от другата страна на улицата.

"Look, why don’t we have a cup of coffee over there," Lawrence indicated a coffee shop on the other side of the road.

 „Кей ще дойде да се видим там, защото искаше първо да пазарува.

"Kay is meeting me there because she wanted to do some shopping first.

 „Вижте, ето я, точно влиза в кафенето.“

"Look, there she is, going into the coffee shop now."

 Лорънс беше от онзи приказлив тип, който не приема „не“ за отговор, а Дейзи беше доста заинтригувана от всичко това, затова тя реши да се срещне с Кей Барток.

Lawrence was the talkative type who would never take no for an answer, and Daisy was rather intrigued by the whole matter so she decided to meet Kay Bartok.

 Докато я представяха на актрисата, Дейзи забеляза, че чертите им са различни и че Кей Барток бе по-възрастна от нея с поне петнайсет години, но действително доста си приличаха като телосложение.

When she was introduced to the actress, Daisy saw that their features were different and that Kay Bartok was at least fifteen years older, but physically they were indeed very similar.

 Кей Барток имаше твърд канадски акцент.

Kay Bartok had a strong Canadian accent.

 „Значи сте детектив, мис Хамилтън.

"So you’re a private eye, Miss Hamilton.

 „Колко интересно.

"How very interesting.

 „Вероятно понякога попадате в ужасно опасни ситуации.“

"You must get into very dangerous situations sometimes."

 Дейзи започваше да харесва тази изискана дама, която гледаше хората така, все едно искрено се интересува от това, което казват.

Daisy took a liking to this gracious lady who looked at people as though she was sincerely interested in what they were saying.

 „Кей, какво мислиш?“

"Kay, what do you think?

 „Мис Хамилтън може да сложи по-силен грим, да носи една шапка, която да покрива лицето й, и ще изглежда точно като теб.“

"Miss Hamilton could put heavy eye make-up on, wear a face-covering hat and would look exactly like you."

 „Един момент, г-н Бейкър, аз работя като частен детектив, не като филмов дубльор…“

"Just a minute, Mr. Baker, I work as a private eye and not as a film double..."

 „Виж, Дейзи, може да ти заплатим все едно разследваш нещо.

"Look, Daisy, we could pay you just as if you were investigating something.

 „Ще ни направиш страхотна услуга,“ настоя Лорънс.

"You would be doing us a great favour," Lawrence insisted.

 Дейзи се поколеба:

Daisy hesitated:

 тя имаше само един случай за разнищване в момента и той се състоеше в това как да плати за някои офис мебели, от които отчаяно се нуждаеше.

she had only one case on hand at that moment and that was how to pay for some office furniture she needed badly.

 Папките й бяха разхвърляни навсякъде, а и факс машината й не работеше.

Files were everywhere, and her fax machine wasn’t working.

 „Е,“ – отвърна тя – „Тъкмо щях да заминавам на почивка, но бих могла да я отложа с няколко дена.“

"Well" – she replied – "I was just going on holiday, but I could put it off for a few days."

 Лорънс Бейкър се усмихна триумфиращо:

Lawrence Baker smiled triumphantly:

 „Кей, иди си почини през следващите няколко дни, а аз ще водя Дейзи на тези партита и обеди, на които ти трябваше да присъстваш.

"Kay, you go off and have a rest for the next few days, and I’ll take Daisy round with me to parties and lunches you would be going to."

 Кей Барток изглеждаше облекчена.

Kay Bartok looked relieved.

 „Искам да ви благодаря, мис Хамилтън, и се надявам при следващото ми посещение тук да ви открия, за да се посмеем добре на тази история.“

"I want to thank you Miss Hamilton and I hope the next time I come over I can look you up and we can have a good laugh together."

 На следващата сутрин Дейзи се озова в един хотелски апартамент с г-н Бейкър, където той й помогна с грима.

The next morning Daisy found herself in a hotel suite with Mr. Baker helping her with her make-up.

 Дейзи беше леко объркана.

Daisy was a bit confused.

 „Но госпожица Барток е по-възрастна от мен! Хората няма ли да забележат?

"But Miss Bartok is older than me! Won’t people notice?

 „Ами акцента й?“

"And what about her accent?"

 Лорънс се засмя.

Lawrence laughed.

 „Не се безпокой. Кей е известна със сценичните и филмовите си изпълнения,

"Don't worry. Kay is well-known for her stage and film classical acting,

 тя е учила в Лондон, както знаеш, и повечето хора така или иначе мислят, че е англичанка.

she studied in London, you know, and most people think she is English anyway.

 „Колкото до факта, че Кей е по-възрастна от теб, тя не изглежда така във филмите си!“

"As to the fact that Kay is older than you, she doesn’t look it in her films!"

 Дейзи се окуражи и се забавлява извънредно много през останалата част от седмицата.

Daisy took courage by the hand and enjoyed herself immensely for the rest of that week.

 Тя носи разкошни дрехи, откри едно събитие, яде невъобразими ястия в прекрасни ресторанти разположени в сърцето на Лондон и изкара петстотин паунда.

She wore beautiful clothes, opened a fête, had gorgeous food in wonderful restaurants in the heart of London and earned five hundred pounds.

 Лорънс беше всичко друго, но не и стиснат.

Lawrence was anything but mean.

 Имаше само един проблем – за жалост, тя напълня с 4 паунда (1.8 кг).

There was just one thing - unfortunately she had put on four pounds in weight!

 Обратно в офиса си, Дейзи преглеждаше вестниците, за които нямаше време през последните няколко дни.

Back in her office Daisy was perusing the newspapers she hadn’t had time to see in the last few days.

 Един таблоид гласеше:

One tabloid read:

 „Кей Барток открива благотворително събитие в сърцето на Англия, за да събере средства в помощ на множествената склероза.

"Kay Bartok opens fête in the heart of England to collect money for a multiple sclerosis charity.

 Благодарение на чара на голямата актриса, бе събрана почти двойна на очакваната сума.

Nearly double the sum expected was donated thanks to the charm of this great actress.

 Забелязано бе, че тя изглеждаше изключително добре и по-млада, отколкото при ролята си на лейди Макбет във филма на Лорънс Бейкър.

It was noticed that she looked very well, and younger than when she played Lady Macbeth in Lawrence Baker’s film.

 Тя скромно каза, че се надява да изиграе следващата си роля дори по-добре и че много харесва английския сладолед!“

She modestly said that she hopes to act even better in her next role and that she likes English ice-cream very much!"

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Дейзи Макбет

Daisy Macbeth

 Дейзи гледаше дрехите на витрината на Бонзети, докато се наслаждаваше на любимия си сладолед, съставен се от три различни вкуса.

Daisy was looking at the clothes in the shop window of Bronzetti’s enjoying her favourite three-flavour ice cream.

 Тя никога не беше влизала в магазина, защото не можеше да си позволи цените им.

She never went into the shop because she couldn’t afford their prices.

 „Налага се да призная, че италианските модели са много хубави, но трябва да си доста слабичък, за да се вмъкнеш в тях.“ Дейзи възнегодува мислено.

"I must admit that Italian styles are very nice, but you have to be pretty slim to get into them." Daisy muttered to herself.

 Не, че Дейзи беше дебела, тя просто имаше средно телосложение, определено не беше кльощава като повечето модели.

It wasn’t that Daisy was fat, she was just average, but certainly not paper-thin, like most models.

 И отново към себе си, „М-м, този костюм е в прекрасен нюанс.“

And again to herself, "Mm, that two-piece is a lovely shade."

 „Кей, не очаквах да те видя тук толкова рано – о, извинете, не сте Кей, нали?“

"Kay, I didn’t expect to see you here yet - oh, sorry you’re not Kay, are you?"

 Дейзи се обърна, за да види кой й говори.

Daisy turned around to see who was speaking to her.

 Беше доста опърпано изглеждащ, брадат мъж на около петдесет.

It was a rather shabby-looking, bearded man of about fifty.

 Той очевидно имаше африкански произход и осезаем южно-американски акцент.

He was clearly of African origin and had a strong Southern States accent.

 Въпреки дрехите си, той носеше маркови италиански очила, за които Дейзи знаеше, че струват много пари.

In spite of his clothes he was wearing glasses of a famous Italian make, which Daisy knew cost a lot of money.

 „Не, не съм.“

"No, indeed."

 Дейзи не беше свикнала да бъде заговаряна по средата на „Хай стрийт“ и заставяна без предупреждение да върви по посока на любимата си сладоледена сладкарница.

Daisy wasn’t used to being chatted up in the middle of the High Street and made to walk off in the direction of her favourite ice-cream parlour.

 „Моля за извинение, госпожице… ъм, разбирате ли, аз съм филмов режисьор и…“

"Please excuse me, Miss...er, you see I’m a film director and..."

 „Не, благодаря, не ме интересува. Довиждане.“

"No thank you, I’m not interested. Goodbye."

 „Не, не разбирате. Аз наистина съм.

"No, you don’t understand. I really am.

 „Аз съм Лорънс Бейкър,“ каза мъжът на Дейзи, все едно споменаването на името му би обяснило неговото поведение.

"I’m Lawrence Baker," the man told Daisy as though the mention of his name would explain his behaviour.

 „А аз съм частен детектив!“, дръзко отвърна Дейзи.

"And I’m a private investigator!" retorted Daisy.

 „О, това няма значение, пак ставате.“

"Oh, that doesn’t matter, you’ll do just the same."

 Дейзи беше доста добра в това да се измъква от компанията на плиткоумни хора, но този път беше мъничко любопитна да разбере какво стои зад подобно упорство.

Daisy was rather good at getting rid of stupid people but this time she was a bit curious to know what was behind this sort of insistence.

 „Наричайте ме Лорънс“, добави мъжът.

"Do call me Lawrence" the man added.

 „Вижте, в случай, че не сте чували за мен, аз режисирах целия екип на „Бурята“ в Харлем.“

"Look, in case you’ve never heard of me I directed an all Harlem cast of The Tempest."

 Дейзи харесваше Шекспир на екран и, действително, беше гледала този филм.

Daisy liked Shakespeare on the screen and had indeed seen the film.

 „Е, филмът ви много ми хареса, но аз не съм Кей и… о, нали не говорехте за Кей Барток, канадската актриса от „Макбет“?

"Well, I liked your film immensely but I’m not Kay and......oh, you weren’t talking about Kay Bartok, the Canadian actress in Macbeth?

 Вие снимахте и този филм, нали?“

"You made that too, didn’t you?"

 „Да.“, усмихна се Лорънс Бейкър. Дейзи озари деня му.

"Yes." Lawrence Baker smiled. Daisy had made his day.

 „Боя се, че филмите ми не печелят много пари, но ми доставя удоволствие да чуя, че англичанка се е насладила поне на един от тях.

"I’m afraid my films don’t make a lot of money, but it gives me pleasure to hear an Englishwoman saying she enjoyed at least one of them.

 „Но да се върнем към работата.

"But back to business.

 „Обърках ви с Кей. И имам отлична идея. Какво ще кажете да й станете дубльорка до края на тази седмица!“

"I mistook you for Kay. And I’ve had a wonderful idea. How would you like to be her double for the rest of the week!"

 Дейзи беше зашеметена.

Daisy was stunned.

 Г-н Лорънс продължи: „Лицето ви не е точно като нейното, но имате еднакво телосложение и почти същата дълга кестенява коса.

Mr. Lawrence continued: "Your face isn’t exactly like hers but you have an identical build and just the same long light-brown hair.

 „Знаете ли, Кей е малко изморена и отчаяно се нуждае от почивка.

"You know, Kay, is a bit run down and she badly needs a rest.

 „Проблемът се състои в това, че тя има много ангажименти през следващите няколко дни, тъй като сме тук, за да промотираме най-новия й филм, „Назад към джунглата с модем“.“

"The thing is that she has a lot of engagements in the next few days as we are here to promote our latest film, "Back to the jungle with a modem".

 „Е, аз всъщност не съм професионален актьор – поне понякога това ми се налага, докато разследвам някой случай, но…“, каза Дейзи.

"Well, I really don’t act as a profession - at least I do sometimes when I’m investigating a case, but......" said Daisy.

 „Вижте, защо не изпием по едно кафе ей там,“ Лорънс посочи кафенето от другата страна на улицата.

"Look, why don’t we have a cup of coffee over there," Lawrence indicated a coffee shop on the other side of the road.

 „Кей ще дойде да се видим там, защото искаше първо да пазарува.

"Kay is meeting me there because she wanted to do some shopping first.

 „Вижте, ето я, точно влиза в кафенето.“

"Look, there she is, going into the coffee shop now."

 Лорънс беше от онзи приказлив тип, който не приема „не“ за отговор, а Дейзи беше доста заинтригувана от всичко това, затова тя реши да се срещне с Кей Барток.

Lawrence was the talkative type who would never take no for an answer, and Daisy was rather intrigued by the whole matter so she decided to meet Kay Bartok.

 Докато я представяха на актрисата, Дейзи забеляза, че чертите им са различни и че Кей Барток бе по-възрастна от нея с поне петнайсет години, но действително доста си приличаха като телосложение.

When she was introduced to the actress, Daisy saw that their features were different and that Kay Bartok was at least fifteen years older, but physically they were indeed very similar.

 Кей Барток имаше твърд канадски акцент.

Kay Bartok had a strong Canadian accent.

 „Значи сте детектив, мис Хамилтън.

"So you’re a private eye, Miss Hamilton.

 „Колко интересно.

"How very interesting.

 „Вероятно понякога попадате в ужасно опасни ситуации.“

"You must get into very dangerous situations sometimes."

 Дейзи започваше да харесва тази изискана дама, която гледаше хората така, все едно искрено се интересува от това, което казват.

Daisy took a liking to this gracious lady who looked at people as though she was sincerely interested in what they were saying.

 „Кей, какво мислиш?“

"Kay, what do you think?

 „Мис Хамилтън може да сложи по-силен грим, да носи една шапка, която да покрива лицето й, и ще изглежда точно като теб.“

"Miss Hamilton could put heavy eye make-up on, wear a face-covering hat and would look exactly like you."

 „Един момент, г-н Бейкър, аз работя като частен детектив, не като филмов дубльор…“

"Just a minute, Mr. Baker, I work as a private eye and not as a film double..."

 „Виж, Дейзи, може да ти заплатим все едно разследваш нещо.

"Look, Daisy, we could pay you just as if you were investigating something.

 „Ще ни направиш страхотна услуга,“ настоя Лорънс.

"You would be doing us a great favour," Lawrence insisted.

 Дейзи се поколеба:

Daisy hesitated:

 тя имаше само един случай за разнищване в момента и той се състоеше в това как да плати за някои офис мебели, от които отчаяно се нуждаеше.

she had only one case on hand at that moment and that was how to pay for some office furniture she needed badly.

 Папките й бяха разхвърляни навсякъде, а и факс машината й не работеше.

Files were everywhere, and her fax machine wasn’t working.

 „Е,“ – отвърна тя – „Тъкмо щях да заминавам на почивка, но бих могла да я отложа с няколко дена.“

"Well" – she replied – "I was just going on holiday, but I could put it off for a few days."

 Лорънс Бейкър се усмихна триумфиращо:

Lawrence Baker smiled triumphantly:

 „Кей, иди си почини през следващите няколко дни, а аз ще водя Дейзи на тези партита и обеди, на които ти трябваше да присъстваш.

"Kay, you go off and have a rest for the next few days, and I’ll take Daisy round with me to parties and lunches you would be going to."

 Кей Барток изглеждаше облекчена.

Kay Bartok looked relieved.

 „Искам да ви благодаря, мис Хамилтън, и се надявам при следващото ми посещение тук да ви открия, за да се посмеем добре на тази история.“

"I want to thank you Miss Hamilton and I hope the next time I come over I can look you up and we can have a good laugh together."

 На следващата сутрин Дейзи се озова в един хотелски апартамент с г-н Бейкър, където той й помогна с грима.

The next morning Daisy found herself in a hotel suite with Mr. Baker helping her with her make-up.

 Дейзи беше леко объркана.

Daisy was a bit confused.

 „Но госпожица Барток е по-възрастна от мен! Хората няма ли да забележат?

"But Miss Bartok is older than me! Won’t people notice?

 „Ами акцента й?“

"And what about her accent?"

 Лорънс се засмя.

Lawrence laughed.

 „Не се безпокой. Кей е известна със сценичните и филмовите си изпълнения,

"Don't worry. Kay is well-known for her stage and film classical acting,

 тя е учила в Лондон, както знаеш, и повечето хора така или иначе мислят, че е англичанка.

she studied in London, you know, and most people think she is English anyway.

 „Колкото до факта, че Кей е по-възрастна от теб, тя не изглежда така във филмите си!“

"As to the fact that Kay is older than you, she doesn’t look it in her films!"

 Дейзи се окуражи и се забавлява извънредно много през останалата част от седмицата.

Daisy took courage by the hand and enjoyed herself immensely for the rest of that week.

 Тя носи разкошни дрехи, откри едно събитие, яде невъобразими ястия в прекрасни ресторанти разположени в сърцето на Лондон и изкара петстотин паунда.

She wore beautiful clothes, opened a fête, had gorgeous food in wonderful restaurants in the heart of London and earned five hundred pounds.

 Лорънс беше всичко друго, но не и стиснат.

Lawrence was anything but mean.

 Имаше само един проблем – за жалост, тя напълня с 4 паунда (1.8 кг).

There was just one thing - unfortunately she had put on four pounds in weight!

 Обратно в офиса си, Дейзи преглеждаше вестниците, за които нямаше време през последните няколко дни.

Back in her office Daisy was perusing the newspapers she hadn’t had time to see in the last few days.

 Един таблоид гласеше:

One tabloid read:

 „Кей Барток открива благотворително събитие в сърцето на Англия, за да събере средства в помощ на множествената склероза.

"Kay Bartok opens fête in the heart of England to collect money for a multiple sclerosis charity.

 Благодарение на чара на голямата актриса, бе събрана почти двойна на очакваната сума.

Nearly double the sum expected was donated thanks to the charm of this great actress.

 Забелязано бе, че тя изглеждаше изключително добре и по-млада, отколкото при ролята си на лейди Макбет във филма на Лорънс Бейкър.

It was noticed that she looked very well, and younger than when she played Lady Macbeth in Lawrence Baker’s film.

 Тя скромно каза, че се надява да изиграе следващата си роля дори по-добре и че много харесва английския сладолед!“

She modestly said that she hopes to act even better in her next role and that she likes English ice-cream very much!"

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com