DAISY STORIES ROMANIAN

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SURPRISE - SURPRIZA

THE DAISY STORIES by Crystal Jones ©
1995-2014
.Translation volunteered by:
Inbox Translation Ltd
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!
 WE ARE LOOKING FOR A VOLUNTEER WHO CAN PROVIDE AN
AUDIO MP3 VERSION OF THIS TEXT

 

SURPRIZA

THE SURPRISE

Daisy ridică receptorul și încercă din nou să dea de clientul ei.

Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.

Clientul, un anume Frank Baccini, proprietarul unui depozit de bunuri electronice, nu o plătise pentru cele două zile de muncă prestată.

Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.

Daisy reușise să descopere unde locuia partenerul necinstit al dlui Baccini și acum își aștepta nerăbdătoare plata.

Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.

Daisy începea să creadă că și clientul ei e la fel de neserios.

Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.

La capătul celălalt al firului se auzi un plictisit Mda, pot să vă ajut?

A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.

Era vocea unei femei tinere, secretara domnului Baccini.

It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.

— Aș dori să vorbesc cu dl Baccini, vă rog.

"I'd like to speak to Mr. Baccini, please."

— Îmi pare rău, dl Baccini este plecat din localitate.

"Sorry, Mr. Baccini is out of town."

— Și când se întoarce? insistă Daisy.

"But when is he coming back?" insisted Daisy.

— Mă tem că nu știu exact.

"I'm afraid I don't know."

— Vă rog să îi spuneți că Daisy Hamilton l-a sunat și că ar dori să ia legătura cu el urgent.

"Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."

— Mda, mă rog, sigur, veni răspunsul total indiferent.

"Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.

Asta era deja a zecea oară în doar două săptămâni când Daisy vorbea cu această tânără, și totuși Frank Baccini nu luase încă legătura cu ea.

This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.

Daisy era furioasă și decise să meargă la depozitul dlui Baccini pentru a vedea dacă îl găsește acolo.

Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.

Când ajunse, bătu la ușa biroului.

When she arrived, she knocked on the office door.

Secretara dlui Baccini zise în obișnuitu-i glas monoton: Intrați.

Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."

— Am sunat de multe ori, mă numesc Daisy Hamilton.

"I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."

— Da? Și cu cine vreți să vorbiți? întrebă tânăra fără măcar a-și ridica privirea pentru a se uita la Daisy.

"Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.

— Vreau să vorbesc cu dl Baccini, spuse Daisy.

"I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.

Devenea din ce în ce mai agresivă.

She was becoming even more aggressive.

— Mă tem că nu este aici, spuse secretara în obișnuitu-i fel monoton și continuând să-și citească revista.

"I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.

Daisy strigă: Gata! Destul!, și trânti ușa închizând-o.

Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.

Daisy se simțea destul de deprimată.

Daisy felt rather depressed.

— Știu ce-o să fac, se gândi ea, o să trec pe la Luigi pentru o delicioasă banana split.

"I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."

Lui Daisy îi plăcea să meargă la cofetăria lui Luigi și să stea de vorbă cu proprietarul, un italian foarte optimist.

Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.

În timp ce urca scările către biroul ei, începu să se simtă mai puțin dezamăgită de oameni în general.

As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.

Chiar pe când își schimba pantofii din picioare cu o pereche ceva mai confortabilă, cineva ciocăni și intră.

Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.

Era un muncitor îmbrăcat în salopetă.

It was a workman in overalls.

— Scuzați-mă, domnișoară, dumneavostră sunteți dra Daisy hamilton? Unde să punem astea? întrebă el, arătând către două cutii mari de pe hol.

"Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.

— Da, eu sunt Daisy Hamilton, dar ce aveți acolo? Ce se află în acele cutii?

"Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"

— Cea mare conține un frigider și cea mică un aparat de făcut cappuccino. Ați făcut o alegere bună, să știți. Sunt cele mai bune mărci de pe piață.

"The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."

— Nu am comandat nimic, exclamă Daisy.

"I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.

— Dar pe bonul de livrare este trecut numele dumneavostră, insistă muncitorul.

"But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.

— Au fost deja plătite, spuneți-mi doar unde să le pun.

"It's all paid for - just tell me where to put them."

Daisy tocmai se pregătea să refuze bunurile când îl văzu pe Frank Baccini intrând și el pe ușă.

Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.

— Domnișoară Hamilton, îmi cer scuze că nu am luat legătura cu dvs.

"Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.

— Sper că nu vă deranjează, dar am observat că nu aveți un frigider în birou. Iar aparatul de făcut capuccino este ceva special.

"I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.

— Și, apropo, iată și cecul pentru treaba excelentă pe care ați făcut-o, cu ceva în plus pentru a acoperi și cheltuielile.

"Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."

Frank Baccini văzu că Daisy e uimită și adăugă:

Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:

— V-a sunat secretara mea sper. Am fost plecat vreo două săptămâni în luna de miere.

"My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

Daisy își reveni din șoc: Păi... nu, nu m-a sunat, dar nu va faceți griji, dle Baccini, e în regulă.

Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

 

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


SURPRIZA

THE SURPRISE

Daisy ridică receptorul și încercă din nou să dea de clientul ei.

Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.

Clientul, un anume Frank Baccini, proprietarul unui depozit de bunuri electronice, nu o plătise pentru cele două zile de muncă prestată.

Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.

Daisy reușise să descopere unde locuia partenerul necinstit al dlui Baccini și acum își aștepta nerăbdătoare plata.

Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.

Daisy începea să creadă că și clientul ei e la fel de neserios.

Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.

La capătul celălalt al firului se auzi un plictisit Mda, pot să vă ajut?

A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.

Era vocea unei femei tinere, secretara domnului Baccini.

It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.

— Aș dori să vorbesc cu dl Baccini, vă rog.

"I'd like to speak to Mr. Baccini, please."

— Îmi pare rău, dl Baccini este plecat din localitate.

"Sorry, Mr. Baccini is out of town."

— Și când se întoarce? insistă Daisy.

"But when is he coming back?" insisted Daisy.

— Mă tem că nu știu exact.

"I'm afraid I don't know."

— Vă rog să îi spuneți că Daisy Hamilton l-a sunat și că ar dori să ia legătura cu el urgent.

"Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."

— Mda, mă rog, sigur, veni răspunsul total indiferent.

"Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.

Asta era deja a zecea oară în doar două săptămâni când Daisy vorbea cu această tânără, și totuși Frank Baccini nu luase încă legătura cu ea.

This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.

Daisy era furioasă și decise să meargă la depozitul dlui Baccini pentru a vedea dacă îl găsește acolo.

Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.

Când ajunse, bătu la ușa biroului.

When she arrived, she knocked on the office door.

Secretara dlui Baccini zise în obișnuitu-i glas monoton: Intrați.

Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."

— Am sunat de multe ori, mă numesc Daisy Hamilton.

"I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."

— Da? Și cu cine vreți să vorbiți? întrebă tânăra fără măcar a-și ridica privirea pentru a se uita la Daisy.

"Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.

— Vreau să vorbesc cu dl Baccini, spuse Daisy.

"I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.

Devenea din ce în ce mai agresivă.

She was becoming even more aggressive.

— Mă tem că nu este aici, spuse secretara în obișnuitu-i fel monoton și continuând să-și citească revista.

"I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.

Daisy strigă: Gata! Destul!, și trânti ușa închizând-o.

Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.

Daisy se simțea destul de deprimată.

Daisy felt rather depressed.

— Știu ce-o să fac, se gândi ea, o să trec pe la Luigi pentru o delicioasă banana split.

"I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."

Lui Daisy îi plăcea să meargă la cofetăria lui Luigi și să stea de vorbă cu proprietarul, un italian foarte optimist.

Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.

În timp ce urca scările către biroul ei, începu să se simtă mai puțin dezamăgită de oameni în general.

As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.

Chiar pe când își schimba pantofii din picioare cu o pereche ceva mai confortabilă, cineva ciocăni și intră.

Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.

Era un muncitor îmbrăcat în salopetă.

It was a workman in overalls.

— Scuzați-mă, domnișoară, dumneavostră sunteți dra Daisy hamilton? Unde să punem astea? întrebă el, arătând către două cutii mari de pe hol.

"Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.

— Da, eu sunt Daisy Hamilton, dar ce aveți acolo? Ce se află în acele cutii?

"Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"

— Cea mare conține un frigider și cea mică un aparat de făcut cappuccino. Ați făcut o alegere bună, să știți. Sunt cele mai bune mărci de pe piață.

"The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."

— Nu am comandat nimic, exclamă Daisy.

"I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.

— Dar pe bonul de livrare este trecut numele dumneavostră, insistă muncitorul.

"But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.

— Au fost deja plătite, spuneți-mi doar unde să le pun.

"It's all paid for - just tell me where to put them."

Daisy tocmai se pregătea să refuze bunurile când îl văzu pe Frank Baccini intrând și el pe ușă.

Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.

— Domnișoară Hamilton, îmi cer scuze că nu am luat legătura cu dvs.

"Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.

— Sper că nu vă deranjează, dar am observat că nu aveți un frigider în birou. Iar aparatul de făcut capuccino este ceva special.

"I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.

— Și, apropo, iată și cecul pentru treaba excelentă pe care ați făcut-o, cu ceva în plus pentru a acoperi și cheltuielile.

"Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."

Frank Baccini văzu că Daisy e uimită și adăugă:

Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:

— V-a sunat secretara mea sper. Am fost plecat vreo două săptămâni în luna de miere.

"My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

Daisy își reveni din șoc: Păi... nu, nu m-a sunat, dar nu va faceți griji, dle Baccini, e în regulă.

Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"


LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com