DAISY STORIES DANISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SURPRISE
• OVERRASKELSEN

THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Overraskelsen

   The surprise

Daisy tog telefonen og forsøgte at komme igennem til sin klient igen. Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.
Hendes klient, en vis Frank Baccini, som havde et varehus med elartikler, havde ikke betalt hende for to dages arbejde. Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.
Det var lykkedes Daisy at finde ud af hvor hr. Baccinis uærlige partner nu boede, og hun ventede utålmodigt på sin check. Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.
Daisy var begyndt at tænke, at hendes klient også var uærlig. Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.
"Et meget uentutiastisk "hallo, kan jeg hjælpe Dem?" var svaret i den anden ende. A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.
Det var en ung kvindes stemme, Frank Baccinis sekretær. It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.
"Jeg ville gerne tale med hr. Baccini, tak." "I'd like to speak to Mr. Baccini, please."
"Beklager, hr. Baccini er ude af byen." "Sorry, Mr. Baccini is out of town."
"Men hvornår komer han hjem? insisterede Daisy. "But when is he coming back?" insisted Daisy.
"Jeg er bange for, at jeg ikke ved det." "I'm afraid I don't know."
"Vil De fortælle ham, at Daisy Hamilton har ringet og gerne vil tale med ham hurtigt." "Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."
"Tja - ja, det antager jeg", var det komplet uengagerede svar. "Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.
Dette var den tiende telefonsamtale Daisy havde haft i to uger med denne unge kvinde, men Frank Baccini havde ikke sat sig i forbindelse med hende endnu. This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.
Daisy var rasende og besluttede at tage hen til hr. Baccinis varehus for at se, om han var der. Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.
Da hun ankom, bankede hun på kontorets dør. When she arrived, she knocked on the office door.
Hr. Baccinis sekretær sagde med sin monotone stemme: "Kom ind". Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."
"Jeg har ringet mange gange - mit navn er Daisy Hamilton". "I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."
"Virkelig? Hvem ville De tale med?" spurgte den unge kvinde uden overhovedet at skæve til Daisy. "Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.
"Jeg vil gerne tale med hr. Baccini," svarede Daisy. "I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.
Hun var ved at blive endnu mere aggresiv. She was becoming even more aggressive.
Jeg er bange for, at han ikke er her," sagde sekretæren på sin sædvanlige monotone måde og fortsatte med at læse sit blad. "I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.
Daisy råbte "Nu er det nok!" og smækkede døren i. Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.
Daisy følte sig ret nedtrykt. Daisy felt rather depressed.
"Jeg ved, hvad jeg vil gøre," tænkte hun, "jeg vil stoppe ved Luigis og få en dejlig banana split." "I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."
Daisy kunne lide at sidde i Luigis isbod og få sig en lille sludder med ejeren, en positivt tænkende italiener. Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.
Da Daisy gik op af trapperne til sit kontor, følte hun lidt mindre irritation over menneskene. As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.
Lige da Daisy var ved at skifte sko til et mere behageligt par, bankede nogen på døren og gik ind. Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.
Det var en arbejdsmand i overalls. It was a workman in overalls.
"Undskyld mig frøken - er De frøken Daisy Hamilton? Hvor skal vi sætte de her?" han pegede på to store kasser på afsatsen . "Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.
"Ja, jeg er Daisy Hamilton , men hvad har I der - hvad er der i de kasser?" "Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"
"Den store er et køleskab og den mindre er en cappucino maskine. De har valgt godt, ser De, disse er de bedste fabrikater der findes" "The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."
"Jeg har ikke bestilt nogen af de her," udbrød Daisy. "I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.
"Men det er Deres navn på leveringssedlen!" insisterede arbejdsmanden. "But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.
"Der er altsammen betalt - bare fortæl mig hvor jeg skal sætte dem". "It's all paid for - just tell me where to put them."
Daisy var lige ved at afvise varene, da hun så Frank Baccini komme ind af døren også. Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.
"Frøken Hamilton. Jeg er meget ked af, at jeg ikke har henvendt mig. "Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.
Jeg håber, De ikke har noget imod det, men jeg lagde mærke til, at De ikke havde et køleskab i Deres kontor og...denne cappuccino maskine er en lille specialitet. I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.
Åh forresten, her er Deres check, for det fortræffelige arbejde De har gjort, med lidt ekstra for Deres udgifter." Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."
Frank Baccini så, at Daisy var forundret og tilføjede: Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:
"Min sekretær ringede til Dem, håber jeg? Jeg har været væk et par uger på bryllupsrejse." "My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."
Daisy genvandt fatningen, "næh, det gjorde hun ikke - men det er helt i orden hr. Baccini. Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Overraskelsen

   The surprise

Daisy tog telefonen og forsøgte at komme igennem til sin klient igen. Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.
Hendes klient, en vis Frank Baccini, som havde et varehus med elartikler, havde ikke betalt hende for to dages arbejde. Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.
Det var lykkedes Daisy at finde ud af hvor hr. Baccinis uærlige partner nu boede, og hun ventede utålmodigt på sin check. Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.
Daisy var begyndt at tænke, at hendes klient også var uærlig. Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.
"Et meget uentutiastisk "hallo, kan jeg hjælpe Dem?" var svaret i den anden ende. A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.
Det var en ung kvindes stemme, Frank Baccinis sekretær. It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.
"Jeg ville gerne tale med hr. Baccini, tak." "I'd like to speak to Mr. Baccini, please."
"Beklager, hr. Baccini er ude af byen." "Sorry, Mr. Baccini is out of town."
"Men hvornår komer han hjem? insisterede Daisy. "But when is he coming back?" insisted Daisy.
"Jeg er bange for, at jeg ikke ved det." "I'm afraid I don't know."
"Vil De fortælle ham, at Daisy Hamilton har ringet og gerne vil tale med ham hurtigt." "Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."
"Tja - ja, det antager jeg", var det komplet uengagerede svar. "Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.
Dette var den tiende telefonsamtale Daisy havde haft i to uger med denne unge kvinde, men Frank Baccini havde ikke sat sig i forbindelse med hende endnu. This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.
Daisy var rasende og besluttede at tage hen til hr. Baccinis varehus for at se, om han var der. Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.
Da hun ankom, bankede hun på kontorets dør. When she arrived, she knocked on the office door.
Hr. Baccinis sekretær sagde med sin monotone stemme: "Kom ind". Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."
"Jeg har ringet mange gange - mit navn er Daisy Hamilton". "I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."
"Virkelig? Hvem ville De tale med?" spurgte den unge kvinde uden overhovedet at skæve til Daisy. "Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.
"Jeg vil gerne tale med hr. Baccini," svarede Daisy. "I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.
Hun var ved at blive endnu mere aggresiv. She was becoming even more aggressive.
Jeg er bange for, at han ikke er her," sagde sekretæren på sin sædvanlige monotone måde og fortsatte med at læse sit blad. "I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.
Daisy råbte "Nu er det nok!" og smækkede døren i. Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.
Daisy følte sig ret nedtrykt. Daisy felt rather depressed.
"Jeg ved, hvad jeg vil gøre," tænkte hun, "jeg vil stoppe ved Luigis og få en dejlig banana split." "I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."
Daisy kunne lide at sidde i Luigis isbod og få sig en lille sludder med ejeren, en positivt tænkende italiener. Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.
Da Daisy gik op af trapperne til sit kontor, følte hun lidt mindre irritation over menneskene. As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.
Lige da Daisy var ved at skifte sko til et mere behageligt par, bankede nogen på døren og gik ind. Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.
Det var en arbejdsmand i overalls. It was a workman in overalls.
"Undskyld mig frøken - er De frøken Daisy Hamilton? Hvor skal vi sætte de her?" han pegede på to store kasser på afsatsen . "Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.
"Ja, jeg er Daisy Hamilton , men hvad har I der - hvad er der i de kasser?" "Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"
"Den store er et køleskab og den mindre er en cappucino maskine. De har valgt godt, ser De, disse er de bedste fabrikater der findes" "The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."
"Jeg har ikke bestilt nogen af de her," udbrød Daisy. "I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.
"Men det er Deres navn på leveringssedlen!" insisterede arbejdsmanden. "But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.
"Der er altsammen betalt - bare fortæl mig hvor jeg skal sætte dem". "It's all paid for - just tell me where to put them."
Daisy var lige ved at afvise varene, da hun så Frank Baccini komme ind af døren også. Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.
"Frøken Hamilton. Jeg er meget ked af, at jeg ikke har henvendt mig. "Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.
Jeg håber, De ikke har noget imod det, men jeg lagde mærke til, at De ikke havde et køleskab i Deres kontor og...denne cappuccino maskine er en lille specialitet. I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.
Åh forresten, her er Deres check, for det fortræffelige arbejde De har gjort, med lidt ekstra for Deres udgifter." Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."
Frank Baccini så, at Daisy var forundret og tilføjede: Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:
"Min sekretær ringede til Dem, håber jeg? Jeg har været væk et par uger på bryllupsrejse." "My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."
Daisy genvandt fatningen, "næh, det gjorde hun ikke - men det er helt i orden hr. Baccini. Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"
 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com