DAISY STORIES FINNISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
NIGHT WATCH
Yövartio
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation volunteered by:
Päivi SuomelaEmail: peconia@gmail.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Yövartio 

Night Watch  

 Tuona kevätaamuna Daisy oli noussut aikaisin, koska hänellä oli työtehtävä läheisessä kaupungissa.

Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.

Varttia vaille kahdeksan hän saapui toimistolleen kädessään paperipussi, jossa oli tuoreita kermaleivoksia. Hän halusi kuollakseen kupillisen kahvia.

She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.

Kun hän pani avaimen lukkoon, naisen ääni sanoi “ovi on auki, Daisy”.

As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."

Se oli Pam, siivooja.

It was Pam, the cleaner.

Maistuisiko aamupala, Pam?” kysyi Daisy hymyillen ja huomasi, että Pam oli selvästi itkenyt.

"How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying.

Pam, mitä on tapahtunut?

"Pam, whatever has happened?
Tule tänne istumaan ja syö aamupalaa kanssani.

Come on sit down and have some breakfast with me.

 Kerro minulle mikä mieltäsi painaa.” Please tell me what’s bothering you.”
Pam oli ahkerasti työtätekevä nainen, jolla oli kaksi lasta kasvatettavanaan.

Pam was a hard-working woman with two children to bring up.

Hän siivosi koko rakennuksen, joka käsitti seitsämän toimistoa.

She did the cleaning for the whole building which meant seven offices.

Jim on taas ollut niskassani lapsista.

"Jim has been on to me again about the children.

Hänellä ei ole laillista oikeutta tavata heitä, eikä hän myöskään voisi vähempää välittää heistä, ei ole koskaan välittänyt.”

You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."

 “Keitetään kupilliset kahvia.”

"Let’s put the kettle on."

 Daisy alkoi valmistaa pikakahvia ja tarjosi Pamille leivoksen.

Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun,

 “No niin, aloita ihan alusta.”

"Now, why don’t you start from the beginning?"

 Pam näytti todella vaivaantuneelta ja jatkoi:

Pam looked extremely troubled and went on:

Kun me erosimme, hän ei edes pyytänyt tavata lapsiaan.

"You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.

 Nyt hänellä ei ole rahaa, joten hän yrittää kiristää minua antamaan hänelle rahaa uhkaamalla, että muutoin hän vie lapset minulta.”

Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."

En usko, että hän voi tehdä sitä niin helposti, Pam” Daisy sanoi järkevästi.

"I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.

Pam otti vastaan toisen leivoksen. Pam accepted another bun.
Ei Daisy, ei helposti, mutta hän on hyvin kostonhaluinen ja on uhannut tehdä elämästäni yhtä helvettiä.”

"No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell."

No, meidän täytyy vain odottaa ja katsoa mitä tapahtuu.

"Well, we’ll just have to wait and see.

 Jos hän alkaa väkivaltaiseksi, sinun tarvitsee vain soittaa poliisille.”

Look, if he gets violent all you have to do is call the police."

 “Minä tunnen Jimin, jos en anna hänelle rahaa niin hän toteuttaa uhkauksensa.”

"I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."

Kolme päivää myöhemmin Daisyn puhelin soi.

Three days later Daisy got a telephone call.

 “Daisy, Pam täällä. Olen tulossa hulluksi.

"Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend.

Jim on tullut talolleni joka yö baarien sulkemisajan jälkeen ja yrittänyt nähdä makuuhuoneeni ikkunasta sisään ja äännellyt kummallisesti.

Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.

Hän yrittää hermostuttaa minua ja saada minut antamaan hänelle kaiken rahan minkä hän pyytää.

He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.

En ole nukkunut kolmeen päivään.”

I haven’t slept for three days."

Oletko kertonut poliisille tästä?”

" Have you informed the police about it?"

Jim soitti äsken ja sanoi, että jos soitan poliisille, niin hän kertoo heille että olen hysteerinen ja mielisairas ja kuvittelen asioita, eikä hänen lastensa tulisi olla minun huostassani.

"Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.

Mitä minä teen, Daisy? Olen epätoivoinen.” What am I going to do Daisy? I feel desperate."
Okei Pam, kerro minulle osoitteesi ja katson, mitä voin tehdä”

"All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."

Daisy meni Trendiin, paikalliseen tv-, radio- ja tietokoneliikkeeseen ja pyysi saada puhua kaupan omistajan herra Ranjeen kanssa. Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.
 “Herra Ranjee, luuletko että voisit lainata minulle videokameran pariksi päiväksi?”

"Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?"

 Daisy oli saanut kiinni myymälävarkaan muutama kuukausi aiemmin

Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago

ja herra Ranjee oli luvannut, että jos hän tarvisti jotain, hänen tulisi vain pyytää.

and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.

Tottakai, neiti Hamilton.Tarvitset siis sellaisen, jolla voi kuvata pimeässä.

"Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.

Hmm – ota tämä. Osaatko käyttää sitä? Anna kun näytän.

Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."

Herra Ranjee käytti seuraavat puoli tuntia opettaen Daisylle joitain videokameran perusominaisuuksia.

Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.

Daisy päätti mennä käymään Pamin luona kymmenen maissa illalla aseistautuneena videokameralla ja sen sateenkestävällä suojuksella.

Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.

Hänellä oli myös pilli ja Mars-patukka taskussaan ajankuluksi.

She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.

Voi ei, alkaa sataa,” Daisy huudahti itsekseen.

"Oh no! It’s beginning to rain," Daisy exclaimed to herself.

Joka kerta kun hänellä oli yökeikka, satoi aina vettä.

Whenever she had a job on at night it invariably rained.

Onneksi tällä kertaa hänellä oli muovinen sadetakki ja huppu mukanaan.

Fortunately, this time, she had brought a plastic mac and hood with her.

 Siihen aikaan yöstä ei näkynyt paljoa ihmisiä.

At that time of night there were few people around.

Pam oli kertonut asuvansa vanhassa mökissä, ja että hänen makuuhuoneensa oli talon takana puutarhan puolella.

Pam had explained that she lived in an old cottage, and that her bedroom was round the back facing the garden.

Kun Daisy saapui paikalle, hän kiersi mökin taakse, kiipesi matalan aidan yli

When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence

ja huomasi, että puutarhan perällä oli ränsistynyt vaja.

and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.

Tuonne minä piiloudun ja odottelen sitä hirviötä.

"That’s where I’ll hide and wait for that monster.

Kuinka hän kehtaakaan yrittää satuttaa Pamia,” Daisy ajatteli.

How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy.

Kun Hän oli pässyt sisään vajaan, Daisy kuuli kukkaruukun tai vastaavan putoavan maahan ulkopuolella

Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside

 ja hän kyyristyi niin, ettei häntä näkynyt vajan pienen ja likaisen ikkunan läpi.

and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.

Puutarha oli selvästi kissojen kokoontumispaikka, sillä hän kuuli maukunaa.

Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.

Jos Pamin entinen aviomies haluaa toistaa aiemmat esiintymisensä niin minun tulisi varmaan häätää kissat pois, jottei hän pelästy niitä ja jätä tulematta.”

"Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."

Daisy avasi vajan oven varovasti ja heitti sisältä löytämänsä vanhan kengän kohti kissoja, jotka luikkivat hätäisesti pakoon.

She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished.

Nyt kaikki oli taas hiljaista.

Now everything was quiet again.

Kaksi tuntia myöhemmin kylmästä ja kosteudesta jäykkä Daisy nousi ylös vanhasta korituolista, jossa oli istunut.

Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on.

En kestä enää kovin pitkään,” hän valitti itsekseen.

"I can’t stand it much longer" she moaned to herself.

Silloin hän luuli kuulevansa märkien lehtien läpi kahlaavien kumisaappaiden äänen.

Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.

Joku hiipi taloa kohden.

Someone was creeping towards the house.

Daisyn käsiä särki pitkän liikkumattomuuden vuoksi ja hän melkein pudotti videokameran.

Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.

Hän jätti kenkänsä pois jaloistaan ja livahti ulos vajan puolillaan auki olevasta ovesta.

She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.

Juuri sillä hetkellä auto ohitti talon ja sen ajovalojen loisteessa Daisy pystyi näkemään kirkkaasti:

At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:

Pamin mies vakoili Pamin makuuhuoneen ikkunasta sisään.

Pam’s husband was spying into her bedroom window.

Daisy onnistui toimimaan nopeasti ja käynnisti videokameran.

Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.

Vettä satoi enää tihkuttaen.

It was only drizzling now.

Pamin mies alkoi huutaa entiselle vaimolleen ikkunan läpi ja uhkaili häntä.

Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.

Daisy kuvasi näkymän ja nauhoitti kaikki uhkailevat sanat.

Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.

Äkkiä kamerasta kuului outo, suriseva ääni.

Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.

Ehkä nauha on jumissa!” Daisy hätääntyi.

"Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.

Hän yritti laittaa kameran pois päältä, mutta painoi väärää nappulaa ja surina koveni.

She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.

Tässä vaiheessa Pamin entinen mies huomasi äänen ja kääntyi vihaisena ympäri.

At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.

Hän tajusi jonkun tarkkailevan häntä ja kirosi kovaan ääneen.

He realized someone was watching him and swore profusely.

Sitten hän lähi tulemaan Daisya kohden kuin lyödäkseen häntä.

Then he made towards Daisy as though to hit her.

Daisyn ensimmäinen ajatus oli suojella kameraa, ja hän käänsi selkänsä Jimille ja alkoi huutaa.

Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling.

Hänestä tuntui että hänen huutonsa kesti iäisyyden.

It seemed to her that her yelling lasted an eternity.

Äkkiä kirkas valokeila osui heihin kumpaakin.

Suddenly a strong torch light shone on both of them.

Mitä täällä tapahtuu?”

"What’s going on here?"
Kysyjä oli hyvin päättäväisen näköinen naispoliisi.

It was a police-woman, looking very determined.

Näin, kuinka kiipesit aidan yli”, poliisi sanoi osoittaen miestä taskulamppunsa valolla. "I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch
Tulkaa ja olkaa hiljaa, molemmat teistä.

"Come quietly, both of you.

Pidätän teidän kotirauhan rikkomisesta ja…”

I'm arresting you for trespassing and ..."

Juuri tällä hetkellä Pam ilmestyi makuuhuoneensa ikkunaan, avasi sen ja katsoi ulos.

Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out.

 “Konstaapeli, konstaapeli. Tuo mies on täällä luvattomasti ja todellakin rikkoo kotirauhaa, mutta nainen on ystäväni.”

"Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."

Pamin entinen mies vietiin pois heti kun poliisin virkatoveri ilmaantui paikalle, ja Daisy kutsuttiin sisään mökkiin siistiytymään ja juomaan kupillinen kuumaa kaakaota.

Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.

No, tässähän kävi hyvä tuuri,” sanoi Daisy.

"Well, that was a bit of luck." said Daisy.

Saimme kuvattua hänet katsomassa ikkunastasi sisään yöllä ja poliisikin näki koko tapauksen.

"To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.

En usko että Jimistä on sinulle enempää vaivaa!”

I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"

Seuraavana aamuna yhdentoista aikaan Daisy saapui toimistolleen ja löysi pöydältään tuoreen kimpun kukkia vaasissa.

Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk.

Niiden vieressä oli pieni lyijykynällä kirjoitettu viesti:

Nearby was a little note written in pencil.

Kiitos Daisy, kiitos vielä uudelleen. Pam.

"Thanks Daisy, thanks again. Pam.

P.S. Laitoin purkillisen kotitekoista luumuhilloa jääkaappiisi.”

P.S. I’ve put a pot of homemade greengage jam in your fridge."

 

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Yövartio 

Night Watch  

 Tuona kevätaamuna Daisy oli noussut aikaisin, koska hänellä oli työtehtävä läheisessä kaupungissa.

Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.

Varttia vaille kahdeksan hän saapui toimistolleen kädessään paperipussi, jossa oli tuoreita kermaleivoksia. Hän halusi kuollakseen kupillisen kahvia.

She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.

Kun hän pani avaimen lukkoon, naisen ääni sanoi “ovi on auki, Daisy”.

As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."

Se oli Pam, siivooja.

It was Pam, the cleaner.

“Maistuisiko aamupala, Pam?” kysyi Daisy hymyillen ja huomasi, että Pam oli selvästi itkenyt.

"How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying.

“Pam, mitä on tapahtunut?

"Pam, whatever has happened?
Tule tänne istumaan ja syö aamupalaa kanssani.

Come on sit down and have some breakfast with me.

 Kerro minulle mikä mieltäsi painaa.” Please tell me what’s bothering you.”
Pam oli ahkerasti työtätekevä nainen, jolla oli kaksi lasta kasvatettavanaan.

Pam was a hard-working woman with two children to bring up.

Hän siivosi koko rakennuksen, joka käsitti seitsämän toimistoa.

She did the cleaning for the whole building which meant seven offices.

“Jim on taas ollut niskassani lapsista.

"Jim has been on to me again about the children.

Hänellä ei ole laillista oikeutta tavata heitä, eikä hän myöskään voisi vähempää välittää heistä, ei ole koskaan välittänyt.”

You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."

 “Keitetään kupilliset kahvia.”

"Let’s put the kettle on."

 Daisy alkoi valmistaa pikakahvia ja tarjosi Pamille leivoksen.

Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun,

 “No niin, aloita ihan alusta.”

"Now, why don’t you start from the beginning?"

 Pam näytti todella vaivaantuneelta ja jatkoi:

Pam looked extremely troubled and went on:

“Kun me erosimme, hän ei edes pyytänyt tavata lapsiaan.

"You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.

 Nyt hänellä ei ole rahaa, joten hän yrittää kiristää minua antamaan hänelle rahaa uhkaamalla, että muutoin hän vie lapset minulta.”

Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."

“En usko, että hän voi tehdä sitä niin helposti, Pam” Daisy sanoi järkevästi.

"I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.

Pam otti vastaan toisen leivoksen. Pam accepted another bun.
”Ei Daisy, ei helposti, mutta hän on hyvin kostonhaluinen ja on uhannut tehdä elämästäni yhtä helvettiä.”

"No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell."

“No, meidän täytyy vain odottaa ja katsoa mitä tapahtuu.

"Well, we’ll just have to wait and see.

 Jos hän alkaa väkivaltaiseksi, sinun tarvitsee vain soittaa poliisille.”

Look, if he gets violent all you have to do is call the police."

 “Minä tunnen Jimin, jos en anna hänelle rahaa niin hän toteuttaa uhkauksensa.”

"I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."

Kolme päivää myöhemmin Daisyn puhelin soi.

Three days later Daisy got a telephone call.

 “Daisy, Pam täällä. Olen tulossa hulluksi.

"Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend.

Jim on tullut talolleni joka yö baarien sulkemisajan jälkeen ja yrittänyt nähdä makuuhuoneeni ikkunasta sisään ja äännellyt kummallisesti.

Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.

Hän yrittää hermostuttaa minua ja saada minut antamaan hänelle kaiken rahan minkä hän pyytää.

He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.

En ole nukkunut kolmeen päivään.”

I haven’t slept for three days."

“Oletko kertonut poliisille tästä?”

" Have you informed the police about it?"

“Jim soitti äsken ja sanoi, että jos soitan poliisille, niin hän kertoo heille että olen hysteerinen ja mielisairas ja kuvittelen asioita, eikä hänen lastensa tulisi olla minun huostassani.

"Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.

Mitä minä teen, Daisy? Olen epätoivoinen.” What am I going to do Daisy? I feel desperate."
”Okei Pam, kerro minulle osoitteesi ja katson, mitä voin tehdä”

"All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."

Daisy meni Trendiin, paikalliseen tv-, radio- ja tietokoneliikkeeseen ja pyysi saada puhua kaupan omistajan herra Ranjeen kanssa. Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.
 “Herra Ranjee, luuletko että voisit lainata minulle videokameran pariksi päiväksi?”

"Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?"

 Daisy oli saanut kiinni myymälävarkaan muutama kuukausi aiemmin

Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago

ja herra Ranjee oli luvannut, että jos hän tarvisti jotain, hänen tulisi vain pyytää.

and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.

“Tottakai, neiti Hamilton.Tarvitset siis sellaisen, jolla voi kuvata pimeässä.

"Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.

Hmm – ota tämä. Osaatko käyttää sitä? Anna kun näytän.

Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."

Herra Ranjee käytti seuraavat puoli tuntia opettaen Daisylle joitain videokameran perusominaisuuksia.

Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.

Daisy päätti mennä käymään Pamin luona kymmenen maissa illalla aseistautuneena videokameralla ja sen sateenkestävällä suojuksella.

Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.

Hänellä oli myös pilli ja Mars-patukka taskussaan ajankuluksi.

She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.

“Voi ei, alkaa sataa,” Daisy huudahti itsekseen.

"Oh no! It’s beginning to rain," Daisy exclaimed to herself.

Joka kerta kun hänellä oli yökeikka, satoi aina vettä.

Whenever she had a job on at night it invariably rained.

Onneksi tällä kertaa hänellä oli muovinen sadetakki ja huppu mukanaan.

Fortunately, this time, she had brought a plastic mac and hood with her.

 Siihen aikaan yöstä ei näkynyt paljoa ihmisiä.

At that time of night there were few people around.

Pam oli kertonut asuvansa vanhassa mökissä, ja että hänen makuuhuoneensa oli talon takana puutarhan puolella.

Pam had explained that she lived in an old cottage, and that her bedroom was round the back facing the garden.

Kun Daisy saapui paikalle, hän kiersi mökin taakse, kiipesi matalan aidan yli

When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence

ja huomasi, että puutarhan perällä oli ränsistynyt vaja.

and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.

“Tuonne minä piiloudun ja odottelen sitä hirviötä.

"That’s where I’ll hide and wait for that monster.

Kuinka hän kehtaakaan yrittää satuttaa Pamia,” Daisy ajatteli.

How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy.

Kun Hän oli pässyt sisään vajaan, Daisy kuuli kukkaruukun tai vastaavan putoavan maahan ulkopuolella

Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside

 ja hän kyyristyi niin, ettei häntä näkynyt vajan pienen ja likaisen ikkunan läpi.

and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.

Puutarha oli selvästi kissojen kokoontumispaikka, sillä hän kuuli maukunaa.

Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.

“Jos Pamin entinen aviomies haluaa toistaa aiemmat esiintymisensä niin minun tulisi varmaan häätää kissat pois, jottei hän pelästy niitä ja jätä tulematta.”

"Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."

Daisy avasi vajan oven varovasti ja heitti sisältä löytämänsä vanhan kengän kohti kissoja, jotka luikkivat hätäisesti pakoon.

She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished.

Nyt kaikki oli taas hiljaista.

Now everything was quiet again.

Kaksi tuntia myöhemmin kylmästä ja kosteudesta jäykkä Daisy nousi ylös vanhasta korituolista, jossa oli istunut.

Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on.

“En kestä enää kovin pitkään,” hän valitti itsekseen.

"I can’t stand it much longer" she moaned to herself.

Silloin hän luuli kuulevansa märkien lehtien läpi kahlaavien kumisaappaiden äänen.

Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.

Joku hiipi taloa kohden.

Someone was creeping towards the house.

Daisyn käsiä särki pitkän liikkumattomuuden vuoksi ja hän melkein pudotti videokameran.

Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.

Hän jätti kenkänsä pois jaloistaan ja livahti ulos vajan puolillaan auki olevasta ovesta.

She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.

Juuri sillä hetkellä auto ohitti talon ja sen ajovalojen loisteessa Daisy pystyi näkemään kirkkaasti:

At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:

Pamin mies vakoili Pamin makuuhuoneen ikkunasta sisään.

Pam’s husband was spying into her bedroom window.

Daisy onnistui toimimaan nopeasti ja käynnisti videokameran.

Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.

Vettä satoi enää tihkuttaen.

It was only drizzling now.

Pamin mies alkoi huutaa entiselle vaimolleen ikkunan läpi ja uhkaili häntä.

Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.

Daisy kuvasi näkymän ja nauhoitti kaikki uhkailevat sanat.

Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.

Äkkiä kamerasta kuului outo, suriseva ääni.

Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.

“Ehkä nauha on jumissa!” Daisy hätääntyi.

"Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.

Hän yritti laittaa kameran pois päältä, mutta painoi väärää nappulaa ja surina koveni.

She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.

Tässä vaiheessa Pamin entinen mies huomasi äänen ja kääntyi vihaisena ympäri.

At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.

Hän tajusi jonkun tarkkailevan häntä ja kirosi kovaan ääneen.

He realized someone was watching him and swore profusely.

Sitten hän lähi tulemaan Daisya kohden kuin lyödäkseen häntä.

Then he made towards Daisy as though to hit her.

Daisyn ensimmäinen ajatus oli suojella kameraa, ja hän käänsi selkänsä Jimille ja alkoi huutaa.

Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling.

Hänestä tuntui että hänen huutonsa kesti iäisyyden.

It seemed to her that her yelling lasted an eternity.

Äkkiä kirkas valokeila osui heihin kumpaakin.

Suddenly a strong torch light shone on both of them.

“Mitä täällä tapahtuu?”

"What’s going on here?"
Kysyjä oli hyvin päättäväisen näköinen naispoliisi.

It was a police-woman, looking very determined.

“Näin, kuinka kiipesit aidan yli”, poliisi sanoi osoittaen miestä taskulamppunsa valolla. "I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch
Tulkaa ja olkaa hiljaa, molemmat teistä.

"Come quietly, both of you.

Pidätän teidän kotirauhan rikkomisesta ja…”

I'm arresting you for trespassing and ..."

Juuri tällä hetkellä Pam ilmestyi makuuhuoneensa ikkunaan, avasi sen ja katsoi ulos.

Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out.

 “Konstaapeli, konstaapeli. Tuo mies on täällä luvattomasti ja todellakin rikkoo kotirauhaa, mutta nainen on ystäväni.”

"Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."

Pamin entinen mies vietiin pois heti kun poliisin virkatoveri ilmaantui paikalle, ja Daisy kutsuttiin sisään mökkiin siistiytymään ja juomaan kupillinen kuumaa kaakaota.

Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.

“No, tässähän kävi hyvä tuuri,” sanoi Daisy.

"Well, that was a bit of luck." said Daisy.

“Saimme kuvattua hänet katsomassa ikkunastasi sisään yöllä ja poliisikin näki koko tapauksen.

"To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.

En usko että Jimistä on sinulle enempää vaivaa!”

I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"

Seuraavana aamuna yhdentoista aikaan Daisy saapui toimistolleen ja löysi pöydältään tuoreen kimpun kukkia vaasissa.

Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk.

Niiden vieressä oli pieni lyijykynällä kirjoitettu viesti:

Nearby was a little note written in pencil.

“Kiitos Daisy, kiitos vielä uudelleen. Pam.

"Thanks Daisy, thanks again. Pam.

P.S. Laitoin purkillisen kotitekoista luumuhilloa jääkaappiisi.”

P.S. I’ve put a pot of homemade greengage jam in your fridge."


LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com