DAISY STORIES POLISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE OAK
Dąb
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation volunteered by:
Małgorzata ZawilaEmail: mzgosia@btopenworld.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Dąb

The oak

 Daisy siedziała za biurkiem próbując  zająć się rachunkami.

Daisy was sitting at her office table trying to do her accounts.

 Drzwi biura były otwarte ponieważ oczekiwała przyjścia pana z gazowni.

The office door ‎was open as she was expecting the gas man to come.

 Usłyszawszy kroki, Daisy spojrzała w górę i ujrzała w wejściu dużego, barczystego mężczyznę.

Hearing footsteps, ‎Daisy looked up and saw a big, wide man at the entrance.

 “Czy to Pani Hamilton?”

“Miss Hamilton ‎please?”

 Ten człowiek-dąb był bez wątpienia obcokrajowcem.

This oak of a man was clearly a foreigner.

 Jego ubranie było niechlujne jak gdyby noszący je w nim spał.

His clothes were worn ‎badly as though their occupant had slept in them.

 Jego akcent brzmiał chrapliwie  niemelodyjnie.

His accent sounded harsh ‎and unmusical.‎

 “Tak, czy mogę w czymś pomóc?”

‎“Yes, can I help you?” ‎

 Dąb wtoczył się do środka, usiadł naprzeciw Daisy i popatrzył na nią swoimi na pół otwartymi oczami które bez przerwy jej się przygladały.

The oak slouched in, sat down opposite Daisy and looked at her from his ‎half-opened eyes which studied her constantly.

 “Dowiedziałem się, iż jest pani bardzo bystra i że można pani zaufać.”

“I hear you are a very bright ‎lady and that you can be trusted.”‎

 Wypowiedział te słowa tak jakby jednocześnie były one stwierdzeniem i pytaniem.

He spoke these words as though they were at the same time a statement ‎and a question.

 Daisy nie wiedziała co odpowiedzieć i postanowiła po prostu skinąć głową.

Daisy didn’t know how to reply and decided just to nod her ‎head.‎

 “Powierzę Pani mój mały problem.

‎“I’ll tell you about my little problem.

 Tu jest Pani wstępne honorarium – myślę że sto funtów na tą chwilę wystarczy.

Here is your initial fee - I think a hundred ‎pounds will do for the present.

 Pracuję dla rosyjskiej ambasady i to co mam do powiedzenia nie może tam wrócić.

I work for the Russian Embassy and what I ‎have to say must not get back there.

 Nazywam się Ilich Zubkov.

My name is IIich Zubkov.

 Może to Pani sprawdzić dzwoniąc do mnie do ambasady dziś wieczorem, ale oczywiście, podając się za znajoma.”

You can ‎check that by telephoning me at the embassy this evening, but only ‎pretending to be an acquaintance, of course.”‎

 “Czy mógłby Pan najpierw opowiedzieć mi o swoim problemie.

‎“Can you please tell me your problem first.

 Nie mogę zdecydować się na pomoc Panu nie wiedząc z czym to się wiąże.,”

I can’t accept to help you without ‎knowing what it entails,”

 Daisy próbowała grać na zwłokę gdyż czuła się przytłoczona silną osobowością i posturą tego mężczyzny.

Daisy was trying to take time as she felt rather ‎overwhelmed by this man’s strong personality and physique.

 Dąb na chwilę zamknął całkowicie oczy.

‎The oak shut his eyes completely for a minute.

 Był przyzwyczajony do wydawania rozkazów i posłuszeństwa bez zadawania pytań.

He was used to giving orders ‎and being obeyed without question.

 Zdecydował zdobyć się na wysiłek by wydać się Angielce grzeczniejszym.

He decided to make an effort to appear ‎more courteous to an English woman.

 “Moja żona zniknęła.” Atmosfera była elektryzująca.

“My wife has disappeared.” The ‎atmosphere was electric.

 “Dwa dni temu wyszła rano na zakupy i jeszcze nie wróciła.

“She went out shopping in the morning, two days ‎ago, and hasn’t come back since.

 Nie miałem od niej żadnych wieści.”

I have heard no news at all from her.”‎

 Daisy wstała niby żeby przygotować kawę rozpuszczalną, a tak naprawdę by lepiej przyjrzeć się swojemu klientowi.

Daisy got up ostensibly to make some instant coffee, but it was really to be ‎able to study her client better.

 “Panie Zubkov, czy poinformował pan policję?”

‎“Mr. Zubkov, have you informed the police?”

 Powiedziała prywatna detektyw, włączając czajnik umieszczony na szczycie szafki z ksiażkami, znajdującej się za Rosjaninem obok drzwi.

said the private eye as she ‎switched on the kettle which was on top of a bookcase behind the Russian, ‎near the door.

 “Na moim stanowisku byłoby to niedopuszczlne.

‎“In my position it would be intolerable.

 Jeżeli, na przykład, uciekła ona z innym mężczyzną stałbym się, jak myślę mówią Anglicy, pośmiewiskiem ambasady.

If, for example, she has run away with ‎another man, I would be, I think you English say, the laughing stock of the ‎embassy.

 Rozmawiałem tylko nieoficjalnie z moim starym przyjacielem, inspektorem detektywistycznym Singletonem, który przeprowadził swoje własne, dyskretne dochodzenie by ustalić czy miała wypadek lub czy została zabrana do szpitala.

I spoke only unofficially to an old friend of mine, Detective-‎Inspector Singleton, who made his own discreet inquiries as to whether she ‎had been in an accident or taken to hospital.

 Powiedział mi, że myśli iż zachowanie mojej żony może mieć podłoże prywatne i zasugerował że powinienem przyjść do Pani.”

He told me that he thought ‎there might be a private reason for my wife’s behaviour and suggested I ‎should come to you.”‎

 “Rozumiem. Zatem, Panie Zubkov,będę musiała zadać Panu kilka bardzo osobistych pytań,”

‎“I see. Well Mr. Zubkov, I shall have to ask you some pretty personal ‎questions,”

 Daisy obserwowała sztywniejące plecy mężczyzny nalewając wrzątek do filiżanek.

Daisy watched the man’s back stiffening and poured out the ‎boiling water into the cups.‎

 “Pani Hamilton, jestem tutaj i jestem w Pani rękach.”

‎“Miss Hamilton, I am here and I am in your hands.”

 Daisy pomyślała, że prawdopodobnie dąb nigdy wcześniej nie wypowiedział tych słów.

Daisy thought that ‎probably the oak had never pronounced these words before.

 “Powiem wszystko co będzie Pani chciała wiedzieć.

“I will tell you ‎anything you want to know.

 Proszę pozwolić,iż przewidzę niektóre z Pani pytań.

Let me anticipate some of your questions.

 Nie wiem nic o innym mężczyźnie i, tak naprawdę, nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego moja żona zniknęła.”

I have ‎no knowledge of another man, and in fact I can’t tell you anything at all about ‎why my wife has disappeared.”

 Przerwał na chwilę.

He paused for a moment.

 “I tak, - bardzo ją kocham i chcę by wróciła.”

“And yes, - I love her very much and want her ‎back.” ‎

 Daisy powróciła na swoje siedzenie podawszy Panu Zubkov jego kawę rozpuszczalną.

Daisy had returned to her seat after giving Mr. Zubkov his instant coffee.

 Jako że był szorstkim mężczyzną, Daisy czuła iż może go zapytać: “A Pan nie ma innych kobiet?”

‎Since he was an abrupt man, Daisy felt free to ask him: “And you have no ‎other women?”‎

 “Nie.” Dąb zaczynał się łamać i jego dolna warga zadrżała.

‎“No.” The oak was beginning to crack and his lower lip quivered.‎

 “Dobrze. Proszę teraz podać mi rysopis pańskiej małżonki.”

‎“Good. Now, please give me a description of your wife.”‎

 “Tak, to jest jej zdjęcie. Może je Pani zatrzymać Pani Hamilton.”

‎“Yes, this is a photo of her.You can keep it, Miss Hamilton.”

 Daisy zobaczyła podobiznę pięknej, inteligentnie wyglądajacej kobiety około czterdziestki.

Daisy saw the ‎image of a pretty intelligent-looking woman of about forty.

 “Jakiego typu jest ona osobą? Czy pracuje?”

‎‎“What sort of a person is she? Does she work?”‎

 “Zatem, po pierwsze ma na imię Valentina, jest oczywiście dużo ode mnie młodsza ale jesteśmy szczęśliwym małżeństwem od osiemnastu lat.

‎“Well, first of all her name is Valentina, of course she is much younger than ‎me but we have been happily married for eighteen years.

 Jest córką rosyjskiego dyplomaty i zdolną lingwistką – nie to co ja.

She is the daughter ‎of a Russian diplomat and an able linguist - not at all like myself.

 Studiowała języki w szkole w Moskwie i udoskonalała je wyjeżdżając za granice.

She studied ‎languages at school in Moscow and perfected them by going abroad.

 Po angielsku i francusku mówi doskonale, czyta po niemiecku i w paru słowiańskich językach.

She ‎speaks English and French perfectly, she reads German and a couple of ‎Slavonic languages.

 Faktycznie pomaga ona ambasadzie w tłumaczeniach.”

In fact she helps out at the embassy with translations." ‎

 “Czy macie państwo jakieś dzieci?”

‎“Have you any children?”‎

 “Tak, mamy dwie córki które świetnie sobie radzą w ojczystej szkole w Rosji.

‎“Yes, we have two daughters who do well at school back home in Russia.

 Dzwoniłem do nich, by upewnić się iż zniknięcie mojej żony nie ma z nimi nic wspólnego, obydwie zapewniły mnie że u nich wszystko w porządku.”

I ‎telephoned them to make sure my wife’s disappearance had nothing to do ‎with them, but they both assured me that they were perfectly ok.”‎

 Daisy kończyła swoja czarną kawę łyczek za łyczkiem.

Daisy was finishing her black coffee sip by sip.

 Przyjęła wszystko co usłyszała i próbowała to rozpracować.

She had taken in everything ‎she had heard and was trying to work things out.

 “Myślę że,” podsumowała, “jest Pan szczery w tym co mówi i nie ma Pan pojęcia  dlaczego to wszystko się stało.

‎‎“I think this,” she summarised, “you are sincere in what you say and have no ‎idea why this all happened.

 Ale nie podał mi Pan żadnych informacji dzięki którym mogłabym zrozumieć dlaczego pańska żona zniknęła nagle bez wytłumaczenia.”

But you have given me absolutely no elements to ‎understand why your wife should disappear suddenly with no explanation.” ‎

 Dąb poluzował krawat i czekał na dalszy ciąg.

The oak loosened his tie and waited for Daisy to continue.‎

 “Więc najlepszym wyjściem będzie rozważenie czy cokolwiek co ostatnio powiedziała wydawało się dziwne i zrelacjonowanie mi tego – z tego co wiemy mogła już wejść do ambasady w czasie gdy Pan szedł tutaj.”

‎“So the best thing to do is to reflect if anything she has said recently seemed ‎strange and report it back to me - for all we know she might have already ‎walked into the embassy while you were coming here.”‎

 Wydało się, że dąb poczuł chwilową ulgę.

The oak seemed temporarily relieved.

 “Pani Hamilton, jest Pani dokładnie taka jak opisywał inspector detektywistyczny Singleton.

“Miss Hamilton, you are just as ‎Detective-Inspector Singleton described.

 Nie daje mi Pani fałszywej nadzei.

You have given me no false hopes.

 Wrócę do ambasady i zrobię co Pani sugeruje.

‎I will go back to the embassy and do what you have suggested.

 Myslę, że jeszcze nie wróciła, w przeciwnym razie moja sekretarka zadzwoniłaby na mój telefon komórkowy.

I think she ‎hasn't returned yet, otherwise my secretary would have called me on my ‎mobile.

 Okłamałem ją mówiąc, że żona odwiedza przyjaciół w Szkocji.”

I told her a lie about my wife visiting friends in Scotland.”‎

 “Panie Zubkov, jeśli będzie Pan miał dla mnie jakieś wieści proszę dzwonić natychmiast, w dzień lub w nocy.

‎“Mr. Zubkov, if you have any news for me please call me immediately, day or ‎night.”‎

 W nocy gdy włamywacze pracują, Daisy została obudzona przez swój telefon komórkowy.

During the night when burglars do their work, Daisy was woken up by her ‎mobile phone.

 “Mówi Zubkov, Pani Hamilton.

“Zubkov speaking, Miss Hamilton.

 Moja żona wróciła ale odmawia powiedzenia mi co się stało.

My wife has come back but ‎refuses to tell me what happened.

 Spytałem ją o zniknięcie a ona wybuchnęła płaczem i odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania.

I asked her about her disappearance and ‎she burst into tears and refused to answer any questions.

 Pani Hamilton, boję się że znowu może mnie zostawić jeśli będę zbyt mocno nalegał wypytując ją.”

Miss Hamilton, I’m ‎terrified that she may leave me again if I insist too much in questioning her.”‎

 “Panie Zubkov, cieszę się iż pańska żona wróciła, ale tak jak Pan mówi, może znowu uciec jeśli ją Pan zasmuci. Pan pozwoli, że się zastanowię…”

‎“Mr. Zubkov, I’m glad your wife has come back, but, as you say, she may ‎take flight again if you upset her. Let me think...”

 Daisy przetarła oczy i zamrugała.

Daisy rubbed her eyes and ‎blinked.

 “Mogłabym spróbować ją śledzić jeśli Pan zechce, ale musiałby Pan mi pomóc mówiąc mi kiedy wychodzi.”

“I could try following her if you like, but you must help me by telling ‎me when she is going out.”‎

 “To dość trudne, bo jest ona bardzo aktywną osobą, ale myślę iż żona idzie dzisiaj do dentysty o czwartej po południu.

‎“That’s quite difficult, as she is a pretty active person, but I think my wife is ‎going to the dentist’s this afternoon at four o’clock.

 Prawdopodobnie pójdzie na umówioną wizytę gdyż ma problem z zębem mądrości.”

She probably will keep the ‎appointment as she has trouble with a wisdom tooth.”‎

 “W porządku, proszę podać mi adres i numer telefonu do dentysty zobaczę co mogę zrobić.”

‎“All right then, give me the address and phone number of the dentist and I’ll ‎see what I can do.”‎

Zgodzono się zapisać Daisy na wizytę u dentysty o godzinie szóstej.

Daisy had been accepted for an appointment at the dentist’s for six o’clock.

 Kiedy przyjechała wcześnie, o trzeciej trzydzieści, recepcjonistka była bardzo zdziwiona i powiedzaiała jej że będzie musiała długo czekać.

‎When she arrived early at three-thirty the receptionist was very surprised and ‎told her she must wait a long time.

 Daisy zapewniła ją że nie ma nic przeciw temu, usadowiła sie w wielkim fotelu i prawie usnęła.

Daisy assured her she didn’t mind, settled ‎down in a huge armchair and nearly fell asleep.

 Po około dwudziestu minutach drzwi się otworzyły i recepcjonistka wprowadziła bardzo ładną kobietę około czterdziestki.

After about twenty minutes, ‎the door opened and the receptionist showed in a very pretty lady of about ‎forty.

 “Pani Zubkov, proszę spocząć.

“Mrs. Zubkov, please make yourself comfortable.

 Na stole jest kilka czasopism jeśli chce Pani coś poczytać.”

There are some ‎magazines on the table if you want something to read.”‎

 Daisy udawała że jest śpiąca, ta część nie była trudna, i obserwowała Valentinę Zubkov ze swojego fotela.

Daisy pretended to be sleepy, this part wasn’t difficult, and observed ‎Valentina Zubkov from her armchair.

 Była jasno-włosa, smukła i elegancko ubrana, w przeciwieństwie do jej męża.

She was fair-haired, beautifully slim and ‎elegantly dressed, very unlike her husband.

 Nosiła makijaż który jedynie podkreślał jej fascynujące, lekko skośne, szmaragdowego koloru oczy.

She wore make-up which only ‎enhanced her fascinating slightly slanting emerald -coloured eyes.‎

 Pani Zubkov gapiła się w podłogę jakby zamyślona, po czym wyjęła z torebki wycinek z gazety i czytała go raz za razem.

Mrs. Zubkov stared at the floor as if lost in thought, then pulled out a ‎newspaper cutting from her bag and read it over and over again.

 Gdy recepcjonistka wróciła, odłożyła szybko wycinek z gazety, jak gdyby czymś zawiniła, po czym weszła za recepcjonistką do gabinetu.

When the ‎receptionist returned she put the newspaper cutting away quickly as though ‎she were guilty of something, and then followed the receptionist into the ‎surgery.‎

 Jak tylko Daisy została sama wyślizgnęła się po schodach na ulicę.

As soon as Daisy was left alone, she slipped out down the stairs into the ‎street.

 Zaszła za róg, zdjęła kolczyki, wyjęła spinkę z czarną, aksamitną  kokardą, spięła włosy w kok i nałożyła okulary.

She walked until she turned the corner, pulled off her earrings, got out ‎a black velvet bow on a slide, pulled her hair back into a bun and put on a ‎pair of glasses.

 Było to przebranie którego często używała.

It was a disguise Daisy often used.

 Potem zdjęła swój dwustronny prochowiec, wywróciła na drugą stronę i znowu go nałożyła.

She then took off her ‎reversible mac, pulled it inside out and put it on again.

 Na zakończenie ukryła swoją torbę wieszaną na ramieniu, w plastikowej reklamówce którą miała w kieszeni.

As a finishing touch, ‎she hid her shoulder bag into a plastic shopper she had kept in her pocket.

 Od tej chwili jej wygląd zupełnie się zmienił.

‎By now her appearance had completely changed.

 Daisy przygotowana była na długie oczekiwanie przy wejściu do zamkniętego sklepu.

Daisy prepared to wait for ‎a long time in the doorway of a shop which had closed.‎

 Minęła pełna godzina zanim tajemnicza Valentina wyszła od dentysty, zeszła po schodach i wyłoniła się z bramy

It was a full hour before Valentina the mysterious walked out of the dentist’s ‎down the steps and out of the gate.

 Wyglądała jakby pogrążona we śnie, odeszła w kierunku głównej ulicy.

She seemed in a dream and wandered ‎off in the direction of the High Street.

 Patrzyła na witryny sklepowe, ale nie wydawała się być zainteresowana tym co widziała.

She looked in shop windows but didn’t ‎seem interested in what she saw.

 Przechodząc obok herbaciarni wstąpiła do niej i zamówiła herbatę i kanapkę z ogórkiem.

As she came across a teashop, she went ‎in and ordered tea and cucumber sandwiches.

 Daisy dyskretnie weszła za Valentiną do herbaciarni, usiadła za nią i zamówiła płytę z ciastami i herbatę.

Daisy followed Valentina ‎discreetly into the teashop and sat down behind her, and ordered a plate of ‎cakes and tea.

 Winna kobieta po raz kolejny wyjęła wycinek z gazety ze swojej torebki i znów się w niego wpatrywała.

The guilty lady pulled out the newspaper cutting once more ‎from her bag and stared at it again.

 Daisy szybko wyjęła z torebki mały aparat fotograficzny przewiązując go białym, szyfonowym szalem który miała ubrany, widziała że nikt na nią nie patrzył, wstała na parę sekund i sfotografowała wycinek z gazety.

Daisy quickly pulled a small camera out ‎of her bag encircling it with the white chiffon scarf she had been wearing, saw ‎that nobody was looking at her, stood up for a couple of seconds and took a ‎photograph of the newspaper cutting.

 Po jakimś czasie pani Zubkov wyszła z herbaciarni i poszła z powrotem do ambasady wraz ze śledzącą ją z tyłu Daisy.

‎After a while Mrs. Zubkov left the teashop and walked back to the embassy ‎with Daisy following behind.

 Gdy pani Zubkov zniknęła za bramą ambasady, Daisy uznała iż najważniejszą rzeczą jaką może zrobić jest powrót pociągiem do domu by obudzić, pukaniem do jego drzwi, swojego dobrego przyjeciela Dirka który jest fotografem.

As Mrs. Zubkov disappeared behind the ‎embassy gate, Daisy decided the most important thing she could do was to ‎get a train home and knock up her good friend Dirk, who was a ‎photographer.

 “Dirk, przepraszam że niepokoję Cię o tak późnej porze, ale czy mógłbyś wykonać dla mnie pilne zadanie.

‎‎“Dirk, sorry to bother you so late but could you possibly do me a rush job.

 Jest tu ważne zdjęcie, które muszę mieć wywołane jak najszybciej.”

‎There’s an important photograph here that I need developed as quickly as ‎possible.”‎

 “Jest trochę późno Daisy, ale jako że to dla Ciebie, przyniosę je do Twojego biura tak szybko jak to możliwe.”

‎“It’s a bit late Daisy, but as it’s for you, I’ll bring it round to your office as soon ‎as possible.” ‎

 Godzinę później Dirk przybył do biura Daisy z kopertą.

An hour later Dirk arrived at Daisy’s office with an envelope.

 “Musiałem je powiększyć – teraz słowa wydrukowane na wycinku są wyraźnie widoczne.”

“I had to enlarge ‎it - now the words printed in the cutting are perfectly visible.”‎

 Daisy otworzyła kopertę i w końcu przeczytała co było napisane w artykule z gazety.

Daisy opened the envelope and at last read what was written in the ‎newspaper article.

 Oznajmiał on przedwczesną śmierć lorda Reginalda Fitzgerald i informował że pogrzeb był planowany na poniedziałek szóstego października – dzień w którym zniknęła Valentina!

It announced the untimely death of Lord Reginald ‎Fitzgerald, and that the funeral was fixed for Monday the sixth of October - ‎the very day Valentina disappeared!‎

 Daisy przejrzała niektóre gazety, pozostawione w jej biurze przez zapominalskich klientów, aby dowiedzieć się czegoś więcej o lordzie Fitzgeraldzie.

Daisy looked through some newspapers which had been left in her office by ‎forgetful clients to find out more about Lord Fitzgerald.

 “Jest!” powiedziała do siebie.

“There it is!” she said ‎to herself.

 “Lord Reginald Fitzgerald zginął w wypadku w czasie jazdy.

‘Lord Reginald Fitzgerald died in a riding accident.

 Był żonaty przez dwadzieścia sześć lat.” Było tam też zdjęcie jego syna Paula Valentine Fitzgeralda, młodego mężczyzny z półdługimi, jasnymi włosami około dwudziestki.

He had been ‎married for twenty-six years.’ There was also a picture of his son Paul ‎Valentine Fitzgerald, a young man with longish fair hair, of about twenty.

 Był naprawdę przystojnym młodzieńcem i było coś w jego oczach…

He ‎was a fairly good-looking youth - and there was something about his eyes...

 “Panie Zubkov, mówi Daisy. Myślę, że mam rozwiązanie.

‎‎“Mr. Zubkov, Daisy speaking. I think I have the solution.

 Czy mógłby Pan przyjść zobaczyć się ze mną?” Daisy wyczuwała napięcie na drugim końcu linii.

Can you come and ‎see me?” Daisy could sense the tension at the other end of the line.

 “Będę tam tak szybko jak tylko dam radę. Do widzenia.”

‎‎“I’ll be there as soon as I can. Goodbye.”‎

 Daisy nadal jadła swoje chińskie danie na wynos kiedy przybył pan Zubkov.

Daisy was still eating her Chinese takeaway meal when Mr. Zubkov arrived.

 Dąb obsunął się na krzesło w biurze Daisy.

‎The oak rather fell onto the chair in Daisy’s office.

 Twarz wyglądała na spiętą ale nie odzywał się, siedział czekając aż Daisy zda relacje.

His face looked strained ‎but he said nothing and sat waiting for Daisy to report her news.‎

 “Panie Zubkov, opowiem Panu historię może jest ona częściowo prawdziwa, a może nie.

‎“Mr. Zubkov, I’ll tell you a story, maybe some of it’s true, maybe not.

 Gdy skończę sam Pan oceni.”

When I ‎get to the end of it, you will judge for yourself.”

 Dąb tylko wpatrywał się w Daisy.

The oak just stared at Daisy.‎

 “Około dwadzieścia lat temu mądra, młoda Rosjanka, chcąc doprowadzić swój angielski do perfekcji, przyjechała tu i spotkała atrakcyjnego i inteligentnego mężczyznę, członka arystokracji, a właściwie lorda.

‎“About twenty years ago a clever young Russian girl, wishing to perfect her ‎knowledge of English, came over here and met an attractive and intelligent ‎man, a member of the aristocracy, a Lord in fact.

 Niestety mężczyzna był juz żonaty więc gdy rosyjska dziewczyna zaszła w ciążę miała tylko dwa wyjścia: dokonać aborcji lub urodzić dziecko w ukryciu i oddać je natychmiast do adopcji.

Unfortunately the man was ‎already married, so when the Russian girl became pregnant she had only two ‎choices: to undergo a termination, or have the baby secretly and then have it ‎adopted immediately after.

 W tamtych czasach, lord mający romans z córką rosyjskiego dyplomaty sprawiłby wiele problemów, gdyby zostało to upublicznione.

In that period of history, a Lord having an affair ‎with a Russian diplomat’s daughter would have caused a lot of trouble had it ‎been made public.” ‎

 Dąb wyglądał na sparaliżowanego.

The oak seemed paralysed.

 Daisy kontynuowała: “Młoda kobieta zdecydowała urodzić dziecko w tajemnicy w Anglii z pomocą lorda, była bardzo szczupła i jej ciąża nie była zbyt widoczna.

Daisy went on: “The young woman chose to ‎have the baby in England secretly with the help of the Lord, she was very ‎slim and her pregnancy didn’t show much.

 Po urodzeniu dziecka, dziewczyna podpisała dokumenty zezwalające na natychmiastową adopcję i powróciła do swojego kraju.

After the birth of the baby, the girl ‎signed some papers to permit an immediate adoption and returned to her ‎own country.‎

 Teraz wróćmy do czasów obecnych.

Now let’s come up to modern times.

 Pewnego dnia ten lord umiera i w gazecie umieszczone zostaje zdjęcie jego syna.

One day this Lord dies and there is a ‎picture of his son in the newspaper.

 Imię syna jest męskim odpowiednikiem jej własnego.

The son’s name is the masculine version ‎of her own.

 Skośne oczy młodzieńca wyglądają dokładnie jak jej.

The young man’s slanting eyes look just like her very own.

 Musiała dowiedzieć się czy jest on jej dawno utraconym synem.

She ‎must find out if he is her long-lost son.

 Czy Anglik zaadoptował swoje własne dziecko?

Did the Englishman adopt his own ‎child?

 W końcu nie miał dzieci z żona i może była to jego jedyna szansa na to by mieć tak bardzo upragnionego syna.

After all he had no children with his wife and maybe this had been his ‎only opportunity to have the son he desired so much.

 Więc Valentina idzie na pogrzeb i uświadamia sobie że młody Paul Valentine Fitzgerald jest z wyglądu bardzo do niej podobny, i że musi być jej synem.

‎So Valentina goes to the funeral and realises that the young Paul Valentine ‎Fitzgerald looks very like herself, and that he must be her son.

 Synem, którego myślała że nigdy nie bedzie w stanie odnaleźć czy zobaczyć, czy do którego mogłaby się przyznać.”

The son she ‎thought she would never be able to find or see again - or admit to.”

 Daisy wręczyła panu Zubkov kserokopię artykułu z gazety.

Daisy ‎handed the photocopy of the newspaper article to Mr. Zubkov.

 Gapił się na nią, ciągle w ogromnym napięciu, potem zaczął oddychać bardziej regularnie i wyglądał jakby mu ulżyło.

He stared at it, ‎still in great tension, then he took to breathing more regularly and looked ‎relieved.

 “Czy mogę prosić o szklankę wody Pani Hamilton.”

‎‎“Please give me a glass of water, Miss Hamilton.”

 Rosjanin pił z wielkim pragnieniem.

The Russian drank thirstily.

 “Valenitina musiała bardzo cierpieć, ale mogła mi powiedzieć.

‎‎“Valentina must have suffered a lot, but she could have told me.

 Wiele dziewczyn popełniło ten sam błąd.”

Many girls ‎have made the same mistake.”‎

 Pan Zubkov myślał przez chwilę.

Mr. Zubkov thought for a few moments.

 “Będę z Panią szczery Pani Hamilton.

“I will be frank with you yet again ‎Miss Hamilton.

 Wyobrażałem sobie najgorsze, że spotkała mężczyznę o wiele młodszego ode mnie”

I imagined the worst, that she had met a much younger man,” ‎

 pan Zubkov spojrzał w dół na swoje ubranie,

Mr. Zubkov looked down at his clothes,

 “atrakcyjniejszego i mądrzejszego mężczyznę.”

“an attractive and smarter man.”

 Odchrząknął.

He ‎cleared his throat,

 “To co stało się zanim się z żoną spotkaliśmy, nie ma nic wspólnego ze mną.

“What happened before my wife and I met, has nothing to ‎do with me.

 Pragnę pomóc jej na wszystkie sposoby, teraz i zawsze.

I am willing to help her in any way, now and always.

 Powiem jej to pewnego dnia.”

I will tell her ‎this one day.”‎

 “Ale mam nadzieję że nie zamierza jej Pan powiedzieć, że zatrudnił Pan prywatnego detektywa by ja śledzić…”

‎“But I hope you are not going to tell her you employed a private detective to ‎spy on her...”‎

 “Nie, oczywiście że nie Pani Hamilton.”

‎“No, certainly not, Miss Hamilton.

 Nic żonie nie powiem dopóki sama nie przyjdzie i mi się nie zwierzy.

I will say nothing to my wife until she comes ‎and confides in me.

 Zdaję sobie sprawę z tego że mój wygląd i maniery są raczej gruboskórne, ale jestem trochę inny niż ludzie sobie wyobrażają.

I know my appearance and manner is rather imposing ‎but I’m a little different to what people would imagine.” ‎

 Daisy była wzruszona.

Daisy was quite moved.

 “Dziękuje Pani Hamilton, zawsze będę pamietał pani życzliwość.”

‎‎“Thank you Miss Hamilton, I will always remember your kindness.”

 Dąb wziął dłoń Daisy i ją ucałował potem zniknął w ciemności nocy.

The oak ‎took Daisy’s hand and kissed it, then disappeared out into the darkness of ‎the night.‎

 Kilka miesięcy później Daisy sortowała czasopisma towarzyskie próbując dowiedzieć się czegoś więcej o swoim nowym kliencie, gdy napotkała na artykuł dotyczący przewspaniałego przyjęcia wydanego przez rosyjska ambasadę wraz z listą sławnych gości.

Months later, Daisy was sorting through society magazines trying to find out ‎more about a new client of hers, when she came across an article about a ‎magnificent reception given by the Russian embassy and a list of illustrious ‎guests.

 Jeden z gości szczególnie przykuł uwagę Daisy: lord Paul Valentine Fitzgerald.

One guest in particular Daisy found very interesting: Lord Paul ‎Valentine Fitzgerald.

 Była tam również fotografia państwa Zubkov uśmiechających się i rozmawiających z młodym zielono-okim lordem.

There was also a picture of Mr. and Mrs. Zubkov smiling ‎and talking to the young green-eyed Lord.‎

 

 

Małgorzata Zawila

A native speaker of Polish with Bachelor (Honours) degree in English (which is between level 5 and 6). Having a lot of experience in English-Polish translations (hospital, surgery, bank, booklets, book chapters, letters, Home Office applications, community interpreting, etc.) and teaching English. 

Education

1999-2001, Master of Arts Degree (Comparable to British Bachelor (Honours) degree standard) in English Philology, Mikolaj Kopernik University

1996-1999, Licentiate (speciality English), Foreign Languages Teachers’ College

1992-1996, Kruczkowski Secondary School (English as one of the subjects) 

Awards, Fellowships, Grants

Foreign Languages Teachers’ College

Awarded a prize for achieving the best results in helping pupils become motivated to learn English, June 1999 

Positions Held

EnglishPolish translator, present 

Nursery Officer, Tic-toc Day Nursery, Turnham Green, Church Hall, Heathfield Gardens, Chiswick, London, W4 4JU, September 2003 – 29th August 2006

Nursery Officer, Bligh Appointments, 70 North End Road, West Kensington, London, W14 9EP, 1st September 2003 – 7th September 2003 

English Teacher, O.K. Centrum Jezykow Obcych (O.K. Foreign Languages Centre), ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz, Poland, July 1999 – July 2001

Conference Presentations

‘Raising the Level of Motivation in Teaching English to Primary School Students’, Foreign Languages Teachers’ College, June 1999

 Languages

  • Polish

  • English

  • Russian

Additional Information

  • Date of birth: 12 03 1977

  • Over 7 years in England

  • Experienced in English-Polish translations

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Dąb

The oak

 Daisy siedziała za biurkiem próbując  zająć się rachunkami.

Daisy was sitting at her office table trying to do her accounts.

 Drzwi biura były otwarte ponieważ oczekiwała przyjścia pana z gazowni.

The office door ‎was open as she was expecting the gas man to come.

 Usłyszawszy kroki, Daisy spojrzała w górę i ujrzała w wejściu dużego, barczystego mężczyznę.

Hearing footsteps, ‎Daisy looked up and saw a big, wide man at the entrance.

 “Czy to Pani Hamilton?”

“Miss Hamilton ‎please?”

 Ten człowiek-dąb był bez wątpienia obcokrajowcem.

This oak of a man was clearly a foreigner.

 Jego ubranie było niechlujne jak gdyby noszący je w nim spał.

His clothes were worn ‎badly as though their occupant had slept in them.

 Jego akcent brzmiał chrapliwie  niemelodyjnie.

His accent sounded harsh ‎and unmusical.‎

 “Tak, czy mogę w czymś pomóc?”

‎“Yes, can I help you?” ‎

 Dąb wtoczył się do środka, usiadł naprzeciw Daisy i popatrzył na nią swoimi na pół otwartymi oczami które bez przerwy jej się przygladały.

The oak slouched in, sat down opposite Daisy and looked at her from his ‎half-opened eyes which studied her constantly.

 “Dowiedziałem się, iż jest pani bardzo bystra i że można pani zaufać.”

“I hear you are a very bright ‎lady and that you can be trusted.”‎

 Wypowiedział te słowa tak jakby jednocześnie były one stwierdzeniem i pytaniem.

He spoke these words as though they were at the same time a statement ‎and a question.

 Daisy nie wiedziała co odpowiedzieć i postanowiła po prostu skinąć głową.

Daisy didn’t know how to reply and decided just to nod her ‎head.‎

 “Powierzę Pani mój mały problem.

‎“I’ll tell you about my little problem.

 Tu jest Pani wstępne honorarium – myślę że sto funtów na tą chwilę wystarczy.

Here is your initial fee - I think a hundred ‎pounds will do for the present.

 Pracuję dla rosyjskiej ambasady i to co mam do powiedzenia nie może tam wrócić.

I work for the Russian Embassy and what I ‎have to say must not get back there.

 Nazywam się Ilich Zubkov.

My name is IIich Zubkov.

 Może to Pani sprawdzić dzwoniąc do mnie do ambasady dziś wieczorem, ale oczywiście, podając się za znajoma.”

You can ‎check that by telephoning me at the embassy this evening, but only ‎pretending to be an acquaintance, of course.”‎

 “Czy mógłby Pan najpierw opowiedzieć mi o swoim problemie.

‎“Can you please tell me your problem first.

 Nie mogę zdecydować się na pomoc Panu nie wiedząc z czym to się wiąże.,”

I can’t accept to help you without ‎knowing what it entails,”

 Daisy próbowała grać na zwłokę gdyż czuła się przytłoczona silną osobowością i posturą tego mężczyzny.

Daisy was trying to take time as she felt rather ‎overwhelmed by this man’s strong personality and physique.

 Dąb na chwilę zamknął całkowicie oczy.

‎The oak shut his eyes completely for a minute.

 Był przyzwyczajony do wydawania rozkazów i posłuszeństwa bez zadawania pytań.

He was used to giving orders ‎and being obeyed without question.

 Zdecydował zdobyć się na wysiłek by wydać się Angielce grzeczniejszym.

He decided to make an effort to appear ‎more courteous to an English woman.

 “Moja żona zniknęła.” Atmosfera była elektryzująca.

“My wife has disappeared.” The ‎atmosphere was electric.

 “Dwa dni temu wyszła rano na zakupy i jeszcze nie wróciła.

“She went out shopping in the morning, two days ‎ago, and hasn’t come back since.

 Nie miałem od niej żadnych wieści.”

I have heard no news at all from her.”‎

 Daisy wstała niby żeby przygotować kawę rozpuszczalną, a tak naprawdę by lepiej przyjrzeć się swojemu klientowi.

Daisy got up ostensibly to make some instant coffee, but it was really to be ‎able to study her client better.

 “Panie Zubkov, czy poinformował pan policję?”

‎“Mr. Zubkov, have you informed the police?”

 Powiedziała prywatna detektyw, włączając czajnik umieszczony na szczycie szafki z ksiażkami, znajdującej się za Rosjaninem obok drzwi.

said the private eye as she ‎switched on the kettle which was on top of a bookcase behind the Russian, ‎near the door.

 “Na moim stanowisku byłoby to niedopuszczlne.

‎“In my position it would be intolerable.

 Jeżeli, na przykład, uciekła ona z innym mężczyzną stałbym się, jak myślę mówią Anglicy, pośmiewiskiem ambasady.

If, for example, she has run away with ‎another man, I would be, I think you English say, the laughing stock of the ‎embassy.

 Rozmawiałem tylko nieoficjalnie z moim starym przyjacielem, inspektorem detektywistycznym Singletonem, który przeprowadził swoje własne, dyskretne dochodzenie by ustalić czy miała wypadek lub czy została zabrana do szpitala.

I spoke only unofficially to an old friend of mine, Detective-‎Inspector Singleton, who made his own discreet inquiries as to whether she ‎had been in an accident or taken to hospital.

 Powiedział mi, że myśli iż zachowanie mojej żony może mieć podłoże prywatne i zasugerował że powinienem przyjść do Pani.”

He told me that he thought ‎there might be a private reason for my wife’s behaviour and suggested I ‎should come to you.”‎

 “Rozumiem. Zatem, Panie Zubkov,będę musiała zadać Panu kilka bardzo osobistych pytań,”

‎“I see. Well Mr. Zubkov, I shall have to ask you some pretty personal ‎questions,”

 Daisy obserwowała sztywniejące plecy mężczyzny nalewając wrzątek do filiżanek.

Daisy watched the man’s back stiffening and poured out the ‎boiling water into the cups.‎

 “Pani Hamilton, jestem tutaj i jestem w Pani rękach.”

‎“Miss Hamilton, I am here and I am in your hands.”

 Daisy pomyślała, że prawdopodobnie dąb nigdy wcześniej nie wypowiedział tych słów.

Daisy thought that ‎probably the oak had never pronounced these words before.

 “Powiem wszystko co będzie Pani chciała wiedzieć.

“I will tell you ‎anything you want to know.

 Proszę pozwolić,iż przewidzę niektóre z Pani pytań.

Let me anticipate some of your questions.

 Nie wiem nic o innym mężczyźnie i, tak naprawdę, nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego moja żona zniknęła.”

I have ‎no knowledge of another man, and in fact I can’t tell you anything at all about ‎why my wife has disappeared.”

 Przerwał na chwilę.

He paused for a moment.

 “I tak, - bardzo ją kocham i chcę by wróciła.”

“And yes, - I love her very much and want her ‎back.” ‎

 Daisy powróciła na swoje siedzenie podawszy Panu Zubkov jego kawę rozpuszczalną.

Daisy had returned to her seat after giving Mr. Zubkov his instant coffee.

 Jako że był szorstkim mężczyzną, Daisy czuła iż może go zapytać: “A Pan nie ma innych kobiet?”

‎Since he was an abrupt man, Daisy felt free to ask him: “And you have no ‎other women?”‎

 “Nie.” Dąb zaczynał się łamać i jego dolna warga zadrżała.

‎“No.” The oak was beginning to crack and his lower lip quivered.‎

 “Dobrze. Proszę teraz podać mi rysopis pańskiej małżonki.”

‎“Good. Now, please give me a description of your wife.”‎

 “Tak, to jest jej zdjęcie. Może je Pani zatrzymać Pani Hamilton.”

‎“Yes, this is a photo of her.You can keep it, Miss Hamilton.”

 Daisy zobaczyła podobiznę pięknej, inteligentnie wyglądajacej kobiety około czterdziestki.

Daisy saw the ‎image of a pretty intelligent-looking woman of about forty.

 “Jakiego typu jest ona osobą? Czy pracuje?”

‎‎“What sort of a person is she? Does she work?”‎

 “Zatem, po pierwsze ma na imię Valentina, jest oczywiście dużo ode mnie młodsza ale jesteśmy szczęśliwym małżeństwem od osiemnastu lat.

‎“Well, first of all her name is Valentina, of course she is much younger than ‎me but we have been happily married for eighteen years.

 Jest córką rosyjskiego dyplomaty i zdolną lingwistką – nie to co ja.

She is the daughter ‎of a Russian diplomat and an able linguist - not at all like myself.

 Studiowała języki w szkole w Moskwie i udoskonalała je wyjeżdżając za granice.

She studied ‎languages at school in Moscow and perfected them by going abroad.

 Po angielsku i francusku mówi doskonale, czyta po niemiecku i w paru słowiańskich językach.

She ‎speaks English and French perfectly, she reads German and a couple of ‎Slavonic languages.

 Faktycznie pomaga ona ambasadzie w tłumaczeniach.”

In fact she helps out at the embassy with translations." ‎

 “Czy macie państwo jakieś dzieci?”

‎“Have you any children?”‎

 “Tak, mamy dwie córki które świetnie sobie radzą w ojczystej szkole w Rosji.

‎“Yes, we have two daughters who do well at school back home in Russia.

 Dzwoniłem do nich, by upewnić się iż zniknięcie mojej żony nie ma z nimi nic wspólnego, obydwie zapewniły mnie że u nich wszystko w porządku.”

I ‎telephoned them to make sure my wife’s disappearance had nothing to do ‎with them, but they both assured me that they were perfectly ok.”‎

 Daisy kończyła swoja czarną kawę łyczek za łyczkiem.

Daisy was finishing her black coffee sip by sip.

 Przyjęła wszystko co usłyszała i próbowała to rozpracować.

She had taken in everything ‎she had heard and was trying to work things out.

 “Myślę że,” podsumowała, “jest Pan szczery w tym co mówi i nie ma Pan pojęcia  dlaczego to wszystko się stało.

‎‎“I think this,” she summarised, “you are sincere in what you say and have no ‎idea why this all happened.

 Ale nie podał mi Pan żadnych informacji dzięki którym mogłabym zrozumieć dlaczego pańska żona zniknęła nagle bez wytłumaczenia.”

But you have given me absolutely no elements to ‎understand why your wife should disappear suddenly with no explanation.” ‎

 Dąb poluzował krawat i czekał na dalszy ciąg.

The oak loosened his tie and waited for Daisy to continue.‎

 “Więc najlepszym wyjściem będzie rozważenie czy cokolwiek co ostatnio powiedziała wydawało się dziwne i zrelacjonowanie mi tego – z tego co wiemy mogła już wejść do ambasady w czasie gdy Pan szedł tutaj.”

‎“So the best thing to do is to reflect if anything she has said recently seemed ‎strange and report it back to me - for all we know she might have already ‎walked into the embassy while you were coming here.”‎

 Wydało się, że dąb poczuł chwilową ulgę.

The oak seemed temporarily relieved.

 “Pani Hamilton, jest Pani dokładnie taka jak opisywał inspector detektywistyczny Singleton.

“Miss Hamilton, you are just as ‎Detective-Inspector Singleton described.

 Nie daje mi Pani fałszywej nadzei.

You have given me no false hopes.

 Wrócę do ambasady i zrobię co Pani sugeruje.

‎I will go back to the embassy and do what you have suggested.

 Myslę, że jeszcze nie wróciła, w przeciwnym razie moja sekretarka zadzwoniłaby na mój telefon komórkowy.

I think she ‎hasn't returned yet, otherwise my secretary would have called me on my ‎mobile.

 Okłamałem ją mówiąc, że żona odwiedza przyjaciół w Szkocji.”

I told her a lie about my wife visiting friends in Scotland.”‎

 “Panie Zubkov, jeśli będzie Pan miał dla mnie jakieś wieści proszę dzwonić natychmiast, w dzień lub w nocy.

‎“Mr. Zubkov, if you have any news for me please call me immediately, day or ‎night.”‎

 W nocy gdy włamywacze pracują, Daisy została obudzona przez swój telefon komórkowy.

During the night when burglars do their work, Daisy was woken up by her ‎mobile phone.

 “Mówi Zubkov, Pani Hamilton.

“Zubkov speaking, Miss Hamilton.

 Moja żona wróciła ale odmawia powiedzenia mi co się stało.

My wife has come back but ‎refuses to tell me what happened.

 Spytałem ją o zniknięcie a ona wybuchnęła płaczem i odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania.

I asked her about her disappearance and ‎she burst into tears and refused to answer any questions.

 Pani Hamilton, boję się że znowu może mnie zostawić jeśli będę zbyt mocno nalegał wypytując ją.”

Miss Hamilton, I’m ‎terrified that she may leave me again if I insist too much in questioning her.”‎

 “Panie Zubkov, cieszę się iż pańska żona wróciła, ale tak jak Pan mówi, może znowu uciec jeśli ją Pan zasmuci. Pan pozwoli, że się zastanowię…”

‎“Mr. Zubkov, I’m glad your wife has come back, but, as you say, she may ‎take flight again if you upset her. Let me think...”

 Daisy przetarła oczy i zamrugała.

Daisy rubbed her eyes and ‎blinked.

 “Mogłabym spróbować ją śledzić jeśli Pan zechce, ale musiałby Pan mi pomóc mówiąc mi kiedy wychodzi.”

“I could try following her if you like, but you must help me by telling ‎me when she is going out.”‎

 “To dość trudne, bo jest ona bardzo aktywną osobą, ale myślę iż żona idzie dzisiaj do dentysty o czwartej po południu.

‎“That’s quite difficult, as she is a pretty active person, but I think my wife is ‎going to the dentist’s this afternoon at four o’clock.

 Prawdopodobnie pójdzie na umówioną wizytę gdyż ma problem z zębem mądrości.”

She probably will keep the ‎appointment as she has trouble with a wisdom tooth.”‎

 “W porządku, proszę podać mi adres i numer telefonu do dentysty zobaczę co mogę zrobić.”

‎“All right then, give me the address and phone number of the dentist and I’ll ‎see what I can do.”‎

Zgodzono się zapisać Daisy na wizytę u dentysty o godzinie szóstej.

Daisy had been accepted for an appointment at the dentist’s for six o’clock.

 Kiedy przyjechała wcześnie, o trzeciej trzydzieści, recepcjonistka była bardzo zdziwiona i powiedzaiała jej że będzie musiała długo czekać.

‎When she arrived early at three-thirty the receptionist was very surprised and ‎told her she must wait a long time.

 Daisy zapewniła ją że nie ma nic przeciw temu, usadowiła sie w wielkim fotelu i prawie usnęła.

Daisy assured her she didn’t mind, settled ‎down in a huge armchair and nearly fell asleep.

 Po około dwudziestu minutach drzwi się otworzyły i recepcjonistka wprowadziła bardzo ładną kobietę około czterdziestki.

After about twenty minutes, ‎the door opened and the receptionist showed in a very pretty lady of about ‎forty.

 “Pani Zubkov, proszę spocząć.

“Mrs. Zubkov, please make yourself comfortable.

 Na stole jest kilka czasopism jeśli chce Pani coś poczytać.”

There are some ‎magazines on the table if you want something to read.”‎

 Daisy udawała że jest śpiąca, ta część nie była trudna, i obserwowała Valentinę Zubkov ze swojego fotela.

Daisy pretended to be sleepy, this part wasn’t difficult, and observed ‎Valentina Zubkov from her armchair.

 Była jasno-włosa, smukła i elegancko ubrana, w przeciwieństwie do jej męża.

She was fair-haired, beautifully slim and ‎elegantly dressed, very unlike her husband.

 Nosiła makijaż który jedynie podkreślał jej fascynujące, lekko skośne, szmaragdowego koloru oczy.

She wore make-up which only ‎enhanced her fascinating slightly slanting emerald -coloured eyes.‎

 Pani Zubkov gapiła się w podłogę jakby zamyślona, po czym wyjęła z torebki wycinek z gazety i czytała go raz za razem.

Mrs. Zubkov stared at the floor as if lost in thought, then pulled out a ‎newspaper cutting from her bag and read it over and over again.

 Gdy recepcjonistka wróciła, odłożyła szybko wycinek z gazety, jak gdyby czymś zawiniła, po czym weszła za recepcjonistką do gabinetu.

When the ‎receptionist returned she put the newspaper cutting away quickly as though ‎she were guilty of something, and then followed the receptionist into the ‎surgery.‎

 Jak tylko Daisy została sama wyślizgnęła się po schodach na ulicę.

As soon as Daisy was left alone, she slipped out down the stairs into the ‎street.

 Zaszła za róg, zdjęła kolczyki, wyjęła spinkę z czarną, aksamitną  kokardą, spięła włosy w kok i nałożyła okulary.

She walked until she turned the corner, pulled off her earrings, got out ‎a black velvet bow on a slide, pulled her hair back into a bun and put on a ‎pair of glasses.

 Było to przebranie którego często używała.

It was a disguise Daisy often used.

 Potem zdjęła swój dwustronny prochowiec, wywróciła na drugą stronę i znowu go nałożyła.

She then took off her ‎reversible mac, pulled it inside out and put it on again.

 Na zakończenie ukryła swoją torbę wieszaną na ramieniu, w plastikowej reklamówce którą miała w kieszeni.

As a finishing touch, ‎she hid her shoulder bag into a plastic shopper she had kept in her pocket.

 Od tej chwili jej wygląd zupełnie się zmienił.

‎By now her appearance had completely changed.

 Daisy przygotowana była na długie oczekiwanie przy wejściu do zamkniętego sklepu.

Daisy prepared to wait for ‎a long time in the doorway of a shop which had closed.‎

 Minęła pełna godzina zanim tajemnicza Valentina wyszła od dentysty, zeszła po schodach i wyłoniła się z bramy

It was a full hour before Valentina the mysterious walked out of the dentist’s ‎down the steps and out of the gate.

 Wyglądała jakby pogrążona we śnie, odeszła w kierunku głównej ulicy.

She seemed in a dream and wandered ‎off in the direction of the High Street.

 Patrzyła na witryny sklepowe, ale nie wydawała się być zainteresowana tym co widziała.

She looked in shop windows but didn’t ‎seem interested in what she saw.

 Przechodząc obok herbaciarni wstąpiła do niej i zamówiła herbatę i kanapkę z ogórkiem.

As she came across a teashop, she went ‎in and ordered tea and cucumber sandwiches.

 Daisy dyskretnie weszła za Valentiną do herbaciarni, usiadła za nią i zamówiła płytę z ciastami i herbatę.

Daisy followed Valentina ‎discreetly into the teashop and sat down behind her, and ordered a plate of ‎cakes and tea.

 Winna kobieta po raz kolejny wyjęła wycinek z gazety ze swojej torebki i znów się w niego wpatrywała.

The guilty lady pulled out the newspaper cutting once more ‎from her bag and stared at it again.

 Daisy szybko wyjęła z torebki mały aparat fotograficzny przewiązując go białym, szyfonowym szalem który miała ubrany, widziała że nikt na nią nie patrzył, wstała na parę sekund i sfotografowała wycinek z gazety.

Daisy quickly pulled a small camera out ‎of her bag encircling it with the white chiffon scarf she had been wearing, saw ‎that nobody was looking at her, stood up for a couple of seconds and took a ‎photograph of the newspaper cutting.

 Po jakimś czasie pani Zubkov wyszła z herbaciarni i poszła z powrotem do ambasady wraz ze śledzącą ją z tyłu Daisy.

‎After a while Mrs. Zubkov left the teashop and walked back to the embassy ‎with Daisy following behind.

 Gdy pani Zubkov zniknęła za bramą ambasady, Daisy uznała iż najważniejszą rzeczą jaką może zrobić jest powrót pociągiem do domu by obudzić, pukaniem do jego drzwi, swojego dobrego przyjeciela Dirka który jest fotografem.

As Mrs. Zubkov disappeared behind the ‎embassy gate, Daisy decided the most important thing she could do was to ‎get a train home and knock up her good friend Dirk, who was a ‎photographer.

 “Dirk, przepraszam że niepokoję Cię o tak późnej porze, ale czy mógłbyś wykonać dla mnie pilne zadanie.

‎‎“Dirk, sorry to bother you so late but could you possibly do me a rush job.

 Jest tu ważne zdjęcie, które muszę mieć wywołane jak najszybciej.”

‎There’s an important photograph here that I need developed as quickly as ‎possible.”‎

 “Jest trochę późno Daisy, ale jako że to dla Ciebie, przyniosę je do Twojego biura tak szybko jak to możliwe.”

‎“It’s a bit late Daisy, but as it’s for you, I’ll bring it round to your office as soon ‎as possible.” ‎

 Godzinę później Dirk przybył do biura Daisy z kopertą.

An hour later Dirk arrived at Daisy’s office with an envelope.

 “Musiałem je powiększyć – teraz słowa wydrukowane na wycinku są wyraźnie widoczne.”

“I had to enlarge ‎it - now the words printed in the cutting are perfectly visible.”‎

 Daisy otworzyła kopertę i w końcu przeczytała co było napisane w artykule z gazety.

Daisy opened the envelope and at last read what was written in the ‎newspaper article.

 Oznajmiał on przedwczesną śmierć lorda Reginalda Fitzgerald i informował że pogrzeb był planowany na poniedziałek szóstego października – dzień w którym zniknęła Valentina!

It announced the untimely death of Lord Reginald ‎Fitzgerald, and that the funeral was fixed for Monday the sixth of October - ‎the very day Valentina disappeared!‎

 Daisy przejrzała niektóre gazety, pozostawione w jej biurze przez zapominalskich klientów, aby dowiedzieć się czegoś więcej o lordzie Fitzgeraldzie.

Daisy looked through some newspapers which had been left in her office by ‎forgetful clients to find out more about Lord Fitzgerald.

 “Jest!” powiedziała do siebie.

“There it is!” she said ‎to herself.

 “Lord Reginald Fitzgerald zginął w wypadku w czasie jazdy.

‘Lord Reginald Fitzgerald died in a riding accident.

 Był żonaty przez dwadzieścia sześć lat.” Było tam też zdjęcie jego syna Paula Valentine Fitzgeralda, młodego mężczyzny z półdługimi, jasnymi włosami około dwudziestki.

He had been ‎married for twenty-six years.’ There was also a picture of his son Paul ‎Valentine Fitzgerald, a young man with longish fair hair, of about twenty.

 Był naprawdę przystojnym młodzieńcem i było coś w jego oczach…

He ‎was a fairly good-looking youth - and there was something about his eyes...

 “Panie Zubkov, mówi Daisy. Myślę, że mam rozwiązanie.

‎‎“Mr. Zubkov, Daisy speaking. I think I have the solution.

 Czy mógłby Pan przyjść zobaczyć się ze mną?” Daisy wyczuwała napięcie na drugim końcu linii.

Can you come and ‎see me?” Daisy could sense the tension at the other end of the line.

 “Będę tam tak szybko jak tylko dam radę. Do widzenia.”

‎‎“I’ll be there as soon as I can. Goodbye.”‎

 Daisy nadal jadła swoje chińskie danie na wynos kiedy przybył pan Zubkov.

Daisy was still eating her Chinese takeaway meal when Mr. Zubkov arrived.

 Dąb obsunął się na krzesło w biurze Daisy.

‎The oak rather fell onto the chair in Daisy’s office.

 Twarz wyglądała na spiętą ale nie odzywał się, siedział czekając aż Daisy zda relacje.

His face looked strained ‎but he said nothing and sat waiting for Daisy to report her news.‎

 “Panie Zubkov, opowiem Panu historię może jest ona częściowo prawdziwa, a może nie.

‎“Mr. Zubkov, I’ll tell you a story, maybe some of it’s true, maybe not.

 Gdy skończę sam Pan oceni.”

When I ‎get to the end of it, you will judge for yourself.”

 Dąb tylko wpatrywał się w Daisy.

The oak just stared at Daisy.‎

 “Około dwadzieścia lat temu mądra, młoda Rosjanka, chcąc doprowadzić swój angielski do perfekcji, przyjechała tu i spotkała atrakcyjnego i inteligentnego mężczyznę, członka arystokracji, a właściwie lorda.

‎“About twenty years ago a clever young Russian girl, wishing to perfect her ‎knowledge of English, came over here and met an attractive and intelligent ‎man, a member of the aristocracy, a Lord in fact.

 Niestety mężczyzna był juz żonaty więc gdy rosyjska dziewczyna zaszła w ciążę miała tylko dwa wyjścia: dokonać aborcji lub urodzić dziecko w ukryciu i oddać je natychmiast do adopcji.

Unfortunately the man was ‎already married, so when the Russian girl became pregnant she had only two ‎choices: to undergo a termination, or have the baby secretly and then have it ‎adopted immediately after.

 W tamtych czasach, lord mający romans z córką rosyjskiego dyplomaty sprawiłby wiele problemów, gdyby zostało to upublicznione.

In that period of history, a Lord having an affair ‎with a Russian diplomat’s daughter would have caused a lot of trouble had it ‎been made public.” ‎

 Dąb wyglądał na sparaliżowanego.

The oak seemed paralysed.

 Daisy kontynuowała: “Młoda kobieta zdecydowała urodzić dziecko w tajemnicy w Anglii z pomocą lorda, była bardzo szczupła i jej ciąża nie była zbyt widoczna.

Daisy went on: “The young woman chose to ‎have the baby in England secretly with the help of the Lord, she was very ‎slim and her pregnancy didn’t show much.

 Po urodzeniu dziecka, dziewczyna podpisała dokumenty zezwalające na natychmiastową adopcję i powróciła do swojego kraju.

After the birth of the baby, the girl ‎signed some papers to permit an immediate adoption and returned to her ‎own country.‎

 Teraz wróćmy do czasów obecnych.

Now let’s come up to modern times.

 Pewnego dnia ten lord umiera i w gazecie umieszczone zostaje zdjęcie jego syna.

One day this Lord dies and there is a ‎picture of his son in the newspaper.

 Imię syna jest męskim odpowiednikiem jej własnego.

The son’s name is the masculine version ‎of her own.

 Skośne oczy młodzieńca wyglądają dokładnie jak jej.

The young man’s slanting eyes look just like her very own.

 Musiała dowiedzieć się czy jest on jej dawno utraconym synem.

She ‎must find out if he is her long-lost son.

 Czy Anglik zaadoptował swoje własne dziecko?

Did the Englishman adopt his own ‎child?

 W końcu nie miał dzieci z żona i może była to jego jedyna szansa na to by mieć tak bardzo upragnionego syna.

After all he had no children with his wife and maybe this had been his ‎only opportunity to have the son he desired so much.

 Więc Valentina idzie na pogrzeb i uświadamia sobie że młody Paul Valentine Fitzgerald jest z wyglądu bardzo do niej podobny, i że musi być jej synem.

‎So Valentina goes to the funeral and realises that the young Paul Valentine ‎Fitzgerald looks very like herself, and that he must be her son.

 Synem, którego myślała że nigdy nie bedzie w stanie odnaleźć czy zobaczyć, czy do którego mogłaby się przyznać.”

The son she ‎thought she would never be able to find or see again - or admit to.”

 Daisy wręczyła panu Zubkov kserokopię artykułu z gazety.

Daisy ‎handed the photocopy of the newspaper article to Mr. Zubkov.

 Gapił się na nią, ciągle w ogromnym napięciu, potem zaczął oddychać bardziej regularnie i wyglądał jakby mu ulżyło.

He stared at it, ‎still in great tension, then he took to breathing more regularly and looked ‎relieved.

 “Czy mogę prosić o szklankę wody Pani Hamilton.”

‎‎“Please give me a glass of water, Miss Hamilton.”

 Rosjanin pił z wielkim pragnieniem.

The Russian drank thirstily.

 “Valenitina musiała bardzo cierpieć, ale mogła mi powiedzieć.

‎‎“Valentina must have suffered a lot, but she could have told me.

 Wiele dziewczyn popełniło ten sam błąd.”

Many girls ‎have made the same mistake.”‎

 Pan Zubkov myślał przez chwilę.

Mr. Zubkov thought for a few moments.

 “Będę z Panią szczery Pani Hamilton.

“I will be frank with you yet again ‎Miss Hamilton.

 Wyobrażałem sobie najgorsze, że spotkała mężczyznę o wiele młodszego ode mnie”

I imagined the worst, that she had met a much younger man,” ‎

 pan Zubkov spojrzał w dół na swoje ubranie,

Mr. Zubkov looked down at his clothes,

 “atrakcyjniejszego i mądrzejszego mężczyznę.”

“an attractive and smarter man.”

 Odchrząknął.

He ‎cleared his throat,

 “To co stało się zanim się z żoną spotkaliśmy, nie ma nic wspólnego ze mną.

“What happened before my wife and I met, has nothing to ‎do with me.

 Pragnę pomóc jej na wszystkie sposoby, teraz i zawsze.

I am willing to help her in any way, now and always.

 Powiem jej to pewnego dnia.”

I will tell her ‎this one day.”‎

 “Ale mam nadzieję że nie zamierza jej Pan powiedzieć, że zatrudnił Pan prywatnego detektywa by ja śledzić…”

‎“But I hope you are not going to tell her you employed a private detective to ‎spy on her...”‎

 “Nie, oczywiście że nie Pani Hamilton.”

‎“No, certainly not, Miss Hamilton.

 Nic żonie nie powiem dopóki sama nie przyjdzie i mi się nie zwierzy.

I will say nothing to my wife until she comes ‎and confides in me.

 Zdaję sobie sprawę z tego że mój wygląd i maniery są raczej gruboskórne, ale jestem trochę inny niż ludzie sobie wyobrażają.

I know my appearance and manner is rather imposing ‎but I’m a little different to what people would imagine.” ‎

 Daisy była wzruszona.

Daisy was quite moved.

 “Dziękuje Pani Hamilton, zawsze będę pamietał pani życzliwość.”

‎‎“Thank you Miss Hamilton, I will always remember your kindness.”

 Dąb wziął dłoń Daisy i ją ucałował potem zniknął w ciemności nocy.

The oak ‎took Daisy’s hand and kissed it, then disappeared out into the darkness of ‎the night.‎

 Kilka miesięcy później Daisy sortowała czasopisma towarzyskie próbując dowiedzieć się czegoś więcej o swoim nowym kliencie, gdy napotkała na artykuł dotyczący przewspaniałego przyjęcia wydanego przez rosyjska ambasadę wraz z listą sławnych gości.

Months later, Daisy was sorting through society magazines trying to find out ‎more about a new client of hers, when she came across an article about a ‎magnificent reception given by the Russian embassy and a list of illustrious ‎guests.

 Jeden z gości szczególnie przykuł uwagę Daisy: lord Paul Valentine Fitzgerald.

One guest in particular Daisy found very interesting: Lord Paul ‎Valentine Fitzgerald.

 Była tam również fotografia państwa Zubkov uśmiechających się i rozmawiających z młodym zielono-okim lordem.

There was also a picture of Mr. and Mrs. Zubkov smiling ‎and talking to the young green-eyed Lord.‎

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com