DAISY STORIES CZECH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
A NICE LITTLE TRIP
  Malý pěkný výlet
THE DAISY STORIES by Crystal Jones ©
1995-2013
.Translation and voiceover by: Lenka Huntley • Email: lenkahuntley@gmail.com
CLICK FOR LENKA HUNTLEY'S CV

WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!
  Audio Link

Malý pěkný výlet

A nice little trip

“Daisy, to jsem já – Ted”, detektiv inspektor Singleton právě telefonoval svému oblíbenému soukromému detektivovi.

"Daisy, it’s me - Ted," Detective-Inspector Singleton was telephoning his favourite private detective.

Seznámili se při jednom případu a od té doby, pokud jim to práce zrovna dovolila, si občas spolu vyrazili ven.

They had met on a case and ever since they had been going out together, when work permitted.

“Jak jsi na tom příštích pár dní?”

"How are you fixed for the next few days?"

Daisy popíjela šálek horkého kakaového nápoje Ovaltine, protože v kanceláři bylo ještě dost chladno.

Daisy had been drinking a boiling hot mug of Ovaltine as it was still a bit chilly in the office.

První jarní květiny ještě nekvetly, na obloze však už zářilo slunce.

The first flowers were hesitating at coming out but there was a bright sun in the sky.

“Pan Floodbridge tu bude dneska večer, aby začal s malováním kanceláře, takže jsem volná, kdykoliv si to budeš přát. Co se děje, Tede?”

"Well, Mr. Floodbridge is coming in tonight to start whitewashing the office, so I’m free whenever you like. What’s on, Ted?"

“Dneska večer tě chci vzít do Francie – do Boulogne, podívat se na památky. Vyhovuje ti návrat příští úterý?”

"I’m taking you to France this very evening - to Boulogne, to see the sights. All right to come back next Tuesday?"

“Mně to vyhovuje.” Daisy již v myšlenkách procházela svým šatníkem.

"That’s fine by me." Daisy was already going through her wardrobe mentally.

“Myslím, že je v Boulogni trochu větší teplo než tady ve východní Anglii.”

"I believe it’s a bit warmer in Boulogne than here in East Anglia."

“Asi ano”, odpověděl Ted. “Co kdybych tě vyzvedl v půl osmé?” Rezervoval jsem pro nás noční trajekt – Dovercraft – a na lodi si pak můžeme dát něco dobrého k jídlu.”

"Yes, I believe it is" replied Ted "What if I pick you up at half past seven? We’re catching the night ferry - the Dovercraft - and we can have a nice meal on the boat."

Ted se na chvíli odmlčel, což dělal vždy, když se cítil provinilý.

Ted paused a moment as he always did when he felt guilty.

“Mimochodem, jsem bez knírku.

"Oh, by the way, I haven’t got my moustache any more.

Dnes ráno jsem tak spěchal, že jsem si ho oholil moc na jedné straně, tak jsem se rozhodl, že si ho oholím úplně a pak si ho nechám narůst znovu.”

"This morning I was in such a hurry that I cut too much off on one side and decided I’d better start again from scratch."

“Ale ne, Tede! Bez knírku si tě nedokážu vůbec představit! Každopádně, musím už jít, protože tady mám ještě nějaké poklízení”.

"Oh no, Ted! I can’t imagine you without it! Anyway, I must go now, because I’ve got some throwing-away to do here."

Daisy pohlédla na plakáty na zdi – obrázky Egypta a Izraele – a povzdechla si.

Daisy looked at the posters she had put up on the walls - of Egypt and Israel - and sighed.

“Budu se teď bez nich muset obejít. Jsou tak poničené a špinavé.

"I’ll have to make do without them now. They’re so torn and dirty.

“Ale možná seženu nějaké nové v cestovní kanceláři. Každopádně, až se vrátím, budu mít hezkou a čistou kancelář.”

"But maybe I can get some more from the travel agency. Anyway I’ll have a nice clean office to come back to."

Zavolala několika klientům a také panu Floodbridgeovi, malíři, aby se ujistila, že má klíče od její kanceláře.

She made a few phone calls to clients and one to Mr. Floodbridge, the whitewasher, to make sure he had the office keys.

Pak se vydala domů, aby si sbalila věci na cestu – lahev parfému Opium, nějaké oblečení na přechodné období a teplý vlněný kabát do deště s podšívkou.

Then she made her way home to pack her bottle of Opium perfume, some mid-season clothes and a warm wool-lined raincoat.

Daisy byla v kontinentální Evropě už několikrát, nikdy však s Tedem.

Daisy had been over to the Continent several times, but never with Ted.

Jelikož měla trošku hlad, dala si velký sendvič s rajčaty a nasoleným hovězím.

As she felt very peckish, she fixed herself a bumper tomato and corned beef sandwich.

Detektiv inspektor Morris Singleton se na jejich setkání dostavil přesně včas, v půl osmé.

Detective-Inspector Morris Singleton arrived perfectly on time for their appointment at 7.30.

Daisy se na Teda upřeně zahleděla: “Víš, bez knírku ti to docela sluší, ale já tě mám stejně radši s tím knírkem.”

Daisy stared at Ted: "You know, you look quite nice without your moustache, but I think I prefer you with it."

“Tak dobře”, slíbil Ted. “Příště se nebudu holit.”

"All right," promised Ted, "I won’t shave it off again."

Cestou autem k Doveru začalo dost hustě pršet.

As they made their way to Dover by car it started to rain quite heavily.

“Doufám, že nebude taky vítr,” poznamenal Ted.

"Hope it’s not going to be windy as well," remarked Ted.

Když byli na palubě trajektu, pořádně si Dovercraft prohlédli.

Once on board they had a look round the Dovercraft.

Obchod duty-free byl plný turistů nakupujících dárky na poslední chvíli.

The duty-free shop was full of tourists buying last-minute presents.

V barevné místnosti bavil kouzelník, převlečený za klauna, malé děti, které tak byly zcela vzhůru, jejich vděční rodiče si teď mohli na chvilku zdřímnout ve vedlejší hale.

In a colourful room, small childen were wide awake being entertained by a magician dressed as a clown, and their grateful parents were having a ‘quick one’ in the nearby lounge.

Byla tam také jedna restaurace, která vypadala dost draze a druhá, daleko levnější, plna hladových cestujících.

There was also a restaurant which had the air of being very expensive and a much cheaper one full of starving travellers.

Společenská místnost vypadala příjemně s velkými pohodlnými křesli, na opačné straně místnosti byl bar, kde to žilo a odkud se ozýval nepřetržitý cinkot sklenic.

The lounge looked pleasant with big comfortable armchairs, and at the end of it there was a lively bar clinking glasses continuously.

“Tede, mám velký hlad, můžeme jít na tu skvělou večeři, co jsi mi slíbil?” zaprosila Daisy.

"Ted, I’m starving, can we go for that wonderful meal you promised me?" Daisy pleaded.

Právě v ten okamžik se loď prudce naklonila a Daisy málem upadla.

Just then the boat rocked sideways and nearly made Daisy fall over.

“Je to trochu divoké, že Tede!”

"Oh Ted, it’s a bit rough, isn’it."

Ale Ted neodpověděl. Byl mrtvolně bledý a lapal po dechu.

But Ted couldn’t reply. He was deathly pale and gasping for fresh air.

“Tede, co se děje? Snad nemáš mořskou nemoc?”

"Ted, whatever’s wrong? You’re not seasick, are you?"

Diasy nikdy mořskou nemocí, ani nevolností v letadle netrpěla a tak ji ani nenapadlo, že by trpět mohl někdo jiný, vlastně ani nevěděla, jaké to je trpět takovouhle nevolností.

Daisy had never been seasick, or even airsick and it had never entered her mind anybody else could be, or even what it was like.

“Pojďme na chvíli ven na palubu, Tede.”

"Ted, let’s go outside for a bit."

Daisy mu pomohla ven na palubu na čerstvý vzduch.

Daisy helped him outside the lounge into the fresh air.

Bohužel foukal velmi silný vítr a tak se museli vrátit dovnitř.

Unfortunately a very strong wind was blowing and they had to go back in again.

“Neboj se o mě, Daisy,” Tedovi se těžce dýchalo.

"Don’t worry about me Daisy," Ted was breathing heavily.

“Běž napřed a dej si něco k jídlu. Já si na chvíli sednu do společenské místnosti.”

"You go ahead and have something. I’ll just sit here by myself in the lounge."

“Ne, Tede, zůstanu s tebou,” naléhala Daisy.

"No, Ted, I’ll stay with you," insisted Daisy.

“Ne, Daisy, opravdu bych tu raději seděl sám a na nikoho nemluvil.”

"No Daisy, really, I’d prefer just to sit here quietly and not talk to anybody."

“Tak dobře, jestli to tak chceš … Za chvíli budu zpátky.”

"All right, if that’s what you want...I won’t be long."

Daisy se vydala do samoobslužné restaurace a doufala, že se za Tedem dostane co nejdříve, ale byla zde neuvěřitelně dlouhá fronta.

Daisy made her way to the self-service restaurant hoping to get back to Ted as soon as possible, but there was an incredible queue.

Ovšem personál byl výkonný a za deset minut si už Daisy pochutnávala na smažené tresce, hranolkách a hrášku, jako dezert si k tomu ještě dala “Spotted Dick”, typicky britskou lahůdku představující nákyp z lojového těsta a sušeného ovoce a šálek černé kávy.

However, the staff were efficient and in ten minutes Daisy was having her cod, chips and peas, followed by Spotted Dick and custard and a cup of black coffee.

Když se Daisy vrátila za Tedem, byl obrácený směrem k oknu, límec kabátu měl vyhrnutý až ke krku.

Daisy returned to Ted who was now facing the window and had the collar of his waterproof jacket turned up.

“Už se cítíš lépe, Tede?” Ted nereagoval.

"Feeling better, Ted?" Ted didn’t turn round.

“Je tady teď docela horko, že?” pokračovala Daisy, sundavajíc si svůj teplý kabát.

"It’s rather hot in here now, isn’t it?" continued Daisy taking off her warm mac.

 “Tede, co se děje?”

"Ted, what’s the matter?"

Daisy se dotkla jeho ramena, když si všimla, že neodpovídá.

Daisy touched his shoulder, noticing he hadn’t answered.

“Daisy,” zasyčel Ted, stále ještě otočený k oknu “sedni si tady vedle mě! Nemůžu se otáčet.” Poté, co se Daisy usadila, Ted jí podal vysvětlení: “William Rowles sedí támhle na druhém konci společenské místnosti a dává si pivo!”

"Daisy," hissed Ted still facing the window, "come and sit next to me! I can’t turn round." Once Daisy was seated, Ted explained: "William Rowles is sitting at the end of the lounge having a beer!"

Daisy se zhluboka nadechla.

Daisy breathed in rapidly.

Zašeptala, “Myslíš Williama Rowlese, toho zákeřného gangstera ze Soho! Ale já jsem si myslela, že je ve vězení.”

She whispered, "You mean William Rowles, the violent Soho gangster! But I thought he was in prison."

“Ano, to také byl, já sám jsem ho dostal za mříže před čtrnácti lety.” Tedovi se mluvilo jen těžce a každých pár sekund se odmlčel.

"Yes he was, I put him in prison myself for fourteen years." Ted was speaking with difficulty and paused every few seconds.

“Přemístili ho do jedné věznice ve Skotsku, ale minulý týden se mu podařilo uprchnout! Je tlustší než býval, ale určitě je to on.”

"They transferred him to a Scottish prison and he managed to escape last week! He’s fatter than he was, but that’s him all right."

Daisy se na druhý konec společenské místnosti raději nedívala.

Daisy avoided looking towards the end of the lounge.

Ted pokračoval: “Nemyslím si, že mě poznal, protože nemám svůj obvyklý knírek, ale jestli mě opravdu pozná, mohl by způsobit potíže.

Ted continued: "I don’t think he has recognised me because I haven’t got my moustache any more but if he recognises me he could cause a lot of trouble.

Je velmi agresivní, Daisy, a klidně může být nějakým způsobem ozbrojený.“

"Daisy, he’s very violent and could easily be armed in some way."

“Co budeme dělat, Tede?” Daisy se začala trochu bát.

"What shall we do, Ted?" Daisy felt a little scared by now.

“Musíš mi pomoci. Tuhle situaci sám nezvládnu, na to jsem příliš slabý.

"You must help me. I can’t manage the situation alone, I’m too weak.

Musíš jít za kapitánem, říct mu o tom všem a nechat Rowlese zatknout. Budu tady sedět, dokud nepřijdou důstojníci a nezatknou ho.”

"You must go to the captain, tell him about all this and get Rowles arrested. I’ll sit here until the officers arrive."

Daisy se nenápadně vytratila a přes společenskou místnost zamířila k východu.

Daisy tried to move away inconspicuously and walked along the lounge to the exit.

Právě v ten moment vešli do místnosti tři mladíci s plechovkami piva v ruce.

Just then three young men came through the door with cans of beer in their hands.

Náhle se loď znovu naklonila a jeden z mladíků nedopatřením upadl na Daisy, při čemž jí vylil pivo na zelenou hedvábnou blůzku.

Suddenly the ship lurched again and one of the young men fell against Daisy accidentally pouring beer down her new green silk blouse.

“Ale ne, moje nová blůza,” pomyslela si Daisy “určitě je teď zničená a já smrdím pivem.”

"Oh no, my new blouse," Daisy thought "it must be ruined and I smell of beer now."

Protože si však uvědomila, že by na sebe teď mohla upozornit, mladíkovi jeho prohřešek prominula, vyběhla z místnosti a běžela ke kanceláři důstojníků, kde zaklepala na dveře.

Realising that she might be drawing attention to herself, Daisy quickly absolved the young man from his responsibility, hurried away along the corridor towards the officers’ room and knocked on the door.

Konečně jeden z důstojníků otevřel a zíral na Daisy a na její pivem pocákanou blůzku.

An officer opened the door at last and stared at Daisy and her beer-stained blouse.

“Mohu vám být v něčem nápomocný, slečno?” Daisy očividně přerušila jeho večeři, protože v ruce držel ubrousek.

"Can I help you miss?" Daisy had clearly interrupted his evening meal as he still had a napkin in his hand.

“Potřebujeme vaši pomoc, vlastně detektiv inspektor Singleton ji potřebuje.

"We need your help, that is Detective-Inspector Singleton does.

“Ve společenské místnosti je nebezpečný kriminálník, uprchlý trestanec a právě si dává něco k pití – jmenuje se William Rowles – a …”

"There’s a dangerous criminal, an escaped convict, in the lounge having a drink - William Rowles is his name - and....."

Důstojník ucítil pivo z Daisyna oblečení a špatně si to vyložil.

The officer could smell Daisy’s beery clothes and interpreted it badly.

“Podívejte se, slečno, proč nejdete zpátky a na chvilku se neposadíte.

"Look, Miss, why don’t you go back and sit down a bit.

Na této lodi se žádní nebezpeční kriminálníci nevyskytují. Musela jste na chvíli usnout a něco špatného se vám zdálo.”

"There are no dangerous criminals on this boat. You clearly fell asleep and had a bad dream."

“Jak se opovažujete se mnou takhle jednat!” rozhořčila se Daisy nad jeho povýšeným chováním.

"Don’t you dare treat me like that." Daisy angrily reacted at his patronising tone.

“Já si to celé nevymýšlím. A ani nejsem opilá, na cestě sem mě jen někdo polil pivem.“

"I’m not dreaming it all up. I’m not drunk either, someone spilt their beer all over me while I was hurrying to get here."

Daisy se v hlase objevila ještě větší odhodlanost.

Daisy’s voice became even more determined.

“Ve společenské místnosti je policista, trpící mořskou nemocí, který mě poslal pro pomoc.

"There is a police officer in the lounge who is very seasick and he sent me to get help.

Pokud mu nepomohu, on sám se dostane do nesnází.”

"If you don’t help him, you’ll be in a lot of trouble yourself."

Daisy odstrčila důstojníka a protlačila se do místnosti, kde večeřeli další čtyři důstojníci, kteří museli vyslechnout to, co právě řekla.

Daisy pushed her way past the man into the room where four other officers were having their meal and had probably heard what she had said.

Než si mohli uvědomit, co se děje, Daisy jim udílela příkazy:

Before they could realise what was really happening, Daisy was giving orders:

“Všichni pojďte se mnou a okamžitě zatkněte uprchlého trestance.“

"Come along, all of you, you have to arrest an escaped convict immediately."

Když si to umanula, Daisy uměla být hodně přesvědčivá.

Daisy was very persuasive when she liked.

Vysoký prošedivělý muž se zvednul: “Jsem kapitán Granger, madam, co jste to tu říkala?”

A tall grey-haired man got up: "I’m Captain Granger, Madam, what were you saying?"

“Kapitáne, když půjdete se mnou za detektivem inspektorem Singletonem, který je ve společenské místnosti, všechno vám sám poví.

"Captain, if you come with me to meet Detective-Inspector Singleton in the lounge he can tell you himself.

Musíte být ale diskrétní, protože pokud Rowles zahlédne mého přítele, mohl by ho poznat a byl to právě on, kdo Rowlese před lety zatýkal.”

"You must be discreet because if this Rowles sees my friend’s face he might recognise him as he was the one who arrested him years ago."

Daisy se vrátila do společenské místnosti a šla si sednout vedle Teda.

Back in the lounge Daisy went over to Ted and sat down next to him.

Za chvilku za nimi přišel kapitán a dělal jako by jen kontroloval, jestli je na palubě Dovercraftu vše v pořádku.

After a few seconds the Captain came by as though he were casually seeing if everything was all right on the Dovercraft.

Naklonil se k Tedovi, diskrétně mu ukázal svojí policejní identifikaci a zase z místnosti odešel.

He bent over Ted who discreetly showed him his identification and left the lounge.

Za minutu se jeden z důstojníků převlékl a zaujal místo barmana, zatímco ostatní tři vcházeli do místnosti třemi různými vchody.

After one minute an officer had changed his clothes and replaced the barman while three others were entering the lounge from the three exits.

Daisy naznačila Tedovi, že muži dorazili a Ted se rozechvěle postavil.

Daisy signalled to Ted that the men had arrived and he got up shakily.

I s ostatními důstojníky přešel k Rowlesovi, který byl dost rozjařený pivem.

He went over with the men towards Rowles, who was by now quite merry on beer.

Rowles Singletona bez knírku vůbec nepoznal, ale zíral něj jako by ho odněkud znal, jen nevěděl, kam ho zařadit.

Rowles didn’t recognise Singleton at all without his moustache but stared at him as though he couldn’t quite place his face.

“Jsem detektiv inspektor Singleton a zatýkám vás, Williame Rowlesi. Kapitáne, odveďte ho pryč a zavřete ho.”

"I’m Detective-Inspector Singleton and I’m arresting you, William Rowles. Captain, take him away and lock him up."

Rowles se náhle postavil a vychrstl pivo Singletonovi do tváře, rozdrtil sklenici od piva, mrštil jí o stůl, aby ji pak mohl použít jako zbraň a vyřítil se k východu, kde stále ještě seděla Daisy.

Rowles suddenly got up and threw the contents of his glass into Singleton’s face, broke the beer glass still in his hand, dashing it against a table, to use as a weapon and made towards the exit near to where Daisy was still sitting.

Daisy všechno z dálky pozorovala.

Daisy had been watching everything from afar.

Bez váhání popadla kabát a zablokovala východ.

Without hesitating, she picked up her mac and blocked the exit.

Jakmile si Rowles uvědomil, že mu Daisy stojí v cestě, vrhnul se na ni a snažil se jí zranit obličej střepy z rozbité sklenice. Daisy však uhnula a hodila mu přes hlavu svůj kabát.

As soon as Rowles realised Daisy was in his way he turned on her and tried to push the broken class into her face but Daisy ducked sideways and threw her mac over his head.

Rowles se snažil kabát ze sebe shodit a osvobodit se, ale jak se o to pokoušel, rozbitou sklenicí se říznul do ramene a vyjeknul bolestí.

Rowles fought to get the mac off him and free himself but in doing so cut his arm with the broken glass and screamed with pain.

Singleton a posádka lodi byla v mžiku u něj, podařilo se jim vyrvat mu rozbitou sklenici z ruky a pevně mu sevřít ruce za zády, aby se nemohl hýbat.

Singleton and the ship’s crew quickly arrived, managed to knock the broken glass from his hand and pinned the criminal’s arms behind him.

Když dorazili do Calais, Rowles byl předán francouzským úřadům a Daisy a Ted mohli v šest ráno konečně odjet na svoji dovolenou.

Once in Calais, Rowles was handed over to the French authorities and Daisy and Ted were able to drive off on holiday at last at six o’clock in the morning.

“Vypadáš daleko lépe, Tede.

"You’re looking much better, Ted.

“Ale, měl jsi vždycky potíže, při plavbě přes Kanál?”

"But have you always had trouble crossing the Channel?"

“Ano, ale nikdy jsem se neplavil v tak špatném počasí. To bylo ale dobrodružství, Daisy!

"Yes, I have, but I’ve never crossed it in such bad weather. Oh Daisy, what an adventure.

Omlouvám se, že vždy mícháme práci se zábavou.”

"I’m sorry we always get business and pleasure mixed up together.

“Policie ti za tohle bude opravdu vděčná!”

"The Police Force is going to be so grateful to you!"

“Hm, na začátek by mi mohli alespoň dát nový kabát, ten můj je naprosto zničený!

"Well, to start with, they can give me a new mac, as mine is completely ruined!

“A také novou hedvábnou blůzu, politou při výkonu služby.”

"And a new silk blouse too which was stained all in the line of duty."

Ted byl tak šťastný, že už mu není špatně, a ani neuvědomoval, že vlastně vůbec nespal.

Ted was so happy not to be seasick any more and hardly noticed that he hadn’t slept.

Daisy byla na nedostatek spánku zvyklá a pomalu usínala a zdálo se jí o nebezpečných zvířatech, která utekla z Noemovy archy.

Daisy was less used to losing a night’s sleep and drifted off into a dream where dangerous animals were escaping from an ark.

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Malý pěkný výlet

A nice little trip

“Daisy, to jsem já – Ted”, detektiv inspektor Singleton právě telefonoval svému oblíbenému soukromému detektivovi.

"Daisy, it’s me - Ted," Detective-Inspector Singleton was telephoning his favourite private detective.

Seznámili se při jednom případu a od té doby, pokud jim to práce zrovna dovolila, si občas spolu vyrazili ven.

They had met on a case and ever since they had been going out together, when work permitted.

“Jak jsi na tom příštích pár dní?”

"How are you fixed for the next few days?"

Daisy popíjela šálek horkého kakaového nápoje Ovaltine, protože v kanceláři bylo ještě dost chladno.

Daisy had been drinking a boiling hot mug of Ovaltine as it was still a bit chilly in the office.

První jarní květiny ještě nekvetly, na obloze však už zářilo slunce.

The first flowers were hesitating at coming out but there was a bright sun in the sky.

“Pan Floodbridge tu bude dneska večer, aby začal s malováním kanceláře, takže jsem volná, kdykoliv si to budeš přát. Co se děje, Tede?”

"Well, Mr. Floodbridge is coming in tonight to start whitewashing the office, so I’m free whenever you like. What’s on, Ted?"

“Dneska večer tě chci vzít do Francie – do Boulogne, podívat se na památky. Vyhovuje ti návrat příští úterý?”

"I’m taking you to France this very evening - to Boulogne, to see the sights. All right to come back next Tuesday?"

“Mně to vyhovuje.” Daisy již v myšlenkách procházela svým šatníkem.

"That’s fine by me." Daisy was already going through her wardrobe mentally.

“Myslím, že je v Boulogni trochu větší teplo než tady ve východní Anglii.”

"I believe it’s a bit warmer in Boulogne than here in East Anglia."

“Asi ano”, odpověděl Ted. “Co kdybych tě vyzvedl v půl osmé?” Rezervoval jsem pro nás noční trajekt – Dovercraft – a na lodi si pak můžeme dát něco dobrého k jídlu.”

"Yes, I believe it is" replied Ted "What if I pick you up at half past seven? We’re catching the night ferry - the Dovercraft - and we can have a nice meal on the boat."

Ted se na chvíli odmlčel, což dělal vždy, když se cítil provinilý.

Ted paused a moment as he always did when he felt guilty.

“Mimochodem, jsem bez knírku.

"Oh, by the way, I haven’t got my moustache any more.

Dnes ráno jsem tak spěchal, že jsem si ho oholil moc na jedné straně, tak jsem se rozhodl, že si ho oholím úplně a pak si ho nechám narůst znovu.”

"This morning I was in such a hurry that I cut too much off on one side and decided I’d better start again from scratch."

“Ale ne, Tede! Bez knírku si tě nedokážu vůbec představit! Každopádně, musím už jít, protože tady mám ještě nějaké poklízení”.

"Oh no, Ted! I can’t imagine you without it! Anyway, I must go now, because I’ve got some throwing-away to do here."

Daisy pohlédla na plakáty na zdi – obrázky Egypta a Izraele – a povzdechla si.

Daisy looked at the posters she had put up on the walls - of Egypt and Israel - and sighed.

“Budu se teď bez nich muset obejít. Jsou tak poničené a špinavé.

"I’ll have to make do without them now. They’re so torn and dirty.

“Ale možná seženu nějaké nové v cestovní kanceláři. Každopádně, až se vrátím, budu mít hezkou a čistou kancelář.”

"But maybe I can get some more from the travel agency. Anyway I’ll have a nice clean office to come back to."

Zavolala několika klientům a také panu Floodbridgeovi, malíři, aby se ujistila, že má klíče od její kanceláře.

She made a few phone calls to clients and one to Mr. Floodbridge, the whitewasher, to make sure he had the office keys.

Pak se vydala domů, aby si sbalila věci na cestu – lahev parfému Opium, nějaké oblečení na přechodné období a teplý vlněný kabát do deště s podšívkou.

Then she made her way home to pack her bottle of Opium perfume, some mid-season clothes and a warm wool-lined raincoat.

Daisy byla v kontinentální Evropě už několikrát, nikdy však s Tedem.

Daisy had been over to the Continent several times, but never with Ted.

Jelikož měla trošku hlad, dala si velký sendvič s rajčaty a nasoleným hovězím.

As she felt very peckish, she fixed herself a bumper tomato and corned beef sandwich.

Detektiv inspektor Morris Singleton se na jejich setkání dostavil přesně včas, v půl osmé.

Detective-Inspector Morris Singleton arrived perfectly on time for their appointment at 7.30.

Daisy se na Teda upřeně zahleděla: “Víš, bez knírku ti to docela sluší, ale já tě mám stejně radši s tím knírkem.”

Daisy stared at Ted: "You know, you look quite nice without your moustache, but I think I prefer you with it."

“Tak dobře”, slíbil Ted. “Příště se nebudu holit.”

"All right," promised Ted, "I won’t shave it off again."

Cestou autem k Doveru začalo dost hustě pršet.

As they made their way to Dover by car it started to rain quite heavily.

“Doufám, že nebude taky vítr,” poznamenal Ted.

"Hope it’s not going to be windy as well," remarked Ted.

Když byli na palubě trajektu, pořádně si Dovercraft prohlédli.

Once on board they had a look round the Dovercraft.

Obchod duty-free byl plný turistů nakupujících dárky na poslední chvíli.

The duty-free shop was full of tourists buying last-minute presents.

V barevné místnosti bavil kouzelník, převlečený za klauna, malé děti, které tak byly zcela vzhůru, jejich vděční rodiče si teď mohli na chvilku zdřímnout ve vedlejší hale.

In a colourful room, small childen were wide awake being entertained by a magician dressed as a clown, and their grateful parents were having a ‘quick one’ in the nearby lounge.

Byla tam také jedna restaurace, která vypadala dost draze a druhá, daleko levnější, plna hladových cestujících.

There was also a restaurant which had the air of being very expensive and a much cheaper one full of starving travellers.

Společenská místnost vypadala příjemně s velkými pohodlnými křesli, na opačné straně místnosti byl bar, kde to žilo a odkud se ozýval nepřetržitý cinkot sklenic.

The lounge looked pleasant with big comfortable armchairs, and at the end of it there was a lively bar clinking glasses continuously.

“Tede, mám velký hlad, můžeme jít na tu skvělou večeři, co jsi mi slíbil?” zaprosila Daisy.

"Ted, I’m starving, can we go for that wonderful meal you promised me?" Daisy pleaded.

Právě v ten okamžik se loď prudce naklonila a Daisy málem upadla.

Just then the boat rocked sideways and nearly made Daisy fall over.

“Je to trochu divoké, že Tede!”

"Oh Ted, it’s a bit rough, isn’it."

Ale Ted neodpověděl. Byl mrtvolně bledý a lapal po dechu.

But Ted couldn’t reply. He was deathly pale and gasping for fresh air.

“Tede, co se děje? Snad nemáš mořskou nemoc?”

"Ted, whatever’s wrong? You’re not seasick, are you?"

Diasy nikdy mořskou nemocí, ani nevolností v letadle netrpěla a tak ji ani nenapadlo, že by trpět mohl někdo jiný, vlastně ani nevěděla, jaké to je trpět takovouhle nevolností.

Daisy had never been seasick, or even airsick and it had never entered her mind anybody else could be, or even what it was like.

“Pojďme na chvíli ven na palubu, Tede.”

"Ted, let’s go outside for a bit."

Daisy mu pomohla ven na palubu na čerstvý vzduch.

Daisy helped him outside the lounge into the fresh air.

Bohužel foukal velmi silný vítr a tak se museli vrátit dovnitř.

Unfortunately a very strong wind was blowing and they had to go back in again.

“Neboj se o mě, Daisy,” Tedovi se těžce dýchalo.

"Don’t worry about me Daisy," Ted was breathing heavily.

“Běž napřed a dej si něco k jídlu. Já si na chvíli sednu do společenské místnosti.”

"You go ahead and have something. I’ll just sit here by myself in the lounge."

“Ne, Tede, zůstanu s tebou,” naléhala Daisy.

"No, Ted, I’ll stay with you," insisted Daisy.

“Ne, Daisy, opravdu bych tu raději seděl sám a na nikoho nemluvil.”

"No Daisy, really, I’d prefer just to sit here quietly and not talk to anybody."

“Tak dobře, jestli to tak chceš … Za chvíli budu zpátky.”

"All right, if that’s what you want...I won’t be long."

Daisy se vydala do samoobslužné restaurace a doufala, že se za Tedem dostane co nejdříve, ale byla zde neuvěřitelně dlouhá fronta.

Daisy made her way to the self-service restaurant hoping to get back to Ted as soon as possible, but there was an incredible queue.

Ovšem personál byl výkonný a za deset minut si už Daisy pochutnávala na smažené tresce, hranolkách a hrášku, jako dezert si k tomu ještě dala “Spotted Dick”, typicky britskou lahůdku představující nákyp z lojového těsta a sušeného ovoce a šálek černé kávy.

However, the staff were efficient and in ten minutes Daisy was having her cod, chips and peas, followed by Spotted Dick and custard and a cup of black coffee.

Když se Daisy vrátila za Tedem, byl obrácený směrem k oknu, límec kabátu měl vyhrnutý až ke krku.

Daisy returned to Ted who was now facing the window and had the collar of his waterproof jacket turned up.

“Už se cítíš lépe, Tede?” Ted nereagoval.

"Feeling better, Ted?" Ted didn’t turn round.

“Je tady teď docela horko, že?” pokračovala Daisy, sundavajíc si svůj teplý kabát.

"It’s rather hot in here now, isn’t it?" continued Daisy taking off her warm mac.

 “Tede, co se děje?”

"Ted, what’s the matter?"

Daisy se dotkla jeho ramena, když si všimla, že neodpovídá.

Daisy touched his shoulder, noticing he hadn’t answered.

“Daisy,” zasyčel Ted, stále ještě otočený k oknu “sedni si tady vedle mě! Nemůžu se otáčet.” Poté, co se Daisy usadila, Ted jí podal vysvětlení: “William Rowles sedí támhle na druhém konci společenské místnosti a dává si pivo!”

"Daisy," hissed Ted still facing the window, "come and sit next to me! I can’t turn round." Once Daisy was seated, Ted explained: "William Rowles is sitting at the end of the lounge having a beer!"

Daisy se zhluboka nadechla.

Daisy breathed in rapidly.

Zašeptala, “Myslíš Williama Rowlese, toho zákeřného gangstera ze Soho! Ale já jsem si myslela, že je ve vězení.”

She whispered, "You mean William Rowles, the violent Soho gangster! But I thought he was in prison."

“Ano, to také byl, já sám jsem ho dostal za mříže před čtrnácti lety.” Tedovi se mluvilo jen těžce a každých pár sekund se odmlčel.

"Yes he was, I put him in prison myself for fourteen years." Ted was speaking with difficulty and paused every few seconds.

“Přemístili ho do jedné věznice ve Skotsku, ale minulý týden se mu podařilo uprchnout! Je tlustší než býval, ale určitě je to on.”

"They transferred him to a Scottish prison and he managed to escape last week! He’s fatter than he was, but that’s him all right."

Daisy se na druhý konec společenské místnosti raději nedívala.

Daisy avoided looking towards the end of the lounge.

Ted pokračoval: “Nemyslím si, že mě poznal, protože nemám svůj obvyklý knírek, ale jestli mě opravdu pozná, mohl by způsobit potíže.

Ted continued: "I don’t think he has recognised me because I haven’t got my moustache any more but if he recognises me he could cause a lot of trouble.

Je velmi agresivní, Daisy, a klidně může být nějakým způsobem ozbrojený.“

"Daisy, he’s very violent and could easily be armed in some way."

“Co budeme dělat, Tede?” Daisy se začala trochu bát.

"What shall we do, Ted?" Daisy felt a little scared by now.

“Musíš mi pomoci. Tuhle situaci sám nezvládnu, na to jsem příliš slabý.

"You must help me. I can’t manage the situation alone, I’m too weak.

Musíš jít za kapitánem, říct mu o tom všem a nechat Rowlese zatknout. Budu tady sedět, dokud nepřijdou důstojníci a nezatknou ho.”

"You must go to the captain, tell him about all this and get Rowles arrested. I’ll sit here until the officers arrive."

Daisy se nenápadně vytratila a přes společenskou místnost zamířila k východu.

Daisy tried to move away inconspicuously and walked along the lounge to the exit.

Právě v ten moment vešli do místnosti tři mladíci s plechovkami piva v ruce.

Just then three young men came through the door with cans of beer in their hands.

Náhle se loď znovu naklonila a jeden z mladíků nedopatřením upadl na Daisy, při čemž jí vylil pivo na zelenou hedvábnou blůzku.

Suddenly the ship lurched again and one of the young men fell against Daisy accidentally pouring beer down her new green silk blouse.

“Ale ne, moje nová blůza,” pomyslela si Daisy “určitě je teď zničená a já smrdím pivem.”

"Oh no, my new blouse," Daisy thought "it must be ruined and I smell of beer now."

Protože si však uvědomila, že by na sebe teď mohla upozornit, mladíkovi jeho prohřešek prominula, vyběhla z místnosti a běžela ke kanceláři důstojníků, kde zaklepala na dveře.

Realising that she might be drawing attention to herself, Daisy quickly absolved the young man from his responsibility, hurried away along the corridor towards the officers’ room and knocked on the door.

Konečně jeden z důstojníků otevřel a zíral na Daisy a na její pivem pocákanou blůzku.

An officer opened the door at last and stared at Daisy and her beer-stained blouse.

“Mohu vám být v něčem nápomocný, slečno?” Daisy očividně přerušila jeho večeři, protože v ruce držel ubrousek.

"Can I help you miss?" Daisy had clearly interrupted his evening meal as he still had a napkin in his hand.

“Potřebujeme vaši pomoc, vlastně detektiv inspektor Singleton ji potřebuje.

"We need your help, that is Detective-Inspector Singleton does.

“Ve společenské místnosti je nebezpečný kriminálník, uprchlý trestanec a právě si dává něco k pití – jmenuje se William Rowles – a …”

"There’s a dangerous criminal, an escaped convict, in the lounge having a drink - William Rowles is his name - and....."

Důstojník ucítil pivo z Daisyna oblečení a špatně si to vyložil.

The officer could smell Daisy’s beery clothes and interpreted it badly.

“Podívejte se, slečno, proč nejdete zpátky a na chvilku se neposadíte.

"Look, Miss, why don’t you go back and sit down a bit.

Na této lodi se žádní nebezpeční kriminálníci nevyskytují. Musela jste na chvíli usnout a něco špatného se vám zdálo.”

"There are no dangerous criminals on this boat. You clearly fell asleep and had a bad dream."

“Jak se opovažujete se mnou takhle jednat!” rozhořčila se Daisy nad jeho povýšeným chováním.

"Don’t you dare treat me like that." Daisy angrily reacted at his patronising tone.

“Já si to celé nevymýšlím. A ani nejsem opilá, na cestě sem mě jen někdo polil pivem.“

"I’m not dreaming it all up. I’m not drunk either, someone spilt their beer all over me while I was hurrying to get here."

Daisy se v hlase objevila ještě větší odhodlanost.

Daisy’s voice became even more determined.

“Ve společenské místnosti je policista, trpící mořskou nemocí, který mě poslal pro pomoc.

"There is a police officer in the lounge who is very seasick and he sent me to get help.

Pokud mu nepomohu, on sám se dostane do nesnází.”

"If you don’t help him, you’ll be in a lot of trouble yourself."

Daisy odstrčila důstojníka a protlačila se do místnosti, kde večeřeli další čtyři důstojníci, kteří museli vyslechnout to, co právě řekla.

Daisy pushed her way past the man into the room where four other officers were having their meal and had probably heard what she had said.

Než si mohli uvědomit, co se děje, Daisy jim udílela příkazy:

Before they could realise what was really happening, Daisy was giving orders:

“Všichni pojďte se mnou a okamžitě zatkněte uprchlého trestance.“

"Come along, all of you, you have to arrest an escaped convict immediately."

Když si to umanula, Daisy uměla být hodně přesvědčivá.

Daisy was very persuasive when she liked.

Vysoký prošedivělý muž se zvednul: “Jsem kapitán Granger, madam, co jste to tu říkala?”

A tall grey-haired man got up: "I’m Captain Granger, Madam, what were you saying?"

“Kapitáne, když půjdete se mnou za detektivem inspektorem Singletonem, který je ve společenské místnosti, všechno vám sám poví.

"Captain, if you come with me to meet Detective-Inspector Singleton in the lounge he can tell you himself.

Musíte být ale diskrétní, protože pokud Rowles zahlédne mého přítele, mohl by ho poznat a byl to právě on, kdo Rowlese před lety zatýkal.”

"You must be discreet because if this Rowles sees my friend’s face he might recognise him as he was the one who arrested him years ago."

Daisy se vrátila do společenské místnosti a šla si sednout vedle Teda.

Back in the lounge Daisy went over to Ted and sat down next to him.

Za chvilku za nimi přišel kapitán a dělal jako by jen kontroloval, jestli je na palubě Dovercraftu vše v pořádku.

After a few seconds the Captain came by as though he were casually seeing if everything was all right on the Dovercraft.

Naklonil se k Tedovi, diskrétně mu ukázal svojí policejní identifikaci a zase z místnosti odešel.

He bent over Ted who discreetly showed him his identification and left the lounge.

Za minutu se jeden z důstojníků převlékl a zaujal místo barmana, zatímco ostatní tři vcházeli do místnosti třemi různými vchody.

After one minute an officer had changed his clothes and replaced the barman while three others were entering the lounge from the three exits.

Daisy naznačila Tedovi, že muži dorazili a Ted se rozechvěle postavil.

Daisy signalled to Ted that the men had arrived and he got up shakily.

I s ostatními důstojníky přešel k Rowlesovi, který byl dost rozjařený pivem.

He went over with the men towards Rowles, who was by now quite merry on beer.

Rowles Singletona bez knírku vůbec nepoznal, ale zíral něj jako by ho odněkud znal, jen nevěděl, kam ho zařadit.

Rowles didn’t recognise Singleton at all without his moustache but stared at him as though he couldn’t quite place his face.

“Jsem detektiv inspektor Singleton a zatýkám vás, Williame Rowlesi. Kapitáne, odveďte ho pryč a zavřete ho.”

"I’m Detective-Inspector Singleton and I’m arresting you, William Rowles. Captain, take him away and lock him up."

Rowles se náhle postavil a vychrstl pivo Singletonovi do tváře, rozdrtil sklenici od piva, mrštil jí o stůl, aby ji pak mohl použít jako zbraň a vyřítil se k východu, kde stále ještě seděla Daisy.

Rowles suddenly got up and threw the contents of his glass into Singleton’s face, broke the beer glass still in his hand, dashing it against a table, to use as a weapon and made towards the exit near to where Daisy was still sitting.

Daisy všechno z dálky pozorovala.

Daisy had been watching everything from afar.

Bez váhání popadla kabát a zablokovala východ.

Without hesitating, she picked up her mac and blocked the exit.

Jakmile si Rowles uvědomil, že mu Daisy stojí v cestě, vrhnul se na ni a snažil se jí zranit obličej střepy z rozbité sklenice. Daisy však uhnula a hodila mu přes hlavu svůj kabát.

As soon as Rowles realised Daisy was in his way he turned on her and tried to push the broken class into her face but Daisy ducked sideways and threw her mac over his head.

Rowles se snažil kabát ze sebe shodit a osvobodit se, ale jak se o to pokoušel, rozbitou sklenicí se říznul do ramene a vyjeknul bolestí.

Rowles fought to get the mac off him and free himself but in doing so cut his arm with the broken glass and screamed with pain.

Singleton a posádka lodi byla v mžiku u něj, podařilo se jim vyrvat mu rozbitou sklenici z ruky a pevně mu sevřít ruce za zády, aby se nemohl hýbat.

Singleton and the ship’s crew quickly arrived, managed to knock the broken glass from his hand and pinned the criminal’s arms behind him.

Když dorazili do Calais, Rowles byl předán francouzským úřadům a Daisy a Ted mohli v šest ráno konečně odjet na svoji dovolenou.

Once in Calais, Rowles was handed over to the French authorities and Daisy and Ted were able to drive off on holiday at last at six o’clock in the morning.

“Vypadáš daleko lépe, Tede.

"You’re looking much better, Ted.

“Ale, měl jsi vždycky potíže, při plavbě přes Kanál?”

"But have you always had trouble crossing the Channel?"

“Ano, ale nikdy jsem se neplavil v tak špatném počasí. To bylo ale dobrodružství, Daisy!

"Yes, I have, but I’ve never crossed it in such bad weather. Oh Daisy, what an adventure.

Omlouvám se, že vždy mícháme práci se zábavou.”

"I’m sorry we always get business and pleasure mixed up together.

“Policie ti za tohle bude opravdu vděčná!”

"The Police Force is going to be so grateful to you!"

“Hm, na začátek by mi mohli alespoň dát nový kabát, ten můj je naprosto zničený!

"Well, to start with, they can give me a new mac, as mine is completely ruined!

“A také novou hedvábnou blůzu, politou při výkonu služby.”

"And a new silk blouse too which was stained all in the line of duty."

Ted byl tak šťastný, že už mu není špatně, a ani neuvědomoval, že vlastně vůbec nespal.

Ted was so happy not to be seasick any more and hardly noticed that he hadn’t slept.

Daisy byla na nedostatek spánku zvyklá a pomalu usínala a zdálo se jí o nebezpečných zvířatech, která utekla z Noemovy archy.

Daisy was less used to losing a night’s sleep and drifted off into a dream where dangerous animals were escaping from an ark.

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com