DAISY STORIES BOSNIAN

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SURPRISE
Iznenadenje
THE DAISY STORIES by Crystal Jones 1995-2018

.Translation volunteered by: Vladimir Mandic • Email: 
vladman@bigfoot.com 
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Iznenadenje

The Surprise

Daisy je podigla slušalicu i još jednom pokušala da dobije svog klijenta. Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.
Njen klijent, izvjesni Frank Baccini, je imao skladište električne robe i nije je platio za dva dana njenog rada. Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.
Daisy je uspjela da pronađe gdje je gospodin Baccini-jev nepošteni partner sada živio i nestrpljivo je iščekivala svoj ček. Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.
Daisy je počinjala da misli da je i njen klijent takode nepošten. Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.
Vrlo nezainteresovano “Halo, mogu li vam pomoći?” je bio odgovor sa druge strane. A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.
Bio je to glas mlade žene, Frank Baccini-jeve sekretarice. It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.
“Željela bih razgovarati sa gospodinom Baccini-jem, molim vas.” "I'd like to speak to Mr. Baccini, please."
“Žao mi je, gospodin Baccini nije u gradu.” "Sorry, Mr. Baccini is out of town."
“Ali kada se on vraća?” insistirala je Daisy. "But when is he coming back?" insisted Daisy.
“Bojim se da ne znam.” "I'm afraid I don't know."
“Hoćete li reći da je Daisy Hamilton telefonirala i da želim hitno sa njim da govorim.” "Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."
“Pa - da, pretpostavljam,” je bio potpuno nezainteresovani odgovor. "Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.
Ovo je bio deseti telefonski razgovor u dvije sedmice koji je Daisy obavila sa ovom mladom ženom, ali Frank Baccini je još uvijek nije kontaktirao. This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.
Daisy je bila bijesna i odlučila je da ode do gospodin Baccini-jevog skladišta da vidi je li on tamo. Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.
Kada je stigla, pokucala je na vrata kancelarije. When she arrived, she knocked on the office door.
Gospodin Baccini-jeva sekretarica je rekla njenim monotonim glasom: “Uđite.” Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."
“Ja sam zvala mnogo puta - ja sam Daisy Hamilton.” "I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."
“Stvarno? Sa kim ste željeli razgovarati?” upitala je mlada žena bez da je i pogledala Daisy. "Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.
“Htjela bih razgovarati sa gospodinom Baccini-jem,” odgovorila je Daisy. "I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.
Postajala je sve agresivnija. She was becoming even more aggressive.
“Bojim se da on nije ovdje,” rekla je sekretarica na svoj uobičajeni monotoni način i nastavila da čita svoj magazin. "I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.
Daisy je povikala “Sad mi je dosta!” i zalupila vrata za sobom. Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.
Daisy se osjecala prilično depresivno. Daisy felt rather depressed.
“Znam šta ću,” pomislila je, “Svratit ću do Luigi-ja na jedan ukusan banana-split.” "I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."
Daisy je voljela sjediti u Luigi-jevoj slastičarni i ćaskati sa vlasnikom, Italijanom koji je uvijek mislio pozitivno. Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.
Dok se Daisy penjala stepenicama u svoju kancelariju, više nije bila tako ogorčena na ljude. As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.
Upravo dok je Daisy oblačila druge, udobnije cipele, neko je pokucao na vrata i ušao. Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.
Bio je to radnik u radničkom odijelu. It was a workman in overalls.
“Oprostite gospođice - jeste li vi gospođica Daisy Hamilton? Gdje ćemo ovo staviti?” pokazujući na dvije kutije u hodniku. "Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.
“Da, ja sam Daisy Hamilton, ali šta je to - šta je u tim kutijama?” "Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"
“U velikoj je frižider, a u manjoj je mašina za pravljenje kapućina. Napravili ste dobar izbor, znate, ovo su jedne od najboljih marki.” "The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."
“Ja nisam ništa naručila,” uzviknula je Daisy. "I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.
“Ali vaše ime je na papiru!” insistirao je radnik "But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.
“Sve je plaćeno, samo mi recite gdje da ih stavim.” "It's all paid for - just tell me where to put them."
Daisy je upravo htjela da odbije isporuku kada je ugledala Frank-a Baccini-ja kako ulazi na vrata. Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.
“Gospodice Hamilton. Jako mi je žao da vas nisam kontaktirao.” "Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.
Nadam se da mi ne zamjerate, ali bio sam primjetio da niste imali frižider u vasoj kancelariji i… ova mašina za pravljenje kapućina je mali specijalitet. I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.
Oh, usput, izvolite vaš ček za izvanredan posao koji ste obavili, sa malim dodatkom za vase troškove.” Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."
Frank Baccini je primjetio da je Daisy bila zabezeknuta i dodao: Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:
“Moja sekretarica je telefonirala, nadam se? Ja sam bio odsutan par sedmica, na mom medenom mjesecu.” "My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."
Daisy se pribrala, “Pa, ne, nije - ali to nije problem gospodine Bacinni!” Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Iznenadenje

The Surprise

Daisy je podigla slušalicu i još jednom pokušala da dobije svog klijenta. Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.
Njen klijent, izvjesni Frank Baccini, je imao skladište električne robe i nije je platio za dva dana njenog rada. Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.
Daisy je uspjela da pronađe gdje je gospodin Baccini-jev nepošteni partner sada živio i nestrpljivo je iščekivala svoj ček. Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.
Daisy je počinjala da misli da je i njen klijent takode nepošten. Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.
Vrlo nezainteresovano “Halo, mogu li vam pomoći?” je bio odgovor sa druge strane. A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.
Bio je to glas mlade žene, Frank Baccini-jeve sekretarice. It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.
“Željela bih razgovarati sa gospodinom Baccini-jem, molim vas.” "I'd like to speak to Mr. Baccini, please."
“Žao mi je, gospodin Baccini nije u gradu.” "Sorry, Mr. Baccini is out of town."
“Ali kada se on vraća?” insistirala je Daisy. "But when is he coming back?" insisted Daisy.
“Bojim se da ne znam.” "I'm afraid I don't know."
“Hoćete li reći da je Daisy Hamilton telefonirala i da želim hitno sa njim da govorim.” "Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."
“Pa - da, pretpostavljam,” je bio potpuno nezainteresovani odgovor. "Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.
Ovo je bio deseti telefonski razgovor u dvije sedmice koji je Daisy obavila sa ovom mladom ženom, ali Frank Baccini je još uvijek nije kontaktirao. This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.
Daisy je bila bijesna i odlučila je da ode do gospodin Baccini-jevog skladišta da vidi je li on tamo. Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.
Kada je stigla, pokucala je na vrata kancelarije. When she arrived, she knocked on the office door.
Gospodin Baccini-jeva sekretarica je rekla njenim monotonim glasom: “Uđite.” Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."
“Ja sam zvala mnogo puta - ja sam Daisy Hamilton.” "I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."
“Stvarno? Sa kim ste željeli razgovarati?” upitala je mlada žena bez da je i pogledala Daisy. "Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.
“Htjela bih razgovarati sa gospodinom Baccini-jem,” odgovorila je Daisy. "I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.
Postajala je sve agresivnija. She was becoming even more aggressive.
“Bojim se da on nije ovdje,” rekla je sekretarica na svoj uobičajeni monotoni način i nastavila da čita svoj magazin. "I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.
Daisy je povikala “Sad mi je dosta!” i zalupila vrata za sobom. Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.
Daisy se osjecala prilično depresivno. Daisy felt rather depressed.
“Znam šta ću,” pomislila je, “Svratit ću do Luigi-ja na jedan ukusan banana-split.” "I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."
Daisy je voljela sjediti u Luigi-jevoj slastičarni i ćaskati sa vlasnikom, Italijanom koji je uvijek mislio pozitivno. Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.
Dok se Daisy penjala stepenicama u svoju kancelariju, više nije bila tako ogorčena na ljude. As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.
Upravo dok je Daisy oblačila druge, udobnije cipele, neko je pokucao na vrata i ušao. Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.
Bio je to radnik u radničkom odijelu. It was a workman in overalls.
“Oprostite gospođice - jeste li vi gospođica Daisy Hamilton? Gdje ćemo ovo staviti?” pokazujući na dvije kutije u hodniku. "Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.
“Da, ja sam Daisy Hamilton, ali šta je to - šta je u tim kutijama?” "Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"
“U velikoj je frižider, a u manjoj je mašina za pravljenje kapućina. Napravili ste dobar izbor, znate, ovo su jedne od najboljih marki.” "The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."
“Ja nisam ništa naručila,” uzviknula je Daisy. "I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.
“Ali vaše ime je na papiru!” insistirao je radnik "But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.
“Sve je plaćeno, samo mi recite gdje da ih stavim.” "It's all paid for - just tell me where to put them."
Daisy je upravo htjela da odbije isporuku kada je ugledala Frank-a Baccini-ja kako ulazi na vrata. Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.
“Gospodice Hamilton. Jako mi je žao da vas nisam kontaktirao.” "Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.
Nadam se da mi ne zamjerate, ali bio sam primjetio da niste imali frižider u vasoj kancelariji i… ova mašina za pravljenje kapućina je mali specijalitet. I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.
Oh, usput, izvolite vaš ček za izvanredan posao koji ste obavili, sa malim dodatkom za vase troškove.” Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."
Frank Baccini je primjetio da je Daisy bila zabezeknuta i dodao: Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:
“Moja sekretarica je telefonirala, nadam se? Ja sam bio odsutan par sedmica, na mom medenom mjesecu.” "My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."
Daisy se pribrala, “Pa, ne, nije - ali to nije problem gospodine Bacinni!” Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"
 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com