DAISY STORIES CROATIAN

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SURPRISE
Iznenađenje
THE DAISY STORIES by Crystal Jones 1995-2018

.Translation volunteered by: Valentina Simčič • Email: 
valentinasimcic19@gmail.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

 Iznenađenje

The surprise

 Daisy je uzela telefon i pokušala ponovno dobiti svog klijenta.

Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.

 Frank Baccini, njezin klijent, koji ima skladište električne opreme, nije platio već dva tjedna  njezin dvodnevni rad.

Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.

 Daisy je uspjela otkriti gdje živi nepošteni kolega gospodina Baccinija, te je nestrpljivo čekala svoj ček.

Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.

 Daisy je već pomislila da je i njen klijent pomalo neiskren.

Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.

 A druge strane linije slijedio je dosadni odgovor: „Dobar dan, kako vam mogu pomoći?“

A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.

 Bio je to glas mlade žene, Baccinijeve tajnice.

It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.

 „Htjela big razgovarati sa gospodinom Baccinijem, molim vas.“

"I'd like to speak to Mr. Baccini, please."

 „Žao mi je, Gospodin Baccini je izvan grada“

"Sorry, Mr. Baccini is out of town."

 „Kada će se vratiti?“ inzistirala je Daisy

"But when is he coming back?" insisted Daisy.

 „Nažalost, ne znam.“

"I'm afraid I don't know."

 „Možete li mu reći da ga je nazvala Daisy Hamilton i želi hitno razgovarati s njime.“

"Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."

 „Da, mislim da mogu.“ Bio je to neodlučan odgovor.

"Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.

 Bio je to već deseti telefonski razgovor kojeg je imala  Daisy u dva tjedna sa ovom  mladom gospođom, ali Frank Baccini se još uvijek nije javljao.

This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.

 Daisy je bila ljutita i odlučila je otići u skladište gospodina Baccinija da vidi dali je on tamo.

Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.

 Kada je došla, pokucala je na vrata

ureda.

When she arrived, she knocked on the office door.

Tajnica gospodina Baccinija je monotonim glasom rekla: „Uđite“

Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."

 „Zvala sam vas mnogo puta, moje ime je Daisy Hamilton“

"I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."

 „Stvarno? S kime ste htjeli razgovarati?“ upitala je mlada žena bez gledanja u gospođu Daisy.

"Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.

 „ Želim razgovarati sa gospodinom Baccinijem“ Odgovorila je Daisy.

"I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.

 Postajala je sve agresivnija.

She was becoming even more aggressive.

 „ Bojim se da ga nema ovdje.“ Odgovorila je tajnica na svoj dosadni način i nastavila čitati svoj časopis.

"I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.

 Daisy je zavriskala:“ Što je previše, je previše!“ i zalupila je vratima.

Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.

 Daisy se osjećala utučeno.

Daisy felt rather depressed.

 „Znam što mi je činiti“, pomislila je.“Otići ću kod Luigija na banana split.“

"I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."

 Daisy se sviđalo  sjediti u Luigijevoj slastičarnici  i pročavrljati sa talijanskim vlasnikom, koji uvijek misli pozitivno.

Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.

 Penjajući se stubama Daisy je osjetila malo manje ogorčenja prema ljudskim bićima.

As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.

 Baš kad je htjela promijeniti cipele u drugi udobniji par, netko je pokucao na vrata i ušao.

Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.

 Bio je to radnik u radnom odijelu.

It was a workman in overalls.

 „Oprostite gospođice, jeste li Vi gospođica Daisy Hamilton? Gdje ta stavimo ovo?“ Pokazujući na dvije velike kutije koje je spuštao.

"Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.

 „ Da, ja sam Daisy Hamilton, ali što je ovo? Što je u tim kutijama?“

"Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"

 „ U velikoj kutiji je frižider, a u manjoj aparat za kavu. Izabrali ste najbolje, znate, ovo su uokolo najbolji aparati.“

"The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."

 „ Nisam naručila niti jedan od ova dva“, uskliknula je Daisy.

"I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.

 „Ali, Vaše je ime na dostavnici.“ inzistrirao je radnik.

"But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.

 „Sve je plaćeno. Samo mi recite gdje da ih smjestim“

"It's all paid for - just tell me where to put them."

 Daisy je taman htjela odbiti robu, kad je odjednom ugledala kako Frank Baccini ulazi na vrata.

Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.

 „ Gospođice Hamilton. Vrlo mi je žao što nisam bio u kontaku s vama“

"Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.

 „ Nadam se da Vam ne smeta, ali primjetio sam da nemate frižider u Vašem uredu i..ovaj aparat za kavu je još dodatna sitnica.“

"I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.

 „ I da, izvolite i ček za vaš izvrstan rad koji ste napravili, te još malo ekstra za vaše troškove.“

"Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."

 Frank Baccini je primjetio da je Daisy bila iznenađena pa je dodao:

Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:

 „ Moja taajnica Vas je nazvala, zar ne? Otišao sam na par tjedana na medeni mjesec.“

"My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

 Daisy se oporavila i nadodala: „ Pa,  nije, ali sve je u  sasvim u redu gospodine Baccini.!“

Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


 Iznenađenje

The surprise

 Daisy je uzela telefon i pokušala ponovno dobiti svog klijenta.

Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.

 Frank Baccini, njezin klijent, koji ima skladište električne opreme, nije platio već dva tjedna  njezin dvodnevni rad.

Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.

 Daisy je uspjela otkriti gdje živi nepošteni kolega gospodina Baccinija, te je nestrpljivo čekala svoj ček.

Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.

 Daisy je već pomislila da je i njen klijent pomalo neiskren.

Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.

 A druge strane linije slijedio je dosadni odgovor: „Dobar dan, kako vam mogu pomoći?“

A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.

 Bio je to glas mlade žene, Baccinijeve tajnice.

It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.

 „Htjela big razgovarati sa gospodinom Baccinijem, molim vas.“

"I'd like to speak to Mr. Baccini, please."

 „Žao mi je, Gospodin Baccini je izvan grada“

"Sorry, Mr. Baccini is out of town."

 „Kada će se vratiti?“ inzistirala je Daisy

"But when is he coming back?" insisted Daisy.

 „Nažalost, ne znam.“

"I'm afraid I don't know."

 „Možete li mu reći da ga je nazvala Daisy Hamilton i želi hitno razgovarati s njime.“

"Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."

 „Da, mislim da mogu.“ Bio je to neodlučan odgovor.

"Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.

 Bio je to već deseti telefonski razgovor kojeg je imala  Daisy u dva tjedna sa ovom  mladom gospođom, ali Frank Baccini se još uvijek nije javljao.

This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.

 Daisy je bila ljutita i odlučila je otići u skladište gospodina Baccinija da vidi dali je on tamo.

Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.

 Kada je došla, pokucala je na vrata

ureda.

When she arrived, she knocked on the office door.

Tajnica gospodina Baccinija je monotonim glasom rekla: „Uđite“

Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."

 „Zvala sam vas mnogo puta, moje ime je Daisy Hamilton“

"I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."

 „Stvarno? S kime ste htjeli razgovarati?“ upitala je mlada žena bez gledanja u gospođu Daisy.

"Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.

 „ Želim razgovarati sa gospodinom Baccinijem“ Odgovorila je Daisy.

"I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.

 Postajala je sve agresivnija.

She was becoming even more aggressive.

 „ Bojim se da ga nema ovdje.“ Odgovorila je tajnica na svoj dosadni način i nastavila čitati svoj časopis.

"I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.

 Daisy je zavriskala:“ Što je previše, je previše!“ i zalupila je vratima.

Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.

 Daisy se osjećala utučeno.

Daisy felt rather depressed.

 „Znam što mi je činiti“, pomislila je.“Otići ću kod Luigija na banana split.“

"I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."

 Daisy se sviđalo  sjediti u Luigijevoj slastičarnici  i pročavrljati sa talijanskim vlasnikom, koji uvijek misli pozitivno.

Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.

 Penjajući se stubama Daisy je osjetila malo manje ogorčenja prema ljudskim bićima.

As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.

 Baš kad je htjela promijeniti cipele u drugi udobniji par, netko je pokucao na vrata i ušao.

Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.

 Bio je to radnik u radnom odijelu.

It was a workman in overalls.

 „Oprostite gospođice, jeste li Vi gospođica Daisy Hamilton? Gdje ta stavimo ovo?“ Pokazujući na dvije velike kutije koje je spuštao.

"Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.

 „ Da, ja sam Daisy Hamilton, ali što je ovo? Što je u tim kutijama?“

"Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"

 „ U velikoj kutiji je frižider, a u manjoj aparat za kavu. Izabrali ste najbolje, znate, ovo su uokolo najbolji aparati.“

"The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."

 „ Nisam naručila niti jedan od ova dva“, uskliknula je Daisy.

"I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.

 „Ali, Vaše je ime na dostavnici.“ inzistrirao je radnik.

"But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.

 „Sve je plaćeno. Samo mi recite gdje da ih smjestim“

"It's all paid for - just tell me where to put them."

 Daisy je taman htjela odbiti robu, kad je odjednom ugledala kako Frank Baccini ulazi na vrata.

Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.

 „ Gospođice Hamilton. Vrlo mi je žao što nisam bio u kontaku s vama“

"Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.

 „ Nadam se da Vam ne smeta, ali primjetio sam da nemate frižider u Vašem uredu i..ovaj aparat za kavu je još dodatna sitnica.“

"I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.

 „ I da, izvolite i ček za vaš izvrstan rad koji ste napravili, te još malo ekstra za vaše troškove.“

"Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."

 Frank Baccini je primjetio da je Daisy bila iznenađena pa je dodao:

Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:

 „ Moja taajnica Vas je nazvala, zar ne? Otišao sam na par tjedana na medeni mjesec.“

"My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

 Daisy se oporavila i nadodala: „ Pa,  nije, ali sve je u  sasvim u redu gospodine Baccini.!“

Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com