DAISY STORIES DUTCH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
DAISY MACBETH

THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation volunteered by: Armand Hellegers • Email: 
armandhellegers@hotmail.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Daisy Macbeth 

Daisy Macbeth

 Daisy bekeek de kleren in de etalage van Bronzetti’s terwijl ze genoot van haar favoriete roomijsje met drie smaken.

Daisy was looking at the clothes in the shop window of Bronzetti’s enjoying her favourite three-flavour ice cream.

 Ze ging nooit bij de winkel naar binnen omdat het daar voor haar te duur was.

She never went into the shop because she couldn’t afford their prices.

 “Ik moet toegeven dat de Italiaanse mode heel mooi is, maar je moet behoorlijk slank zijn om er in te passen,” mompelde Daisy tegen zichzelf.

"I must admit that Italian styles are very nice, but you have to be pretty slim to get into them." Daisy muttered to herself.

 Niet dat Daisy dik was, ze was gewoon, maar zeker niet broodmager, zoals de meeste modellen.

It wasn’t that Daisy was fat, she was just average, but certainly not paper-thin, like most models.

 En weer tegen zelf: “Mm, dat tweedelig pakje is in een prachtige kleur.”

And again to herself, "Mm, that two-piece is a lovely shade."

 “Kay, wat een verassing dat ik jou hier tegenkom – oh, sorry, jij bent Kay niet, toch?”

"Kay, I didn’t expect to see you here yet - oh, sorry you’re not Kay, are you?"

 Daisy draaide zich om te zien wie het tegen haar had.

Daisy turned around to see who was speaking to her.

 Het was een nog al sjofel uitziende man met een baard van rond de vijftig.

It was a rather shabby-looking, bearded man of about fifty.

 Hij was duidelijk van Afrikaanse afkomst en had een vet Zuidelijk Amerikaans accent.

He was clearly of African origin and had a strong Southern States accent.

 Ondanks zijn kleren droeg hij een bril van een beroemd Italiaans merk waarvan Daisy wist dat die een berg geld koste

In spite of his clothes he was wearing glasses of a famous Italian make, which Daisy knew cost a lot of money.

 “Nee, dat ben ik niet, nee.”

"No, indeed."

 Daisy was er niet aan gewend om midden in de winkelstraat door een vreemde te worden aangesproken die haar wilde versieren, en ze maakte aanstalten om naar haar favoriete ijssalon te lopen.

Daisy wasn’t used to being chatted up in the middle of the High Street and made to walk off in the direction of her favourite ice-cream parlour.

 “Pardon, jongedame… uh, het zit zo, ik een filmregisseur en… “

"Please excuse me, Miss...er, you see I’m a film director and..."

 Nee dank u, ik ben niet geïnteresseerd. Goede dag.” 

"No thank you, I’m not interested. Goodbye."

 “Nee, u begrijpt het niet. Ik ben echt regisseur

"No, you don’t understand. I really am.

 “Ik ben Lawrence Baker,” zei de oude man tegen Daisy, alsof het noemen van zijn naam een verklaring gaf voor zijn gedrag. .

"I’m Lawrence Baker," the man told Daisy as though the mention of his name would explain his behaviour.

 “En ik ben een privé-detective!”, pareerde Daisy.

"And I’m a private investigator!" retorted Daisy.

 “Oh, dat doet er niet toe. U bent net zo goed geschikt.”

"Oh, that doesn’t matter, you’ll do just the same."

 Daisy was vrij goed in het afschudden  van domme mensen maar nu was ze toch wel nieuwsgierig naar wat er achter dit aandringen schuil ging.

Daisy was rather good at getting rid of stupid people but this time she was a bit curious to know what was behind this sort of insistence.

 “Noem me maar Lawrence,” voegde de man eraan toe.

"Do call me Lawrence" the man added.

 “Weet u, in het geval dat u nog nooit van mij gehoord hebben, ik heb The Tempest geregisseerd met een cast die allemaal uit Harlem kwamen.”

"Look, in case you’ve never heard of me I directed an all Harlem cast of The Tempest."

 Daisy hield van Shakespeare verfilmingen en had de film inderdaad gezien.

Daisy liked Shakespeare on the screen and had indeed seen the film.

 “Nou, ik vond de film geweldig maar ik ben niet Kay en…. oh, u hebt het toch niet over Kay Bartok, de Canadese actrice in Macbeth?

"Well, I liked your film immensely but I’m not Kay and......oh, you weren’t talking about Kay Bartok, the Canadian actress in Macbeth?

 “Dat heeft u ook geregisseerd, hè?”

"You made that too, didn’t you?"

 “Ja.” Lawrence Baker glimlachte. Daisy zijn hele dag opgefleurd.  

"Yes." Lawrence Baker smiled. Daisy had made his day.

 “Helaas verdien ik met mijn films niet veel geld, maar het doet me goed om van een Engelse vrouw te horen dat ze er tenminste één goed vond.

"I’m afraid my films don’t make a lot of money, but it gives me pleasure to hear an Englishwoman saying she enjoyed at least one of them.

 “Maar om terug te komen waarover ik het had.

"But back to business.

 “Ik dacht dat u Kay was. En ik heb een geweldig idee. Hoe zou je het vinden om  voor de rest van de week haar dubbel te  zijn?” 

"I mistook you for Kay. And I’ve had a wonderful idea. How would you like to be her double for the rest of the week!"

 Daisy was met stomheid geslagen.

Daisy was stunned.

 Meneer Lawrence vervolgde; “Je gezicht lijkt niet helemaal, maar je hebt hetzelfde figuur en net zo’n lichtbruin haar als zij.

Mr. Lawrence continued: "Your face isn’t exactly like hers but you have an identical build and just the same long light-brown hair.

 “Weet je, Kay is een beetje opgebrand en is dringend toe aan wat rust.”

"You know, Kay, is a bit run down and she badly needs a rest.

 “Ze heeft namelijk in de komende dagen een hoop verplichtingen omdat we hier onze nieuwe film aan het promoten zijn, “Back to the jungle with a modem”

"The thing is that she has a lot of engagements in the next few days as we are here to promote our latest film, "Back to the jungle with a modem".

 “Tja, ik ben van beroep geen actrice - tenminste, soms wel als ik een zaak onderzoek, maar…,” zei Daisy. 

"Well, I really don’t act as a profession - at least I do sometimes when I’m investigating a case, but......" said Daisy.

 “Weet je wat, zullen we een kopje koffie gaan drinken daar”, zie Lawrence, die een koffiebar aan de overkant van de straat aanwees. 

"Look, why don’t we have a cup of coffee over there," Lawrence indicated a coffee shop on the other side of the road.

 “Ik heb daar afgesproken met Kate omdat ze eerst wilde winkelen.

"Kay is meeting me there because she wanted to do some shopping first.

 “Kijk, daar is, ze gaat net de koffiebar in.”

"Look, there she is, going into the coffee shop now."

 Lawrence was een prater die nooit met nee genoegen nam, en Daisy was geïntrigeerd door het hele gebeuren, en dus besloot ze om Kay Bartok te ontmoeten.

Lawrence was the talkative type who would never take no for an answer, and Daisy was rather intrigued by the whole matter so she decided to meet Kay Bartok.

 Toen ze aan de actrice werd voorgesteld, zag Daisy dat hun gelaatstrekken verschilden en dat Kay Bartok minstens vijftien jaar ouder was, maar qua figuur leken ze inderdaad veel op elkaar.

When she was introduced to the actress, Daisy saw that their features were different and that Kay Bartok was at least fifteen years older, but physically they were indeed very similar.

 Kay Bartok had een vet Canadees accent.

Kay Bartok had a strong Canadian accent.

 “Dus u bent een privé-detective, mevrouw Hamilton.

"So you’re a private eye, Miss Hamilton.

 “Wat interessant toch.

"How very interesting.

 “U moet af en toe in heel gevaarlijke situaties terechtkomen.”.

"You must get into very dangerous situations sometimes."

 Daisy begon een zwak te krijgen voor deze beleefde dame die mensen aankeek alsof ze oprecht geïnteresseerd was in wat ze aan het vertellen waren.

Daisy took a liking to this gracious lady who looked at people as though she was sincerely interested in what they were saying.

 “Kay, wat denk je ervan?

"Kay, what do you think?

 “Mevrouw Hamilton zou zware oogschaduw op kunnen doen, en een hoed kunnen opzetten die haar gezicht verbergt, dan zou ze precies op jou lijken.”

"Miss Hamilton could put heavy eye make-up on, wear a face-covering hat and would look exactly like you."

 “Wacht eens even, meneer Baker, Ik werk als privé-detective en niet als film dubbel…” 

"Just a minute, Mr. Baker, I work as a private eye and not as a film double..."

 “Hoor eens, Daisy, we zouden je hetzelfde betalen als voor het aannemen van een zaak.

"Look, Daisy, we could pay you just as if you were investigating something.

 “Je zou ons een grote dienst bewijzen,” zo drong Lawrence aan.

"You would be doing us a great favour," Lawrence insisted.

 Daisy aarzelde:

Daisy hesitated:

 ze had op dat moment maar één zaak lopen en daarvan moest ze kantoormeubilair betalen dat ze dringend nodig had. 

she had only one case on hand at that moment and that was how to pay for some office furniture she needed badly.

 Overal lagen dossiers, en haar fax deed het niet.

Files were everywhere, and her fax machine wasn’t working.

 “Tja” – antwoordde ze – “ik ging net op vakantie, maar dat kan ik wel een paar dagen uitstellen.”

"Well" – she replied – "I was just going on holiday, but I could put it off for a few days."

 Lawrence Baker glimlachte triomfantelijk:

Lawrence Baker smiled triumphantly:

 “Kay, neem jij de komende dagen maar vrij om te rusten, dan neem ik Daisy wel mee naar de feestjes en lunches waar jij naar toe zou gaan.”

"Kay, you go off and have a rest for the next few days, and I’ll take Daisy round with me to parties and lunches you would be going to."

 Kay Bartok keek opgelucht.

Kay Bartok looked relieved.

 “Ik wil u bedanken mevrouw Hamilton en ik hoop dat ik de volgende keer dat ik weer hier ben, bij u langs kan komen en dat we dan kunnen lachen samen.”

"I want to thank you Miss Hamilton and I hope the next time I come over I can look you up and we can have a good laugh together."

 De volgende ochtend waren Daisy en  meneer Baker samen in een hotel suite, en meneer Baker hielp haar met haar make-up.

The next morning Daisy found herself in a hotel suite with Mr. Baker helping her with her make-up.

 Daisy snapte het niet helemaal.

Daisy was a bit confused.

 “Maar mevrouw Bartok ouder dan ik! Hebben de mensen dat niet in de gaten?

"But Miss Bartok is older than me! Won’t people notice?

 “En haar accent dan?”

"And what about her accent?"

 Lawrence lachte.

Lawrence laughed.

 “Maak je geen zorgen. Kay is bekend van haar klassieke acteren voor toneel en film,

"Don't worry. Kay is well-known for her stage and film classical acting,

 ze heeft in Londen gestuurd hoor, en veel mensen denken gewoon dat ze Engels is.

she studied in London, you know, and most people think she is English anyway.

 “En dat Kay ouder is dan jij, dat zie je aan haar films niet af!”

"As to the fact that Kay is older than you, she doesn’t look it in her films!"

 Daisy trok haar stoute schoenen aan en de rest van de week genoot ze intens.

Daisy took courage by the hand and enjoyed herself immensely for the rest of that week.

 Ze droeg mooie kleding, opende een  feest, kreeg heerlijk te eten in fantastische restaurants in hartje Londen en ze verdiende vijfhonderd pond.

She wore beautiful clothes, opened a fête, had gorgeous food in wonderful restaurants in the heart of London and earned five hundred pounds.

 Lawrence was alles behalve krenterig.

Lawrence was anything but mean.

 Er was wel een maar—

ze was helaas vier pond aangekomen!

There was just one thing - unfortunately she had put on four pounds in weight!

 Terug op haar kantoor bladerde Daisy door de kranten waar ze de afgelopen dagen geen tijd voor had gehad.

Back in her office Daisy was perusing the newspapers she hadn’t had time to see in the last few days.

 In één van de boulevardbladen stond:

One tabloid read:

 “Kay Bartok opent feest in het hart van Engeland om geld op te halen voor multiple sclerose.

"Kay Bartok opens fête in the heart of England to collect money for a multiple sclerosis charity.

 Dankzij de charme van deze grote actrice werd bijna het dubbele van het verwachte bedrag geschonken.

Nearly double the sum expected was donated thanks to the charm of this great actress.

 Het viel op dat ze er bijzonder goed uit zag, en jonger dan toen ze Lady Macbeth speelde in de film van Lawrence Baker.

It was noticed that she looked very well, and younger than when she played Lady Macbeth in Lawrence Baker’s film.

 Ze zei bescheiden dat ze hoopt dat ze in haar volgde rol nog beter gaat acteren and dat ze dol is op Engels roomijs!”

She modestly said that she hopes to act even better in her next role and that she likes English ice-cream very much!"

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Daisy Macbeth 

Daisy Macbeth

 Daisy bekeek de kleren in de etalage van Bronzetti’s terwijl ze genoot van haar favoriete roomijsje met drie smaken.

Daisy was looking at the clothes in the shop window of Bronzetti’s enjoying her favourite three-flavour ice cream.

 Ze ging nooit bij de winkel naar binnen omdat het daar voor haar te duur was.

She never went into the shop because she couldn’t afford their prices.

 “Ik moet toegeven dat de Italiaanse mode heel mooi is, maar je moet behoorlijk slank zijn om er in te passen,” mompelde Daisy tegen zichzelf.

"I must admit that Italian styles are very nice, but you have to be pretty slim to get into them." Daisy muttered to herself.

 Niet dat Daisy dik was, ze was gewoon, maar zeker niet broodmager, zoals de meeste modellen.

It wasn’t that Daisy was fat, she was just average, but certainly not paper-thin, like most models.

 En weer tegen zelf: “Mm, dat tweedelig pakje is in een prachtige kleur.”

And again to herself, "Mm, that two-piece is a lovely shade."

 “Kay, wat een verassing dat ik jou hier tegenkom – oh, sorry, jij bent Kay niet, toch?”

"Kay, I didn’t expect to see you here yet - oh, sorry you’re not Kay, are you?"

 Daisy draaide zich om te zien wie het tegen haar had.

Daisy turned around to see who was speaking to her.

 Het was een nog al sjofel uitziende man met een baard van rond de vijftig.

It was a rather shabby-looking, bearded man of about fifty.

 Hij was duidelijk van Afrikaanse afkomst en had een vet Zuidelijk Amerikaans accent.

He was clearly of African origin and had a strong Southern States accent.

 Ondanks zijn kleren droeg hij een bril van een beroemd Italiaans merk waarvan Daisy wist dat die een berg geld koste

In spite of his clothes he was wearing glasses of a famous Italian make, which Daisy knew cost a lot of money.

 “Nee, dat ben ik niet, nee.”

"No, indeed."

 Daisy was er niet aan gewend om midden in de winkelstraat door een vreemde te worden aangesproken die haar wilde versieren, en ze maakte aanstalten om naar haar favoriete ijssalon te lopen.

Daisy wasn’t used to being chatted up in the middle of the High Street and made to walk off in the direction of her favourite ice-cream parlour.

 “Pardon, jongedame… uh, het zit zo, ik een filmregisseur en… “

"Please excuse me, Miss...er, you see I’m a film director and..."

 Nee dank u, ik ben niet geïnteresseerd. Goede dag.” 

"No thank you, I’m not interested. Goodbye."

 “Nee, u begrijpt het niet. Ik ben echt regisseur

"No, you don’t understand. I really am.

 “Ik ben Lawrence Baker,” zei de oude man tegen Daisy, alsof het noemen van zijn naam een verklaring gaf voor zijn gedrag. .

"I’m Lawrence Baker," the man told Daisy as though the mention of his name would explain his behaviour.

 “En ik ben een privé-detective!”, pareerde Daisy.

"And I’m a private investigator!" retorted Daisy.

 “Oh, dat doet er niet toe. U bent net zo goed geschikt.”

"Oh, that doesn’t matter, you’ll do just the same."

 Daisy was vrij goed in het afschudden  van domme mensen maar nu was ze toch wel nieuwsgierig naar wat er achter dit aandringen schuil ging.

Daisy was rather good at getting rid of stupid people but this time she was a bit curious to know what was behind this sort of insistence.

 “Noem me maar Lawrence,” voegde de man eraan toe.

"Do call me Lawrence" the man added.

 “Weet u, in het geval dat u nog nooit van mij gehoord hebben, ik heb The Tempest geregisseerd met een cast die allemaal uit Harlem kwamen.”

"Look, in case you’ve never heard of me I directed an all Harlem cast of The Tempest."

 Daisy hield van Shakespeare verfilmingen en had de film inderdaad gezien.

Daisy liked Shakespeare on the screen and had indeed seen the film.

 “Nou, ik vond de film geweldig maar ik ben niet Kay en…. oh, u hebt het toch niet over Kay Bartok, de Canadese actrice in Macbeth?

"Well, I liked your film immensely but I’m not Kay and......oh, you weren’t talking about Kay Bartok, the Canadian actress in Macbeth?

 “Dat heeft u ook geregisseerd, hè?”

"You made that too, didn’t you?"

 “Ja.” Lawrence Baker glimlachte. Daisy zijn hele dag opgefleurd.  

"Yes." Lawrence Baker smiled. Daisy had made his day.

 “Helaas verdien ik met mijn films niet veel geld, maar het doet me goed om van een Engelse vrouw te horen dat ze er tenminste één goed vond.

"I’m afraid my films don’t make a lot of money, but it gives me pleasure to hear an Englishwoman saying she enjoyed at least one of them.

 “Maar om terug te komen waarover ik het had.

"But back to business.

 “Ik dacht dat u Kay was. En ik heb een geweldig idee. Hoe zou je het vinden om  voor de rest van de week haar dubbel te  zijn?” 

"I mistook you for Kay. And I’ve had a wonderful idea. How would you like to be her double for the rest of the week!"

 Daisy was met stomheid geslagen.

Daisy was stunned.

 Meneer Lawrence vervolgde; “Je gezicht lijkt niet helemaal, maar je hebt hetzelfde figuur en net zo’n lichtbruin haar als zij.

Mr. Lawrence continued: "Your face isn’t exactly like hers but you have an identical build and just the same long light-brown hair.

 “Weet je, Kay is een beetje opgebrand en is dringend toe aan wat rust.”

"You know, Kay, is a bit run down and she badly needs a rest.

 “Ze heeft namelijk in de komende dagen een hoop verplichtingen omdat we hier onze nieuwe film aan het promoten zijn, “Back to the jungle with a modem”

"The thing is that she has a lot of engagements in the next few days as we are here to promote our latest film, "Back to the jungle with a modem".

 “Tja, ik ben van beroep geen actrice - tenminste, soms wel als ik een zaak onderzoek, maar…,” zei Daisy. 

"Well, I really don’t act as a profession - at least I do sometimes when I’m investigating a case, but......" said Daisy.

 “Weet je wat, zullen we een kopje koffie gaan drinken daar”, zie Lawrence, die een koffiebar aan de overkant van de straat aanwees. 

"Look, why don’t we have a cup of coffee over there," Lawrence indicated a coffee shop on the other side of the road.

 “Ik heb daar afgesproken met Kate omdat ze eerst wilde winkelen.

"Kay is meeting me there because she wanted to do some shopping first.

 “Kijk, daar is, ze gaat net de koffiebar in.”

"Look, there she is, going into the coffee shop now."

 Lawrence was een prater die nooit met nee genoegen nam, en Daisy was geïntrigeerd door het hele gebeuren, en dus besloot ze om Kay Bartok te ontmoeten.

Lawrence was the talkative type who would never take no for an answer, and Daisy was rather intrigued by the whole matter so she decided to meet Kay Bartok.

 Toen ze aan de actrice werd voorgesteld, zag Daisy dat hun gelaatstrekken verschilden en dat Kay Bartok minstens vijftien jaar ouder was, maar qua figuur leken ze inderdaad veel op elkaar.

When she was introduced to the actress, Daisy saw that their features were different and that Kay Bartok was at least fifteen years older, but physically they were indeed very similar.

 Kay Bartok had een vet Canadees accent.

Kay Bartok had a strong Canadian accent.

 “Dus u bent een privé-detective, mevrouw Hamilton.

"So you’re a private eye, Miss Hamilton.

 “Wat interessant toch.

"How very interesting.

 “U moet af en toe in heel gevaarlijke situaties terechtkomen.”.

"You must get into very dangerous situations sometimes."

 Daisy begon een zwak te krijgen voor deze beleefde dame die mensen aankeek alsof ze oprecht geïnteresseerd was in wat ze aan het vertellen waren.

Daisy took a liking to this gracious lady who looked at people as though she was sincerely interested in what they were saying.

 “Kay, wat denk je ervan?

"Kay, what do you think?

 “Mevrouw Hamilton zou zware oogschaduw op kunnen doen, en een hoed kunnen opzetten die haar gezicht verbergt, dan zou ze precies op jou lijken.”

"Miss Hamilton could put heavy eye make-up on, wear a face-covering hat and would look exactly like you."

 “Wacht eens even, meneer Baker, Ik werk als privé-detective en niet als film dubbel…” 

"Just a minute, Mr. Baker, I work as a private eye and not as a film double..."

 “Hoor eens, Daisy, we zouden je hetzelfde betalen als voor het aannemen van een zaak.

"Look, Daisy, we could pay you just as if you were investigating something.

 “Je zou ons een grote dienst bewijzen,” zo drong Lawrence aan.

"You would be doing us a great favour," Lawrence insisted.

 Daisy aarzelde:

Daisy hesitated:

 ze had op dat moment maar één zaak lopen en daarvan moest ze kantoormeubilair betalen dat ze dringend nodig had. 

she had only one case on hand at that moment and that was how to pay for some office furniture she needed badly.

 Overal lagen dossiers, en haar fax deed het niet.

Files were everywhere, and her fax machine wasn’t working.

 “Tja” – antwoordde ze – “ik ging net op vakantie, maar dat kan ik wel een paar dagen uitstellen.”

"Well" – she replied – "I was just going on holiday, but I could put it off for a few days."

 Lawrence Baker glimlachte triomfantelijk:

Lawrence Baker smiled triumphantly:

 “Kay, neem jij de komende dagen maar vrij om te rusten, dan neem ik Daisy wel mee naar de feestjes en lunches waar jij naar toe zou gaan.”

"Kay, you go off and have a rest for the next few days, and I’ll take Daisy round with me to parties and lunches you would be going to."

 Kay Bartok keek opgelucht.

Kay Bartok looked relieved.

 “Ik wil u bedanken mevrouw Hamilton en ik hoop dat ik de volgende keer dat ik weer hier ben, bij u langs kan komen en dat we dan kunnen lachen samen.”

"I want to thank you Miss Hamilton and I hope the next time I come over I can look you up and we can have a good laugh together."

 De volgende ochtend waren Daisy en  meneer Baker samen in een hotel suite, en meneer Baker hielp haar met haar make-up.

The next morning Daisy found herself in a hotel suite with Mr. Baker helping her with her make-up.

 Daisy snapte het niet helemaal.

Daisy was a bit confused.

 “Maar mevrouw Bartok ouder dan ik! Hebben de mensen dat niet in de gaten?

"But Miss Bartok is older than me! Won’t people notice?

 “En haar accent dan?”

"And what about her accent?"

 Lawrence lachte.

Lawrence laughed.

 “Maak je geen zorgen. Kay is bekend van haar klassieke acteren voor toneel en film,

"Don't worry. Kay is well-known for her stage and film classical acting,

 ze heeft in Londen gestuurd hoor, en veel mensen denken gewoon dat ze Engels is.

she studied in London, you know, and most people think she is English anyway.

 “En dat Kay ouder is dan jij, dat zie je aan haar films niet af!”

"As to the fact that Kay is older than you, she doesn’t look it in her films!"

 Daisy trok haar stoute schoenen aan en de rest van de week genoot ze intens.

Daisy took courage by the hand and enjoyed herself immensely for the rest of that week.

 Ze droeg mooie kleding, opende een  feest, kreeg heerlijk te eten in fantastische restaurants in hartje Londen en ze verdiende vijfhonderd pond.

She wore beautiful clothes, opened a fête, had gorgeous food in wonderful restaurants in the heart of London and earned five hundred pounds.

 Lawrence was alles behalve krenterig.

Lawrence was anything but mean.

 Er was wel een maar—

ze was helaas vier pond aangekomen!

There was just one thing - unfortunately she had put on four pounds in weight!

 Terug op haar kantoor bladerde Daisy door de kranten waar ze de afgelopen dagen geen tijd voor had gehad.

Back in her office Daisy was perusing the newspapers she hadn’t had time to see in the last few days.

 In één van de boulevardbladen stond:

One tabloid read:

 “Kay Bartok opent feest in het hart van Engeland om geld op te halen voor multiple sclerose.

"Kay Bartok opens fête in the heart of England to collect money for a multiple sclerosis charity.

 Dankzij de charme van deze grote actrice werd bijna het dubbele van het verwachte bedrag geschonken.

Nearly double the sum expected was donated thanks to the charm of this great actress.

 Het viel op dat ze er bijzonder goed uit zag, en jonger dan toen ze Lady Macbeth speelde in de film van Lawrence Baker.

It was noticed that she looked very well, and younger than when she played Lady Macbeth in Lawrence Baker’s film.

 Ze zei bescheiden dat ze hoopt dat ze in haar volgde rol nog beter gaat acteren and dat ze dol is op Engels roomijs!”

She modestly said that she hopes to act even better in her next role and that she likes English ice-cream very much!"

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com