DAISY STORIES POLISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE WEDDING
Ślub
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation volunteered by:
Mateusz MatysiakEmail: mateusz_matysiak@op.pl
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Ślub

The Wedding

CZĘŚĆ 1

PART 1

“Wolałabym ślub cywilny”, odparła Daisy.

“I'd prefer a registry office wedding,” replied Daisy.

“I nietypowe śniadanie weselne – może wegetariańskie!”

“And an unconventional wedding breakfast - maybe vegetarian!”

Inspektor Morris Singleton, lepiej znany jako Ted, potakująco kiwnął głową, “Jeśli o mnie chodzi, może być, ale kiedy?”

Inspector Morris Singleton, better know as Ted, nodded, “That's fine by me, but when?”

“Chodźmy jutro do urzędu stanu cywilnego i zobaczmy kiedy możemy wziąć ślub, żebyś już dłużej nie był… singlem, bo to w złym tonie!” zażartowała Daisy.

“Let's go to the registry office tomorrow and see when we can get married so that you won't be… singleton any longer!” Daisy quipped.

W końcu wszystko zostało ustalone na drugą środę maja.

Everything was finally fixed for the second Wednesday in May.

Daisy zadzwoniła do Pana Wintera, swojego dobrego przyjaciela, sprzedawcy antyków i zapytała go czy nie poprowadziłby jej do ołtarza oraz poprosiła, aby towarzyszył jej w urzędzie stanu cywilnego.

Daisy telephoned Mr. Winter, her dear antique dealer friend, and asked him if he would give her away and accompany her to the registry office.

Pan Winter zgodził się z radością.

Mr. Winter joyfully accepted.

Potem Daisy zadzwoniła do swoich przyjaciółek, Pam i Sonii, żeby zaprosić je na ślub.

Then Daisy rang her friends Pam and Sonia to invite them to the wedding.

Sonia powiedziała, że właśnie wybiera się do Afryki w dwutygodniową podróż, na którą wysyła ją gazeta, ale wróci na czas i zapytała kiedy będzie wieczór panieński Daisy.

Sonia said she was just leaving for Africa on a two-week trip for her paper, but would be getting back in time and when would Daisy's hen night be?

Pam zaprosiła Daisy do siebie, żeby opowiedziała jej wszystkie nowiny.

Pam invited Daisy to come round to tell her all the gossip.

“Tak się cieszę twoim szczęściem, Daisy.

“I'm so happy for you, Daisy.

No, nareszcie!

Well, at last!

Zaczynałam myśleć, że wy dwoje nigdy się nie pobierzecie!

I was beginning to think you two were never getting married!

Jak w Narzeczonych”!

Like in The Betrothed!”

Daisy zaśmiała się, “No cóż, nie ma żadnego Don Rodrigo, który mógłby mnie porwać, czy coś w tym rodzaju, więc włóż  swoją najlepszą kieckę i bądź moją druhną!”

Daisy laughed, “Well, there's no Don Rodrigo to kidnap me or anything, so put on your glad rags, girl, and come and be my witness!”

Kilka dni później Daisy i Pam spotkały się w Centrum Handlowym Best Buy.

A couple of days later Daisy and Pam met up at the Best Buy Shopping Centre.

“Czy wiesz już w co chciałabyś być ubrana?” zapytała Pam.

“Have you decided what sort of thing you want to wear?” asked Pam.

“Nie mam najmniejszego pojęcia – nie chcę mieć na sobie tradycyjnej białej sukni, to wiem na pewno!” odparła Daisy.

“I haven't got the least idea - I don't want to wear the traditional white dress, I'm sure about that!” replied Daisy.

“A więc chcesz ubrać jakiś kostium?”

“Well, do you want to wear a costume?”

Daisy pokręciła głową, “Nie mam zielonego pojęcia, Pam, może właśnie dlatego nigdy nie mogliśmy się zdecydować na konkretną datę ślubu – po prostu nie wiedziałam co na siebie włożyć!” zaśmiała się Daisy.

Daisy shook her head, “I haven't the faintest, Pam, maybe that's why we never managed to decide on the date to get married - I just couldn't imagine what I would wear!” Daisy laughed.

Pierwsze kilka godzin spełzły im na łażeniu po wszystkich sklepach w centrum, rozglądaniu się i chodzeniu z jednego do drugiego.

The first couple of hours were spent going into all the dress shops in the centre, having a quick walkaround and on to the next one.

Pam zaczęła się niepokoić.

Pam was getting anxious.

“Daisy, nie zapomnij, że ja też muszę coś kupić, a nie mogę nic wybrać dopóki nie będę wiedziała w co ty się ubierzesz!

“Daisy, don't forget that I too have to buy something, and I can't choose anything until I know what you are going to wear!

Dlaczego chociaż czegoś nie przymierzysz?”

Why don't you at least try something on?”

“Ok, Pam, ale najpierw coś zjedzmy – mój mózg w ogóle nie funkcjonuje!”

“Ok, Pam, but first let's have some calories - my brain isn't working well at all!”

Dwójka przyjaciółek usiadła w Food Court i zamówiła późne typowo angielskie śniadanie.

The two friends sat down at the Food Court and had a late full English breakfast.

“No, już lepiej”, powiedziała Daisy popijając czarną kawę.

“Ah, that's better,” said Daisy drinking her black coffee.

“Chodź Daisy, wracamy do naszych poszukiwań!” ponagliła Pam.

“Come on Daisy, back to the grindstone!” Pam urged.

Gdy dwoje przyjaciół wychodziło z jadłodajni, Daisy nagle chwyciła Pam za rękę.

As the two friends were walking out of the food court, Daisy suddenly grabbed Pam's arm.

“To właśnie to, co chcę ubrać!” Pam rozglądała się, ale nie mogła dostrzec nic szczególnego.

“That's what I want to wear!” Pam looked around but couldn't see anything in particular.

“Spójrz na Indiankę, która tam siedzi!

“Look at that Indian woman sitting over there!

Ma na sobie cudowne zielonozłote sari – Pam, pójdę w tradycyjnym indiańskim ubraniu!”

What a wonderful green and gold sari she's wearing - Pam, I'm going to wear traditional Indian clothes!”

Pół godziny później Daisy przymierzała sari w różnych kolorach w sklepie z indiańskimi ubraniami w Centrum.

Half an hour later Daisy was trying on saris of many different colours in an Indian shop in the Centre.

“Oh Daisy, miałaś naprawdę dobry pomysł.

“Oh Daisy, I think you've had a really good idea.

Jakiego koloru sari wolisz?” zapytała Pam.

What colour sari do you think you'd prefer?” asked Pam.

“Jakieś w niezbyt jaskrawym kolorze, bo oboje mamy jasną karnację.

“Not one with very vivid colours, as I've got a fair skin.

Hej, a może to złoto-brzoskwiniowe sari z beżową bluzką z motywem wyszywanym złotą nicią?” Daisy trzymała sari przed sobą.

Hey, how about this light peach and gold sari with this beigy blouse with gold thread motifs?” Daisy held the sari up against herself.

“Na pewno będzie ci pasować, Daisy.

“That certainly suits you, Daisy.

A więc, skoro jesteś pewna jak chcesz być ubrana, chciałabym kupić ci prawdziwą indiańską torebkę na ślub.

Well, if you are sure that's how you want to dress, I'd like to buy you a real Indian bag for your wedding.

Widzę, że mają tu kilka wspaniałych torebek ręcznie zdobionych koralikami”, zasugerowała Pam, która miała bardzo dobry gust, jeśli chodzi o ubrania.

I can see that they've got some marvellous hand-beaded ones,” suggested Pam who had very good taste in clothes.

Teraz przyszła kolej na Pam.

Next it was Pam's turn.

“Poszukam czegoś, co mnie wyszczupli.

“I'm going in for something which slims me down.

Podoba mi się ta modna spódnica i bluzka oraz kamizelka, które widziałyśmy w Fashone.

I fancy that trendy skirt and blouse and waistcoat we saw at Fashone's.

Wydaje mi się, że były w kolorze bladoliliowym i szarym – oh, wróćmy i zróbmy jeszcze jedną rundkę po sklepach z ciuchami!”

I think it was in pale lilac and grey - oh, let's go back and do the rounds of the dress shops again!”

Kilka tygodni później Daisy zorganizowała w pobliskim pubie swój wieczór panieński, a Ted urządził swój wieczór kawalerski z ‘kumplami’ ze swojego wydziału w Londynie.

A few weeks later Daisy organised her hen night which was in a pub nearby and Ted arranged his stag night with 'the lads' from his division up in London.

Wieczór panieński był przednią zabawą z Pam, Sonią, dziennikarką przyjaciółką Daisy, Leną, właścicielką sklepu z antykami, którą Daisy kiedyś uratowała od zuchwałej kradzieży oraz z kilkoma młodymi przyjaciółkami Daisy, które przyszły w raczej kusych strojach i robiły dużo hałasu.

The hen night was a riot with Pam, Sonia, Daisy's journalist friend, Lena, the antique shop owner who Daisy had once saved from a violent thief, and several of Daisy's young friends who turned up in rather skimpy clothes and made a lot of noise.

Lena zaskoczyła nastoletnie przyjaciółki Daisy, kiedy przyłączyła się do ich rozmowy o liście przebojów.

Lena surprised Daisy's teenage friends when she joined in the conversation with them about the charts.

Okazało się, że w młodości grała w zespole i podążała za najnowszymi trendami.

Apparently she had played in a band in her youth and followed all the latest trends.

Sonia wręczyła Daisy małą paczuszkę mówiąc, że to coś, co może trzymać w torebce.

Sonia handed Daisy a small packet saying it was something she could keep in her bag.

“Dziękuję, Soniu”, powiedziała Daisy rozpakowując paczuszkę.

“Thanks, Sonia,” said Daisy unwrapping the packet.

“Oh, perfumy!”

“Oh, perfume!”

“Nie zupełnie,” powiedziała Sonia uśmiechając się.

“Not quite,” said Sonia smiling.

“Przyjrzyj się uważnie!”

“Have a closer look!”

Daisy wyglądała na zaskoczoną, ale po dokładniejszym obejrzeniu, zdała sobie sprawę, że to wcale nie była żadna ultranowoczesna buteleczka perfum!

Daisy looked puzzled, but examining it more carefully realised that it wasn't an ultra modern perfume bottle at all!

“Oh, wiem!

“Oh, I see!

Naprawdę sprytne.

That's really cunning.

Wygląda jak buteleczka perfum, a tak naprawdę to telefon komórkowy!

It looks like a bottle of perfume but it's really a mobile phone!

- Nigdy wcześniej takiego nie widziałam!

- I've never seen one like it before!

Jest bardzo efektowny!

It's so glamourous!

Jeszcze raz dziękuję, Soniu, jest prześliczny.”

Thanks again, Sonia, it's beautiful.”

“Kiedy zobaczyłam jak szarpiesz się z tym starym złomem, który trąbi jak parowóz, pomyślałam, że już najwyższy czas, abyś wkroczyła w nową erę.” Wyjaśniła Sonia, “Wiesz, ten telefon ma wbudowany aparat, a także funkcję kamery cyfrowej i odtwarzacz wideo!”

“When I saw you fumbling with that old bit of scrap iron which beeps like a barge, I thought it was time you entered the new era.” Sonia explained, “This mobile is also a camera, a digital recorder and a video recorder too, you know!”

Dziewczyny były zafascynowane tym oryginalnym prezentem i wszystkie stwierdziły, że też chcą taki mieć!

All the girls were fascinated by this original present and everybody said they wanted one as well!

“Pamiętaj,” powiedziała Pam, “musisz mieć jutro coś starego, coś nowego, coś pożyczonego i coś niebieskiego! No więc tu masz coś pożyczonego – perłowe kolczyki, które Henry kupił mi na nasz ślub.

“Remember,” said Pam, “you must turn up tomorrow with something old, something new, something borrowed and something blue!' Well, here's something borrowed - the pearl earrings Henry bought me for our wedding.

Będą świetnie pasować do twojego stroju – niezależnie co jutro na siebie włożysz! Powiedziała Pam wręczywszy przyszłej pannie młodej małe pudełko z kolczykami w środku.

They'll go beautifully with your - whatever you are going to wear tomorrow!” said Pam, as she handed the future bride a small box with the earrings in it.

Otwierając pudełko Daisy powiedziała, “Stokrotne dzięki Pam.

Opening the box Daisy said, “Thanks a million Pam.

Są przeurocze!”

They're lovely!”

“Daisy,” wtrąciła się Lena, wyciągając z torby starą szkatułkę, „Chciałabym, żebyś to przymierzyła.

“Daisy,” broke in Lena pulling an old jewellery case out of her bag, “I would like you to try this on.

Mogę?” zapytała wkładając jej coś na szyję.

May I?” as she put something around her neck.

To medalion.

“It's a locket.

Mam nadzieję, że będzie pasować do ubrania, które jutro założysz – jeśli nie – no cóż, możesz nosić go przy innych okazjach.”

I do hope it goes with your dress tomorrow - if not - well, you can wear it on other occasions.”

“Jest po prostu przepiękny, Leno.

“It's absolutely beautiful, Lena.

Nigdy wcześniej nie miałam czegoś takiego.

I've never had anything like this before.

Bardzo ci dziękuję!

Thank you so much!”

“Jak wiesz, dawniej kobiety nosiły w nich zdjęcie swojego ukochanego!” wyjaśniła Lena.

“Once, a woman carried the picture of her beloved in it, as you know!” explained Lena.

Dziewczyny natychmiast zakochały się w medalionie.

The girls immediately fell in love with the locket.

“Oh Daisy, jakie to romantyczne!

“Oh Daisy, how romantic!

Musisz włożyć do niego zdjęcie Teda!”
zaproponowała Rachael, jedna z młodszych dziewczyn.

You'll have to put Ted's photo in it!” suggested Rachael, one of the young girls.

“A więc może powiesz nam w końcu co jutro na siebie włożysz, Daisy?” zapytała Sheena, która była kosmetyczką.

“Well, are you going to tell us at last what you're going to wear tomorrow, Daisy?” asked Sheena, who was a beautician.

“Wybaczcie, ale to nadal tajemnica – dowiecie się jutro o godzinie jedenastej!”

“Sorry, it's still a secret - you'll find out tomorrow at eleven o'clock!”

“Więc dobrze, Daisy, pomyślałam, że to może się przydać!” Sheena wręczyła Dasiy małą paczkę.

“Well Daisy, I thought this might come in handy!” Sheena handed Daisy a small package.

Wszystkie dziewczyny patrzyły jak Daisy rozpakowuje paczkę.

All the girls watched while Daisy unwrapped the package.

Była to zuchwała niebieska podwiązka.

It was a cheeky blue garter!

Wszystkie zaczęły zanosić się śmiechem i żartować.

Everybody howled with laughter and made jokes.

“Co dałaś Tedowi na prezent ślubny, Daisy?” zapytała Sonia.

“What have you given Ted as a wedding present, Daisy?” asked Sonia.

“Jeden z tych zaawansowanych technicznie zegarków, które tak podziwia, o naprawdę nowoczesnym, stalowym wyglądzie.

“One of those super tech watches he admires, with a really modern steely look to it.

Nie pytajcie mnie o poszczególne funkcje, na pewno wygląda imponująco.

Don't ask me what it does exactly, but it looks pretty impressive.

Niestety musieliśmy dać wymienić metalowy pasek na zwykły skurzany, przez ranę kłutą nadgarstka, której Ted nabawił się w zeszłym roku.

Unfortunately we had to have the metal strap changed to a normal leather one 'cos of the stab wound Ted got to his wrist last year.

W każdym razie i tak wygląda bardzo elegancko!”

Anyway it still looks very stylish!”

“A co Ted dał tobie? zapytała Pam.

“And what did Ted give you?” Pam asked.

„Jeszcze nic, bo nie mogłam zdecydować czego chcę.

“Nothing yet 'cos I couldn't make up my mind what I wanted.

Więc zdecydowaliśmy, że zostawimy to na po ślubie.”

So we decided to leave it till after the wedding.”

Daisy wyjaśniła wcześniej, że jej wieczór panieński nie potrwa do bardzo późna, ponieważ następnego dnia ma ona… dość ważne spotkanie, więc impreza skończyła się o dziesiątej trzydzieści i wszyscy rozeszli się do domów, żeby być wyspanymi następnego dnia.

Daisy had already explained that her hen night wouldn't go on very late as she had… a rather important engagement the next morning, so the party broke up at ten-thirty and everybody went off home to have their beauty sleep for the following day.

Przed pójściem spać Daisy zadzwoniła do Teda, żeby powiedzieć mu dobranoc.

Before going to sleep Daisy called Ted to say goodnight.

“Cześć Ted, to ja.

“Hello, Ted, it's me.

Widzę, że nie odbierasz telefonu.

Can see you aren't answering your phone.

Do jutra – buziaczki!”

Till tomorrow - kiss!”

Następnego ranka, kiedy Pan Winter zadzwonił do drzwi, Daisy była już gotowa do wyjścia do urzędu stanu cywilnego.

The next morning when Mr. Winter rang the doorbell, Daisy was all ready to leave for the registry office.

“Oh, co za niespodzianka.

“Oh, what a surprise.

Masz na sobie sari!

You're wearing a sari!

Wyglądasz przepięknie, Daisy!”

Daisy, you look beautiful!”

Daisy zrobiło się miło, gdy to usłyszała.

Daisy was pleased when she heard this.

“Nie wiedziałam czy dokonałam dobrego wyboru.

“I didn't know whether I'd made the right choice.

Dziękuję Panie Winter, dodał mi Pan pewności siebie, której potrzebowałam, bo czułam się trochę niepewnie!.

Thanks Mr. Winter, you've given me the confidence I needed, I was feeling a bit shaky!”

Gdy Pan Winter przyjechał z panną młodą pod urząd stanu cywilnego, wszyscy goście już tam byli, więc kiedy Daisy wysiadła z samochodu pozdrowili ją i powiedzieli, że wygląda oszałamiająco.

When Mr. Winter arrived with the bride at the registry office all the guests were there and as Daisy got out of the car, they all cheered her and said how stunning she looked.

Był tam Luigi z lodziarni, Lena, Pam z mężem i dwójką dzieci, młode dziewczyny, które bawiły się na wieczorze panieńskim Daisy oraz Sonia, która stała obok Andrew i Sandy’ego, dwójki oficerów Scotland Yardu pracujących z Tedem.

There was Luigi of the ice-cream parlour, Lena, Pam with her husband and two children, the young girls who had celebrated at Daisy's hen night and Sonia, who was standing next to Andrew and Sandy, two Scotland Yard officers who worked with Ted.

Rodzice Andrew pochodzili z Ghany, a Sandy był zwalistym, wysokim Szkotem noszącym kolorowy kilt.

Andrew's parents were from Ghana and Sandy was a hefty-looking, towering Scotsman dressed in a colourful kilt.

W urzędzie stanu cywilnego Daisy zaczęła rozglądać się za swoim narzeczonym, ale nie mogła go dojrzeć.

Once inside the registry office Daisy looked around for her fiancé but couldn't see him.

“Teda nie ma?” spytała Daisy.

“Isn't Ted here?” asked Daisy.

“Nie,“ odparł Sandy.

“No,” replied Sandy.

“My – to znaczy Andrew i ja – przyjechaliśmy godzinę temu, kiedy miał się zjawić także Ted.” Gdy Sandy się denerwował jego typowy dla mieszkańców Glasgow akcent stawał się bardzo wyraźny.

“We - I mean Andrew and I - arrived an hour ago, when Ted was supposed to have turned up too.” When Sandy was nervous his Glaswegian accent became very pronounced.

“Dzwoniłem do niego, ale nie odbierał, więc pomyślałem, że może przyjedziecie razem.

“I phoned him but he didn't answer, so I thought you two might be coming together.

Nie dzwonił do ciebie, Daisy?”

Hasn't he called you, Daisy?”

Serce podeszło Daisy do gardła.

Daisy's heart jumped right up to her throat.

“Nie.” Straszne myśli przebiegły jej przez głowę -  że Ted dał nogę albo że stało mu się coś złego.

“No.” Horrible thoughts ran through her mind, that Ted had done a runner or that something dreadful had happened to him.

Wyciągnęła swój stary telefon komórkowy ze swojej nowej indiańskiej torebki i jak oszalała wybrała numer Teda.

She got her old mobile out from inside her new Indian bag and dialled Ted's number frantically.

“Nie odbiera!” Dasiy prawie odebrało mowę.

“He's not answering!” Daisy could hardly speak.

“Też spróbuję do niego zadzwonić,” powiedział Sandy, tymczasem Andrew próbował ją uspokoić.

“I'll try the number again too,” said Sandy, while Andrew was trying to reassure her.

„Wieczór kawalerski Teda był udany – wypił kilka drinków, ale nie był pijany, ani nic w tym rodzaju.

“Ted's Stag Night went off well - he had a few drinks but he wasn't drunk or anything.

Widziałem jak wsiadał do taksówki, bo wiedział, że sobie wypije i zostawił auto pod domem – ale był w doskonałej kondycji!”

I saw him getting into a taxi as he knew he'd be over the limit and had left his car at home - but he was perfectly all right!”

Teraz Sandy dzwonił do biura Teda, żeby zobaczyć czy mają tam jakieś wieści o nim, ale nie mieli.

Now Sandy was phoning Ted's office to see if there was any news of him there but there wasn't any.

“Ah!

“Ah!

Panno Hamilton – czekamy na Panią,” pojawiła się kobieta o miłym wyglądzie, która spisała ich dane, kiedy Ted i Daisy zgłaszali chęć zawarcia ślubu w urzędzie stanu cywilnego, rozglądając się teraz po grupie zebranych tam przyjaciół.

Miss Hamilton - we're all ready for you,” the kind-looking lady who had taken all their details down when Ted and Daisy had applied to get married at the registry office appeared, and looked around the group of friends assembled there.

“Pan Singleton jeszcze nie przyjechał?”

“Hasn't Mr. Singleton arrived yet?”

Andrew wziął sprawy w swoje ręce, “Było małe opóźnienie, przepraszam.

Andrew took charge, “There's been a delay, I'm sorry.

Czy byłaby Pani łaskawa troszeczkę poczekać?”

Can you just wait a bit please?”

Widząc wyraz twarzy Daisy, miła dama przytaknęła, “Tak, oczywiście!”

Seeing the expression on Daisy's face the kind lady nodded, “Yes, of course!”

“Czy możecie natychmiast wysłać kogoś do jego mieszkania?

“Can you send someone to his flat immediately?

Niech do mnie zadzwoni jak tylko tam dotrze.” Adrew prosił teraz kolegę przez telefon.

Have him call me as soon as he gets there.” Andrew was now asking a colleague over the phone.

“Usiądźmy sobie wszyscy na chwilę!” zaproponowała Lena.

“Let's all sit down a minute!” suggested Lena.

Jak tylko to uczynili, zadzwoniła stara komórka Daisy.

No sooner had they done so, when Daisy's old mobile rang.

Gdy Daisy odebrała telefon, przez moment utrzymywała się cisza.

As Daisy replied to the phone, she was aware of a moment of silence.

“Halo, czy to ty, Ted?” zapytała Daisy zadyszanym głosem.

“Hello, is that you, Ted?” Daisy asked breathlessly.

“Wychodzisz dziś za mąż?” zapytał jakiś mężczyzna bardzo ostrym głosem.

“Are you getting married today?” asked a man with a very harsh voice.

Nastąpiła chwila przerwy, po czym głos ponownie groźnie się odezwał, „Nie wydaje mi się, kochana!

There was a slight pause and the voice continued threateningly, “I don't think so, my love!

Do widzenia!” Potem było słychać przerażający śmiech.

Goodbye!” Then a horrible laugh.

Potem kliknięcie.

Then a click.

Potem nic.

Then nothing.

Daisy zbladła. “T-to był głos Rowlesa – przestępcy, którego pomogłam schwytać na promie!”

Daisy paled, “T-that was Rowles' voice - the criminal I helped capture on the ferry boat!”

Sandy potrząsnął glową “William Rowles, ten bandyta napadający na banki?

Sandy shook his head, “William Rowles, the bank robber?

To niemożliwe – siedzi w więzieniu!

It can't be - he's in prison!

Nawet więcej, jest w pilnie strzeżonym więzieniu w Sheffield, nikt stamtąd nigdy nie uciekł, zapewniam cię.”

In fact, he's in a high security prison in Sheffield, nobody ever escapes from there, I assure you.”

“Słuchaj Sandy, wszędzie poznałabym ten śmiech.” odparła Daisy, „Musiałam zeznawać na jego procesie.

“Look Sandy, I'd know that laugh anywhere.” Daisy replied, “I had to give evidence at his trial.

Kiedy go skazano, tylko bezczelnie się roześmiał, grożąc Tedowi i mówiąc, że pewnego dnia wyrówna z nim rachunki.”

When he was sentenced, he just laughed defiantly, threatening Ted, saying he'd get even with him one day.”

Sandy próbował dowieść swoich racji, “Daisy, jesteś teraz zdenerwowana.

Sandy was trying to prove his point, “Daisy, you're all worked up at the moment.

Wiele głosów brzmi podobnie.

Many voices sound alike.

Poza tym, nawet gdyby to był on, mógł dzwonić do ciebie z więzienia.”

Besides, even if it were him, he could still have phoned you from prison.”

“Niech namierzą tę rozmowę,” zasugerował Andrew.

“Let's have the call traced,” suggested Andrew.

“Dobry pomysł,” powiedział Sandy.

“Good idea,” said Sandy.

“Daisy, daj mi numer twojej komórki, a zaraz go namierzymy.”

“Daisy, give me your mobile number and I'll have it traced right away.”

Sandy zaczął dzwonić do komendy głównej, podczas gdy Daisy drżącym głosem powtórzyła pod nosem straszliwe słowa Rowlesa.

Sandy began phoning his headquarters while Daisy shakily repeated Rowles' horrible words to herself.

Sonia otoczyła ją ramieniem, a Pam poszła po szklankę wody dla niej.

Sonia put her arm round her and Pam went to get a glass of water for her.

Reszta gości weselnych spoglądała na siebie z niedowierzaniem.

The rest of the wedding party looked on in disbelief.

Andrew rozmawiał przez telefon, powtarzając informacje Daisy, “Wygląda na to, że Ted nie otwiera drzwi.” Kontynuował rozmowę przez telefon, „Czy jest jakiś inny sposób, żeby się tam dostać, Sierżancie?”

Andrew was on the phone reporting back to Daisy, “It seems Ted's not answering the door.” He continued speaking on the phone, “Is there any other way of getting in, Sergeant?”

Andrew poluzował swój krawat.

Andrew began to loosen his tie.

“No to się włamcie!

“Well, break in!

Tak, biorę za to odpowiedzialność.

Yes, it's my responsibility.

Po prostu to zróbcie!”

Just do it!”

Daisy trzymała się ramienia Pam.

Daisy held on to Pam's arm.

“Co się dzieje, Andrew, powiedz!

“What's happening, Andrew, tell me!”

“Mówią, że go tam nie ma, Daisy.

“They are saying he's not there, Daisy.

Łóżko jest zaścielone, a w szafie na wieszaku wisi garnitur!”

His bed hasn't been slept in and there's a suit hanging on the wardrobe!”

Daisy zaczęła drżeć, “Nawet nie wrócił do domu.

Daisy began to shiver, “He didn't even go home.

Coś złego musiało mu się przytrafić!”

Something terrible must have happened to him!”

Sandy podszedł do Daisy i Andrew, “Pomyliłem się, Daisy.

Sandy came over to Daisy and Andrew, “I was wrong, Daisy.

Wygląda na to, że William Rowles uciekł wczoraj z aresztu!”

It appears that William Rowles did escape from custody - yesterday!”

“Aresztu?

“Custody?

Jest w pilnie strzeżonym więzieniu!” odparł Andrew.

He's in a high security prison!” replied Andrew.

Sandy wyjaśnił, “Prawda jest taka, że pozwolono mu opuścić więzienie z powodów osobistych, jako że jego matka leżała bardzo chora w szpitalu – atak serca.

Sandy explained, “The fact is, he was allowed out of prison on compassionate grounds as his mother was very ill in hospital - a heart attack.

Było przy nim dwóch strażników więziennych, ale mimo to zdołał jakoś uciec.”

There were two prison warders with him but still he managed to escape somehow.”

Zadzwonił telefon Andrew, “Tak!

Andrew's phone rang, “Yes!

Poważnie… dzięki!” Szkot odwrócił się do Daisy, “Namierzyli telefon Rowlesa w Bilbao w Hiszpanii!”

Oh really…thanks!” The Scotsman turned to Daisy, “Rowles' call has been traced to Bilbao in Spain!”

Daisy ledwie powiedziała, “A więc prysnął z kraju po tym jak… zabił Teda?” Daisy była w opłakanym stanie.

Daisy could hardly speak, “So he's hopped the country - after… killing Ted?” Daisy was in a sorry state.

Sonia próbowała ją pocieszać, „Nic takiego nie wiemy, Daisy.

Sonia tried to comfort her, “We don't know any such thing, Daisy.

Może ucieczka Rowlesa nie ma nic wspólnego ze zniknięciem Teda.”

Maybe Rowles' escape has nothing to do with Ted's disappearance.”

Daisy stwierdziła, że już najwyższy czas wziąć się w garść i wstała, “Sandy, w którym szpitalu leży matka Rowlesa?”

Daisy decided it was time to pull herself together and stood up, “Sandy, which hospital is Rowles' mother in?”

“Hospicjum

“St.

Świętego Marcina.”

Martin's Hospice.”

“To niedaleko stąd!” zauważyła.

“That's near here!” she remarked.

“C ci chodzi po głowie, Daisy?”

“ What have you got in mind, Daisy?”

Chociaż przeszła piekło, detektyw, którym była, zaczął się w niej odzywać.

Although she had been to hell and back, the detective in her was coming to life again.

“Oh, nic!”

“Oh, nothing!”

“Proszę zachowaj spokój, Daisy, Scotland Yard już się zajmuje tą sprawą.

“Please try and keep calm, Daisy, Scotland Yard is on the case now.

Właściwie to lepiej tam pojadę, żeby zobaczyć co mogę zrobić.

In fact I'd better get back there to see what I can do.

Ty idź teraz do domu!”

You go home now!”

“Sandy, dasz mi natychmiast znać, jeśli…?” Daisy nie mogła dokończyć.

“Sandy, you will let me know immediately if…?” Daisy could not continue.

“Oczywiście.

“Of course.

Pam zostaniesz z Daisy?” Zapytał Sandy, udając bardziej spokojnego niż był w rzeczywistości.

Pam, will you stay with Daisy?” Sandy asked pretending to be more calm than he actually was.

“Możecie na mnie liczyć!” odparła jak zwykle niezawodna Pam.

“Count on me!” replied the ever reliable Pam.

“Poproszę męża, żeby zaopiekował się dziećmi.

“I'll get my husband to look after the children.

Nie spuszczę oka z Daisy nawet na minutę!”

I'm not letting Daisy out of my sight for one minute!”

CZĘŚĆ 2

PART 2

Raczej nijaka kobieta w średnim wieku o szarych włosach i okularami w grubej oprawce, niosąc w rękach pokaźnych rozmiarów stos papierów, szła spokojnie przez oddział szpitala Św.

A rather nondescript middle-aged woman with grey hair and heavy-rimmed glasses who was carrying a bulky pile of papers in her arms walked calmly through the wards in St.

Marcina.

Martin's.

W końcu znalazła, to czego szukała:

Finally she found what she was looking for:

pokój dla personelu.

the staff room.

Kiedy znalazła się w pokoju dla personelu, kobieta zaczęła przeszukiwać stos zrzuconych uniformów, który leżał w kącie, znajdując dokładnie to, co chciała znaleźć – zostawioną tam przypadkiem przez kogoś plakietkę identyfikacyjną.

Once inside the staff room the woman searched through a pile of discarded uniforms which was in the corner and found exactly what she had hoped to find - an identification badge someone had left there by accident.

Wyjęła zdjęcie, które było w środku plakietki i zastąpiła je swoim.

She took the existing photo out of the badge and replaced it with her own.

Teraz na plakietce widniało: Edith Wilson - Opiekun Chorych – Kierownictwo Szpitala.

The badge now read Edith Wilson - Almoner - Hospital Management.

Kobieta przewiesiła ją przez szyję, następnie poszła schodami do góry, szukając strzeżonej przez dwóch policjantów sali, na której drzwiach wisiał napis „Wstęp wzbroniony”.

The woman hung it around her neck, then went upstairs and looked for a room guarded by two policemen with a No Entry sign on the door.

“Proszę panów policjantów, czy mogliby mi panowie powiedzieć jak się czuje dzisiaj nasz pacjent?”

“Officers, could you tell me how our patient is today?”

“Nie może Pani tam wejść,” odpowiedział jeden z policjantów, natychmiast stając jej na drodze.

“You can't go in there, madam,” one of the policeman replied immediately barring her way.

“Oh wiem!

“Oh, I know!

Jestem opiekunką chorych z ramienia kierownictwa szpitala.

I'm hospital management - the almoner.

Mam za zadanie doglądać wszystkich pacjentów, ale wiem oczywiście, że w tym przypadku to niemożliwe.

I'm supposed to see all the patients, but of course in this case I know it's not possible.

Chciałam tylko zapytać jak ona się czuje i czy mam jej coś przynieść.

I only wanted to ask her how she's feeling and if I could get her anything.

Biedna starsza Pani nie ma nikogo, kto mógłby ją pocieszyć!”

Poor old lady with nobody to comfort her!”

Policjant miał miękkie serce, “No cóż, myślę, że w naszej obecności mogłaby Pani z nią chwilę porozmawiać.

The policeman had a kind heart, “Well, if we were present, I think you could speak to her for a moment.

Biedactwo.

Poor old thing.

Z takim synem…”

With a son like that…”

Pierwsze co dostrzegła Daisy, było to, że matka Rowlesa ciągle odczuwała skutki choroby serca.

The first thing Daisy saw was that Rowles' mother was clearly still suffering from a heart condition.

Następnie zwróciła uwagę na jej dłonie.

Then she noticed her hands.

Na jej palcach nie było żadnych pierścionków, a jej paznokcie były bardzo zaniedbane i brudne.

There were no rings on her fingers, and her fingernails were very badly kept and dirty.

“Pani

“Mrs.

Rowles… Susan, czuje się Pani lepiej?”

Rowles… Susan, are you feeling better?”

Starsza pani właśnie się obudziła i mrugnęła powiekami.

The old lady had just woken up and blinked her eyes.

“Co powiedziałaś?”

“What did you say?”

Daisy powtórzyła „Pani

Daisy insisted, “Mrs.

Rowles, jak się pani czuje?”

Rowles, how are you?”

Starsza pani próbowała skupić uwagę na gościu.

The old lady tried to focus on her visitor.

“Czuę się trochę śpiąca, moja droga.

“I'm feeling a bit sleepy, dear.

Mówili, że miałam robione bajpasy czy coś takiego, i że wszystko poszło dobrze.

They tell me that I've had a bypass or something, but that it went well.

Teraz czuję się dobrze i faktycznie już nie odczuwam tego bólu!”

Now I'm all right, in fact I haven't got that pain any more!”

“Potrzebuje pani czegoś, Pani Rowles?” uprzejmie zapytała odwiedzająca.

“Do you need anything, Mrs. Rowles?” asked the visitor kindly.

“Nie – ale w każdym razie dziękuję.

“No, - but thanks all the same.

Jedyne czego mi potrzeba, to przytulny ciepły pokój na noc – a to, jak myślę, mam zapewnione, tak długo, jak tu będę!”

The only thing I need is a nice warm room for the night - and I suppose I've got that so long as I'm here!

Poza tym wydaje mi się, że masz pilniejsze rzeczy do roboty.”

Besides I think you've got more urgent things to do.”

“Czy chciałaby Pani, żebym do kogoś zadzwoniła, Pani Rowles?”

“Would you like me to telephone somebody, Mrs. Rowles?”

“Ah, zadzwoniła… hm… nie, ale jest coś, co mogłabyś dla mnie zrobić, jeśli nie sprawi ci to kłopotu.

“Ah, telephone… mm… no, but there is something you can do for me, if you don't mind.

Czy możesz przekazać mojemu przyjacielowi, staremu Regowi, że ze mną wszystko w porządku?

Can you tell my friend, Old Reg, that I'm all right?

Będzie się o mnie niepokoił.

He'll be worrying about me.

Czułam się taka schorowana, a on nalegał, żebym poszła do szpitala, kiedy ci dwaj z organizacji Samarytan zaproponowali, że mnie zabiorą do Św.

I felt so ill and he insisted on my going to hospital when those two from the Samaritans offered to take me to St.

Marcina.”

Martin's.”

“Samarytanie, Pani Rowles?” zapytała Daisy.

“Samaritans, Mrs. Rowles?” asked Daisy.

“Tak, powiedzieli, że są wolontariuszami organizacji, która pomaga ludziom bezdomnym.”

“Yes, they said they form part of a group of volunteers who help homeless people.”

“Rozumiem, Pani Rowles.

“I see, Mrs. Rowles.

Tak, oczywiście spróbuję skontaktować się ze Starym Regiem – mówiła Pani, że to przyjaciel…”

Yes, of course I'll try and get in touch with Old Reg - he's a friend of yours, you said…”

“Tak, jest wiele osób, które śpią na starym dworcu kolejowym – pociągi już tam nie jeżdżą - a stary Reg zawsze dzieli się ze mną jedzeniem.

“Yes, there are a lot of us who sleep in the old railway station - there are no more trains there and Old Reg always shares his food with me.

Wiesz, nie mam już odwagi, żeby żebrać!”

You know, I haven't the courage to beg any more!”

Daisy pomyślała sobie, “Więc matka Rowlesa jest bezdomną!”

Daisy thought to herself, “So Rowles' mother is a homeless!”

“Proszę się nie martwić, przekażę Staremu Regowi wiadomości od Pani jeszcze dziś wieczorem na starym dworcu kolejowym.

“Don't worry, I'll have your message sent to Old Reg at the old railway station this very evening.

Czy chciałaby Pani, żebym zrobiła coś jeszcze, Pani Rowles?”

Would you like me to do something else, Mrs. Rowles?”

“Nie, dziękuję.

“No, thank you.

Jesteś naprawdę bardzo miła, moja droga.

You're really very kind, my dear.

A tak przy okazji, nie nazywam się Rowles.

And by the way, my name's not Mrs. Rowles.

Tylko Rosemary Armstrong!”

It's Rosemary Armstrong!”

Daisy była zbita z tropu, „Ale czy Pani syn nie przyszedł tu Panią odwiedzić?”

Daisy was taken aback, “But didn't your son come here to see you?”

“Mój syn?

“My son?

Nie mam dzieci, moja droga.” odparła starsza pani.

I haven't got any children, my dear,” the old lady replied.

Żeby upewnić się, że dobrze zrozumiała, Daisy zapytała raz jeszcze, “Nie pamięta Pani tego mężczyzny, który przyszedł Panią odwiedzić…?”

Just to make sure she had got the facts right, Daisy insisted, “Don't you remember, the man who came to see you…?”

“Masz na myśli tego mężczyznę, który wyciągnął spod mojego łóżka broń?

“You mean, the man who pulled a gun out from under my bed?

Nigdy wcześniej go nie widziałam.

Never seen him before.

Obudziłam się po znieczuleniu czując się okropnie, kiedy ten obcy mężczyzna o szorstkim głosie nachylił się nade mną mówiąc mi »Mamo«.”

I'd just woken up and was feeling pretty awful from the anaesthetic when this strange man with a gruff voice leaned over me and called me Mum.”

Dwaj policjanci, którzy przysłuchiwali się rozmowie spojrzeli na siebie ze zdumieniem, następnie jeden z nich zaczął dzwonić przez telefon, a tymczasem drugi uprzejmie poprosił Daisy, aby wyszła.

The two policemen who were listening to the conversation looked at each other in amazement and one of them began making a telephone call, while the other politely asked Daisy to step outside.

Pam popędziła do drzwi, gdy usłyszała jak Daisy wkłada klucz do zamka.

Pam rushed to the front door when she heard Daisy putting her key in the lock.

“Daisy, gdzie u licha się podziewałaś i dlaczego jesteś tak ubrana?

“Daisy, where on earth have you been and why are you dressed like that?

Po tym jak wzięłaś te pigułki, które przepisał ci lekarz, szybko zasnęłaś, więc poszłam do domu po jakieś ubrania…”

After you took those drops the doctor gave you, you fell fast asleep so I went home to get some clothes…”

“Kochana Pam, przepraszam, że przysporzyłam ci zmartwień.” odpowiedziała Daisy, „ale obudziłam się strasznie zdenerwowana i musiałam spróbować zobaczyć się z matką Rowlesa w szpitalu Św.

“Dear Pam, sorry to have worried you,” answered Daisy, “but I woke up in a terrible sweat and just had to try and see Rowles' mother at St.

Marcina… to jedyny trop jaki mamy!”

Martin's… it was the only clue we had!”

Daisy ściągnęła perukę i okulary, zmyła postarzający makijaż, opowiadając tymczasem całą historię Pam.

Daisy took off her wig and glasses and washed off her aging make-up while she told Pam the whole story.

“Lepiej zadzwonię do Sandy’ego i opowiem mu to, na razie nie ma tego wiele, ale może do czegoś nas to doprowadzi…”

“Now I'd better telephone Sandy about it, it's not much to go on for the moment, but it might lead to something…”

“Podczas gdy ty będziesz dzwonić, ja przygotuje coś do jedzenia.”

“While you do that, I'll prepare something to eat.”

Daisy wykręciła numer Sandy’ego i włączyła telewizor.

Daisy rang Sandy's number and turned the television on.

Na wszystkich kanałach podawano wiadomości o jej Tedzie, zaginionym policjancie.

All channels were reporting the news about her Ted, the missing policeman.

Zdjęcie Williama Rowlesa, niebezpiecznego kryminalisty, który niedawno uciekł, pokazywano telewidzom, ostrzegając ich, aby nie zbliżali się do niego, tylko dzwonili na 999.

A photo of William Rowles, the dangerous criminal who had just escaped, was shown to the public who was warned not to approach him but to telephone 999.

“Cześć Sandy, widziałam się z matką Rowlesa.

“Hello Sandy, I went to see Rowles' mother.

Pewnie zainteresuje cię, że ta starsza pani w ogóle nie jest jego matką – naprawdę nazywa się Rosemary Armstrong i jest bezdomną!”

You might like to know that the old lady isn't his mother at all - actually, her name is Rosemary Armstrong and she's a homeless person!”

“Już to wiem, Daisy, policjanci, którzy jej pilnowali zadzwonili do Scotland Yardu natychmiast jak tylko to odkryli.

“I know that already, Daisy, the policemen who were guarding her put through a call to Scotland Yard immediately when they found out.

Ale zaraz, niech zgadnę:

But now, let me guess:

to ty byłaś tą tajemniczą opiekunką, która u niej dzisiaj była.”

you were the mysterious almoner who went to see the old lady.”

Daisy uśmiechnęła się z miną winowajcy.

Daisy smiled guiltily.

“Nie powinnaś była tego robić, Daisy.

“You shouldn't have done that, Daisy.

Mówiłem ci, żebyś nam zostawiła całą tę sprawę.”

I told you to leave everything to us.”

“No cóż, Sandy, ponieważ nie odnaleziono jeszcze Teda, pozwól mi proszę zająć się tą sprawą po swojemu!

“Well, Sandy, as Ted hasn't been found yet, please just let me get on with things in my own way!”

“Posłuchaj, Daisy, to nie jest tak, że zbijamy tylko bąki.

“Look, Daisy, it's not as though we've just been twiddling our thumbs.

Przeciwnie, natychmiast skontaktowaliśmy się z przyjacielem Rosemary Armstrong, Starym Regiem, na dworcu i przez przypadek trafiliśmy na bezdomnego chłopaka, artystę, który przypadkiem był świadkiem całej tej sceny, gdy Samarytanie zabierali Rosemary do szpitala.

In fact, we immediately got in touch with Old Reg, Rosemary Armstrong's friend at the railway station and by chance we came across a homeless lad, an artist, who happened to have witnessed the whole scene of Rosemary being taken away to hospital by the Samaritans.

Więc ten chłopak poszedł z nami na komisariat i naszkicował tych dwóch mężczyzn!

So the lad came to the police station with us and drew the two men!

Jednego z nich w końcu rozpoznaliśmy jako Tima Collinsa, który – na to wygląda – w tym momencie wygrzewa się na słońcu w Hiszpanii.

Well, one of them we recognised at once as Tiny Collins, who - it seems - is basking in the sun in Spain at the moment.

Jeśli chodzi o tego drugiego, to mam nadzieję, że i jego niedługo także zidentyfikujemy.”

As to the other one, I hope it won't be long before we identify him too.”

“To cudownie, ale i tak niewiele nam to mówi co się stało z Tedem.

“That's wonderful, but it still doesn't tell us what's happened to Ted.

Słuchaj, czy myślisz, że mogłabym zerknąć do kartoteki policyjnej Rowlesa – wiesz, coś może mi wpadnie do głowy!” poprosiła Daisy.

Look, do you think I could have a peep at Rowles' police record - you know, something might come to mind!” Daisy asked.

“Daisy, ile razy mam ci to powtarzać – to niebezpieczne, zostaw to nam!” Odpowiedział Sandy, próbując być stanowczym, ale Daisy miała dar przekonywania i w końcu się poddał.

“Daisy, how many times do I have to tell you - it's dangerous, leave all this to us!” Sandy replied trying to sound firm, but Daisy was a very convincing person and he finally gave in.

“W porządku – ale nikomu nie mów!”

“All right - but don't tell anybody!”

Daisy poszła na komisariat i spotkała całkiem innego Sandy’ego niż ten, którego widziała podczas dnia kiedy miał odbyć się jej ślub.

Daisy went along to the police station and met a very different Sandy to the one she had seen on what was to be her wedding day.

Najwyraźniej nie spał wiele, a jego oczy były zaczerwienione.

He clearly hadn't slept much and his eyes were red.

“Daisy, oto wydruk kartoteki Rowlesa, ale pamiętaj – ani mru-mru, na miłość boską.”

“Daisy, here's a printout of Rowles' police report but remember, mum's the word, for heaven's sake.”

“Sandy, chcę na to spojrzeć tak, jak zrobiłby to śledczy.

“Sandy, I want to read it as a criminal profiler would.

Nigdy nie wiadomo – jakiś szczegół może coś zasugerować…”

You never know - something might suggest something…”

Daisy przerzuciła strony kartoteki.

Daisy flicked over the pages of the report.

“Hm… tu pisze, że matka Rowlesa zmarła w wieku dwudziestu dziewięciu lat!”

“Mm… it says here Rowles' mother died when she was twenty-nine!”

Sandy chwycił kartotekę “Cooo!?

Sandy grabbed the report, “Whaaat!

Ktoś popełnił gruby błąd.

Someone really slipped up big time.

Żeby pozwolić mu odwiedzić „matkę” w szpitalu, co za bałagan!”

To let him out to see his 'mother' in hospital, what a shambles!”

CZĘŚĆ 3

PART 3

Tajna, schowana pod ziemią kryjówka była miejscem, gdzie Rowles trzymał swojego więźnia, który siedział na bardzo starym rozpadającym się drewnianym fotelu, przykuty za oba nadgarstki łańcuchami do starego grzejnika.

A secret hideaway, concealed underground, was where Rowles kept his prisoner seated on a very old ramshackle wooden chair chained by both wrists to an old radiator.

Pomieszczenie służyło za szalet publiczny, przynajmniej kiedyś, bo sądząc po pajęczynach i kurzu, Ted był przekonany, że niczyja stopa nie postała tu od wielu lat.

It was a public bathroom - or had been once, but Ted could see clearly from the spiders' webs and dust that no one had set foot there for many a year.

“Masz paczkę kanapek!” powiedział
Rowles kładąc je na małym prostokątnym drewnianym stoliku przed Tedem.

“Here's a packet of sandwiches!” said Rowles putting them on a small rectangular wooden table in front of Ted.

“Ale jeśli zaczniesz krzyczeć, będę musiał znowu cię zakneblować!

“But if you start yelling I'll have to gag you again!

- i nie chodzi o to, że ktoś mógłby cię usłyszeć – więc teraz uwolnię twoją lewą rękę!”

- not that anyone can hear you - so now I'll leave your left hand free!”

“Dzięki – ale dlaczego u licha mnie tu trzymasz?

“Thanks - but why on earth are you keeping me here?

Wiesz przecież, że dostaniesz wyższy wyrok jak cię złapią!” wykrzyknął Ted.

You know that they'll give you a longer sentence when they find you!” Ted exclaimed.

„Z pewnością nic z tych rzeczy mi z ich strony nie grozi, Singleton, gwarantuję ci to!

“They definitely won't be giving me anything of the sort, Singleton, I can guarantee that!

Jedz swoje żarcie – masz tu też trochę kawy!

Eat your food - and here's some coffee, too!

Przyniosłem ci nawet dodatkowy koc, jak pewnie zauważyłeś

I've even brought you another blanket, as you might have noticed

nie ma tu ogrzewania!” odpowiedział Rowles, próbując nadać uśmiechowi cyniczny wygląd, choć wyglądał na tak zmęczonego, że aż usiadł obok w drewnianym fotelu.

that there's no heating on!” replied Rowles trying to smile cynically but looking a bit tired, as he sat down on another wooden chair.

Ted zwrócił uwagę, że kawa, którą przyniósł mu Rowles była w typowym papierowym kubku z automatu.

Ted noticed that the coffee Rowles had brought him was in a typical paper cup from an automatic machine.

To sugerowało, że rzeczywiście byli w jakimś budynku użyteczności publicznej.

This suggested that they were indeed in some sort of public building.

“A więc zamierzasz mnie zabić, to znaczy, jeżeli wcześniej nie zamarznę?” zapytał Ted ciągle starając się rozgryźć sytuację.

“So you're going to kill me, that is, if I don't die of cold first?” asked Ted still trying to work out what was going on.

“Zobaczymy, zobaczymy!”

“We'll see, we'll see!”

“Wiesz, że chloroform, którym mnie potraktowałeś, mógł mnie zabić, prawda?” Ted ciągle starał się zadawać odpowiednie pytania.

“You do know the chloroform you gave me could have proved fatal, don't you?” Ted was still trying to ask all the right questions.

“Oh, bzdury!

“Oh, rubbish!

Nic ci nie groziło – chyba, że miałbyś wielkiego pecha.”

That couldn't have happened - unless you were very unlucky.”

“A więc wiedziałeś co robisz?

“So you knew what you were doing?

Miałeś już wcześniej do czynienia ze środkami znieczulającymi?”

You've had experience of anaesthetics before?”

“Tak, tak.

“Yes, yes.

Jesteśmy dziś bardzo bystrzy, co?

We're very sharp today, aren't we?

Tak naprawdę to nie ja podałem ci chloroform – hm, ktoś inny to zrobił.

Actually I didn't chloroform you - er, someone else did.

Powiedziałem ci już za dużo, zamknij się albo znowu powąchasz chloroform!” pogroził Rowles, wyglądając raczej mizernie.

Now I've already told you too much, shut up otherwise you'll smell chloroform again!” threatened Rowles, looking rather drawn.

Rabuś nagle wstał i wyszedł z łazienki, w której Ted przykuty był do grzejnika, ale wrócił pół godziny później, wyglądając trochę lepiej.

The bank robber suddenly got up and left the bathroom where Ted was chained to the radiator, but returned half an hour later looking a bit better.

Ubrany był teraz w roboczy kombinezon i niósł worek na śmieci.

He was now wearing workman's overalls and carried a bin bag.

Mówiąc pozbierał to, co zostało z posiłku Teda i włożył to do worka.

As he was talking, he picked up what was left over from Ted's meal and put it inside the bag.

“Singleton, pewnie zastanawiasz się dlaczego zawracałem sobie głowę porywaniem ciebie.

“Singleton, you must be wondering why I should bother to kidnap you.

Hm… powiedzmy, że chciałem, żebyś przekonał się jak to jest być zamkniętym w ciasnym pomieszczeniu.

Er… let's say I wanted you to find out what it was like to be confined in a small space.

Tak naprawdę w więzieniu jest znacznie gorzej.

Actually, prison is much much worse.

W takim pomieszczeniu, jak to w którym teraz jesteś, zwykle przebywają dwie lub trzy osoby!”

In the space you are in now there are usually two or three people!”

“Rozumiem, zemsta!” skomentował Ted.

“I see, revenge!” commented Ted.

“To też!” straszliwie zarechotał

Rowles, “Z pewnością zepsułem ci ślub, prawda?

“That too!” Rowles guffawed horribly, “I certainly ruined your wedding, didn't I?

Mówiłem ci jakiś czas temu, że kiedyś będę górą!”

I told you I would get my own back some time ago!”

Ted próbował nad sobą panować, “Więc dlaczego zawracasz sobie głowę karmieniem mnie?”

Ted tried to keep himself in check, “Then why are you bothering to feed me?”

Rowles ponownie się zaśmiał, “No cóż, ja z pewnością nie płacę za twoje jedzenie, nie martw się!” Rowles spojrzał na zegarek, „Obawiam się, że teraz będę musiał cię na chwilę opuścić – nie będziesz skarżył się na samotność, prawda?”

Rowles laughed again, “Well, I'm certainly not paying for your food, don't worry!” Rowles looked at his watch, “Now I'm afraid I'll have to leave you for a while - don't get lonely, will you?”

Ted, będąc już sam, zaczął mówić do siebie, “Hm… zmienił ubranie, ubrał się w kombinezon jaki mógłby mieć hydraulik.

Ted, now alone, talked to himself, “Mm…, he's changed his clothes, he's dressed in overalls of the type maybe a plumber would wear.

Ciekawe po co?

I wonder why.

I gdzie poszedł?

And where has he gone now?

Nie boi się, że zostanie rozpoznany i aresztowany?”

Isn't he frightened of being recognised and arrested?”

Łazienka, w której przebywał Ted miała bardzo wysoki sufit.

The bathroom Ted was in had a very high ceiling.

Była tam wygięta krata, która sprawiała wrażenie zablokowanej od zewnątrz, a w tej chwili Ted usłyszał dobiegający stamtąd dźwięk drapania:

There was a bent grating which seemed to be blocked from outside and now Ted heard a scratching noise coming from it:

coś lub ktoś tam było.

something or someone was there.

Grudki ziemi spadły do pomieszczenia i nagle z góry zeskoczyła kotka.

Bits of earth fell into the room and suddenly a cat jumped down.

Podeszła do Teda i otarła się o nogawkę jego spodni.

She came up to Ted and rubbed herself against his trouser leg.

“Miau, miau,” zamiauczała.

“Miow, miow,” she said.

“Szukasz czegoś do jedzenia?” czule powiedział Ted, „Niestety nie mam nic dla ciebie.

“Looking for something to eat?” Ted said affectionately, “Unfortunately I haven't got anything for you.

Nic nie zostało z moich kanapek.” stwierdził Ted, “A więc przeszłaś przez tę dziurę w okratowaniu.

There's nothing left from my sandwiches.” Ted reasoned, “So you came through that hole in the grating.

Może gdybym dostatecznie długo krzyczał, ktoś by mnie usłyszał.

Maybe if I shouted long enough someone would hear me.

Albo usłyszałby mnie Rowles i wykończył mnie wcześniej raczej niż później!

Or Rowles could hear me and finish me off sooner rather than later!

W każdym razie teraz lepiej sprzątnę grudki ziemi pod krzesło, żeby nie zorientował się, że pochodzą z okratowania na górze."

Anyway, now I'd better kick the earth under my chair, so that he doesn't realise it comes from the grating up there.”

Wtedy Ted, patrząc na kota, wpadł na pomysł.

Then Ted, looking at the cat, had an idea.

CZĘŚĆ 4

PART 4

Po powrocie do domu, Daisy poszła na spacer wzdłuż głównej ulicy, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza.

Back at home Daisy went for a walk along the high street to get some fresh air.

Gdy przechodziła obok kwiaciarni, przypomniała sobie o leżącej w szpitalu starszej pani i stwierdziła, że kupi jej kwiaty.

As she passed a florist's she remembered that there was a sick old lady in hospital and decided she would buy her a few flowers.

Daisy pomyślała, że jeśli jacyś policjanci ciągle pilnują Rosemary, to i tak będzie musiała zostawić im kwiaty.

Daisy thought that if there were still some policemen guarding Rosemary she could leave the flowers with them anyway.

Po drodze mijała Urząd Stanu Cywilnego, w którym mieli się pobrać i odwróciła wzrok, bo nie mogła znieść widoku tego miejsca.

On the way she passed the Registry Office where she should have got married and averted her eyes as she couldn't even bear to see the place.

Następnie skierowała się w kierunku ulicy

She then wended her way along St.

Św. Marcina, do szpitala.

Martin's Street to the hospital.

Gdy wchodziła po szarych schodach do wejścia, z drzwi wyszedł kot i przebiegł obok niej, piękny czarny kot z cudownymi zielonymi oczami.

As she walked up the grey steps to the entrance a cat ran past her out of the door, a beautiful black cat with marvellous green eyes.

Już wewnątrz szpitala zwróciła uwagę na zdjęcia w wiekowych oprawkach, które wisiały w holu wejściowym.

Once inside the old hospital she noticed some ancient framed photographs which were hanging up in the entrance hall.

Siostry z zamierzchłych czasów ubrane w fartuchy z wykrochmalonymi kołnierzykami i poważnie wyglądający doktorzy w trzyczęściowych garniturach.

Nurses of long ago were dressed in their starched collars and important-looking doctors in three-piece suits.

Daisy zapytała w recepcji kiedy zaczynają się godziny odwiedzin, a ponieważ okazało się, że za pół godziny, postanowiła przekąsić coś i napić się kawy w stołówce, w której prawie w ogóle nie było klientów.

Daisy checked to see when visiting hours began, which turned out to be in half an hour's time, so she decided to have a cup of coffee and a snack in the canteen, which was almost empty of customers.

Zjadła niewielki lunch i pomyślała, że już najwyższy czas, aby się pozbierać.

She had had very little lunch and thought it was about time she tried to pull herself together.

Wsypała do kawy dodatkową porcję cukru, aby dodać sobie energii i zaczęła czytać akta sprawy Rowlesa, które dał jej Sandy.

She put extra sugar in her coffee to give herself some energy and began reading the police report on Rowles which Sandy had given her.

Zabrano go do doktora

He had been taken to Dr.

Barnardo po tym jak jego ojciec zginął w wypadku, jego matka była alkoholiczką i już wcześniej opuściła rodzinę… zmarła w wieku dwudziestu dziewięciu lat.

Barnardo's after his father died in an accident, his mother was an alcoholic and had already left the family… died at the age of twenty-nine.

Pracował jako budowlaniec, aresztowany z drobne kradzieże… skazany… aresztowany i ponownie skazany.

Worked as a builder, arrested for petty theft… convicted… arrested and convicted again.

Pracował jako handlarz uliczny, aresztowany za posiadanie kradzionego mienia.

Worked in a street market, arrested for possession of stolen goods.

“To rzeczywiście wstrząsające,” pomyślała sobie Daisy, czytając dalej raport.

“This is really harrowing,” Daisy thought to herself as she continued reading the report.

Oddany pod nadzór kuratorski, pracował jako Asystent Pomocy Medycznej.

Put on probation and worked as a Health Care Assistant.

Zamieszany w kradzież, wrócił do więzienia…

Implicated in stolen property, returned to prison…

Daisy zjadła kawałek zapiekanej sułtanki i zrobiła łyczek kawy.

Daisy ate some of her toasted sultana bun and sipped her coffee.

Wiedziała, że Andrew pojechał do Scotland Yardu zająć się innymi wątkami śledztwa, a Sandy także wypruwał sobie żyły.

She knew that Andrew was back at Scotland Yard following other lines of investigation and Sandy was also wearing himself out too.

Jej myśli krążyły wokół tego wszystkiego, co się wydarzyło.

Everything that had happened kept running through her mind.

Wesela, którego nie było. I tego, czy jeszcze kiedyś ujrzy Teda?

The wedding that wasn't. And would she ever see Ted again?

Daisy, ciągle siedząc w szpitalnej stołówce, bawiła się komórką, próbując znaleźć numer Pam, gdyż chciała upewnić się, że nic jej nie jest, ale telefon Pam był zajęty.

Daisy, still sitting in the hospital canteen, fiddled with her mobile to find Pam's number as she wanted to reassure her she was all right, but Pam's line was engaged.

“Mogłabym również skopiować numery telefonów ze starej komórki do tego nowego telefonu w kształcie flakonika perfum,” pomyślała Daisy.

“I may as well copy the phone numbers in my old mobile into my new perfume bottle one,” Daisy thought.

“O psiakrew!

“Oh, damn it!

Naciskam złe klawisze.” Nagle Daisy usłyszała przeraźliwy głos Rowlesa dobywający się z głośniczka starej komórki i o mało co nie wyszła z siebie. "Dziś jest twój ślub?" a potem jeszcze bardziej złowieszcze, "Nie wydaje mi się, kochana!

I keep pressing the wrong keys.” Suddenly Daisy heard Rowles' scary voice coming from the tiny speaker of her old mobile and nearly jumped out of her skin, “Are you getting married today?” And then, even more menacing, “I don't think so, my love!

Do widzenia!”

Goodbye!”

Te same słowa, których użył, kiedy do niej zadzwonił!

The same words he had used when he had telephoned her!

Daisy zastygła w bezruchu, potem zdała sobie sprawę, że musiała nagrać pamiętną rozmowę z Rowlesem w urzędzie stanu cywilnego przypadkiem naciskając przycisk nagrywania w swojej starej komórce.

Daisy froze, then realised she must have recorded the fateful call made by Rowles in the registry office by accidentally pressing the record button of her mobile.

Ciągle czując się bardzo roztrzęsiona, dopiła resztę kawy, żeby się ożywić, następnie raz jeszcze nacisnęła przycisk odtwarzania i bardzo uważnie przesłuchała nagranie.

Still feeling very shaky, she drank the rest of her coffee to pep herself up, then she pressed the play button again and listened to the recording very attentively.

Słychać było trzy zdania wypowiadane przez Rowlesa, ale Dasiy zwróciła uwagę, że dźwięk w tle ustawał nagle i na końcu każdego nowego zdania słychać było głuchą ciszę.

There were three sentences spoken by Rowles but Daisy noticed that the background noise suddenly stopped at the end of each new sentence leaving a gap of complete silence.

A to, z doświadczenia Daisy, mogło znaczyć tylko jedno.

This, in Daisy's experience, could only mean one thing.

Natychmiast zadzwoniła do Sandy’ego, “Możesz powiedzieć swoim policjantom, że nie ma sensu szukać Rowlesa w Hiszpanii, bo go tam nie ma!”

She got on to Sandy immediately, “You can tell your officers that it's useless their hunting for Rowles in Spain, he's not there!”

“Ależ Daisy, namierzyliśmy jego telefon i nie ma wątpliwości, że dzwonił z Bilbao,” upierał się Sandy na drugim końcu linii.

“But Daisy, we had the call traced and it definitely came from Bilbao,” Sandy insisted at the other end of the line.

“Rowles użył podstępu!

“That was Rowles' trick!

Telefon prawdopodobnie wykonywano z Hiszpanii, ale to co słyszałam to tylko nagranie głosu Rowlesa, a nie on sam, ponieważ pomiędzy trzema zdaniami były dwie ciche przerwy, których by nie było, gdyby mówił do mnie viva voce.”

The call probably did come from Spain but it was only a recording of Rowles' voice, not him actually speaking to me, as there are two gaps of silence between the three sentences, which wouldn't be there, had he been talking to me viva voce.”

Sandy krzyknął, “Jeśli to prawda, to znaczy, że chciał nas wywieść w pole, sugerując swoją ucieczkę do Hiszpanii!”

Sandy exclaimed, “If that's correct, it means he wanted to lead us off the track and make us think he'd gone off to Spain!”

“Tak,” potwierdziła Daisy, “I dlatego wydaje mi się, że ciągle jeszcze jest w Anglii!”

“Yes,” confirmed Daisy, “and for this reason I think he's still very much here in England!”

“Świetnie Daisy, odezwę się później.

“Great Daisy, I'll get back to you later.

Muszę natychmiast poinformować innych!” zakończył Sandy z ekscytacją w głosie.

I must inform the others immediately!” concluded Sandy excitedly.

Daisy, nadal siedząc w szpitalnej stołówce, poczuła się trochę silniejsza i postanowiła kupić wołowinę peklowaną w puszce i kanapkę z pomidorem.

Daisy, still in the hospital canteen, felt a little stronger and decided to buy a corned beef and tomato sandwich.

Oczywiście był to sprytny pomysł ze strony Rowlesa, żeby zasugerować policji ucieczkę do Hiszpanii, aby nie szukali go w Wielkiej Brytanii.

Clearly it was a clever idea on the part of Rowles to make the police believe he had escaped to Spain, so they would not bother to look for him in the UK.

Logicznie rzecz biorąc, Rowles mógł być wszędzie, tak jak logiczne było to, że mógł ciągle być w Anglii, a jeżeli tak było, to dlaczego tu został?

Logically, Rowles could be just anywhere, but, just as logically, he could still be in England, and if so, what might be the reason for his remaining here?

Teraz Daisy była już prawie z powrotem na tropie.

Now Daisy was almost back on track.

Gdy płaciła kasjerowi, jej oczy zatrzymały się na jego zegarku.

As she was paying the cashier, her eyes fell on his watch.

Wyglądał dokładnie jak ten, który kupiła Tedowi.

It looked just like the one she had bought Ted.

“Musi być ich teraz mnóstwo – reklamowali go w telewizji!” przypomniała sobie.

“There must be lots around now - it was advertised on television!” she remembered.

Wtedy dopiero dotarło to do niej.

Then it came to her.

Zegarek kasjera, tak jak ten Teda, nie posiadał oryginalnego metalowego paska, tylko skórzany!

The cashier's watch, like Ted's, didn't have the original metal strap but a leather one!

Do głębi poruszona tym odkryciem, omal nie upuściła portmonetki.

Almost overwhelmed by this discovery, Daisy nearly dropped her purse.

“To musi być zegarek Teda!

“It must be Ted's!

A jeśli tak, to znaczy, że może jeszcze żyje!

And if it is, he might still be alive!

Muszę zachować spokój,” powiedziała sobie, a jej serce waliło jak młotem.

I must keep calm,” she said to herself, her heart thumping.

“Przepraszam, podoba mi się pański zegarek,” powiedziała Daisy starając się brzmieć naturalnie.

“Excuse me, I was admiring your watch.” Daisy said trying to appear casual.

Wręczając mu pieniądze za kanapkę zapytała, “Gdzie pan go kupił?”

Handing him the money for her sandwich, she then asked, “Where did you buy it?”

Kasjer, młody mężczyzna w wieku około osiemnastu lat, zaczerwienił się biorąc pieniądze i wyglądał na zażenowanego.

The cashier, who was a young man of about eighteen, reddened as he took the money and became very embarrassed.

“Yyy… ojciec go kupił…”

“Er… my father bought it…”

Widząc niepokój chłopaka, Daisy wykorzystała okazję i przybrała surowy wyraz twarzy, “Nie wydaje mi się!

Seeing the young man's unease, Daisy took a chance and put on a stern expression, “I don't think so!

Jeśli nie chcesz mieć poważnych kłopotów, lepiej powiedz mi skąd go masz, albo wezwę Ochronę!”

If you don't want to get into very serious trouble, tell me where you got it, otherwise I'll call Security!”

“Nie ukradłem go, przysięgam pani.

“I didn't steal it, I promise you.

Znalazłem go!

I found it!

Nie jestem złodziejem,” wyjąkał.

I'm not a thief,” he stuttered.

“Znalazłeś?”

“You found it?”

“T-tak, przysięgam.

“Y-yes, I swear.

Był przyczepiony do obroży kota!”

It was around a cat's collar!”

“Obroży kota?

“A cat's collar?

To znaczy?” zapytała Daisy.

What do you mean?” Daisy asked.

“No… takiej bardzo pięknej zielonookiej kotki – chyba nazywa się Mitzi.

“Er… she's a beautiful green-eyed cat - I believe her name is Mitzi.

Ciągle włóczy sie po szpitalu.

She's always roaming around the hospital.

Bardzo lubię zwierzęta, czasem ją głaszczę i daję jej coś do zjedzenia.

I'm fond of animals and I stroke her sometimes and give her something to eat.

Kiedy dzisiaj w południe zaczynałem pracę, ona czekała już, żebym dał jej trochę mleka.

I started work at midday today and there she was waiting for me to give her some milk.

Kiedy ją pogłaskałem, zauważyłem, że ma coś przymocowane do obróżki.

As I stroked her, I noticed there was something fixed around her collar.

To był ten zegarek!

It was this watch!

Przysięgam – wiem, ze brzmi to lipnie, ale to najszczersza prawda, Bóg mi świadkiem!”

I swear - I know it sounds phoney but it's the God's honest truth!”

Wtedy w mgnieniu oka Daisy przypomniała sobie coś z policyjnego raportu – Rowles pracował jako Asystent Opieki Medycznej – a ona była właśnie w szpitalu, w którym kot nosił zegarek Teda przymocowany do obroży!

Then in a flash Daisy remembered something in the police report - Rowles had worked as a Health Care Assistant - and here she was, in a hospital where a cat had been carrying around Ted's watch attached to her collar!

A więc było prawdopodobne, że Ted mógł być gdzieś w tym szpitalu!

Therefore Ted might probably be somewhere there in the hospital!

“Nareszcie przełom!” pomyślała sobie Daisy.

“A breakthrough at last!” Daisy thought to herself.

Tymczasem chłopak prawie płakał.

Now the lad was almost in tears.

“Dobrze, dobrze, nie martw się!” Daisy ciągle drżała z podniecenia, „Nie mam teraz czasu, żeby to wytłumaczyć, ale właściwie wyświadczyłeś mi wielką przysługę.”

“All right, all right, don't worry!” Daisy was still quivering with excitement, “I haven't got time to explain now, but actually you've done me a big favour.”

“Więc nie wezwie pani policji ani nic takiego…?” powiedział z ulgą w głosie młody człowiek.

“So you're not going to call the police or anything…?” said the young man looking relieved.

“Nie, nie, obiecuję.

“No, no, I promise.

Czy mógłbyś mi powiedzieć coś jeszcze o tym jak znalazłeś zegarek?”

Is there anything else you can tell me about when you found the watch?”

“Nie, chyba nie – z wyjątkiem tego, że pod sprzączką obroży kotki wciśnięty był poskładany kawałek papieru.

“No, not really - except there was a small piece of paper folded up under the buckle of the cat's collar.

Kiedy zobaczyłem to, co tam było napisane, po prostu go wyrzuciłem.”

When I saw what was written on it, I just threw it away.”

Serce Daisy waliło jak szalone, “Co tam było napisane?”

Daisy's heart beat furiously, “What was written on it?”

Chłopak wzruszył ramionami, “Same… głupoty.”

The lad shrugged, “Just some… stupid words.”

Daisy umierała z niecierpliwości.

Daisy nearly burst with impatience.

“A co to były za »głupoty«?”

“And what were these 'stupid' words?”

“Nie pamiętam – jak mówię, po prostu to wyrzuciłem – tu, do kubła na śmieci!” Pochylił się, żeby wyjąć zwinięty w kulkę kawałek papieru i przeczytał na głos.

“I don't remember - as I said, I just threw it away - here in the waste bin!” He bent down to pick up a piece of paper which had been screwed up into a ball and read the words out aloud.

“Stare toalety – to jakiś żart chyba.”

“The old toilets - it must be a joke or something.”

Daisy wyrwała mu ten kawałek papieru i przyjrzała mu się dokładnie.

Daisy snatched the piece of paper from him and perused it carefully.

Tak, wyglądało, że to pismo Teda.

Yes, it seemed to be in Ted's handwriting.

Prawdopodobnie nie miał czasu, żeby napisać coś więcej.

He probably hadn't had time to write any more.

“Słuchaj, jestem prywatnym detektywem – oto moja wizytówka – powiedz mi proszę, gdzie znajdują się stare toalety!” ponaglała Daisy.

“Look, I'm a private detective - here's my card - please tell me where the old toilets are!” urged Daisy.

“Z tego, co wiem, nie ma żadnych starych toalet.

“As far as I know there are no old toilets.

Wszystko zostało odnowione.”

Everything has been renovated.”

Nagle Daisy poczuła rozpacz.

Daisy suddenly felt desperate.

Młody człowiek zastanawiał się przez chwilę, „Chyba, że ma pani na myśli – no wie pani – te… stare toalety, to znaczy stare toalety w schronie przeciwlotniczym.

The young man thought for a moment, “Unless you mean - you know - the… old toilets, that is the old toilets in the air raid shelter.

Mój dziadek pracował w tym szpitalu podczas drugiej wojny światowej i opowiadał mi jak w czasie bombardowań umieszczali pacjentów w podziemnych pomieszczeniach, które kiedyś pełniły rolę kwater noclegowych dla pielęgniarek.”

My grandfather used to work here in the hospital during the Second World War and told me that during the bombing they put the patients into what had used to be the nurses' sleeping quarters, which was below ground level.”

“A więc gdzie znajduje się ten schron przeciwlotniczy?” zapytała trochę podenerwowana Daisy.

“So where is this air raid shelter?” asked Daisy rather nervously.

“Jest tuż obok kotłowni.

“It's right next to the boiler room.

Wyjdzie pani głównymi drzwiami, pójdzie prosto jakieś trzy minuty aż minie pani Newton Ward, jest tam mnóstwo krzaków jeżyn i gęsty żywopłot.

If you turn right, out of the main door, and continue walking for about three minutes until you pass the Newton Ward, there are a lot of bramble bushes and thick hedges.

Za tym wszystkim znajdują się schody, które prowadzą w dół do starego wejścia schronu przeciwlotniczego.”

Behind all that lot, there are some steps which lead down to the old entrance of the air raid shelter.”

“Stokrotne dzięki!” powiedziała Daisy, wkładając portmonetkę do torebki.

“Thanks a lot!” said Daisy putting her purse away in her shoulder-bag.

“Chyba nie zamierza pani tam wejść, prawda?

“You're not going to try and get in, are you?

Są szczelnie zamknięte od lat!” wykrzyknął młody człowiek.

It's all been sealed up for years!” the young man exclaimed.

“I proszę pani – co z tym zegarkiem?”

“And Miss - what about the watch?”

“Yyy… zatrzymaj go na razie.” Daisy była teraz oszołomiona.

“Er… keep it for the time being.” Daisy was now in a daze.

Wzięła zapakowaną kanapkę z peklowaną wołowiną, włożyła ją do torby i wyszła ze stołówki zdeterminowana, aby odnaleźć Teda – zostawiając wcześniej na stole przy którym siedziała kupione dla Rosemary kwiaty.

She picked up her wrapped corned beef sandwich, put it in her bag and walked out of the canteen determined to find Ted - leaving the flowers she had bought for Rosemary on the table where she had been sitting.

CZĘŚĆ 5

PART 5

Rowles wydawał się być w lepszym niż wcześniej nastroju.

Rowles seemed in a better mood than before.

Ku zaskoczeniu Teda, tym razem ubrany był w uniform pielęgniarza.

To Ted's surprise he was dressed in a nurse's uniform this time.

“Czy to szpital?” zapytał zakuty w łańcuchy policjant.

“Is this a hospital?” asked the enchained policeman.

“Brawo Komisarzu Singleton, w rzeczy samej,” odparł rabuś.

“Well done, Detective-Inspector Singleton, it is indeed,” answered the bank robber.

“Tylko nie mów mi, że jesteś tu, żeby zaspakajać swoje nałogi!

“Don't tell me you're here so you can feed your habit!

Od kiedy

When did you

jesteś uzależniony od narkotyków, Rowles?

get hooked onto drugs, Rowles?

W twoich aktach nie było nic na ten temat!”

There is nothing in your record that mentions it!”

Rowles zamrugał oczami.

Rowles' eyes flickered.

“Nie jestem uzależniony od niczego, Singleton!”

“I'm not hooked onto anything, Singleton!”

“Ale wziąłeś coś jakąś godzinę temu, a twój nastrój zupełnie się zmienił!” powiedział Ted oskarżającym tonem.

“But you took something about an hour ago, and now your mood has changed completely!” Ted said accusingly.

Rowles nie warknął na niego jak się spodziewał.

Rowles didn't snap at him as he expected.

Wyglądał na niezdecydowanego, jakby nie bardzo wiedział co powiedzieć, a potem zmienił temat.

He looked hesitant as though he didn't quite know what to say, then he changed the subject.

“Singleton, może porozmawiajmy jak ty sobie radzisz w tej sytuacji?”

“Singleton, why don't we talk about how you are coping with all this?”

“Rowles, przestań sobie ze mną pogrywać.

“Rowles, stop playing mind games with me.

Co zamierzasz zrobić?

What are you up to?

Z pewnością nie liczysz na okup… nikt kogo znam nie ma zbyt wiele pieniędzy.”

Surely you're not hoping for a ransom… nobody I know has a lot of money.”

“Nie, to nie to, nie martw się, zdążyłem już trochę odłożyć!” sarkastycznie odparł rabuś.

“No, it's not that, don't worry, I've got a bit put away already!” replied the bank robber sarcastically.

Ted zdawał sobie sprawę, że musi stopniowo wyprowadzać Rowlesa z równowagi, żeby coś z niego wyciągnąć.

Ted realised that he must steadily make Rowles angry to get something out of him.

“Nie zamierzasz chyba zostać tu do końca swoich dni – i na dodatek z więźniem!

“You're not going to stay here for the rest of your days - and with a prisoner to boot!”

Rowles podniósł brwi, ale nie odpowiedział.

Rowles raised his eyebrows, but didn't answer.

Ted kontynuował swoją strategię prowokacji, “Wiesz, że nie przymkną cię ot tak – tym razem po prostu zamkną drzwi i zapomną o tobie…”

Ted continued his strategy of provoking him, “You know they won't just put you away - this time they'll just lock the door and forget about you…”

“Co mnie to obchodzi?

“What do I care?

Przydarzało mi się to przez całe życie.

That's what's happened to me all my life.

Najpierw moja matka – zawsze kompletnie zalana, potem dom, potem poprawczak…” Rowles w końcu wybuchnął, “Tak,” krzyknął.

First my mother - always sodden with drink, then the home, then the reformatory…” Rowles finally burst, “Yes,” he yelled.

“Do końca moich dni!”

“Until the end of my days!”

Potem zdał sobie sprawę, że powiedział za dużo i zamilkł.

Then he realised he had said too much and became silent.

Ted złagodził ton, zrozumiawszy, że Rowles wreszcie zdradził coś, co mogło być wskazówką dlaczego został porwany.

Ted softened his tone understanding that Rowles had let something out at last which might be the clue to why he'd been kidnapped.

“Bierzesz jakieś środki przeciwbólowe, prawda?

“You're taking something for pain, aren't you?

Jesteś chory!”

You're ill!”

Rowles usiadł na drugim krześle w łazience.

Rowles sat down on the other chair in the bathroom.

“Już nigdy mnie nie zamkną…”

“They'll never put me away again…”

“Nie chodzi o to, że ty…” Ted nie mógł dokończyć zdania.

“It's not that you…” Ted couldn't finish the sentence.

Rowles powoli skinął głową, “Został mi tylko jakiś miesiąc życia!”

Rowles nodded slowly, “I've only got about a month to live!”

Zapadła dziwna cisza, zupełnie jakby czas się zatrzymał, Ted wziął głęboki oddech.

There was a strange silence as though time had stopped, then Ted took a long breath.

“A więc dlatego uciekłeś i ukryłeś się tu – w szpitalu.

“So that's why you escaped and hid here - a hospital.

W miejscu, gdzie są wszystkie lekarstwa, których będziesz potrzebował.”

A place where there is all the medicine you will need.”

“Tak Singleton, żebym mógł spędzić swoje ostatnie dni wolny, powiedzmy, częściowo wolny, i spłacić długi!”

“Yes, Singleton, so I can spend my last days in freedom, well, semi-freedom, and settle my debts!”

CZĘŚĆ 6

PART 6

Daisy poszła szukać schronu przeciwlotniczego.

Daisy went in search of the old air raid shelter.

Postanowiła nie dzwonić jeszcze do Sandy’ego ponieważ wiedziała, że tysiące policjantów otoczyłoby szpital migocząc światłami, a to mogłoby spowodować śmierć Teda w wyniku zemsty Rowlesa.

She had decided not to phone Sandy yet because she knew hundreds of policemen would be surrounding the hospital in a twinkling, and that might mean Rowles would kill Ted in revenge.

Szła zgodnie z instrukcjami młodego mężczyzny, przechodząc obok Newton Ward, ale zaczęło padać i było dość ciemno.

She followed the young man's instructions carefully and walked past the Newton Ward but by now it was beginning to rain and was quite dark.

Na szczęście Daisy miała małą latarkę, którą zawsze nosiła w torebce.

Fortunately Daisy had a small torch which she always kept in her bag.

Przełożyła pasek torby przez głowę na prawe ramię, żeby mieć większą swobodę ruchów i poświeciła wokół, ale zdołała dostrzec jedynie jeżyny i ciasno rosnący żywopłot.

She pulled the strap of her bag over her head onto her right shoulder so she could be more free in her movements and shone a light around, but could see only brambles and close knit hedges.

Daisy zaczęła rozglądać się za kijem, który pomógłby jej przedostać się przez jeżyny.

Daisy looked around for a stick to help her get through the brambles.

Udało jej się go znaleźć, więc przesunęła nim gałęzie jeżyn na jedną stronę, ale kolce i tak paskudnie ją zadrapały.

She managed to find one and pushed some of the brambles to one side but got badly scratched on the thorns just the same.

“Pewnie całe ubranie będę miała we krwi,” pomyślała.

“I must be bleeding all over my clothes,” she thought.

Kiedy wreszcie Daisy przedostała się na drugą stronę, znalazła się naprzeciw dachu schronu przeciwlotniczego, który był cały szczelnie pokryty bluszczem.

When at last she got through to the other side, Daisy found herself in front of the roof of the air raid shelter all thickly covered with ivy.

“Dobra, teraz muszę znaleźć sposób, żeby dostać się do środka!” powiedziała do siebie.

“Right, now I have to find a way of getting inside!” she said to herself.

“Ciekawe czy jest tu gdzieś okno – w końcu nie był to prawdziwy schron przeciwlotniczy – pierwotnie były to mieszkania pielęgniarek!”

“I wonder if there's a window anywhere - after all it wasn't a proper air raid shelter - it was originally a nurses' home!”

Daisy przez jakiś czas trącała mokre listowie, kiedy nagle jej patyk na coś natrafił.

Daisy prodded through the wet foliage for quite some time when suddenly her stick seemed to go through something.

Oczyściła to miejsce z mokrych liści i ujrzała kraty, przez które można było dostrzec światło.

She cleaned the area of wet leaves and discovered there was a grating through which she could see a light.

Daisy uklękła na kolana, poświeciła latarką i zobaczyła spoglądającego na nią Teda!

Daisy got down on her knees, shone her torch through and saw Ted looking up towards her!

Oczy Daisy zaszły łzami i chciała do niego krzyknąć, ale zdała sobie sprawę, że nie byłoby to zbyt rozsądne, gdyż mógł nie być sam.

Daisy's eyes misted over and she wanted to shout out to him but remembered that it wasn't a very wise thing to do as he might not be alone.

Zamiast tego zwróciła światło latarki na siebie, tak żeby Ted mógł zobaczyć kto na niego spogląda.

Instead, she turned the torch on herself so Ted could see who it was peering down.

Kiedy Ted rozpoznał Daisy, energicznie potrząsnął głową, jak gdyby chciał ją ostrzec.

When Ted recognised that it was Daisy, he shook his head vigorously as though to warn her.

Daisy na przemian zapalała i gasiła latarkę, żeby zasygnalizować mu, że zrozumiała, a następnie zasłoniła otwór liśćmi, tak aby światło nie było widoczne z zewnątrz.

Daisy shone her torch on and off to signal that she had understood and replaced the foliage, so that light couldn't be seen from the outside.

Daisy zastanawiała się co zrobić, gdy nagle ktoś pojawił się zza jeżyn i rzucił oślepiające światło na jej twarz.

Daisy was thinking of what to do next when suddenly someone appeared from behind the brambles and shone a blinding light onto her face.

“A więc to znowu ty!

“So it's you again!

jakie szczęście!”

how fortunate!”

Daisy natychmiast rozpoznała ten głos.

Daisy recognised the voice instantly.

Był to Rowles z rewolwerem w dłoni.

It was Rowles with a revolver in his hand!

Daisy chciała krzyczeć o pomoc, ale Rowles wykonał nieprzyjemny ruch bronią i kazał jej iść na lewo, aż do końca zewnętrznej ściany starego domu pielęgniarek.

Daisy wanted to shout for help but Rowles made an ugly gesture with his gun and told her to walk to the left as far as the end of the old nurses' home.

Tam, prawie w zupełnej ciemności, Daisy z trudem rozeznała obecność schodów prowadzących w dół.

Here, almost in the dark, Daisy could scarcely make out that there were some steps leading downwards.

Rabuś wskazał Daisy rewolwerem, aby zeszła w dół schodami, na których końcu znajdowały się masywne żelazne drzwi.

The bank robber indicated with his revolver for Daisy to go down the steps, at the end of which was a massive iron door.

“A teraz otwórz drzwi – nie są zamknięte,” rozkazał Rowles.

“Now open the door - it's not locked,” Rowles ordered.

Wyglądało na to, że ma dobrą orientację w tym miejscu, nawet w półmroku.

He seemed to know the place well, even in the semi-dark.

“Nie chcesz zobaczyć swojego narzeczonego?” zapytał ironicznie Rowles, świecąc latarką do środka schronu.

“Don't you want to see your fiancé?” asked Rowles ironically, shining his torch inside the shelter.

“Idź dalej naprzód, przede mną.

“Go along ahead in front of me.

Twój młody pan czeka na ciebie!”

Your bridegroom is waiting for you!”

Po przejściu przez otwór drzwiowy, Daisy ujrzała nieoświetlony korytarz pełen pajęczych sieci.

After walking through the doorway, Daisy could see there was an unlit corridor full of spiders' webs.

Rowles zatrzasnął drzwi, następnie zamknął je od środka.

Rowles closed the door, then locked it from the inside.

Idąc wzdłuż korytarza, w końcu dotarli do pomieszczenia, które okazało się toaletą, w której Ted siedział przykuty do grzejnika.

Walking along the corridor, they finally arrived at a room which revealed itself to be the toilets where Ted was seated chained to the radiator.

“Oh nie, Daisy, ty też dałaś się złapać!” krzyknął przerażony.

“Oh no, Daisy, you've been caught too!” he exclaimed in horror.

“Ted, wszystko dobrze?” zapytała Dasiy z niepokojem w głosie i łzami w oczach.

“Ted, are you OK?” asked Daisy anxiously, with tears in her eyes.

“W porządku, Daisy – jesteś ranna? Zapytał przestraszony Ted, widząc podrapane i lekko krwawiące dłonie Daisy.

“I'm all right, Daisy - are you injured?” said Ted frightened at seeing Daisy's scratched and slightly bleeding hands.

“Jeśli ją skrzywdziłeś, Rowles…!”

“If you've hurt her, Rowles….!”

“Tak wiem, wiem, zabijesz mnie.

“Yes I know, I know, you'll kill me.

Ale tym razem, Inspektorze, jestem niewinny!

But this time, Inspector, I'm not guilty!

Musiała się zranić przechodząc przez jeżyny!” odpowiedział Rowles.

She must have scratched herself on the brambles!” replied Rowles.

Daisy skinęła głową, że to prawda.

Daisy nodded that it was true.

Następnie popchnął ją na krzesło obok grzejnika.

Now he pushed her onto a chair near the radiator.

“Usiądź tu,” powiedział, brutalnie chwytając ją za nadgarstek i przykuł do zimnego grzejnika.

“Sit down here,” he said and grabbed her right wrist roughly and chained it to the cold radiator.

“Teraz będę musiał ukraść więcej żarcia, bo jest nas już trójka,” powiedział Rowles upajając się teatralnością tej sytuacji.

“Now, I'll have to steal more food, as there are three of us,” said Rowles enjoying the theatricality of the situation.

Najpierw przeszukał kieszenie żakietu Daisy, “Nie masz broni, jak przypuszczam – ale masz komórkę,” powiedział ironicznie.

First he felt in Daisy's jacket pockets, “You're not armed, I imagine - but you have got a mobile,” he said ironically.

Potem odsunął dalej stojący przed nimi stolik i rozrzucił na nim zawartość torebki Daisy.

He then moved the small table in front of them further away and spilled the contents of Daisy's shoulder bag onto it.

Następnie podniósł komórkę Daisy i schował do kieszeni.

He then picked up Daisy's mobile and pocketed it.

Rowles spojrzał na buteleczkę z lakierem do paznokci i pokręcił głową.

Rowles looked at the bottle of nail varnish and shook his head.

“Nigdy nie podobały mi się pomalowane paznokcie!” odwrócił się ze śmiechem do swoich więźniów, „Teraz jesteście związani ze sobą, możecie wreszcie złożyć sobie śluby!” zaśmiał się Rowles ze swojego dowcipu, „I macie tyle spokoju ile tylko wam trzeba – do zobaczenia później!”

“Never did like painted nails!” He turned to his prisoners and laughed, “Now you are practically chained to each other, you can say your vows at last!” Rowles chortled at his own joke, “And you can have all the privacy you need - see you both later!”

Powiedziawszy to rabuś ulotnił się.

And with this the bank robber made off.

“Ted, przepraszam, że dałam się tak głupio złapać…”

“Ted, sorry I got caught so stupidly…”

“Daisy, to ja powinienem przepraszać, bo to przeze mnie wpakowałaś się w cały ten straszny bałagan.

“Daisy, it's me who should say sorry, because of me you've got into this horrible mess.

Spójrz, twoje biedne dłonie są całe we krwi!

Look, your poor hands are all covered in blood!

Ale teraz nie ma czasu do stracenia, moja kochana… facet jest śmiertelnie chory i jeżeli nas wcześniej nie zabije, może umrzeć, a my zostaniemy tu i też zginiemy!

But now there's no time to waste, my love… the man's terminally ill and if he doesn't kill us first, he may die and we'll be left here to perish just the same!”

“Rowles jest śmiertelnie chory?” powtórzyła Daisy, nie będąc w stanie rozeznać, czy ta ostatnia informacja, poprawi, czy pogorszy ich sytuację.

“Rowles is terminally ill?” echoed Daisy not being able to work out if this latest information would make things better or worse for them.

“Tak, jest chory, a my tkwimy tu przykuci do grzejnika!” ponuro powiedział Ted.

“Yes, he is and we are stuck here chained to the radiator!” said Ted dejectedly.

“Zaczekaj Ted, spróbuj przyciągnąć ten stolik bliżej swoją stopą,” powiedziała Daisy, „ale bardzo uważaj, żebyś go nie przewrócił!”

“Wait Ted, try to pull that table nearer us with your foot,” said Daisy, “but be very careful you don't knock the table over!”

Ted nie potrafił zrozumieć dlaczego Daisy to powiedziała, ale był pewien, że są ku temu dobre powody.

Ted couldn't understand why Daisy had said this, but realised that there must be a good reason for it.

Najpierw spróbował prawą nogą, ale zdał sobie sprawę, że nie dosięgnie stołu.

He tried first with his right foot, but found he couldn't reach the table.

“Nie, chyba mi się nie uda, Daisy.”

“No, I don't seem to be able to, Daisy.”

Następnie obniżył się w krześle, wyciągnął lewą nogę jak tylko mógł najbardziej i zdołał delikatnie, o cal lub dwa, poruszyć stół swoją stopą.

He then crouched down into his chair, extended his left leg as much as he could and carefully managed to budge the table by an inch or two with his foot.

Powtarzał to kilka razy, aż był w stanie zahaczyć lewą stopą o nogę stołu.

He repeated this several times until he could wind his left foot right around the table leg.

Gdy stół był bliżej nich, Ted szarpnął trochę zbyt gwałtownie i stół prawie się wywrócił, ale Daisy zdołała podtrzymać go, wyciągając lewą nogę, po czym zaczęła przyciągać go stopą powoli do siebie.

As the table got nearer to them, Ted tugged a bit too violently and it nearly overturned, but Daisy managed to steady it stretching her left leg out and then pulled it gradually towards herself with her foot.

Wreszcie była w stanie dosięgnąć go lewą ręką i podnieść coś, co znajdowało się na stole.

At last she was able to reach out with her left hand and pick up an object which was on the table.

Ted był zdumiony widząc co Daisy podniosła, “To flakonik perfum, Daisy!” wykrzyknął z niedowierzaniem.

Ted was baffled at seeing what Daisy had lifted up, “It's a bottle of perfume, Daisy!” he exclaimed incredulously.

“Ted, popatrz, wygląda trochę dziwacznie z tej strony, ale jak go otworzysz…

“Ted, look, it's a bit awkward with one hand but you have to flip it open...

o tak.”

like this.”

“Oh!

“Oh!

Wielkie nieba, to telefon komórkowy!” ucieszył się Ted biorąc telefon lewą dłonią.

Good heavens, it's a mobile phone!” cheered Ted taking the phone with his left hand.

“Świetna robota, Daisy!

“Well done, Daisy!

Teraz mogę zadzwonić do Scotland Yardu – ale powiedz mi najpierw gdzie dokładnie  jesteśmy!”

Now I can ring Scotland Yard - but tell me where we are exactly first!”

Daisy podała mu tę informację, kiedy wykręcał numer.

Daisy furnished the information while he was dialling the number.

Nagle usłyszeli hałas w korytarzu prowadzącym do toalet.

Suddenly they heard a noise in the corridor leading to the toilets.

“Ted, schowaj komórkę do kieszeni, szybko, Rowles idzie!” wysyczała Daisy w pośpiechu, mając nadzieję, że rabuś nie odkryje, że coś jest nie tak.

“Ted, put the mobile away into your pocket, quickly, Rowles is coming!” hissed Daisy hastily, hoping the bank robber wouldn't sense anything amiss.

“Ah – zakochane ptaszki!” wykrzyknął Rowles w półuśmiechu.

“Ah - the love birds!” exclaimed Rowles half-laughingly.

“Hm, przesunęliście stolik!” Daisy natychmiast zaczęła udawać atak kichania i wzięła chusteczkę ze stołu, aby go zmylić.

“Mm, you've moved the table!” Daisy immediately pretended to have an attack of sneezing and picked up a tissue from the table to distract him.

“Wasza kolacja, ptaszki

“Here's your supper, love birds.

Dwa ciepłe szpitalne zestawy obiadowe.

Two hot hospital dinner packs.

Smacznego!

Enjoy it!

Na koszt szpitala Św.

With the courtesy of St.

Marcina.”

Martin's.”

Rowles otworzył podgrzane pojemniki, w które zapakowane było jedzenie, wetknął w nie dwa plastikowe widelce i położył je im na kolanach.

Rowles opened their warmed pre-packed food containers, stuck two plastic forks in them and put them onto their laps.

“Czy wyobrażaliście sobie kiedyś, że spędzicie swój miesiąc miodowy w szpitalu – na koszt firmy?” Rowles uważał to za setny dowcip i zaśmiał się rubasznie.

“Did you ever imagine spending your honeymoon in hospital - all expenses paid?” Rowles thought this was a huge joke and laughed heartily.

Ted i Daisy zaczęli jeść.

Ted and Daisy started to eat their food.

“Jak to możliwe, że jest tu prąd i bieżąca woda, jeśli przez lata nie korzystano z tego miejsca?” zapytał Ted.

“How come we've got electric light and running water if this place hasn't been used for years?” Ted asked.

Rowles zaczął się chełpić, „To była łatwizna, kiedyś pracowałem w firmie budowlanej i wiele nauczyłem się od pewnego elektryka, więc znalazłem stare druty i połączyłem je z tymi w kotłowni!

Rowles boasted, “That was the easy part, I used to work in a building firm and I learned a lot from an electrician, so I found the old wires and connected them to the ones in the boiler room!

Sprawa wody też była raczej prosta.

The water was rather simple too.

Odłączono ją lata temu i wszystko było trochę pordzewiale, jednak klucz francuski mi wystarczył!”

It had been turned off years ago and the whole thing was rusted up a bit, but practically all I needed was a wrench!”

W rozmowie nastąpiła krótka przerwa, podczas której Rowles otwarł dwie puszki z napojem gazowanym dla swoich więźniów.

There was a brief pause in the conversation whilst Rowles opened two cans of fizzy drinks for his prisoners.

Podczas gdy Daisy i Ted pili wielkimi łykami, Rowles oświadczył, “Przypuszczam, że zastanawiacie się teraz, jak udało mi się uciec z więzienia.

While Daisy and Ted were drinking thirstily, Rowles announced, “I suppose you are wondering how I managed to escape from prison.

Więc pozwólcie, że zaspokoję waszą ciekawość.”

Well, let me satisfy your curiosity.”

Rowles rozsiadł się wygodnie, rozkoszując się każdym słowem, “Kiedy siedziałem za kratkami, napisałem list do mojej wyimaginowanej matki, w którym opisałem gdzie jestem i że często o niej myślę.

Rowles sat back relaxed enjoying every minute of it, “While I was behind bars, I wrote a letter to my imaginary mother telling her where I was and that I was thinking of her constantly.

List pełnego miłości syna do swojej kochanej matki!” Rowles zarechotał z rozbawieniem.

A letter full of the love of a son for his dear mother!” Rowles chortled with amusement.

“Oczywiście nie wysłałem go, dałem go koledze, który wychodził z więzienia, aby przekazał go moim przyjaciołom na wolności.

“I didn't post it, of course, I got a friend who was leaving prison to give it to my friends outside.

To ten list znaleziony przez policję w kieszeni starszej pani, która, jak zapewne już wiecie, jest bezdomna.

This was the letter the police found in that old lady's pocket, who I suppose you know by now was a homeless.

Dwaj Samarytanie, którzy zabrali ją do szpitala, byli oczywiście moimi kumplami. Mieli znaleźć chorą kobietę w odpowiednim wieku, która nie byłaby w stanie odpowiednio się wyrażać.

The two Samaritans who took her to hospital were of course my friends who had been looking for an ill woman of the right age who couldn't express herself properly.

Po tym jak znaleźli starszą panią, podrzucili ją na Izbę Przyjęć Szpitala Św.

After they found the old lady, they dumped her at the Accident and Emergency Department of St.

Marcina i zniknęli, ale, tak czy siak, z pewnością uratowali jej życie!”

Martin's and disappeared, but, anyway, this certainly saved her life!”

Daisy i Ted patrzyli na siebie wyrażając zdziwienie tą skomplikowaną, ale pomysłową sztuczką.

Daisy and Ted looked at each other signalling their surprise at this complicated but ingenious trick.

Zauważyli również, że Rowles był szczerze dumny z tego, że walnie przyczynił się do uratowania życia starszej pani.

They also noticed that Rowles seemed sincerely proud he had been instrumental in saving the old lady's life.

Rabuś ciągnął dalej swoją długą przemowę, “Nie minęło dużo czasu nim pielęgniarki znalazły mój list w jej kieszeni i poinformowały o tym policję, która wypuściła mnie z powodów osobistych.

The bank robber continued his marathon speech, “It didn't take long before the nurses found my letter in her pocket and informed the police, who let me out on compassionate grounds.

Naturalnie, moi kumple wrócili później do szpitala, znaleźli pokój, w którym leżała starsza pani po operacji i zostawili przypiętą pod jej łóżkiem broń oraz torbę.

Naturally, my friends returned to the hospital later, found the room in which the homeless lady was recovering from her operation and left a gun and a bag strapped under her bed.

W torbie było wszystko, co było mi potrzebne: latarka, kilka kombinezonów, jakaś lina i trochę narzędzi.

In the bag there were all the things I would need, a torch, some overalls, some rope and some tools.

Kiedy strażnicy więzienni przyprowadzili mnie do pokoju starszej pani, była ledwie półprzytomna.

When the warders took me to the old lady's room, she was only half conscious.

Od razu zacząłem udawać, że ją obejmuję, a tak naprawdę sięgnąłem po broń spod jej łóżka, odpiąłem ją i wycelowałem w dwóch strażników więziennych, których udało mi się zamknąć w przyległej łazience.

I immediately pretended to embrace her but in reality I felt for the gun under her bed, freed it and then pointed it at the two warders and managed to shut them in the adjoining bathroom.

Następnie przywiązałem jeden koniec liny do łóżka starszej pani, a resztę wyrzuciłem przez okno, tak żeby myśleli, iż w ten sposób uciekłem.

I then tied one end of the rope to the old lady's bed and threw the rest of it out of the window so that they would assume I had escaped this way.

Tak naprawdę przebrałem się z więziennych ubrań w fartuch, jakiego używa służba obsługi szpitala, tak że potem mogłem już swobodnie przechadzać się po szpitalu.

In reality, I changed from my prison clothes into the overalls, which were of the type used by the hospital maintenance staff, and then I was able to wander around the hospital unhampered.

Więc dotarłem do kotłowni, wyciągnąłem młotek z torby, aby zerwać starą zardzewiałą zasuwę i przeszedłem przez drzwi prowadzące do starego domu dla pielęgniarek.

So I reached the boiler room, got a hammer out of the bag to dislodge the old rusted bolt and walked through the communicating door which led into the old nurses' home.

Wreszcie byłem wolny!”

At last I was free!”

Teraz Rowles spoglądał na swoich więźniów w taki sposób, jakby chciał, żeby zaczęli bić mu brawo.

Now Rowles looked at his prisoners as though he wanted to be applauded.

Ted przyznał, “Cóż za pomysłowy plan.

Ted concurred, “What an ingenious plan.

Tu w szpitalu masz nawet dostęp do swoich leków!”

You've even got your medicine here in the hospital!”

“Tak,” Rowles uśmiechął się ironicznie.

“Yes,” Rowles smiled ironically.

“Pracowałem tu jakieś dwadzieścia lat temu.

“I used to work here twenty years' ago or so.

Miałem zdobyć uprawnienia pielęgniarza ale… no cóż, przeznaczenie poprowadziło mnie w innym kierunku!” Przez ułamek sekundy jego twarz pogrążyła się w smutku, lecz natychmiast się zreflektował kontynuując swoją brawurową przemowę, “Znam to miejsce jak własną kieszeń.

I was going to qualify as a nurse but… well, fate took me in another direction!” For a fraction of a second, his face clouded over with sadness, then immediately he reacted and continued his bravado speech, “So I know the place like the back of my hand.

Mogę kraść jedzenie, leki i wszystko, czego potrzebuję – nie płacąc za to ani pensa!”

I can steal food, medicine and anything I need - and not pay a penny for it!”

“Mówisz, że w ogóle nie opuściłeś szpitala,” zauważył Ted, “a zatem nie mogłeś mnie porwać.

“You're saying you never left the hospital,” Ted observed, “therefore you couldn't possibly have kidnapped me.

Więc kto to zrobił?”

So who did?”

Rowles ryknął ze śmiechu, „Oczywiście dwaj Samarytanie!”

Rowles roared with laughter, “The two Samaritans, of course!

W noc przed waszym ślubem posłusznie porwali cię, uśpiwszy chloroformem, włożyli cię, ciągle nieprzytomnego, do worka na zwłoki i przynieśli tu, gdzie w stosownym czasie miałem cię zabić!”

They dutifully kidnapped and chloroformed you the night before your wedding, put you, still unconscious, into a body bag and brought you here, where I was to kill you in my own time!”

Daisy była przerażona, “Co powiedziałeś – masz zamiar zabić Teda?

Daisy was aghast, “What do you mean - you're planning to kill Ted?

Ty potworze…”

You monster…”

Rowles potrząsnął głową, „Nie wyciągaj zbyt pochopnych wniosków, Panno Hamilton.

Rowles shook his head, “Don't jump to conclusions, Miss Hamilton.

Jeszcze nie skończyłem.

I'm not through yet.

Tak jak mówiłem, układ był taki:

As I was saying, the deal was:

oni wydostaną mnie z puszki, a ja wrócę i zabiję Singletona, tak żeby mieli niepodważalne alibi dla siebie.

they spring me from where I was banged up and in return I kill Singleton, so that they could set up a watertight alibi for themselves.

Przekonałem nawet Samarytan, że będzie mi łatwo pozbyć się twojego ciała w kostnicy, Singleton.

I even persuaded the Samaritans that it would be easy for me to dispose of your body in the mortuary, Singleton.

A teraz, wybaczcie, jestem zmęczony, więc zamierzam się położyć w pokoju obok.

Now, if you don't mind, I'm tired and I'm going to lie down next door.

Będziecie musieli trochę poczekać na następny odcinek.

You'll have to wait a while for the next instalment.

Pa, pa!” Rowles wyglądał teraz na bardzo przemęczonego, ciężko gramoląc się do drzwi.

Bye bye!” Rowles looked very strained now, as he laboured to get to the door.

Ted prędko wyciągnął z kieszeni nową komórkę Daisy i natychmiast zaczął wykręcać numer swojego przyjaciela.

Ted swiftly pulled out Daisy's new mobile phone from his pocket and immediately started dialling his friend's number.

“Andrew?

“Andrew?

Tu Singleston!

It's Singleton!

Daisy i ja zostaliśmy uwięzieni przez Rowlesa w Hospicjum

Daisy and I have been imprisoned by Rowles in St.

Św. Marcina,” Ted mówił jak oszalały.

Martin's Hospice,” Ted spoke frantically.

“To dziesięć minut drogi od urzędu stanu cywilnego, w czymś jakby piwnicy, czy też schronie przeciwlotniczym, który kiedyś służył jako dom dla pielęgniarek, obok kotłowni.

“It's a ten minutes' drive from the registry office, in a sort of cellar, or air raid shelter, where the nurses' home was once, next to the boiler room.

Andrew, muszę teraz odłożyć telefon, Rowles może wrócić w każdej chwili.

Andrew, now I must put the phone down, Rowles could come back any time.

Pamiętaj, jest niezwykle niebezpieczny!

Remember, he's extremely dangerous!

Andrew, słyszysz mnie?

Andrew, can you hear me?

Andrew…”

Andrew…”

Ted popatrzył na Daisy z niepokojem “Telefon jest głuchy – bateria prawdopodobnie siadła.

Ted looked at Daisy in dismay, “The line's gone dead - the battery's probably run out.

Obawiam się, że Andrew nie usłyszał ani słowa z tego, co powiedziałem!”

I am afraid Andrew didn't hear a word I said!”

“Oh nie, Ted, znaleźliśmy się w punkcie wyjścia!” powiedziała Daisy ze smutkiem w głosie.

“Oh no, Ted, we're back to square one!” said Daisy unhappily.

Rozczarowany Komisarz włożył komórkę z powrotem do kieszeni.

The Detective-Inspector put the mobile back into his pocket disappointedly.

Daisy namyśliła się przez chwilę, następnie wyszeptała do Teda, “W wewnętrznej kieszeni mojej torby jest mały pilnik do paznokci.

Daisy thought for a moment, then whispered to Ted, “There's a small nail file in the inner lining of my bag.

To nasza ostatnia nadzieja!”

It's our last hope!”

“No cóż, mógłbym spróbować przepiłować ogniwo łańcucha, ale trwałoby to wieczność.” Ted nie był zbytnio przekonany, ale Daisy przeszukała już wewnętrzną kieszeń swojej torby i dała mu pilnik.

“Well, I could try and file through a link in the chain but it'll take ages.” Ted didn't sound very convinced but Daisy searched for her nail file in the inside pocket of her bag and gave it to him.

Ted zaczął energicznie piłować swój łańcuch, ale przestraszył się, że śpiący w pokoju obok Rowles usłyszy, co robią.

Ted started working on his chain vigorously, but with Rowles next door he was afraid the bank robber might hear what they were doing.

Ted nie przestawał piłować, ale szło mu to powoli.

Ted kept filing away, but it was a slow job.

“To zajmie całą wieczność, Daisy.” Wtem, słysząc kroki, zniżył głos, „Rowles znowu wraca!

“This is going to take forever, Daisy.” Then hearing footsteps, he lowered his voice, “That's Rowles coming back again!

Schowaj pilnik do torby!” wyszeptała Daisy.

Hide the file in my bag!” whispered Daisy.

Rowles wszedł do toalet, “Cześć, moje dzieciaczki!

Rowles arrived in the toilets, “Hello my little ones!

Mam nadzieję, że jedzenie wam smakowało!” zażartował w swoim stylu.

Hope the food was to your satisfaction!” he joked in his usual style.

“Cóż Panno Hamilton, twoje pojawienie się tutaj, to dla mnie niezwykłe szczęście.

“Well, Miss Hamilton, your coming here is most fortuitous.

Mam pewien niecierpiący zwłoki problem, w którego rozwiązaniu, jak myślę, będzie mi pani mogła pomóc.”

I have a pressing problem and now I feel you will be able to help me solve it.”

Ted i Daisy popatrzeli na siebie pytającym wzrokiem.

Ted and Daisy looked at each other questioningly.

Rowles usiadł tak, jakby ich rozmowa miała potrwać dłużej.

Rowles sat down as though their conversation would take quite a time.

“Po pierwsze, chciałbym wam powiedzieć, że nieźle się na was wkurzyłem, kiedy aresztowaliście mnie na promie – ale – naprawdę nie żywię do was urazy!” zaśmiał się.

“First of all, I'd like to tell you that I was pretty angry when you two had me arrested on the ferryboat - but - I don't really bear grudges!” he laughed.

“Ale obiecałeś się zemścić na Tedzie, kiedy cię skazano – to się nazywa uraza!” rzuciła w odpowiedzi Daisy.

“But you promised to get your own back on Ted when you were convicted - I call that a grudge!” retorted Daisy.

“Nie, to wcale nie tak, moja droga.

“No, it's not like that at all, my dear.

Gdy już wiedziałem, że pójdę znowu do więzienia, musiałem udawać twardziela przed przyszłymi współwięźniami!

When I knew I was going to prison again I had to look tough in the eyes of my future cellmates!

Nie macie pojęcia, jak to jest siedzieć w więzieniu.

You have no idea what it's like being in prison.

Trzeba się bronić dzień i noc!

You have to defend yourself day and night!

Począwszy od sali sądowej…”

Starting in the courtroom…”

“I popsułeś nasz ślub – to zemsta na nas obojgu!” dodała Daisy.

“And you ruined our wedding - that's revenge on both of us!” added Daisy.

Rowles pokiwał głową, “Zawsze miałem dziwne poczucie humoru.

Rowles nodded, “I always did have a strange sense of humour.

Ale jak widzicie, żadnego z was nie potraktowałem najgorzej.”

But as you see, I haven't treated either of you too badly.”

“Co chcesz przez to powiedzieć, Rowles?

“What are you trying to say, Rowles?

Że chciałeś tylko spędzić ze mną kilka dni, i że odurzenie mnie chloroformem to nic takiego?” zapytał z sarkazmem Ted.

That you just wanted to spend a few days with me, and that using chloroform on me was justified?” Ted asked sarcastically.

Rowles znów zrobił się poważny, “Pozwól, że to wytłumaczę.

Rowles was serious again, “Let me explain.

Panno Hamilton, musi pani wiedzieć, że nie pożyję zbyt długo,” powiedział cicho, prawie podniosłym tonem.

Miss Hamilton, you will have found out that I haven't much time to live,” he said quietly, almost reverently.

“Kiedy lekarz mi to powiedział, postanowiłem spróbować ucieczki.

“When the doctor told me, I decided to try and escape.

Rozpuściłem wici i dwaj… przyjaciele dali mi znać, że pomogą mi – za odpowiednią cenę.”

I put the word out and two… friends let me know that they would help me - at a price.”

Rowles ciągnął dalej, “Już wcześniej zawiązał się spisek w celu zamordowania  Nadkomisarza Teda Singletona…”

Rowles continued, “There was already a plot out to kill Chief-Inspector Ted Singleton…”

“I myślisz, że w to uwierzę?” wtrącił się Ted.

“And you expect me to believe that?” broke in Ted.

Zignorowawszy ten wtręt, Rowles wyjaśnił, “Tak jak mówiłem, polecono mi to zrobić w zamian za wolność.” Widząc dziki wyraz twarzy Daisy, Rowles odwarknął, „Chwileczkę, Panno Hamilton.

Ignoring this interruption, Rowles explained, “As I told you, I was commissioned to do it in exchange for my freedom.” Seeing the fierce expression on Daisy's face Rowles growled, “Wait a minute, Miss Hamilton.

Osobiście nie uznaję zabijania i z pewnością nie chcę mieć morderstwa na sumieniu.

Personally I don't believe in killing anybody, and I certainly don't want a murder on my conscience.

A więc, ponieważ wiedziałem, że i tak umrę, zobowiązałem się dokonać tego czynu.

So, as I knew I was going to die anyway, I promised to do the deed.

Zadowolili się tym i kazali mi postępować zgodnie z planem ucieczki.

They were happy with that and told me to go ahead with the escape plan.

Musiałem wykazać się dużym sprytem, żeby nie zorientowali się, że zamierzam cię tylko porwać, Singleton, nie zabić, a później, w odpowiednim czasie, puścić cię… wolno.

I had to be very clever not to let them know that I only intended to kidnap you, Singleton, not kill you, and then, when the time came, to let you… free.

A najzabawniejsze było to, że historia z  waszym ślubem to czysty przypadek!”

And the funny thing was, that your getting married was merely a coincidence!”

Daisy i Ted byli zaszokowani tym, co usłyszeli.

Daisy and Ted were stunned at hearing this.

“Czy to rzeczywiście prawda, Rowles?” zapytała z lekkim powątpiewaniem Daisy.

“Is this really true, Rowles?” asked Daisy a little skeptically.

“Tak, to prawda – uwierzcie mi, i wierzcie mi, jak wam mówię, że ktoś będzie próbował zabić Singletona, kiedy umrę!”

“Yes, it is - believe me, and do believe me when I tell you that someone will try to kill Singleton once I'm dead!”

Więzniowie spojrzeli na siebie, próbując zrozumieć tę pozorną zmianę charakteru ze strony Rowlesa.

The prisoners looked at each other trying to make sense of this apparent change of character on the part of Rowles.

“Prawda jest taka, że,” Rowles wziął głęboki oddech, jakby znów zaczynał odczuwać zmęczenie, “Jestem zwykłym poczciwiną, zawsze pamiętam o wyświadczonych mi przysługach.

“The fact is,” Rowles took a deep breath, as though he was getting tired again, “I'm a bit of a softie, I always remember favours done to me.

Twój narzeczony uratował mnie kiedyś, gdy jego kolega chciał mnie wrobić w morderstwo!

Your fiancé once saved me from being stitched up by a colleague of his who wanted me to go down for murder!

Pamiętasz, Singleton?”

Remember, Singleton?”

Ted wolno skinął głową.

Ted nodded slowly.

“Przypuszczam, jednak, że nie zdradzisz nam kto planuje moją śmierć.”

“I imagine, though, that you are not going to tell us who's planning my death.”

“Nie mogę ich sypnąć.

“I can't grass on them.

W moim środowisku po prostu się tak nie robi,” szorstko odparł Rowles.

It just isn't done in my world,” Rowles answered curtly.

Potem napięcie opadło, a rabuś mówił dalej, „Jak mówiłem wcześniej, mam duże szczęście, że pani tu jest, Panno Hamilton.

Then the tension eased and the bank robber continued, “As I was saying before, I'm really lucky to have you here, Miss Hamilton.

Może mi pani wyświadczyć wielką przysługę!” Rowles zaśmiał się cynicznie.

You can do me a big favour!” Rowles laughed cynically.

„Ponieważ jest was tu dwoje, chcę, abyście byli świadkami mojej ostatniej woli – mojego testamentu!

“As there are two of you, I want you to witness my will - my last will and testament!

- I chcę, żebyś ty, Singleton, był jego wykonawcą!” Chociaż Rolwles się śmiał, Ted i Daisy byli pewni, że nie żartował.

- and I want you, Singleton, to be my executor!” Even though Rowles was laughing, Ted and Daisy could tell that he was in earnest.

Nagle Rolwles przestał się śmiać.

Rowles stopped laughing abruptly.

“Mam córkę, Clare, która ma teraz piętnaście lat.

“I have a daughter, Clare, who is now fifteen.

To piękna dziewczyna; mieszka z rodzicami adopcyjnymi, którzy dobrze ją traktują.

She's a beautiful girl and lives with her adoptive parents who are good to her.

Nic o mnie nie wie – i nigdy nic nie może się dowiedzieć.

She knows nothing of me - and she must never know anything.

Ukryłem trochę grosza i chcę żeby wszystko przypadło Clare, na jej edukację.

I've stashed away quite a few quid, and I want it all to go to Clare for her education.”

Daisy i Ted nie mogli uwierzyć własnym uszom.

Daisy and Ted could hardly believe their ears.

“Ale mogłeś wyznaczyć kogoś innego na wykonawcę testament,” zauważył Ted, “na przykład twojego obrońcę.”

“But you could have found someone else to be your executor,” Ted pointed out, “your solicitor, for example.”

“Musiałem zachować w tajemnicy fakt, że umieram, prawda?”

“I had to keep it secret that I was going to die, didn't I?”

Nagle Rowles zgiął się z bólu i śmiertelnie pobladł.

Rowles suddenly bent over in pain and went deathly white.

“Przepraszam gołąbki!” wysapał i wyciągnął z wewnętrznej kieszeni paczkę pigułek, połknął jedną i pociągnął łyk z buteleczki wody, którą trzymał w kieszeni.

“Sorry chaps!” he gasped and took out a packet of pills from his inside pocket, swallowed one and took a swig at a small bottle of water which he kept in his pocket.

Po kilku minutach pigułka zadziałała i Rowles zdołał wygodnie rozsiąść się w swoim fotelu.

A couple of minutes later the pill seemed to have worked and Rowles managed to sit comfortably back in his chair.

Potem znów zaczął wyglądać na bardzo chorego i zaczął skręcać się w straszliwych bólach.

Then he began to look very ill again and became doubled up in terrible pain.

“Podpiszcie mój testament, proszę!

“Sign my will, please!

Czuję się naprawdę źle.

I feel really bad.

To już mój koniec!” jęknął Rowles, wyciągając kawałek papieru i pióro z kieszeni.

This is the end for me!” groaned Rowles pulling out a piece of paper and a pen from his pocket.

Ted spojrzał na Daisy, “Podpiszemy?” zapytał.

Ted looked at Daisy, “Shall we?” he asked.

Daisy przytaknęła i podpisali oboje.

Daisy nodded and they both signed.

Rowles mógł  ich już uwolnić.

Rowles was now ready to free them.

Włożył z powrotem rękę do swojej kieszeni, wyciągnął klucz do kłódki na długim łańcuchu, którym skuci byli Ted i Daisy, i pomiędzy spazmami ogromnego bólu zdołał im go dać.

He put his hand back into his pocket, pulled out the key to the padlock on the long chain which imprisoned Ted and Daisy and between spasms of great pain managed to give it to them.

Wtedy runął, nieprzytomny, na podłogę.

He then collapsed, unconscious, onto the floor.

Ledwie Ted zdążył uwolnić siebie i Daisy, kiedy drzwi gwałtownie otwarły się, a w wejściu ukazała się brygada antyterrorystyczna w każdej chwili gotowa oddać strzał.

Ted had just managed to free himself and Daisy when the door burst open with a S.W.A.T.- like team all ready to shoot.

Dwóch antyterrorystów doskoczyło do nieprzytomnego Rowlesa, przypierając jego ręce do ziemi.

Two of them jumped onto the unconscious Rowles pinning his arms to the ground.

“Nadkomisarz Singleton, jak mniemam.

“Chief-Inspector Singleton I believe.

Zdwonił pan do kolegi, który przekazał informację nam.

You telephoned your colleague, who relayed the information to us.

Nic wam nie jest?” zapytał jeden z policjantów, który wyglądał na dowódcę.

Are you two all right?” asked one of the police officers, who seemed to be in charge.

“Ten mężczyzna jest chory…” zaczął wyjaśniać Ted.

“This man is ill….” Ted started to explain.

“Tak, tak!” odparł policjant, myśląc sobie, że syndrom sztokholmski musiał dotknąć Nadkomisarza.

“Yes, yes!” the officer replied thinking that the Stockholm syndrome had hit the Chief-Inspector.

Wykręcił Rowlesowi ręce za plecy i skuł go kajdankami.

He pulled Rowles' arms behind his back and handcuffed him.

Ted nalegał, “Oficerze, ten człowiek jest poważnie chory i natychmiast trzeba go zabrać do szpitala, inaczej umrze.

Ted insisted, “Officer, this man is seriously ill and must be taken up into the hospital immediately otherwise he will die.

Pozwólcie nam z nim jechać.

Let us go with him.

Musimy poinformować lekarzy, że Rowles brał morfinę, zanim dadzą mu coś innego.”

We must explain to the doctors that Rowles has been taking morphine… before they give him anything.”

Oficer patrzył na Teda z lekkim niedowierzaniem.

The officer looked at Ted not really believing him.

Jednakże zastanowił się nad tym dobrze i powiedział do innych policjantów, “OK chłopaki – nie mamy tu noszy, więc przenieśmy go na Izbę Przyjęć!”

However, he thought twice about it and said to the other officers, “OK boys - we haven't got a stretcher here, so let's carry him up to the A&E!”

Dwoje narzeczonych mogło wreszcie się uścisnąć, ale Ted był wyraźnie wyczerpany, a Daisy zaczęła płakać.

The two fiancés were finally able to embrace each other, but Ted was obviously exhausted and Daisy had started crying.

Gdy Ted i Daisy szli na Izbę Przyjęć, aby poddać się badaniom kontrolnym, widzieli, że szpital był teraz otoczony przez policję.

As Ted and Daisy went up to the Accident and Emergency Department to be checked over, they could see the hospital was now surrounded by the police.

Lekarze, którzy ich badali, stwierdzili przemęczenie i kazali na razie tam zostać.

The doctors who examined them pronounced them fatigued and said they had to stay there for the present.

Tedowi podłączono kroplówkę i poczuł się trochę silniejszy.

Ted was given a drip and began to feel a bit stronger.

Poprosił, aby położono go obok Rowlesa, który był nadal nieprzytomny, więc mógł opowiedzieć o zażywaniu przez niego morfiny w związku ze śmiertelną chorobą.

He had asked to be put near to Rowles, who was still unconscious, so he could explain about his taking morphine for a terminal illness.

Lekarze zbadali rabusia, a następnie wysłali go na prześwietlenie.

The doctors examined the bank robber and then sent him to be X-rayed.

Późnej przywieziono Rowlesa z powrotem i wezwano bardziej doświadczonego lekarza, Pana Akashi.

Later on Rowles was brought back and another more senior doctor, Mr. Akashi, was called.

“Przepraszam, czy mógłbym zamienić z panem słówko?” zapytał Pan Akashi, odwracając się do Teda.

“Excuse me, but might I have a word with you?” said Mr. Akashi turning round towards Ted.

“Jak mniemam,” doctor szukał w pamięci imienia Rowlesa, “Jak mniemam William Rolwes spędził z panem tych ostatnich kilka dni.

“I believe,” the doctor looked for Rowles' name, “I believe William Rowles has been with you for the last few days.

Co dokładnie powiedział panu na temat swego stanu zdrowotnego?”

What did he tell you exactly about his health?”

“Że cierpi na śmiertelną chorobę i umiera – badano go w szpitalu więziennym, zdaje mi się…”

“That he had a terminal illness and was dying - he had been examined in the prison hospital, I think…”

“Hm… tak, to właśnie mi powiedziano.

“Mm… yes, that's what they told me.

Ale musiała nastąpić jakaś pomyłka.

But there must have been a mistake.

Słyszano o takich przypadkach – mogą się zdarzyć.

It's not unheard of - it can happen.

Z pewnością jest chory, ale nie śmiertelnie.

He is certainly ill, but not terminally.

Ma pęknięty wrzód i, oczywiście, jeśli nie zoperowalibyśmy go od razu, jego życie byłoby zagrożone.

He has a perforated ulcer and, of course, if we don't operate right away his life is at risk.

Dziękuję.”

Thank you.”

Ted i Daisy otrzymali pozwolenie na odwiedziny Rowlesa po operacji.

Ted and Daisy had permission to visit Rowles after his operation.

Rabuś był zmęczony, ale w dobrym nastroju.

The bank robber was tired, but in good spirits.

“Powiedzieli mi, że nalegaliście, aby niezwłocznie zabrano mnie na Izbę Przyjęć – więc uratowaliście mi życie, ponieważ pękł mi wrzód.” Rowles uśmiechnął się niewyraźnie.

“They told me that you insisted on my being taken to A&E immediately - so you saved my life, as I had a perforated ulcer.” Rowles smiled weakly.

Ted zażartował, „Wygląda na to, że ciągle ratujemy się wzajemnie!”

Ted quipped, “We always seem to be saving each other's lives!”

Rowles z powagą przytakująco kiwnął głową.

Rowles nodded his head solemnly.

“Zdajesz sobie sprawę, że wydadzą na ciebie wyrok, kiedy dowiedzą się, iż cię nie zabiłem – na mnie pewnie też, bo nie dopełniłem swojej części umowy?”

“You do realise that there'll be a contract out on you when they discover I didn't kill you - and probably out on me too, as I didn't keep my part of the bargain?”

Nie sądzę, żebyśmy musieli sie tym przejmować,” odparł Ted, “jako że fałszywi Samarytanie o pseudonimach Mały Tim i Braciszek Józef zostali namierzeni i schwytani!”

“I don't think we have to worry about that,” replied Ted, “as the fake Samaritans aka Tiny Tim and Bro Joseph have been located and dealt with!”

“Teraz będziesz mógł odpowiednio zająć się wszystkimi kwestiami prawnymi – wiesz, chodzi mi o tę młodą osobę, o której wspominałeś? powiedziała Daisy, mając na myśli córkę Rowlesa.

“Now you can have all your legal matters sorted out properly - you know, about that young person you mentioned?” said Daisy referring to Rowles' daughter.

“Możesz wyznaczyć adwokata, który wszystkim się zajmie.”

“You can appoint your solicitor to do everything.”

“Macie rację, w każdym razie dziękuję wam obojgu.” Odpowiedział Rowles.

“You are right, anyway, thanks to both of you.” replied Rowles.

Wyglądał na zmęczonego, ale już nie tak źle i uśmiechał się do Teda i Daisy.

He looked tired but better and grinned at Ted and Daisy.

“Wiem, że dostanę kolejny wyrok za to, co zrobiłem, ale… no cóż, będę musiał ponownie uciec, prawda?”

“I know I'll get another sentence for what I did but… well, I'll just have to escape again, won't I?”

Ted i Daisy ustalili kolejną datę ślubu, a wszyscy ich przyjaciele pojawili się na nim, włączając dodatkowo Rosemary Armostrong i jej przyjaciela Rega, którzy, dzięki Daisy, mieszkali teraz razem w małym mieszkanku komunalnym.

Ted and Daisy fixed another date for the wedding and all their friends turned up with the addition of Rosemary Armstrong and her friend Reg who, thanks to Daisy, now lived together in a small council flat.

Bezdomny chłopak, który naprowadził policję na ślad Małego Collinsa i Braciszka Józefa także tam był.

The homeless lad who had put the police onto Tiny Collins and Bro Joseph's tracks was also there.

Uczęszczał na kurs fotografii cyfrowej i, dzięki zachętom Teda, miał nadzieję niebawem zaciągnąć się do policji.

He was attending a digital photography course and, thanks to Ted's encouragement, was now hoping to enrol shortly in the police force.

Daisy nalegała, żeby Ted został z nią w noc przed ślubem, tak by mogli tym razem wspólnie przyjechać do urzędu stanu cywilnego.

Daisy had insisted on Ted staying with her the night before, so this time they arrived at the registry office together!

W pewnym momencie Daisy zauważyła, że Andrew i Sonia trzymają się za ręce i uśmiechnęła się do siebie.

Daisy noticed that Andrew and Sonia held hands at one point and smiled to herself.

Kiedy machali na pożegnanie po weselnym śniadaniu, Daisy odwróciła się i rzuciła bukiet w kierunku Sonii, która szybko go złapała.

When they waved goodbye after the wedding breakfast, Daisy turned round and threw her bouquet in the direction of Sonia, who promptly caught it.

“Gdzie spędzicie miesiąc miodowy?” odezwały się głosy różnych przyjaciół, jako że nikt jeszcze nie zdążył się dowiedzieć.

“Where are you going on honeymoon?” shouted the various friends as no one had managed to find out yet.

“Przyślemy wam pocztówkę,” odparł Ted, gdyż on i Daisy wyruszali właśnie w bajeczną podróż do… Indii!

“Send you a postcard,” replied Ted, as he and Daisy drove off on their way to a fabulous time in… India!

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Ślub

The Wedding

CZĘŚĆ 1

PART 1

“Wolałabym ślub cywilny”, odparła Daisy.

“I'd prefer a registry office wedding,” replied Daisy.

“I nietypowe śniadanie weselne – może wegetariańskie!”

“And an unconventional wedding breakfast - maybe vegetarian!”

Inspektor Morris Singleton, lepiej znany jako Ted, potakująco kiwnął głową, “Jeśli o mnie chodzi, może być, ale kiedy?”

Inspector Morris Singleton, better know as Ted, nodded, “That's fine by me, but when?”

“Chodźmy jutro do urzędu stanu cywilnego i zobaczmy kiedy możemy wziąć ślub, żebyś już dłużej nie był… singlem, bo to w złym tonie!” zażartowała Daisy.

“Let's go to the registry office tomorrow and see when we can get married so that you won't be… singleton any longer!” Daisy quipped.

W końcu wszystko zostało ustalone na drugą środę maja.

Everything was finally fixed for the second Wednesday in May.

Daisy zadzwoniła do Pana Wintera, swojego dobrego przyjaciela, sprzedawcy antyków i zapytała go czy nie poprowadziłby jej do ołtarza oraz poprosiła, aby towarzyszył jej w urzędzie stanu cywilnego.

Daisy telephoned Mr. Winter, her dear antique dealer friend, and asked him if he would give her away and accompany her to the registry office.

Pan Winter zgodził się z radością.

Mr. Winter joyfully accepted.

Potem Daisy zadzwoniła do swoich przyjaciółek, Pam i Sonii, żeby zaprosić je na ślub.

Then Daisy rang her friends Pam and Sonia to invite them to the wedding.

Sonia powiedziała, że właśnie wybiera się do Afryki w dwutygodniową podróż, na którą wysyła ją gazeta, ale wróci na czas i zapytała kiedy będzie wieczór panieński Daisy.

Sonia said she was just leaving for Africa on a two-week trip for her paper, but would be getting back in time and when would Daisy's hen night be?

Pam zaprosiła Daisy do siebie, żeby opowiedziała jej wszystkie nowiny.

Pam invited Daisy to come round to tell her all the gossip.

“Tak się cieszę twoim szczęściem, Daisy.

“I'm so happy for you, Daisy.

No, nareszcie!

Well, at last!

Zaczynałam myśleć, że wy dwoje nigdy się nie pobierzecie!

I was beginning to think you two were never getting married!

Jak w Narzeczonych”!

Like in The Betrothed!”

Daisy zaśmiała się, “No cóż, nie ma żadnego Don Rodrigo, który mógłby mnie porwać, czy coś w tym rodzaju, więc włóż  swoją najlepszą kieckę i bądź moją druhną!”

Daisy laughed, “Well, there's no Don Rodrigo to kidnap me or anything, so put on your glad rags, girl, and come and be my witness!”

Kilka dni później Daisy i Pam spotkały się w Centrum Handlowym Best Buy.

A couple of days later Daisy and Pam met up at the Best Buy Shopping Centre.

“Czy wiesz już w co chciałabyś być ubrana?” zapytała Pam.

“Have you decided what sort of thing you want to wear?” asked Pam.

“Nie mam najmniejszego pojęcia – nie chcę mieć na sobie tradycyjnej białej sukni, to wiem na pewno!” odparła Daisy.

“I haven't got the least idea - I don't want to wear the traditional white dress, I'm sure about that!” replied Daisy.

“A więc chcesz ubrać jakiś kostium?”

“Well, do you want to wear a costume?”

Daisy pokręciła głową, “Nie mam zielonego pojęcia, Pam, może właśnie dlatego nigdy nie mogliśmy się zdecydować na konkretną datę ślubu – po prostu nie wiedziałam co na siebie włożyć!” zaśmiała się Daisy.

Daisy shook her head, “I haven't the faintest, Pam, maybe that's why we never managed to decide on the date to get married - I just couldn't imagine what I would wear!” Daisy laughed.

Pierwsze kilka godzin spełzły im na łażeniu po wszystkich sklepach w centrum, rozglądaniu się i chodzeniu z jednego do drugiego.

The first couple of hours were spent going into all the dress shops in the centre, having a quick walkaround and on to the next one.

Pam zaczęła się niepokoić.

Pam was getting anxious.

“Daisy, nie zapomnij, że ja też muszę coś kupić, a nie mogę nic wybrać dopóki nie będę wiedziała w co ty się ubierzesz!

“Daisy, don't forget that I too have to buy something, and I can't choose anything until I know what you are going to wear!

Dlaczego chociaż czegoś nie przymierzysz?”

Why don't you at least try something on?”

“Ok, Pam, ale najpierw coś zjedzmy – mój mózg w ogóle nie funkcjonuje!”

“Ok, Pam, but first let's have some calories - my brain isn't working well at all!”

Dwójka przyjaciółek usiadła w Food Court i zamówiła późne typowo angielskie śniadanie.

The two friends sat down at the Food Court and had a late full English breakfast.

“No, już lepiej”, powiedziała Daisy popijając czarną kawę.

“Ah, that's better,” said Daisy drinking her black coffee.

“Chodź Daisy, wracamy do naszych poszukiwań!” ponagliła Pam.

“Come on Daisy, back to the grindstone!” Pam urged.

Gdy dwoje przyjaciół wychodziło z jadłodajni, Daisy nagle chwyciła Pam za rękę.

As the two friends were walking out of the food court, Daisy suddenly grabbed Pam's arm.

“To właśnie to, co chcę ubrać!” Pam rozglądała się, ale nie mogła dostrzec nic szczególnego.

“That's what I want to wear!” Pam looked around but couldn't see anything in particular.

“Spójrz na Indiankę, która tam siedzi!

“Look at that Indian woman sitting over there!

Ma na sobie cudowne zielonozłote sari – Pam, pójdę w tradycyjnym indiańskim ubraniu!”

What a wonderful green and gold sari she's wearing - Pam, I'm going to wear traditional Indian clothes!”

Pół godziny później Daisy przymierzała sari w różnych kolorach w sklepie z indiańskimi ubraniami w Centrum.

Half an hour later Daisy was trying on saris of many different colours in an Indian shop in the Centre.

“Oh Daisy, miałaś naprawdę dobry pomysł.

“Oh Daisy, I think you've had a really good idea.

Jakiego koloru sari wolisz?” zapytała Pam.

What colour sari do you think you'd prefer?” asked Pam.

“Jakieś w niezbyt jaskrawym kolorze, bo oboje mamy jasną karnację.

“Not one with very vivid colours, as I've got a fair skin.

Hej, a może to złoto-brzoskwiniowe sari z beżową bluzką z motywem wyszywanym złotą nicią?” Daisy trzymała sari przed sobą.

Hey, how about this light peach and gold sari with this beigy blouse with gold thread motifs?” Daisy held the sari up against herself.

“Na pewno będzie ci pasować, Daisy.

“That certainly suits you, Daisy.

A więc, skoro jesteś pewna jak chcesz być ubrana, chciałabym kupić ci prawdziwą indiańską torebkę na ślub.

Well, if you are sure that's how you want to dress, I'd like to buy you a real Indian bag for your wedding.

Widzę, że mają tu kilka wspaniałych torebek ręcznie zdobionych koralikami”, zasugerowała Pam, która miała bardzo dobry gust, jeśli chodzi o ubrania.

I can see that they've got some marvellous hand-beaded ones,” suggested Pam who had very good taste in clothes.

Teraz przyszła kolej na Pam.

Next it was Pam's turn.

“Poszukam czegoś, co mnie wyszczupli.

“I'm going in for something which slims me down.

Podoba mi się ta modna spódnica i bluzka oraz kamizelka, które widziałyśmy w Fashone.

I fancy that trendy skirt and blouse and waistcoat we saw at Fashone's.

Wydaje mi się, że były w kolorze bladoliliowym i szarym – oh, wróćmy i zróbmy jeszcze jedną rundkę po sklepach z ciuchami!”

I think it was in pale lilac and grey - oh, let's go back and do the rounds of the dress shops again!”

Kilka tygodni później Daisy zorganizowała w pobliskim pubie swój wieczór panieński, a Ted urządził swój wieczór kawalerski z ‘kumplami’ ze swojego wydziału w Londynie.

A few weeks later Daisy organised her hen night which was in a pub nearby and Ted arranged his stag night with 'the lads' from his division up in London.

Wieczór panieński był przednią zabawą z Pam, Sonią, dziennikarką przyjaciółką Daisy, Leną, właścicielką sklepu z antykami, którą Daisy kiedyś uratowała od zuchwałej kradzieży oraz z kilkoma młodymi przyjaciółkami Daisy, które przyszły w raczej kusych strojach i robiły dużo hałasu.

The hen night was a riot with Pam, Sonia, Daisy's journalist friend, Lena, the antique shop owner who Daisy had once saved from a violent thief, and several of Daisy's young friends who turned up in rather skimpy clothes and made a lot of noise.

Lena zaskoczyła nastoletnie przyjaciółki Daisy, kiedy przyłączyła się do ich rozmowy o liście przebojów.

Lena surprised Daisy's teenage friends when she joined in the conversation with them about the charts.

Okazało się, że w młodości grała w zespole i podążała za najnowszymi trendami.

Apparently she had played in a band in her youth and followed all the latest trends.

Sonia wręczyła Daisy małą paczuszkę mówiąc, że to coś, co może trzymać w torebce.

Sonia handed Daisy a small packet saying it was something she could keep in her bag.

“Dziękuję, Soniu”, powiedziała Daisy rozpakowując paczuszkę.

“Thanks, Sonia,” said Daisy unwrapping the packet.

“Oh, perfumy!”

“Oh, perfume!”

“Nie zupełnie,” powiedziała Sonia uśmiechając się.

“Not quite,” said Sonia smiling.

“Przyjrzyj się uważnie!”

“Have a closer look!”

Daisy wyglądała na zaskoczoną, ale po dokładniejszym obejrzeniu, zdała sobie sprawę, że to wcale nie była żadna ultranowoczesna buteleczka perfum!

Daisy looked puzzled, but examining it more carefully realised that it wasn't an ultra modern perfume bottle at all!

“Oh, wiem!

“Oh, I see!

Naprawdę sprytne.

That's really cunning.

Wygląda jak buteleczka perfum, a tak naprawdę to telefon komórkowy!

It looks like a bottle of perfume but it's really a mobile phone!

- Nigdy wcześniej takiego nie widziałam!

- I've never seen one like it before!

Jest bardzo efektowny!

It's so glamourous!

Jeszcze raz dziękuję, Soniu, jest prześliczny.”

Thanks again, Sonia, it's beautiful.”

“Kiedy zobaczyłam jak szarpiesz się z tym starym złomem, który trąbi jak parowóz, pomyślałam, że już najwyższy czas, abyś wkroczyła w nową erę.” Wyjaśniła Sonia, “Wiesz, ten telefon ma wbudowany aparat, a także funkcję kamery cyfrowej i odtwarzacz wideo!”

“When I saw you fumbling with that old bit of scrap iron which beeps like a barge, I thought it was time you entered the new era.” Sonia explained, “This mobile is also a camera, a digital recorder and a video recorder too, you know!”

Dziewczyny były zafascynowane tym oryginalnym prezentem i wszystkie stwierdziły, że też chcą taki mieć!

All the girls were fascinated by this original present and everybody said they wanted one as well!

“Pamiętaj,” powiedziała Pam, “musisz mieć jutro coś starego, coś nowego, coś pożyczonego i coś niebieskiego! No więc tu masz coś pożyczonego – perłowe kolczyki, które Henry kupił mi na nasz ślub.

“Remember,” said Pam, “you must turn up tomorrow with something old, something new, something borrowed and something blue!' Well, here's something borrowed - the pearl earrings Henry bought me for our wedding.

Będą świetnie pasować do twojego stroju – niezależnie co jutro na siebie włożysz! Powiedziała Pam wręczywszy przyszłej pannie młodej małe pudełko z kolczykami w środku.

They'll go beautifully with your - whatever you are going to wear tomorrow!” said Pam, as she handed the future bride a small box with the earrings in it.

Otwierając pudełko Daisy powiedziała, “Stokrotne dzięki Pam.

Opening the box Daisy said, “Thanks a million Pam.

Są przeurocze!”

They're lovely!”

“Daisy,” wtrąciła się Lena, wyciągając z torby starą szkatułkę, „Chciałabym, żebyś to przymierzyła.

“Daisy,” broke in Lena pulling an old jewellery case out of her bag, “I would like you to try this on.

Mogę?” zapytała wkładając jej coś na szyję.

May I?” as she put something around her neck.

To medalion.

“It's a locket.

Mam nadzieję, że będzie pasować do ubrania, które jutro założysz – jeśli nie – no cóż, możesz nosić go przy innych okazjach.”

I do hope it goes with your dress tomorrow - if not - well, you can wear it on other occasions.”

“Jest po prostu przepiękny, Leno.

“It's absolutely beautiful, Lena.

Nigdy wcześniej nie miałam czegoś takiego.

I've never had anything like this before.

Bardzo ci dziękuję!

Thank you so much!”

“Jak wiesz, dawniej kobiety nosiły w nich zdjęcie swojego ukochanego!” wyjaśniła Lena.

“Once, a woman carried the picture of her beloved in it, as you know!” explained Lena.

Dziewczyny natychmiast zakochały się w medalionie.

The girls immediately fell in love with the locket.

“Oh Daisy, jakie to romantyczne!

“Oh Daisy, how romantic!

Musisz włożyć do niego zdjęcie Teda!”
zaproponowała Rachael, jedna z młodszych dziewczyn.

You'll have to put Ted's photo in it!” suggested Rachael, one of the young girls.

“A więc może powiesz nam w końcu co jutro na siebie włożysz, Daisy?” zapytała Sheena, która była kosmetyczką.

“Well, are you going to tell us at last what you're going to wear tomorrow, Daisy?” asked Sheena, who was a beautician.

“Wybaczcie, ale to nadal tajemnica – dowiecie się jutro o godzinie jedenastej!”

“Sorry, it's still a secret - you'll find out tomorrow at eleven o'clock!”

“Więc dobrze, Daisy, pomyślałam, że to może się przydać!” Sheena wręczyła Dasiy małą paczkę.

“Well Daisy, I thought this might come in handy!” Sheena handed Daisy a small package.

Wszystkie dziewczyny patrzyły jak Daisy rozpakowuje paczkę.

All the girls watched while Daisy unwrapped the package.

Była to zuchwała niebieska podwiązka.

It was a cheeky blue garter!

Wszystkie zaczęły zanosić się śmiechem i żartować.

Everybody howled with laughter and made jokes.

“Co dałaś Tedowi na prezent ślubny, Daisy?” zapytała Sonia.

“What have you given Ted as a wedding present, Daisy?” asked Sonia.

“Jeden z tych zaawansowanych technicznie zegarków, które tak podziwia, o naprawdę nowoczesnym, stalowym wyglądzie.

“One of those super tech watches he admires, with a really modern steely look to it.

Nie pytajcie mnie o poszczególne funkcje, na pewno wygląda imponująco.

Don't ask me what it does exactly, but it looks pretty impressive.

Niestety musieliśmy dać wymienić metalowy pasek na zwykły skurzany, przez ranę kłutą nadgarstka, której Ted nabawił się w zeszłym roku.

Unfortunately we had to have the metal strap changed to a normal leather one 'cos of the stab wound Ted got to his wrist last year.

W każdym razie i tak wygląda bardzo elegancko!”

Anyway it still looks very stylish!”

“A co Ted dał tobie? zapytała Pam.

“And what did Ted give you?” Pam asked.

„Jeszcze nic, bo nie mogłam zdecydować czego chcę.

“Nothing yet 'cos I couldn't make up my mind what I wanted.

Więc zdecydowaliśmy, że zostawimy to na po ślubie.”

So we decided to leave it till after the wedding.”

Daisy wyjaśniła wcześniej, że jej wieczór panieński nie potrwa do bardzo późna, ponieważ następnego dnia ma ona… dość ważne spotkanie, więc impreza skończyła się o dziesiątej trzydzieści i wszyscy rozeszli się do domów, żeby być wyspanymi następnego dnia.

Daisy had already explained that her hen night wouldn't go on very late as she had… a rather important engagement the next morning, so the party broke up at ten-thirty and everybody went off home to have their beauty sleep for the following day.

Przed pójściem spać Daisy zadzwoniła do Teda, żeby powiedzieć mu dobranoc.

Before going to sleep Daisy called Ted to say goodnight.

“Cześć Ted, to ja.

“Hello, Ted, it's me.

Widzę, że nie odbierasz telefonu.

Can see you aren't answering your phone.

Do jutra – buziaczki!”

Till tomorrow - kiss!”

Następnego ranka, kiedy Pan Winter zadzwonił do drzwi, Daisy była już gotowa do wyjścia do urzędu stanu cywilnego.

The next morning when Mr. Winter rang the doorbell, Daisy was all ready to leave for the registry office.

“Oh, co za niespodzianka.

“Oh, what a surprise.

Masz na sobie sari!

You're wearing a sari!

Wyglądasz przepięknie, Daisy!”

Daisy, you look beautiful!”

Daisy zrobiło się miło, gdy to usłyszała.

Daisy was pleased when she heard this.

“Nie wiedziałam czy dokonałam dobrego wyboru.

“I didn't know whether I'd made the right choice.

Dziękuję Panie Winter, dodał mi Pan pewności siebie, której potrzebowałam, bo czułam się trochę niepewnie!.

Thanks Mr. Winter, you've given me the confidence I needed, I was feeling a bit shaky!”

Gdy Pan Winter przyjechał z panną młodą pod urząd stanu cywilnego, wszyscy goście już tam byli, więc kiedy Daisy wysiadła z samochodu pozdrowili ją i powiedzieli, że wygląda oszałamiająco.

When Mr. Winter arrived with the bride at the registry office all the guests were there and as Daisy got out of the car, they all cheered her and said how stunning she looked.

Był tam Luigi z lodziarni, Lena, Pam z mężem i dwójką dzieci, młode dziewczyny, które bawiły się na wieczorze panieńskim Daisy oraz Sonia, która stała obok Andrew i Sandy’ego, dwójki oficerów Scotland Yardu pracujących z Tedem.

There was Luigi of the ice-cream parlour, Lena, Pam with her husband and two children, the young girls who had celebrated at Daisy's hen night and Sonia, who was standing next to Andrew and Sandy, two Scotland Yard officers who worked with Ted.

Rodzice Andrew pochodzili z Ghany, a Sandy był zwalistym, wysokim Szkotem noszącym kolorowy kilt.

Andrew's parents were from Ghana and Sandy was a hefty-looking, towering Scotsman dressed in a colourful kilt.

W urzędzie stanu cywilnego Daisy zaczęła rozglądać się za swoim narzeczonym, ale nie mogła go dojrzeć.

Once inside the registry office Daisy looked around for her fiancé but couldn't see him.

“Teda nie ma?” spytała Daisy.

“Isn't Ted here?” asked Daisy.

“Nie,“ odparł Sandy.

“No,” replied Sandy.

“My – to znaczy Andrew i ja – przyjechaliśmy godzinę temu, kiedy miał się zjawić także Ted.” Gdy Sandy się denerwował jego typowy dla mieszkańców Glasgow akcent stawał się bardzo wyraźny.

“We - I mean Andrew and I - arrived an hour ago, when Ted was supposed to have turned up too.” When Sandy was nervous his Glaswegian accent became very pronounced.

“Dzwoniłem do niego, ale nie odbierał, więc pomyślałem, że może przyjedziecie razem.

“I phoned him but he didn't answer, so I thought you two might be coming together.

Nie dzwonił do ciebie, Daisy?”

Hasn't he called you, Daisy?”

Serce podeszło Daisy do gardła.

Daisy's heart jumped right up to her throat.

“Nie.” Straszne myśli przebiegły jej przez głowę -  że Ted dał nogę albo że stało mu się coś złego.

“No.” Horrible thoughts ran through her mind, that Ted had done a runner or that something dreadful had happened to him.

Wyciągnęła swój stary telefon komórkowy ze swojej nowej indiańskiej torebki i jak oszalała wybrała numer Teda.

She got her old mobile out from inside her new Indian bag and dialled Ted's number frantically.

“Nie odbiera!” Dasiy prawie odebrało mowę.

“He's not answering!” Daisy could hardly speak.

“Też spróbuję do niego zadzwonić,” powiedział Sandy, tymczasem Andrew próbował ją uspokoić.

“I'll try the number again too,” said Sandy, while Andrew was trying to reassure her.

„Wieczór kawalerski Teda był udany – wypił kilka drinków, ale nie był pijany, ani nic w tym rodzaju.

“Ted's Stag Night went off well - he had a few drinks but he wasn't drunk or anything.

Widziałem jak wsiadał do taksówki, bo wiedział, że sobie wypije i zostawił auto pod domem – ale był w doskonałej kondycji!”

I saw him getting into a taxi as he knew he'd be over the limit and had left his car at home - but he was perfectly all right!”

Teraz Sandy dzwonił do biura Teda, żeby zobaczyć czy mają tam jakieś wieści o nim, ale nie mieli.

Now Sandy was phoning Ted's office to see if there was any news of him there but there wasn't any.

“Ah!

“Ah!

Panno Hamilton – czekamy na Panią,” pojawiła się kobieta o miłym wyglądzie, która spisała ich dane, kiedy Ted i Daisy zgłaszali chęć zawarcia ślubu w urzędzie stanu cywilnego, rozglądając się teraz po grupie zebranych tam przyjaciół.

Miss Hamilton - we're all ready for you,” the kind-looking lady who had taken all their details down when Ted and Daisy had applied to get married at the registry office appeared, and looked around the group of friends assembled there.

“Pan Singleton jeszcze nie przyjechał?”

“Hasn't Mr. Singleton arrived yet?”

Andrew wziął sprawy w swoje ręce, “Było małe opóźnienie, przepraszam.

Andrew took charge, “There's been a delay, I'm sorry.

Czy byłaby Pani łaskawa troszeczkę poczekać?”

Can you just wait a bit please?”

Widząc wyraz twarzy Daisy, miła dama przytaknęła, “Tak, oczywiście!”

Seeing the expression on Daisy's face the kind lady nodded, “Yes, of course!”

“Czy możecie natychmiast wysłać kogoś do jego mieszkania?

“Can you send someone to his flat immediately?

Niech do mnie zadzwoni jak tylko tam dotrze.” Adrew prosił teraz kolegę przez telefon.

Have him call me as soon as he gets there.” Andrew was now asking a colleague over the phone.

“Usiądźmy sobie wszyscy na chwilę!” zaproponowała Lena.

“Let's all sit down a minute!” suggested Lena.

Jak tylko to uczynili, zadzwoniła stara komórka Daisy.

No sooner had they done so, when Daisy's old mobile rang.

Gdy Daisy odebrała telefon, przez moment utrzymywała się cisza.

As Daisy replied to the phone, she was aware of a moment of silence.

“Halo, czy to ty, Ted?” zapytała Daisy zadyszanym głosem.

“Hello, is that you, Ted?” Daisy asked breathlessly.

“Wychodzisz dziś za mąż?” zapytał jakiś mężczyzna bardzo ostrym głosem.

“Are you getting married today?” asked a man with a very harsh voice.

Nastąpiła chwila przerwy, po czym głos ponownie groźnie się odezwał, „Nie wydaje mi się, kochana!

There was a slight pause and the voice continued threateningly, “I don't think so, my love!

Do widzenia!” Potem było słychać przerażający śmiech.

Goodbye!” Then a horrible laugh.

Potem kliknięcie.

Then a click.

Potem nic.

Then nothing.

Daisy zbladła. “T-to był głos Rowlesa – przestępcy, którego pomogłam schwytać na promie!”

Daisy paled, “T-that was Rowles' voice - the criminal I helped capture on the ferry boat!”

Sandy potrząsnął glową “William Rowles, ten bandyta napadający na banki?

Sandy shook his head, “William Rowles, the bank robber?

To niemożliwe – siedzi w więzieniu!

It can't be - he's in prison!

Nawet więcej, jest w pilnie strzeżonym więzieniu w Sheffield, nikt stamtąd nigdy nie uciekł, zapewniam cię.”

In fact, he's in a high security prison in Sheffield, nobody ever escapes from there, I assure you.”

“Słuchaj Sandy, wszędzie poznałabym ten śmiech.” odparła Daisy, „Musiałam zeznawać na jego procesie.

“Look Sandy, I'd know that laugh anywhere.” Daisy replied, “I had to give evidence at his trial.

Kiedy go skazano, tylko bezczelnie się roześmiał, grożąc Tedowi i mówiąc, że pewnego dnia wyrówna z nim rachunki.”

When he was sentenced, he just laughed defiantly, threatening Ted, saying he'd get even with him one day.”

Sandy próbował dowieść swoich racji, “Daisy, jesteś teraz zdenerwowana.

Sandy was trying to prove his point, “Daisy, you're all worked up at the moment.

Wiele głosów brzmi podobnie.

Many voices sound alike.

Poza tym, nawet gdyby to był on, mógł dzwonić do ciebie z więzienia.”

Besides, even if it were him, he could still have phoned you from prison.”

“Niech namierzą tę rozmowę,” zasugerował Andrew.

“Let's have the call traced,” suggested Andrew.

“Dobry pomysł,” powiedział Sandy.

“Good idea,” said Sandy.

“Daisy, daj mi numer twojej komórki, a zaraz go namierzymy.”

“Daisy, give me your mobile number and I'll have it traced right away.”

Sandy zaczął dzwonić do komendy głównej, podczas gdy Daisy drżącym głosem powtórzyła pod nosem straszliwe słowa Rowlesa.

Sandy began phoning his headquarters while Daisy shakily repeated Rowles' horrible words to herself.

Sonia otoczyła ją ramieniem, a Pam poszła po szklankę wody dla niej.

Sonia put her arm round her and Pam went to get a glass of water for her.

Reszta gości weselnych spoglądała na siebie z niedowierzaniem.

The rest of the wedding party looked on in disbelief.

Andrew rozmawiał przez telefon, powtarzając informacje Daisy, “Wygląda na to, że Ted nie otwiera drzwi.” Kontynuował rozmowę przez telefon, „Czy jest jakiś inny sposób, żeby się tam dostać, Sierżancie?”

Andrew was on the phone reporting back to Daisy, “It seems Ted's not answering the door.” He continued speaking on the phone, “Is there any other way of getting in, Sergeant?”

Andrew poluzował swój krawat.

Andrew began to loosen his tie.

“No to się włamcie!

“Well, break in!

Tak, biorę za to odpowiedzialność.

Yes, it's my responsibility.

Po prostu to zróbcie!”

Just do it!”

Daisy trzymała się ramienia Pam.

Daisy held on to Pam's arm.

“Co się dzieje, Andrew, powiedz!

“What's happening, Andrew, tell me!”

“Mówią, że go tam nie ma, Daisy.

“They are saying he's not there, Daisy.

Łóżko jest zaścielone, a w szafie na wieszaku wisi garnitur!”

His bed hasn't been slept in and there's a suit hanging on the wardrobe!”

Daisy zaczęła drżeć, “Nawet nie wrócił do domu.

Daisy began to shiver, “He didn't even go home.

Coś złego musiało mu się przytrafić!”

Something terrible must have happened to him!”

Sandy podszedł do Daisy i Andrew, “Pomyliłem się, Daisy.

Sandy came over to Daisy and Andrew, “I was wrong, Daisy.

Wygląda na to, że William Rowles uciekł wczoraj z aresztu!”

It appears that William Rowles did escape from custody - yesterday!”

“Aresztu?

“Custody?

Jest w pilnie strzeżonym więzieniu!” odparł Andrew.

He's in a high security prison!” replied Andrew.

Sandy wyjaśnił, “Prawda jest taka, że pozwolono mu opuścić więzienie z powodów osobistych, jako że jego matka leżała bardzo chora w szpitalu – atak serca.

Sandy explained, “The fact is, he was allowed out of prison on compassionate grounds as his mother was very ill in hospital - a heart attack.

Było przy nim dwóch strażników więziennych, ale mimo to zdołał jakoś uciec.”

There were two prison warders with him but still he managed to escape somehow.”

Zadzwonił telefon Andrew, “Tak!

Andrew's phone rang, “Yes!

Poważnie… dzięki!” Szkot odwrócił się do Daisy, “Namierzyli telefon Rowlesa w Bilbao w Hiszpanii!”

Oh really…thanks!” The Scotsman turned to Daisy, “Rowles' call has been traced to Bilbao in Spain!”

Daisy ledwie powiedziała, “A więc prysnął z kraju po tym jak… zabił Teda?” Daisy była w opłakanym stanie.

Daisy could hardly speak, “So he's hopped the country - after… killing Ted?” Daisy was in a sorry state.

Sonia próbowała ją pocieszać, „Nic takiego nie wiemy, Daisy.

Sonia tried to comfort her, “We don't know any such thing, Daisy.

Może ucieczka Rowlesa nie ma nic wspólnego ze zniknięciem Teda.”

Maybe Rowles' escape has nothing to do with Ted's disappearance.”

Daisy stwierdziła, że już najwyższy czas wziąć się w garść i wstała, “Sandy, w którym szpitalu leży matka Rowlesa?”

Daisy decided it was time to pull herself together and stood up, “Sandy, which hospital is Rowles' mother in?”

“Hospicjum

“St.

Świętego Marcina.”

Martin's Hospice.”

“To niedaleko stąd!” zauważyła.

“That's near here!” she remarked.

“C ci chodzi po głowie, Daisy?”

“ What have you got in mind, Daisy?”

Chociaż przeszła piekło, detektyw, którym była, zaczął się w niej odzywać.

Although she had been to hell and back, the detective in her was coming to life again.

“Oh, nic!”

“Oh, nothing!”

“Proszę zachowaj spokój, Daisy, Scotland Yard już się zajmuje tą sprawą.

“Please try and keep calm, Daisy, Scotland Yard is on the case now.

Właściwie to lepiej tam pojadę, żeby zobaczyć co mogę zrobić.

In fact I'd better get back there to see what I can do.

Ty idź teraz do domu!”

You go home now!”

“Sandy, dasz mi natychmiast znać, jeśli…?” Daisy nie mogła dokończyć.

“Sandy, you will let me know immediately if…?” Daisy could not continue.

“Oczywiście.

“Of course.

Pam zostaniesz z Daisy?” Zapytał Sandy, udając bardziej spokojnego niż był w rzeczywistości.

Pam, will you stay with Daisy?” Sandy asked pretending to be more calm than he actually was.

“Możecie na mnie liczyć!” odparła jak zwykle niezawodna Pam.

“Count on me!” replied the ever reliable Pam.

“Poproszę męża, żeby zaopiekował się dziećmi.

“I'll get my husband to look after the children.

Nie spuszczę oka z Daisy nawet na minutę!”

I'm not letting Daisy out of my sight for one minute!”

CZĘŚĆ 2

PART 2

Raczej nijaka kobieta w średnim wieku o szarych włosach i okularami w grubej oprawce, niosąc w rękach pokaźnych rozmiarów stos papierów, szła spokojnie przez oddział szpitala Św.

A rather nondescript middle-aged woman with grey hair and heavy-rimmed glasses who was carrying a bulky pile of papers in her arms walked calmly through the wards in St.

Marcina.

Martin's.

W końcu znalazła, to czego szukała:

Finally she found what she was looking for:

pokój dla personelu.

the staff room.

Kiedy znalazła się w pokoju dla personelu, kobieta zaczęła przeszukiwać stos zrzuconych uniformów, który leżał w kącie, znajdując dokładnie to, co chciała znaleźć – zostawioną tam przypadkiem przez kogoś plakietkę identyfikacyjną.

Once inside the staff room the woman searched through a pile of discarded uniforms which was in the corner and found exactly what she had hoped to find - an identification badge someone had left there by accident.

Wyjęła zdjęcie, które było w środku plakietki i zastąpiła je swoim.

She took the existing photo out of the badge and replaced it with her own.

Teraz na plakietce widniało: Edith Wilson - Opiekun Chorych – Kierownictwo Szpitala.

The badge now read Edith Wilson - Almoner - Hospital Management.

Kobieta przewiesiła ją przez szyję, następnie poszła schodami do góry, szukając strzeżonej przez dwóch policjantów sali, na której drzwiach wisiał napis „Wstęp wzbroniony”.

The woman hung it around her neck, then went upstairs and looked for a room guarded by two policemen with a No Entry sign on the door.

“Proszę panów policjantów, czy mogliby mi panowie powiedzieć jak się czuje dzisiaj nasz pacjent?”

“Officers, could you tell me how our patient is today?”

“Nie może Pani tam wejść,” odpowiedział jeden z policjantów, natychmiast stając jej na drodze.

“You can't go in there, madam,” one of the policeman replied immediately barring her way.

“Oh wiem!

“Oh, I know!

Jestem opiekunką chorych z ramienia kierownictwa szpitala.

I'm hospital management - the almoner.

Mam za zadanie doglądać wszystkich pacjentów, ale wiem oczywiście, że w tym przypadku to niemożliwe.

I'm supposed to see all the patients, but of course in this case I know it's not possible.

Chciałam tylko zapytać jak ona się czuje i czy mam jej coś przynieść.

I only wanted to ask her how she's feeling and if I could get her anything.

Biedna starsza Pani nie ma nikogo, kto mógłby ją pocieszyć!”

Poor old lady with nobody to comfort her!”

Policjant miał miękkie serce, “No cóż, myślę, że w naszej obecności mogłaby Pani z nią chwilę porozmawiać.

The policeman had a kind heart, “Well, if we were present, I think you could speak to her for a moment.

Biedactwo.

Poor old thing.

Z takim synem…”

With a son like that…”

Pierwsze co dostrzegła Daisy, było to, że matka Rowlesa ciągle odczuwała skutki choroby serca.

The first thing Daisy saw was that Rowles' mother was clearly still suffering from a heart condition.

Następnie zwróciła uwagę na jej dłonie.

Then she noticed her hands.

Na jej palcach nie było żadnych pierścionków, a jej paznokcie były bardzo zaniedbane i brudne.

There were no rings on her fingers, and her fingernails were very badly kept and dirty.

“Pani

“Mrs.

Rowles… Susan, czuje się Pani lepiej?”

Rowles… Susan, are you feeling better?”

Starsza pani właśnie się obudziła i mrugnęła powiekami.

The old lady had just woken up and blinked her eyes.

“Co powiedziałaś?”

“What did you say?”

Daisy powtórzyła „Pani

Daisy insisted, “Mrs.

Rowles, jak się pani czuje?”

Rowles, how are you?”

Starsza pani próbowała skupić uwagę na gościu.

The old lady tried to focus on her visitor.

“Czuę się trochę śpiąca, moja droga.

“I'm feeling a bit sleepy, dear.

Mówili, że miałam robione bajpasy czy coś takiego, i że wszystko poszło dobrze.

They tell me that I've had a bypass or something, but that it went well.

Teraz czuję się dobrze i faktycznie już nie odczuwam tego bólu!”

Now I'm all right, in fact I haven't got that pain any more!”

“Potrzebuje pani czegoś, Pani Rowles?” uprzejmie zapytała odwiedzająca.

“Do you need anything, Mrs. Rowles?” asked the visitor kindly.

“Nie – ale w każdym razie dziękuję.

“No, - but thanks all the same.

Jedyne czego mi potrzeba, to przytulny ciepły pokój na noc – a to, jak myślę, mam zapewnione, tak długo, jak tu będę!”

The only thing I need is a nice warm room for the night - and I suppose I've got that so long as I'm here!

Poza tym wydaje mi się, że masz pilniejsze rzeczy do roboty.”

Besides I think you've got more urgent things to do.”

“Czy chciałaby Pani, żebym do kogoś zadzwoniła, Pani Rowles?”

“Would you like me to telephone somebody, Mrs. Rowles?”

“Ah, zadzwoniła… hm… nie, ale jest coś, co mogłabyś dla mnie zrobić, jeśli nie sprawi ci to kłopotu.

“Ah, telephone… mm… no, but there is something you can do for me, if you don't mind.

Czy możesz przekazać mojemu przyjacielowi, staremu Regowi, że ze mną wszystko w porządku?

Can you tell my friend, Old Reg, that I'm all right?

Będzie się o mnie niepokoił.

He'll be worrying about me.

Czułam się taka schorowana, a on nalegał, żebym poszła do szpitala, kiedy ci dwaj z organizacji Samarytan zaproponowali, że mnie zabiorą do Św.

I felt so ill and he insisted on my going to hospital when those two from the Samaritans offered to take me to St.

Marcina.”

Martin's.”

“Samarytanie, Pani Rowles?” zapytała Daisy.

“Samaritans, Mrs. Rowles?” asked Daisy.

“Tak, powiedzieli, że są wolontariuszami organizacji, która pomaga ludziom bezdomnym.”

“Yes, they said they form part of a group of volunteers who help homeless people.”

“Rozumiem, Pani Rowles.

“I see, Mrs. Rowles.

Tak, oczywiście spróbuję skontaktować się ze Starym Regiem – mówiła Pani, że to przyjaciel…”

Yes, of course I'll try and get in touch with Old Reg - he's a friend of yours, you said…”

“Tak, jest wiele osób, które śpią na starym dworcu kolejowym – pociągi już tam nie jeżdżą - a stary Reg zawsze dzieli się ze mną jedzeniem.

“Yes, there are a lot of us who sleep in the old railway station - there are no more trains there and Old Reg always shares his food with me.

Wiesz, nie mam już odwagi, żeby żebrać!”

You know, I haven't the courage to beg any more!”

Daisy pomyślała sobie, “Więc matka Rowlesa jest bezdomną!”

Daisy thought to herself, “So Rowles' mother is a homeless!”

“Proszę się nie martwić, przekażę Staremu Regowi wiadomości od Pani jeszcze dziś wieczorem na starym dworcu kolejowym.

“Don't worry, I'll have your message sent to Old Reg at the old railway station this very evening.

Czy chciałaby Pani, żebym zrobiła coś jeszcze, Pani Rowles?”

Would you like me to do something else, Mrs. Rowles?”

“Nie, dziękuję.

“No, thank you.

Jesteś naprawdę bardzo miła, moja droga.

You're really very kind, my dear.

A tak przy okazji, nie nazywam się Rowles.

And by the way, my name's not Mrs. Rowles.

Tylko Rosemary Armstrong!”

It's Rosemary Armstrong!”

Daisy była zbita z tropu, „Ale czy Pani syn nie przyszedł tu Panią odwiedzić?”

Daisy was taken aback, “But didn't your son come here to see you?”

“Mój syn?

“My son?

Nie mam dzieci, moja droga.” odparła starsza pani.

I haven't got any children, my dear,” the old lady replied.

Żeby upewnić się, że dobrze zrozumiała, Daisy zapytała raz jeszcze, “Nie pamięta Pani tego mężczyzny, który przyszedł Panią odwiedzić…?”

Just to make sure she had got the facts right, Daisy insisted, “Don't you remember, the man who came to see you…?”

“Masz na myśli tego mężczyznę, który wyciągnął spod mojego łóżka broń?

“You mean, the man who pulled a gun out from under my bed?

Nigdy wcześniej go nie widziałam.

Never seen him before.

Obudziłam się po znieczuleniu czując się okropnie, kiedy ten obcy mężczyzna o szorstkim głosie nachylił się nade mną mówiąc mi »Mamo«.”

I'd just woken up and was feeling pretty awful from the anaesthetic when this strange man with a gruff voice leaned over me and called me Mum.”

Dwaj policjanci, którzy przysłuchiwali się rozmowie spojrzeli na siebie ze zdumieniem, następnie jeden z nich zaczął dzwonić przez telefon, a tymczasem drugi uprzejmie poprosił Daisy, aby wyszła.

The two policemen who were listening to the conversation looked at each other in amazement and one of them began making a telephone call, while the other politely asked Daisy to step outside.

Pam popędziła do drzwi, gdy usłyszała jak Daisy wkłada klucz do zamka.

Pam rushed to the front door when she heard Daisy putting her key in the lock.

“Daisy, gdzie u licha się podziewałaś i dlaczego jesteś tak ubrana?

“Daisy, where on earth have you been and why are you dressed like that?

Po tym jak wzięłaś te pigułki, które przepisał ci lekarz, szybko zasnęłaś, więc poszłam do domu po jakieś ubrania…”

After you took those drops the doctor gave you, you fell fast asleep so I went home to get some clothes…”

“Kochana Pam, przepraszam, że przysporzyłam ci zmartwień.” odpowiedziała Daisy, „ale obudziłam się strasznie zdenerwowana i musiałam spróbować zobaczyć się z matką Rowlesa w szpitalu Św.

“Dear Pam, sorry to have worried you,” answered Daisy, “but I woke up in a terrible sweat and just had to try and see Rowles' mother at St.

Marcina… to jedyny trop jaki mamy!”

Martin's… it was the only clue we had!”

Daisy ściągnęła perukę i okulary, zmyła postarzający makijaż, opowiadając tymczasem całą historię Pam.

Daisy took off her wig and glasses and washed off her aging make-up while she told Pam the whole story.

“Lepiej zadzwonię do Sandy’ego i opowiem mu to, na razie nie ma tego wiele, ale może do czegoś nas to doprowadzi…”

“Now I'd better telephone Sandy about it, it's not much to go on for the moment, but it might lead to something…”

“Podczas gdy ty będziesz dzwonić, ja przygotuje coś do jedzenia.”

“While you do that, I'll prepare something to eat.”

Daisy wykręciła numer Sandy’ego i włączyła telewizor.

Daisy rang Sandy's number and turned the television on.

Na wszystkich kanałach podawano wiadomości o jej Tedzie, zaginionym policjancie.

All channels were reporting the news about her Ted, the missing policeman.

Zdjęcie Williama Rowlesa, niebezpiecznego kryminalisty, który niedawno uciekł, pokazywano telewidzom, ostrzegając ich, aby nie zbliżali się do niego, tylko dzwonili na 999.

A photo of William Rowles, the dangerous criminal who had just escaped, was shown to the public who was warned not to approach him but to telephone 999.

“Cześć Sandy, widziałam się z matką Rowlesa.

“Hello Sandy, I went to see Rowles' mother.

Pewnie zainteresuje cię, że ta starsza pani w ogóle nie jest jego matką – naprawdę nazywa się Rosemary Armstrong i jest bezdomną!”

You might like to know that the old lady isn't his mother at all - actually, her name is Rosemary Armstrong and she's a homeless person!”

“Już to wiem, Daisy, policjanci, którzy jej pilnowali zadzwonili do Scotland Yardu natychmiast jak tylko to odkryli.

“I know that already, Daisy, the policemen who were guarding her put through a call to Scotland Yard immediately when they found out.

Ale zaraz, niech zgadnę:

But now, let me guess:

to ty byłaś tą tajemniczą opiekunką, która u niej dzisiaj była.”

you were the mysterious almoner who went to see the old lady.”

Daisy uśmiechnęła się z miną winowajcy.

Daisy smiled guiltily.

“Nie powinnaś była tego robić, Daisy.

“You shouldn't have done that, Daisy.

Mówiłem ci, żebyś nam zostawiła całą tę sprawę.”

I told you to leave everything to us.”

“No cóż, Sandy, ponieważ nie odnaleziono jeszcze Teda, pozwól mi proszę zająć się tą sprawą po swojemu!

“Well, Sandy, as Ted hasn't been found yet, please just let me get on with things in my own way!”

“Posłuchaj, Daisy, to nie jest tak, że zbijamy tylko bąki.

“Look, Daisy, it's not as though we've just been twiddling our thumbs.

Przeciwnie, natychmiast skontaktowaliśmy się z przyjacielem Rosemary Armstrong, Starym Regiem, na dworcu i przez przypadek trafiliśmy na bezdomnego chłopaka, artystę, który przypadkiem był świadkiem całej tej sceny, gdy Samarytanie zabierali Rosemary do szpitala.

In fact, we immediately got in touch with Old Reg, Rosemary Armstrong's friend at the railway station and by chance we came across a homeless lad, an artist, who happened to have witnessed the whole scene of Rosemary being taken away to hospital by the Samaritans.

Więc ten chłopak poszedł z nami na komisariat i naszkicował tych dwóch mężczyzn!

So the lad came to the police station with us and drew the two men!

Jednego z nich w końcu rozpoznaliśmy jako Tima Collinsa, który – na to wygląda – w tym momencie wygrzewa się na słońcu w Hiszpanii.

Well, one of them we recognised at once as Tiny Collins, who - it seems - is basking in the sun in Spain at the moment.

Jeśli chodzi o tego drugiego, to mam nadzieję, że i jego niedługo także zidentyfikujemy.”

As to the other one, I hope it won't be long before we identify him too.”

“To cudownie, ale i tak niewiele nam to mówi co się stało z Tedem.

“That's wonderful, but it still doesn't tell us what's happened to Ted.

Słuchaj, czy myślisz, że mogłabym zerknąć do kartoteki policyjnej Rowlesa – wiesz, coś może mi wpadnie do głowy!” poprosiła Daisy.

Look, do you think I could have a peep at Rowles' police record - you know, something might come to mind!” Daisy asked.

“Daisy, ile razy mam ci to powtarzać – to niebezpieczne, zostaw to nam!” Odpowiedział Sandy, próbując być stanowczym, ale Daisy miała dar przekonywania i w końcu się poddał.

“Daisy, how many times do I have to tell you - it's dangerous, leave all this to us!” Sandy replied trying to sound firm, but Daisy was a very convincing person and he finally gave in.

“W porządku – ale nikomu nie mów!”

“All right - but don't tell anybody!”

Daisy poszła na komisariat i spotkała całkiem innego Sandy’ego niż ten, którego widziała podczas dnia kiedy miał odbyć się jej ślub.

Daisy went along to the police station and met a very different Sandy to the one she had seen on what was to be her wedding day.

Najwyraźniej nie spał wiele, a jego oczy były zaczerwienione.

He clearly hadn't slept much and his eyes were red.

“Daisy, oto wydruk kartoteki Rowlesa, ale pamiętaj – ani mru-mru, na miłość boską.”

“Daisy, here's a printout of Rowles' police report but remember, mum's the word, for heaven's sake.”

“Sandy, chcę na to spojrzeć tak, jak zrobiłby to śledczy.

“Sandy, I want to read it as a criminal profiler would.

Nigdy nie wiadomo – jakiś szczegół może coś zasugerować…”

You never know - something might suggest something…”

Daisy przerzuciła strony kartoteki.

Daisy flicked over the pages of the report.

“Hm… tu pisze, że matka Rowlesa zmarła w wieku dwudziestu dziewięciu lat!”

“Mm… it says here Rowles' mother died when she was twenty-nine!”

Sandy chwycił kartotekę “Cooo!?

Sandy grabbed the report, “Whaaat!

Ktoś popełnił gruby błąd.

Someone really slipped up big time.

Żeby pozwolić mu odwiedzić „matkę” w szpitalu, co za bałagan!”

To let him out to see his 'mother' in hospital, what a shambles!”

CZĘŚĆ 3

PART 3

Tajna, schowana pod ziemią kryjówka była miejscem, gdzie Rowles trzymał swojego więźnia, który siedział na bardzo starym rozpadającym się drewnianym fotelu, przykuty za oba nadgarstki łańcuchami do starego grzejnika.

A secret hideaway, concealed underground, was where Rowles kept his prisoner seated on a very old ramshackle wooden chair chained by both wrists to an old radiator.

Pomieszczenie służyło za szalet publiczny, przynajmniej kiedyś, bo sądząc po pajęczynach i kurzu, Ted był przekonany, że niczyja stopa nie postała tu od wielu lat.

It was a public bathroom - or had been once, but Ted could see clearly from the spiders' webs and dust that no one had set foot there for many a year.

“Masz paczkę kanapek!” powiedział
Rowles kładąc je na małym prostokątnym drewnianym stoliku przed Tedem.

“Here's a packet of sandwiches!” said Rowles putting them on a small rectangular wooden table in front of Ted.

“Ale jeśli zaczniesz krzyczeć, będę musiał znowu cię zakneblować!

“But if you start yelling I'll have to gag you again!

- i nie chodzi o to, że ktoś mógłby cię usłyszeć – więc teraz uwolnię twoją lewą rękę!”

- not that anyone can hear you - so now I'll leave your left hand free!”

“Dzięki – ale dlaczego u licha mnie tu trzymasz?

“Thanks - but why on earth are you keeping me here?

Wiesz przecież, że dostaniesz wyższy wyrok jak cię złapią!” wykrzyknął Ted.

You know that they'll give you a longer sentence when they find you!” Ted exclaimed.

„Z pewnością nic z tych rzeczy mi z ich strony nie grozi, Singleton, gwarantuję ci to!

“They definitely won't be giving me anything of the sort, Singleton, I can guarantee that!

Jedz swoje żarcie – masz tu też trochę kawy!

Eat your food - and here's some coffee, too!

Przyniosłem ci nawet dodatkowy koc, jak pewnie zauważyłeś

I've even brought you another blanket, as you might have noticed

nie ma tu ogrzewania!” odpowiedział Rowles, próbując nadać uśmiechowi cyniczny wygląd, choć wyglądał na tak zmęczonego, że aż usiadł obok w drewnianym fotelu.

that there's no heating on!” replied Rowles trying to smile cynically but looking a bit tired, as he sat down on another wooden chair.

Ted zwrócił uwagę, że kawa, którą przyniósł mu Rowles była w typowym papierowym kubku z automatu.

Ted noticed that the coffee Rowles had brought him was in a typical paper cup from an automatic machine.

To sugerowało, że rzeczywiście byli w jakimś budynku użyteczności publicznej.

This suggested that they were indeed in some sort of public building.

“A więc zamierzasz mnie zabić, to znaczy, jeżeli wcześniej nie zamarznę?” zapytał Ted ciągle starając się rozgryźć sytuację.

“So you're going to kill me, that is, if I don't die of cold first?” asked Ted still trying to work out what was going on.

“Zobaczymy, zobaczymy!”

“We'll see, we'll see!”

“Wiesz, że chloroform, którym mnie potraktowałeś, mógł mnie zabić, prawda?” Ted ciągle starał się zadawać odpowiednie pytania.

“You do know the chloroform you gave me could have proved fatal, don't you?” Ted was still trying to ask all the right questions.

“Oh, bzdury!

“Oh, rubbish!

Nic ci nie groziło – chyba, że miałbyś wielkiego pecha.”

That couldn't have happened - unless you were very unlucky.”

“A więc wiedziałeś co robisz?

“So you knew what you were doing?

Miałeś już wcześniej do czynienia ze środkami znieczulającymi?”

You've had experience of anaesthetics before?”

“Tak, tak.

“Yes, yes.

Jesteśmy dziś bardzo bystrzy, co?

We're very sharp today, aren't we?

Tak naprawdę to nie ja podałem ci chloroform – hm, ktoś inny to zrobił.

Actually I didn't chloroform you - er, someone else did.

Powiedziałem ci już za dużo, zamknij się albo znowu powąchasz chloroform!” pogroził Rowles, wyglądając raczej mizernie.

Now I've already told you too much, shut up otherwise you'll smell chloroform again!” threatened Rowles, looking rather drawn.

Rabuś nagle wstał i wyszedł z łazienki, w której Ted przykuty był do grzejnika, ale wrócił pół godziny później, wyglądając trochę lepiej.

The bank robber suddenly got up and left the bathroom where Ted was chained to the radiator, but returned half an hour later looking a bit better.

Ubrany był teraz w roboczy kombinezon i niósł worek na śmieci.

He was now wearing workman's overalls and carried a bin bag.

Mówiąc pozbierał to, co zostało z posiłku Teda i włożył to do worka.

As he was talking, he picked up what was left over from Ted's meal and put it inside the bag.

“Singleton, pewnie zastanawiasz się dlaczego zawracałem sobie głowę porywaniem ciebie.

“Singleton, you must be wondering why I should bother to kidnap you.

Hm… powiedzmy, że chciałem, żebyś przekonał się jak to jest być zamkniętym w ciasnym pomieszczeniu.

Er… let's say I wanted you to find out what it was like to be confined in a small space.

Tak naprawdę w więzieniu jest znacznie gorzej.

Actually, prison is much much worse.

W takim pomieszczeniu, jak to w którym teraz jesteś, zwykle przebywają dwie lub trzy osoby!”

In the space you are in now there are usually two or three people!”

“Rozumiem, zemsta!” skomentował Ted.

“I see, revenge!” commented Ted.

“To też!” straszliwie zarechotał

Rowles, “Z pewnością zepsułem ci ślub, prawda?

“That too!” Rowles guffawed horribly, “I certainly ruined your wedding, didn't I?

Mówiłem ci jakiś czas temu, że kiedyś będę górą!”

I told you I would get my own back some time ago!”

Ted próbował nad sobą panować, “Więc dlaczego zawracasz sobie głowę karmieniem mnie?”

Ted tried to keep himself in check, “Then why are you bothering to feed me?”

Rowles ponownie się zaśmiał, “No cóż, ja z pewnością nie płacę za twoje jedzenie, nie martw się!” Rowles spojrzał na zegarek, „Obawiam się, że teraz będę musiał cię na chwilę opuścić – nie będziesz skarżył się na samotność, prawda?”

Rowles laughed again, “Well, I'm certainly not paying for your food, don't worry!” Rowles looked at his watch, “Now I'm afraid I'll have to leave you for a while - don't get lonely, will you?”

Ted, będąc już sam, zaczął mówić do siebie, “Hm… zmienił ubranie, ubrał się w kombinezon jaki mógłby mieć hydraulik.

Ted, now alone, talked to himself, “Mm…, he's changed his clothes, he's dressed in overalls of the type maybe a plumber would wear.

Ciekawe po co?

I wonder why.

I gdzie poszedł?

And where has he gone now?

Nie boi się, że zostanie rozpoznany i aresztowany?”

Isn't he frightened of being recognised and arrested?”

Łazienka, w której przebywał Ted miała bardzo wysoki sufit.

The bathroom Ted was in had a very high ceiling.

Była tam wygięta krata, która sprawiała wrażenie zablokowanej od zewnątrz, a w tej chwili Ted usłyszał dobiegający stamtąd dźwięk drapania:

There was a bent grating which seemed to be blocked from outside and now Ted heard a scratching noise coming from it:

coś lub ktoś tam było.

something or someone was there.

Grudki ziemi spadły do pomieszczenia i nagle z góry zeskoczyła kotka.

Bits of earth fell into the room and suddenly a cat jumped down.

Podeszła do Teda i otarła się o nogawkę jego spodni.

She came up to Ted and rubbed herself against his trouser leg.

“Miau, miau,” zamiauczała.

“Miow, miow,” she said.

“Szukasz czegoś do jedzenia?” czule powiedział Ted, „Niestety nie mam nic dla ciebie.

“Looking for something to eat?” Ted said affectionately, “Unfortunately I haven't got anything for you.

Nic nie zostało z moich kanapek.” stwierdził Ted, “A więc przeszłaś przez tę dziurę w okratowaniu.

There's nothing left from my sandwiches.” Ted reasoned, “So you came through that hole in the grating.

Może gdybym dostatecznie długo krzyczał, ktoś by mnie usłyszał.

Maybe if I shouted long enough someone would hear me.

Albo usłyszałby mnie Rowles i wykończył mnie wcześniej raczej niż później!

Or Rowles could hear me and finish me off sooner rather than later!

W każdym razie teraz lepiej sprzątnę grudki ziemi pod krzesło, żeby nie zorientował się, że pochodzą z okratowania na górze."

Anyway, now I'd better kick the earth under my chair, so that he doesn't realise it comes from the grating up there.”

Wtedy Ted, patrząc na kota, wpadł na pomysł.

Then Ted, looking at the cat, had an idea.

CZĘŚĆ 4

PART 4

Po powrocie do domu, Daisy poszła na spacer wzdłuż głównej ulicy, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza.

Back at home Daisy went for a walk along the high street to get some fresh air.

Gdy przechodziła obok kwiaciarni, przypomniała sobie o leżącej w szpitalu starszej pani i stwierdziła, że kupi jej kwiaty.

As she passed a florist's she remembered that there was a sick old lady in hospital and decided she would buy her a few flowers.

Daisy pomyślała, że jeśli jacyś policjanci ciągle pilnują Rosemary, to i tak będzie musiała zostawić im kwiaty.

Daisy thought that if there were still some policemen guarding Rosemary she could leave the flowers with them anyway.

Po drodze mijała Urząd Stanu Cywilnego, w którym mieli się pobrać i odwróciła wzrok, bo nie mogła znieść widoku tego miejsca.

On the way she passed the Registry Office where she should have got married and averted her eyes as she couldn't even bear to see the place.

Następnie skierowała się w kierunku ulicy

She then wended her way along St.

Św. Marcina, do szpitala.

Martin's Street to the hospital.

Gdy wchodziła po szarych schodach do wejścia, z drzwi wyszedł kot i przebiegł obok niej, piękny czarny kot z cudownymi zielonymi oczami.

As she walked up the grey steps to the entrance a cat ran past her out of the door, a beautiful black cat with marvellous green eyes.

Już wewnątrz szpitala zwróciła uwagę na zdjęcia w wiekowych oprawkach, które wisiały w holu wejściowym.

Once inside the old hospital she noticed some ancient framed photographs which were hanging up in the entrance hall.

Siostry z zamierzchłych czasów ubrane w fartuchy z wykrochmalonymi kołnierzykami i poważnie wyglądający doktorzy w trzyczęściowych garniturach.

Nurses of long ago were dressed in their starched collars and important-looking doctors in three-piece suits.

Daisy zapytała w recepcji kiedy zaczynają się godziny odwiedzin, a ponieważ okazało się, że za pół godziny, postanowiła przekąsić coś i napić się kawy w stołówce, w której prawie w ogóle nie było klientów.

Daisy checked to see when visiting hours began, which turned out to be in half an hour's time, so she decided to have a cup of coffee and a snack in the canteen, which was almost empty of customers.

Zjadła niewielki lunch i pomyślała, że już najwyższy czas, aby się pozbierać.

She had had very little lunch and thought it was about time she tried to pull herself together.

Wsypała do kawy dodatkową porcję cukru, aby dodać sobie energii i zaczęła czytać akta sprawy Rowlesa, które dał jej Sandy.

She put extra sugar in her coffee to give herself some energy and began reading the police report on Rowles which Sandy had given her.

Zabrano go do doktora

He had been taken to Dr.

Barnardo po tym jak jego ojciec zginął w wypadku, jego matka była alkoholiczką i już wcześniej opuściła rodzinę… zmarła w wieku dwudziestu dziewięciu lat.

Barnardo's after his father died in an accident, his mother was an alcoholic and had already left the family… died at the age of twenty-nine.

Pracował jako budowlaniec, aresztowany z drobne kradzieże… skazany… aresztowany i ponownie skazany.

Worked as a builder, arrested for petty theft… convicted… arrested and convicted again.

Pracował jako handlarz uliczny, aresztowany za posiadanie kradzionego mienia.

Worked in a street market, arrested for possession of stolen goods.

“To rzeczywiście wstrząsające,” pomyślała sobie Daisy, czytając dalej raport.

“This is really harrowing,” Daisy thought to herself as she continued reading the report.

Oddany pod nadzór kuratorski, pracował jako Asystent Pomocy Medycznej.

Put on probation and worked as a Health Care Assistant.

Zamieszany w kradzież, wrócił do więzienia…

Implicated in stolen property, returned to prison…

Daisy zjadła kawałek zapiekanej sułtanki i zrobiła łyczek kawy.

Daisy ate some of her toasted sultana bun and sipped her coffee.

Wiedziała, że Andrew pojechał do Scotland Yardu zająć się innymi wątkami śledztwa, a Sandy także wypruwał sobie żyły.

She knew that Andrew was back at Scotland Yard following other lines of investigation and Sandy was also wearing himself out too.

Jej myśli krążyły wokół tego wszystkiego, co się wydarzyło.

Everything that had happened kept running through her mind.

Wesela, którego nie było. I tego, czy jeszcze kiedyś ujrzy Teda?

The wedding that wasn't. And would she ever see Ted again?

Daisy, ciągle siedząc w szpitalnej stołówce, bawiła się komórką, próbując znaleźć numer Pam, gdyż chciała upewnić się, że nic jej nie jest, ale telefon Pam był zajęty.

Daisy, still sitting in the hospital canteen, fiddled with her mobile to find Pam's number as she wanted to reassure her she was all right, but Pam's line was engaged.

“Mogłabym również skopiować numery telefonów ze starej komórki do tego nowego telefonu w kształcie flakonika perfum,” pomyślała Daisy.

“I may as well copy the phone numbers in my old mobile into my new perfume bottle one,” Daisy thought.

“O psiakrew!

“Oh, damn it!

Naciskam złe klawisze.” Nagle Daisy usłyszała przeraźliwy głos Rowlesa dobywający się z głośniczka starej komórki i o mało co nie wyszła z siebie. "Dziś jest twój ślub?" a potem jeszcze bardziej złowieszcze, "Nie wydaje mi się, kochana!

I keep pressing the wrong keys.” Suddenly Daisy heard Rowles' scary voice coming from the tiny speaker of her old mobile and nearly jumped out of her skin, “Are you getting married today?” And then, even more menacing, “I don't think so, my love!

Do widzenia!”

Goodbye!”

Te same słowa, których użył, kiedy do niej zadzwonił!

The same words he had used when he had telephoned her!

Daisy zastygła w bezruchu, potem zdała sobie sprawę, że musiała nagrać pamiętną rozmowę z Rowlesem w urzędzie stanu cywilnego przypadkiem naciskając przycisk nagrywania w swojej starej komórce.

Daisy froze, then realised she must have recorded the fateful call made by Rowles in the registry office by accidentally pressing the record button of her mobile.

Ciągle czując się bardzo roztrzęsiona, dopiła resztę kawy, żeby się ożywić, następnie raz jeszcze nacisnęła przycisk odtwarzania i bardzo uważnie przesłuchała nagranie.

Still feeling very shaky, she drank the rest of her coffee to pep herself up, then she pressed the play button again and listened to the recording very attentively.

Słychać było trzy zdania wypowiadane przez Rowlesa, ale Dasiy zwróciła uwagę, że dźwięk w tle ustawał nagle i na końcu każdego nowego zdania słychać było głuchą ciszę.

There were three sentences spoken by Rowles but Daisy noticed that the background noise suddenly stopped at the end of each new sentence leaving a gap of complete silence.

A to, z doświadczenia Daisy, mogło znaczyć tylko jedno.

This, in Daisy's experience, could only mean one thing.

Natychmiast zadzwoniła do Sandy’ego, “Możesz powiedzieć swoim policjantom, że nie ma sensu szukać Rowlesa w Hiszpanii, bo go tam nie ma!”

She got on to Sandy immediately, “You can tell your officers that it's useless their hunting for Rowles in Spain, he's not there!”

“Ależ Daisy, namierzyliśmy jego telefon i nie ma wątpliwości, że dzwonił z Bilbao,” upierał się Sandy na drugim końcu linii.

“But Daisy, we had the call traced and it definitely came from Bilbao,” Sandy insisted at the other end of the line.

“Rowles użył podstępu!

“That was Rowles' trick!

Telefon prawdopodobnie wykonywano z Hiszpanii, ale to co słyszałam to tylko nagranie głosu Rowlesa, a nie on sam, ponieważ pomiędzy trzema zdaniami były dwie ciche przerwy, których by nie było, gdyby mówił do mnie viva voce.”

The call probably did come from Spain but it was only a recording of Rowles' voice, not him actually speaking to me, as there are two gaps of silence between the three sentences, which wouldn't be there, had he been talking to me viva voce.”

Sandy krzyknął, “Jeśli to prawda, to znaczy, że chciał nas wywieść w pole, sugerując swoją ucieczkę do Hiszpanii!”

Sandy exclaimed, “If that's correct, it means he wanted to lead us off the track and make us think he'd gone off to Spain!”

“Tak,” potwierdziła Daisy, “I dlatego wydaje mi się, że ciągle jeszcze jest w Anglii!”

“Yes,” confirmed Daisy, “and for this reason I think he's still very much here in England!”

“Świetnie Daisy, odezwę się później.

“Great Daisy, I'll get back to you later.

Muszę natychmiast poinformować innych!” zakończył Sandy z ekscytacją w głosie.

I must inform the others immediately!” concluded Sandy excitedly.

Daisy, nadal siedząc w szpitalnej stołówce, poczuła się trochę silniejsza i postanowiła kupić wołowinę peklowaną w puszce i kanapkę z pomidorem.

Daisy, still in the hospital canteen, felt a little stronger and decided to buy a corned beef and tomato sandwich.

Oczywiście był to sprytny pomysł ze strony Rowlesa, żeby zasugerować policji ucieczkę do Hiszpanii, aby nie szukali go w Wielkiej Brytanii.

Clearly it was a clever idea on the part of Rowles to make the police believe he had escaped to Spain, so they would not bother to look for him in the UK.

Logicznie rzecz biorąc, Rowles mógł być wszędzie, tak jak logiczne było to, że mógł ciągle być w Anglii, a jeżeli tak było, to dlaczego tu został?

Logically, Rowles could be just anywhere, but, just as logically, he could still be in England, and if so, what might be the reason for his remaining here?

Teraz Daisy była już prawie z powrotem na tropie.

Now Daisy was almost back on track.

Gdy płaciła kasjerowi, jej oczy zatrzymały się na jego zegarku.

As she was paying the cashier, her eyes fell on his watch.

Wyglądał dokładnie jak ten, który kupiła Tedowi.

It looked just like the one she had bought Ted.

“Musi być ich teraz mnóstwo – reklamowali go w telewizji!” przypomniała sobie.

“There must be lots around now - it was advertised on television!” she remembered.

Wtedy dopiero dotarło to do niej.

Then it came to her.

Zegarek kasjera, tak jak ten Teda, nie posiadał oryginalnego metalowego paska, tylko skórzany!

The cashier's watch, like Ted's, didn't have the original metal strap but a leather one!

Do głębi poruszona tym odkryciem, omal nie upuściła portmonetki.

Almost overwhelmed by this discovery, Daisy nearly dropped her purse.

“To musi być zegarek Teda!

“It must be Ted's!

A jeśli tak, to znaczy, że może jeszcze żyje!

And if it is, he might still be alive!

Muszę zachować spokój,” powiedziała sobie, a jej serce waliło jak młotem.

I must keep calm,” she said to herself, her heart thumping.

“Przepraszam, podoba mi się pański zegarek,” powiedziała Daisy starając się brzmieć naturalnie.

“Excuse me, I was admiring your watch.” Daisy said trying to appear casual.

Wręczając mu pieniądze za kanapkę zapytała, “Gdzie pan go kupił?”

Handing him the money for her sandwich, she then asked, “Where did you buy it?”

Kasjer, młody mężczyzna w wieku około osiemnastu lat, zaczerwienił się biorąc pieniądze i wyglądał na zażenowanego.

The cashier, who was a young man of about eighteen, reddened as he took the money and became very embarrassed.

“Yyy… ojciec go kupił…”

“Er… my father bought it…”

Widząc niepokój chłopaka, Daisy wykorzystała okazję i przybrała surowy wyraz twarzy, “Nie wydaje mi się!

Seeing the young man's unease, Daisy took a chance and put on a stern expression, “I don't think so!

Jeśli nie chcesz mieć poważnych kłopotów, lepiej powiedz mi skąd go masz, albo wezwę Ochronę!”

If you don't want to get into very serious trouble, tell me where you got it, otherwise I'll call Security!”

“Nie ukradłem go, przysięgam pani.

“I didn't steal it, I promise you.

Znalazłem go!

I found it!

Nie jestem złodziejem,” wyjąkał.

I'm not a thief,” he stuttered.

“Znalazłeś?”

“You found it?”

“T-tak, przysięgam.

“Y-yes, I swear.

Był przyczepiony do obroży kota!”

It was around a cat's collar!”

“Obroży kota?

“A cat's collar?

To znaczy?” zapytała Daisy.

What do you mean?” Daisy asked.

“No… takiej bardzo pięknej zielonookiej kotki – chyba nazywa się Mitzi.

“Er… she's a beautiful green-eyed cat - I believe her name is Mitzi.

Ciągle włóczy sie po szpitalu.

She's always roaming around the hospital.

Bardzo lubię zwierzęta, czasem ją głaszczę i daję jej coś do zjedzenia.

I'm fond of animals and I stroke her sometimes and give her something to eat.

Kiedy dzisiaj w południe zaczynałem pracę, ona czekała już, żebym dał jej trochę mleka.

I started work at midday today and there she was waiting for me to give her some milk.

Kiedy ją pogłaskałem, zauważyłem, że ma coś przymocowane do obróżki.

As I stroked her, I noticed there was something fixed around her collar.

To był ten zegarek!

It was this watch!

Przysięgam – wiem, ze brzmi to lipnie, ale to najszczersza prawda, Bóg mi świadkiem!”

I swear - I know it sounds phoney but it's the God's honest truth!”

Wtedy w mgnieniu oka Daisy przypomniała sobie coś z policyjnego raportu – Rowles pracował jako Asystent Opieki Medycznej – a ona była właśnie w szpitalu, w którym kot nosił zegarek Teda przymocowany do obroży!

Then in a flash Daisy remembered something in the police report - Rowles had worked as a Health Care Assistant - and here she was, in a hospital where a cat had been carrying around Ted's watch attached to her collar!

A więc było prawdopodobne, że Ted mógł być gdzieś w tym szpitalu!

Therefore Ted might probably be somewhere there in the hospital!

“Nareszcie przełom!” pomyślała sobie Daisy.

“A breakthrough at last!” Daisy thought to herself.

Tymczasem chłopak prawie płakał.

Now the lad was almost in tears.

“Dobrze, dobrze, nie martw się!” Daisy ciągle drżała z podniecenia, „Nie mam teraz czasu, żeby to wytłumaczyć, ale właściwie wyświadczyłeś mi wielką przysługę.”

“All right, all right, don't worry!” Daisy was still quivering with excitement, “I haven't got time to explain now, but actually you've done me a big favour.”

“Więc nie wezwie pani policji ani nic takiego…?” powiedział z ulgą w głosie młody człowiek.

“So you're not going to call the police or anything…?” said the young man looking relieved.

“Nie, nie, obiecuję.

“No, no, I promise.

Czy mógłbyś mi powiedzieć coś jeszcze o tym jak znalazłeś zegarek?”

Is there anything else you can tell me about when you found the watch?”

“Nie, chyba nie – z wyjątkiem tego, że pod sprzączką obroży kotki wciśnięty był poskładany kawałek papieru.

“No, not really - except there was a small piece of paper folded up under the buckle of the cat's collar.

Kiedy zobaczyłem to, co tam było napisane, po prostu go wyrzuciłem.”

When I saw what was written on it, I just threw it away.”

Serce Daisy waliło jak szalone, “Co tam było napisane?”

Daisy's heart beat furiously, “What was written on it?”

Chłopak wzruszył ramionami, “Same… głupoty.”

The lad shrugged, “Just some… stupid words.”

Daisy umierała z niecierpliwości.

Daisy nearly burst with impatience.

“A co to były za »głupoty«?”

“And what were these 'stupid' words?”

“Nie pamiętam – jak mówię, po prostu to wyrzuciłem – tu, do kubła na śmieci!” Pochylił się, żeby wyjąć zwinięty w kulkę kawałek papieru i przeczytał na głos.

“I don't remember - as I said, I just threw it away - here in the waste bin!” He bent down to pick up a piece of paper which had been screwed up into a ball and read the words out aloud.

“Stare toalety – to jakiś żart chyba.”

“The old toilets - it must be a joke or something.”

Daisy wyrwała mu ten kawałek papieru i przyjrzała mu się dokładnie.

Daisy snatched the piece of paper from him and perused it carefully.

Tak, wyglądało, że to pismo Teda.

Yes, it seemed to be in Ted's handwriting.

Prawdopodobnie nie miał czasu, żeby napisać coś więcej.

He probably hadn't had time to write any more.

“Słuchaj, jestem prywatnym detektywem – oto moja wizytówka – powiedz mi proszę, gdzie znajdują się stare toalety!” ponaglała Daisy.

“Look, I'm a private detective - here's my card - please tell me where the old toilets are!” urged Daisy.

“Z tego, co wiem, nie ma żadnych starych toalet.

“As far as I know there are no old toilets.

Wszystko zostało odnowione.”

Everything has been renovated.”

Nagle Daisy poczuła rozpacz.

Daisy suddenly felt desperate.

Młody człowiek zastanawiał się przez chwilę, „Chyba, że ma pani na myśli – no wie pani – te… stare toalety, to znaczy stare toalety w schronie przeciwlotniczym.

The young man thought for a moment, “Unless you mean - you know - the… old toilets, that is the old toilets in the air raid shelter.

Mój dziadek pracował w tym szpitalu podczas drugiej wojny światowej i opowiadał mi jak w czasie bombardowań umieszczali pacjentów w podziemnych pomieszczeniach, które kiedyś pełniły rolę kwater noclegowych dla pielęgniarek.”

My grandfather used to work here in the hospital during the Second World War and told me that during the bombing they put the patients into what had used to be the nurses' sleeping quarters, which was below ground level.”

“A więc gdzie znajduje się ten schron przeciwlotniczy?” zapytała trochę podenerwowana Daisy.

“So where is this air raid shelter?” asked Daisy rather nervously.

“Jest tuż obok kotłowni.

“It's right next to the boiler room.

Wyjdzie pani głównymi drzwiami, pójdzie prosto jakieś trzy minuty aż minie pani Newton Ward, jest tam mnóstwo krzaków jeżyn i gęsty żywopłot.

If you turn right, out of the main door, and continue walking for about three minutes until you pass the Newton Ward, there are a lot of bramble bushes and thick hedges.

Za tym wszystkim znajdują się schody, które prowadzą w dół do starego wejścia schronu przeciwlotniczego.”

Behind all that lot, there are some steps which lead down to the old entrance of the air raid shelter.”

“Stokrotne dzięki!” powiedziała Daisy, wkładając portmonetkę do torebki.

“Thanks a lot!” said Daisy putting her purse away in her shoulder-bag.

“Chyba nie zamierza pani tam wejść, prawda?

“You're not going to try and get in, are you?

Są szczelnie zamknięte od lat!” wykrzyknął młody człowiek.

It's all been sealed up for years!” the young man exclaimed.

“I proszę pani – co z tym zegarkiem?”

“And Miss - what about the watch?”

“Yyy… zatrzymaj go na razie.” Daisy była teraz oszołomiona.

“Er… keep it for the time being.” Daisy was now in a daze.

Wzięła zapakowaną kanapkę z peklowaną wołowiną, włożyła ją do torby i wyszła ze stołówki zdeterminowana, aby odnaleźć Teda – zostawiając wcześniej na stole przy którym siedziała kupione dla Rosemary kwiaty.

She picked up her wrapped corned beef sandwich, put it in her bag and walked out of the canteen determined to find Ted - leaving the flowers she had bought for Rosemary on the table where she had been sitting.

CZĘŚĆ 5

PART 5

Rowles wydawał się być w lepszym niż wcześniej nastroju.

Rowles seemed in a better mood than before.

Ku zaskoczeniu Teda, tym razem ubrany był w uniform pielęgniarza.

To Ted's surprise he was dressed in a nurse's uniform this time.

“Czy to szpital?” zapytał zakuty w łańcuchy policjant.

“Is this a hospital?” asked the enchained policeman.

“Brawo Komisarzu Singleton, w rzeczy samej,” odparł rabuś.

“Well done, Detective-Inspector Singleton, it is indeed,” answered the bank robber.

“Tylko nie mów mi, że jesteś tu, żeby zaspakajać swoje nałogi!

“Don't tell me you're here so you can feed your habit!

Od kiedy

When did you

jesteś uzależniony od narkotyków, Rowles?

get hooked onto drugs, Rowles?

W twoich aktach nie było nic na ten temat!”

There is nothing in your record that mentions it!”

Rowles zamrugał oczami.

Rowles' eyes flickered.

“Nie jestem uzależniony od niczego, Singleton!”

“I'm not hooked onto anything, Singleton!”

“Ale wziąłeś coś jakąś godzinę temu, a twój nastrój zupełnie się zmienił!” powiedział Ted oskarżającym tonem.

“But you took something about an hour ago, and now your mood has changed completely!” Ted said accusingly.

Rowles nie warknął na niego jak się spodziewał.

Rowles didn't snap at him as he expected.

Wyglądał na niezdecydowanego, jakby nie bardzo wiedział co powiedzieć, a potem zmienił temat.

He looked hesitant as though he didn't quite know what to say, then he changed the subject.

“Singleton, może porozmawiajmy jak ty sobie radzisz w tej sytuacji?”

“Singleton, why don't we talk about how you are coping with all this?”

“Rowles, przestań sobie ze mną pogrywać.

“Rowles, stop playing mind games with me.

Co zamierzasz zrobić?

What are you up to?

Z pewnością nie liczysz na okup… nikt kogo znam nie ma zbyt wiele pieniędzy.”

Surely you're not hoping for a ransom… nobody I know has a lot of money.”

“Nie, to nie to, nie martw się, zdążyłem już trochę odłożyć!” sarkastycznie odparł rabuś.

“No, it's not that, don't worry, I've got a bit put away already!” replied the bank robber sarcastically.

Ted zdawał sobie sprawę, że musi stopniowo wyprowadzać Rowlesa z równowagi, żeby coś z niego wyciągnąć.

Ted realised that he must steadily make Rowles angry to get something out of him.

“Nie zamierzasz chyba zostać tu do końca swoich dni – i na dodatek z więźniem!

“You're not going to stay here for the rest of your days - and with a prisoner to boot!”

Rowles podniósł brwi, ale nie odpowiedział.

Rowles raised his eyebrows, but didn't answer.

Ted kontynuował swoją strategię prowokacji, “Wiesz, że nie przymkną cię ot tak – tym razem po prostu zamkną drzwi i zapomną o tobie…”

Ted continued his strategy of provoking him, “You know they won't just put you away - this time they'll just lock the door and forget about you…”

“Co mnie to obchodzi?

“What do I care?

Przydarzało mi się to przez całe życie.

That's what's happened to me all my life.

Najpierw moja matka – zawsze kompletnie zalana, potem dom, potem poprawczak…” Rowles w końcu wybuchnął, “Tak,” krzyknął.

First my mother - always sodden with drink, then the home, then the reformatory…” Rowles finally burst, “Yes,” he yelled.

“Do końca moich dni!”

“Until the end of my days!”

Potem zdał sobie sprawę, że powiedział za dużo i zamilkł.

Then he realised he had said too much and became silent.

Ted złagodził ton, zrozumiawszy, że Rowles wreszcie zdradził coś, co mogło być wskazówką dlaczego został porwany.

Ted softened his tone understanding that Rowles had let something out at last which might be the clue to why he'd been kidnapped.

“Bierzesz jakieś środki przeciwbólowe, prawda?

“You're taking something for pain, aren't you?

Jesteś chory!”

You're ill!”

Rowles usiadł na drugim krześle w łazience.

Rowles sat down on the other chair in the bathroom.

“Już nigdy mnie nie zamkną…”

“They'll never put me away again…”

“Nie chodzi o to, że ty…” Ted nie mógł dokończyć zdania.

“It's not that you…” Ted couldn't finish the sentence.

Rowles powoli skinął głową, “Został mi tylko jakiś miesiąc życia!”

Rowles nodded slowly, “I've only got about a month to live!”

Zapadła dziwna cisza, zupełnie jakby czas się zatrzymał, Ted wziął głęboki oddech.

There was a strange silence as though time had stopped, then Ted took a long breath.

“A więc dlatego uciekłeś i ukryłeś się tu – w szpitalu.

“So that's why you escaped and hid here - a hospital.

W miejscu, gdzie są wszystkie lekarstwa, których będziesz potrzebował.”

A place where there is all the medicine you will need.”

“Tak Singleton, żebym mógł spędzić swoje ostatnie dni wolny, powiedzmy, częściowo wolny, i spłacić długi!”

“Yes, Singleton, so I can spend my last days in freedom, well, semi-freedom, and settle my debts!”

CZĘŚĆ 6

PART 6

Daisy poszła szukać schronu przeciwlotniczego.

Daisy went in search of the old air raid shelter.

Postanowiła nie dzwonić jeszcze do Sandy’ego ponieważ wiedziała, że tysiące policjantów otoczyłoby szpital migocząc światłami, a to mogłoby spowodować śmierć Teda w wyniku zemsty Rowlesa.

She had decided not to phone Sandy yet because she knew hundreds of policemen would be surrounding the hospital in a twinkling, and that might mean Rowles would kill Ted in revenge.

Szła zgodnie z instrukcjami młodego mężczyzny, przechodząc obok Newton Ward, ale zaczęło padać i było dość ciemno.

She followed the young man's instructions carefully and walked past the Newton Ward but by now it was beginning to rain and was quite dark.

Na szczęście Daisy miała małą latarkę, którą zawsze nosiła w torebce.

Fortunately Daisy had a small torch which she always kept in her bag.

Przełożyła pasek torby przez głowę na prawe ramię, żeby mieć większą swobodę ruchów i poświeciła wokół, ale zdołała dostrzec jedynie jeżyny i ciasno rosnący żywopłot.

She pulled the strap of her bag over her head onto her right shoulder so she could be more free in her movements and shone a light around, but could see only brambles and close knit hedges.

Daisy zaczęła rozglądać się za kijem, który pomógłby jej przedostać się przez jeżyny.

Daisy looked around for a stick to help her get through the brambles.

Udało jej się go znaleźć, więc przesunęła nim gałęzie jeżyn na jedną stronę, ale kolce i tak paskudnie ją zadrapały.

She managed to find one and pushed some of the brambles to one side but got badly scratched on the thorns just the same.

“Pewnie całe ubranie będę miała we krwi,” pomyślała.

“I must be bleeding all over my clothes,” she thought.

Kiedy wreszcie Daisy przedostała się na drugą stronę, znalazła się naprzeciw dachu schronu przeciwlotniczego, który był cały szczelnie pokryty bluszczem.

When at last she got through to the other side, Daisy found herself in front of the roof of the air raid shelter all thickly covered with ivy.

“Dobra, teraz muszę znaleźć sposób, żeby dostać się do środka!” powiedziała do siebie.

“Right, now I have to find a way of getting inside!” she said to herself.

“Ciekawe czy jest tu gdzieś okno – w końcu nie był to prawdziwy schron przeciwlotniczy – pierwotnie były to mieszkania pielęgniarek!”

“I wonder if there's a window anywhere - after all it wasn't a proper air raid shelter - it was originally a nurses' home!”

Daisy przez jakiś czas trącała mokre listowie, kiedy nagle jej patyk na coś natrafił.

Daisy prodded through the wet foliage for quite some time when suddenly her stick seemed to go through something.

Oczyściła to miejsce z mokrych liści i ujrzała kraty, przez które można było dostrzec światło.

She cleaned the area of wet leaves and discovered there was a grating through which she could see a light.

Daisy uklękła na kolana, poświeciła latarką i zobaczyła spoglądającego na nią Teda!

Daisy got down on her knees, shone her torch through and saw Ted looking up towards her!

Oczy Daisy zaszły łzami i chciała do niego krzyknąć, ale zdała sobie sprawę, że nie byłoby to zbyt rozsądne, gdyż mógł nie być sam.

Daisy's eyes misted over and she wanted to shout out to him but remembered that it wasn't a very wise thing to do as he might not be alone.

Zamiast tego zwróciła światło latarki na siebie, tak żeby Ted mógł zobaczyć kto na niego spogląda.

Instead, she turned the torch on herself so Ted could see who it was peering down.

Kiedy Ted rozpoznał Daisy, energicznie potrząsnął głową, jak gdyby chciał ją ostrzec.

When Ted recognised that it was Daisy, he shook his head vigorously as though to warn her.

Daisy na przemian zapalała i gasiła latarkę, żeby zasygnalizować mu, że zrozumiała, a następnie zasłoniła otwór liśćmi, tak aby światło nie było widoczne z zewnątrz.

Daisy shone her torch on and off to signal that she had understood and replaced the foliage, so that light couldn't be seen from the outside.

Daisy zastanawiała się co zrobić, gdy nagle ktoś pojawił się zza jeżyn i rzucił oślepiające światło na jej twarz.

Daisy was thinking of what to do next when suddenly someone appeared from behind the brambles and shone a blinding light onto her face.

“A więc to znowu ty!

“So it's you again!

jakie szczęście!”

how fortunate!”

Daisy natychmiast rozpoznała ten głos.

Daisy recognised the voice instantly.

Był to Rowles z rewolwerem w dłoni.

It was Rowles with a revolver in his hand!

Daisy chciała krzyczeć o pomoc, ale Rowles wykonał nieprzyjemny ruch bronią i kazał jej iść na lewo, aż do końca zewnętrznej ściany starego domu pielęgniarek.

Daisy wanted to shout for help but Rowles made an ugly gesture with his gun and told her to walk to the left as far as the end of the old nurses' home.

Tam, prawie w zupełnej ciemności, Daisy z trudem rozeznała obecność schodów prowadzących w dół.

Here, almost in the dark, Daisy could scarcely make out that there were some steps leading downwards.

Rabuś wskazał Daisy rewolwerem, aby zeszła w dół schodami, na których końcu znajdowały się masywne żelazne drzwi.

The bank robber indicated with his revolver for Daisy to go down the steps, at the end of which was a massive iron door.

“A teraz otwórz drzwi – nie są zamknięte,” rozkazał Rowles.

“Now open the door - it's not locked,” Rowles ordered.

Wyglądało na to, że ma dobrą orientację w tym miejscu, nawet w półmroku.

He seemed to know the place well, even in the semi-dark.

“Nie chcesz zobaczyć swojego narzeczonego?” zapytał ironicznie Rowles, świecąc latarką do środka schronu.

“Don't you want to see your fiancé?” asked Rowles ironically, shining his torch inside the shelter.

“Idź dalej naprzód, przede mną.

“Go along ahead in front of me.

Twój młody pan czeka na ciebie!”

Your bridegroom is waiting for you!”

Po przejściu przez otwór drzwiowy, Daisy ujrzała nieoświetlony korytarz pełen pajęczych sieci.

After walking through the doorway, Daisy could see there was an unlit corridor full of spiders' webs.

Rowles zatrzasnął drzwi, następnie zamknął je od środka.

Rowles closed the door, then locked it from the inside.

Idąc wzdłuż korytarza, w końcu dotarli do pomieszczenia, które okazało się toaletą, w której Ted siedział przykuty do grzejnika.

Walking along the corridor, they finally arrived at a room which revealed itself to be the toilets where Ted was seated chained to the radiator.

“Oh nie, Daisy, ty też dałaś się złapać!” krzyknął przerażony.

“Oh no, Daisy, you've been caught too!” he exclaimed in horror.

“Ted, wszystko dobrze?” zapytała Dasiy z niepokojem w głosie i łzami w oczach.

“Ted, are you OK?” asked Daisy anxiously, with tears in her eyes.

“W porządku, Daisy – jesteś ranna? Zapytał przestraszony Ted, widząc podrapane i lekko krwawiące dłonie Daisy.

“I'm all right, Daisy - are you injured?” said Ted frightened at seeing Daisy's scratched and slightly bleeding hands.

“Jeśli ją skrzywdziłeś, Rowles…!”

“If you've hurt her, Rowles….!”

“Tak wiem, wiem, zabijesz mnie.

“Yes I know, I know, you'll kill me.

Ale tym razem, Inspektorze, jestem niewinny!

But this time, Inspector, I'm not guilty!

Musiała się zranić przechodząc przez jeżyny!” odpowiedział Rowles.

She must have scratched herself on the brambles!” replied Rowles.

Daisy skinęła głową, że to prawda.

Daisy nodded that it was true.

Następnie popchnął ją na krzesło obok grzejnika.

Now he pushed her onto a chair near the radiator.

“Usiądź tu,” powiedział, brutalnie chwytając ją za nadgarstek i przykuł do zimnego grzejnika.

“Sit down here,” he said and grabbed her right wrist roughly and chained it to the cold radiator.

“Teraz będę musiał ukraść więcej żarcia, bo jest nas już trójka,” powiedział Rowles upajając się teatralnością tej sytuacji.

“Now, I'll have to steal more food, as there are three of us,” said Rowles enjoying the theatricality of the situation.

Najpierw przeszukał kieszenie żakietu Daisy, “Nie masz broni, jak przypuszczam – ale masz komórkę,” powiedział ironicznie.

First he felt in Daisy's jacket pockets, “You're not armed, I imagine - but you have got a mobile,” he said ironically.

Potem odsunął dalej stojący przed nimi stolik i rozrzucił na nim zawartość torebki Daisy.

He then moved the small table in front of them further away and spilled the contents of Daisy's shoulder bag onto it.

Następnie podniósł komórkę Daisy i schował do kieszeni.

He then picked up Daisy's mobile and pocketed it.

Rowles spojrzał na buteleczkę z lakierem do paznokci i pokręcił głową.

Rowles looked at the bottle of nail varnish and shook his head.

“Nigdy nie podobały mi się pomalowane paznokcie!” odwrócił się ze śmiechem do swoich więźniów, „Teraz jesteście związani ze sobą, możecie wreszcie złożyć sobie śluby!” zaśmiał się Rowles ze swojego dowcipu, „I macie tyle spokoju ile tylko wam trzeba – do zobaczenia później!”

“Never did like painted nails!” He turned to his prisoners and laughed, “Now you are practically chained to each other, you can say your vows at last!” Rowles chortled at his own joke, “And you can have all the privacy you need - see you both later!”

Powiedziawszy to rabuś ulotnił się.

And with this the bank robber made off.

“Ted, przepraszam, że dałam się tak głupio złapać…”

“Ted, sorry I got caught so stupidly…”

“Daisy, to ja powinienem przepraszać, bo to przeze mnie wpakowałaś się w cały ten straszny bałagan.

“Daisy, it's me who should say sorry, because of me you've got into this horrible mess.

Spójrz, twoje biedne dłonie są całe we krwi!

Look, your poor hands are all covered in blood!

Ale teraz nie ma czasu do stracenia, moja kochana… facet jest śmiertelnie chory i jeżeli nas wcześniej nie zabije, może umrzeć, a my zostaniemy tu i też zginiemy!

But now there's no time to waste, my love… the man's terminally ill and if he doesn't kill us first, he may die and we'll be left here to perish just the same!”

“Rowles jest śmiertelnie chory?” powtórzyła Daisy, nie będąc w stanie rozeznać, czy ta ostatnia informacja, poprawi, czy pogorszy ich sytuację.

“Rowles is terminally ill?” echoed Daisy not being able to work out if this latest information would make things better or worse for them.

“Tak, jest chory, a my tkwimy tu przykuci do grzejnika!” ponuro powiedział Ted.

“Yes, he is and we are stuck here chained to the radiator!” said Ted dejectedly.

“Zaczekaj Ted, spróbuj przyciągnąć ten stolik bliżej swoją stopą,” powiedziała Daisy, „ale bardzo uważaj, żebyś go nie przewrócił!”

“Wait Ted, try to pull that table nearer us with your foot,” said Daisy, “but be very careful you don't knock the table over!”

Ted nie potrafił zrozumieć dlaczego Daisy to powiedziała, ale był pewien, że są ku temu dobre powody.

Ted couldn't understand why Daisy had said this, but realised that there must be a good reason for it.

Najpierw spróbował prawą nogą, ale zdał sobie sprawę, że nie dosięgnie stołu.

He tried first with his right foot, but found he couldn't reach the table.

“Nie, chyba mi się nie uda, Daisy.”

“No, I don't seem to be able to, Daisy.”

Następnie obniżył się w krześle, wyciągnął lewą nogę jak tylko mógł najbardziej i zdołał delikatnie, o cal lub dwa, poruszyć stół swoją stopą.

He then crouched down into his chair, extended his left leg as much as he could and carefully managed to budge the table by an inch or two with his foot.

Powtarzał to kilka razy, aż był w stanie zahaczyć lewą stopą o nogę stołu.

He repeated this several times until he could wind his left foot right around the table leg.

Gdy stół był bliżej nich, Ted szarpnął trochę zbyt gwałtownie i stół prawie się wywrócił, ale Daisy zdołała podtrzymać go, wyciągając lewą nogę, po czym zaczęła przyciągać go stopą powoli do siebie.

As the table got nearer to them, Ted tugged a bit too violently and it nearly overturned, but Daisy managed to steady it stretching her left leg out and then pulled it gradually towards herself with her foot.

Wreszcie była w stanie dosięgnąć go lewą ręką i podnieść coś, co znajdowało się na stole.

At last she was able to reach out with her left hand and pick up an object which was on the table.

Ted był zdumiony widząc co Daisy podniosła, “To flakonik perfum, Daisy!” wykrzyknął z niedowierzaniem.

Ted was baffled at seeing what Daisy had lifted up, “It's a bottle of perfume, Daisy!” he exclaimed incredulously.

“Ted, popatrz, wygląda trochę dziwacznie z tej strony, ale jak go otworzysz…

“Ted, look, it's a bit awkward with one hand but you have to flip it open...

o tak.”

like this.”

“Oh!

“Oh!

Wielkie nieba, to telefon komórkowy!” ucieszył się Ted biorąc telefon lewą dłonią.

Good heavens, it's a mobile phone!” cheered Ted taking the phone with his left hand.

“Świetna robota, Daisy!

“Well done, Daisy!

Teraz mogę zadzwonić do Scotland Yardu – ale powiedz mi najpierw gdzie dokładnie  jesteśmy!”

Now I can ring Scotland Yard - but tell me where we are exactly first!”

Daisy podała mu tę informację, kiedy wykręcał numer.

Daisy furnished the information while he was dialling the number.

Nagle usłyszeli hałas w korytarzu prowadzącym do toalet.

Suddenly they heard a noise in the corridor leading to the toilets.

“Ted, schowaj komórkę do kieszeni, szybko, Rowles idzie!” wysyczała Daisy w pośpiechu, mając nadzieję, że rabuś nie odkryje, że coś jest nie tak.

“Ted, put the mobile away into your pocket, quickly, Rowles is coming!” hissed Daisy hastily, hoping the bank robber wouldn't sense anything amiss.

“Ah – zakochane ptaszki!” wykrzyknął Rowles w półuśmiechu.

“Ah - the love birds!” exclaimed Rowles half-laughingly.

“Hm, przesunęliście stolik!” Daisy natychmiast zaczęła udawać atak kichania i wzięła chusteczkę ze stołu, aby go zmylić.

“Mm, you've moved the table!” Daisy immediately pretended to have an attack of sneezing and picked up a tissue from the table to distract him.

“Wasza kolacja, ptaszki

“Here's your supper, love birds.

Dwa ciepłe szpitalne zestawy obiadowe.

Two hot hospital dinner packs.

Smacznego!

Enjoy it!

Na koszt szpitala Św.

With the courtesy of St.

Marcina.”

Martin's.”

Rowles otworzył podgrzane pojemniki, w które zapakowane było jedzenie, wetknął w nie dwa plastikowe widelce i położył je im na kolanach.

Rowles opened their warmed pre-packed food containers, stuck two plastic forks in them and put them onto their laps.

“Czy wyobrażaliście sobie kiedyś, że spędzicie swój miesiąc miodowy w szpitalu – na koszt firmy?” Rowles uważał to za setny dowcip i zaśmiał się rubasznie.

“Did you ever imagine spending your honeymoon in hospital - all expenses paid?” Rowles thought this was a huge joke and laughed heartily.

Ted i Daisy zaczęli jeść.

Ted and Daisy started to eat their food.

“Jak to możliwe, że jest tu prąd i bieżąca woda, jeśli przez lata nie korzystano z tego miejsca?” zapytał Ted.

“How come we've got electric light and running water if this place hasn't been used for years?” Ted asked.

Rowles zaczął się chełpić, „To była łatwizna, kiedyś pracowałem w firmie budowlanej i wiele nauczyłem się od pewnego elektryka, więc znalazłem stare druty i połączyłem je z tymi w kotłowni!

Rowles boasted, “That was the easy part, I used to work in a building firm and I learned a lot from an electrician, so I found the old wires and connected them to the ones in the boiler room!

Sprawa wody też była raczej prosta.

The water was rather simple too.

Odłączono ją lata temu i wszystko było trochę pordzewiale, jednak klucz francuski mi wystarczył!”

It had been turned off years ago and the whole thing was rusted up a bit, but practically all I needed was a wrench!”

W rozmowie nastąpiła krótka przerwa, podczas której Rowles otwarł dwie puszki z napojem gazowanym dla swoich więźniów.

There was a brief pause in the conversation whilst Rowles opened two cans of fizzy drinks for his prisoners.

Podczas gdy Daisy i Ted pili wielkimi łykami, Rowles oświadczył, “Przypuszczam, że zastanawiacie się teraz, jak udało mi się uciec z więzienia.

While Daisy and Ted were drinking thirstily, Rowles announced, “I suppose you are wondering how I managed to escape from prison.

Więc pozwólcie, że zaspokoję waszą ciekawość.”

Well, let me satisfy your curiosity.”

Rowles rozsiadł się wygodnie, rozkoszując się każdym słowem, “Kiedy siedziałem za kratkami, napisałem list do mojej wyimaginowanej matki, w którym opisałem gdzie jestem i że często o niej myślę.

Rowles sat back relaxed enjoying every minute of it, “While I was behind bars, I wrote a letter to my imaginary mother telling her where I was and that I was thinking of her constantly.

List pełnego miłości syna do swojej kochanej matki!” Rowles zarechotał z rozbawieniem.

A letter full of the love of a son for his dear mother!” Rowles chortled with amusement.

“Oczywiście nie wysłałem go, dałem go koledze, który wychodził z więzienia, aby przekazał go moim przyjaciołom na wolności.

“I didn't post it, of course, I got a friend who was leaving prison to give it to my friends outside.

To ten list znaleziony przez policję w kieszeni starszej pani, która, jak zapewne już wiecie, jest bezdomna.

This was the letter the police found in that old lady's pocket, who I suppose you know by now was a homeless.

Dwaj Samarytanie, którzy zabrali ją do szpitala, byli oczywiście moimi kumplami. Mieli znaleźć chorą kobietę w odpowiednim wieku, która nie byłaby w stanie odpowiednio się wyrażać.

The two Samaritans who took her to hospital were of course my friends who had been looking for an ill woman of the right age who couldn't express herself properly.

Po tym jak znaleźli starszą panią, podrzucili ją na Izbę Przyjęć Szpitala Św.

After they found the old lady, they dumped her at the Accident and Emergency Department of St.

Marcina i zniknęli, ale, tak czy siak, z pewnością uratowali jej życie!”

Martin's and disappeared, but, anyway, this certainly saved her life!”

Daisy i Ted patrzyli na siebie wyrażając zdziwienie tą skomplikowaną, ale pomysłową sztuczką.

Daisy and Ted looked at each other signalling their surprise at this complicated but ingenious trick.

Zauważyli również, że Rowles był szczerze dumny z tego, że walnie przyczynił się do uratowania życia starszej pani.

They also noticed that Rowles seemed sincerely proud he had been instrumental in saving the old lady's life.

Rabuś ciągnął dalej swoją długą przemowę, “Nie minęło dużo czasu nim pielęgniarki znalazły mój list w jej kieszeni i poinformowały o tym policję, która wypuściła mnie z powodów osobistych.

The bank robber continued his marathon speech, “It didn't take long before the nurses found my letter in her pocket and informed the police, who let me out on compassionate grounds.

Naturalnie, moi kumple wrócili później do szpitala, znaleźli pokój, w którym leżała starsza pani po operacji i zostawili przypiętą pod jej łóżkiem broń oraz torbę.

Naturally, my friends returned to the hospital later, found the room in which the homeless lady was recovering from her operation and left a gun and a bag strapped under her bed.

W torbie było wszystko, co było mi potrzebne: latarka, kilka kombinezonów, jakaś lina i trochę narzędzi.

In the bag there were all the things I would need, a torch, some overalls, some rope and some tools.

Kiedy strażnicy więzienni przyprowadzili mnie do pokoju starszej pani, była ledwie półprzytomna.

When the warders took me to the old lady's room, she was only half conscious.

Od razu zacząłem udawać, że ją obejmuję, a tak naprawdę sięgnąłem po broń spod jej łóżka, odpiąłem ją i wycelowałem w dwóch strażników więziennych, których udało mi się zamknąć w przyległej łazience.

I immediately pretended to embrace her but in reality I felt for the gun under her bed, freed it and then pointed it at the two warders and managed to shut them in the adjoining bathroom.

Następnie przywiązałem jeden koniec liny do łóżka starszej pani, a resztę wyrzuciłem przez okno, tak żeby myśleli, iż w ten sposób uciekłem.

I then tied one end of the rope to the old lady's bed and threw the rest of it out of the window so that they would assume I had escaped this way.

Tak naprawdę przebrałem się z więziennych ubrań w fartuch, jakiego używa służba obsługi szpitala, tak że potem mogłem już swobodnie przechadzać się po szpitalu.

In reality, I changed from my prison clothes into the overalls, which were of the type used by the hospital maintenance staff, and then I was able to wander around the hospital unhampered.

Więc dotarłem do kotłowni, wyciągnąłem młotek z torby, aby zerwać starą zardzewiałą zasuwę i przeszedłem przez drzwi prowadzące do starego domu dla pielęgniarek.

So I reached the boiler room, got a hammer out of the bag to dislodge the old rusted bolt and walked through the communicating door which led into the old nurses' home.

Wreszcie byłem wolny!”

At last I was free!”

Teraz Rowles spoglądał na swoich więźniów w taki sposób, jakby chciał, żeby zaczęli bić mu brawo.

Now Rowles looked at his prisoners as though he wanted to be applauded.

Ted przyznał, “Cóż za pomysłowy plan.

Ted concurred, “What an ingenious plan.

Tu w szpitalu masz nawet dostęp do swoich leków!”

You've even got your medicine here in the hospital!”

“Tak,” Rowles uśmiechął się ironicznie.

“Yes,” Rowles smiled ironically.

“Pracowałem tu jakieś dwadzieścia lat temu.

“I used to work here twenty years' ago or so.

Miałem zdobyć uprawnienia pielęgniarza ale… no cóż, przeznaczenie poprowadziło mnie w innym kierunku!” Przez ułamek sekundy jego twarz pogrążyła się w smutku, lecz natychmiast się zreflektował kontynuując swoją brawurową przemowę, “Znam to miejsce jak własną kieszeń.

I was going to qualify as a nurse but… well, fate took me in another direction!” For a fraction of a second, his face clouded over with sadness, then immediately he reacted and continued his bravado speech, “So I know the place like the back of my hand.

Mogę kraść jedzenie, leki i wszystko, czego potrzebuję – nie płacąc za to ani pensa!”

I can steal food, medicine and anything I need - and not pay a penny for it!”

“Mówisz, że w ogóle nie opuściłeś szpitala,” zauważył Ted, “a zatem nie mogłeś mnie porwać.

“You're saying you never left the hospital,” Ted observed, “therefore you couldn't possibly have kidnapped me.

Więc kto to zrobił?”

So who did?”

Rowles ryknął ze śmiechu, „Oczywiście dwaj Samarytanie!”

Rowles roared with laughter, “The two Samaritans, of course!

W noc przed waszym ślubem posłusznie porwali cię, uśpiwszy chloroformem, włożyli cię, ciągle nieprzytomnego, do worka na zwłoki i przynieśli tu, gdzie w stosownym czasie miałem cię zabić!”

They dutifully kidnapped and chloroformed you the night before your wedding, put you, still unconscious, into a body bag and brought you here, where I was to kill you in my own time!”

Daisy była przerażona, “Co powiedziałeś – masz zamiar zabić Teda?

Daisy was aghast, “What do you mean - you're planning to kill Ted?

Ty potworze…”

You monster…”

Rowles potrząsnął głową, „Nie wyciągaj zbyt pochopnych wniosków, Panno Hamilton.

Rowles shook his head, “Don't jump to conclusions, Miss Hamilton.

Jeszcze nie skończyłem.

I'm not through yet.

Tak jak mówiłem, układ był taki:

As I was saying, the deal was:

oni wydostaną mnie z puszki, a ja wrócę i zabiję Singletona, tak żeby mieli niepodważalne alibi dla siebie.

they spring me from where I was banged up and in return I kill Singleton, so that they could set up a watertight alibi for themselves.

Przekonałem nawet Samarytan, że będzie mi łatwo pozbyć się twojego ciała w kostnicy, Singleton.

I even persuaded the Samaritans that it would be easy for me to dispose of your body in the mortuary, Singleton.

A teraz, wybaczcie, jestem zmęczony, więc zamierzam się położyć w pokoju obok.

Now, if you don't mind, I'm tired and I'm going to lie down next door.

Będziecie musieli trochę poczekać na następny odcinek.

You'll have to wait a while for the next instalment.

Pa, pa!” Rowles wyglądał teraz na bardzo przemęczonego, ciężko gramoląc się do drzwi.

Bye bye!” Rowles looked very strained now, as he laboured to get to the door.

Ted prędko wyciągnął z kieszeni nową komórkę Daisy i natychmiast zaczął wykręcać numer swojego przyjaciela.

Ted swiftly pulled out Daisy's new mobile phone from his pocket and immediately started dialling his friend's number.

“Andrew?

“Andrew?

Tu Singleston!

It's Singleton!

Daisy i ja zostaliśmy uwięzieni przez Rowlesa w Hospicjum

Daisy and I have been imprisoned by Rowles in St.

Św. Marcina,” Ted mówił jak oszalały.

Martin's Hospice,” Ted spoke frantically.

“To dziesięć minut drogi od urzędu stanu cywilnego, w czymś jakby piwnicy, czy też schronie przeciwlotniczym, który kiedyś służył jako dom dla pielęgniarek, obok kotłowni.

“It's a ten minutes' drive from the registry office, in a sort of cellar, or air raid shelter, where the nurses' home was once, next to the boiler room.

Andrew, muszę teraz odłożyć telefon, Rowles może wrócić w każdej chwili.

Andrew, now I must put the phone down, Rowles could come back any time.

Pamiętaj, jest niezwykle niebezpieczny!

Remember, he's extremely dangerous!

Andrew, słyszysz mnie?

Andrew, can you hear me?

Andrew…”

Andrew…”

Ted popatrzył na Daisy z niepokojem “Telefon jest głuchy – bateria prawdopodobnie siadła.

Ted looked at Daisy in dismay, “The line's gone dead - the battery's probably run out.

Obawiam się, że Andrew nie usłyszał ani słowa z tego, co powiedziałem!”

I am afraid Andrew didn't hear a word I said!”

“Oh nie, Ted, znaleźliśmy się w punkcie wyjścia!” powiedziała Daisy ze smutkiem w głosie.

“Oh no, Ted, we're back to square one!” said Daisy unhappily.

Rozczarowany Komisarz włożył komórkę z powrotem do kieszeni.

The Detective-Inspector put the mobile back into his pocket disappointedly.

Daisy namyśliła się przez chwilę, następnie wyszeptała do Teda, “W wewnętrznej kieszeni mojej torby jest mały pilnik do paznokci.

Daisy thought for a moment, then whispered to Ted, “There's a small nail file in the inner lining of my bag.

To nasza ostatnia nadzieja!”

It's our last hope!”

“No cóż, mógłbym spróbować przepiłować ogniwo łańcucha, ale trwałoby to wieczność.” Ted nie był zbytnio przekonany, ale Daisy przeszukała już wewnętrzną kieszeń swojej torby i dała mu pilnik.

“Well, I could try and file through a link in the chain but it'll take ages.” Ted didn't sound very convinced but Daisy searched for her nail file in the inside pocket of her bag and gave it to him.

Ted zaczął energicznie piłować swój łańcuch, ale przestraszył się, że śpiący w pokoju obok Rowles usłyszy, co robią.

Ted started working on his chain vigorously, but with Rowles next door he was afraid the bank robber might hear what they were doing.

Ted nie przestawał piłować, ale szło mu to powoli.

Ted kept filing away, but it was a slow job.

“To zajmie całą wieczność, Daisy.” Wtem, słysząc kroki, zniżył głos, „Rowles znowu wraca!

“This is going to take forever, Daisy.” Then hearing footsteps, he lowered his voice, “That's Rowles coming back again!

Schowaj pilnik do torby!” wyszeptała Daisy.

Hide the file in my bag!” whispered Daisy.

Rowles wszedł do toalet, “Cześć, moje dzieciaczki!

Rowles arrived in the toilets, “Hello my little ones!

Mam nadzieję, że jedzenie wam smakowało!” zażartował w swoim stylu.

Hope the food was to your satisfaction!” he joked in his usual style.

“Cóż Panno Hamilton, twoje pojawienie się tutaj, to dla mnie niezwykłe szczęście.

“Well, Miss Hamilton, your coming here is most fortuitous.

Mam pewien niecierpiący zwłoki problem, w którego rozwiązaniu, jak myślę, będzie mi pani mogła pomóc.”

I have a pressing problem and now I feel you will be able to help me solve it.”

Ted i Daisy popatrzeli na siebie pytającym wzrokiem.

Ted and Daisy looked at each other questioningly.

Rowles usiadł tak, jakby ich rozmowa miała potrwać dłużej.

Rowles sat down as though their conversation would take quite a time.

“Po pierwsze, chciałbym wam powiedzieć, że nieźle się na was wkurzyłem, kiedy aresztowaliście mnie na promie – ale – naprawdę nie żywię do was urazy!” zaśmiał się.

“First of all, I'd like to tell you that I was pretty angry when you two had me arrested on the ferryboat - but - I don't really bear grudges!” he laughed.

“Ale obiecałeś się zemścić na Tedzie, kiedy cię skazano – to się nazywa uraza!” rzuciła w odpowiedzi Daisy.

“But you promised to get your own back on Ted when you were convicted - I call that a grudge!” retorted Daisy.

“Nie, to wcale nie tak, moja droga.

“No, it's not like that at all, my dear.

Gdy już wiedziałem, że pójdę znowu do więzienia, musiałem udawać twardziela przed przyszłymi współwięźniami!

When I knew I was going to prison again I had to look tough in the eyes of my future cellmates!

Nie macie pojęcia, jak to jest siedzieć w więzieniu.

You have no idea what it's like being in prison.

Trzeba się bronić dzień i noc!

You have to defend yourself day and night!

Począwszy od sali sądowej…”

Starting in the courtroom…”

“I popsułeś nasz ślub – to zemsta na nas obojgu!” dodała Daisy.

“And you ruined our wedding - that's revenge on both of us!” added Daisy.

Rowles pokiwał głową, “Zawsze miałem dziwne poczucie humoru.

Rowles nodded, “I always did have a strange sense of humour.

Ale jak widzicie, żadnego z was nie potraktowałem najgorzej.”

But as you see, I haven't treated either of you too badly.”

“Co chcesz przez to powiedzieć, Rowles?

“What are you trying to say, Rowles?

Że chciałeś tylko spędzić ze mną kilka dni, i że odurzenie mnie chloroformem to nic takiego?” zapytał z sarkazmem Ted.

That you just wanted to spend a few days with me, and that using chloroform on me was justified?” Ted asked sarcastically.

Rowles znów zrobił się poważny, “Pozwól, że to wytłumaczę.

Rowles was serious again, “Let me explain.

Panno Hamilton, musi pani wiedzieć, że nie pożyję zbyt długo,” powiedział cicho, prawie podniosłym tonem.

Miss Hamilton, you will have found out that I haven't much time to live,” he said quietly, almost reverently.

“Kiedy lekarz mi to powiedział, postanowiłem spróbować ucieczki.

“When the doctor told me, I decided to try and escape.

Rozpuściłem wici i dwaj… przyjaciele dali mi znać, że pomogą mi – za odpowiednią cenę.”

I put the word out and two… friends let me know that they would help me - at a price.”

Rowles ciągnął dalej, “Już wcześniej zawiązał się spisek w celu zamordowania  Nadkomisarza Teda Singletona…”

Rowles continued, “There was already a plot out to kill Chief-Inspector Ted Singleton…”

“I myślisz, że w to uwierzę?” wtrącił się Ted.

“And you expect me to believe that?” broke in Ted.

Zignorowawszy ten wtręt, Rowles wyjaśnił, “Tak jak mówiłem, polecono mi to zrobić w zamian za wolność.” Widząc dziki wyraz twarzy Daisy, Rowles odwarknął, „Chwileczkę, Panno Hamilton.

Ignoring this interruption, Rowles explained, “As I told you, I was commissioned to do it in exchange for my freedom.” Seeing the fierce expression on Daisy's face Rowles growled, “Wait a minute, Miss Hamilton.

Osobiście nie uznaję zabijania i z pewnością nie chcę mieć morderstwa na sumieniu.

Personally I don't believe in killing anybody, and I certainly don't want a murder on my conscience.

A więc, ponieważ wiedziałem, że i tak umrę, zobowiązałem się dokonać tego czynu.

So, as I knew I was going to die anyway, I promised to do the deed.

Zadowolili się tym i kazali mi postępować zgodnie z planem ucieczki.

They were happy with that and told me to go ahead with the escape plan.

Musiałem wykazać się dużym sprytem, żeby nie zorientowali się, że zamierzam cię tylko porwać, Singleton, nie zabić, a później, w odpowiednim czasie, puścić cię… wolno.

I had to be very clever not to let them know that I only intended to kidnap you, Singleton, not kill you, and then, when the time came, to let you… free.

A najzabawniejsze było to, że historia z  waszym ślubem to czysty przypadek!”

And the funny thing was, that your getting married was merely a coincidence!”

Daisy i Ted byli zaszokowani tym, co usłyszeli.

Daisy and Ted were stunned at hearing this.

“Czy to rzeczywiście prawda, Rowles?” zapytała z lekkim powątpiewaniem Daisy.

“Is this really true, Rowles?” asked Daisy a little skeptically.

“Tak, to prawda – uwierzcie mi, i wierzcie mi, jak wam mówię, że ktoś będzie próbował zabić Singletona, kiedy umrę!”

“Yes, it is - believe me, and do believe me when I tell you that someone will try to kill Singleton once I'm dead!”

Więzniowie spojrzeli na siebie, próbując zrozumieć tę pozorną zmianę charakteru ze strony Rowlesa.

The prisoners looked at each other trying to make sense of this apparent change of character on the part of Rowles.

“Prawda jest taka, że,” Rowles wziął głęboki oddech, jakby znów zaczynał odczuwać zmęczenie, “Jestem zwykłym poczciwiną, zawsze pamiętam o wyświadczonych mi przysługach.

“The fact is,” Rowles took a deep breath, as though he was getting tired again, “I'm a bit of a softie, I always remember favours done to me.

Twój narzeczony uratował mnie kiedyś, gdy jego kolega chciał mnie wrobić w morderstwo!

Your fiancé once saved me from being stitched up by a colleague of his who wanted me to go down for murder!

Pamiętasz, Singleton?”

Remember, Singleton?”

Ted wolno skinął głową.

Ted nodded slowly.

“Przypuszczam, jednak, że nie zdradzisz nam kto planuje moją śmierć.”

“I imagine, though, that you are not going to tell us who's planning my death.”

“Nie mogę ich sypnąć.

“I can't grass on them.

W moim środowisku po prostu się tak nie robi,” szorstko odparł Rowles.

It just isn't done in my world,” Rowles answered curtly.

Potem napięcie opadło, a rabuś mówił dalej, „Jak mówiłem wcześniej, mam duże szczęście, że pani tu jest, Panno Hamilton.

Then the tension eased and the bank robber continued, “As I was saying before, I'm really lucky to have you here, Miss Hamilton.

Może mi pani wyświadczyć wielką przysługę!” Rowles zaśmiał się cynicznie.

You can do me a big favour!” Rowles laughed cynically.

„Ponieważ jest was tu dwoje, chcę, abyście byli świadkami mojej ostatniej woli – mojego testamentu!

“As there are two of you, I want you to witness my will - my last will and testament!

- I chcę, żebyś ty, Singleton, był jego wykonawcą!” Chociaż Rolwles się śmiał, Ted i Daisy byli pewni, że nie żartował.

- and I want you, Singleton, to be my executor!” Even though Rowles was laughing, Ted and Daisy could tell that he was in earnest.

Nagle Rolwles przestał się śmiać.

Rowles stopped laughing abruptly.

“Mam córkę, Clare, która ma teraz piętnaście lat.

“I have a daughter, Clare, who is now fifteen.

To piękna dziewczyna; mieszka z rodzicami adopcyjnymi, którzy dobrze ją traktują.

She's a beautiful girl and lives with her adoptive parents who are good to her.

Nic o mnie nie wie – i nigdy nic nie może się dowiedzieć.

She knows nothing of me - and she must never know anything.

Ukryłem trochę grosza i chcę żeby wszystko przypadło Clare, na jej edukację.

I've stashed away quite a few quid, and I want it all to go to Clare for her education.”

Daisy i Ted nie mogli uwierzyć własnym uszom.

Daisy and Ted could hardly believe their ears.

“Ale mogłeś wyznaczyć kogoś innego na wykonawcę testament,” zauważył Ted, “na przykład twojego obrońcę.”

“But you could have found someone else to be your executor,” Ted pointed out, “your solicitor, for example.”

“Musiałem zachować w tajemnicy fakt, że umieram, prawda?”

“I had to keep it secret that I was going to die, didn't I?”

Nagle Rowles zgiął się z bólu i śmiertelnie pobladł.

Rowles suddenly bent over in pain and went deathly white.

“Przepraszam gołąbki!” wysapał i wyciągnął z wewnętrznej kieszeni paczkę pigułek, połknął jedną i pociągnął łyk z buteleczki wody, którą trzymał w kieszeni.

“Sorry chaps!” he gasped and took out a packet of pills from his inside pocket, swallowed one and took a swig at a small bottle of water which he kept in his pocket.

Po kilku minutach pigułka zadziałała i Rowles zdołał wygodnie rozsiąść się w swoim fotelu.

A couple of minutes later the pill seemed to have worked and Rowles managed to sit comfortably back in his chair.

Potem znów zaczął wyglądać na bardzo chorego i zaczął skręcać się w straszliwych bólach.

Then he began to look very ill again and became doubled up in terrible pain.

“Podpiszcie mój testament, proszę!

“Sign my will, please!

Czuję się naprawdę źle.

I feel really bad.

To już mój koniec!” jęknął Rowles, wyciągając kawałek papieru i pióro z kieszeni.

This is the end for me!” groaned Rowles pulling out a piece of paper and a pen from his pocket.

Ted spojrzał na Daisy, “Podpiszemy?” zapytał.

Ted looked at Daisy, “Shall we?” he asked.

Daisy przytaknęła i podpisali oboje.

Daisy nodded and they both signed.

Rowles mógł  ich już uwolnić.

Rowles was now ready to free them.

Włożył z powrotem rękę do swojej kieszeni, wyciągnął klucz do kłódki na długim łańcuchu, którym skuci byli Ted i Daisy, i pomiędzy spazmami ogromnego bólu zdołał im go dać.

He put his hand back into his pocket, pulled out the key to the padlock on the long chain which imprisoned Ted and Daisy and between spasms of great pain managed to give it to them.

Wtedy runął, nieprzytomny, na podłogę.

He then collapsed, unconscious, onto the floor.

Ledwie Ted zdążył uwolnić siebie i Daisy, kiedy drzwi gwałtownie otwarły się, a w wejściu ukazała się brygada antyterrorystyczna w każdej chwili gotowa oddać strzał.

Ted had just managed to free himself and Daisy when the door burst open with a S.W.A.T.- like team all ready to shoot.

Dwóch antyterrorystów doskoczyło do nieprzytomnego Rowlesa, przypierając jego ręce do ziemi.

Two of them jumped onto the unconscious Rowles pinning his arms to the ground.

“Nadkomisarz Singleton, jak mniemam.

“Chief-Inspector Singleton I believe.

Zdwonił pan do kolegi, który przekazał informację nam.

You telephoned your colleague, who relayed the information to us.

Nic wam nie jest?” zapytał jeden z policjantów, który wyglądał na dowódcę.

Are you two all right?” asked one of the police officers, who seemed to be in charge.

“Ten mężczyzna jest chory…” zaczął wyjaśniać Ted.

“This man is ill….” Ted started to explain.

“Tak, tak!” odparł policjant, myśląc sobie, że syndrom sztokholmski musiał dotknąć Nadkomisarza.

“Yes, yes!” the officer replied thinking that the Stockholm syndrome had hit the Chief-Inspector.

Wykręcił Rowlesowi ręce za plecy i skuł go kajdankami.

He pulled Rowles' arms behind his back and handcuffed him.

Ted nalegał, “Oficerze, ten człowiek jest poważnie chory i natychmiast trzeba go zabrać do szpitala, inaczej umrze.

Ted insisted, “Officer, this man is seriously ill and must be taken up into the hospital immediately otherwise he will die.

Pozwólcie nam z nim jechać.

Let us go with him.

Musimy poinformować lekarzy, że Rowles brał morfinę, zanim dadzą mu coś innego.”

We must explain to the doctors that Rowles has been taking morphine… before they give him anything.”

Oficer patrzył na Teda z lekkim niedowierzaniem.

The officer looked at Ted not really believing him.

Jednakże zastanowił się nad tym dobrze i powiedział do innych policjantów, “OK chłopaki – nie mamy tu noszy, więc przenieśmy go na Izbę Przyjęć!”

However, he thought twice about it and said to the other officers, “OK boys - we haven't got a stretcher here, so let's carry him up to the A&E!”

Dwoje narzeczonych mogło wreszcie się uścisnąć, ale Ted był wyraźnie wyczerpany, a Daisy zaczęła płakać.

The two fiancés were finally able to embrace each other, but Ted was obviously exhausted and Daisy had started crying.

Gdy Ted i Daisy szli na Izbę Przyjęć, aby poddać się badaniom kontrolnym, widzieli, że szpital był teraz otoczony przez policję.

As Ted and Daisy went up to the Accident and Emergency Department to be checked over, they could see the hospital was now surrounded by the police.

Lekarze, którzy ich badali, stwierdzili przemęczenie i kazali na razie tam zostać.

The doctors who examined them pronounced them fatigued and said they had to stay there for the present.

Tedowi podłączono kroplówkę i poczuł się trochę silniejszy.

Ted was given a drip and began to feel a bit stronger.

Poprosił, aby położono go obok Rowlesa, który był nadal nieprzytomny, więc mógł opowiedzieć o zażywaniu przez niego morfiny w związku ze śmiertelną chorobą.

He had asked to be put near to Rowles, who was still unconscious, so he could explain about his taking morphine for a terminal illness.

Lekarze zbadali rabusia, a następnie wysłali go na prześwietlenie.

The doctors examined the bank robber and then sent him to be X-rayed.

Późnej przywieziono Rowlesa z powrotem i wezwano bardziej doświadczonego lekarza, Pana Akashi.

Later on Rowles was brought back and another more senior doctor, Mr. Akashi, was called.

“Przepraszam, czy mógłbym zamienić z panem słówko?” zapytał Pan Akashi, odwracając się do Teda.

“Excuse me, but might I have a word with you?” said Mr. Akashi turning round towards Ted.

“Jak mniemam,” doctor szukał w pamięci imienia Rowlesa, “Jak mniemam William Rolwes spędził z panem tych ostatnich kilka dni.

“I believe,” the doctor looked for Row