DAISY STORIES SWEDISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
NIGHT WATCH
Nattvakt
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

..Translation by: Kerstin Björn • Email: kerstin_m_bjorn@hotmail.com

Website:
http://hem.fyristorg.com/kbtranslation/
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Nattvakt 

Night Watch 

Daisy hade gått upp tidigt den här vårmorgonen eftersom hon jobbade med ett fall i i staden bredvid.  Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.
Hon kom till sitt kontor klockan kvart i åtta med en papperspåse med färska krämbullar i handen och var fruktansvärt kaffesugen.  She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.
När hon satte nycklarna i låset hördes en kvinnoröst som ropade: "Det är öppet, Daisy." As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."
Det var Pam, städerskan. It was Pam, the cleaner. 
"Får det lov att vara lite frukost, Pam?" sa Daisy leende och märkte sen att Pam uppenbarligen hade gråtit. "How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying. 
"Pam, vad är det som har hänt? "Pam, whatever has happened?
Kom och sätt dig och ät lite frukost med mig. Come on sit down and have some breakfast with me.
Berätta vad det är som trycker dig är du snäll."  Please tell me what’s bothering you."
Pam var en hårt arbetande kvinna som hade två barn att uppfostra.  Pam was a hard-working woman with two children to bring up.
Hon skötte städningen i hela kontorsbyggnaden vilket var detsamma som sju kontor. She did the cleaning for the whole building which meant seven offices. 
"Jim har varit på mig igen om barnen. "Jim has been on to me again about the children.
Du vet, han har ingen laglig rätt att träffa dem, och han bryr sig inte om dem det minsta, och har aldrig gjort det. You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."
"Vi sätter på lite vatten." "Let’s put the kettle on." 
Daisy började göra iordning snabbkaffet och bjöd Pam på en bulle. Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun, 
"Sådär, berätta från början nu" "Now, why don’t you start from the beginning?"
Pam såg oerhört bekymrad ut och fortsatte: Pam looked extremely troubled and went on:
"Du förstår, när vi skilde oss bad han inte ens om att få träffa sina barn. "You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.
Nu har han inga pengar, han försöker pressa mig till att ge honom en del, och hotar med att han ska se till att jag förlorar barnen annars." Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."
"Jag tror inte att han kan göra det så lätt, Pam," argumenterade Daisy. "I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.
Pam tog emot en bulle till. Pam accepted another bun.
"Nej Daisy, inte så lätt, men han är är väldigt hämndlysten och har hotat med att göra mitt liv till ett helvete. "No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell." 
"Ja, vi kan bara vänta och se. "Well, we’ll just have to wait and see.
Hör nu, om han blir våldsam är det bara att du ringer polisen." Look, if he gets violent all you have to do is call the police."
"Jag känner Jim, om jag inte ger honom några pengar kommer han att stå vid sitt ord. "I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."
Tre dagar senare fick Daisy ett telefonsamtal.  Three days later Daisy got a telephone call.
"Daisy, det är Pam. Jag håller på att bli tokig. "Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend. 
Jim har kommit till mitt hus varje kväll när pubarna har stängt, och försökt titta in genom mitt sovrumsfönster och gjort konstiga ljud. Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.
Han försöker gå mig på nerverna så att jag ska ge upp och ge honom alla pengar han ber om. He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.
Jag har inte sovit på tre dygn." I haven’t slept for three days."
"Har du meddelat polisen?" " Have you informed the police about it?"
"Jim ringde just och sa att om jag tar hit polisen kommer han att säga till dem att jag inbillar mig saker och ting och är hysterisk och mentalsjuk och inte borde ha vårdnaden om hans barn. "Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.
Vad ska jag göra Daisy? Jag känner mig helt desperat." What am I going to do Daisy? I feel desperate."
"OK Pam, ge mig din adress så ska jag se vad jag kan göra."  "All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."
Daisy begav sig till Trends, hennes närmaste radio-, teve- och datorbutik och bad att få prata med ägaren, herr Ranjee. Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.
"Herr Ranjee,  tror ni att ni skulle kunna låna mig en videokamera några dagar?"  "Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?" 
För några månader sedan hade Daisy fått tag på en tjuv som stulit från affären Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago 
och herr Ranjee hade alltid sagt, att om hon någon gång behövde något var det bara att komma och säga till. and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.
"Naturligvis, fröken Hamilton. Ni vill ha en som fungerar i mörker, säger ni. "Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.
Mm - tag den här. Vet ni hur man använder den? Låt mig få visa er." Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."
Herr Ranjee tillbringade den följande halvtimmen med att lära Daisy några av videokamerans grundläggande funktioner.  Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.
Daisy bestämde sig för att bege till Pams hus vid tiotiden varje kväll, beväpnad med videokameran och dess vattentäta överdrag. Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.
Hon hade också en visselpipa i fickan och en chokladkaka för att få tiden att gå. She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.
och såg att det fanns en fallfärdig verktygsbod längst bak i trädgården. and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.
"Där ska jag gömma mig och vänta på det odjuret." "That’s where I’ll hide and wait for that monster.
Hur vågar han försöka göra den kära Pam illa, tänkte Daisy. How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy. 
När hon väl kommit in i boden hörde Daisy något som lät som en blomkruka som föll till marken utomhus Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside 
och kröp ihop så att hon inte skulle synas genom det lilla smutsiga fönstret. and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.
Det var tydligen en samlingsplats för katter, för hon hörde jamanden. Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.
"Om Pams före detta man tänker upprepa sitt tidigare beteende, är det bäst att jag blir av med de där katterna, så han inte blir ivägskrämd." "Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."
Hon öppnade försiktigt dörren till boden och kastade en gammal sko mot katterna, som snabbt försvann.  She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished. 
Nu var allt tyst igen. Now everything was quiet again.
Två timmar senare reste sig Daisy, väldigt stel av den råa fukten och kylan, upp ur den gamla korgstolen hon hade suttit i.  Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on. 
"Jag står inte ut länge till" klagade hon för sig själv.  "I can’t stand it much longer" she moaned to herself.
Då tyckte hon att hon hörde ljudet av gummistövlar som klafsade genom det fuktiga lövverket. Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.
Någon kröp mot huset. Someone was creeping towards the house.
Daisys armar värkte på grund av den påtvingade orörligheten och hon tappade nästan videokameran. Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.
Hon klev ur sina skor och slank ut genom den halvöppna boddörren. She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.
Just i det ögonblicket passerade en bil med helljuset på och Daisy kunde se ganska tydligt: At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:
Pams man höll på att smygtitta in genom hennes sovrumsfönster. Pam’s husband was spying into her bedroom window. 
Daisy lyckades handla snabbt och satte igång videokameran.  Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.
Det duggregnade bara nu. It was only drizzling now.
Pams man började skrika åt sin exhustru genom fönstret, och hota henne.  Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.
Daisy filmade hela föreställningen och spelade in alla hotfulla ord.  Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.
Plötsligt gjorde videokameran ett konstigt surrande ljud.  Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.
"Bandet kanske har fastnat!" tänkte Daisy i panik. "Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.
Hon försökte stänga av den men tryckte på fel knapp och det surrande ljudet blev starkare. She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.
I det läget blev Pams före detta man uppmärksam på det och vände sig rasande om.  At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.
Han insåg att någon bevakade honom och svor vilt.  He realized someone was watching him and swore profusely.
Så rörde han sig mot Daisy som för att slå till henne.  Then he made towards Daisy as though to hit her.
Daisys första tanke var att skydda videokameran med sin kropp, hon vände ryggen mot honom och började skrika.  Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling. 
Det kändes som om hon skrek en hel evighet.  It seemed to her that her yelling lasted an eternity.
Plötsligt lös en stark ficklampa på dem båda två.  Suddenly a strong torch light shone on both of them.
"Vad är det som försiggår här?" "What’s going on here?"
Det var en kvinnlig polis, som såg mycket bestämd ut. It was a police-woman, looking very determined.
"Jag såg dig klättra över staketet," hon pekade på mannen med ljuset från ficklampan "I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch 
"Håll er lugna och kom hit, båda två." "Come quietly, both of you.
Jag arresterar dig för intrång på privat område och...." I'm arresting you for trespassing and ..."
Just i det ögonblicket dök Pam upp i sitt sovrumsfönster, öppnade det och tittade ut.  Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out. 
"Konstapeln, konstapeln. Den där mannen gör verkligen intrång på privat område, men den unga damen är min väninna." "Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."
Pams före detta man fördes bort så snart polisens kollega dök upp, och Daisy bjöds in i stugan för att göra sig i ordning och få en kopp varm choklad. Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.
"Ja, det där var verkligen en lyckträff." sa Daisy.  "Well, that was a bit of luck." said Daisy.
"Att kunna filma honom medan han tittar in genom ditt fönster på natten och ha polisen som vittne till det hela.  "To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.
Jag tror inte Jim kommer att besvära dig igen." I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"
Nästa morgon vid elvatiden kom Daisy till sitt kontor och hittade en bukett nyplockade blommor i en vas på sitt skrivbord.  Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk. 
Alldeles bredvid låg en liten handskriven lapp med blyertstext.  Nearby was a little note written in pencil. 
"Tack Daisy, tack än en gång. Pam. "Thanks Daisy, thanks again. Pam. 
P.S. Jag har ställt en burk hemmagjord plommonsylt i ditt kylskåp." P.S. I’ve put a pot of homemade greengage jam in your fridge."

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Nattvakt 

Night Watch 

Daisy hade gått upp tidigt den här vårmorgonen eftersom hon jobbade med ett fall i i staden bredvid.  Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.
Hon kom till sitt kontor klockan kvart i åtta med en papperspåse med färska krämbullar i handen och var fruktansvärt kaffesugen.  She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.
När hon satte nycklarna i låset hördes en kvinnoröst som ropade: "Det är öppet, Daisy." As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."
Det var Pam, städerskan. It was Pam, the cleaner. 
"Får det lov att vara lite frukost, Pam?" sa Daisy leende och märkte sen att Pam uppenbarligen hade gråtit. "How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying. 
"Pam, vad är det som har hänt? "Pam, whatever has happened?
Kom och sätt dig och ät lite frukost med mig. Come on sit down and have some breakfast with me.
Berätta vad det är som trycker dig är du snäll."  Please tell me what’s bothering you."
Pam var en hårt arbetande kvinna som hade två barn att uppfostra.  Pam was a hard-working woman with two children to bring up.
Hon skötte städningen i hela kontorsbyggnaden vilket var detsamma som sju kontor. She did the cleaning for the whole building which meant seven offices. 
"Jim har varit på mig igen om barnen. "Jim has been on to me again about the children.
Du vet, han har ingen laglig rätt att träffa dem, och han bryr sig inte om dem det minsta, och har aldrig gjort det. You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."
"Vi sätter på lite vatten." "Let’s put the kettle on." 
Daisy började göra iordning snabbkaffet och bjöd Pam på en bulle. Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun, 
"Sådär, berätta från början nu" "Now, why don’t you start from the beginning?"
Pam såg oerhört bekymrad ut och fortsatte: Pam looked extremely troubled and went on:
"Du förstår, när vi skilde oss bad han inte ens om att få träffa sina barn. "You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.
Nu har han inga pengar, han försöker pressa mig till att ge honom en del, och hotar med att han ska se till att jag förlorar barnen annars." Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."
"Jag tror inte att han kan göra det så lätt, Pam," argumenterade Daisy. "I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.
Pam tog emot en bulle till. Pam accepted another bun.
"Nej Daisy, inte så lätt, men han är är väldigt hämndlysten och har hotat med att göra mitt liv till ett helvete. "No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell." 
"Ja, vi kan bara vänta och se. "Well, we’ll just have to wait and see.
Hör nu, om han blir våldsam är det bara att du ringer polisen." Look, if he gets violent all you have to do is call the police."
"Jag känner Jim, om jag inte ger honom några pengar kommer han att stå vid sitt ord. "I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."
Tre dagar senare fick Daisy ett telefonsamtal.  Three days later Daisy got a telephone call.
"Daisy, det är Pam. Jag håller på att bli tokig. "Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend. 
Jim har kommit till mitt hus varje kväll när pubarna har stängt, och försökt titta in genom mitt sovrumsfönster och gjort konstiga ljud. Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.
Han försöker gå mig på nerverna så att jag ska ge upp och ge honom alla pengar han ber om. He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.
Jag har inte sovit på tre dygn." I haven’t slept for three days."
"Har du meddelat polisen?" " Have you informed the police about it?"
"Jim ringde just och sa att om jag tar hit polisen kommer han att säga till dem att jag inbillar mig saker och ting och är hysterisk och mentalsjuk och inte borde ha vårdnaden om hans barn. "Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.
Vad ska jag göra Daisy? Jag känner mig helt desperat." What am I going to do Daisy? I feel desperate."
"OK Pam, ge mig din adress så ska jag se vad jag kan göra."  "All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."
Daisy begav sig till Trends, hennes närmaste radio-, teve- och datorbutik och bad att få prata med ägaren, herr Ranjee. Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.
"Herr Ranjee,  tror ni att ni skulle kunna låna mig en videokamera några dagar?"  "Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?" 
För några månader sedan hade Daisy fått tag på en tjuv som stulit från affären Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago 
och herr Ranjee hade alltid sagt, att om hon någon gång behövde något var det bara att komma och säga till. and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.
"Naturligvis, fröken Hamilton. Ni vill ha en som fungerar i mörker, säger ni. "Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.
Mm - tag den här. Vet ni hur man använder den? Låt mig få visa er." Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."
Herr Ranjee tillbringade den följande halvtimmen med att lära Daisy några av videokamerans grundläggande funktioner.  Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.
Daisy bestämde sig för att bege till Pams hus vid tiotiden varje kväll, beväpnad med videokameran och dess vattentäta överdrag. Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.
Hon hade också en visselpipa i fickan och en chokladkaka för att få tiden att gå. She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.
och såg att det fanns en fallfärdig verktygsbod längst bak i trädgården. and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.
"Där ska jag gömma mig och vänta på det odjuret." "That’s where I’ll hide and wait for that monster.
Hur vågar han försöka göra den kära Pam illa, tänkte Daisy. How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy. 
När hon väl kommit in i boden hörde Daisy något som lät som en blomkruka som föll till marken utomhus Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside 
och kröp ihop så att hon inte skulle synas genom det lilla smutsiga fönstret. and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.
Det var tydligen en samlingsplats för katter, för hon hörde jamanden. Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.
"Om Pams före detta man tänker upprepa sitt tidigare beteende, är det bäst att jag blir av med de där katterna, så han inte blir ivägskrämd." "Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."
Hon öppnade försiktigt dörren till boden och kastade en gammal sko mot katterna, som snabbt försvann.  She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished. 
Nu var allt tyst igen. Now everything was quiet again.
Två timmar senare reste sig Daisy, väldigt stel av den råa fukten och kylan, upp ur den gamla korgstolen hon hade suttit i.  Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on. 
"Jag står inte ut länge till" klagade hon för sig själv.  "I can’t stand it much longer" she moaned to herself.
Då tyckte hon att hon hörde ljudet av gummistövlar som klafsade genom det fuktiga lövverket. Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.
Någon kröp mot huset. Someone was creeping towards the house.
Daisys armar värkte på grund av den påtvingade orörligheten och hon tappade nästan videokameran. Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.
Hon klev ur sina skor och slank ut genom den halvöppna boddörren. She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.
Just i det ögonblicket passerade en bil med helljuset på och Daisy kunde se ganska tydligt: At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:
Pams man höll på att smygtitta in genom hennes sovrumsfönster. Pam’s husband was spying into her bedroom window. 
Daisy lyckades handla snabbt och satte igång videokameran.  Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.
Det duggregnade bara nu. It was only drizzling now.
Pams man började skrika åt sin exhustru genom fönstret, och hota henne.  Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.
Daisy filmade hela föreställningen och spelade in alla hotfulla ord.  Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.
Plötsligt gjorde videokameran ett konstigt surrande ljud.  Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.
"Bandet kanske har fastnat!" tänkte Daisy i panik. "Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.
Hon försökte stänga av den men tryckte på fel knapp och det surrande ljudet blev starkare. She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.
I det läget blev Pams före detta man uppmärksam på det och vände sig rasande om.  At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.
Han insåg att någon bevakade honom och svor vilt.  He realized someone was watching him and swore profusely.
Så rörde han sig mot Daisy som för att slå till henne.  Then he made towards Daisy as though to hit her.
Daisys första tanke var att skydda videokameran med sin kropp, hon vände ryggen mot honom och började skrika.  Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling. 
Det kändes som om hon skrek en hel evighet.  It seemed to her that her yelling lasted an eternity.
Plötsligt lös en stark ficklampa på dem båda två.  Suddenly a strong torch light shone on both of them.
"Vad är det som försiggår här?" "What’s going on here?"
Det var en kvinnlig polis, som såg mycket bestämd ut. It was a police-woman, looking very determined.
"Jag såg dig klättra över staketet," hon pekade på mannen med ljuset från ficklampan "I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch 
"Håll er lugna och kom hit, båda två." "Come quietly, both of you.
Jag arresterar dig för intrång på privat område och...." I'm arresting you for trespassing and ..."
Just i det ögonblicket dök Pam upp i sitt sovrumsfönster, öppnade det och tittade ut.  Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out. 
"Konstapeln, konstapeln. Den där mannen gör verkligen intrång på privat område, men den unga damen är min väninna." "Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."
Pams före detta man fördes bort så snart polisens kollega dök upp, och Daisy bjöds in i stugan för att göra sig i ordning och få en kopp varm choklad. Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.
"Ja, det där var verkligen en lyckträff." sa Daisy.  "Well, that was a bit of luck." said Daisy.
"Att kunna filma honom medan han tittar in genom ditt fönster på natten och ha polisen som vittne till det hela.  "To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.
Jag tror inte Jim kommer att besvära dig igen." I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"
Nästa morgon vid elvatiden kom Daisy till sitt kontor och hittade en bukett nyplockade blommor i en vas på sitt skrivbord.  Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk. 
Alldeles bredvid låg en liten handskriven lapp med blyertstext.  Nearby was a little note written in pencil. 
"Tack Daisy, tack än en gång. Pam. "Thanks Daisy, thanks again. Pam. 
P.S. Jag har ställt en burk hemmagjord plommonsylt i ditt kylskåp." P.S. I’ve put a pot of homemade greengage jam in your fridge."
 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com