DAISY STORIES HUNGARIAN

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
A NICE LITTLE TRIP
Szép kis utazás
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation by: Kinga Kas • Email: 
kasjud@hotmail.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!
Szép kis utazás A nice little trip

Daisy, én vagyok, Ted – Singleton nyomozó felügyelő kedvenc magán detektívével beszélt a telefonon.

“Daisy, it’s me - Ted,” Detective-Inspector Singleton was telephoning his favourite private detective.

Daisy és Ted egy ügy kapcsán találkoztak, és azóta – ha munkájuk megengedte – együtt töltötték szabadidejüket.

They had met on a case and ever since they had been going out together, when work permitted.

Hogy állsz az idővel a következő pár napban?

“How are you fixed for the next few days?”

Daisy egy nagy bögre forró Ovaltine-t iszogatott, mivel az irodában még egy kissé hűvös volt.

Daisy had been drinking a boiling hot mug of Ovaltine as it was still a bit chilly in the office.

Az első virágok még tétovázva dugták ki fejüket, de az eget csillogó napfény árasztotta el.

The first flowers were hesitating at coming out but there was a bright sun in the sky.

Hát, Floodbridge úr jön át ma este, hogy elkezdje kimeszelni az irodát, úgyhogy szabad vagyok, amikor csak akarod. Mi hír van, Ted?

“Well, Mr. Floodbridge is coming in tonight to start whitewashing the office, so I’m free whenever you like. What’s on, Ted?”

Még ma éjszaka magammal viszlek Franciaországba, Boulogne-ba, hogy megnézhessük a környék nevezetességeit. Jó az neked, ha jövő kedden jövünk vissza?

“I’m taking you to France this very evening - to Boulogne, to see the sights. All right to come back next Tuesday?”

Részemről rendben van a dolog. Gondolatban Daisy már a ruhásszekrénye polcait kutatta.

“That’s fine by me.” Daisy was already going through her wardrobe mentally.

Azt hiszem, Boulogne-ban egy kicsit melegebb lesz, mint itt, Észak-Angliában.

“I believe it’s a bit warmer in Boulogne than here in East Anglia.”

Igen, én is azt hiszem – válaszolta Ted. Mit szólnál hozzá, ha fél nyolckor érted mennék? Akkor elérjük az éjszakai kompot, a Dovercraft-ot, és kellemesen megvacsorázhatunk a hajón.

“Yes, I believe it is” replied Ted  “What if I pick you up at half past seven? We’re catching the night ferry - the Dovercraft - and we can have a nice meal on the boat.”

Ted hallgatott egy pillanatig, mint mindig, amikor rossz volt a lelkiismerete.

Ted paused a moment as he always did when he felt guilty.

Mellesleg, már nincs meg a bajuszom.

“Oh, by the way, I haven’t got my moustache any more.

Ma reggel annyira siettem, hogy túl sokat levágtam belőle az egyik oldalon, és aztán úgy döntöttem, jobb lesz, ha levágom teljesen és kezdem elölről a “szúrós korszakot”.

This morning I was in such a hurry that I cut too much off on one side and decided I’d better start again from scratch.”

Jaj, Ted, ne mondd! Képtelen vagyok elképzelni téged bajusz nélkül! Most mindenesetre mennem kell, mert még el kell intéznem egy kis kidobálnivalót itt.

“Oh no, Ted! I can’t imagine you without it! Anyway, I must go now, because I’ve got some throwing-away to do here.”

Daisy a palátokat nézegette, amelyeket még ő rakott fel a falra – poszterek Egyiptomról és Izraelről –, és felsóhajtott.

Daisy looked at the posters she had put up on the walls - of Egypt and Israel - and sighed.

Kénytelen leszek meglenni nélkülük most. Már olyan piszkosak és szakadtak.

“I’ll have to make do without them now. They’re so torn and dirty.

De talán tudok még szerezni egy párat az utazási irodától. Hát így legalább egy szép tiszta irodába térhetek majd vissza.

But maybe I can get some more from the travel agency. Anyway I’ll have a nice clean office to come back to.”

Daisy felhívott még néhány ügyfelet, többek között Floodridge urat, a meszelőt is, hogy lellenőrizze, nála vannak-e az iroda kulcsai.

She made a few phone calls to clients and one to Mr. Floodbridge, the whitewasher, to make sure he had the office keys.

Azután hazament, hogy becsomagolja Opium nevű parfümös üvegjét, néhány az idénynek megfelelő ruhát és egy vastag gzapjúszálas esőkabátot.

Then she made her way home to pack her bottle of Opium perfume, some mid-season clothes and a warm wool-lined raincoat.

Daisy már több alkalommal is járt az európai kontinensen, de Teddel együtt még sohasem.

Daisy had been over to the Continent several times, but never with Ted.

Úgy érezte, kedve támadt harapni valamit, ezért készített magának egy nagy pohár paradicsomlét és egy marhashúsos szendvicset.

As she felt very peckish, she fixed herself a bumper tomato and corned beef sandwich.

Morris Singleton nyomozófelügyelő percre pontosan fél nyolckor érkezett meg közös találkozójukra.

Detective-Inspector Morris Singleton arrived perfectly on time for their appointment at 7.30.

Daisy Tedet nézte: Hát tudod, egész jól nézel ki a bajuszod nélkül is, de azért azt hiszem, mégis jobban tetszel bajusszal.

Daisy stared at Ted: “You know, you look quite nice without your moustache, but I think I prefer you with it.”

Rendben, többé nem fogom leborotválni – ígérte meg Ted.

“All right,” promised Ted, “I won’t shave it off again.”

Ahogy hajtottak az autóval Dover felé, elkezdett esni az eső, méghozzá elég erősen.

As they made their way to Dover by car it started to rain quite heavily.

Remélem, a szél nem fog rákezdeni úgyszintén – mondta Ted.

“Hope it’s not going to be windy as well,” remarked Ted.

Miután már a fedélzeten voltak, körülnéztek a Dovercrafton.

Once on board they had a look round the Dovercraft.

A duty-free üzletek tele voltak turistákkal, akik az utolsó pillanatokban igyekeztek beszerezni ajándékokat.

The duty-free shop was full of tourists buying last-minute presents.

Egy színes szobában egy bohócnak öltözött varázsló szórakoztatta a feszülten figyelő gyerekeket, míg a hálás szülők a közeli hallban megittak gyorsan egy italt.

In a colourful room, small childen were wide awake being entertained by a magician dressed as a clown, and their grateful parents were having a ‘quick one’ in the nearby lounge.

Volt egy étterem is, amely elég drágának nézett ki, és egy másik, sokkal olcsóbb, amely tele volt kiéhezett turistákkal.

There was also a restaurant which had the air of being very expensive and a much cheaper one full of starving travellers.

A hall elég kellemesnek nézett ki a nagy, kényelmes karosszékekkel. A hall végén volt egy élénknek tűnő bár is, ahonnan folyamatos pohárcsörgés hallatszott.

The lounge looked pleasant with big comfortable armchairs, and at the end of it there was a lively bar clinking glasses continuously.

Ted, én éhen halok. Mi lesz azzal a csodálatos vacsorával, amit ígértél? – kérdezte Daisy panaszosan.

“Ted, I’m starving, can we go for that wonderful meal you promised me?” Daisy pleaded.

Éppen ekkor a hajó oldalra dőlt, amitől Daisy majdnem elesett.

Just then the boat rocked sideways and nearly made Daisy fall over.

Ó Ted, ez egy kicsit erős, nem?

 

“Oh Ted, it’s a bit rough, isn’it.”

Ted azonban képtelen volt válaszolni, Az arca halottsápadt volt, és levegőért kapkodott.

But Ted couldn’t reply. He was deathly pale and gasping for fresh air.

Ted, mi baj van? Csak nem vagy tengeribeteg, vagy igen?

“Ted, whatever’s wrong? You’re not seasick, are you?”

Daisy soha életében nem volt még tengeribeteg, repülőgépen sem volt soha rosszul, és soha eszébe sem jutott, hogy valaki tengeribeteg lehet, vagy hogy ez mit is jelent valójában.

Daisy had never been seasick, or even airsick and it had never entered her mind anybody else could be, or even what it was like.

Ted, menjünk ki egy kicsit.

“Ted, let’s go outside for a bit.”

Daisy kitámogatta Tedet a hallból a friss levegőre.

Daisy helped him outside the lounge into the fresh air.

A szél azonban sajnos olyan erős volt, hogy kénytelenek voltak ismét visszamenni.

Unfortunately a very strong wind was blowing and they had to go back in again.

Ne aggódj miattam, Daisy – Ted nehezen lélegzett.

“Don’t worry about me Daisy,” Ted was breathing heavily.

Menj csak előre és egyél valamit. Én meg majd elüldögélek itt egy kicsit a hallban.

“You go ahead and have something. I’ll just sit here by myself in the lounge.”

Nem, Ted, veled maradok – ragaszkodott hozzá Daisy.

“No, Ted, I’ll stay with you,” insisted Daisy.

Ne, Daisy, tényleg, jobban szeretnék itt ücsörögni egyedül, csendben és nem beszélgetni senkivel.

“No Daisy, really, I’d prefer just to sit here quietly and not talk to anybody.”

Rendben, ha tényleg ezt akarod… nem maradok el sokáig.

“All right, if that’s what you want...I won’t be long.”

Daisy az önkiszolgáló étterem felé vette útját, remélve, hogy olyan gyorsan visszamehet Tedhez, amilyen hamar csak lehet. Az étterem előtt viszont hihetetlenül hosszú sor állt.

Daisy made her way to the self-service restaurant hoping to get back to Ted as soon as possible, but there was an incredible queue.

A kiszolgálás azonban gyorsan ment, és tíz perc múlva Daisy megkapta amit kért: tőkehalat, sült krumplit és zöld borsót, valamint egy Spotted Dick nevű édességet sodóval és egy csésze fekete kávét.

However, the staff were efficient and in ten minutes Daisy was having her cod, chips and peas, followed by Spotted Dick and custard and a cup of black coffee.

Daisy visszament Tedhez, aki most az ablak felé fordulva ült, vízhatlan kabátjának gallérja fel volt hajtva.

Daisy returned to Ted who was now facing the window and had the collar of his waterproof jacket turned up.

Jobban érzed magad, Ted? Ted meg sem fordult.

“Feeling better, Ted?” Ted didn’t turn round.

Elég meleg van itt bent, nem igaz? – folytatta Daisy, miközben levette vastag esőköpenyét.

“It’s rather hot in here now, isn’t it?” continued Daisy taking off her warm mac.

Ted, mi baj van?

“Ted, what’s the matter?”

Daisy megérintette Ted vállát, mivel a férfi még mindig nem válaszolt.

Daisy touched his shoulder, noticing he hadn’t answered.

Daisy – sziszegte Ted még mindig az ablak felé fordulva – gyere és ülj ide mellém. Én nem fordulhatok meg. Miután Daisy leült, Ted elmagyarázta neki a dolgot: William Rowles itt ül a hall végében, sört iszik!

“Daisy,” hissed Ted still facing the window, “come and sit next to me! I can’t turn round.” Once Daisy was seated, Ted explained: “William Rowles is sitting at the end of the lounge having a beer!”

Daisy visszatartotta a lélegzetét.

Daisy breathed in rapidly.

- Úgy érted, az a kegyetlen Soho gengszter William Rowles – suttogta Daisy. - De hát én azt hittem, hogy börtönben van.

She whispered, “You mean William Rowles, the violent Soho gangster! But I thought he was in prison.”

Igen, ott is volt, én magam raktam hűvösre tizenöt évvel ezelőtt. Tednek nehezére esett a beszéd és pár másodpercenként szünetet tartott.

“Yes he was, I put him in prison myself for fourteen years.” Ted was speaking with difficulty and paused every few seconds.

Átszállították egy skót börtönbe, de sikerült elszöknie a múlt héten. Kövérebb, mint volt, de ő az, biztosan.

“They transferred him to a Scottish prison and he managed to escape last week! He’s fatter than he was, but that’s him all right.”

Daisy igyekezett nem nézni a hall végének irányában.

Daisy avoided looking towards the end of the lounge.

Ted folytatta: nem hiszem, hogy felismert volna, mert már nincs meg a bajuszom, de ha mégis felismerne, akkor elég sok bajt tudna okozni.

Ted continued: “I don’t think he has recognised me because I haven’t got my moustache any more but if he recognises me he could cause a lot of trouble.

Rowles egy nagyon kegyetlen fickó, és könnyen meglehet, hogy valamilyen fegyver is van nála.

Daisy, he’s very violent and could easily be armed in some way.”

Mit tegyünk most, Ted? – Daisy mostanra igencsak nyugtalanul érezte már magát.

“What shall we do, Ted?” Daisy felt a little scared by now.

Segítened kell nekem. Egyedül nem tudok megbirkózni a helyzettel, túl gyenge vagyok.

“You must help me. I can’t manage the situation alone, I’m too weak.

El kell menned a kapitányhoz. Mondj el neki mindent erről az egészről és intézzétek el, hogy Rowlest letartóztassák. Én itt ülök majd, amíg a tisztek megérkeznek.

You must go to the captain, tell him about all this and get Rowles arrested. I’ll sit here until the officers arrive.” 

Daisy megpróbált észrevétlenül eltávolodni és átsétált a hallon át a kijáratig.

Daisy tried to move away inconspicuously and walked along the lounge to the exit.

Éppen ekkor három fiatalember lépett be az ajtón, kezükben sörös dobozokkal.

Just then three young men came through the door with cans of beer in their hands.

A hajó hirtelen ismét oldalra dőlt és az egyik fiatalember Daisynek esett, véletlenül ráloccsantva némi sört Daisy új zöld selyemblúzára.

Suddenly the ship lurched again and one of the young men fell against Daisy accidentally pouring beer down her new green silk blouse.

Jaj ne, az új zöld selyemblúzom – gondolta Dasiy – most biztosan tönkrement, én meg sörszagú leszek.

“Oh no, my new blouse” Daisy thought “it must be ruined and I smell of beer now.”

Daisy rájött, hogy így felhívhatja magára a figyelmet, ezért gyorsan véget vetett a fiatalember bocsánatkéréseinek, végigsietett a folyosón a tisztek szobája felé, és bekopogott az ajtón.

Realising that she might be drawing attention to herself, Daisy quickly absolved the young man from his responsibility, hurried away along the corridor towards the officers’ room and knocked on the door.

Az egyik tiszt végre kinyitotta az ajtót, rábámult Daisyre és a lány sörfoltos blúzára.

An officer opened the door at last and stared at Daisy and her beer-stained blouse.

Segíthetek önnek valamiben, kisasszony? Daisy nyilvánvalóan éppen a vacsora közben zavarta meg a tisztet, mivel az még mindig szalvétáját szorongatta a kezében.

“Can I help you miss?” Daisy had clearly interrupted his evening meal as he still had a napkin in his hand.

Szükségünk van a segítségére, vagyis Singleton nyomozó felügyelőnek szüksége van a maga segítségére.

“We need your help, that is Detective-Inspector Singleton does.

Egy veszélyes bűnöző van a hallban, egy szökött fegyenc, és itt sörözget. A neve William Rowles és…

There’s a dangerous criminal, an escaped convict, in the lounge having a drink - William Rowles is his name - and.....”

A tiszt érezte a Daisy ruhájából áradó sörszagot és félreértelmezte a helyzetet.

The officer could smell Daisy’s beery clothes and interpreted it badly.

Nézze, kisasszony, menjen vissza a helyére és üljön le egy kicsit.

“Look, Miss, why don’t you go back and sit down a bit.

Ezen a hajón nincsen semmiféle veszélyes bűnöző. Ön biztosan elaludt és rossz álma volt.

There are no dangerous criminals on this boat. You clearly fell asleep and had a bad dream.”

Ne merjen így beszélni velem – válaszolt Daisy dühösen a tiszt leereszkedő hangjára.

“Don’t you dare treat me like that.” Daisy angrily reacted at his patronising tone.

Nem csak álmodtam ezt az egészet, és részeg sem vagyok. Valaki rám öntötte a sörét, amíg én magukhoz siettem.

“I’m not dreaming it all up. I’m not drunk either, someone spilt their beer all over me while I was hurrying to get here.”

Daisy hangja egyre határozottabbá vált.

Daisy’s voice became even more determined.

A hallban ott ül egy nyomozó felügyelő, aki meglehetősen rosszul van a hullámzástól, és ő küldött engem ide, hogy segítséget kérjek.

“There is a police officer in the lounge who is very seasick and he sent me to get help.

Ha nem segít neki, maga is nagy bajba kerülhet.

If you don’t help him, you’ll be in a lot of trouble yourself.”

Daisy a férfit kikerülve benyomakodott a szobába, ahol négy másik tiszt éppen a vacsoráját fogyasztotta és valószínűleg hallották, mit mondott Daisy kint.

Daisy pushed her way past the man into the room where four other officers were having their meal and had probably heard what she had said.

Mielőtt a tisztek felfoghatták volna, hogy mi is történik valójában, Daisy máris utasításokat kezdett osztogatni.

Before they could realise what was really happening, Daisy was giving orders:

Jöjjenek velem maguk mindannyian, le kell tartóztatniuk egy szökött fegyencet most azonnal.

“Come along, all of you, you have to arrest an escaped convict immediately.”

Daisy nagyon meggyőző tudott lenni, ha éppen úgy akarta.

Daisy was very persuasive when she liked.

Egy magas, őszes hajú férfi felállt: Granger kapitány vagyok, asszonyom, elmondaná még egyszer, mit kíván?

A tall grey-haired man got up: “I’m Captain Granger, Madam, what were you saying?”

Kapitány, ha velem jön a hallba, hogy találkozzon Singleton nyomozó felügyelővel, akkor ő maga is elmondhatja önnek a helyzetet.

“Captain, if you come with me to meet Detective-Inspector Singleton in the lounge he can tell you himself.

Óvatosan kell viselkednie, mert ha ez a Rowles meglátja a barátom arcát, akkor felismerheti őt. Rowlest ugyanis a barátom tartóztatta le évekkel ezelőtt.

You must be discreet because if this Rowles sees my friend’s face he might recognise him as he was the one who arrested him years ago.”

Daisy visszament a hallba Tedhez és leült melléje.

 Back in the lounge Daisy went over to Ted and sat down next to him.

Egy pár pillanat elteltével belépett a Kapitány, mintha csupán arra lenne kíváncsi, hogy minden rendben megy-e a Dovercrafton.

After a few seconds the Captain came by as though he were casually seeing if everything was all right on the Dovercraft.

A Kapitány odahajolt Ted felé, aki gyorsan megmutatta neki igazolványát, majd kiment a hallból.

He bent over Ted who discreetly showed him his identification and left the lounge.

Egy perccel később az egyik tiszt ruhát cserélt és beállt a pincér helyére, miközben a három másik tiszt belépett a hallba a három különböző kijáraton keresztül.

After one minute an officer had changed his clothes and replaced the barman while three others were entering the lounge from the three exits.

Daisy jelet adott Tednek, hogy az emberek megérkeztek, mire a nyomozó felügyelő reszketve felállt.

Daisy signalled to Ted that the men had arrived and he got up shakily.

Ted Rowles felé tartott a tisztekkel, aki akkorra már igen csak jól érezte magát a sok sörtől.

He went over with the men towards Rowles, who was by now quite merry on beer.

Rowles egyáltalán nem ismerte meg Singletont a bajusza nélkül, de úgy bámult rá, mint aki nem igazán tudja, hová is tegye ezt az arcot.

Rowles didn’t recognise Singleton at all without his moustache but stared at him as though he couldn’t quite place his face.

Singleton nyomozó felügyelő vagyok és letartóztatom magát, William Rowles. Kapitány, vigye el és zárja be valahová.

“I’m Detective-Inspector Singleton and I’m arresting you, William Rowles. Captain, take him away and lock him up.”

Rowles hirtelen felpattant és Singleton arcába öntötte poharának tartalmát. Az asztalhoz vágva összeroppantotta a még mindig a kezében tartott sörös üveget, hogy fegyverként használhassa, és a kijárat felé rohant, ahol Daisy ücsörgött.

Rowles suddenly got up and threw the contents of his glass into Singleton’s face, broke the beer glass still in his hand, dashing it against a table, to use as a weapon and made towards the exit near to where Daisy was still sitting.

Daisy a távolból figyelte az egész ügyet.

Daisy had been watching everything from afar.

Gondolkozás nélkül felkapta esőkabátját és elállta a kijáratot.

Without hesitating, she picked up her mac and blocked the exit.

Mikor Rowles észrevette, hogy Daisy el akarja állni az útját, felé fordult és megpróbálta a törött üveggel megsebesíteni a lány arcát. Daisy azonban kihajolt az ütés elől, és rádobta esőkabátját a férfi fejére.

As soon as Rowles realised Daisy was in his way he turned on her and tried to push the broken class into her face but Daisy ducked sideways and threw her mac over his head.

Rowles küszködött, hogy ki tudjon bújni  az esőkabát alól és kiszabadítsa magát, de a dulakodás közben megvágta magát a törött üveggel és fájdalmában felüvöltött.

Rowles fought to get the mac off him and free himself but in doing so cut his arm with the broken glass and screamed with pain.

Singleton és a hajó legénysége eközben gyorsan odaértek, sikerült kilökniük a törött üveget Rowles kezéből és hátraszorították a bűnöző karját.

Singleton and the ship’s crew quickly arrived, managed to knock the broken glass from his hand and pinned the criminal’s arms behind him.

Amint megérkeztek Calais-be, Rowlest átadták a francia hatóságoknak. Daisy és Ted reggel hatkor végre tényleg elindulhattak, hogy kipihenjék magukat.

Once in Calais, Rowles was handed over to the French authorities and Daisy and Ted were able to drive off on holiday at last at six o’clock in the morning.

Sokkal jobban nézel ki, Ted.

“You’re looking much better, Ted.

De minden alkalommal ilyen rosszul érzed magad, amikor átkelsz a csatornán?

But have you always had trouble crossing the Channel?”

Hát igen, de még sohasem jöttem át ilyen rossz időben. Ó Daisy, micsoda kaland.

“Yes, I have, but I’ve never crossed it in such bad weather. Oh Daisy, what an adventure.

Sajnálom, de mi valahogy mindig összevegyítjük az üzletet a szórakozással.

I’m sorry we always get business and pleasure mixed up together.

A rendőrség nagyon hálás lesz ám majd neked!

The Police Force is going to be so grateful to you!”

Hát, kezdetként rögtön adhatnának nekem egy új esőkabátot, mert az enyém teljesen tönkrement.

“Well, to start with, they can give me a new mac, as mine is completely ruined!

És egy új selyem blúzt is, ami a munka teljesítése közben alaposan összekoszolódott.

And a new silk blouse too which was stained all in the line of duty.”

Ted annyira boldog volt, hogy elmúlt a tengeribetegsége, hogy észre sem vette, alig aludt valamit az éjszaka.

Ted was so happy not to be seasick any more and hardly noticed that he hadn’t slept.

Dasiy viszont nem volt annyira hozzászokva az átvirrasztott éjszakákhoz, és nemsokára mély álomba süppedt, amelyben veszélyes fenevadak szabadultak ki egy bárkából.

Daisy was less used to losing a night’s sleep and drifted off into a dream where dangerous animals were escaping from an ark.

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Szép kis utazás A nice little trip

Daisy, én vagyok, Ted – Singleton nyomozó felügyelő kedvenc magán detektívével beszélt a telefonon.

“Daisy, it’s me - Ted,” Detective-Inspector Singleton was telephoning his favourite private detective.

Daisy és Ted egy ügy kapcsán találkoztak, és azóta – ha munkájuk megengedte – együtt töltötték szabadidejüket.

They had met on a case and ever since they had been going out together, when work permitted.

Hogy állsz az idővel a következő pár napban?

“How are you fixed for the next few days?”

Daisy egy nagy bögre forró Ovaltine-t iszogatott, mivel az irodában még egy kissé hűvös volt.

Daisy had been drinking a boiling hot mug of Ovaltine as it was still a bit chilly in the office.

Az első virágok még tétovázva dugták ki fejüket, de az eget csillogó napfény árasztotta el.

The first flowers were hesitating at coming out but there was a bright sun in the sky.

Hát, Floodbridge úr jön át ma este, hogy elkezdje kimeszelni az irodát, úgyhogy szabad vagyok, amikor csak akarod. Mi hír van, Ted?

“Well, Mr. Floodbridge is coming in tonight to start whitewashing the office, so I’m free whenever you like. What’s on, Ted?”

Még ma éjszaka magammal viszlek Franciaországba, Boulogne-ba, hogy megnézhessük a környék nevezetességeit. Jó az neked, ha jövő kedden jövünk vissza?

“I’m taking you to France this very evening - to Boulogne, to see the sights. All right to come back next Tuesday?”

Részemről rendben van a dolog. Gondolatban Daisy már a ruhásszekrénye polcait kutatta.

“That’s fine by me.” Daisy was already going through her wardrobe mentally.

Azt hiszem, Boulogne-ban egy kicsit melegebb lesz, mint itt, Észak-Angliában.

“I believe it’s a bit warmer in Boulogne than here in East Anglia.”

Igen, én is azt hiszem – válaszolta Ted. Mit szólnál hozzá, ha fél nyolckor érted mennék? Akkor elérjük az éjszakai kompot, a Dovercraft-ot, és kellemesen megvacsorázhatunk a hajón.

“Yes, I believe it is” replied Ted  “What if I pick you up at half past seven? We’re catching the night ferry - the Dovercraft - and we can have a nice meal on the boat.”

Ted hallgatott egy pillanatig, mint mindig, amikor rossz volt a lelkiismerete.

Ted paused a moment as he always did when he felt guilty.

Mellesleg, már nincs meg a bajuszom.

“Oh, by the way, I haven’t got my moustache any more.

Ma reggel annyira siettem, hogy túl sokat levágtam belőle az egyik oldalon, és aztán úgy döntöttem, jobb lesz, ha levágom teljesen és kezdem elölről a “szúrós korszakot”.

This morning I was in such a hurry that I cut too much off on one side and decided I’d better start again from scratch.”

Jaj, Ted, ne mondd! Képtelen vagyok elképzelni téged bajusz nélkül! Most mindenesetre mennem kell, mert még el kell intéznem egy kis kidobálnivalót itt.

“Oh no, Ted! I can’t imagine you without it! Anyway, I must go now, because I’ve got some throwing-away to do here.”

Daisy a palátokat nézegette, amelyeket még ő rakott fel a falra – poszterek Egyiptomról és Izraelről –, és felsóhajtott.

Daisy looked at the posters she had put up on the walls - of Egypt and Israel - and sighed.

Kénytelen leszek meglenni nélkülük most. Már olyan piszkosak és szakadtak.

“I’ll have to make do without them now. They’re so torn and dirty.

De talán tudok még szerezni egy párat az utazási irodától. Hát így legalább egy szép tiszta irodába térhetek majd vissza.

But maybe I can get some more from the travel agency. Anyway I’ll have a nice clean office to come back to.”

Daisy felhívott még néhány ügyfelet, többek között Floodridge urat, a meszelőt is, hogy lellenőrizze, nála vannak-e az iroda kulcsai.

She made a few phone calls to clients and one to Mr. Floodbridge, the whitewasher, to make sure he had the office keys.

Azután hazament, hogy becsomagolja Opium nevű parfümös üvegjét, néhány az idénynek megfelelő ruhát és egy vastag gzapjúszálas esőkabátot.

Then she made her way home to pack her bottle of Opium perfume, some mid-season clothes and a warm wool-lined raincoat.

Daisy már több alkalommal is járt az európai kontinensen, de Teddel együtt még sohasem.

Daisy had been over to the Continent several times, but never with Ted.

Úgy érezte, kedve támadt harapni valamit, ezért készített magának egy nagy pohár paradicsomlét és egy marhashúsos szendvicset.

As she felt very peckish, she fixed herself a bumper tomato and corned beef sandwich.

Morris Singleton nyomozófelügyelő percre pontosan fél nyolckor érkezett meg közös találkozójukra.

Detective-Inspector Morris Singleton arrived perfectly on time for their appointment at 7.30.

Daisy Tedet nézte: Hát tudod, egész jól nézel ki a bajuszod nélkül is, de azért azt hiszem, mégis jobban tetszel bajusszal.

Daisy stared at Ted: “You know, you look quite nice without your moustache, but I think I prefer you with it.”

Rendben, többé nem fogom leborotválni – ígérte meg Ted.

“All right,” promised Ted, “I won’t shave it off again.”

Ahogy hajtottak az autóval Dover felé, elkezdett esni az eső, méghozzá elég erősen.

As they made their way to Dover by car it started to rain quite heavily.

Remélem, a szél nem fog rákezdeni úgyszintén – mondta Ted.

“Hope it’s not going to be windy as well,” remarked Ted.

Miután már a fedélzeten voltak, körülnéztek a Dovercrafton.

Once on board they had a look round the Dovercraft.

A duty-free üzletek tele voltak turistákkal, akik az utolsó pillanatokban igyekeztek beszerezni ajándékokat.

The duty-free shop was full of tourists buying last-minute presents.

Egy színes szobában egy bohócnak öltözött varázsló szórakoztatta a feszülten figyelő gyerekeket, míg a hálás szülők a közeli hallban megittak gyorsan egy italt.

In a colourful room, small childen were wide awake being entertained by a magician dressed as a clown, and their grateful parents were having a ‘quick one’ in the nearby lounge.

Volt egy étterem is, amely elég drágának nézett ki, és egy másik, sokkal olcsóbb, amely tele volt kiéhezett turistákkal.

There was also a restaurant which had the air of being very expensive and a much cheaper one full of starving travellers.

A hall elég kellemesnek nézett ki a nagy, kényelmes karosszékekkel. A hall végén volt egy élénknek tűnő bár is, ahonnan folyamatos pohárcsörgés hallatszott.

The lounge looked pleasant with big comfortable armchairs, and at the end of it there was a lively bar clinking glasses continuously.

Ted, én éhen halok. Mi lesz azzal a csodálatos vacsorával, amit ígértél? – kérdezte Daisy panaszosan.

“Ted, I’m starving, can we go for that wonderful meal you promised me?” Daisy pleaded.

Éppen ekkor a hajó oldalra dőlt, amitől Daisy majdnem elesett.

Just then the boat rocked sideways and nearly made Daisy fall over.

Ó Ted, ez egy kicsit erős, nem?

 

“Oh Ted, it’s a bit rough, isn’it.”

Ted azonban képtelen volt válaszolni, Az arca halottsápadt volt, és levegőért kapkodott.

But Ted couldn’t reply. He was deathly pale and gasping for fresh air.

Ted, mi baj van? Csak nem vagy tengeribeteg, vagy igen?

“Ted, whatever’s wrong? You’re not seasick, are you?”

Daisy soha életében nem volt még tengeribeteg, repülőgépen sem volt soha rosszul, és soha eszébe sem jutott, hogy valaki tengeribeteg lehet, vagy hogy ez mit is jelent valójában.

Daisy had never been seasick, or even airsick and it had never entered her mind anybody else could be, or even what it was like.

Ted, menjünk ki egy kicsit.

“Ted, let’s go outside for a bit.”

Daisy kitámogatta Tedet a hallból a friss levegőre.

Daisy helped him outside the lounge into the fresh air.

A szél azonban sajnos olyan erős volt, hogy kénytelenek voltak ismét visszamenni.

Unfortunately a very strong wind was blowing and they had to go back in again.

Ne aggódj miattam, Daisy – Ted nehezen lélegzett.

“Don’t worry about me Daisy,” Ted was breathing heavily.

Menj csak előre és egyél valamit. Én meg majd elüldögélek itt egy kicsit a hallban.

“You go ahead and have something. I’ll just sit here by myself in the lounge.”

Nem, Ted, veled maradok – ragaszkodott hozzá Daisy.

“No, Ted, I’ll stay with you,” insisted Daisy.

Ne, Daisy, tényleg, jobban szeretnék itt ücsörögni egyedül, csendben és nem beszélgetni senkivel.

“No Daisy, really, I’d prefer just to sit here quietly and not talk to anybody.”

Rendben, ha tényleg ezt akarod… nem maradok el sokáig.

“All right, if that’s what you want...I won’t be long.”

Daisy az önkiszolgáló étterem felé vette útját, remélve, hogy olyan gyorsan visszamehet Tedhez, amilyen hamar csak lehet. Az étterem előtt viszont hihetetlenül hosszú sor állt.

Daisy made her way to the self-service restaurant hoping to get back to Ted as soon as possible, but there was an incredible queue.

A kiszolgálás azonban gyorsan ment, és tíz perc múlva Daisy megkapta amit kért: tőkehalat, sült krumplit és zöld borsót, valamint egy Spotted Dick nevű édességet sodóval és egy csésze fekete kávét.

However, the staff were efficient and in ten minutes Daisy was having her cod, chips and peas, followed by Spotted Dick and custard and a cup of black coffee.

Daisy visszament Tedhez, aki most az ablak felé fordulva ült, vízhatlan kabátjának gallérja fel volt hajtva.

Daisy returned to Ted who was now facing the window and had the collar of his waterproof jacket turned up.

Jobban érzed magad, Ted? Ted meg sem fordult.

“Feeling better, Ted?” Ted didn’t turn round.

Elég meleg van itt bent, nem igaz? – folytatta Daisy, miközben levette vastag esőköpenyét.

“It’s rather hot in here now, isn’t it?” continued Daisy taking off her warm mac.

Ted, mi baj van?

“Ted, what’s the matter?”

Daisy megérintette Ted vállát, mivel a férfi még mindig nem válaszolt.

Daisy touched his shoulder, noticing he hadn’t answered.

Daisy – sziszegte Ted még mindig az ablak felé fordulva – gyere és ülj ide mellém. Én nem fordulhatok meg. Miután Daisy leült, Ted elmagyarázta neki a dolgot: William Rowles itt ül a hall végében, sört iszik!

“Daisy,” hissed Ted still facing the window, “come and sit next to me! I can’t turn round.” Once Daisy was seated, Ted explained: “William Rowles is sitting at the end of the lounge having a beer!”

Daisy visszatartotta a lélegzetét.

Daisy breathed in rapidly.

- Úgy érted, az a kegyetlen Soho gengszter William Rowles – suttogta Daisy. - De hát én azt hittem, hogy börtönben van.

She whispered, “You mean William Rowles, the violent Soho gangster! But I thought he was in prison.”

Igen, ott is volt, én magam raktam hűvösre tizenöt évvel ezelőtt. Tednek nehezére esett a beszéd és pár másodpercenként szünetet tartott.

“Yes he was, I put him in prison myself for fourteen years.” Ted was speaking with difficulty and paused every few seconds.

Átszállították egy skót börtönbe, de sikerült elszöknie a múlt héten. Kövérebb, mint volt, de ő az, biztosan.

“They transferred him to a Scottish prison and he managed to escape last week! He’s fatter than he was, but that’s him all right.”

Daisy igyekezett nem nézni a hall végének irányában.

Daisy avoided looking towards the end of the lounge.

Ted folytatta: nem hiszem, hogy felismert volna, mert már nincs meg a bajuszom, de ha mégis felismerne, akkor elég sok bajt tudna okozni.

Ted continued: “I don’t think he has recognised me because I haven’t got my moustache any more but if he recognises me he could cause a lot of trouble.

Rowles egy nagyon kegyetlen fickó, és könnyen meglehet, hogy valamilyen fegyver is van nála.

Daisy, he’s very violent and could easily be armed in some way.”

Mit tegyünk most, Ted? – Daisy mostanra igencsak nyugtalanul érezte már magát.

“What shall we do, Ted?” Daisy felt a little scared by now.

Segítened kell nekem. Egyedül nem tudok megbirkózni a helyzettel, túl gyenge vagyok.

“You must help me. I can’t manage the situation alone, I’m too weak.

El kell menned a kapitányhoz. Mondj el neki mindent erről az egészről és intézzétek el, hogy Rowlest letartóztassák. Én itt ülök majd, amíg a tisztek megérkeznek.

You must go to the captain, tell him about all this and get Rowles arrested. I’ll sit here until the officers arrive.” 

Daisy megpróbált észrevétlenül eltávolodni és átsétált a hallon át a kijáratig.

Daisy tried to move away inconspicuously and walked along the lounge to the exit.

Éppen ekkor három fiatalember lépett be az ajtón, kezükben sörös dobozokkal.

Just then three young men came through the door with cans of beer in their hands.

A hajó hirtelen ismét oldalra dőlt és az egyik fiatalember Daisynek esett, véletlenül ráloccsantva némi sört Daisy új zöld selyemblúzára.

Suddenly the ship lurched again and one of the young men fell against Daisy accidentally pouring beer down her new green silk blouse.

Jaj ne, az új zöld selyemblúzom – gondolta Dasiy – most biztosan tönkrement, én meg sörszagú leszek.

“Oh no, my new blouse” Daisy thought “it must be ruined and I smell of beer now.”

Daisy rájött, hogy így felhívhatja magára a figyelmet, ezért gyorsan véget vetett a fiatalember bocsánatkéréseinek, végigsietett a folyosón a tisztek szobája felé, és bekopogott az ajtón.

Realising that she might be drawing attention to herself, Daisy quickly absolved the young man from his responsibility, hurried away along the corridor towards the officers’ room and knocked on the door.

Az egyik tiszt végre kinyitotta az ajtót, rábámult Daisyre és a lány sörfoltos blúzára.

An officer opened the door at last and stared at Daisy and her beer-stained blouse.

Segíthetek önnek valamiben, kisasszony? Daisy nyilvánvalóan éppen a vacsora közben zavarta meg a tisztet, mivel az még mindig szalvétáját szorongatta a kezében.

“Can I help you miss?” Daisy had clearly interrupted his evening meal as he still had a napkin in his hand.

Szükségünk van a segítségére, vagyis Singleton nyomozó felügyelőnek szüksége van a maga segítségére.

“We need your help, that is Detective-Inspector Singleton does.

Egy veszélyes bűnöző van a hallban, egy szökött fegyenc, és itt sörözget. A neve William Rowles és…

There’s a dangerous criminal, an escaped convict, in the lounge having a drink - William Rowles is his name - and.....”

A tiszt érezte a Daisy ruhájából áradó sörszagot és félreértelmezte a helyzetet.

The officer could smell Daisy’s beery clothes and interpreted it badly.

Nézze, kisasszony, menjen vissza a helyére és üljön le egy kicsit.

“Look, Miss, why don’t you go back and sit down a bit.

Ezen a hajón nincsen semmiféle veszélyes bűnöző. Ön biztosan elaludt és rossz álma volt.

There are no dangerous criminals on this boat. You clearly fell asleep and had a bad dream.”

Ne merjen így beszélni velem – válaszolt Daisy dühösen a tiszt leereszkedő hangjára.

“Don’t you dare treat me like that.” Daisy angrily reacted at his patronising tone.

Nem csak álmodtam ezt az egészet, és részeg sem vagyok. Valaki rám öntötte a sörét, amíg én magukhoz siettem.

“I’m not dreaming it all up. I’m not drunk either, someone spilt their beer all over me while I was hurrying to get here.”

Daisy hangja egyre határozottabbá vált.

Daisy’s voice became even more determined.

A hallban ott ül egy nyomozó felügyelő, aki meglehetősen rosszul van a hullámzástól, és ő küldött engem ide, hogy segítséget kérjek.

“There is a police officer in the lounge who is very seasick and he sent me to get help.

Ha nem segít neki, maga is nagy bajba kerülhet.

If you don’t help him, you’ll be in a lot of trouble yourself.”

Daisy a férfit kikerülve benyomakodott a szobába, ahol négy másik tiszt éppen a vacsoráját fogyasztotta és valószínűleg hallották, mit mondott Daisy kint.

Daisy pushed her way past the man into the room where four other officers were having their meal and had probably heard what she had said.

Mielőtt a tisztek felfoghatták volna, hogy mi is történik valójában, Daisy máris utasításokat kezdett osztogatni.

Before they could realise what was really happening, Daisy was giving orders:

Jöjjenek velem maguk mindannyian, le kell tartóztatniuk egy szökött fegyencet most azonnal.

“Come along, all of you, you have to arrest an escaped convict immediately.”

Daisy nagyon meggyőző tudott lenni, ha éppen úgy akarta.

Daisy was very persuasive when she liked.

Egy magas, őszes hajú férfi felállt: Granger kapitány vagyok, asszonyom, elmondaná még egyszer, mit kíván?

A tall grey-haired man got up: “I’m Captain Granger, Madam, what were you saying?”

Kapitány, ha velem jön a hallba, hogy találkozzon Singleton nyomozó felügyelővel, akkor ő maga is elmondhatja önnek a helyzetet.

“Captain, if you come with me to meet Detective-Inspector Singleton in the lounge he can tell you himself.

Óvatosan kell viselkednie, mert ha ez a Rowles meglátja a barátom arcát, akkor felismerheti őt. Rowlest ugyanis a barátom tartóztatta le évekkel ezelőtt.

You must be discreet because if this Rowles sees my friend’s face he might recognise him as he was the one who arrested him years ago.”

Daisy visszament a hallba Tedhez és leült melléje.

 Back in the lounge Daisy went over to Ted and sat down next to him.

Egy pár pillanat elteltével belépett a Kapitány, mintha csupán arra lenne kíváncsi, hogy minden rendben megy-e a Dovercrafton.

After a few seconds the Captain came by as though he were casually seeing if everything was all right on the Dovercraft.

A Kapitány odahajolt Ted felé, aki gyorsan megmutatta neki igazolványát, majd kiment a hallból.

He bent over Ted who discreetly showed him his identification and left the lounge.

Egy perccel később az egyik tiszt ruhát cserélt és beállt a pincér helyére, miközben a három másik tiszt belépett a hallba a három különböző kijáraton keresztül.

After one minute an officer had changed his clothes and replaced the barman while three others were entering the lounge from the three exits.

Daisy jelet adott Tednek, hogy az emberek megérkeztek, mire a nyomozó felügyelő reszketve felállt.

Daisy signalled to Ted that the men had arrived and he got up shakily.

Ted Rowles felé tartott a tisztekkel, aki akkorra már igen csak jól érezte magát a sok sörtől.

He went over with the men towards Rowles, who was by now quite merry on beer.

Rowles egyáltalán nem ismerte meg Singletont a bajusza nélkül, de úgy bámult rá, mint aki nem igazán tudja, hová is tegye ezt az arcot.

Rowles didn’t recognise Singleton at all without his moustache but stared at him as though he couldn’t quite place his face.

Singleton nyomozó felügyelő vagyok és letartóztatom magát, William Rowles. Kapitány, vigye el és zárja be valahová.

“I’m Detective-Inspector Singleton and I’m arresting you, William Rowles. Captain, take him away and lock him up.”

Rowles hirtelen felpattant és Singleton arcába öntötte poharának tartalmát. Az asztalhoz vágva összeroppantotta a még mindig a kezében tartott sörös üveget, hogy fegyverként használhassa, és a kijárat felé rohant, ahol Daisy ücsörgött.

Rowles suddenly got up and threw the contents of his glass into Singleton’s face, broke the beer glass still in his hand, dashing it against a table, to use as a weapon and made towards the exit near to where Daisy was still sitting.

Daisy a távolból figyelte az egész ügyet.

Daisy had been watching everything from afar.

Gondolkozás nélkül felkapta esőkabátját és elállta a kijáratot.

Without hesitating, she picked up her mac and blocked the exit.

Mikor Rowles észrevette, hogy Daisy el akarja állni az útját, felé fordult és megpróbálta a törött üveggel megsebesíteni a lány arcát. Daisy azonban kihajolt az ütés elől, és rádobta esőkabátját a férfi fejére.

As soon as Rowles realised Daisy was in his way he turned on her and tried to push the broken class into her face but Daisy ducked sideways and threw her mac over his head.

Rowles küszködött, hogy ki tudjon bújni  az esőkabát alól és kiszabadítsa magát, de a dulakodás közben megvágta magát a törött üveggel és fájdalmában felüvöltött.

Rowles fought to get the mac off him and free himself but in doing so cut his arm with the broken glass and screamed with pain.

Singleton és a hajó legénysége eközben gyorsan odaértek, sikerült kilökniük a törött üveget Rowles kezéből és hátraszorították a bűnöző karját.

Singleton and the ship’s crew quickly arrived, managed to knock the broken glass from his hand and pinned the criminal’s arms behind him.

Amint megérkeztek Calais-be, Rowlest átadták a francia hatóságoknak. Daisy és Ted reggel hatkor végre tényleg elindulhattak, hogy kipihenjék magukat.

Once in Calais, Rowles was handed over to the French authorities and Daisy and Ted were able to drive off on holiday at last at six o’clock in the morning.

Sokkal jobban nézel ki, Ted.

“You’re looking much better, Ted.

De minden alkalommal ilyen rosszul érzed magad, amikor átkelsz a csatornán?

But have you always had trouble crossing the Channel?”

Hát igen, de még sohasem jöttem át ilyen rossz időben. Ó Daisy, micsoda kaland.

“Yes, I have, but I’ve never crossed it in such bad weather. Oh Daisy, what an adventure.

Sajnálom, de mi valahogy mindig összevegyítjük az üzletet a szórakozással.

I’m sorry we always get business and pleasure mixed up together.

A rendőrség nagyon hálás lesz ám majd neked!

The Police Force is going to be so grateful to you!”

Hát, kezdetként rögtön adhatnának nekem egy új esőkabátot, mert az enyém teljesen tönkrement.

“Well, to start with, they can give me a new mac, as mine is completely ruined!

És egy új selyem blúzt is, ami a munka teljesítése közben alaposan összekoszolódott.

And a new silk blouse too which was stained all in the line of duty.”

Ted annyira boldog volt, hogy elmúlt a tengeribetegsége, hogy észre sem vette, alig aludt valamit az éjszaka.

Ted was so happy not to be seasick any more and hardly noticed that he hadn’t slept.

Dasiy viszont nem volt annyira hozzászokva az átvirrasztott éjszakákhoz, és nemsokára mély álomba süppedt, amelyben veszélyes fenevadak szabadultak ki egy bárkából.

Daisy was less used to losing a night’s sleep and drifted off into a dream where dangerous animals were escaping from an ark.

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com