DAISY STORIES POLISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
NIGHT WATCH
Nocne czuwanie
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation volunteered by:
Dariusz Ivo Tusiewicz "Tusiek"  
Emails:
 
Tusiek@polbox.pl / tusiek@netscape.net Webpage: www.ditex.polbox.pl
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!
Nocne czuwanie Night watch
Daisy wstała wcześnie tego wiosennego poranka ponieważ pracowała nad sprawą w sąsiednim mieście. Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.
Przyszła do swojego biura z papierową torbą w ręce pełną świeżych śmietankowych bułeczek za kwadrans ósma i miała ochotę na filiżankę kawy. She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.
Kiedy włożyła kluczyk do zamka, usłyszała kobiecy głos "jest otwarte Daisy.'" As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."
To była Pam, sprzątaczka. It was Pam, the cleaner.
"Co powiesz na śniadanie, Pam?" powiedziała uśmiechając się i wtedy zauważyła, że Pam na pewno płakała. "How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying.
"Pam, co się stało? "Pam, whatever has happened?
Chodź usiądź i zjedz ze mną śniadanie. Come on sit down and have some breakfast with me.
Proszę powiedz mi jakie masz zmartwienie." Please tell me what’s bothering you."
Pam była ciężko pracującą kobietą z dwójką dzieci na wychowaniu. Pam was a hard-working woman with two children to bring up.
Sprzątała w całym budynku co oznaczało siedem biur. She did the cleaning for the whole building which meant seven offices.
"Jim znowu mnie nawiedza z powodu dzieci. "Jim has been on to me again about the children.
Wiesz on nie ma prawa odwiedzania ich i naprawdę nie mógłby dbać o nie mniej, i nigdy nie dbał. You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."
"Włączmy czajnik". "Let’s put the kettle on."
"Daisy zaczęła przygotowywanie kawy rozpuszczalnej i zaproponowała Pam bułkę, Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun,
"Dobrze, może teraz zaczniesz od początku ?." "Now, why don’t you start from the beginning?"
Pam wyglądała na bardzo zmartwioną i kontynuowała: Pam looked extremely troubled and went on:
"Widzisz kiedy się rozwodziliśmy nawet nie prosił o widzenie z dziećmi. "You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.
Teraz on nie ma pieniędzy, próbuje mnie dręczyć abym mu dała trochę pod groźbą, że w przeciwnym wypadku on odbierze mi dzieci." Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."
"Nie sądzę aby mógł to łatwo zrobić, Pam," dowodziła Daisy. "I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.
Pam wzięła następną bułkę. Pam accepted another bun.
"Nie Daisy, nie łatwo, ale on jest bardzo mściwy i zagroził uczynić moje życie piekłem." "No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell."
"Dobrze, musimy tylko poczekać i zobaczymy. "Well, we’ll just have to wait and see.
Posłuchaj, jeśli stanie się gwałtowny wszystko co musisz zrobić to zawołać policję." Look, if he gets violent all you have to do is call the police."
"Znam Jima, jeśli nie dasz mu pieniędzy to dotrzyma swojego słowa " "I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."
Trzy dni później Daisy odebrała telefon. Three days later Daisy got a telephone call.
"Daisy, tu Pam. Jestem na krawędzi. "Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend.
Jim przychodzi pod mój dom co noc po zamknięciu pubów, próbując zaglądać do mojej sypialni i wydaje dziwne dźwięki. Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.
Próbuje grać mi na nerwach abym się poddała i dała mu pieniądze o które prosi. He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.
Nie spałam przez trzy dni." I haven’t slept for three days."
"Czy mówiłaś o tym policji?" " Have you informed the police about it?"
"Jim właśnie do mnie dzwonił i powiedział, że jeśli zadzwonię na policję, powie im że wyobrażam sobie rzeczy, histeryzuję i jestem umysłowo chora i nie powinnam mieć dzieci pod opieką. "Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.
Daisy co ja mam zrobić? Jestem zrozpaczona." What am I going to do Daisy? I feel desperate."
"Dobrze Pam, podaj mi swój adres a zobaczę co da się zrobić." "All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."
Daisy poszła do Trends, swojego lokalnego sklepu telewizyjno -radiowo-komputerowego sklepu i poprosiła o rozmowę z panem Ranjee, właścicielem sklepu. Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.
"Panie. Ranjee czy mogły pan pożyczyć mi kamerę na parę dni?" "Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?"
Daisy znalazła złodziej który okradał sklep parę miesięcy temu, Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago
i pan Ranjee powiedział ze kiedy będzie czegoś potrzebować żeby przyszła i poprosiła o to. and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.
"Oczywiście pani Hamilton. Mówi pani że chce pani taką działającą w ciemności. "Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.
Mm - proszę wziąć tą. Czy wie pani jak to używać? Pokażę pani. " Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."
Pan Ranjee spędził następne pół godziny ucząc Daisy podstawowych trików z kamerą . Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.
Daisy zdecydowała się pójść do domu Pam około dziesiątej tego wieczora uzbrojona w kamerę w przeciw deszczowym pokrowcu.   Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.
W kieszeni miała też gwizdek i baton Mars aby zabić czas . She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.
"Oh nie! Zaczyna padać," Daisy powiedziała do siebie. "Oh no! It’s beginning to rain," Daisy exclaimed to herself.
Kiedy tyko miła pracę w nocy, niezmiennie padało! Whenever she had a job on at night it invariably rained.
Na szczęście tym razem wzięła ze sobą plastikowy płaszcz z kapturem. Fortunately, this time, she had brought a plastic mac and hood with her.
O tej porze w nocy nie było wielu ludzi w pobliżu. At that time of night there were few people around.
Pam wyjaśniła że mieszkała w starym domku a jej sypialnia była z tyłu i wychodziła na ogród. Pam had explained that she lived in an old cottage, and that her bedroom was round the back facing the garden.
Kiedy Daisy przybyła, poszła na tyły domku i przeszła przez niski płot When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence
i zobaczyła walącą się szopę na z narzędziami na tyłach ogrodu. and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.
"Tam się ukryję i poczekam na tego potwora. "That’s where I’ll hide and wait for that monster.
Jak on śmie ranić drogą Pam," pomyślała Daisy. How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy.
Będąc już w środku Daisy usłyszała na zewnątrz cos jak upadająca na ziemię doniczka Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside
i przykucnęła aby nie być widoczną przez małe brudne okienko. and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.
Najwidoczniej było to miejsce spotkań kotów ponieważ usłyszała miauczenie. Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.
"Oczywiście jeśli mąż Pam chce powtórzyć poprzednie wystąpienie lepiej pozbędę się tych kotów aby się nie wystraszył. "Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."
"Otworzyła ostrożnie drzwi szopy i rzuciła w koty stary but który znalazła w środku, które pospiesznie znikły . She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished.
Teraz znów było cicho. Now everything was quiet again.
Dwie godziny później zesztywniała od wilgoci i zimna, wstała ze starego wiklinowego fotela na którym siedziała . Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on.
"Dłużej tego nie wytrzymam " wyjęczała do siebie. "I can’t stand it much longer" she moaned to herself.
Wtedy zdało się jej że usłyszała odgłos kaloszy szurających przez wilgotne liście. Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.
Ktoś podkradał się pod dom Someone was creeping towards the house.
Daisy bolały ramiona spowodowane przymusowym bezruchem i prawie upuściła kamerę . Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.
Zdjęła buty i wyślizgnęła się przez częściowo uchylone drzwi szopy She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.
W tym momencie przejeżdżał samochód z włączonymi wszystkimi światłami i mogła wyraźnie zobaczyć. At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:
Męża Pam szpiegującego w oknie jej sypialni. Pam’s husband was spying into her bedroom window.
Daisy udało się szybko zadziałać i włączyła kamerę. Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.
Teraz tylko mżyło. It was only drizzling now.
Mąż Pam zaczął krzyczeć i grozić przez okno swojej byłej żonie. Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.
Daisy filmowała tą scenę i nagrywała wszystkie groźby. Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.
Nagle kamera wydała z siebie dziwne brzęczenie. Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.
"Może zablokowała się taśma!" spanikowała Daisy. "Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.
Próbowała ją wyłączyć ale nacisnęła zły guzik a brzęczący dźwięk się wzmógł.  She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.
W tym momencie mąż Pam zorientował się i odwrócił się z wściekłością. At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.
Zdał sobie sprawę, że ktoś go obserwuje i przeklął obficie. He realised someone was watching him and swore profusely.
Wtedy rzucił się w kierunku Daisy jakby chciał ją uderzyć . Then he made towards Daisy as though to hit her.
Pierwszą myślą Daisy była ochrona kamery ciałem , odwróciła się do niego tyłem, i zaczęła krzyczeć . Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling.
Zdawało się że jej krzyk trwał wieczność. It seemed to her that her yelling lasted an eternity.
Nagle ostry strumień światła latarki oświetlił ich obydwoje. Suddenly a strong torch light shone on both of them.
"Co tam się dzieje?" "What’s going on here?"
Była to policjantka, wglądająca bardzo stanowczo. It was a police-woman, looking very determined.
"Widziałam ciebie jak wchodziłeś przez płot," wskazując mężczyznę światłem latarki "I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch
"Podejdźcie powoli, obydwoje." "Come quietly, both of you.
Aresztuje was za wtargnięcie i ....." I'm arresting you for trespassing and ..."
Właśnie w tym momencie Pam ukazała się w oknie sypialni otworzyła je i wyjrzała. Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out.
"Pani Policjantko. Ten mężczyzna na pewno tu wtargnął, ale ta młoda pani jest moją przyjaciółką." "Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."
Były maż Pam został zabrany jak tylko pojawił się kolega policjantki a Daisy została zaproszona do środka domku aby się umyć i wypić filiżankę goręcej czekolady. Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.
"Więc, miałam dużo szczęścia." Powiedziała Daisy.  "Well, that was a bit of luck." said Daisy.
"Jeśli mogłam sfilmować go patrzącego w twoje okno w nocy a świadkiem całej sceny była policja. "To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.
Myślę ,że nie będziesz z Jimem więcej kłopotów " I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"
Następnego ranka około jedenastej Daisy przyszła do swojego biura i znalazła bukiet kwi atów w wazonie na swoim biurku. Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk.
Obok leżała notatka napisana ołówkiem .  Nearby was a little note written in pencil.
"Dziękuję Daisy, jeszcze raz dziękuję. Pam. "Thanks Daisy, thanks again. Pam.
P.S. Włożyłam słoik domowego dżemu renklodowego do twojej lodówki." P.S. I’ve put a pot of home-made greengage jam in your fridge."

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Nocne czuwanie Night watch
Daisy wstała wcześnie tego wiosennego poranka ponieważ pracowała nad sprawą w sąsiednim mieście. Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.
Przyszła do swojego biura z papierową torbą w ręce pełną świeżych śmietankowych bułeczek za kwadrans ósma i miała ochotę na filiżankę kawy. She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.
Kiedy włożyła kluczyk do zamka, usłyszała kobiecy głos "jest otwarte Daisy.'" As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."
To była Pam, sprzątaczka. It was Pam, the cleaner.
"Co powiesz na śniadanie, Pam?" powiedziała uśmiechając się i wtedy zauważyła, że Pam na pewno płakała. "How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying.
"Pam, co się stało? "Pam, whatever has happened?
Chodź usiądź i zjedz ze mną śniadanie. Come on sit down and have some breakfast with me.
Proszę powiedz mi jakie masz zmartwienie." Please tell me what’s bothering you."
Pam była ciężko pracującą kobietą z dwójką dzieci na wychowaniu. Pam was a hard-working woman with two children to bring up.
Sprzątała w całym budynku co oznaczało siedem biur. She did the cleaning for the whole building which meant seven offices.
"Jim znowu mnie nawiedza z powodu dzieci. "Jim has been on to me again about the children.
Wiesz on nie ma prawa odwiedzania ich i naprawdę nie mógłby dbać o nie mniej, i nigdy nie dbał. You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."
"Włączmy czajnik". "Let’s put the kettle on."
"Daisy zaczęła przygotowywanie kawy rozpuszczalnej i zaproponowała Pam bułkę, Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun,
"Dobrze, może teraz zaczniesz od początku ?." "Now, why don’t you start from the beginning?"
Pam wyglądała na bardzo zmartwioną i kontynuowała: Pam looked extremely troubled and went on:
"Widzisz kiedy się rozwodziliśmy nawet nie prosił o widzenie z dziećmi. "You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.
Teraz on nie ma pieniędzy, próbuje mnie dręczyć abym mu dała trochę pod groźbą, że w przeciwnym wypadku on odbierze mi dzieci." Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."
"Nie sądzę aby mógł to łatwo zrobić, Pam," dowodziła Daisy. "I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.
Pam wzięła następną bułkę. Pam accepted another bun.
"Nie Daisy, nie łatwo, ale on jest bardzo mściwy i zagroził uczynić moje życie piekłem." "No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell."
"Dobrze, musimy tylko poczekać i zobaczymy. "Well, we’ll just have to wait and see.
Posłuchaj, jeśli stanie się gwałtowny wszystko co musisz zrobić to zawołać policję." Look, if he gets violent all you have to do is call the police."
"Znam Jima, jeśli nie dasz mu pieniędzy to dotrzyma swojego słowa " "I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."
Trzy dni później Daisy odebrała telefon. Three days later Daisy got a telephone call.
"Daisy, tu Pam. Jestem na krawędzi. "Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend.
Jim przychodzi pod mój dom co noc po zamknięciu pubów, próbując zaglądać do mojej sypialni i wydaje dziwne dźwięki. Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.
Próbuje grać mi na nerwach abym się poddała i dała mu pieniądze o które prosi. He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.
Nie spałam przez trzy dni." I haven’t slept for three days."
"Czy mówiłaś o tym policji?" " Have you informed the police about it?"
"Jim właśnie do mnie dzwonił i powiedział, że jeśli zadzwonię na policję, powie im że wyobrażam sobie rzeczy, histeryzuję i jestem umysłowo chora i nie powinnam mieć dzieci pod opieką. "Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.
Daisy co ja mam zrobić? Jestem zrozpaczona." What am I going to do Daisy? I feel desperate."
"Dobrze Pam, podaj mi swój adres a zobaczę co da się zrobić." "All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."
Daisy poszła do Trends, swojego lokalnego sklepu telewizyjno -radiowo-komputerowego sklepu i poprosiła o rozmowę z panem Ranjee, właścicielem sklepu. Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.
"Panie. Ranjee czy mogły pan pożyczyć mi kamerę na parę dni?" "Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?"
Daisy znalazła złodziej który okradał sklep parę miesięcy temu, Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago
i pan Ranjee powiedział ze kiedy będzie czegoś potrzebować żeby przyszła i poprosiła o to. and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.
"Oczywiście pani Hamilton. Mówi pani że chce pani taką działającą w ciemności. "Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.
Mm - proszę wziąć tą. Czy wie pani jak to używać? Pokażę pani. " Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."
Pan Ranjee spędził następne pół godziny ucząc Daisy podstawowych trików z kamerą . Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.
Daisy zdecydowała się pójść do domu Pam około dziesiątej tego wieczora uzbrojona w kamerę w przeciw deszczowym pokrowcu.   Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.
W kieszeni miała też gwizdek i baton Mars aby zabić czas . She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.
"Oh nie! Zaczyna padać," Daisy powiedziała do siebie. "Oh no! It’s beginning to rain," Daisy exclaimed to herself.
Kiedy tyko miła pracę w nocy, niezmiennie padało! Whenever she had a job on at night it invariably rained.
Na szczęście tym razem wzięła ze sobą plastikowy płaszcz z kapturem. Fortunately, this time, she had brought a plastic mac and hood with her.
O tej porze w nocy nie było wielu ludzi w pobliżu. At that time of night there were few people around.
Pam wyjaśniła że mieszkała w starym domku a jej sypialnia była z tyłu i wychodziła na ogród. Pam had explained that she lived in an old cottage, and that her bedroom was round the back facing the garden.
Kiedy Daisy przybyła, poszła na tyły domku i przeszła przez niski płot When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence
i zobaczyła walącą się szopę na z narzędziami na tyłach ogrodu. and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.
"Tam się ukryję i poczekam na tego potwora. "That’s where I’ll hide and wait for that monster.
Jak on śmie ranić drogą Pam," pomyślała Daisy. How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy.
Będąc już w środku Daisy usłyszała na zewnątrz cos jak upadająca na ziemię doniczka Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside
i przykucnęła aby nie być widoczną przez małe brudne okienko. and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.
Najwidoczniej było to miejsce spotkań kotów ponieważ usłyszała miauczenie. Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.
"Oczywiście jeśli mąż Pam chce powtórzyć poprzednie wystąpienie lepiej pozbędę się tych kotów aby się nie wystraszył. "Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."
"Otworzyła ostrożnie drzwi szopy i rzuciła w koty stary but który znalazła w środku, które pospiesznie znikły . She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished.
Teraz znów było cicho. Now everything was quiet again.
Dwie godziny później zesztywniała od wilgoci i zimna, wstała ze starego wiklinowego fotela na którym siedziała . Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on.
"Dłużej tego nie wytrzymam " wyjęczała do siebie. "I can’t stand it much longer" she moaned to herself.
Wtedy zdało się jej że usłyszała odgłos kaloszy szurających przez wilgotne liście. Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.
Ktoś podkradał się pod dom Someone was creeping towards the house.
Daisy bolały ramiona spowodowane przymusowym bezruchem i prawie upuściła kamerę . Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.
Zdjęła buty i wyślizgnęła się przez częściowo uchylone drzwi szopy She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.
W tym momencie przejeżdżał samochód z włączonymi wszystkimi światłami i mogła wyraźnie zobaczyć. At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:
Męża Pam szpiegującego w oknie jej sypialni. Pam’s husband was spying into her bedroom window.
Daisy udało się szybko zadziałać i włączyła kamerę. Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.
Teraz tylko mżyło. It was only drizzling now.
Mąż Pam zaczął krzyczeć i grozić przez okno swojej byłej żonie. Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.
Daisy filmowała tą scenę i nagrywała wszystkie groźby. Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.
Nagle kamera wydała z siebie dziwne brzęczenie. Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.
"Może zablokowała się taśma!" spanikowała Daisy. "Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.
Próbowała ją wyłączyć ale nacisnęła zły guzik a brzęczący dźwięk się wzmógł.  She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.
W tym momencie mąż Pam zorientował się i odwrócił się z wściekłością. At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.
Zdał sobie sprawę, że ktoś go obserwuje i przeklął obficie. He realised someone was watching him and swore profusely.
Wtedy rzucił się w kierunku Daisy jakby chciał ją uderzyć . Then he made towards Daisy as though to hit her.
Pierwszą myślą Daisy była ochrona kamery ciałem , odwróciła się do niego tyłem, i zaczęła krzyczeć . Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling.
Zdawało się że jej krzyk trwał wieczność. It seemed to her that her yelling lasted an eternity.
Nagle ostry strumień światła latarki oświetlił ich obydwoje. Suddenly a strong torch light shone on both of them.
"Co tam się dzieje?" "What’s going on here?"
Była to policjantka, wglądająca bardzo stanowczo. It was a police-woman, looking very determined.
"Widziałam ciebie jak wchodziłeś przez płot," wskazując mężczyznę światłem latarki "I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch
"Podejdźcie powoli, obydwoje." "Come quietly, both of you.
Aresztuje was za wtargnięcie i ....." I'm arresting you for trespassing and ..."
Właśnie w tym momencie Pam ukazała się w oknie sypialni otworzyła je i wyjrzała. Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out.
"Pani Policjantko. Ten mężczyzna na pewno tu wtargnął, ale ta młoda pani jest moją przyjaciółką." "Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."
Były maż Pam został zabrany jak tylko pojawił się kolega policjantki a Daisy została zaproszona do środka domku aby się umyć i wypić filiżankę goręcej czekolady. Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.
"Więc, miałam dużo szczęścia." Powiedziała Daisy.  "Well, that was a bit of luck." said Daisy.
"Jeśli mogłam sfilmować go patrzącego w twoje okno w nocy a świadkiem całej sceny była policja. "To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.
Myślę ,że nie będziesz z Jimem więcej kłopotów " I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"
Następnego ranka około jedenastej Daisy przyszła do swojego biura i znalazła bukiet kwi atów w wazonie na swoim biurku. Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk.
Obok leżała notatka napisana ołówkiem .  Nearby was a little note written in pencil.
"Dziękuję Daisy, jeszcze raz dziękuję. Pam. "Thanks Daisy, thanks again. Pam.
P.S. Włożyłam słoik domowego dżemu renklodowego do twojej lodówki." P.S. I’ve put a pot of home-made greengage jam in your fridge."
 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com