DAISY STORIES HUNGARIAN

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
DAISY MACBETH • MACBETH DAISY
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018
.Translation by: Kinga Kas • Email: 
kasjud@hotmail.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Macbeth Daisy

Daisy Macbeth

Daisy a Bronzetti’s üzlet kirakatában lévő ruhákat nézegette és közben a kedvenc, három ízesítésű fagylaltját nyalogatta.

Daisy was looking at the clothes in the shop window of Bronzetti’s enjoying her favourite three-flavour ice cream.

Soha nem ment be az üzletbe, mert ezeket az árakat nem engedhette meg magának.

She never went into the shop because she couldn’t afford their prices.

- Hát meg kell hagyni, hogy az olasz divat nagyon szép, de igencsak vékonynak kell lennie az embernek, hogy beleférjen – dünnyögte Daisy maga elé.

"I must admit that Italian styles are very nice, but you have to be pretty slim to get into them." Daisy muttered to herself.

Nem arról van szó, hogy Daisy kövér lett volna, voltaképp éppen átlagos volt, de hát nem volt olyan deszka vékonyságú, mint a legtöbb modell.

It wasn’t that Daisy was fat, she was just average, but certainly not paper-thin, like most models.

Aztán megint azt mondta magában: Mm, annak a kétrészesnek isteni színe van.

And again to herself, "Mm, that two-piece is a lovely shade."

Kay, nem számítottam rá, hogy már most itt talállak – ó, elnézést, maga nem Kay, vagy igen?

"Kay, I didn’t expect to see you here yet - oh, sorry you’re not Kay, are you?"

Daisy megfordult, hogy lássa, ki beszél hozzá.

Daisy turned around to see who was speaking to her.

Az idegen egy igen szegényes kinézetű, szakállas férfi volt, olyan ötven év körüli.

It was a rather shabby-looking, bearded man of about fifty.

Szemmel láthatólag afrikai eredetű lehetett és erős, a déli államokra jellemző tájszólásban beszélt.

He was clearly of African origin and had a strong Southern States accent.

A ruházatával ellentétben márkás olasz szemüveget viselt, amiről Daisy tudta, hogy nagyon sok pénzbe kerülhetett.

In spite of his clothes he was wearing glasses of a famous Italian make, which Daisy knew cost a lot of money.

Nem, nem én vagyok.

"No, indeed."

Daisy nem volt hozzászokva, hogy a High street közepén csak úgy beszélgetésbe elegyedjen egy ismeretlennel, és elindult kedvenc fagylaltozójának irányában.

Daisy wasn’t used to being chatted up in the middle of the High Street and made to walk off in the direction of her favourite ice-cream parlour.

- Elnézést kérek, kisasszony…ööö, tudja, én filmrendező vagyok és…

"Please excuse me, Miss...er, you see I’m a film director and..."

- Nem, köszönöm, nem érdekel a dolog. Viszontlátásra.

"No thank you, I’m not interested. Goodbye."

- Nem, maga nem értett meg engem. Én tényleg rendező vagyok.

"No, you don’t understand. I really am.

- Lawrence Baker vagyok – mondta a férfi, mintha nevének puszta említése magyarázatot adna viselkedésére.

I’m Lawrence Baker," the man told Daisy as though the mention of his name would explain his behaviour.

- Én meg magán detektív vagyok – vágott vissza Daisy.

"And I’m a private investigator!" retorted Daisy.

- Ó, az nem számít, így is tökéletesen meg fog felelni.

"Oh, that doesn’t matter, you’ll do just the same."

Dasiy általában elég könnyen meg tudott szabadulni a kellemetlen fráterektől, de ezúttal túlságosan is kíváncsi lett, hogy mi állhat a férfi állhatatossága mögött.

Daisy was rather good at getting rid of stupid people but this time she was a bit curious to know what was behind this sort of insistence.

- Nyugodtan szólítson csak Lawrence-nek – tette hozzá a férfi.

"Do call me Lawrence" the man added.

- Nézze, ha még soha nem hallott volna rólam, hát én rendeztem A vihart összharlemi szereposztásban.

"Look, in case you’ve never heard of me I directed an all Harlem cast of The Tempest."

Dasiy szerette a megfilmesített Shakespeare darabokat, és nagyon is látta A vihar címűt.

Daisy liked Shakespeare on the screen and had indeed seen the film.

- Hát, borzasztóan tetszett a filmje ugyan, de én nem vagyok Kay és… ó, csak nem Kay Bartókról van szó, arról a kanadai színészrőről, aki a Macbethben játszott?

"Well, I liked your film immensely but I’m not Kay and......oh, you weren’t talking about Kay Bartok, the Canadian actress in Macbeth? "

Azt is maga rendezte, nem igaz?

You made that too, didn’t you?

De igaz – mosolygott Lawrence Baker. Daisy jó napot szerzett neki.

"Yes." Lawrence Baker smiled. Daisy had made his day.

- Attól tartok, a filmjeim nem hoznak sok pénzt, de boldogsággal tölt el, ha egy angol hölgy azt mondja, hogy legalább egyik filmemet élvezettel nézte meg.

"I’m afraid my films don’t make a lot of money, but it gives me pleasure to hear an Englishwoman saying she enjoyed at least one of them.

De térjünk vissza az üzlethez.

But back to business.

Összetévesztettem magát Kayjel. De van egy fantasztikus ötletem. Mit szólna hozzá, ha maga helyettesítené őt a hét hátralévő részében?

I mistook you for Kay. And I’ve had a wonderful idea. How would you like to be her double for the rest of the week!"

Daisy meg volt döbbenve.

Daisy was stunned.

Lawrence úr folytatta: Az arca ugyan nem pontosan olyan, mint az övé, de a testfelépítésük szinte teljesen megegyezik egymással és magának is éppen olyan hosszú, világosbarna haja van, mint Kaynek.

Mr. Lawrence continued: "Your face isn’t exactly like hers but you have an identical build and just the same long light-brown hair.

- Tudja, Kay egy kicsit ki van merülve és nagyon szüksége lenne egy kis pihenésre.

You know, Kay, is a bit run down and she badly needs a rest.

- A baj az, hogy a következő pár napban Kaynek igen sok találkozója van megbeszélve, mivel azért vagyunk itt, hogy előremozdítsuk a legújabb filmünk, a Vissza a dzsungelba egy modemmel sikerét.

The thing is that she has a lot of engagements in the next few days as we are here to promote our latest film, "Back to the jungle with a modem".

- Hát, én voltaképp nem színészkedem hivatásosan – vagyis pontosabban néha ha egy ügyön dolgozom, akkor egy párszor mégis, de… - Dasiy elakadt.

"Well, I really don’t act as a profession - at least I do sometimes when I’m investigating a case, but......" said Daisy.

- Nézze csak, mi lenne, ha meginnánk egy kávét ott a túlsó oldalon – Lawrence az út másik oldalán lévő kávézó felé mutatott.

"Look, why don’t we have a cup of coffee over there," Lawrence indicated a coffee shop on the other side of the road.

- Kay ott beszélt meg velem találkozót, mert előbb el akart intézni egy kis vásárlást.

"Kay is meeting me there because she wanted to do some shopping first.

- Nézze, éppen ott van, most megy be a kávézóba.

Look, there she is, going into the coffee shop now."

Lawrence az a fajta beszédes típus volt, aki soha nem fogadna el „nem”-et válaszként, Daisynek pedig annyira felkeltette kíváncsiságát az egész történet, hogy elhatározta, találkozni fog Kay Bartokkal.

Lawrence was the talkative type who would never take no for an answer, and Daisy was rather intrigued by the whole matter so she decided to meet Kay Bartok.

Amikor bemutatták a színésznőnek, Daisy észrevette, hogy az arcvonásaik igen különbözőek és Kay Bartok legalább tizenöt évvel idősebb, mint ő,

When she was introduced to the actress, Daisy saw that their features were different and that Kay Bartok was at least fifteen years older,

testfelépítésüket tekintve azonban tényleg nagyon hasonlítottak egymáshoz.

but physically they were indeed very similar.

Kay Bartok erős kanadai akcentussal beszélt.

 

Kay Bartok had a strong Canadian accent.

- Szóval maga egy magándetektív, Hamilton kisasszony.

"So you’re a private eye, Miss Hamilton.

- Milyen érdekes.

How very interesting.

- Akkor néhanapján biztosan nagyon veszélyes helyzetekbe is belekeveredik.

You must get into very dangerous situations sometimes."

Daisyben rokonszenv ébredt ez iránt a bájos hölgy iránt, aki úgy nézett az emberekre, mint akit őszintén érdekel, hogy mit mondanak.

Daisy took a liking to this gracious lady who looked at people as though she was sincerely interested in what they were saying.

- Kay, mit gondolsz,

"Kay, what do you think,

Ha Hamilton kisasszony erősen kifesti a szemét és feltesz egy arcát félig eltakaró kalapot, egészen úgy nézne ki, mint te.

Miss Hamilton could put heavy eye make-up on, wear a face-covering hat and would look exactly like you."

- Csak egy pillanat, Baker úr, én magándetektívként dolgozom és nem filmes dublőrként ….

"Just a minute, Mr. Baker, I work as a private eye and not as a film double..."

- Nézze Daisy, fizethetnénk magának annyit, mint amennyit ehelyett  egy nyomozási üggyel megkereshetne.

"Look, Daisy, we could pay you just as if you were investigating something.

- Borzasztó nagy szívességet tenne nekünk ezzel – bizonygatta Lawrence.

You would be doing us a great favour." Lawrence insisted.

Daisy habozott:

Daisy hesitated:

Pillanatnyilag csak egyetlen ügye volt, és ebből kellett volna új bútorokat vennie az iroda számára, amelyekre igen nagy szüksége volt.

she had only one case on hand at that moment and that was how to pay for some office furniture she needed badly.

Mindent elborítottak az iratok, és a fax gépe sem működött.

Files were everywhere, and her fax machine wasn’t working.

Hát – válaszolta – éppen nyaralni készültem, de végül is elhalaszthatom az utazást egy pár nappal.

"Well" – she replied – "I was just going on holiday, but I could put it off for a few days."

Lawrence Baker diadalmasan mosolygott.

Lawrence Baker smiled triumphantly:

- Kay, te elmész pihenni a következő pár napban, én meg elviszem magammal Dasiyt mindenféle fogadásra és ebédekre, ahol neked is meg kellene jelenned.

"Kay, you go off and have a rest for the next few days, and I’ll take Daisy round with me to parties and lunches you would be going to."

Kay Bartok úgy tűnt, mint aki megkönnyebbült.

Kay Bartok looked relieved.

- Szeretnék köszönetet mondani Hamilton kisasszonynak, és remélem, hogy ha legközelebb erre járok, felkereshetlek és együtt szórakozhatunk.

"I want to thank you Miss Hamilton and I hope the next time I come over I can look you up and we can have a good laugh together."

Másnap reggel Daisy egy szállodai lakosztályban találta magát Baker úrral, aki segített neki kisminkelni magát.

The next morning Daisy found herself in a hotel suite with Mr. Baker helping her with her make-up.

Daisy kicsit össze volt zavarodva.

Daisy was a bit confused.

- De Bartok kiasszony öregebb, mint én! Nem fogják észrevenni az emberek?

"But Miss Bartok is older than me! Won’t people notice?

- És mi van az akcentusával?

And what about her accent?"

Lawrence csak nevetett.

Lawrence laughed.

- Ne aggódj. Kayt jól ismerik színpadi és klasszikus filmes szerepei révén.

"Don't worry. Kay is well-known for her stage and film classical acting,

- Londonban tanult, tudja, és a legtöbb ember úgyis azt hiszi, hogy angol.

she studied in London, you know, and most people think she is English anyway.

- Ami meg azt illeti, hogy Kay öregebb nálad, hát az a filmen egyáltalán nem látszik.

As to the fact that Kay is older than you, she doesn’t look it in her films!"

Daisy összeszedte minden bátorságát és roppantul jól szórakozott a hét hátra lévő részében.

Daisy took courage by the hand and enjoyed herself immensely for the rest of that week.

Gyönyörű ruhákat hordott, megnyitott egy ünnepséget, csodálatos éttermekben remek ételeket evett London belvárosában és megkeresett ötszáz fontot.

She wore beautiful clothes, opened a fęte, had gorgeous food in wonderful restaurants in the heart of London and earned five hundred pounds.

Lawrence minden volt, de szegény aztán biztosan nem.

Lawrence was anything but mean.

Csupán egy dolog zavarta – sajnos magára szedett két kiló felesleget.

There was just one thing - unfortunately she had put on four pounds in weight!

Visszatérve az irodájába Daisy gondosan áttanulmányozta az újságokat, amiket nem volt ideje elolvasni az elmúlt pár napban.

Back in her office Daisy was perusing the newspapers she hadn’t had time to see in the last few days.

Az egyik bulvárlap azt írta:

One tabloid read:

Kay Bartok ünnepséget nyit meg Anglia szívében, hogy pénzt gyűjtsön egy szklerózis-alapítvány számára.

"Kay Bartok opens fęte in the heart of England to collect money for a multiple sclerosis charity.

A várt összegnek közel a kétszerese folyt be e nagyszerű színésznő varázslatos bájának köszönhetően.

Nearly double the sum expected was donated thanks to the charm of this great actress.

Megírták azt is, hogy nagyon jól nézett ki és fiatalabbnak is tűnt, mint Lawrence Baker filmjében, amelyben Lady Macbethet alakította.

It was noticed that she looked very well, and younger than when she played Lady Macbeth in Lawrence Baker’s film.

Ő szerényen csupán azt válaszolta, hogy reméli, a következő szerepében még jobb lesz majd, és hogy nagyon ízlik neki az angol fagylalt.

She modestly said that she hopes to act even better in her next role and that she likes English ice-cream very much!"

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Macbeth Daisy

Daisy Macbeth

Daisy a Bronzetti’s üzlet kirakatában lévő ruhákat nézegette és közben a kedvenc, három ízesítésű fagylaltját nyalogatta.

Daisy was looking at the clothes in the shop window of Bronzetti’s enjoying her favourite three-flavour ice cream.

Soha nem ment be az üzletbe, mert ezeket az árakat nem engedhette meg magának.

She never went into the shop because she couldn’t afford their prices.

- Hát meg kell hagyni, hogy az olasz divat nagyon szép, de igencsak vékonynak kell lennie az embernek, hogy beleférjen – dünnyögte Daisy maga elé.

"I must admit that Italian styles are very nice, but you have to be pretty slim to get into them." Daisy muttered to herself.

Nem arról van szó, hogy Daisy kövér lett volna, voltaképp éppen átlagos volt, de hát nem volt olyan deszka vékonyságú, mint a legtöbb modell.

It wasn’t that Daisy was fat, she was just average, but certainly not paper-thin, like most models.

Aztán megint azt mondta magában: Mm, annak a kétrészesnek isteni színe van.

And again to herself, "Mm, that two-piece is a lovely shade."

Kay, nem számítottam rá, hogy már most itt talállak – ó, elnézést, maga nem Kay, vagy igen?

"Kay, I didn’t expect to see you here yet - oh, sorry you’re not Kay, are you?"

Daisy megfordult, hogy lássa, ki beszél hozzá.

Daisy turned around to see who was speaking to her.

Az idegen egy igen szegényes kinézetű, szakállas férfi volt, olyan ötven év körüli.

It was a rather shabby-looking, bearded man of about fifty.

Szemmel láthatólag afrikai eredetű lehetett és erős, a déli államokra jellemző tájszólásban beszélt.

He was clearly of African origin and had a strong Southern States accent.

A ruházatával ellentétben márkás olasz szemüveget viselt, amiről Daisy tudta, hogy nagyon sok pénzbe kerülhetett.

In spite of his clothes he was wearing glasses of a famous Italian make, which Daisy knew cost a lot of money.

Nem, nem én vagyok.

"No, indeed."

Daisy nem volt hozzászokva, hogy a High street közepén csak úgy beszélgetésbe elegyedjen egy ismeretlennel, és elindult kedvenc fagylaltozójának irányában.

Daisy wasn’t used to being chatted up in the middle of the High Street and made to walk off in the direction of her favourite ice-cream parlour.

- Elnézést kérek, kisasszony…ööö, tudja, én filmrendező vagyok és…

"Please excuse me, Miss...er, you see I’m a film director and..."

- Nem, köszönöm, nem érdekel a dolog. Viszontlátásra.

"No thank you, I’m not interested. Goodbye."

- Nem, maga nem értett meg engem. Én tényleg rendező vagyok.

"No, you don’t understand. I really am.

- Lawrence Baker vagyok – mondta a férfi, mintha nevének puszta említése magyarázatot adna viselkedésére.

I’m Lawrence Baker," the man told Daisy as though the mention of his name would explain his behaviour.

- Én meg magán detektív vagyok – vágott vissza Daisy.

"And I’m a private investigator!" retorted Daisy.

- Ó, az nem számít, így is tökéletesen meg fog felelni.

"Oh, that doesn’t matter, you’ll do just the same."

Dasiy általában elég könnyen meg tudott szabadulni a kellemetlen fráterektől, de ezúttal túlságosan is kíváncsi lett, hogy mi állhat a férfi állhatatossága mögött.

Daisy was rather good at getting rid of stupid people but this time she was a bit curious to know what was behind this sort of insistence.

- Nyugodtan szólítson csak Lawrence-nek – tette hozzá a férfi.

"Do call me Lawrence" the man added.

- Nézze, ha még soha nem hallott volna rólam, hát én rendeztem A vihart összharlemi szereposztásban.

"Look, in case you’ve never heard of me I directed an all Harlem cast of The Tempest."

Dasiy szerette a megfilmesített Shakespeare darabokat, és nagyon is látta A vihar címűt.

Daisy liked Shakespeare on the screen and had indeed seen the film.

- Hát, borzasztóan tetszett a filmje ugyan, de én nem vagyok Kay és… ó, csak nem Kay Bartókról van szó, arról a kanadai színészrőről, aki a Macbethben játszott?

"Well, I liked your film immensely but I’m not Kay and......oh, you weren’t talking about Kay Bartok, the Canadian actress in Macbeth? "

Azt is maga rendezte, nem igaz?

You made that too, didn’t you?

De igaz – mosolygott Lawrence Baker. Daisy jó napot szerzett neki.

"Yes." Lawrence Baker smiled. Daisy had made his day.

- Attól tartok, a filmjeim nem hoznak sok pénzt, de boldogsággal tölt el, ha egy angol hölgy azt mondja, hogy legalább egyik filmemet élvezettel nézte meg.

"I’m afraid my films don’t make a lot of money, but it gives me pleasure to hear an Englishwoman saying she enjoyed at least one of them.

De térjünk vissza az üzlethez.

But back to business.

Összetévesztettem magát Kayjel. De van egy fantasztikus ötletem. Mit szólna hozzá, ha maga helyettesítené őt a hét hátralévő részében?

I mistook you for Kay. And I’ve had a wonderful idea. How would you like to be her double for the rest of the week!"

Daisy meg volt döbbenve.

Daisy was stunned.

Lawrence úr folytatta: Az arca ugyan nem pontosan olyan, mint az övé, de a testfelépítésük szinte teljesen megegyezik egymással és magának is éppen olyan hosszú, világosbarna haja van, mint Kaynek.

Mr. Lawrence continued: "Your face isn’t exactly like hers but you have an identical build and just the same long light-brown hair.

- Tudja, Kay egy kicsit ki van merülve és nagyon szüksége lenne egy kis pihenésre.

You know, Kay, is a bit run down and she badly needs a rest.

- A baj az, hogy a következő pár napban Kaynek igen sok találkozója van megbeszélve, mivel azért vagyunk itt, hogy előremozdítsuk a legújabb filmünk, a Vissza a dzsungelba egy modemmel sikerét.

The thing is that she has a lot of engagements in the next few days as we are here to promote our latest film, "Back to the jungle with a modem".

- Hát, én voltaképp nem színészkedem hivatásosan – vagyis pontosabban néha ha egy ügyön dolgozom, akkor egy párszor mégis, de… - Dasiy elakadt.

"Well, I really don’t act as a profession - at least I do sometimes when I’m investigating a case, but......" said Daisy.

- Nézze csak, mi lenne, ha meginnánk egy kávét ott a túlsó oldalon – Lawrence az út másik oldalán lévő kávézó felé mutatott.

"Look, why don’t we have a cup of coffee over there," Lawrence indicated a coffee shop on the other side of the road.

- Kay ott beszélt meg velem találkozót, mert előbb el akart intézni egy kis vásárlást.

"Kay is meeting me there because she wanted to do some shopping first.

- Nézze, éppen ott van, most megy be a kávézóba.

Look, there she is, going into the coffee shop now."

Lawrence az a fajta beszédes típus volt, aki soha nem fogadna el „nem”-et válaszként, Daisynek pedig annyira felkeltette kíváncsiságát az egész történet, hogy elhatározta, találkozni fog Kay Bartokkal.

Lawrence was the talkative type who would never take no for an answer, and Daisy was rather intrigued by the whole matter so she decided to meet Kay Bartok.

Amikor bemutatták a színésznőnek, Daisy észrevette, hogy az arcvonásaik igen különbözőek és Kay Bartok legalább tizenöt évvel idősebb, mint ő,

When she was introduced to the actress, Daisy saw that their features were different and that Kay Bartok was at least fifteen years older,

testfelépítésüket tekintve azonban tényleg nagyon hasonlítottak egymáshoz.

but physically they were indeed very similar.

Kay Bartok erős kanadai akcentussal beszélt.

 

Kay Bartok had a strong Canadian accent.

- Szóval maga egy magándetektív, Hamilton kisasszony.

"So you’re a private eye, Miss Hamilton.

- Milyen érdekes.

How very interesting.

- Akkor néhanapján biztosan nagyon veszélyes helyzetekbe is belekeveredik.

You must get into very dangerous situations sometimes."

Daisyben rokonszenv ébredt ez iránt a bájos hölgy iránt, aki úgy nézett az emberekre, mint akit őszintén érdekel, hogy mit mondanak.

Daisy took a liking to this gracious lady who looked at people as though she was sincerely interested in what they were saying.

- Kay, mit gondolsz,

"Kay, what do you think,

Ha Hamilton kisasszony erősen kifesti a szemét és feltesz egy arcát félig eltakaró kalapot, egészen úgy nézne ki, mint te.

Miss Hamilton could put heavy eye make-up on, wear a face-covering hat and would look exactly like you."

- Csak egy pillanat, Baker úr, én magándetektívként dolgozom és nem filmes dublőrként ….

"Just a minute, Mr. Baker, I work as a private eye and not as a film double..."

- Nézze Daisy, fizethetnénk magának annyit, mint amennyit ehelyett  egy nyomozási üggyel megkereshetne.

"Look, Daisy, we could pay you just as if you were investigating something.

- Borzasztó nagy szívességet tenne nekünk ezzel – bizonygatta Lawrence.

You would be doing us a great favour." Lawrence insisted.

Daisy habozott:

Daisy hesitated:

Pillanatnyilag csak egyetlen ügye volt, és ebből kellett volna új bútorokat vennie az iroda számára, amelyekre igen nagy szüksége volt.

she had only one case on hand at that moment and that was how to pay for some office furniture she needed badly.

Mindent elborítottak az iratok, és a fax gépe sem működött.

Files were everywhere, and her fax machine wasn’t working.

Hát – válaszolta – éppen nyaralni készültem, de végül is elhalaszthatom az utazást egy pár nappal.

"Well" – she replied – "I was just going on holiday, but I could put it off for a few days."

Lawrence Baker diadalmasan mosolygott.

Lawrence Baker smiled triumphantly:

- Kay, te elmész pihenni a következő pár napban, én meg elviszem magammal Dasiyt mindenféle fogadásra és ebédekre, ahol neked is meg kellene jelenned.

"Kay, you go off and have a rest for the next few days, and I’ll take Daisy round with me to parties and lunches you would be going to."

Kay Bartok úgy tűnt, mint aki megkönnyebbült.

Kay Bartok looked relieved.

- Szeretnék köszönetet mondani Hamilton kisasszonynak, és remélem, hogy ha legközelebb erre járok, felkereshetlek és együtt szórakozhatunk.

"I want to thank you Miss Hamilton and I hope the next time I come over I can look you up and we can have a good laugh together."

Másnap reggel Daisy egy szállodai lakosztályban találta magát Baker úrral, aki segített neki kisminkelni magát.

The next morning Daisy found herself in a hotel suite with Mr. Baker helping her with her make-up.

Daisy kicsit össze volt zavarodva.

Daisy was a bit confused.

- De Bartok kiasszony öregebb, mint én! Nem fogják észrevenni az emberek?

"But Miss Bartok is older than me! Won’t people notice?

- És mi van az akcentusával?

And what about her accent?"

Lawrence csak nevetett.

Lawrence laughed.

- Ne aggódj. Kayt jól ismerik színpadi és klasszikus filmes szerepei révén.

"Don't worry. Kay is well-known for her stage and film classical acting,

- Londonban tanult, tudja, és a legtöbb ember úgyis azt hiszi, hogy angol.

she studied in London, you know, and most people think she is English anyway.

- Ami meg azt illeti, hogy Kay öregebb nálad, hát az a filmen egyáltalán nem látszik.

As to the fact that Kay is older than you, she doesn’t look it in her films!"

Daisy összeszedte minden bátorságát és roppantul jól szórakozott a hét hátra lévő részében.

Daisy took courage by the hand and enjoyed herself immensely for the rest of that week.

Gyönyörű ruhákat hordott, megnyitott egy ünnepséget, csodálatos éttermekben remek ételeket evett London belvárosában és megkeresett ötszáz fontot.

She wore beautiful clothes, opened a fęte, had gorgeous food in wonderful restaurants in the heart of London and earned five hundred pounds.

Lawrence minden volt, de szegény aztán biztosan nem.

Lawrence was anything but mean.

Csupán egy dolog zavarta – sajnos magára szedett két kiló felesleget.

There was just one thing - unfortunately she had put on four pounds in weight!

Visszatérve az irodájába Daisy gondosan áttanulmányozta az újságokat, amiket nem volt ideje elolvasni az elmúlt pár napban.

Back in her office Daisy was perusing the newspapers she hadn’t had time to see in the last few days.

Az egyik bulvárlap azt írta:

One tabloid read:

Kay Bartok ünnepséget nyit meg Anglia szívében, hogy pénzt gyűjtsön egy szklerózis-alapítvány számára.

"Kay Bartok opens fęte in the heart of England to collect money for a multiple sclerosis charity.

A várt összegnek közel a kétszerese folyt be e nagyszerű színésznő varázslatos bájának köszönhetően.

Nearly double the sum expected was donated thanks to the charm of this great actress.

Megírták azt is, hogy nagyon jól nézett ki és fiatalabbnak is tűnt, mint Lawrence Baker filmjében, amelyben Lady Macbethet alakította.

It was noticed that she looked very well, and younger than when she played Lady Macbeth in Lawrence Baker’s film.

Ő szerényen csupán azt válaszolta, hogy reméli, a következő szerepében még jobb lesz majd, és hogy nagyon ízlik neki az angol fagylalt.

She modestly said that she hopes to act even better in her next role and that she likes English ice-cream very much!"

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com