DAISY STORIES DANISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
DAISY MACBETH

THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

Daisy Macbeth

Daisy Macbeth

Daisy så på tøjet i Bronzettis butiksvindue, mens hun nød sin yndlingsis med tre forskellige slags smag. Daisy was looking at the clothes in the shop window of Bronzetti’s enjoying her favourite three-flavour ice cream.
Hun gik aldrig ind i butikken, fordi hun ikke havde råd til deres priser. She never went into the shop because she couldn’t afford their prices.
"Jeg må indrømme, at de italienske modeller er meget nydelige, men man skal være ret slank for at komme i dem" sagde Daisy for sig selv. "I must admit that Italian styles are very nice, but you have to be pretty slim to get into them." Daisy muttered to herself.
Det var ikke fordi Daisy var fed, hun var almindeligt slank, men bestemt ikke papirtynd som de fleste modeller. It wasn’t that Daisy was fat, she was just average, but certainly not paper-thin, like most models.
Og igen for sig selv,"Mm, den todelte har en yndig farve." And again to herself, "Mm, that two-piece is a lovely shade."
"Kay, jeg forventede ikke at se dig her endnu - åh, undskyld du er jo ikke Kay?" "Kay, I didn’t expect to see you here yet - oh, sorry you’re not Kay, are you?"
Daisy vendte sig rundt for at se, hvem der talte til hende. Daisy turned around to see who was speaking to her.
Det var en temmelig lurvet udseende mand omkring de 50. It was a rather shabby-looking, bearded man of about fifty.
Han var tydeligvis af afrikansk herkomst og havde en udpræget sydstats accent. He was clearly of African origin and had a strong Southern States accent.
På trods af hans tøj bar han briller af et berømt italiensk fabrikat, som Daisy vidste kostede mange penge. In spite of his clothes he was wearing glasses of a famous Italian make, which Daisy knew cost a lot of money.
"Nej!" "No, indeed."
Daisy var ikke vant til at blive antastet midt på Hovedgaden og trukket af med i retning af hendes yndlings isbod. Daisy wasn’t used to being chatted up in the middle of the High Street and made to walk off in the direction of her favourite ice-cream parlour.
"De må undskylde mig, frøken, øh ser De, jeg er filminstruktør og"... "Please excuse me, Miss...er, you see I’m a film director and..."
"Nej tak, jeg er ikke interesseret. Farvel." "No thank you, I’m not interested. Goodbye."
"Nej, De forstår ikke. Det er jeg virkelig. "No, you don’t understand. I really am.
Jeg er Lawrence Baker," fortalte manden Daisy, som om hans navns nævnelse ville forklare hans opførsel.. I’m Lawrence Baker," the man told Daisy as though the mention of his name would explain his behaviour.
"Og jeg er privatdetektiv!" gav Daisy igen. "And I’m a private investigator!" retorted Daisy.
"Åh, det gør ikke noget, De kan sagtens bruges alligevel." "Oh, that doesn’t matter, you’ll do just the same."
Daisy var temmelig god til at slippe af med dumme mennesker, men denne gang var hun lidt nysgerrig efter at vide, hvad der lå bag en sådan ihærdighed. Daisy was rather good at getting rid of stupid people but this time she was a bit curious to know what was behind this sort of insistence.
"Kald mig bare Lawrence" tilføjede manden. "Do call me Lawrence" the man added.
"Hør, i tilfælde af at De aldrig har hørt om mig: jeg har instrueret en opsætning af Stormen med en ren Harlembesætning. "Look, in case you’ve never heard of me I directed an all Harlem cast of The Tempest."
Daisy kunne godt lide Shakespeare filmatiseret og havde faktisk set filmen. Daisy liked Shakespeare on the screen and had indeed seen the film.
"Altså, jeg kunne vældig godt lide Deres film, men jeg er ikke Kay og....åh, De talte da ikke om Kay Bartok, den canadiske skuespillerinde i Macbeth? "Well, I liked your film immensely but I’m not Kay and......oh, you weren’t talking about Kay Bartok, the Canadian actress in Macbeth? "
Den instruerede De også, gjorde De ikke?" You made that too, didn’t you?
"Jo." Lawrence Baker smilede. Daisy havde lyst hans dag op.
"Yes." Lawrence Baker smiled. Daisy had made his day.
"Jeg er bange for, at mine film ikke tjener så mange penge ind, men det glæder mig at høre en engelsk kvinde sige, at hun nød i det mindste en af dem. "I’m afraid my films don’t make a lot of money, but it gives me pleasure to hear an Englishwoman saying she enjoyed at least one of them.
Men tilbage til sagen. But back to business.
Jeg tog fejl af Dem og Kay. Og jeg har fået en pragtfuld ide. Hvad ville De synes om at være hendes dubleant resten af ugen?" I mistook you for Kay. And I’ve had a wonderful idea. How would you like to be her double for the rest of the week!"
Daisy var lamslået. Daisy was stunned.
Hr. Lawrence fortsatte: "Deres ansigt er ikke nøjagtigt som hendes, men I har samme kropsbygning og præcis det samme lange lysbrune hår. Mr. Lawrence continued: "Your face isn’t exactly like hers but you have an identical build and just the same long light-brown hair.
Forstår De, Kay er lidt udkørt, og hun har hårdt brug for et hvil. You know, Kay, is a bit run down and she badly needs a rest.
Sagen er, at hun har mange engagementer de næste par dage, da vi er her for at reklamere for vores seneste film, "Tilbage til junglen med et modem". The thing is that she has a lot of engagements in the next few days as we are here to promote our latest film, "Back to the jungle with a modem".
"Tja, jeg spiller ikke rigtig skuespil som profession - i det mindste gør jeg det nogen gange, når jeg opklarer en sag, men....." sagde Daisy. "Well, I really don’t act as a profession - at least I do sometimes when I’m investigating a case, but......" said Daisy.
"Hør, hvorfor tager vi os ikke en kop kaffe derovre," Lawrence pegede mod en café på den anden side af vejen. "Look, why don’t we have a cup of coffee over there," Lawrence indicated a coffee shop on the other side of the road.
"Kay skal møde mig der, fordi hun ville gøre nogle indkøb først. "Kay is meeting me there because she wanted to do some shopping first.
Se, der er hun - på vej ind i caféen nu" Look, there she is, going into the coffee shop now."
Lawrence var den snakkesalige type, som aldrig kunne acceptere et nej, og Daisy var temmelig fascineret af hele sagen, så hun besluttede sig for at møde Kay Bartok. Lawrence was the talkative type who would never take no for an answer, and Daisy was rather intrigued by the whole matter so she decided to meet Kay Bartok.
Da hun blev introduceret for skuespillerinden, så Daisy at deres træk var forskellige, og at Kay Bartok var mindst femten år ældre, When she was introduced to the actress, Daisy saw that their features were different and that Kay Bartok was at least fifteen years older,
men kropsligt var de virkelig meget ens. but physically they were indeed very similar.
Kay Bartok havde en udpræget canadisk accent. Kay Bartok had a strong Canadian accent.
"Så De er privatdetektiv, frøken Hamilton. "So you’re a private eye, Miss Hamilton.
Hvor interessant. How very interesting.
De må komme ud i meget farlige situationer sommetider". You must get into very dangerous situations sometimes."
Daisy kunne lide denne venlige dame, som så på folk, som om hun var oprigtigt interesseret i, hvad de sagde. Daisy took a liking to this gracious lady who looked at people as though she was sincerely interested in what they were saying.
"Kay, hvad synes du? "Kay, what do you think,
Frk. Hamilton kunne lægge en tung øjensminke, bære en bredskygget hat og ligne dig fuldstændigt." Miss Hamilton could put heavy eye make-up on, wear a face-covering hat and would look exactly like you."
"Lige et øjeblik, hr. Baker, jeg arbejder som privatdetektiv og ikke som filmdubleant..." "Just a minute, Mr. Baker, I work as a private eye and not as a film double..."
"Hør Daisy, vi kunne betale Dem, ligesom hvis De var igang med at opklare noget. "Look, Daisy, we could pay you just as if you were investigating something.
De ville gøre os en stor tjeneste." Lawrence insisterede.. You would be doing us a great favour." Lawrence insisted.
Daisy tøvede: Daisy hesitated:
hun havde kun en sag igang for tiden, og det var, hvordan hun skulle betale for noget kontorudstyr, som hun havde hårdt brug for. she had only one case on hand at that moment and that was how to pay for some office furniture she needed badly.
Sagsakter overalt og hendes faxmaskine virkede ikke. Files were everywhere, and her fax machine wasn’t working.
"Tja" - svarede hun - "jeg var netop på vej på ferie, men jeg kunne udskyde den et par dage." "Well" – she replied – "I was just going on holiday, but I could put it off for a few days."
Lawrence Baker smilede triumferende:. Lawrence Baker smiled triumphantly:
"Kay, tag du afsted og få et par dages hvil, så tager jeg Daisy med mig rundt til selskaber og frokoster du skulle have været til." "Kay, you go off and have a rest for the next few days, and I’ll take Daisy round with me to parties and lunches you would be going to."
Kay Bartok så lettet ud. Kay Bartok looked relieved.
"Jeg vil gerne takke Dem frk. Hamilton, og jeg håber, at jeg kan opsøge Dem næste gang, jeg kommer herover, så vi kan få os en god latter sammen". "I want to thank you Miss Hamilton and I hope the next time I come over I can look you up and we can have a good laugh together."
Den næste morgen befandt Daisy sig i en hotelsuite med hr. Baker, der hjalp hende med hendes sminke The next morning Daisy found herself in a hotel suite with Mr. Baker helping her with her make-up.
Daisy var en smule forvirret. Daisy was a bit confused.
"Men frk. Bartok er ældre en jeg! Vil folk ikke bemærke det? "But Miss Bartok is older than me! Won’t people notice?
Og hvad med hendes accent?" And what about her accent?"
Lawrence lo. Lawrence laughed.
"Du skal ikke bekymre dig. Kay er kendt for sit klassiske teater og film skuespil, "Don't worry. Kay is well-known for her stage and film classical acting,
forstår du: hun studerede i London, og de fleste mennesker tror alligevel, hun er engelsk . she studied in London, you know, and most people think she is English anyway.
Med hensyn til at Kay er ældre end du, så ser hun ikke sådan ud i sine film". As to the fact that Kay is older than you, she doesn’t look it in her films!"
Daisy tog mod til sig og morede sig storartet resten af ugen. Daisy took courage by the hand and enjoyed herself immensely for the rest of that week.
Hun gik i smukt tøj, åbnede en velgørenhedsfest, fik overdådig mad i pragtfulde restauranter i Londons hjerte og tjente fem hundrede pund. She wore beautiful clothes, opened a fête, had gorgeous food in wonderful restaurants in the heart of London and earned five hundred pounds.
Lawrence var alt andet end nærig. Lawrence was anything but mean.
Der var bare lige en ting - desværret havde hun taget fire pund på i vægt! There was just one thing - unfortunately she had put on four pounds in weight!
Tilbage i sit kontor granskede Daisy de aviser, som hun ikke havde haft tid til at se i de sidste par dage. Back in her office Daisy was perusing the newspapers she hadn’t had time to see in the last few days.
En formiddagsavis skrev: One tabloid read:
"Kay Bartok åbner velgørenhedsfest i hjertet af England for at indsamle penge til en multiple sclerose fond. "Kay Bartok opens fête in the heart of England to collect money for a multiple sclerosis charity.
Næsten det dobbelte af den forventede sum blev doneret takket være denne store skuespillerindes charme. Nearly double the sum expected was donated thanks to the charm of this great actress.
Det blev bemærket, at hun så godt ud og yngre, end da hun spillede Lady Macbeth i Lawrence Bakers film. It was noticed that she looked very well, and younger than when she played Lady Macbeth in Lawrence Baker’s film.
Hun sagde beskedent, at hun håbede, hun ville spille bedre i sin næste rolle, og at hun syntes virkelig godt om engelsk is!" She modestly said that she hopes to act even better in her next role and that she likes English ice-cream very much."

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Daisy Macbeth

Daisy Macbeth

Daisy så på tøjet i Bronzettis butiksvindue, mens hun nød sin yndlingsis med tre forskellige slags smag. Daisy was looking at the clothes in the shop window of Bronzetti’s enjoying her favourite three-flavour ice cream.
Hun gik aldrig ind i butikken, fordi hun ikke havde råd til deres priser. She never went into the shop because she couldn’t afford their prices.
"Jeg må indrømme, at de italienske modeller er meget nydelige, men man skal være ret slank for at komme i dem" sagde Daisy for sig selv. "I must admit that Italian styles are very nice, but you have to be pretty slim to get into them." Daisy muttered to herself.
Det var ikke fordi Daisy var fed, hun var almindeligt slank, men bestemt ikke papirtynd som de fleste modeller. It wasn’t that Daisy was fat, she was just average, but certainly not paper-thin, like most models.
Og igen for sig selv,"Mm, den todelte har en yndig farve." And again to herself, "Mm, that two-piece is a lovely shade."
"Kay, jeg forventede ikke at se dig her endnu - åh, undskyld du er jo ikke Kay?" "Kay, I didn’t expect to see you here yet - oh, sorry you’re not Kay, are you?"
Daisy vendte sig rundt for at se, hvem der talte til hende. Daisy turned around to see who was speaking to her.
Det var en temmelig lurvet udseende mand omkring de 50. It was a rather shabby-looking, bearded man of about fifty.
Han var tydeligvis af afrikansk herkomst og havde en udpræget sydstats accent. He was clearly of African origin and had a strong Southern States accent.
På trods af hans tøj bar han briller af et berømt italiensk fabrikat, som Daisy vidste kostede mange penge. In spite of his clothes he was wearing glasses of a famous Italian make, which Daisy knew cost a lot of money.
"Nej!" "No, indeed."
Daisy var ikke vant til at blive antastet midt på Hovedgaden og trukket af med i retning af hendes yndlings isbod. Daisy wasn’t used to being chatted up in the middle of the High Street and made to walk off in the direction of her favourite ice-cream parlour.
"De må undskylde mig, frøken, øh ser De, jeg er filminstruktør og"... "Please excuse me, Miss...er, you see I’m a film director and..."
"Nej tak, jeg er ikke interesseret. Farvel." "No thank you, I’m not interested. Goodbye."
"Nej, De forstår ikke. Det er jeg virkelig. "No, you don’t understand. I really am.
Jeg er Lawrence Baker," fortalte manden Daisy, som om hans navns nævnelse ville forklare hans opførsel.. I’m Lawrence Baker," the man told Daisy as though the mention of his name would explain his behaviour.
"Og jeg er privatdetektiv!" gav Daisy igen. "And I’m a private investigator!" retorted Daisy.
"Åh, det gør ikke noget, De kan sagtens bruges alligevel." "Oh, that doesn’t matter, you’ll do just the same."
Daisy var temmelig god til at slippe af med dumme mennesker, men denne gang var hun lidt nysgerrig efter at vide, hvad der lå bag en sådan ihærdighed. Daisy was rather good at getting rid of stupid people but this time she was a bit curious to know what was behind this sort of insistence.
"Kald mig bare Lawrence" tilføjede manden. "Do call me Lawrence" the man added.
"Hør, i tilfælde af at De aldrig har hørt om mig: jeg har instrueret en opsætning af Stormen med en ren Harlembesætning. "Look, in case you’ve never heard of me I directed an all Harlem cast of The Tempest."
Daisy kunne godt lide Shakespeare filmatiseret og havde faktisk set filmen. Daisy liked Shakespeare on the screen and had indeed seen the film.
"Altså, jeg kunne vældig godt lide Deres film, men jeg er ikke Kay og....åh, De talte da ikke om Kay Bartok, den canadiske skuespillerinde i Macbeth? "Well, I liked your film immensely but I’m not Kay and......oh, you weren’t talking about Kay Bartok, the Canadian actress in Macbeth? "
Den instruerede De også, gjorde De ikke?" You made that too, didn’t you?
"Jo." Lawrence Baker smilede. Daisy havde lyst hans dag op.
"Yes." Lawrence Baker smiled. Daisy had made his day.
"Jeg er bange for, at mine film ikke tjener så mange penge ind, men det glæder mig at høre en engelsk kvinde sige, at hun nød i det mindste en af dem. "I’m afraid my films don’t make a lot of money, but it gives me pleasure to hear an Englishwoman saying she enjoyed at least one of them.
Men tilbage til sagen. But back to business.
Jeg tog fejl af Dem og Kay. Og jeg har fået en pragtfuld ide. Hvad ville De synes om at være hendes dubleant resten af ugen?" I mistook you for Kay. And I’ve had a wonderful idea. How would you like to be her double for the rest of the week!"
Daisy var lamslået. Daisy was stunned.
Hr. Lawrence fortsatte: "Deres ansigt er ikke nøjagtigt som hendes, men I har samme kropsbygning og præcis det samme lange lysbrune hår. Mr. Lawrence continued: "Your face isn’t exactly like hers but you have an identical build and just the same long light-brown hair.
Forstår De, Kay er lidt udkørt, og hun har hårdt brug for et hvil. You know, Kay, is a bit run down and she badly needs a rest.
Sagen er, at hun har mange engagementer de næste par dage, da vi er her for at reklamere for vores seneste film, "Tilbage til junglen med et modem". The thing is that she has a lot of engagements in the next few days as we are here to promote our latest film, "Back to the jungle with a modem".
"Tja, jeg spiller ikke rigtig skuespil som profession - i det mindste gør jeg det nogen gange, når jeg opklarer en sag, men....." sagde Daisy. "Well, I really don’t act as a profession - at least I do sometimes when I’m investigating a case, but......" said Daisy.
"Hør, hvorfor tager vi os ikke en kop kaffe derovre," Lawrence pegede mod en café på den anden side af vejen. "Look, why don’t we have a cup of coffee over there," Lawrence indicated a coffee shop on the other side of the road.
"Kay skal møde mig der, fordi hun ville gøre nogle indkøb først. "Kay is meeting me there because she wanted to do some shopping first.
Se, der er hun - på vej ind i caféen nu" Look, there she is, going into the coffee shop now."
Lawrence var den snakkesalige type, som aldrig kunne acceptere et nej, og Daisy var temmelig fascineret af hele sagen, så hun besluttede sig for at møde Kay Bartok. Lawrence was the talkative type who would never take no for an answer, and Daisy was rather intrigued by the whole matter so she decided to meet Kay Bartok.
Da hun blev introduceret for skuespillerinden, så Daisy at deres træk var forskellige, og at Kay Bartok var mindst femten år ældre, When she was introduced to the actress, Daisy saw that their features were different and that Kay Bartok was at least fifteen years older,
men kropsligt var de virkelig meget ens. but physically they were indeed very similar.
Kay Bartok havde en udpræget canadisk accent. Kay Bartok had a strong Canadian accent.
"Så De er privatdetektiv, frøken Hamilton. "So you’re a private eye, Miss Hamilton.
Hvor interessant. How very interesting.
De må komme ud i meget farlige situationer sommetider". You must get into very dangerous situations sometimes."
Daisy kunne lide denne venlige dame, som så på folk, som om hun var oprigtigt interesseret i, hvad de sagde. Daisy took a liking to this gracious lady who looked at people as though she was sincerely interested in what they were saying.
"Kay, hvad synes du? "Kay, what do you think,
Frk. Hamilton kunne lægge en tung øjensminke, bære en bredskygget hat og ligne dig fuldstændigt." Miss Hamilton could put heavy eye make-up on, wear a face-covering hat and would look exactly like you."
"Lige et øjeblik, hr. Baker, jeg arbejder som privatdetektiv og ikke som filmdubleant..." "Just a minute, Mr. Baker, I work as a private eye and not as a film double..."
"Hør Daisy, vi kunne betale Dem, ligesom hvis De var igang med at opklare noget. "Look, Daisy, we could pay you just as if you were investigating something.
De ville gøre os en stor tjeneste." Lawrence insisterede.. You would be doing us a great favour." Lawrence insisted.
Daisy tøvede: Daisy hesitated:
hun havde kun en sag igang for tiden, og det var, hvordan hun skulle betale for noget kontorudstyr, som hun havde hårdt brug for. she had only one case on hand at that moment and that was how to pay for some office furniture she needed badly.
Sagsakter overalt og hendes faxmaskine virkede ikke. Files were everywhere, and her fax machine wasn’t working.
"Tja" - svarede hun - "jeg var netop på vej på ferie, men jeg kunne udskyde den et par dage." "Well" – she replied – "I was just going on holiday, but I could put it off for a few days."
Lawrence Baker smilede triumferende:. Lawrence Baker smiled triumphantly:
"Kay, tag du afsted og få et par dages hvil, så tager jeg Daisy med mig rundt til selskaber og frokoster du skulle have været til." "Kay, you go off and have a rest for the next few days, and I’ll take Daisy round with me to parties and lunches you would be going to."
Kay Bartok så lettet ud. Kay Bartok looked relieved.
"Jeg vil gerne takke Dem frk. Hamilton, og jeg håber, at jeg kan opsøge Dem næste gang, jeg kommer herover, så vi kan få os en god latter sammen". "I want to thank you Miss Hamilton and I hope the next time I come over I can look you up and we can have a good laugh together."
Den næste morgen befandt Daisy sig i en hotelsuite med hr. Baker, der hjalp hende med hendes sminke The next morning Daisy found herself in a hotel suite with Mr. Baker helping her with her make-up.
Daisy var en smule forvirret. Daisy was a bit confused.
"Men frk. Bartok er ældre en jeg! Vil folk ikke bemærke det? "But Miss Bartok is older than me! Won’t people notice?
Og hvad med hendes accent?" And what about her accent?"
Lawrence lo. Lawrence laughed.
"Du skal ikke bekymre dig. Kay er kendt for sit klassiske teater og film skuespil, "Don't worry. Kay is well-known for her stage and film classical acting,
forstår du: hun studerede i London, og de fleste mennesker tror alligevel, hun er engelsk . she studied in London, you know, and most people think she is English anyway.
Med hensyn til at Kay er ældre end du, så ser hun ikke sådan ud i sine film". As to the fact that Kay is older than you, she doesn’t look it in her films!"
Daisy tog mod til sig og morede sig storartet resten af ugen. Daisy took courage by the hand and enjoyed herself immensely for the rest of that week.
Hun gik i smukt tøj, åbnede en velgørenhedsfest, fik overdådig mad i pragtfulde restauranter i Londons hjerte og tjente fem hundrede pund. She wore beautiful clothes, opened a fête, had gorgeous food in wonderful restaurants in the heart of London and earned five hundred pounds.
Lawrence var alt andet end nærig. Lawrence was anything but mean.
Der var bare lige en ting - desværret havde hun taget fire pund på i vægt! There was just one thing - unfortunately she had put on four pounds in weight!
Tilbage i sit kontor granskede Daisy de aviser, som hun ikke havde haft tid til at se i de sidste par dage. Back in her office Daisy was perusing the newspapers she hadn’t had time to see in the last few days.
En formiddagsavis skrev: One tabloid read:
"Kay Bartok åbner velgørenhedsfest i hjertet af England for at indsamle penge til en multiple sclerose fond. "Kay Bartok opens fête in the heart of England to collect money for a multiple sclerosis charity.
Næsten det dobbelte af den forventede sum blev doneret takket være denne store skuespillerindes charme. Nearly double the sum expected was donated thanks to the charm of this great actress.
Det blev bemærket, at hun så godt ud og yngre, end da hun spillede Lady Macbeth i Lawrence Bakers film. It was noticed that she looked very well, and younger than when she played Lady Macbeth in Lawrence Baker’s film.
Hun sagde beskedent, at hun håbede, hun ville spille bedre i sin næste rolle, og at hun syntes virkelig godt om engelsk is!" She modestly said that she hopes to act even better in her next role and that she likes English ice-cream very much."
 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com