DAISY STORIES DANISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
NIGHT WATCH
 Nattevagt
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

  Nattevagt Night Watch  
Daisy var stået tidligt op denne forårsmorgen, fordi hun arbejdede på en sag i nabobyen. Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.
Hun ankom til sit kontor klokken kvarter i otte med en papirpose i hånden indeholdende friske cremeboller og var syg efter en kop kaffe. She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.
Da hun satte nøglen i låsen, råbte en kvindestemme: "den er åben Daisy.'" As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."
Det var Pam, rengøringshjælpen. It was Pam, the cleaner.
"Hvad med lidt morgenmad, Pam?" sagde Daisy med et smil og så bemærkede hun, at Pam tydeligvis havde grædt. "How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying.
"Pam, hvad er der dog sket? "Pam, whatever has happened?
Kom og sid ned og få noget morgenmad med mig. Come on sit down and have some breakfast with me.
Fortæl mig så hvad der plager dig." Please tell me what’s bothering you."
Pam var en hårdtarbejdende kvinde med to børn at opfostre.    Pam was a hard-working woman with two children to bring up.
Hun klarede rengøringen for hele bygningen, hvilket ville sige syv kontorer. She did the cleaning for the whole building which meant seven offices.
"Jim har været efter mig igen om børnene. "Jim has been on to me again about the children.
Du ved, han har ingen juridisk ret til at se dem, og han kunne ikke være mere ligeglad med dem, og har altid været det. You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."
"Lad os sætte kedlen på. "Let’s put the kettle on."
"Daisy begyndte at tilberede pulverkaffen og bød Pam en bolle, Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun,
"Så, fortæl nu fra begyndelsen." "Now, why don’t you start from the beginning?"
Pam så dybt bekymret ud og fortsatte: Pam looked extremely troubled and went on:
"Forstår du, da vi blev skilt, bad han ikke engang om at se sine børn. "You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.
Nu, hvor han ikke har nogen penge, prøver han at pine mig til at give ham nogle, med truslen om at han ellers vil få børnene væk fra mig." Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."
"Jeg tror ikke, han kan gøre det så let, Pam," ræsonnerede Daisy. "I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.
Pam sagde ja til endnu en bolle. Pam accepted another bun.
"Nej Daisy, ikke let, men han er meget hævngerrig, og han har truet med at gøre mit liv til et helvede." "No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell."
"Nå, vi bliver nødt til at vente og se. "Well, we’ll just have to wait and see.
Hør her, hvis han bliver voldelig, skal du blot tilkalde politiet." Look, if he gets violent all you have to do is call the police."
"Jeg kender Jim, hvis jeg ikke giver ham penge, vil han holde sit ord." "I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."
"Tre dage senere modtog Daisy en telefonopringning. Three days later Daisy got a telephone call.
"Daisy, det er Pam. Jeg er ved at bryde sammen. "Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend.
Jim er kommet forbi mit hus hver aften, efter værtshusene lukker og prøver at se ind gennem mit soveværelsesvindue og laver mærkelig lyde. Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.
Han prøver at gå mig på nerverne, så jeg vil give op og give ham alle de penge, han beder om. He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.
Jeg har ikke sovet i tre dage." I haven’t slept for three days."
Har du informeret politiet om det?" " Have you informed the police about it?"
"Jim ringede netop nu til mig og sagde, at hvis jeg tilkalder politiet, vil han sige til dem, at jeg forestiller mig ting og er hysterisk og mentalt syg og ikke burde have forældreretten over hans børn. "Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.
Hvad skal jeg gøre Daisy? Jeg føler mig desperat." What am I going to do Daisy? I feel desperate."
"Det er i orden Pam, fortæl mig din adresse, og jeg vil se, hvad jeg kan gøre." "All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."
Daisy tog hen til Trends, hendes lokale fjernsyns-, radio- og computer butik, og bad om at tale med hr. Ranjee, ejeren af butikken. Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.
"Hr. Ranjee tror De, at De kunne låne mig en camcorder i et par dage?" "Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?"
Daisy havde fundet den tyv, som stjal fra butikken for et par måneder siden, Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago
og hr. Ranjee havde altid sagt, at hvis hun nogensinde havde brug for noget, skulle hun bare komme og spørge efter det. and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.
"Naturligvis, frøken Hamilton. De siger, at De vil have en, der virker i mørke. "Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.
Mm - tag denne. Ved De, hvordan man bruger den? Lad mig vise Dem det. " Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."
Hr. Ranjee brugte den næste halve time til at lære Daisy nogle grundlæggende camcorder tricks. Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.
Daisy besluttede at gå forbi Pams hus omkring klokken ti samme aften bevæbnet med camcorderen og dens regntætte overtræk.   Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.
Hun havde også en fløjte i lommen og en Mars bar at fordrive tiden med. She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.
"Åh nej! Det begynder at regne," udbrød Daisy for sig selv. "Oh no! It’s beginning to rain," Daisy exclaimed to herself.
Når hun havde et job igang om natten, regnede det uværgerligt! Whenever she had a job on at night it invariably rained.
Heldigvis havde hun denne gang medbragt plastic regnfrakke og hætte. Fortunately, this time, she had brought a plastic mac and hood with her.
På dette tidspunkt af natten var der ikke mange mennesker ude. At that time of night there were few people around.
Pam havde forklaret, at hun boede i en gammel hytte, og at hendes soveværelse var omme bagved og vendte mod haven. Pam had explained that she lived in an old cottage, and that her bedroom was round the back facing the garden.
Da Daisy ankom gik hun om bag hytten, kravlede over det lave hegn   When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence
og så, at der var et faldefædigt værktøjsskur i bunden af haven. and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.
"Der vil jeg gemme mig og vente på det uhyre. "That’s where I’ll hide and wait for that monster.
Hvor vover han prøve at gøre kære Pam fortræd," tænkte Daisy. How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy.
Da hun var kommet indenfor i skuret hørte Daisy noget i retning af en potteplante der faldt på jorden udenfor Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside
og krøb sammen, så hun ikke kunne ses igennem det lille beskidte vindue. and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.
Tilsyneladende var det et mødested for katte, for hun hørte mijaven. Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.
"Hvis Pams eksmand vil gentage sin tidligere optræden, må jeg hellere få fjernet de katte, så han ikke bliver skræmt væk. "Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."
"Hun åbnede skurdøren forsigtigt og smed en gammel sko, som hun havde fundet indenfor, mod kattene, som hastigt forsvandt. She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished.
Nu var alt stille igen. Now everything was quiet again.
To timer senere rejste Daisy sig, meget stiv af fugt og kulde, fra den ældgamle kurvestol, hun havde siddet på. Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on.
"Jeg kan ikke klare det meget længere" klagede hun for sig selv. "I can’t stand it much longer" she moaned to herself.
Så syntes hun, at hun hørte støjen af gummistøvler, der sjaskede gennem våde blade. Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.
Nogen var i færd med at krybe op mod huset.
Someone was creeping towards the house.
Daisys arme smertede på grund af den tvungne passivitet, og hun tabte næsten camcorderen. Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.
Hun trådte ud af sine sko og smøg sig ud gennem den delvist åbne skurdør. She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.
I det samme øjeblik kom en bil forbi med lygterne helt tændt og Daisy kunne se ganske tydeligt. At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:
Pams mand var i færd med at spionere gennem hendes soveværelsesvindue. Pam’s husband was spying into her bedroom window.
Det lykkedes Daisy at handle hurtigt og tænde for camcorderen.    Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.
Det dryppede kun nu. It was only drizzling now.
Pams mand begyndte at råbe igennem vinduet til sin ekskone og truede hende. Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.
Daisy filmede optrinnet og optog alle de truende ord. Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.
Pludselig lavede camcorderen en mærkelig snurrende lyd. Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.
"Måske er båndet blokeret!" tænkte Daisy panisk. "Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.
Hun prøvede at slukke det men trykkede på den forkerte knap, og den snurrende lyd blev højere.  She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.
På dette tidspunkt blev Pams eksmand opmærksom på hende og vendte sig rasende omkring. At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.
Han blev klar over, at nogen iagttog ham og bandede voldsomt. He realized someone was watching him and swore profusely.
Så gik han hen imod Daisy som for at slå hende. Then he made towards Daisy as though to hit her.
Daisys første tanke var at beskytte camcorderen med sin krop, hun vendte ryggen til ham og begyndte at råbe. Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling.
Det forekom hende, at hendes råben varede en evighed. It seemed to her that her yelling lasted an eternity.
Pludselig skinnede en stærk lommelygte på dem begge. Suddenly a strong torch light shone on both of them.
"Hvad foregår der her?" "What’s going on here?"
Det var en kvindelig politibetjent, der så meget bestemt ud.   It was a police-woman, looking very determined.
"Jeg så dig kravle over hegnet," hun pegede på manden med lyset fra sin lygte "I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch
"kom stille med, begge to." "Come quietly, both of you.
Jeg arresterer dig for indtrængen på privat område og....." I'm arresting you for trespassing and ..."
Netop i dette øjeblik kom Pam frem i sit soveværelsesvindue, hun åbnede det og kiggede ud. Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out.
"Betjent, betjent. Den mand er trængt ulovligt ind, men den unge dame er min veninde." "Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."
Pams eksmand blev taget med, så snart betjentens kollega dukkede op, og Daisy blev inviteret indenfor i hytten for at gøre sig istand og få en varm kop kakao. Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.
"Ja, det var sandelig heldigt." sagde Daisy.  "Well, that was a bit of luck." said Daisy.
"At være istand til at filme ham, imens han kigger ind gennnem dit vindue om natten, samtidig med at politiet overværer hele sceneriet . "To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.
Jeg tror ikke du får mere ballade med Jim" I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"
Næste morgen omkring klokken elleve ankom Daisy til sit kontor og fandt en buket friske blomster i en vase på sit bord. Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk.
Ved siden af var en lille seddel skrevet med blyant.  Nearby was a little note written in pencil.
"Tak Daisy, tak igen. Pam. "Thanks Daisy, thanks again. Pam.
P.S. Jeg har sat en krukke hjemmelavet syltetøj i dit køleskab." P.S. I’ve put a pot of homemade greengage jam in your fridge."

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


  Nattevagt Night Watch  
Daisy var stået tidligt op denne forårsmorgen, fordi hun arbejdede på en sag i nabobyen. Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.
Hun ankom til sit kontor klokken kvarter i otte med en papirpose i hånden indeholdende friske cremeboller og var syg efter en kop kaffe. She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.
Da hun satte nøglen i låsen, råbte en kvindestemme: "den er åben Daisy.'" As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."
Det var Pam, rengøringshjælpen. It was Pam, the cleaner.
"Hvad med lidt morgenmad, Pam?" sagde Daisy med et smil og så bemærkede hun, at Pam tydeligvis havde grædt. "How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying.
"Pam, hvad er der dog sket? "Pam, whatever has happened?
Kom og sid ned og få noget morgenmad med mig. Come on sit down and have some breakfast with me.
Fortæl mig så hvad der plager dig." Please tell me what’s bothering you."
Pam var en hårdtarbejdende kvinde med to børn at opfostre.    Pam was a hard-working woman with two children to bring up.
Hun klarede rengøringen for hele bygningen, hvilket ville sige syv kontorer. She did the cleaning for the whole building which meant seven offices.
"Jim har været efter mig igen om børnene. "Jim has been on to me again about the children.
Du ved, han har ingen juridisk ret til at se dem, og han kunne ikke være mere ligeglad med dem, og har altid været det. You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."
"Lad os sætte kedlen på. "Let’s put the kettle on."
"Daisy begyndte at tilberede pulverkaffen og bød Pam en bolle, Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun,
"Så, fortæl nu fra begyndelsen." "Now, why don’t you start from the beginning?"
Pam så dybt bekymret ud og fortsatte: Pam looked extremely troubled and went on:
"Forstår du, da vi blev skilt, bad han ikke engang om at se sine børn. "You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.
Nu, hvor han ikke har nogen penge, prøver han at pine mig til at give ham nogle, med truslen om at han ellers vil få børnene væk fra mig." Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."
"Jeg tror ikke, han kan gøre det så let, Pam," ræsonnerede Daisy. "I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.
Pam sagde ja til endnu en bolle. Pam accepted another bun.
"Nej Daisy, ikke let, men han er meget hævngerrig, og han har truet med at gøre mit liv til et helvede." "No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell."
"Nå, vi bliver nødt til at vente og se. "Well, we’ll just have to wait and see.
Hør her, hvis han bliver voldelig, skal du blot tilkalde politiet." Look, if he gets violent all you have to do is call the police."
"Jeg kender Jim, hvis jeg ikke giver ham penge, vil han holde sit ord." "I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."
"Tre dage senere modtog Daisy en telefonopringning. Three days later Daisy got a telephone call.
"Daisy, det er Pam. Jeg er ved at bryde sammen. "Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend.
Jim er kommet forbi mit hus hver aften, efter værtshusene lukker og prøver at se ind gennem mit soveværelsesvindue og laver mærkelig lyde. Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.
Han prøver at gå mig på nerverne, så jeg vil give op og give ham alle de penge, han beder om. He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.
Jeg har ikke sovet i tre dage." I haven’t slept for three days."
Har du informeret politiet om det?" " Have you informed the police about it?"
"Jim ringede netop nu til mig og sagde, at hvis jeg tilkalder politiet, vil han sige til dem, at jeg forestiller mig ting og er hysterisk og mentalt syg og ikke burde have forældreretten over hans børn. "Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.
Hvad skal jeg gøre Daisy? Jeg føler mig desperat." What am I going to do Daisy? I feel desperate."
"Det er i orden Pam, fortæl mig din adresse, og jeg vil se, hvad jeg kan gøre." "All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."
Daisy tog hen til Trends, hendes lokale fjernsyns-, radio- og computer butik, og bad om at tale med hr. Ranjee, ejeren af butikken. Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.
"Hr. Ranjee tror De, at De kunne låne mig en camcorder i et par dage?" "Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?"
Daisy havde fundet den tyv, som stjal fra butikken for et par måneder siden, Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago
og hr. Ranjee havde altid sagt, at hvis hun nogensinde havde brug for noget, skulle hun bare komme og spørge efter det. and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.
"Naturligvis, frøken Hamilton. De siger, at De vil have en, der virker i mørke. "Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.
Mm - tag denne. Ved De, hvordan man bruger den? Lad mig vise Dem det. " Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."
Hr. Ranjee brugte den næste halve time til at lære Daisy nogle grundlæggende camcorder tricks. Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.
Daisy besluttede at gå forbi Pams hus omkring klokken ti samme aften bevæbnet med camcorderen og dens regntætte overtræk.   Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.
Hun havde også en fløjte i lommen og en Mars bar at fordrive tiden med. She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.
"Åh nej! Det begynder at regne," udbrød Daisy for sig selv. "Oh no! It’s beginning to rain," Daisy exclaimed to herself.
Når hun havde et job igang om natten, regnede det uværgerligt! Whenever she had a job on at night it invariably rained.
Heldigvis havde hun denne gang medbragt plastic regnfrakke og hætte. Fortunately, this time, she had brought a plastic mac and hood with her.
På dette tidspunkt af natten var der ikke mange mennesker ude. At that time of night there were few people around.
Pam havde forklaret, at hun boede i en gammel hytte, og at hendes soveværelse var omme bagved og vendte mod haven. Pam had explained that she lived in an old cottage, and that her bedroom was round the back facing the garden.
Da Daisy ankom gik hun om bag hytten, kravlede over det lave hegn   When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence
og så, at der var et faldefædigt værktøjsskur i bunden af haven. and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.
"Der vil jeg gemme mig og vente på det uhyre. "That’s where I’ll hide and wait for that monster.
Hvor vover han prøve at gøre kære Pam fortræd," tænkte Daisy. How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy.
Da hun var kommet indenfor i skuret hørte Daisy noget i retning af en potteplante der faldt på jorden udenfor Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside
og krøb sammen, så hun ikke kunne ses igennem det lille beskidte vindue. and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.
Tilsyneladende var det et mødested for katte, for hun hørte mijaven. Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.
"Hvis Pams eksmand vil gentage sin tidligere optræden, må jeg hellere få fjernet de katte, så han ikke bliver skræmt væk. "Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."
"Hun åbnede skurdøren forsigtigt og smed en gammel sko, som hun havde fundet indenfor, mod kattene, som hastigt forsvandt. She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished.
Nu var alt stille igen. Now everything was quiet again.
To timer senere rejste Daisy sig, meget stiv af fugt og kulde, fra den ældgamle kurvestol, hun havde siddet på. Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on.
"Jeg kan ikke klare det meget længere" klagede hun for sig selv. "I can’t stand it much longer" she moaned to herself.
Så syntes hun, at hun hørte støjen af gummistøvler, der sjaskede gennem våde blade. Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.
Nogen var i færd med at krybe op mod huset.
Someone was creeping towards the house.
Daisys arme smertede på grund af den tvungne passivitet, og hun tabte næsten camcorderen. Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.
Hun trådte ud af sine sko og smøg sig ud gennem den delvist åbne skurdør. She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.
I det samme øjeblik kom en bil forbi med lygterne helt tændt og Daisy kunne se ganske tydeligt. At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:
Pams mand var i færd med at spionere gennem hendes soveværelsesvindue. Pam’s husband was spying into her bedroom window.
Det lykkedes Daisy at handle hurtigt og tænde for camcorderen.    Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.
Det dryppede kun nu. It was only drizzling now.
Pams mand begyndte at råbe igennem vinduet til sin ekskone og truede hende. Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.
Daisy filmede optrinnet og optog alle de truende ord. Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.
Pludselig lavede camcorderen en mærkelig snurrende lyd. Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.
"Måske er båndet blokeret!" tænkte Daisy panisk. "Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.
Hun prøvede at slukke det men trykkede på den forkerte knap, og den snurrende lyd blev højere.  She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.
På dette tidspunkt blev Pams eksmand opmærksom på hende og vendte sig rasende omkring. At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.
Han blev klar over, at nogen iagttog ham og bandede voldsomt. He realized someone was watching him and swore profusely.
Så gik han hen imod Daisy som for at slå hende. Then he made towards Daisy as though to hit her.
Daisys første tanke var at beskytte camcorderen med sin krop, hun vendte ryggen til ham og begyndte at råbe. Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling.
Det forekom hende, at hendes råben varede en evighed. It seemed to her that her yelling lasted an eternity.
Pludselig skinnede en stærk lommelygte på dem begge. Suddenly a strong torch light shone on both of them.
"Hvad foregår der her?" "What’s going on here?"
Det var en kvindelig politibetjent, der så meget bestemt ud.   It was a police-woman, looking very determined.
"Jeg så dig kravle over hegnet," hun pegede på manden med lyset fra sin lygte "I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch
"kom stille med, begge to." "Come quietly, both of you.
Jeg arresterer dig for indtrængen på privat område og....." I'm arresting you for trespassing and ..."
Netop i dette øjeblik kom Pam frem i sit soveværelsesvindue, hun åbnede det og kiggede ud. Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out.
"Betjent, betjent. Den mand er trængt ulovligt ind, men den unge dame er min veninde." "Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."
Pams eksmand blev taget med, så snart betjentens kollega dukkede op, og Daisy blev inviteret indenfor i hytten for at gøre sig istand og få en varm kop kakao. Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.
"Ja, det var sandelig heldigt." sagde Daisy.  "Well, that was a bit of luck." said Daisy.
"At være istand til at filme ham, imens han kigger ind gennnem dit vindue om natten, samtidig med at politiet overværer hele sceneriet . "To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.
Jeg tror ikke du får mere ballade med Jim" I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"
Næste morgen omkring klokken elleve ankom Daisy til sit kontor og fandt en buket friske blomster i en vase på sit bord. Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk.
Ved siden af var en lille seddel skrevet med blyant.  Nearby was a little note written in pencil.
"Tak Daisy, tak igen. Pam. "Thanks Daisy, thanks again. Pam.
P.S. Jeg har sat en krukke hjemmelavet syltetøj i dit køleskab." P.S. I’ve put a pot of homemade greengage jam in your fridge."
 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com